Page 1

DETAŠÁK 7.ČÍSLO 2012 DETAŠÁK 7.ČÍSLO 2012


DETAŠÁK7.ČÍSLO 7.ČÍSLO2012 2012 DETAŠÁK

ÚVOD

Zdravíme všechny čtenáře! První pololetí už finišuje, nás čekají pololetky a čas se neúprosně krátí. Ještě štěstí, že právě držíte v ruce letošní druhé číslo, které je opět plné všeho možného. Hned na začátek si určitě přečtěte přání pana ředitele do nového roku. Dále můžete se dozvědět, jak trénují maturanti na své poslední předstvení před maturitou. Aby toho nebylo málo, připravili jsme si pro vás novou rubriku! Týká se naší školní jídelny a obědů, které vydává. Co vypíchnout na konec? Vrací se módní policie! Víc už objevte sami! 

Detašák Přání pana ředitele ............................................................................. 3 Den studentstva .................................................................................. 4 Parlament ........................................................................................... 5 Maturanti ............................................................................................ 6 Rozhovory s profesory ...................................................................... 7 Školní laskominy ................................................................................ 8 Módní policie ...................................................................................... 10 Žaludovy zajímavosti ......................................................................... 11 Sport .................................................................................................... 12 Tvorba................................................................................................. 13 Anketa ................................................................................................. 16 Vtipy .................................................................................................... 17

REDAKCE: Antony Bire, Jan Král, Kateřina Nováková, Jan Voráček, Jakub Resutík, 2 Helena Víchová, Martin Žalud, Martina Doskočilová, Kristýna Hodanová GRAFIKA: Adam Mičinec, Michael Bouška

Časopis si můžete také přečíst na www.detasak.ic.cz.


DETAŠÁK 7.ČÍSLO 2012

PŘÁNÍ PANA ŘEDITELE

Já vám všem, milí studenti, přeji hodně úspěchů ve studiu a při maturitě, která výrazně zvýší vaši možnost volby na křižovatkách budoucnosti. Ale je tu ještě něco- něco mnohem důležitějšího. Pamatujte si, že život je neuvěřitelný, úžasný dar. V nekonečnosti vesmíru představuje nepatrně malou nanovrstvu, ve které jsme se zázrakem ocitli. Všude kolem jen chlad, ticho, nesmírno. Važme si toho daru, jen on stačí, abychom byli šťastní, od první po naši poslední vteřinu.

DEN STUDENTSTVA Den studentstva na detašovaném pracovišti gymnázia K tradicím Gymnázia Praha 9 patří pořádání studentského dne, jehož organizace se každoročně ujímají studenti třetích ročníků na detašovaném pracovišti

na Černém Mostě a součastně i studenti gymnázia v Horních Počernicích, kteří jsou v septimě. A jak to na detašovaném pracovišti vypadalo? V letošním roce připadl tento den na 16. listopad. To byl den, kdy probíhalo finále, kterému však předcházely velké přípravy. Bylo nutné sestavit časový harmonogram celého dne; rozdělit studenty do skupin a přidělit jim profesory; připravit hudbu; vymyslet a rozčlenit jednotlivé disciplíny v duchu daného tématu; zajistit lékařské pomůcky a materiál. Nesměli jsme zapomenout na důležitý bod celého dne, kterým bylo ocenění jednotlivých skupin. Vždyť každá skupina se skládala z třiadvaceti členů. Pro první tři místa byly připraveny diplomy a věcné odměny.

3


DEN STUDENTSTVA

DETAŠÁK 7.ČÍSLO 2012 Ostatní účastníci získali za svou snahu sladké „bolestné“. A jaké téma studenti 3.C zvolili? Společně se shodli na názvu projektového dne: „Nemocnice docenta Beneše“. Toto téma každému jistě napoví, že vše bylo zaměřeno na oblast medicíny. Proto nezbytným doplňkem každého lékaře tohoto dne byl bílý plášť. Studenti připravili na tento den pro své spolužáky mnoho zajímavých a poučných disciplín. Jednalo se o splnění úkolů z nejrůznějších lékařských oborů, jako například: ORL, rehabilitace, psychiatrie či chirurgie, kde jedním z úkolů byla manipulace s krví. Ptáte se, jak jsme zajistili nejdražší tekutinu? Stačilo mít trochu jahodového sirupu. Pro ztížení splnění úkolu jsme přidali hexan, který vytvořil vrstvu těžko prostupné kapaliny. Pak už záleželo pouze na zdatnosti jednotlivých skupin. Do všech disciplín se každý zapojil s chutí. Na několik hodin tak zmizela matematika, český jazyk, dějepis a vládu převzala biologie.

Všichni jsme měli z celého dne dobrý pocit. Potěšila nás skutečnost, že se celá akce vydařila, a že se rádi zúčastnili i profesoři, pro které byly připraveny

Dne 16.11. 2011 pořádala 3.C Den

jako první. Nakonec jsme nějak vešli. Dvě osoby byly vybrány, aby si nacvičily karaoke. Plnili jsme úkoly, když najednou přišel čas na připravený zpěv. Kluci zpívali vážně dobře. Přesunuli jsme se na „CHIRURGII“. Zde jsem např. já musela s 2 kamarádkami sešít plyšového medvěda neboli Pana Méďu. Vtipná byla scénka nehody. Mysleli jsme si, že na dalším

nejrůznější hlavolamy. Helena Víchová 3.C

studentstva. Díky ní jsme zažili den v „Nemocnici“. Ráno se všichni celí netrpěliví sešli ve škole a poté se rozutekli do předem přidělených tříd. Začínali jsme v oddělení „UŠNÍ, NOSNÍ, KRČNÍ“. Naše skupina se shromáždila před vchodem. Kvůli názvu ordinace nikdo nechtěl vejít

4


DEN STUDENTSTVA

DETAŠÁK 7.ČÍSLO 2012 stanovišti „REHABILITACE“ si odpočineme, ale opak byl pravdou. Byly zde úkoly zaměřené na fyzickou zdatnost. Hodně jsme se nasmáli, když jsme házeli míčem speciální technikou pod nohama. Všude se válely berle, proto jsme si mysleli, že s nimi budeme skákat. Tak se však nestalo. Možná lehce zklamaní kvůli berlím jsme odešli na „GYNEKOLOGII“. Zde jsem se nejvíce pobavila a hodnotím toto stanoviště jako velmi zdařené. Pobavili jsme se u přebalování panenek nebo u reklamy. Velice šťastní jsme sešli schody o patro níže do „LÉČEBNY PROTI NÁVYKU NA ALKOHOL“. Zde se např. ochutnávaly druhy minerálek. Já se zapojila do scénky o opilých rodičích a jejich dětech. Na konec našeho putování nemocnicí jsme navštívili „PSYCHIATRII“. Nejdřív jsme si protrénovali mozek testem a poté hlavolamy nejrůznějších typů. Úplnou náhodou se podařilo mně a kamarádce

z primy rozpojit hlavolam a získat tak body pro náš tým. Uklidili jsme a spěchali na oběd. Všichni se nemohli dočkat slavnostního vyhlášení. Volaly se jednotlivé skupiny od konce a naše pořád nikde, jelikož jsme se umístili jako druzí. Tento den se mi líbil přibližně stejně jako loňský rok. Kateřina Nováková, 2.B

ŠKOLNÍ PARLAMENT Co se dělo na parlamentu: uzemnil výsledky loňských maturit. Naše gymnázium, ač se nehonosí dech beroucím jménem a je umístěno na okraji Prahy, se usadilo na velice dobrých pozicích ve všech předmětech státní maturitní zkoušky. Jen kvůli přísnému metru zkoušejících profesorů u ústní části se nevyhřívá na samém výsluní. Jenže chybami se člověk učí, a tak můžeme při letošních maturitách očekávat nejen to dech beroucí jméno

Poslední listopadový pátek se všichni zástupci tříd usadili v ředitelně na Chodovické. Poprvé v tomto školním roce se zde konal školní parlament. Nuda? Ani náhodou! Na začátku jsme si vyslechli pohádku o tom, kterak se zrodila myšlenka o parlamentu a proč se scházíme i v dnešní době. Hned v úvodu nás pan ředitel

5


ŠKOLNÍ PARLAMENT

DETAŠÁK 7.ČÍSLO 2012 (zkuste si nahlas říct: Gymnázium Chodovická, detašované pracoviště Vybíralova, Praha 9), ale snad i adekvátní hodnocení ústní části. Dalším bodem programu bylo hodnocení nás, studentů, jakožto lidí. V porovnání se studenty z centra jsme, dle slov pana ředitele, slušnější, skromnější, máme zkrátka lepší charaktery. Navíc na gymnáziích v centru Prahy jsou prý toalety „provoněny“ marihuanou a dalšími podobnými látkami. Důležité upozornění: pokud se podobný „parfém“ objeví u nás, vtrhne pan ředitel do školy s plamenometem! Možná tak chce projevit svou velkorysost-čím větší plamen, tím více výparů a více šťastných lidí na šedivém sídlišti. Samozřejmě nezapomněl na maturanty. Poradil jim, aby se podívali na zprávy, udělali si trochu přehled o světě a následně si vybrali svou cestu. Jak řekl, je nevyšší čas být dospělí.

Následoval dotaz již tolikrát pokládaný a odpověď byla opět záporná. Mám na mysli exkurze a výstavy v průběhu roku. Pan ředitel si je sice vědom poklesu popularity způsobeného tímto rozhodnutím, nicméně si za ním stojí. Možná aby si trochu zlepšil reputaci, přislíbil řešení relaxační místnosti v Počernicích. Vyšlo totiž najevo, že se náš „Artuš“ nahoře mezi studenty řeší a sžírá je závist. Ale jak už tu jednou padlo, i v Počernicích budou mít svou místnost k odpočinku, pro změnu třeba „Lancelota“. Nakonec došlo i na „index na internetu“. Na otázku, zda bychom i my, studenti, mohli číst poznámky či zprávy od učitelů a nejen čekat na reakci rodičů, se pan ředitel moc s pochopením nedíval, takže máme asi smůlu… Index udělal za parlamentem pomyslnou tečku a všichni zástupci byli odesláni do tříd. Kristýna Hodanová

MATURANTI Přes překážky ke hvězdám! Tak už je to tady! Někdo se těší, jiný panikaří a zbytek si krutou realitu nechce ani připustit. Touto dobou už jsou všechny přihlášky k maturitě odevzdané, náš osud je zpečetěn… Pro někoho byla volba jasná, zatímco někteří do poslední chvíle váhali, co je pro ně nejmenší zlo.

Ke stresu s maturitou přibývají starosti

6


MATURANTI

DETAŠÁK 7.ČÍSLO 2012 s plesem. Naše představy o hladkém průběhu příprav se rozplynuly téměř okamžitě. Domluvou s Chodovickou počínaje, naším překvapením konče. Po několika neúspěšných pokusech nacvičit, a hlavně vymyslet perfektní představení, na které budou všichni dlouho vzpomínat, jsme pomalu propadali panice. Naštěstí Adama napadla spásná myšlenka: „Vždyť nám může pomoct moje mamka!“ A paní Mičincová opravdu dorazila. To, co my nebyli schopní udělat za několik týdnů, zvládla během dvou hodin. Než jsme se nadáli, rozestavila nás do „šachovnice“ a předvedla několik základních kroků, které jsou naučitelné pro všechny. Nálada se zvedla a my začínáme věřit tomu, že připravíme něco, na co doopravdy nezapomenete. A jak se vyvíjí spolupráce s „Počernicemi“? Všichni jsme se sešli

poslední den školy v tělocvičně a chystali se nacvičit nástup. Překvapivě jsme se shodli na provedení, hudbě a všechny tři třídy jsou připravené dojít si pro šerpu. Zda se nám podaří spojit všechno v jeden celek, který bude bavit a opravdu pobaví, můžete vidět na vlastní oči. Stačí, když devátého února přijdete do Kongresového centra a vydržíte až do konce. Budeme se těšit!

Kristýna Hodanová

ROZHOVORY S PROFESORY Rozhovory s profesory aneb vše co řeknete, může být použito proti vám Tentokrát pro vás máme rozhovor s paní profesorkou Michaelou Střalkovou. Pokud se chcete dozvědět, kam se nejdál podívala po světě, nebo jak bude trávit Vánoce, čtěte dál. P.Prof. Střalková: Byla to zkušenost k nezaplacení. Detašák: Když už jsme u toho cestování, cestujete ráda? A kde se Vám nejvíc líbilo a kam byste ještě chtěla ještě? P.Prof. Střalková: Cestování je snad nejzajímavější

Detašák: Jak dlouho už učíte? P.Prof. Střalková: Učím 6 let na škole a hodně let soukromě Detašák: A jaké předměty jste učila na předchozí škole? P.Prof. Střalková: Pouze AJ Detašák: Vzhledem k tomu, že profesoři jazyků většinou mají předchozí praxi v zahraničí. Byla jste i Vy někde si procvičit angličtinu? P.Prof. Střalková: Žila jsem rok v kanadském Vancouveru. Detašák: A jak se Vám tam líbilo? 7


DETAŠÁK 7.ČÍSLO 2012

ROZHOVORY S PROFESORY

koníček. "Ráda" je slabé slovo. Nejkrásnější na mých cestách byla Pálava, nejzajímavější bylo Mexiko a zatím je mým nesplněným snem Indie. Detašák: A jak ráda trávíte volný čas? P.Prof. Střalková: Bohužel teď vůbec žádný nemám Detašák: A protože se blíží dva asi nejoblíbenější svátky. Jak se těšíte na Vánoce a Nový rok? P.Prof. Střalková: Moc se těším, také proto, že máme malé děti. Detašák: A už se Vás také zmocnila předvánoční mánie shánění dárků a výzdoby domu?

P.Prof. Střalková: Vzhledem k tomu, že jsme strávili 2 týdny u syna ve vážném stavu v nemocnici, přehodnotili jsme i ten vánoční shon. Myslím, že to budou paradoxně ty nejklidnější Vánoce, jaké jsme zažili. Detašák: A jak budete trávit Vánoční svátky a Silvestr? P.Prof. Střalková: V rodinném kruhu. Detašák: Děkuji za rozhovor a předem přeji za časopis krásné svátky. P.Prof. Střalková: Děkuji a také přeji krásné svátky Martina Doskočilová

ŠKOLNÍ LASKOMINY

VAŘÍME SE ŠKOLNÍMI KUCHAŘKAMI aneb ŠKOLNÍ LASKOMINY Zdravíme všechny labužníky a gurmány, ale především školní kuchařky, kterým tímto děkujeme za vzácné poznatky a recepty, jimiž již dlouho dráždí naše mlsné jazýčky! Pokud opravdu chcete někomu udělat radost a ukázat váš kuchařský um, jsou tyto recepty pro vás ty pravé!...Nyní již neztrácejte čas, chopte se vařečky a této přílohy a utíkejte vařit pro své milé a hlavně pro děti ze škol, které Vás potřebují!

Brambory s brokolicí a zálivkou Ingredience: -brambory -brokolice -mléko -jíška Postup: Brambory uvaříme v jednom hrnci plném vody, brokolici v druhém hrnci plném…vody. Doba vaření cca:2 minpodle oka. Mléko zahustíme jíškou a nádherně jím dozdobíme jídlo, jak je předvedeno na fotce výše. Děti ocení nejen rychlost vaší přípravy jídla, ale také výživovou a zdravou hodnotu tohoto labužnického skvostu!

8


ŠKOLNÍ LASKOMINY

DETAŠÁK 7.ČÍSLO 2012

Knedlo-cibulo-zelo Ingredience: -knedlíky -zelí -cibule -špek Postup: Všechny knedlíky hodíme do jednoho velkého hrnce, kde je necháme ohřát a změknout až do téměř mazlavé konzistence. Zelí klasicky ohřejeme v hrnci plném vody. Cibuli oloupeme nasekáme a hodíme na pánev, která je potřena špekem a do černo-zlatova opečeme. Jídlo opět krásně naaranžujeme jako na fotce. Klasické české jídlo, které se podává na nejvýznamnějších událostech.

Moskevské těstoviny

Ingredience: -vodka (1 litr) -rum (0,3 l) -pivo (2 l) -víno (3 dcl) -kýbl Postup: výše uvedené tekutiny vypijte a běžte si lehnout, kýbl si nechte u postele ;). Aranžovat není nutné ADIS a Martin Žalud

9


MÓDNÍ POLICIE

DETAŠÁK 7.ČÍSLO 2012

VOJTA

5

HODNOCENÍ Helena: Vojtovi nelze nic vytknout. Na černém svetru s modrobílými proužky a tmavých džínech nemůžeme nikdy nic zkazit. Oblečení je vhodné pro běžný studentský den. Martina: Vojta je oblečen velmi pěkně. Tmavé džíny skvělého střihu mu sedí, a módní svetr s proužkem je vhodný k nošení kamkoli.

ANETA

4

Pr.STŘALKOVÁ

5

HODNOCENÍ Helena: Anetino oblečení působí pohodlně, avšak barevnost oblečení je příliš střídmá. Jistě by ho oživila drobnost – jakýkoliv doplněk např. šátek. Martina: Anetino oblečení jí sice sluší, ale také mi přijde velmi smutné, souhlasím, že by se jistě hodilo nějak outfit oživit doplňkem.

10

HODNOCENÍ Helena: Oblečení paní profesorky Střalkové je velmi elegantní. Sněhově bílá blůza je vhodně doplněna ozdobným páskem, který barevně doplňuje odstín kalhot. Růžová rozpínací vesta ladí se šedou barvou a zároveň oživuje celkový styl oblečení. Martina: Paní profesorka je velmi elegantně oblečena. Bílá košile ladící s kalhotami v béžové barvě, jsou perfektně oživené zářivě růžovým svetrem.


DETAŠÁK 7.ČÍSLO 2012

ŽALUDOVY ZAJÍMAVOSTI

První fotbalový klub

dosaženou branku museli schválit kapitáni

Prvním fotbalovým klubem nebyla ani

obou mužstev! Fotbalová pravidla byla

Sparta, ani Slavia, nýbrž International

tehdy vůbec ještě v plenkách: hrálo se na

Rowing Club. Byl založen už v roce 1889 a hřiště měl na Císařské louce na Smíchově. Nejstarší fotbalový klub Nejstarším českým fotbalovým klubem, který dodnes existuje, je AC Sparta Praha. Za oficiální datum vzniku klubu se považuje datum 16. listopadu 1893, kdy byl založen klub s názvem AC Královské

hřišti vytyčeném provazem a na skládací

Vinohrady.

branky, které hráči museli po skončení

První fotbalové derby Sparta -Slavia

zápasu vrátit majiteli. Žádné čáry na hřišti

První derby mezi Spartou a Slavií se hrálo

nebyly, penalta se krokovala, byly pouze

29. března 1896 na Císařské louce v rámci

praporky v rozích. Brankovou čáru mezi

turnaje s pěkným názvem „Národní zápasy

tyčemi v té době také ještě neznali. Zápas řídil Josef Rössler-Ořovský, který jediný v českých

zemích

vlastnil

originál

anglických pravidel a který k zápasu přinesl svůj vlastní míč… První derby sledovalo 121 platících diváků a dále neurčený počet mládeže mladší 21 let, která měla vstup zdarma. Kvůli sporům o uznání branky se pak další derby dlouhých 11 let nehrálo. mužstev, kopaný míč cvičících“. Zápas

Nejstarší běžecký silniční závod

skončil oficiálním výsledkem 0:0. Sparta

Závod Běchovice-Praha je nejstarší silniční

sice na hřišti zvítězila 1:0, ale rozhodčí

závod v Evropě, který se pořádá bez

Josef Rössler-Ořovský po zápase gól

jakéhokoliv přerušení! První ročník se

Sparty odvolal. To je sice dosti podivné,

konal v roce 1897.

tehdejší výklad pravidel to ale umožňoval -

Nejstarší dostihové závodiště


DETAŠÁK 7.ČÍSLO 2012

ŽALUDOVY ZAJÍMAVOSTI

První dostihové závodiště na území dnešní

První umělou ledovou plochou v Praze byl

Prahy bylo zřízeno v roce 1906 v Chuchli.

Zimní stadion Štvanice. otevřena

Nejstarší umělá ledová plocha

v roce

1931.

Štvanice byla Ještě

na

rozestavěném stadionu bylo dne 17.1.1931 sehráno první utkání v ledním hokeji na umělém ledě v tehdejším Československu. Proti sobě se postavili pražský klub LTC a Manitoba Kanada. Za účasti sedmi tisíc diváků vyhrála Kanada 2:0. V roce 2000 byl Zimní stadion Štvanice prohlášen kulturní památkou v roce 2011 byl srovnán se zemí.

MARTIN ŽALUD 4.B

SPORT Rozhodl jsem se, že vám napíšu o MMA nebo spíš o volném stylu souboje v ringu, který právě děláme na hodinách tělocviku. Je to prosté. Smí se všechno kromě kopanců do slabin, kopanců do hlavy, kopanců z výskoku a mlácení rukavicemi, jako kdybyste mlátili kladivem, neboli stranou, na které je malíček. Hraje se bez bot a s rukavicemi, na žíněnkách pokrytých molitanovými ‘puzzlemi‘. Máte na výběr ze dvou typů soubojů. Buď tzv. grappling, kdy ani jeden hráč nemá rukavice, jen se oba snaží toho druhého svalit na zem pomocí těla a jeho váhy a nebo volný styl – MMA – který jsem již zmiňoval. Tyto souboje se konají každou středu po omezenou dobu. 7. 12. jsem mohl konečně po nemoci nastoupit na tělocvik a tím si i vyzkoušet u našich kluků tak oblíbenou disciplínu. Když jsem přišel do tělocvičny, tak jsme nejdřív složili žíněnky a puzzle, pak jsme se protáhli. V hlavě mi běželo, že to bude

sranda, a tak jsem si jako dost nenadějný rváč a ‘hubeňour‘ připadal bezpečně. Pak ale přišla chvilka, kdy sem si říkal, že to bude tvrdý a to, když nastoupila první

dvojice a pustila se do sebe. Z pohledu diváka to vypadá opravdu nebezpečně. Ale co jsem měl dělat… S obavami jsem si

12


SPORT

DETAŠÁK 7.ČÍSLO 2012 zvolil protivníka, kterého jsem nepovažoval za nějak lehkého, ale když už jsem měl dostat na zadek, tak aspoň s uctivým protivníkem. Opak byl ale pravdou. Když jsem nastoupil do ringu, obavy ze mě spadly. První rána letěla do mého obličeje a já jsem se štěstím

pochopil, že to vážně není tak hrozný, jak to vypadalo. Pustil jsem se do protivníka vší silou a mocí, jakou jsem dokázal vyvinout a za pár minut jsem už stál vedle pana profesora Dvořáka s rukou zdvihnutou vzhůru na důkaz mého vítězství. Za pár chvil jsem s tím samým protivníkem nacvičil známé wrestlingové chvaty a jako zábavnou vložku jsme předvedli ostatním zdařilou komedii. A pak jsem s novým protivníkem ukončil hodinu, bohužel mojí prohrou, ale s pocitem toho, že je to vážně skvělá zábava. Jan Král IV.B

PRÁCE STUDENTŮ Na slovíčko s Karlem Jaromírem Erbenem Je synem obuvnického mistra z Podkrkonoší, matka si z něho přála mít učitele. Karel Jaromír Erben se ale vydal na vlastní složitou cestu a stal se z něj známý spisovatel, básník a historik. Kytice ve spojení s jeho jménem? I malý školák ví, že musí mít vždy na začátku velké K. Učíme se o vás ve školách a občas i někdo při zkoušení schytá pětku, když 13


PRÁCE STUDENTŮ

DETAŠÁK 7.ČÍSLO 2012 toho o vás moc neví. Co byste o sobě prozradil? U lavice dítě stálo, z plna hrdla křičelo. Bodejž jsi jen trochu málo, ty cikáně, mlčelo! Budu rád, když nebudou brát tak vážně mě jako Karla Jaromíra Erbena, ale pozastaví se nad mým dílem, to je to jediné, co je pro mě důležité. A špatné známky kvůli mě? To ať mi studenti, prosím, odpustí.

Narodil jsem se roku 1811 obuvnickému mistru a jeho ženě. Měl jsem ještě devět sourozenců. Bohužel všichni zemřeli. Zůstal jsem jen já a má o pět let mladší sestra Josefka. Má matka, měla velmi chatrné zdraví a já po ní zdědil náchylnost k souchotinám. Často mi to problémy dělávalo. V jedenácti letech jsem se odpoutal od rodiny. Na naší faru přišel mladý farář Jan Arnold, který přemluvil mé rodiče, aby mě poslali na vyšší studium. Díky faráři jsem se dostal na gymnázium do Hradce Králové. Krásné to byly časy.

Zmínil jste známou část z Polednice, z vaší sbírky Kytice… Ano. Jsem rád, že jste to poznala. Co byste řekl o vašem dětství? Byla noc, byla hluboká, měsíček svítil z vysoka a ticho, pusto v dědině, vítr burácel jedině. Vaše matka z vás prý chtěla mít učitele? Má matka říkávala, že jsem už od malička měl velký cit pro hudbu. Ke vzdělání a učenosti mě vedli dědeček a strýc z matčiny strany. Ta si moc přála, aby se ze mně stal učitel. Její přání se sice nesplnilo, ale ve svých šedesáti pěti letech umírala s vědomím, že dala národu velkého básníka. V průběhu studií jste poznal svoji budoucí ženu Betynku Mečířovou. Pamatujete si první chvíli kdy jste jí spatřil? Ano pamatuji. Bylo to při jednom ochotnickém představení. Krásná byla. Jako vánek tančila. Krásným hlasem oplývala. Hned jak jsem ji spatřil věděl jsem, že ona mé srdce naplňovati bude. (zasní se) Prý jste dříve pracoval pro muzeum jako archivář? Ve svých čtyřiceti letech jsem se stal sekretářem a archivářem Národního muzea. Na tuto funkci jsem ale po necelém roce rezignoval a stal se archivářem města Prahy. Pamatuji si, jak jsem od rozbřesku do soumraku po zemi lezl a knihy podle abecedy srovnával. Nebál bych se říci, že jsem to byl právě já, kdo pražský archív konečně uspořádal. Je pravda, že skromností trpět nemusíte. Jak vůbec vzpomínáte na dobu, když jste byl malý?

Ani po studiích jste to ale neměl jako vzdělaný člověk jednoduché. Ve 26 letech jsem měl vystudována práva a před sebou nejistou existenci. Dlouhá léta jsem pracoval bez nároku na mzdu, zdrojem mé obživy se opět staly, jako při studiích, soukromé hodiny hudby. Soukromé hodiny? Jak probíhaly? Moc, má panenko, moc se ptáš, však ještě dnes to uhlídáš. (s úsměvem)

Dobře když zmiňujete slavnou Svatební košili – kde jste čerpal nápady pro svou tvorbu? Vycházel jsem hlavně z lidové tradice. Sám jsem v té době neměl lehký život. Každý večer jsem zasedal ke svému psacímu stolu, namáčel husí brk do inkoustu a psal o lidských vztazích které mě obklopovaly. Na konci mého psaní Kytice nazval jsem to. Proč vůbec název Kytice? Balady jsou barvité. Samy sebe doplňují. Každá svůj příběh má, ale spolu krásný puget vytvářejí. Myslíte, že jsou vaše balady stále aktuální? To posoudit druzí musí. V baladě Poklad zaměřuji se na téma, že lidé jsou pro peníze schopni udělat cokoliv. „Klekne a klín rozestírá, chutě z hromady nabírá a do klína zlato skládá.“ Ve Zlatém kolovratu zase narážím na skutečnost, že lhát nevyplácí se. Nepřipadá vám to dostatečně aktuální?

14


PRÁCE STUDENTŮ

DETAŠÁK 7.ČÍSLO 2012 Na koho z vašich přátel vzpomínáte nejraději? Asi na Magdalénu Dobromilu Rettigovou. Vzpomínám jak lokše mi vařila. Velice dobrá krmě. Když zmiňujete paní Rettigovou. Jaké máte vztahy s ostatními spisovateli? S Magdalénou krásné. Je velice zábavný člověk. Dále mě napadá František Palacký se kterým jsem pracoval v Národním muzeu. Podivný to muž, však ochotný byl.

Děkuji moc za rozhovor. Bylo příjemné s vámi posedět. Máte na srdci něco, co byste chtěl vzkázat čtenářům? Také děkuji. Mám jen dvě věty: Z minulosti se učí budoucnost. A budoucnost se mění s námi. Katka Knapová IV.C

Tajná zvířátka Na tajném místě v mojí posteli, žije myš- žere mi úkoly. Na tajném místě v našem obýváku, žije stejněžroutské hejno ptáků. Ty myši nikdo jiný nevidí a leckdo mi možná závidí.

Malý kluk má v puse dudlík, na písek se nese kyblík. Je v kyblíku ocet snad? Na tu stranu, co je les, vyleju ho z okna dnes.

Když však do školy jdu brzy ráno, myslím si, že mám vyhráno. Ale když otevřu pak sešit z matiky, není tam nic- ani písmenko z Attiky.

David Hofman, kvarta B

V díře ve zdi naší prádelny bydlí dvě stonožky. Chutná jim moje čisté prádlo a nejvíc ponožky. V počítači- v mojem notebooku, sídlí had. Kouká na poštu se z Outlooku.

Mladá slečno, žádný shon, dejte mi váš telefon. Není to trik nový, nejsem zas tak snový. Místo břicha pivní sud a na srdci velký stud. Pro dnešek snad slov už dost, udělejte mi radost.

Otevřel mi zlobivé spamy, co tam našel mezi hrami. Ve spamech byly hrozivé viry, co v harddisku mi nadělaly díry. Náš dům je asi trochu zakletý.

Petr Klaban, III.C

Však všechna ta zvířátka mám moc rád, Jen doufám, že jsem jejich kamarád 15

Vojta Koplík, tercie B


ANKETA

DETAŠÁK 7.ČÍSLO 2012

Vánoční dárky Nádherné období Vánoc je za námi, bříška máme nacpaná, peněženky prázdné a všichni se připravujeme na pololetní písemky. Ale ohlédněme se zpátky a zamysleme se, jak to bylo s nákupy na Vánoce, kolik jsme věnovali času svým známým, přátelům a rodině, kolikrát jsme si na ně vzpomněli. Také by mě zajímalo, jestli jsem jediný, kdo za Vánoce utratí celé jmění našetřené za rok. A tak jsem si na téma útraty připravil anketu - ptal jsem se čtyřiceti z vás, kde berete peníze na dárky a kolik za dárky utratíte. Výsledek vypadá takto:

vydělávají, což mě dost překvapuje,

Za dárky jsme v průměru dali 1200 Kč. Nejvíce peněz utratili lidé, kteří je dostali od rodičů (zhruba 1980Kč), což mě vede k zamyšlení, že rodiče si vydělávají peníze sami sobě na dárky. Nejpočetnější skupinou lidí byli (jak vidíte na grafu) spolužáci kteří si na ně sami

protože jsem se ptal lidí ve věku kolem 14ti let a tak mi trochu uniká, kam kdo z mých vrstevníků chodí pracovat, ale to si nechám zase na jindy. Ress

Sám si je vydělávám (24) Od rodičů dostanu peníze na dárky (4) Šetřím si z kapesného (12)

16


DETAŠÁK 7.ČÍSLO 2012

VTIPY

Zavolá si Klaus Grosse na kobereček: "Chci slyšet pravdu, kdes vzal peníze na byt!" - "Jeden pán mi dal milion do kapsy." - "A to se nestydíš nechat se zkompromitovat za milion?" - "Stydím, ale když on u sebe víc neměl!"

Jedou dva chlapci v nacpaném autobuse a najednou se jeden začne usmívat. Ten druhý se ho ptá: "Co ti je na té tlačenici k smíchu?" "Ale, ten chlap vedle si strčil svoji peněženku do mojí kapsy!"

Žena si nechává věštit u kartářky: "Zítra vám zemře muž". "To vím, ale podívejte se, jestli mě zavřou?!"

'Nikdy jsem se u hracího automatu ani nezastavil,' povzdechl si deprimovaný hokejista, 'beztak jsem ale pro všechny hráč! 17 '

'Nikdy jsem se u hracího automatu ani nezastavil,' povzdechl si deprimovaný hokejista, 'beztak jsem ale pro všechny hráč! '

Detašák 7  

http://detasak.ic.cz/detasak7.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you