Page 1

HappenenBl èr en Donder dag24f ebr uar i . Kos t en: €10, -voorhappen meteendr ankj e. I ns c hr i j venkanvanaf week7( vanaf14f ebr uar i ) Loc at i ehappen: Res t aur antHol l eBol l e Gi j s( Kor t eMar e34) Loc at i eBl èr en: Nognaderbekendt emaken

Happen en Bleren  

Happen en Bleren. Een poster ter promotie van een activiteit van de Bestuurskundige Interfacultaire vereniging Leiden (B.I.L.)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you