Page 1

‘t 

 

Kersteditie 2010  Editie 37     

 

“Kunstwerk  engagementsverklaring    ouders en school 26 oktober 2010” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Basisschool Koning Boudewijn GO!                                                                                                              Maréchalstraat 48‐Van Maerlantstraat 30                                                                                                              8020 Oostkamp                                                                                                              www.koningboudewijnschool.be   


’t KaBeetje Kersteditie 2010 Oostkamp, zondag 5 december 2010

Beste ouders, grootouders, sympathisanten, medewerkers, leerlingen…. Contrast 2010….. De winter deed zijn intrede. Een week lang reeds zijn we in de ban van de sneeuw en de vrieskou. Snelheid moet plaats ruilen voor zachtjes aan. Donkergrijs voor sneeuwwit. Gezellig warm en chocolademelk. Genieten….

Winters wit, droomzacht Helder licht, ijskegelblauw Verwonderd blij, tintelend koud Slow motion, ouderwetse kinderpret Sneeuwpop,…. hou niet op. 2010! De winter deed zijn intrede. Een week lang reeds zijn we in de ban van de sneeuw en de vrieskou. Droombeeld moet plaats ruilen voor realiteit. Daklozen en asielzoekers IJzig koud en hongergevoel .Ellende!

Winters zwart, bikkelhard Tunnel donker, vrieskou Wanhoop nabij, gevoelloos Non actief, eenzaamheid Kop op,…hou toch op. Laten we ons engageren opdat in 2011 de schrille contrasten minder ver uiteen lopen. Waardevolle aanzetten van onze leerlingen en leerkrachten ontdekken jullie ook deze keer in onze kersteditie. De Ouderraad, in samenspraak met GO! Ouders, voegt de daad bij het woord met de actie ‘soep op de stoep’ op woensdagmiddag, 22 december. Een hartverwarmende afsluiter voor 2010! Ik wens jullie allen, in naam van het ganse Schoolteam, een witte kerst en een kleurrijk 2011 toe…. Marianne Hintjens, directie Samen maken we school, omdat……de toekomst van al onze kinderen belangrijk is. ’t KaBeetje kersteditie 2010


26 oktober 2010….20.00u Ouders en schoolteam vierden, samen met Vippie, de engagementsverklaring. Jullie werden allen uitgenodigd op dinsdagavond 26 oktober, om samen met Pascal Smet, Vlaams Minister van Onderwijs, en heel wat genodigden het charter van de engagementsverklaring ouders – school plechtig te ondertekenen.

We waren blij verheugd om o.a. dhr. Luc Vanparys, onze burgemeester, dhr. Philip Vanhaverbeke, onze algemeen directeur en dhr. Filip Braem, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Scholengroep 25 in ons midden te mogen begroeten. Spijtig genoeg liet de woordvoerder van de Minister ons enkele minuten voor de opening van de zitting weten dat de Minister opgehouden was. Teleurstelling alom, en niet in het minst bij onze leerlingen. De voorzitter en secretaris van de leerlingenraad en ikzelf vonden dat we het daar niet bij konden laten en doken op 27 oktober in onze pen. We verzochten de Minister om het goed te maken en zich te engageren voor volgende opdracht:

Betreft: ‘ kortverhaal: 27.10.2010…the day after the engagement story ‘

Geachte Heer Minister

We richten u dit schrijven naar aanleiding van de onverwachte melding van uw afwezigheid op de plechtige ondertekening van het charter van de engagementsverklaring Ouders – School, gisteren 26 oktober. We zijn zo vrij u uit te nodigen om in te gaan op de creatieve schrijfopdracht, in de overtuiging dat de ontgoocheling kan ingeruild worden voor een fijn gevoel. Vandaar graag aan u de pen, Mijnheer de Minister Schrijf een concreet happy end uit. Doelgroep lezers: leerlingen lagere school, ouders en genodigden.

Hopend u heel binnenkort te mogen lezen…

Samen maken we school, omdat……de toekomst van al onze kinderen belangrijk is. ’t KaBeetje kersteditie 2010


Vorige week ontvingen we via mail het antwoord: Beste Linde, Beste Silke, Ik begrijp jullie ontgoocheling maar al te goed, toen jullie me op dinsdag 26 oktober ll. stonden op te wachten, en ik op het allerlaatste moment niet kon komen. Niet dat ik niet wilde, maar ik zat toen op een belangrijke vergadering over de toekomst van jullie leraars. Ik denk dat wat jullie school die dag getoond heeft, een voorbeeld is voor alle scholen. Kinderen zijn immers niet alleen leerlingen, maar ook zoons en dochters, broers en zussen, vrienden en vriendinnen. Kleine, maar complete mensen. Jullie brengen jullie gezin mee naar de school ’s morgens, en de school mee naar huis ’s avonds. En jullie klasgenoten tijdens de les, zijn vrienden op de speelplaats en buiten de school. Als iedereen samenwerkt op en rond de school, is het niet alleen veel plezanter voor jullie, maar ook voor jullie leerkrachten en directeur. Proficiat hiervoor. Jullie wilden graag met me op de foto. Dat kan nog. Ik stel voor dat ik met jullie directie afspreek om jullie de komende weken eens op mijn kabinet in Brussel te ontvangen. Met gemeende spijt, ook voor het late antwoord, en met de hoop dat ik het zo toch nog een beetje goed kan maken … Groetjes, Pascal SMET

+32 2 552 68 02 Eind goed, al goed! Het bezoek aan het kabinet is in volle voorbereiding en staat op de agenda voor de start van het nieuwe jaar 2011. We brengen verslag uit!

Geniet samen met ons na van de geslaagde plechtigheid. Met dank aan voorzitter én alle leden van onze Ouderraad OKBS en GO! Ouders

Artikel uit Go! Ouders nieuwsbrief vzw ouders E. Jacqmainlaan 20 1000 Brussel ouders@g-o.be www.g-o.be/ouders Op 26 oktober 2010 ondertekenden de ouders en het schoolteam van GO! Basisschool Koning Boudewijn in Oostkamp op een plechtig moment het Charter tussen ouders en school in het kader van de engagementsverklaring. Daarvoor zorgde GO! ouders voor een GO! primeur: Vippie was in levenden lijve van de partij!

Samen maken we school, omdat……de toekomst van al onze kinderen belangrijk is. ’t KaBeetje kersteditie 2010


Op basis van het met Klasse uitgewerkte Win-winspel en onder begeleiding van GO! ouders kwamen ouders en schoolteam van de Basisschool Koning Boudewijn tot een charter waarin de engagementen verder werden uitgewerkt.

De ondertekening van het charter, onder de bescherming van Vlaams Minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Pascal Smet, werd samen met de genodigden uitgebreid gevierd.

Na een welkomstwoordje door directeur Marianne Hintjens en een toelichting over de opdracht van GO! ouders door directeur Kenneth Lasoen, werd er van gedachten gewisseld over de engagementen en de participatie op school met ouders, leerkrachten en leerlingen.

De gasten werden verwend met een muzikaal optreden van Dieveliedoe, lokaal talent en leerlingen van de school.

Samen maken we school, omdat……de toekomst van al onze kinderen belangrijk is. ’t KaBeetje kersteditie 2010


De mascotte Vippie onthulde het kunstwerk over de engagementsverklaring.

Algemeen directeur van scholengroep Brugge-Oostkust, Philip Vanhaverbeke en voorzitter van GO! ouders Filip Giraldo gaven hun visie over de engagementsverklaring en ouderparticipatie en lieten niet na om de ouders en het schoolteam uitgebreid te feliciteren met het goede voorbeeld dat zij stellen.

Het charter werd dan plechtig ondertekend door de voorzitter van de oudervereniging, Sandra Leclercq en directeur Marianne Hintjens. Kenneth Lasoen reikte de pen aan.

De ceremonie werd afgesloten met een uitstekend verzorgde receptie verzorgd door de leerlingen van de horecaopleiding van het Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs KA Brugge.

Samen maken we school, omdat‌‌de toekomst van al onze kinderen belangrijk is. ’t KaBeetje kersteditie 2010


Samen maken we school!

Nu is het aan de ouders en het schoolteam om het charter hoog in het vaandel te dragen. In Oostkamp werd aangetoond dat het niet hoeft te blijven bij enkele droge regels in het schoolreglement. De afspraken die in het charter opgelijst staan, benadrukken het wederzijds respect en de waardering van ouders en schoolteam. De succesvolle samenwerking is in de basisschool Koning Boudewijn verzekerd!

Einde citaat Nieuwsbrief GO! Ouders.

Samen maken we school, omdat……de toekomst van al onze kinderen belangrijk is. ’t KaBeetje kersteditie 2010


OPROEP: schooljaar 2011-2012 = onze school viert……50 jarig bestaan!

Volgend schooljaar bestaat onze school

50 jaar

.

En dit wordt gevierd! Samen met de Vriendenkring richten een werkgroep feestcomité op. Ben je een actuele of oud collega, ouder of leerlingen. Willen jullie helpen meedenken, organiseren? Kom dan even langs op het secretariaat of stuur een mailtje met je contactgegevens naar bs.oostkamp@scarlet.be. Je hoort heel binnenkort van ons!.

Veiligheid Is Prioritair voor onze Vippies! Actie werkgroep Schoolvervoerplan OPROEP bij miezerige dagen en bij duisternis! Omdat jouw leven belangrijk is…. voetganger of fietser, jong of minder jong, zorg dat je gezien wordt: draag je fluohesje en je fietshelm

Winnaars schoolaffichewedstrijd zomer 2010 Met een knipoogje naar de voorbije mooie zomer, waar uitgehangen affiches van onze basisschool Koning Boudewijn bij verbleekten, maken wij jullie traditiegetrouw de winnaars bekend. Zij worden verwend met een gezonde Kerstfruitmand. Wij zijn er zeker van dat er volgende zomer nog meer affiches de ramen zullen kleuren en onze school op die manier weer in het zonnetje wordt gezet, waarvoor nu reeds dank. Winnaars: Jason Caley

Brugse Mettenstraat 3

Detmer, Tiemen en Ismay Vanrie

Rozendalestraat 170

8020 Oostkamp

8750 Wingene.

Proficiat! Samen maken we school, omdat……de toekomst van al onze kinderen belangrijk is. ’t KaBeetje kersteditie 2010


De droomfabriek  bij juf Isabelle en haar kleuters van het 3de  kleuterklasje.  www.dedroomfabriek.be 

  Doedel, onze droommascotte, heeft hulp nodig.    Raar maar waar, hij komt raad vragen aan de kleuters. Natuurlijk zijn we dol enthousiast om doedel  te helpen.  Doedel woont in doedelland, hij is bakker. Wanneer het nacht is, gaat hij dromen van kinderen  vangen. Wanneer het bij ons regent  en wanneer de regenboog te voorschijn komt, wil dat zeggen  dat er alweer een droom in vervulling is gegaan. Maar wat jullie waarschijnlijk niet weten , onderaan  de regenboog staat er een grote pot . Wanneer er een droom in vervulling gaat komen er  goudstukken in de pot terecht.   Doedel kon echter geen dromen meer vinden en de pot met goud raakte niet meer gevuld. De  3de   kleuterklas kon doedel helpen door  een aantal opdrachten uit te voeren, zodat doedel kon zien dat  de kinderen goed en georganiseerd kunnen werken.   Als slotmoment  moesten de kleuters zelf een droom in vervulling laten gaan. Al snel hadden de  kleuters een klasdroom . “Een feestje bouwen voor de 2de en 1ste kleuterklas”. Maar zo een feestje in  elkaar steken  is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan.   Wat moest  er allemaal gebeuren:   

Uitnodigingen schrijven 

Tafelversiering maken 

Recepten bedenken 

Koken, … 

Kortom:   samenwerken en organiseren zoals echte ondernemers.  


Geniet mee van onze leuke droomfabriek foto’s. 

Jelle, Maura, Tibe en Nore  maken uitnodigingen voor de andere kleuterklasjes   

Ook directeur Marianne en Armand helpen mee in het wel slagen van de opdrachten. Robbe, Dario,  Joelle en Lisa moeten enkele voorwerpen halen bij directeur Marianne.   

Een “IK‐ doos” maken. 


Een huis bouwen voor Doedel met 3 verschillende materialen.   

Alberic, Yorben, Niels en Dean bouwen met elastiekje een patroon na en maken tafelkleedjes   

Brent, Anna en Tiany zijn de puzzelkampioenen   

Alles werd in goede banen geleid door Doedel  via  ons taken‐ en/of opdrachtenbord   


Met ons boodschappenlijstje naar de winkel om ingrediënten te kopen  voor het dessertbuffet.   

Alles in de kar en terug naar school.  

Fruitsla, pudding en pannenkoeken maken en alles mooi klaarzetten voor het droomfeest.   


Opdienen en serveren. 

 

Alvast bedankt Doedel en tot de volgende keer. Daaag! 


Dat de kinderen van het eerste leerjaar van de wijkschool kunnen rijmen als de beste, bewijzen ze met het volgend zelfverzonnen gedicht ter gelegenheid van de komst van Sint en Piet op vrijdag 3 december 2010. Na wat brainstormen is dit het resultaat.

Dag Sinterklaas. lieve piet en sint geef je elk kind wat snoepjes en een pakje uit het bruine zakje? onze hartjes klappen al snel en we zeggen : dank u wel. tot gauw, bij de schouw !

wijkschool Koning Boudewijn


Op maandag 25 oktober 2010 volgden de leerlingen van het eerste leerjaar (wijk- en hoofdschool) het “beestig natuurpad� in het Bulskampveld te Beernem. Aan de hand van leuke spel- en doe-opdrachten kwamen we meer te weten over o.a. de mol, de egel, de slak en de spin.

Wijkschool Koning Boudewijn


Voorbereiding startactiviteit L4

Dat ging vlotjes! 


Comeniusproject 2010-2012 WATER – SOURCE OF LIFE Viljandi – Estland: bezoek 3/10 – 7/10/2010 In het kader van dit Europees uitwisselingsproject voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar trok ik samen met schepen Els Roelof, coördinator Jaak Van Hulle, Annick (directeur Malpertuis), Suze (zorgcoördinator De Kiem) en Patrick (milieuverantwoordelijke Oostkamp en allen partners in dit project) naar onze partnerstad Viljandi in Estland op verkenning. We werden voorgesteld aan de eerste schepen van de stad Viljandi, bezochten het prachtige natuurpark Soomaa, en we konden enkele lessen meevolgen in de partnerscholen Jacobson Gümnaasium en Paalalinna Gümnasium. Hierbij werden we begeleid door Tiivi Tiido, de coördinator van het project ter plaatse. Er werden afspraken gemaakt over de op stapel staande projecten, en we kregen informatie over het Ests onderwijssysteem. De voornaamste verschillen met ons systeem zijn de leerplicht en de grote vakantie. De leerplicht geldt er van 7 tot 17 jaar, de grote vakantie begint op 1 juni en eindigt op 31 augustus. De leerkrachten gaan in juni wel naar school, ze bereiden het volgend schooljaar voor. Als je dit alles samentelt betekent dat dat Estse leerlingen ongeveer 3 jaar minder (verplicht) naar school gaan… Ook de ‘verdeling’ tussen lagere school en middelbare school is niet zo duidelijk afgelijnd als bij ons: men volgt er les van de “eerste” (= 7 jaar) tot “negende graad” (= 16 jaar). Van 17 tot 20 jaar volgen de meeste leerlingen wel nog de tiende tot twaalfde graad, vergelijkbaar met ons “hoger middelbaar/technisch/beroepsonderwijs”. Daarna kan men nog verder studeren aan een hogeschool of universiteit. Cultuur en sport worden beoefend na schooltijd (na 15 uur). Er is een heel groot aanbod, muziek en theater zijn heel populair. Meer info vinden jullie op het Comeniusbord in de gang en op de website van de school. Juf Annelies (GOK)

Soomaa Rahvuspark


Partnerscholen Jacobson G端mnaasium (boven) en Paalalinna G端mnasium (onder)


les natuur in “third grade” (vierde leerjaar bij ons)

de meester Fré van het Jacobson Gümnaasium


[Jaar] De Droomfabriek                  tijdens de week van de smaak 

          2010 – 2011  

Aline Caerels  3 Onderwijs  [Kies de datum] 


Dromen en brainstormen       

Tijdens de  eerste  les  maakten  de  leerlingen  kennis  met  Doedel  de  dro(o)medaris.    Hij nam de kinderen mee in zijn gemeente waarbij het restaurant ‘De Lekkere Hap’    een belangrijke stopplaats was.    

  Doedel vertelde de kinderen over de 5 P’s in een restaurant. Zo leerde hij hen wat  meer    over  het  Personeel,  de  Prijzen  en  de  Producten.  Ook  de  Plaats  waar  het  restaurant gevestigd was en de Promotie leek de kinderen erg belangrijk.        Algauw begonnen de kinderen te dromen over een eigen restaurant, maar dat leek    hen niet zo eenvoudig. Toch wilden de juffen iets doen met die 5 P’s tijdens de week    van de smaak, maar wat???   

  De hersentjes begonnen te werken en de kinderen dachten aan de voorbije jaren. Zo    kwamen ze tot het besluit dat het jaarlijkse ontbijt toch wel veel werk vroeg van de  juffen en meesters.        Het idee was geboren: “Wij gaan helpen bij het ontbijt!”        Het brainstormen ging meteen van start…   

   

[Jaar]  

 


Het voorbereidende werk…     

Door al dat brainstormen merkten de kinderen algauw dat er heel wat werk aan de    winkel was.   

Er werden magazijniers aangesteld. Zij moesten alle producten oplijsten, de    leerlingenaantallen opvragen, de tafelschikking uitdokteren, …   

We hadden ook versierders. Zij waren verantwoordelijk voor het versieren van de    zaal, het ontwerpen van de naamkaartjes, …   

 

   

 

Ook de ontwerpers hadden veel werk. Zij maakten de koksmutsen, ontwierpen de  badges voor het personeel, …    

 

[Jaar]      

   

Tot slot was er ook een promoteam dat flyers ontwierp en in alle klassen reclame  ging maken. 

 


Het moment waar we allemaal naar uitkeken…     

De kinderen kwamen met plezier wat vroeger naar school en gingen meteen aan de  slag: alle tafels werden geschikt, andere kleren werden aangetrokken, de badges    werden opgespeld en dan was het zover…        De hongerige kinderen van de eerste graad waren in aantocht! Na een mooie    verwelkoming namen de kinderen plaats. Daarna schoot de bediening in actie: er  waren banaanopeners, boterhamsmeerders, beleggers, …   

 

 

 

 

 

 

Na vele complimentjes over de bediening volgde nog de opkuis en de afwas! 

[Jaar]        


[Jaar]

 

De Droomfabriek, een droom   voor Basisschool Koning Boudewijn!   

  Met dank aan…   

Onze droomcoaches die ons leerden koken:      ‐ mama van Mila    ‐ mama van Taïsha  ‐ mama van Nathan    ‐ oma van Delphine    ‐ oma van Detmer en Tiemen  ‐ opa van Lukas      Onze sponsors:      Alle winkels en bedrijven in de buurt. 

Juf Francine:      

Zij ging alle boodschappen ophalen.   

  Directeur Marianne:   

Van haar kregen we toestemming om het ontbijt     te organiseren.      Juf Valérie en juf Aline:   

Zij hebben ons droomavontuur van A tot Z begeleid     en zorgden ook voor dit mooie boekje.   

Dromen,          

Durven,

 

Doen,  

  &     

                                                                                                                                         &      Last but not least:     

Doorzetten!

Wij bedanken ook graag elkaar voor deze toffe week!           Tiemen – Julie – Megan – Emily – Thibaut – Nathan – 

Zoë – Chayenne – Isaura – Jovi – Dylan – Max – Detmer –     Delphine – Taïsha – Yasmina – Mila – Emma – Ilona –        Jaimie – Lara – Phebe – Lukas – Soetkin – Klaudia 


Europese dag van de talen op maandag 20 september ‘10 In de wijkschool wenste Pistache iedereen een goeiemorgen toe.

Onder het toeziend oog van Jules en Pistache leerden we enkele Franse liedjes aan.

Wijkschool Koning Boudewijn


Om in de Franse sfeer te blijven smeren we “des petits pains au fromage”.

En nu…..smullen maar ! We wensen elkaar “bon appétit”

Wijkschool Koning Boudewijn


Om in de Franse sfeer te blijven smeren we “des petits pains au fromage”.

En nu…..smullen maar ! We wensen elkaar “bon appétit”

Wijkschool Koning Boudewijn


Op vrijdag 19 november werd de week van de smaak afgesloten met een gezond ontbijt. Via sponsoring hebben we tal van lekkere producten kunnen verkrijgen om er een waar succes van te maken. Een welgemeende dank u wel dus aan al onze sponsors !

Wijkschool Koning Boudewijn


Ook in de wijkschool lieten we het ons goed smaken ! We smulden en proefden allemaal samen in ons gezellig zaaltje die voor deze gelegenheid omgetoverd was tot een klein selfservicerestaurantje.

Wijkschool Koning Boudewijn


Algemene info ONZE BASISSCHOOL: kleuter- en lager onderwijs vanaf 2 ½ jaar HOOFDSCHOOL (centrum) WIJKAFDELING (bos Nieuwenhove) intern busvervoer van en naar hoofdschool mogelijk Maréchalstraat 48 Van Maerlantstraat 30 8020 – Oostkamp 8020 – Oostkamp Tel.: 050 / 84 19 71 Tel.: 050 / 82 41 58 email: bs.oostkamp@scarlet.be www.koningboudewijnschool.be Begin en einde van de lessen : kleuters 8.35u tot 11.50u en van 13.30u tot 15.50u lagere 8.35u tot 12.10u en van 13.30u tot 15.50u woensdag kleuters en lagere: 8.35u tot 11.45u vrijdag eindigen de lessen om 15.15u speelplaats open ’s morgens vanaf 8.15u ’s middags vanaf 13.15u

EEN GREEP UIT WAT WIJ BIEDEN

1. KLEUTERAFDELING: vanaf 2 ½ jaar (hoofdschool en wijkafdeling)       

spelend leren: vertrekkend vanuit de belevingswereld van de kinderen, groot aanbod aangepaste speel- en leermiddelen dagelijkse kleutergymnastiek actuele aanpak: methodes taalontwikkeling, aanvankelijk schrijven en lezen, wiskunde aandacht voor sociale vaardigheden en gewoontevorming dagelijks contact met onze professionele, dynamische kleuteronderwijzers en kinderverzorgster ruime, comfortabele lokalen start in 3de kleuterklas met Pistache: spelenderwijs kennismaken met de Franse taal

2. LAGERE AFDELING: van 6 tot 12 jaar. (hoofdschool: 6 leerjaren, wijkafdeling: 1ste leerjaar)       

aangepaste, moderne leermethodes en materialen geïntegreerd ICTplan, computers in alle klassen individuele benadering van elk kind: zorgteam voor kinderen met leerproblemen of sociaal-emotionele problemen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten: sportleerkracht en sportgangmakers participatie actuele projecten, hoeken- en contractwerk doelgerichte didactische uitstappen met eigen bus naar toneel, musea, jongerenbeurs .. smartboard in het 4de , 5de en 6de leerjaar en het 1ste leerjaar in de wijkafdeling

Koningskind in de Basisschool Koning Boudewijn


3. VOLLEDIGE NEUTRALITEIT GEWAARBORGD:   

eerbied voor elke levensbeschouwelijke overtuiging VRIJE GODSDIENSTKEUZE door de ouders EERSTE en PLECHTIGE COMMUNIE – LENTEFEEST

4. REGELMATIG OUDERCONTACT: 

evaluatiegesprekken, bespreking van de rapporten ( dagelijks werk, toetsen, examens, sociale omgang, attitudes)

5. ONZE SCHOOLKRANT “‘t Kabeetje”:  

van en door leerlingen en personeel, verschijnt 2 maal per jaar ’t Klein Kabeetje: tussentijdse nieuwsbrief voor ouders

6. SAMENWERKING MET HET C.L.B.   

vroegtijdig opsporen van leermoeilijkheden medische controles logopedische hulp op school mogelijk

7. ZWEMMEN  

2 wekelijks: zweminitiatie (vanaf 3de kleuter), GRATIS BUSVERVOER 1 schooljaar gratis zwemmen: 3de kleuterklas

8. SCHOOLRESTAURANT    

dagelijks versbereide maaltijden volledige warme maaltijd: soep, hoofdgerecht, dessert, water: kleuter: 2,50 € - lagere: 3,00 € / ook vegetarische maaltijd mogelijk enkel soep met eigen lunchpakket: 0,50 € elke dag verse AA - melk: 0,30 € , fruitsap: 0,40 €

9. EIGEN BUSDIENST   

bushaltes volgens afspraak GRATIS voor alle kleuters en voor leerlingen die 4 km en meer van school wonen af en toe meerijden mogelijk met L – kaart

10. BUITENSCHOOLSE OPVANG STEKELBEES – Schooldreef – Oostkamp.    

schooldagen: van 06 u 45 tot 08 u 15 en van 16 u 00 tot 18 u 30 vakantiedagen: van 06 u 45 tot 18 u 30 woensdagen van 11 u 30 tot 18 u 30 Inlichtingen: op school (050) 84 19 71 Stekelbees (050) 84 14 10

Koningskind in de Basisschool Koning Boudewijn


JUNIOR JOURNALIST Michael , de boom In een groot bos aan de rand van een grote stad staat er een boom die Michael heet. Op een avond valt de boom in slaap en droomt zacht. Het is een rustige zomernacht en de volle maan schijnt. Het is muisstil en de konijntjes kruipen naar hun holletje. Michael droomt dat hij een wandeling kan maken in het bos. Met een diepe zucht haalt hij zijn wortels uit de grond. Nu is hij vrij. De boom kijkt om zich heen maar hij weet de weg niet naar zijn eigen bos. Dan besluit hij om het rechtse pad te kiezen. De andere bomen kijken hem met grote ogen aan. Michael zegt vriendelijk goedenacht tegen de andere bomen en wandelt rustig verder. Een eindje verderop komt hij een speeltuintje tegen, waar de kindjes zich amuseren. Wauw, plots ziet hij een reuze grote klimtoren staan, waarop je kan klimmen en slingeren. Dat wil de boom ook wel eens uit proberen. Michael klautert op het klimrek, wiebelt over het hangbruggetje. Dit is niet gemakkelijk. Via een kronkelende rode glijbaan glijdt hij naar beneden.“Joepie, joepie, wat is glijden leuk! En wat gaat het snel!� De boom kraait het uit van de pret. Plots ziet hij dat de zon door de blaadjes piept en hij besluit om naar zijn plekje terug te keren. Maar Michael weet de weg terug niet. Hij vraagt of de konijntjes hem de juiste weg kunnen aanwijzen. Na een leuke spannende nacht plant hij zijn wortels terug in de grond. De vogeltjes beginnen te fluiten en de wandelaars zijn al op pad. De kinderen spelen in het bos en genieten van de prachtige boom Michael. Cato De Coessemaeker 6A Basisschool Koning Boudewijn, Oostkamp


JUNIOR JOURNALIST Oscar, het blaadje dat een stukje van de wereld zag Op een dag, hier niet ver vandaan, stonden twee bomen en ze hadden heel veel blaadjes. Een van die blaadjes was Oscar . Hij wou graag alles van de wereld zien. Maar zijn papa en mama vonden hem nog veel te jong om alleen rond te reizen in die grote wereld. Maar op zekere dag begon de herfst en het waaide ontzettend hard. Er brak een hevige storm los. Alle babyblaadjes hielden zich stevig vast aan de takken van hun mama of papa. Maar helaas, veel blaadjes werden losgerukt en vlogen weg in de storm. Dit gebeurde ook met Oscar . En zo begon zijn verhaal. Na enkele dagen luwde de storm. Oscar werd wakker heel ver weg van het bos. Hij zag zijn mama, papa en zijn vele zusjes en broertjes niet meer. Hij was bang , erg bang. Maar hij besloot er het beste van te maken en eindelijk aan zijn wereldreis te beginnen. Zo alleen een wereldreis maken vond hij toch wel griezelig. Hij vroeg zich af waar hij eigenlijk was. Hij zag enkele vogels voorbij vliegen en hij vroeg aan hen : “Waar ben ik?” De vogels vertelden hem met een Frans accent dat hij in Frankrijk was. Hij keek rond en zag heel veel mooie bomen die erg op de bomen uit zijn bos leken. Hij zag ook een mooie rivier met sprankelend water in. Plotseling voelde hij dat er iemand aan het kijken was naar hem. Aan de oever stond een meisjesblaadje Anna. Ze vonden elkaar meteen leuk en speelden wat samen. De duisternis viel snel in en ze bleven samen in het donkere bos. De volgende morgen bekeken ze een wereldkaart. Anna wou graag meegaan op wereldreis. Ze besloten om nog naar Duitsland en Bulgarije te reizen en danterug te keren naar België voor “Bomendag”, de feestdag van de Belgische bomen. Ze lieten zich zachtjes met de wind meevoeren. In Duitsland zagen ze weer prachtige natuur, heldere beken en meren. Dan vlogen ze naar Bulgarije. Ook daar genoten ze van het mooie landschap. Dan besloten ze dat het tijd werd om naar huis terug te keren. Iedereen was blij om Oscar en zijn vriendinnetje terug te zien. Hij vertelde over zijn avonturen en ze luisterden aandachtig. Oscar was blij dat hij terug thuis was, maar hij was toch ook erg blij dat hij een stukje van de wereld had gezien ! Cheyenne Vermeulen, 6A Basisschool Koning Boudewijn, Oostkamp


JUNIOR JOURNALIST Het gouden bos In het gouden bos , hier ver vandaan, waren alle bomen van goud. Het gouden bos werd door de dieren beschermd. De vossen zorgden voor de bladeren en de eekhoorns zorgden voor de bomen. Op zekere dag kwam er een verdacht persoon met zijn auto langs het gouden bos. Gelukkig reed hij voorbij. Plotseling stopte de wagen bruusk en reed achteruit; de man wist niet wat hij zag. Hij had nog nooit zoveel goud gezien. Hij draaide zijn auto en reed haastig weg. Korte tijd later was hij terug maar nu met een vrachtwagen. Hij zette die aan de kant en begon bladeren te rapen. Daarna haalde hij een grote boomzaag uit zijn vrachtwagen. De dieren keken naar wat de man aan het doen was en bleven veilig verscholen tussen de bladeren zitten. Toen de houthakker wou starten met het vellen van de eerste boom hoorde hij plots een geluid. Het was de boswachter die door enkele dieren verwittigd was geworden.�Halt, wat denk je wel te doen?� riep de boswachter. De houthakker gebaarde dat hij het bos verliet. Maar hij kwam stiekem terug en overmeesterde de boswachter. De dieren hadden alles gezien en kwamen de boswachter helpen. Ze kwamen van alle kanten, maar de houthakker liet de boswachter niet los. Hij was gekomen voor een gouden boom en was niet van plan om zonder te vertrekken. Plotseling kroop er een eekhoorn in de broek van de houthakker. De man moest lachen en liet daardoor de boswachter los. De dieren hielden de kwaadaardige man onder bedwang. Ondertussen belde de boswachter de politie. Binnen de kortste keren waren die ter plaatse en rekende de man in. Ze waren al lang op zoek naar hem en waren blij dat ze hem eindelijk te pakken hadden. Het gouden bos en zijn dieren waren weer veilig ! Florence Callaert Basisschool Koning Boudewijnschool, Oostkamp


Sneeuwpret = sportpret De speelplaats en het grasplein waren veranderd in een mooi sneeuwtapijt. Maar niet voor lang… Er werd naar hartenlust in de sneeuw gestoeid, er werden sneeuwballen gerold en sneeuwpoppen gemaakt. Bewegen in de sneeuw is SUPER! Ook de familie De Jaeger profiteerde ervan. Zij gingen sleeën op de Baraque de Fraiture. Deze heuveltop is met 652 meter de derde hoogste top van de Belgische Ardennen. Op deze plaats had de fotograaf van de krant “Het Laatste Nieuws” zijn camera gericht. Hij fotografeerde onze intussen bekende Vlamingen in volle actie. Mag er nog sneeuw zijn? Ja, graag!


Koning Winter deed dit jaar al vroeg zijn intrede in het land. In de wijkschool bleef de sneeuwpret niet uit. Met volle teugen genoten de kleuters en de leerlingen van het eerste leerjaar van de eerste sneeuw.

Wijkschool Koning Boudewijn


OPROEP : Bijna halverwege…. zeg het verder, mail het door

gaat er voor! Hallo papa, mama, oma, opa, vrienden en kennissen, …. Met het Senseo®Community-Project gingen we van start in oktober 2009. Samen spaarden we reeds 13 maanden lang! Met enige fierheid melden we jullie graag de stand van zaken van onze deelname aan dit project, namelijk 76.000 punten! Deze score behaalden we, dankzij jullie! Het aantal punten voor de trein is … 157.000 Senseo-punten. We zijn dus, met nog 1 jaartje te gaan, halverwege. Omdat we er in geloven, omdat we niet los laten, richten we een nieuwe oproep aan iedereen:  sensibiliseer vrienden en kennissen om te helpen onze droom waar te maken  geef de volledige verpakking aan de leerkracht af of op secretariaat  schenk ons uw Senseo-punten via de webpagina http://www.senseo.be.

graag eerst registreren, vervolgens via knop alle categorieën naar “lagere school”

Onze oproep via DE STIP werd ondertussen vertoond op de televisie. De montage kun je nog steeds bekijken op www.vtm de stip. Reageer en zo maakt onze school een kans op een reportage.

Bedankt alvast van het voltallige schoolteam Coördinatoren Van Acker Francine en De Cooman Annelies Basisschool Koning Boudewijn GO! Marechalstraat 48 & Van Maerlantstraat 30 8020 Oostkamp www.koningboudewijnschool.be


Oudervereniging OKBS

Beste ouders, Onze oudervereniging heeft dit schooljaar al een heus programma afgewerkt. Zo zijn we gestart met de organisatie van de lampionnenhappening. Het weer zat goed waardoor we heel veel mensen op de been hebben kunnen krijgen. Dank aan alle mensen die een kijkje zijn komen nemen. Per schooljaar organiseren wij ook twee maal een 2de handsbeurs voor kinderkledij. Leuk voor de ouders die hun spullen kunnen verkopen en leuk voor de mensen die de spullen voor een prikje kunnen kopen. Vorig schooljaar zijn we gestart met een win-win spel tussen ouders en leerkrachten en de uitslag werd in een charter gegoten. We hebben dit charter officieel in ontvangst mogen nemen op 26 oktober, helaas zonder de aanwezigheid van Minister P. Smet, die op het laatste ogenblijk verstek heeft laten gaan. Maar het werd een mooie avond voor de ganse school en voor de genodigden. Het is belangrijk dat ouders kunnen deelnemen in het schoolgebeuren vandaar ons initiatief. Tijdens de week van de smaak konden ouders samen met de kinderen in klas koken. Het was een heel tof moment. Op 22 december nemen we het als oudervereniging op voor de minder behoede mensen in onze samenleving. We nemen deel aan “soep op de stoep”. Iedereen die wenst krijgt een kopje soep en in ruil kan je centje schenken. De opbrengst gaat integraal naar de organisatie “soep op de stoep” die dat geld verdeeld aan doelen voor mensen in nood van bij ons. Zo zie je dat wij als ouderverening graag ons steentje bijdragen bij zodat onze school iedereen kan bekoren, zowel jong als oud. En dan rest er mij nog enkel iedereen een vreugdevolle kerst toe te wensen en een VERRY HAPPY NEW YEAR met een goede gezondheid voorop als wens. Wie zin heeft om een kijkje te komen nemen is altijd welkom op één van onze vergaderingen. DOEN zou ik zeggen. Sandra Leclercq Voorzitter oudervereniging Inlichtingen: Sandra_leclercq@skynet.be of bs.oostkamp@scarlet.be


proficiat aan de trotse ouders !


Schoolraad Voorzitter DEWEER Yves Ondervoorzitter VAN RIJCKEGHEM Noël Bestuursleden BLEYENBERG Cindy DE COESSEMAEKER Pascal DE PIERE Pia LARSEN Robin MARGODT Isabelle Bestuurslid – Secretaris LECLERCQ Sandra Directeur HINTJENS Marianne

vzw VRIENDENKRING Voorzitter TAVEIRNE Peter Penningmeester GREGOIRE Marc Secretaris DE PIERE Pia VANBEVEREN Michaëla Bestuursleden BOSTYN Ferdinand CLAEYS Marleen ELIAS Gerda HANSSENS Murk LAMBERT Gregoire PAUWELS Jean Pierre SPRIET Christine TAVERNIER Kris VANDERHISPALLIE Ilse VERHAEGE DIDIER

BESTUUR OUDERVERENIGING

Voorzitter LECLERCQ Sandra Secretaris PEERAER Inge Leden DE COESSEMAEKER Pascal DE DECKER Ilse GARDIN Maïté GEIRNAERT Winok KINSABIL Vicky LOWYCK Guy MINNE Koen PUYPE Leen ROGIERS Wim TIERENTYN Bjorn VANDENDRIESSCHE Nathalie VAN DE VOORDE Patrick HINTJENS Marianne


BASISSCHOOL KONING BOUDEWIJN 2010-2011: SAMEN MAKEN WE SCHOOL! Benedenverdieping Marianne Hintjens Juf Olivia Defruyt Annemie Mus & Liesbeth Allossery Dorine Lambert Armand Van den Brande Joeri Debeer Juf Petra

directie zorgcoördinator CLB medewerkers met consult voor ouders om de 2 weken directiesecretaresse (administratief medewerker) administratief medewerker I.C.T- coördinator coördinator Natkambende, leerkracht haartooi KTA

Kleutergebouw Hoofdschool Juf Micha Vanbeveren kleuteronderwijzer K1A hoofdschool Juf Francine Van Acker kleuteronderwijzer K1B hoofdschool Juf Ilse Vanderhispallie/Hilde Govaerts kleuteronderwijzer K2 hoofdschool Juf Isabelle Vanlancker kleuteronderwijzer K3 hoofdschool Juf Jessie Descheemaecker kleuteronderwijzer kleuterturnen H/W Juf Greta Declercq kinderverzorgster, coördinator Natkambende H/W Wijkschool Juf Pia De Piere Juf Isabelle Margodt Juf Christel Quartier

kleuteronderwijzer kleuteronderwijzer onderwijzer

K1 K2/3 L1

wijkschool wijkschool wijkschool

1ste Verdieping Juf Martine De Craemer Juf Isabel Proot Juf Joke Kennis/Aline Caerels Juf Valerie Joiret Meester Robin Larsen

onderwijzer onderwijzer onderwijzer onderwijzer onderwijzer

L1 L2 L3A L3B L4

hoofdschool hoofdschool hoofdschool hoofdschool hoofdschool

2de Verdieping Juf Marjan Vandekerkhove Juf Leila Defevere Meester Kris Tavernier Juf Gerdje Elias Juf Evy Vandekerckhove

onderwijzer onderwijzer onderwijzer onderwijzer onderwijzer

L5A L5A L5B L6A L6B

hoofdschool hoofdschool hoofdschool hoofdschool hoofdschool

Juf Annelies De Cooman Juf Katleen Desmet Juf Inge Verbrugge Juf Ariëlla Thienpont Meester Ahmed Aoulad Aïssa

GOK leerkracht leermeester leermeester leermeester onderwijzer

Rooms-Katholieke Godsdienst Niet-Confessionele Zedenleer Protestantse Godsdienst Islamitische godsdienst

Sporthall Meester Frederiek Strubbe

onderwijzer

lichamelijke opvoeding

Dany Lambert Annie Van Belleghem Rosita Van der Linden Martine Somers Sabine Houf Annie Dewispelaere Linda Kerkaert

onderhoudswerkman, buschauffeur begeleidster schoolrestaurant kleuters, onderhoudswerkvrouw wijkschool en kleuters hoofdschool verantwoordelijke schoolrestaurant, onderhoudswerkvrouw onderhoudswerkvrouw onderhoudswerkvrouw busbegeleidster rit 7 gemachtigd opzichter bij de schoolpoort


Basisschool Koning Boudewijn MarĂŠchalstraat 48 Van Maerlantstraat 30 8020 Oostkamp tel. 050/84 19 71 SAMEN MAKEN WE SCHOOL Directie en Personeel wensen jullie een voorspoedig 2011

inlichtingen: dagelijks van 9 u tot 16u30

tKabeetje  

Kabeetje dec 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you