Page 1

Påsken 2018

Veckan som förändrade världen


Veckan som

förändrade världen Veckan före påsk kallas traditionellt för Stilla veckan, en uppmaning och ett erbjudande till några dagars stillhet och eftertanke. Då, för nära 2000 år sedan, var dessa dagar allt annat än stilla. De skulle för all framtid förändra världen. Då, liksom nu, rymmer dessa dagar vad som ofta ryms i ett helt liv; svek, hopplöshet och förtvivlan, smärta och död, men framför allt kärlek, jubel och nytt liv. Denna vandring genom död till nytt liv har ingett hopp och påverkat människor i alla tider. Vi får följa Jesus och hans lärjungar från det jubelfyllda intåget i Jerusalem till Jesu sista kväll då han instiftar nattvarden, vägen till döden på korset och så slutligen den tomma graven. Välkommen att följa detta stora drama i Botkyrka församling i gudstjänster, musik och i passionsandakter i eftertanke. Vi får avsluta veckan och inleda påsktiden med glada mässor på påskdagen, då temat för vår gudstjänst är Livets fest! Livet vann, dess namn är Jesus, halleluja! (Svenska Psalmboken 153)


Palmsöndag 25 mars 2018

Jesus rider in i Jerusalem och hyllas som en hjälte, befriaren som ska rädda det judiska folket från romarnas förtryck. Folket ropar Hosianna och lägger palmkvistar och vackra tygstycken där Jesus rider fram. Många blir nog häpna när de ser att Jesus rider på en åsna. En befriare ska väl rida på en häst? De som förväntat sig en stark ledare som med våld ska befria Israel från den romerska ockupationsmakten får i stället en man ridande på en åsna, som predikar kärlek och förlåtelse. Kanske det är därför många blir så arga några dagar senare? Palmsöndagen inleder den stilla veckan. Vi firar att Jesus kom till jorden, men också att han kommer till sin kyrka och att han en dag skall återkomma. Kristi ankomst är en glädjens dag, med palmblad och hosiannarop, men samtidigt vilar ett allvar över dagen.

11.00 Mässa i Botkyrka kyrka Helena Enoksson, präst

11.00 Mässa i Ljusets kyrka Lea Nattila, präst

11.00 Mässa med stora och små i Tullinge kyrka

Christina Hofgren, präst. Tonprickar och Småbarnsmusiken. Ylva Bjernerup och Louise Bredberger

18.00 Sång, musik och dans i Tullinge kyrka

Ungdomar från församlingen avslutar sin musikdag med en konsert tillsammans med er!

11.00 Familjemässa i Tumba kyrka

Telva Troncoso, präst. Mini- och Maxikören. Våfflor serveras efter mässan

13.00 Teaterföreställning i Tumba kyrka

Teater Surra framför Staven - en tolkning av Gamla testamentet, med ansiktsmasker. En föreställning för hela familjen

11.00 Mässa i Ängskyrkan

Anna-Lena Eriksson, präst, Beatrice Lönnqvist, kyrkoherde. Barnkören. Välkommen in, kyrksalen är färdigrenoverad!


Stilla veckan tid för eftertanke

Under tre dagar får vi följa hur Jesus, från intåget i Jerusalem, går mot sin sista kväll i livet. Vi får följa dramat om hur Jesus blir förrådd av sina lärjungar, förhörd och dömd av både Stora rådet och av den romerska makten. Hosiannaropen har förbytts i hånfulla tillmälen och krav på korsfästelse. Stilla veckans passionsandakter är präglade av musik och stillhet. En passionsandakt är en kort gudstjänst. Vi får lyssna till bibelns texter om Jesu sista dagar i livet, det finns möjlighet till bön, sång, att lyssna till orgelmusik och att tända ljus.

Andakter m.m. i Stilla veckan Ängskyrkan

Måndag-onsdag 19.00 Andlig vägledning 19.30. Vi utgår från en bibeltext, sedan delar vi tankar och erfarenheter. Samtalen leds av leder Ilona Kellner Berglund, Beatrice Lönnqvist och Linda Joelsson.

Tullinge kyrka

Måndag 26 mars 10.00 Vardagsgudstjänst Med Öppna förskolan. Frälsarkransvandring med sångsamling och fika. Louise Bredberger, Eva-Marie Selin, Ylva Bjernerup

Måndag 26 mars 18.30 Passionsandakt med musik Anton Högberg, orgel - Musik av J.S.Bach

Tisdag 27 mars 10.00 Vardagsgudstjänst Med Öppna förskolan. Stilla musik, sångsamling och fika. Louise Bredberger, Eva-Marie Selin, Ylva Bjernerup

Tisdag 27 mars 18.30 Passionsandakt med film Vi visar filmen ’Sameblod’. Fika serveras före filmvisningen

Onsdag 28 mars 18.30 Passionsandakt, påskvandring Kyrkkorv serveras före andakten


Skärtorsdag 29 mars 2018

När Jesus dagen före sin död samlade lärjungarna till måltid, gjorde han det för att fira påsk till minne av uttåget ur Egypten, befrielsen från slaveriet, där Moses var hjälten och befriaren. Traditionellt delade man då bland annat lammkött, osyrat bröd, vin och bittra örter, och man berättade om hur Israels folk genom Moses kunde befrias från sitt förtryck och återvända till sitt förlovade land Israel. Både procedur och meny var noga föreskrivna. Men denna hans sista påskmåltid ger Jesus bröd och vin ett nytt innehåll. Vinet blir symbol för Jesu blod och brödet blir symbol för hans kropp. Var gång vi äter och dricker ska vi göra det till minne av honom. Denna handling kallas i kyrkan för Nattvard och gudstjänster där man firar nattvard kallas för Mässa. Jesu sista måltid blir vår första nattvard. Vi firar skärtorsdagsmässa till minne av att Jesus instiftar det nya förbundets måltid – nattvarden. Vi firar med glädje och tacksamhet, men avslutar i stillhet och allvar. Efter sista psalmen dukas altaret av och vi går in i långfredagen.

11.00 Vardagsgudstjänst i Ängskyrkan Linda Joelsson, teolog, Elin Belani och Angelica Abraham

12.00 Lunchmusik - öppen kyrka i Botkyrka kyrka Tobias Helldin, flygel och sång

18.00 Ekumenisk Skärtorsdagsmässa i Tumba kyrka Präster och pastorer från Botkyrka och Grödinge församlingar, Pingstkyrkan och Equmeniakyrkan. Nya Kyrkokören. Måltid serveras 17.00

18.30 Skärtorsdagsmässa i Botkyrka kyrka Helena Enoksson, präst. Enkel måltid severas i Klockargården 17.30

18.30 Skärtorsdagsmässa i Tullinge kyrka Christina Hofgren, präst


Natten mellan

Skärtorsdag och långfredag Jesus blir förrådd av en av sina närmaste vänner, Judas. Sent på kvällen går Jesus och hans lärjungar till Getsemane trädgård för att vila. Jesus drabbas av svår ångest och ber ihärdigt, men lärjungarna har svårt att hålla sig vakna, och somnar en efter en. Under natten grips Jesus av soldater och ställs inför rätta. Judarnas högsta råd, Stora rådet, dömer honom till döden för hädelse, men eftersom Israel står under romersk ockupation kan domen inte verkställas. Han förs därför till den romerska ståthållaren Pontius Pilatus. Pilatus vill inte döma Jesus till döden utan låter först piska honom med 39 piskrapp. När folket inte nöjer sig med det låter Pilatus folket välja mellan att fria Barabbas, en man som dömts för mord, och Jesus. Folket väljer Barabbas, och Jesus döms slutligen till döden genom korsfästelse.

11.00 Långfredagsgudstjänst i Botkyrka kyrka Helena Enoksson, präst

11.00 Långfredagsgudstjänst i Tullinge kyrka Peter Johansson, präst. Kammarkören

11.00 Långfredagsgudstjänst i Ängskyrkan Ilona Kellner Berglund, präst. Stabat Mater av G.B Pergolesi framförs. Elin Belani, sopran Liv Stenström, alt Karolina Bråkenhielm, orgel

14.00 Långfredagsgudstjänst på finska i Ljusets kyrka Lea Nattila, präst


Långfredag 30 mars 2018

Tidigt på morgonen förs Jesus genom staden, ut genom stadsporten och till avrättningsplatsen, Golgata. Där blir han uppspikad tillsammans med två rövare. Det tar flera timmar för Jesus att dö på korset. Innan han dör ber han Gud förlåta människorna som fått honom dödad. Det berättas att samtidigt som Jesus dör, så kommer ett stort mörker över jorden och jorden skakar som av en jordbävning och folk blir rädda. Man tar ner Jesu kropp, lägger den i en klippgrav och rullar en stor sten för graven. Sen sätts flera soldater ut som vakt, eftersom man är rädd att kroppen ska stjälas. Detta är den enda dagen under kyrkoåret då den liturgiska färgen är svart. Altaret är avdukat, gudstjänstmusiken går i moll. Kristi lidande står i centrum, men också det lidande mänskligheten förorsakat och drabbats av genom sekler. Samtidigt är det denna dag som Gud och människan försonas. Vi behöver inte sörja som om det inte fanns något hopp!

15.00 Långfredagsmusik i Botkyrka kyrka ”Korsets väg”. Musik av Marcel Dupré. Lyrik av Paul Claudel. Rune Karlsson, orgel. Recitatör, Carolina Nilsson

15.00 Musik vid korset i Tullinge kyrka Eva Ellnemyr, präst. Camilla Helander, sång och Jonas Sjöblom, flöjt

15.00 Långfredagsgudstjänst i Tumba kyrka Martin Andersson, präst


Påskafton 31 mars 2018

Jesus vilar i graven, och för lärjungarna är detta katastrofens dag. Lärjungarna sitter tillsammans bakom reglade dörrar, i rädsla och oro. Deras mästare är död, allt hopp tycks ute. Denna dag kallas den tomma dagen. För att markera det dramatiska i påskens budskap om vägen från död till liv, och från mörker till ljus, inleds den sena mässan i mörker. Gudstjänsten inleds också med att altaret dukas igen.

23.30 Påsknattsmässa i Ljusets kyrka Beatrice Nyberg, präst. Botkyrka Gospel

23.30 Påsknattsmässa med dop i Ängskyrkan Anna-Lena Eriksson, präst


Påskdagen 1 april 2018

Tidigt på morgonen kommer några kvinnor, vänner till Jesus, till graven för att balsamera Jesu döda kropp. När de kommer fram upptäcker de att den stora stenen för graven är bortrullad och graven är tom. Då får de se en ängel, som berättar att Jesus har uppstått. Ängeln säger åt kvinnorna att berätta för lärjungarna att den uppståndne Jesus ska möta dem i Galiléen. Där möter Jesus sina lärjungar. Jesus ger lärjungarna det stora uppdraget – Missionsbefallningen – att gå ut i världen och göra alla folk till lärjungar, att döpa dem och lära ut vad Jesus har sagt och gjort. Slutligen ger Jesus löftet till dem – och till oss- att vara med oss alla dagar till tidens slut. Detta är festernas fest i kyrkans år. Vi firar uppståndelsens under, som förändrade världen för all framtid! Gudstjänsten präglas av lovsång, av glädje och av hopp.

11.00 Mässa i Botkyrka kyrka Jan Svensson, präst. Botkyrka Motettkör

11.00 Mässa i Ljusets kyrka Lacra von Schedvin, präst

11.00 Påskdagsmässa i Tullinge kyrka Erik Dufva, präst och Eva Ellnemyr. Påskkören medverkar

11.00 Påskdagsmässa i Tumba kyrka Beatrice Lönnqvist, präst, Martin Andersson, präst. Nya Kyrkokören. Joakim Öjhagen, trumpet

11.00 Påskdagsmässa i Ängskyrkan Anna-Lena Eriksson, präst. Ängskören

14.00 Påskmässa på finska i Ljusets kyrka Lea Nattila, präst


Annandag påsk 2 april 2018

Efter Jesu död och uppståndelse var några lärjungar på väg mot en by som hette Emmaus. Då kom Jesus och slog följe med dem, fast lärjungarna såg inte att det var han. Hela dagen vandrade han med lärjungarna, lyssnade på deras frågor, kände deras oro och hjälpte dem att se att de inte var övergivna av Gud. Först när de delade måltiden tillsammans såg de att det var Jesus, och de fick nytt mod och ny kraft att möta världen.

10.00 Pilgrimsvandring till Lida idrottskyrka Vi vandrar tillsammans till Lida idrottskyrka från Tullinge kyrka och från Tumba kyrka. 13.00 firar vi mässa i Lida idrottskyrka. Du behöver inte anmäla dig till vandringen. Det går bra att komma direkt till mässan

13.00 Pilgrimsmässa i Lida Idrottskyrka Christina Hofgren, präst


”Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst. Han är inte här, han har uppstått, så som han sade.” Matteusevangeliet kapitel 28, vers 5-6


www.svenskakyrkan.se/botkyrka

Påskprogram Botkyrka församling 2018  
Påskprogram Botkyrka församling 2018  

Se vad som händer i Botkyrka församling under stilla veckan och påskhelgen 2018.

Advertisement