Page 1

gidora.indd 3

19.09.2008 16:38:08


gidora.indd 4

19.09.2008 16:38:08


Небокрай Skyline Місто-дім City as home Тінь вітру Shadow of a wind Символіка течії Symbolism of a stream

gidora.indd 5

19.09.2008 16:38:12
gidora.indd 6

19.09.2008 16:38:12


Ганна Гідора. - Невиправний романтик. - Покровителька пронизливо-крейдяних могрицьких осель.- Геній невимушеності. Змах пензля легкий, як сльоза; танучи острови кольорів; вікна, що здатні, втягнути в себе неосяжність просторів, котрі їм начебто протистоять. Одного разу, прочитавши літери її абетки - вдруге їх уже ніколи не забудеш, а відчувши - не потягнешся за словником… Присмеркова радість цих творів - нереальна, як прийдешній біль.

Ganna Gidora. - Irreparable romantic. - Patroness of piercingly chalky Mogrytsya huts.- Genius of ease. - A stroke of a brush is easy as a tear; fading islands of colors; windows which are able to cover endless spaces which seem to oppose them. Once you've read the letters of her alphabet you will never forget them next time, and once you've felt them you will never reach for a dictionary… A gloaming joy of these works is unrealistic like a coming pain.

Олег Сидор-Гібелинда,

Oleg Sydor-Gibelinda,

мистецтвознавець

art critic

Спочатку було слово; і це слово - світло; не просто світло, а світло теплого ніжного променю. Враження життя, змінюючи одне одного - фарби, лінії, зради, страждання, буденність, мовчання - все відходить на другий план. В картинах залишається лише відчуття м'якого дотику вранішнього сонця, стан ранкового спокою і чистоти. Це дивовижно! Слова, складені у плями, як відірвані шматочки кольорового паперу, пронизані сонячним світлом. Пронизаність світлом - сутність Ганни Гідори, її очі. Картини, потяги, звуки, гори, річка, люди, квіти - все, що зображує художник, заломлюється в світлі і наповнюється світлом. Воно даність художника, і воно - поза владою художника, воно - його суть і сутність. Якщо дивитися на світ по-дитячому - крізь уламок жовтого скельця - виявиться саме той світ, котрий ми бачимо на картинах Гідори. Це не сонцезахисні окуляри - просто Господь вселив в душу художника тепле сонячне призначення і дав світло, що лине зсередини.

In the beginning there was the word and the word was light; not just light, but a light of a warm and tender ray. Impressions of life changing one another - paints, lines, treachery, suffering, routine, silence - everything steps back. Only a feeling of a soft touch of morning sun, state of morning calmness and cleanliness remains in the pictures. It is fascinating! Words put together into stains like torn pieces of color paper are pierced with sunlight. Piercing with light is an essence of Ganna Gidora, her eyes. Pictures, aspirations, sounds, hills, river, people, flowers - everything depicted by the artist is refracted in light and is filled with light. It is the artist's entity, it is beyond the artist's control, it is her essence and nature. If you look at the world with a kid's eyes - through a yellow glass piece - you'll see the very world which we may observe on Gidora's pictures. These are not sun glasses - the God has just instilled into the artist's soul a warm sunny mission and gave her light flowing from within.

Олександр Животков,

Oleksandr Zhyvotkov,

художник

artist

Результат живописної праці Гідори - полотна живі, немов засмагла шкіра людини. Вони дихають і чекають ніжності. У них, як у долоні, можна впертися чолом. Вони взагалі схожі на добру мовчазну людину. Та вони добріші і мовчазніші ніж найдобріша і наймовчазніша людина.

The result of Gidora's art is live canvasses like a tanned human skin. They breathe and wait for tenderness. One can rest one's forehead against them just like against palms. All in all, they resemble a kind and quiet person. But they are kinder and quieter than the kindest and quietest person ever.

Костянтин Донін,

Kostyantyn Donin

фотограф, поет, видавець

photographer, poet, publisher

На популярних останнім часом різних тренінгах часто дають завдання: намалювати стан душі чи емоцію. Я не вважаю, що Ганна Гідора ставить собі таку задачу, починаючи яку-небудь зі своїх робіт. Але я не уявляю, як можна більш цілісно, одночасно лаконічно і ємно, передати саме внутрішній стан, "світовідчуття". Дивишся на роботу Ганни й зі світом починає щось відбуватися завжди щось добре і світле, що можна легко сформулювати, але вже не хочеться запаморочуватися словами. Хочеться просто дивитися, не розмовляючи і не поспішаючи. Нам усім дуже пощастило.

At different trainings which are so popular these days there is often an assignment to paint a state of a soul or emotion. I do not think that Ganna Gidora has such a goal when starting one of her works. But I cannot imagine how you can convey the internal state, "sensation of the world", more wholly and at the same time so laconically and capaciously. When you look at her picture something happens to the world - it is always something good and bright which can be easily formulated, but you don't want to deal with words any more. You just want to look without talking or hurrying. We are all very lucky.

Сергій Шудра,

Sergiy Shudra,

колекціонер

collectorgidora.indd 7

19.09.2008 16:38:13


Причетність. 2004, 50х125, полотно, олія Participation. 2004, 50x125, oil on canvasgidora.indd 8

19.09.2008 16:38:20


Небокрай Skyline

Якщо мріяти - то про небокрай, якщо мандрувати - то босоніж…

When dreaming dream about the skyline, when wandering wander barefoot…gidora.indd 9

19.09.2008 16:38:26


Ранкове. 2004, 50х50, полотно, олія Dawn. 2004, 50x50, oil on canvas

Випущена стріла має різний шлях. Височінь пагорба з межовим городищем не завжди була оборонним замком. Срібло східних монет на північному шовковому шляху обмінювалось на самий цінний товар - людей. Може, тому і туга у вітрі між схилами покритих шовковистими травами. Де початок? Де кінець?

10

gidora.indd 10

19.09.2008 16:38:45


Вечірнє. 2004, 50х50, полотно, олія Evening. 2004, 50x50, oil on canvas

A shot arrow has different directions. A high hill with an adjacent settlement wasn't always a defensive castle. Silver eastern coins on a north silk route were exchanged for the most precious good, the people. Maybe that's the reason for the wind's sorrow between the slopes covered with silky herbs. Where's the beginning? Where's the end?

11

gidora.indd 11

19.09.2008 16:39:04


8

gidora.indd 12

19.09.2008 16:39:39


Небокрай I. 2003, 55х200, полотно, олія Skyline I. 2003, 55x200, oil on canvas

Небокрай. 2003, 70х200, полотно, олія Skyline. 2003, 70x200, oil on canvas

Небокрай. 2004, 80х200, полотно, олія Skyline. 2004, 80x200, oil on canvas

gidora.indd 13

19.09.2008 16:39:59


Шляхи. 2004, 150х150, полотно, олія Roads. 2004, 150x150 oil on canvas

Коли заходить мова про Могрицю, мені хочеться брати людей за руки і вести їх на найвище місце Могрицького городища, бо звідти панорама заплави річки Псел сягає десятків кілометрів, і краєвид сповнює тіло пташиного духа. А ще - через складність рельєфу, стрімкість схилів, недосяжних для випасу худоби, тут склалася своєрідна заповідна зона різнотрав'я. Саме наприкінці червня соковита зелень спалахує живописним розмаїттям, і серед цієї шаленої гри кольорів - скатертини білого оголеного нутра землі - крейди. Серце ніжно щемить від радощів. А неподалік - хатина бабусі й діда. Ще маленькою дівчинкою мене, міську дитину, у розпал літа дід садив на підводу і віз косити сіно на пагорби. Я так і не розумію, навіщо йому в спекоту потрібне було поруч мале дитя. Мабуть, тільки для того, щоб через роки хотіла ділитися цією красою з усім світом. Недарма ж, приїхавши з Могриці, відчуваєш, що то була вістка з дитинства

14

gidora.indd 14

19.09.2008 16:40:10


Шляхи II. 2004, 150х150, полотно, олія Roads II. 2004, 150x150,oil on canvas

When somebody starts talking of Mogrytsya, I am anxious to take these people by the hand and take them to the highest place of Mogrytsya settlement, since that's the place from which a panorama of Psel River reaches for miles away, while the opening view fills the body with a bird's spirit. Moreover, due to a complicated landscape and steepness of slopes unattainable for grazing cattle a unique virgin area of miscellaneous herbs was formed here. Exactly at the end of June juicy verdure bursts up with pictorial diversity of colors and against this raging play of colors stand out white cloths of naked earth - the chalk. The heart softly aches with joy. And in the near stands the grandma's and grandpa's house. As I was a little girl, my grandpa placed me, a child of a city, on a drain and took me to make hay to the hills. I still don't understand why he needed a small kid to be with him in the heat of the summer. Probably so that this kid years after would be eager to share this beauty with the whole world. So there is a good reason why when coming from Mogrytsya I feel as if it was a message from my childhood.

15

gidora.indd 15

19.09.2008 16:40:12


Острів святого Івана. 2006, 50х70, полотно, олія The iseland of St. Ioan. 2006, 50x70, oil on canvas

16

gidora.indd 16

19.09.2008 16:40:19


Місце очікування. 2007, 95х115, полотно, олія Place of waiting. 2007, 95x115, oil on canvas

15

gidora.indd 17

19.09.2008 16:40:22


gidora.indd 18

19.09.2008 16:40:49


Небокрай - ІІ. 2003, 70х200, полотно, олія Skyline II. 2003, 70x200, oil on canvas

19

gidora.indd 19

19.09.2008 16:40:54


Тиша. 2003, 50х125, полотно, олія Silence. 2003, 50x125, oil on canvas

20

gidora.indd 20

19.09.2008 16:40:56


Місто-дім City as home

Відчуття Міста, як Місця, з життям кожного окремого Будинку, кожного Вікна, кожних Дверей, кожного Даху, кожного Провулку... Місто, як Місце - для кожного своє? Роботи "Місто-дім" - результат спостереження 2004-2005 років. Ці роботи продовжують цикл робіт "Тіні білих стін" (1996-2000) і "Візантійські сни" (2002-2003). The feeling of the City as a Place, with life of each individual Building, each Window, each Door, each Roof, each By-Street... The City as a Place - is it different for every person? Works "City as home" are results of observation of 2004-2005. These works continue the cycle of works "Shadows of white walls" (1996-2000) and "Byzantine dreams" (2002-2003).

21

gidora.indd 21

19.09.2008 16:40:56


Місце дощу I. 2004-2005, 85х95, полотно, олія Place of rain I. 2004-2005, 85x95, oil on canvas

22

gidora.indd 22

19.09.2008 16:41:03


Місце дощу II. 2004-2005, 85.5х94.5, полотно, олія Place of rain II. 2004-2005, 85.5x94.5, oil on canvas

23

gidora.indd 23

19.09.2008 16:41:07


Місце присутності IV, 2004-2005, 85х95, полотно, олія Place of presence IV, 2004-2005,85x95, oil on canvas

24

gidora.indd 24

19.09.2008 16:42:20


Місце присутності III, 2004-2005, 85х95, полотно, олія Place of presence III, 2004-2005,85x95, oil on canvas

25

gidora.indd 25

19.09.2008 16:42:22


Присмак мандрівки. 2005, 70х70, полотно, олія Taste of trip. 2005, 70x70, oil on canvas

26 6

gidora.indd 26

19.09.2008 16:43:19


Місце очікування I. 2005-2006, 80х60, полотно, олія Place of waiting I. 2005-2006, 80x60, oil on canvas

Місце очікування II. 2005-2006, 80х60, полотно, олія Place of waiting II. 2005-2006, 80x60, oil on canvas

27

gidora.indd 27

19.09.2008 16:43:23


Document1

19.09.2008

17:38

Page 1


Document1

19.09.2008

17:42

Page 1


Document1.qxd

19.09.2008

17:21

Page 1


Document1.qxd

19.09.2008

17:23

Page 1


Document1

19.09.2008

17:48

Page 1


Document1

19.09.2008

17:50

Page 1


32

gidora.indd 34

19.09.2008 16:44:35


Місце присутності II, 2004-2005, 85х95, полотно, олія Place of presence II. 2004-2005, 85x95, oil on canvas

«…здається, ти спочатку малюєш вугіллям на полотні, а потім, не витримуючи цієї сухої і графічної трагедії простору, починаєш змішувати фарби і замальовувати вугілля, себе, трагедію – кольором, маслом… Полотно перетікає в полотно, і все чіткіше проступає винищення сюжету як послідовне крокування самотньої душі посеред побутових і всемогутніх фігур». �

Костянтин Донін

“…it seems that at first you paint with a charcoal on canvas and then being unable to withstand this dry and graphic tragedy of space start mixing paints and cover charcoal, yourself, tragedy – with colors, with oil … Canvas flows into canvas and elimination of subject shows through more clearly as steadfast walking of a lonely soul among everyday and almighty figures”. � Konstyantyn Donin

35

gidora.indd 35

19.09.2008 16:44:45


Тінь вітру І. 2007, 95х95, полотно, олія Shadow of wind I. 2007,95x95, oil on canvas

3


Тінь вітру Shadow of a wind

Все залишає по собі тінь у просторі. Тінь як слід - реально візуальна і змінює власну форму кожну мить. І, не зважаючи на обов'язкову причетність до чогось, живе сама по собі. Може, тільки тінь і знає, як змінюється в цю мить об'єкт, який вона відображує. Тінь вітру майже непомітна, але зачаровує своєю присутністю. Вітер завжди наповнений змістом. Через тінь він шле листи, та як навчитись їх читати? Everything leaves a shadow in a space. Shadow is like a trace - it is really visual and changes its own form every second. And despite its obligatory belonging to some object, it lives its own life. And perhaps only the shadow knows how the object it reflects is changing this very moment. Shadow of a wind is almost invisible, but it enchants with its presence. Wind is always filled with meaning. Through the shadow it sends letters, but how can you learn to read them?

3

gidora.indd 37

19.09.2008 16:45:15


Долина вітрів І. 2007, 97х130, полотно, олія Valley of winds I. 2007, 97x130 oil on canvas

38

gidora.indd 38

19.09.2008 16:45:26


Долина вітрів ІІ. 2007, 97х130, полотно, олія Valley of winds II. 2007, 97x130 oil on canvas

39

gidora.indd 39

19.09.2008 16:45:29


Шелест вітру. 2007, 80х100, полотно, олія Wind rustle. 2007 80х100, oil on canvas

gidora.indd 40

19.09.2008 16:45:41


gidora.indd 41

19.09.2008 16:45:42


Місце туманів. 2007, 80х120, полотно, олія Place of fogs. 2007, 80х120, oil on canvas

42

gidora.indd 42

19.09.2008 16:45:47


Місце туманів I. 2007, 80х120, полотно, олія Place of fogs I. 2007, 80х120, oil on canvas

43

gidora.indd 43

19.09.2008 16:45:47


Тінь спогаду IІ. 2007, 90х100, полотно, олія Shadow of recollection II. 2007, 90x100, oil on canvas

Очікування спогаду. 2006-2007, 55х200, полотно, олія Expectation of recollection. 2006-2007, 55x200, oil on canvas

44

gidora.indd 44

19.09.2008 16:50:22


45

gidora.indd 45

19.09.2008 16:50:36

Тінь спогаду І. 2007, 90х100, полотно, олія Shadow of recollection I. 2007, 90x100, oil on canvas


46

gidora.indd 46

19.09.2008 16:51:57


Долина вітрів ІІІ. 2006-2007, 55х200, полотно, олія Valley of winds III. 2006-2007, 55x200, oil on canvas

47

gidora.indd 47

19.09.2008 16:52:00


Місце ілюзій І. 2007, 90х90, полотно, олія Place of illusion I. 2007, 90x90, oil on canvas

48

gidora.indd 48

19.09.2008 16:52:33


Символіка течії Symbolism of a stream Змішую кольори і починаю їм радіти. Плинуть, повні сумнівів, фрагменти фраз, звернених до полотна, яке вже не біле. "Коли береги настільки близькі чи далекі, що час, який тече, причиняє їм біль, тоді що?" Що тоді? Намагаюсь відповісти, проклавши слід кіноварі серед охристої серпневої трави, де наївною гармонією ще видніються залишки синього - чи то неба, чи то ріки, чи то мрії…

I mix colors and start being glad of them. Fragments of phrases addressed to the canvas which is no more white are flowing full of doubts. "What if banks are so closed or so distant from each other that time that flows hurts them?" Indeed, what's next? I'm trying to reply by putting a trace of vermilion through the ochre August grass, where like a naive harmony pop out the rests of blue being either sky, or river, or dreams...

49

gidora.indd 49

19.09.2008 16:52:36


"…полотна, здобрені маслом до стану пейзажу. Пейзаж, складений з річки і двох їх горбистих берегів, конкретний та впізнаний. Річка - Псел, береги - язичницьке городище в околицях села Могриця під Сумами. Для самої Гідори - це спроба поділитися особистим щастям, що виникає у неї від вигляду і змісту саме цієї землі." �

Костянтин Донін

"…it seems that at first you paint with a charcoal on canvas and then being unable to withstand this dry and graphic tragedy of space start mixing paints and cover charcoal, yourself, tragedy - with colors, with oil … Canvas flows into canvas and elimination of subject shows through more clearly as steadfast walking of a lonely soul among everyday and almighty figures." �

Konstyantyn Donin

50

gidora.indd 50

19.09.2008 16:54:35


49

gidora.indd 51

19.09.2008 16:54:50

Відображення снів II. 2006, 95х85, полотно, олія Reflection of dreams II. 2006, 95x85, oil on canvas Відображення снів I. 2006, 95х85, полотно, олія Reflection of dreams I. 2006, 95x85, oil on canvas


Тінь вітру ІІІ. 2007, 95х115, полотно, олія Shadow of wind III. 2007,95x115, oil on canvas

52

gidora.indd 52

19.09.2008 16:55:11


Місце очікування І. 2007, 95х115, полотно, олія Place of waiting I. 2007,95x115, oil on canvas

53

gidora.indd 53

19.09.2008 16:55:13


Розчиняєшся серед розсипаного каміння. Помах крила, викрик, зітхання, тінь, що промайнула. У пелені гарячого повітря бачиш те, чого нема. Враз шелест вітру нагадає, куди тримати шлях. Всі дороги у слідах. Чи завжди хочеться вірити, що повернешся? Голос, загублений серед трав. А хотілось би знати, де я?

You get dissolved among the scattered stones. A flap of wings, a shriek, a sigh, a darted shadow. In the shroud of hot air you see things which are not there. Suddenly the rustle of wind reminds you of where you are heading. All roads are in traces. Are you always eager to believe that you'll come back? A voice lost among herbs. I would like to know: where am I?

54

gidora.indd 54

19.09.2008 16:55:33


53

gidora.indd 55

19.09.2008 16:55:35

Ніч, що сниться серед ночі. 2002, 100х50, полотно, олія Night what I dreaming during the night. 2002, 100x50, oil on canvas


Народилася у місті Суми на Україні. Закінчила художньо-графічний факультет Курського педагогічного інституту. З 1986 року бере участь у виставках - регіональних, республіканських, зарубіжних, міжнародних. 1993-2007- викладає у відділенні образотворчого та декоративноприкладного мистецтва Сумського вищого училища мистецтва і культури. 2005 - член спілки художників України. Живе та працює у Києві.

1998

"Придорожні знаки для подорожуючих без доріг", персональна виставка, галерея "Акварель", Київ, Україна "Виставка акварелей", художній музей, Суми, Україна "Ніщо, Символ та Щось", присвята В. М. Вернадському, Суми, Україна "Простір покордоння" - творчий симпозіум, Могриця, Сумщина, Україна (куратор проекту) Міжнародний ART - фестиваль "Київ-98", Україна

1997

"Виставка українського живопису", галерея "Масон Мюррер", Атланта, США "Неймовірні руські II", галерея Герцева, Атланта, США "Край покордоння", цикл виставок, Польща "Край покордоння", Культурний центр польсько-української дружби, Львів, Україна

"Раку - кераміка 97", галерея "Вернісаж", Харків, Україна "AВ OVO", персональна виставка, Суми, Україна Арт-проект "Двуєдність", Шевченківський національний заповідник, Канів, Україна "Простір покордоння" - творчий симпозіум, Могриця, Сумщина, Україна (куратор проекту) Арт - проект "Чорне - червоне" , галерея "Триптих", Київ, Україна Міжнародний ART- фестиваль "Київ-97", Україна

1996

"Виставка живопису", галерея "Даймонт - АРТ", ЦДХ, Москва, Росія Міжнародний LAND-ART- симпозіум, Могриця, Сумщина, Україна (куратор проекту)

"Раку - кераміка 96", галерея "Вернісаж", Харків, Україна "Раку - кераміка 96", творчий симпозіум, Охтирка, Україна "Територія - Текст", виставка-акція, галерея "Славутич", Київ, Україна Міжнародний АРТ - фестиваль, Київ, Україна

1995

Сучасна українська графіка, Калінінград, Росія; Гданськ, Польща "Раку - кераміка 95", Охтирка, Суми, Київ, Україна "Раку - кераміка 95", творчий симпозіум, Охтирка, Україна Персональна виставка, галерея "Дах", Київ, Україна

1994

Українсько-американська виставка сучасного мистецтва, Київ, Україна І Київський Художній ярмарок, Київ, Україна "Раку - кераміка 94", творчий симпозіум, Охтирка, Україна "Раку - кераміка 94", Охтирка, Суми, Київ, Україна Фестиваль "Арт - 94", Падуя, Італія

1993

Ярмарок галерей міста Києва, Україна Участь у колективних виставках, Київ, Україна Персональна виставка, галерея "Триптих", Київ, Україна

1992

"Геометрія духу", Суми, Київ, Україна Фестиваль "Арт - 92", Падуя, Італія "От плейстоцена до голоцена", Музей палеонтології, Москва, Росія

1991

Республіканська художня весняна виставка, Київ, Україна Міжнародна виставка малих форм мистецтва, Торонто, Канада Виставка сучасного українського мистецтва "Нові імена", Відень, Австрія Виставка сучасного українського мистецтва, Бухарест, Угорщина Виставка "Єдність - 100 українських творців миру", Київ, Україна "Шляхи творчості", Конотоп, Білопілля, Україна

1990

Виставка групи Арт'С, Суми, Київ, Україна; Люблін, Польща Республіканська виставка молодих художників "Седнів - 90", Київ, Україна

2008

Живопис, персональна виставка, галерея "Боттега", Київ, Україна Проект LAND-ART- симпозіуму "Без часу", галерея "Боттега", Київ, Україна (куратор проекту) Міжнародний LAND-ART- симпозіум, Могриця, Сумщина, Україна (куратор проекту)

2007

Фестиваль "ART IN MIAMI", Маямі, США "Арт-Київ", міжнародний центр "Український Дім", Київ, Україна Галерея "Майстерня", персональна виставка живопису, Київ, Україна "Тінь вітру", персональна виставка живопису, галерея "Триптих", Київ, Україна "Місце дощу", персональна виставка живопису, галерея "Ленін", Запоріжжя, Україна Міжнародний LAND-ART- симпозіум, Могриця, Сумщина, Україна (куратор проекту)

2006

2005

2004

"Місто-Дім", галерея "Триптих", Київ, Україна "Виставка живопису", галерея "Даймонт-АРТ", ЦДХ, Москва, Росія

2003

Міжнародний LAND-ART- симпозіум, Могриця, Сумщина , Україна (куратор проекту) "Виставка живопису", галерея "Даймонт-АРТ", ЦДХ, Москва, Росія Міжнародний LAND-ART-симпозіум, Могриця, Сумщина, Україна "Крейдяний період", Центр сучасного мистецтва, "Совіарт", Київ, Україна

2002

"В листах, конвертах знайдено... випадково", персональна виставка, галерея "Триптих", Київ, Україна "Виставка живопису", галерея "Даймонт-АРТ", ЦДХ, Москва, Росія Міжнародний LAND-ART - симпозіум, Могриця, Сумщина, Україна (куратор проекту) "Крейдяний період", Центр сучасного мистецтва "Совіарт", Київ, Україна

2001

2000

1999

"Весняне", галерея "Даймонт-АРТ", ЦДХ, Москва, Росія "Поміж островів", персональна виставка, галерея АРТ'C-UMC, Суми, Україна Міжнародний LAND-ART - симпозіум, Могриця, Сумщина, Україна (куратор проекту) "Поміж островів", персональна виставка, галерея "Триптих", Київ, Україна Міжнародний ART- фестиваль "Київ-2000", Україна Різдвяна виставка, галерея Триптих, Київ, Україна Виставка живопису, ЦДХ, Москва, Росія "Світло віри через світ образів", Київ, Україна Міжнародний LAND-ART - симпозіум, Могриця, Сумщина, Україна (куратор проекту) "Міський пейзаж", ЦДХ, Москва, Росія "Знаки, загублені часом", ЦДХ, Москва, Росія

Колекції: Міністерство культури, Україна Дирекція спілки художників, Україна Сумський художній музей, Україна Запорізький художній музей, Україна Шевченківський національний заповідник у Каневі, Україна

Арт - проект "Символіка течії", Центр сучасного мистецтва "Совіарт", Київ, Україна "Тіні білих стін", персональна виставка, галерея АРТ'C-UMC, Суми, Україна "Тіні білих стін", персональна виставка, галерея "Триптих", Київ, Україна "Простір покордоння" - творчий симпозіум, Могриця, Сумщина, Україна (куратор проекту) "Чаювання в альтанці. Гідора, Блудов, Журавель, Шкарупа", художній музей, Суми, Україна Міжнародний ART-фестиваль "Київ-99", Україна

Роботи знаходяться в приватних зібраннях Європи, Америки, Азії та Африки

56

gidora.indd 56

19.09.2008 16:55:41


Anna Gidora was born in Sumy, Ukraine. She graduated Graphic Fine Art Department of Kursk Pedagogic Institute. She takes part in exhibitions since 1986 - regional, republican, foreign, international. Lectures at fine and craft arts department of Sumy Arts and Cultures High School. From 2005 -member of the National Artists Union of Ukraine. Lives and works in Kyiv.

2008

Painting. Personal exhibition. Gallery "Bottega", Kyiv, Ukraine Project " LAND ART". "Timeless". Gallery "Bottega", Kyiv, Ukraine (project curator) Festival "LAND ART" project curator. Mogritsa, Sumy, Ukraine

2007

Festival "Art in Maimi". Miami, USA "ART-KIEV". Ukrainian House, Kyiv, Ukraine Gallery "Maisternya", Kyiv, Ukraine "Shadow of the wind". Gallery "Triptych", Kyiv, Ukraine "Place of wind". Gallery "Lenin", Zaporizghya, Ukraine Festival " LAND ART" project curator. Mogritsa, Sumy, Ukraine

1997

"Racu-ceramic 97". Gallery "Vernisazh", Kharkov, Poland "AB OVO". Sumy, Ukraine "One in two" art project. Shevchenko National Reservation, Kanev, Ukraine "Space of borderland" art symposium. Mogritsa, Sumy, Ukraine "Black- Red" art project. Gallery "Triptych", Kyiv, Ukraine International Art festival "Kyiv-1997". Kyiv, Ukraine

1996

"Racu-ceramic 96". Gallery "Solo", Kharkov, Ukraine International Art festival "Kyiv-1996". Kyiv, Ukraine "Racu-ceramic 96", art symposium. Sumy, Ukraine "Territory- text". Gallery "Slavutich", Kyiv, Ukraine

2006

"Exhibition of Ukrainian painting". Gallery "Mason Murrer", Atlanta, USA "The Incredible Russians II". Gertsev gallery, Atlanta, USA "Borderland edge" exhibition cycle, Poland "Borderland edge". Polish-Ukrainian friendship cultural center, L'viv, Ukraine

1995

"Modern Ukranian Grafic". Kaliningrad, Russia; Gdan'sk, Poland "Racu-ceramic 95", art symposium. Sumy, Ukraine "Racu-ceramic 95". Akhtyrka, Sumy, Kyiv, Ukraine Gallery "Dakh", Kyiv, Ukraine

2005

"Exhibition of painting". Gallery "Diamond- Art", CAH, Moscow, Russia Festival "LAND ART" project curator. Mogritsa, Sumy, Ukraine Plein air with gallery "Triptich", Kyiv, Ukraine

1994

2004

"City-House". Gallery "Triptych", Kyiv, Ukraine "Exhibition of painting". Gallery "Diamond- Art", CAH, Moscow, Russia

American-Ukrainian exhibition of Modern Art. Kyiv, Ukraine "First Kiev Art Fair". Kyiv, Ukraine "Racu-ceramic 95", art symposium. Sumy, Ukraine "Racu-ceramic 94". Akhtyrka, Sumy, Kyiv , Ukraine Festival " ART-94". Paduya, Italy

1993

Trade Fair of Kyiv's Galleries. Kyiv, Ukraine Kyiv. Group exhibition, Ukraine Gallery "Triptych", Kyiv, Ukraine

1992

"Geometry of spirit". Sumy, Kyiv, Ukraine Festival " ART-92". Paduya, Italy "From Pleystocen till golocen". Museum of paleontology, Moscow, Russia

1991

"Republic spring art exhibition". Kyiv, Ukraine "International exhibition of small form of art". Toronto, Canada "New names" Contemporary Ukrainian Art Exhibition. Vienna, Austria "Mini-Triptych". Kyiv, Ukraine Contemporary Ukrainian Art Exhibition. Bukharest, Hungary "Unite of 100 Ukrainian creators of World". Kyiv, Ukraine "Creation ways". Konotop, Bilipill'a, Ukraine

1990

Exhibition of Art'S group. Sumy, Kyiv, Lyblin "Sedniv-90". Kyiv, Ukraine ctions: ry of culture, Ukraine ion of National Artists Union, Ukraine art museum, Ukraine ozhia art museum, Ukraine henko National Reservation in Kanev, Ukraine orks are in private collections in Europe, America, Asia and Africa.

2003

2002

"Exhibition of painting".Gallery "Diamond- Art",CAH, Moscow, Russia Painting plein air of gallery "Triptych", Kyiv, Ukraine, project curator Festival "LAND ART" project curator. Mogritsa, Sumy, Ukraine " Ice period". Contemporary art center "Soviart", Kyiv, Ukraine. "Found in letters, envelopes…occasionally". Gallery "Triptych", Kyiv, Ukraine. "Exhibition of painting". Gallery "Diamond- Art",CAH, Moscow, Russia Festival "LAND ART" project curator. Mogritsa, Sumy, Ukraine "Ice period". Contemporary art center "Soviart", Kyiv, Ukraine. Catalog

2001

"Spring". Gallery "Diamond-Art", CAH, Moscow, Russia "Between the islands". Gallery Art's UMC, Sumy, Ukraine Festival "LAND ART" project curator. Mogritsa, Sumy, Ukraine "Between the islands". Gallery "Triptych", Kyiv , Ukraine

2000

International Art festival "Kiev-2000". Kyiv, Ukraine Christmas exhibition. Gallery "Triptych", Kyiv, Ukraine "Exhibition of painting". Gallery "Diamond- Art", CAH, Moscow, Russia " Light of the faith through the world of images". Kyiv, Ukraine Festival "LAND ART" project curator. Mogritsa, Sumy, Ukraine "City Landscape" Central House of Artists. Moscow, Russia "Signs lost by time". CAH, Moscow, Russia

1999

"Simbolism of flow".Art project. Contemporary art center "Soviart", Kyiv, Ukraine "Shadows of the white walls". Gallery Art's UMC, Sumy, Ukraine "Shadows of the white walls". Gallery "Triptych", Kyiv, Ukraine "Space of borderland" art symposium, project curator. Mogritsa, Sumy, Ukraine "Tea drinking in Altanka. Gidora, Bludov, Zhuravel', Shkapura". Art Museum, Sumy, Ukraine International Art festival "Kyiv-1999". Kyiv, Ukraine

1998

Collections: Ministry of culture, Ukraine Direction of National Artists Union, Ukraine Sumy art museum, Ukraine Zaporozhia art museum, Ukraine Shevchenko National Reservation in Kanev, Ukraine The works are in private collections in Europe, America, Asia and Africa.

"Road signs for travelling without roads". Gallery "Akvarel'", Kyiv, Ukraine "Water color". Art Museum, Sumy, Ukraine "Nothing, symbol and something". Dedicated V.M. Vernadskiy, Sumy, Ukraine "Space of borderland" art symposium, project curator. Mogritsa, Sumy, Ukraine International Art festival "Kyiv-1998". Kyiv, Ukraine

57

gidora.indd 57

19.09.2008 16:55:44


Ганна Гідора. Київ. 2008 Куратори: Віталій Щербенко, Марина Щербенко Автори текстів: Костянтин Донін Олег Сидор-Гібелінда Олександр Животков Сергій Шудра Ганна Гідора Переклад на англійську: Ольга Зоря Фото: Ігор Гайдай Редактор: Євгенія Шудра Ganna Gidora. Kyiv. 2008 Curators: Vitaliy Shcherbenko, Maryna Shcherbenko Texts: Konstyantyn Donin Oleg Sydor-Gibelinda Oleksandr Zhyvotkov Sergiy Shudra Ganna Gidora Translation: Olga Zoria Photo: Igor Gaidai Editor: Yevgenia Shudra вул.Михайлівська, 22-б 01001 Київ, Україна тел.: +38 044 279 53 53 � +38 044 279 83 83 info@bottega-gallery.com www.bottega-gallery.com

gidora.indd 58

22-b, Mikhailivs'ka str. 01001 Kyiv, Ukraine тel.: +38 044 279 53 53 � +38 044 279 83 83 info@bottega-gallery.com www.bottega-gallery.com

19.09.2008 16:55:59


gidora.indd 59

19.09.2008 16:56:01

Ganna Gidora  

Ganna Gidora, art