Page 1

VAD HAR

TUTANCHAMON, LUDVIG XIV OCH DOLLY PARTON GEMENSAMT? TESTA PÅ -

Perukmakeri

Utbildningsstart i januari 2009, 30 högskolepoäng En grundkurs i Perukmakeri. Du lär dig att tillverka, hantera och sköta en peruk. Du arbetar med löshår, skägg och mustascher. Du får kännedom om de material som kan användas i hantverket. Kursen riktar sig till dels redan yrkesverksamma maskörer som behöver komplettera sin kunskap med perukmakeri och hantering av äkta hårs peruker, dels till dem som vill börja sin utbildning med målet att bli maskör.

Denna kurs kan du välja att följa på heltid, halvtid eller på distans. Heltid betyder 3 dagars lärarledd undervisning per vecka. En termin Halvtid betyder 1,5-2 dagars lärarledd undervisning per vecka. Två terminer Distans på halvtid betyder lärarledda träffar i Stockholm 1-2 gånger/månad. Två terminer Den lärarledda undervisningen varvas hela tiden med eget arbete. Då studentgruppen är liten finns stora möjligheter till individuell inriktning och handledning.

Ansökan DI tillhanda senast 11 november 2008

Information och ansökningsblankett:

www.dramatiskainstitutet.se

Tel 08-55 57 20 00 (vardagar 10.00-11.30)

Högskola för Film, Radio, Television och Teater


Teaterföreningen Bröt i Kalix ger

& m o r j Lö ä g r r sar o n S

Ett Modernt Folklustspel på Vassholmen av: Kjell Morin

Folklustspel på Vassholmen 27 juni - 12 juli Speldagar 27/6 kl 19.00 28/6 kl 19.00 29/6 kl 17.00 2/7 kl 19.00

4/7 5/7 6/7 9/7

kl 19.00 11/7 kl 19.00 kl 19.00 12/7 kl 19.00 kl 17.00 kl 19.00

Biljetter:

Coop Forum 0923-121 60

Info: Teaterföreningen Bröt

070-594 74 74, brot@telia.com www.teaterforeningenbrot.se


ATRs kansli har flyttat till Västerås

Î


Ê

Förmåner & rabatter för medlemmar i ATR-förening

• Billigare kursavgifter och förtur till kurser • Rabatt på uppföranderättskostnaden, (f.n. 50 % av kostnaden, högst 1500 kr per produktion) • Avgiftsfri kontraktshantering i samband med uppföranderättsavtal • Allmänt produktionsstöd kan utbetalas, efter ansökan, för icke uppföranderättsbelagda produktioner, egenskapat material eller klassiker (som är fria från uppföranderättskostnader) • Möjlighet att söka projektbidrag från ATR • Teckna förmånlig försäkring till din förening • Rabatt på pjäslån ur pjäsbiblioteket • Rabatt på inköp av teatersmink, billigt och enkelt från ATR • Delta i ATRs många teaterfestivaler • Vara med och påverka förbundets inriktning på ATRs kongress vartannat år • Teaterforum, sex nummer per år (gäller ej medl. 0-12 år)


Kontaktuppgifter ATR fr.o.m. 15 augusti 2007 Adress

ATR, Slottsgatan 17, 722 11 Västerås

ATRs kansli

021-470 41 60 (vxl) info@atr.nu 021-470 41 69 (fax) www.atr.nu

Mats Wenlöf, förlagschef

021-470 41 61

mats@atr.nu

Ann-Sofie Rebermark, kanslist, manus/smink

021-470 41 62

ann-sofie@atr.nu manus@atr.nu, smink@atr.nu

Lilly Lirell, medlemsärenden

021-470 41 63

lilly@atr.nu medlem@atr.nu

Lena Lindstedt, redaktör tidskrift/webb

021-470 41 64

lena@atr.nu teaterforum@atr.nu

Tomas Östling, kanslichef

021-470 41 65

tomas@atr.nu

Anna-Karin Andersson, förbundssekreterare

070-214 04 91 021-470 41 66

anna-karin@atr.nu

Ellen Tejle, projektledare för Unga Teaternätet

021-470 41 67 073-070 18 07

ellen@ungateaternatet.nu

AMATÖRTEATERNS RIKSFÖRBUND


ATR 30-årsjubilerar 2007! 1977-2007

Foto Clara Lindstedt

AMATÖRTEATERNS RIKSFÖRBUND Slottsgatan 17, 722 11 Västerås Tfn 021-470 41 60, fax 021-470 41 69 info@atr.nu, www.atr.nu


Amatörteaterns Riksförbund (ATR) är en ideell organisation med uppgift att organisera svensk amatörteater och stödja den konstnärligt, administrativt och ekonomiskt. ATR är Sveriges största amatörteaterorganisation med över 200 medlemsföreningar där fler än hälften av föreningarnas medlemmar är under 25 år. Nu söker vi en generalsekreterare till vårt kansli som ligger på Slottsgatan i centrala Västerås, vägg i vägg med Teater Västmanland. Arbetsplatsen är liten med en öppen och kreativ arbetsmiljö. Kansliets sex anställda driver årligen flera arrangemang och projekt, även med internationell prägel, arbetar med kursverksamhet, ger ut tidskriften Teaterforum, hanterar Sveriges största manusbibliotek för utlåning och har ett förlag som sköter pjäsrättigheter gentemot amatörteater och skolor.

ATR söker Generalsekreterare Ditt uppdrag Som generalsekreterare är du förbundets högste tjänsteman, direkt underställd styrelsen och dess AU, med övergripande ansvar för förbundets verksamhet och för kansliets anställda. Tjänsten innebär ett övergripande ansvar för ekonomin; i det ligger budgetkontroll, bokslutsarbete, bidragsansökningar, handläggning av projektbidrag, m.m. Du kommer även att svara för ATRs ideologiska frågor samt driva organisationens kulturpolitiska intressen. Övriga arbetsuppgifter är planering och genomförande av ATRs kongress samt att arbeta med internationella frågor.

Din profil Vi söker dig som är en skicklig kommunikatör och arbetsledare med erfarenhet av arbete inom folkrörelse och föreningsliv eller annan ideellt styrd organisation. Tidigare dokumenterad chefserfarenhet med ansvar för personaladministration och ekonomi, är ett krav. Du har bra förmåga och intresse av att arbeta utåtriktat över hela landet samt bra kunskaper om kulturlivet och amatörkulturen i Sverige. Du ska också ha goda kunskaper i tal och skrift (svenska och engelska).

Tjänsten omfattar heltid och är placerad på ATRs kansli i Västerås. Vår förhoppning är att du kan börja den 1 januari 2009. Körkort är ett krav. Sista ansökningsdag är måndagen den 15 september och skall vara ATR tillhanda på adress: ATR, Box 1194, 721 29 Västerås Du kan också skicka din ansökan via e-post till tomas@atr.nu eller med fax till 021-470 41 69. Eventuella frågor besvaras av: • Tomas Östling, kanslichef, tfn 021-470 41 65, tomas@atr.nu • Mats Wenlöf, fackets representant, tfn 021-470 41 61, mats@atr.nu På www.atr.nu hittar du mer information om ATR.

Amatörteaterns Riksförbund, ATR, tfn 021-470 41 60, info@atr.nu Besöksadress: Slottsgatan 17, Västerås Postadress: ATR, Box 1194, 721 29 Västerås

www.atr.nu


Amatörteaterns Riksförbund (ATR) är en ideell organisation med uppgift att organisera svensk amatörteater och stödja den konstnärligt, administrativt och ekonomiskt. ATR är Sveriges största amatörteaterorganisation med över 200 medlemsföreningar där fler än hälften av föreningarnas medlemmar är under 25 år. Nu söker vi en utbildnings- och verksamhetsutvecklare till vårt kansli som ligger på Slottsgatan i centrala Västerås, vägg i vägg med Teater Västmanland. Arbetsplatsen är liten med en öppen och kreativ arbetsmiljö. Kansliets sex anställda driver årligen flera arrangemang och projekt, även med internationell prägel, arbetar med kursverksamhet, ger ut tidskriften Teaterforum, hanterar Sveriges största manusbibliotek för utlåning och har ett förlag som sköter pjäsrättigheter gentemot amatörteater och skolor.

ATR söker Utbildnings- och verksamhetsutvecklare Ditt uppdrag Som utbildnings- och verksamhetsutvecklare har du det övergripande ansvaret för att utveckla förbundets verksamhet på central och regional nivå. Utbildning, barn- och ungdomsteater, seniorteater liksom internationella arrangemang blir dina arbetsfält. För varje område finns en kommitté att samverka med. Tjänsten innebär också ansvar för förbundets återkommande arrangemang; kongress, festival och distriktsledarkonferens. En central del är att utveckla, planera och administrera förbundets utbildningsverksamhet samt att knyta och underhålla kontakter med pedagoger och samarbetspartners inom utbildningsområdet. Du är direkt underställd vår generalsekreterare.

Din profil Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning, med inriktning på kulturprojekt eller liknande. Du skall vara bra på att organisera och samverka med andra. En driven ”doer” och kommunikatör med erfarenhet av arbete inom folkrörelse och föreningsliv, gärna inom kultursektorn teater. Du skall ha god förmåga och stort intresse av att arbeta utåtriktat över hela landet samt ha bra kunskaper om kulturlivet och amatörkulturen i Sverige. Vi ser gärna att du kan hantera projekt-, bidragsansökningar och projektredovisningar samt har erfarenhet av att bygga och arbeta i nätverk och genomföra srörre arrangemang. Du ska också ha goda kunskaper i tal och skrift (svenska och engelska).

Tjänsten omfattar heltid och är placerad på ATRs kansli i Västerås. Vår förhoppning är att du kan börja den 1 december 2008. Körkort är ett krav. Sista ansökningsdag är måndagen den 15 september och skall vara ATR tillhanda på adress: ATR, Box 1194, 721 29 Västerås Du kan också skicka din ansökan via e-post till tomas@atr.nu eller med fax till 021-470 41 69. Eventuella frågor besvaras av: • Tomas Östling, kanslichef, tfn 021-470 41 65, tomas@atr.nu • Mats Wenlöf, fackets representant, tfn 021-470 41 61, mats@atr.nu På www.atr.nu hittar du mer information om ATR.

Amatörteaterns Riksförbund, ATR, tfn 021-470 41 60, info@atr.nu Besöksadress: Slottsgatan 17, Västerås Postadress: ATR, Box 1194, 721 29 Västerås

www.atr.nu


Inbjudan till fyra dagars seminarium om Lokalt förankrad teater med socialt och politiskt engagemang, även kallat arbetarspel

Innehåll

När?

Från Spelet om Norbergsstrejken till idag - trettio år av lokalt förankrad teater med socialt och politiskt engagemang, även kallat arbetarspel. Vad har häntfrån starten fram till idag? Vad händer i framtiden? Under fyra dagar kommer vi att diskutera dessa frågor. Flera spel från Norden kommer att presentera sina projekt. Flera forskare presenterar sina resultat om amatörteater, bland annat Kristina Nero, Richard Estreen och Gunnel Testad. Ett speciellt tema kommer att vara fackföreningarna och teatern. Dessutom tittar vi på föreställningen Resa utan slut (läs mer om detta spel på www.folkis.se). Hela seminarieprogrammet inom kort på ww.f.abf.se.

Torsdagen den 26 juni kl 15.00 till söndagen den 29 juni kl 12.00.

Vill ni medverka? Ett flertal spel från Norden kommer att medverka och berätta om sina erfarenheter. Välkommen att kontakta oss om ni också vill vara med!

Var? Seminariedagarna äger rum på Smålands Musik och Teater, Jönköping, nära centralstationen.

Anmälan Bindande anmälan senast 22 maj till e-post henrik.hermansson@abf.se. Ange namn, adress, telefon, e-post, önskemål om boende samt betalande organisation.

Kostnad Seminarier och teaterföreställning är kostnadsfria. Resor, boende och mat bekostas av deltagarna. Reserverade rum finns på City Hotel, några meter från teatern. Boende torsdag till söndag i dubbelrum totalt 1150:-, enkelrum 1635:- för hela vistelsen.

Frågor Välkommen att kontakta huvudman ABF Jönköpings län och projektledare Henrik Hermansson, 036-306180, 073 6266397, henrik.hermansson@abf.se


TEATERKURSER LULEÅ 13-14 JUNI

Gatuteater med Nina Lugn Att spela på gatan kräver sitt alldeles egna språk och sin egen teknik. Utomhus konkurrerar vi med många olika uttryck och intryck, vilket gör att vi måste vara tydliga och fantasifulla. På gatan möter vi en publik som kanske annars inte skulle uppsöka en teater och vi når och möter så många fler människor än vi skulle göra om vi spelar inomhus. Det finns flera möjligheter till scenuttryck och vi kan också välja spelplats. Nina Lugn leder workshopen och hon har 30 års erfarenhet av professionellt arbete med teater. Hon har arbetat både som skådespelare, pedagog och regissör och är en av få kulturarbetare som har kunskap och erfarenhet av gatu/utomhus teater. I 17 år arbetade hon i den fria teatergruppen Jordcirkus.

Clowneri med Camilla Högström Hitta din clown!! Sökandet efter varje persons unika löjliga sidor. På ett lekfullt och undersökande sätt upptäcker du ditt sätt att vara clown. Sökandet efter clownens förhållningssätt till publiken. Vi lär oss att njuta av att vara dåliga, att clownen alltid förblir optimistisk trots alla motgångar. Allt börjar med lek för att leken är grunden för all teater och förhoppningsvis tar vi med oss denna känsla av frihet som leken ger, in i clownarbetet. Pedagog är clowndonnan Camilla Högström med gedigen erfarenhet av clowneri och som till vardags bl a jobbar som sjukhusclown på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

PRELIMINÄRT PROGRAM Fredag den 13 juni 15.00 Hej-å-välkomna! 15.30 Workshop-pass 19.00 Middag 20.00 Workshop-pass 22.00 Kvällsfika Lördag den 14 juni 08.00 Frukost 09.00 Workshop-pass 12.00 Lunch 13.00 Gatuteaterperformance 15.00 Fika och avslutning

test turnpage  

test project

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you