__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

KLIMAGARDINER ENERGI • ØKONOMI • MILJØ • KOMFORT

Landsdækkende erhvervsleverandør


KLIMAGARDINER Er betegnelsen for en række af forskellige typer af, plisse-, rullegardiner samt persienner, som alle har den unikke egenskab, at de virker lysreflekterende og varme/kulde isolerende. Klimagardiner® har den effekt, at det giver en variabel U-værdi som kan gå fra 0 når gardinet er trukket fra vinduet, og til et niveau som vægisolering, når det er trukket for vinduet. Af Danmarks energiforbrug går der ca. 27% til opvarmning og nedkøling af bygninger. Det er denne enorme energimængde vi kan være med til at reducere, ved brug af Klimagardiner®. Til glæde for miljøet ved mindre CO2 udslip, og til glæde for økonomien. Om vinteren virker klimagardiner® isolerende ved at give vinduerne ”en dyne på”, og om sommeren har klimagardiner® en reflekterende effekt, som får solens varmestråler til at forblive mellem gardinet og ruden. Den ultimative udnyttelse af Klimagardiner® opnår man, hvis gardinsystemerne motoriseres og computerstyres. Hvis man lader gardinerne være manuelt betjente i løbet af dagen, mens en computer overtager styringen når bygningen forlades og gardinerne køres for, minimeres med op til 50% i varmeforbrug. Næste morgen kører gardinerne op igen, og personalet overtager styringen. I tillæg hertil, kan man lade en udvendig solføler, give computeren besked om at køre gardinerne op, hvis solen skinner. Dermed udnyttes indfaldsvarmen fra solen optimalt. Dette giver ”gratis” varme, og det giver optimal varmebesparelse med deraf følgende gevinst for miljø og økonomi. –Lad dig inspirere i denne brochure og tag en snak med os og vær en af de personer, som vil danne omsorg for vores planet og kommende generationer ved at skabe et bedre klima - både inde og ude.

PERSIENNE MED TERMOSTOP Er fremstillet med en sølvbelagt overflade på den konvekse side. Sølvoverfladen har en reflekterende effekt. som gør at når persiennens lameller har sølvsiden indad i lokalet får man en refleksion af varmestrålerne. Lamellerne får den opadstigende varme luft til at forblive inde i lokalet, og der dannes et isolerende rum mellem persiennens bagside og vinduesruden. Om sommeren stilles persiennens lameller med sølvsiden udad mod ruden. Hermed opnås en refleksion af solens stråler og en langt mindre del af varmen trænger ind i lokalet. Hermed sparer man energi til nedkøling.

TERMO PLISSÉ Er plisséstoffer, som har en termoeffekt, enten som 100% mørklæggende, eller hvor lyset går igennem. THERMO PLISSÉ tilbyder en reduktion af varmetabet på op til 25% i nybyggeri. I eksisterende huse er den procentuelle forbedring af U-værdien helt oppe på 46%, hvilket giver en mærkbar CO2 besparelse. THERMO PLISSÉ har gennemgået grundige tests på Fraunhofer Instituttet, som er Europas største forskningsorganisation. Testvindue, med lavenergiglas, uden THERMO PLISSÉ, holder en gennemsnitstemperatur på 18,0o C. Samme testvindue monteret med klimagardin giver en ekstra isolering og holder en temperatur på 19,9o C.

KLIMA SCREEN Fungerer som et almindeligt rullegardin med tekniske egenskaber i stoffet. KLIMA SCREEN kan med fordel anvendes som indvendig og udvendig solafskærmning. Du kan kontrollere solens varmestråling uden at blokere for lysindfaldet, da de fleste KLIMA SCREENstoffer har en god gennemsigtighed, og flere af stofferne har en gennemsigtighed på 1%, 3%, 5% og 10%. KLIMA SCREEN tilbydes også med antimikrobiel beskyttelse, som er med til at bekæmpe bakterier, skimmel og mug, som kan forårsage pletter og lugtgener.


INDEKLIMA Ifølge Miljøstyrelsen er det aller største problem, som danskerne oplever med indeklimaet for høj temperatur. På top 10 over indeklimaproblemer kommer også dårlige lysforhold og dårlig luftkvalitet, som har de konsekvenser, at det giver træthed, manglende koncentrationsevne, hovedpine og generel utilpashed. Om sommeren vil vi gerne have det svalt indenfor og stadig gerne kigge ud. Det er specielt solens lysstråler, vi bliver generet af og gerne vil kontrollere, men varmen, vil vi også gerne have styr på. Den billigste og mest effektive måde er solafskærmning, der kraftigt reducerer strålevarmen, således at det er svalt indendørs.

Landsdækkende erhvervsleverandør

Administration & Showroom Bondovej 6 • 5250 Odense SV Tlf: 66172800 • erhverv@gardingruppen.dk www.gardin-montøren.dk

Profile for GardinGruppen

Klimagardiner  

Klimagardiner - Er betegnelsen for en række af forskellige typer af, plisse-, rullegardiner samt persienner, som alle har den unikke egenska...

Klimagardiner  

Klimagardiner - Er betegnelsen for en række af forskellige typer af, plisse-, rullegardiner samt persienner, som alle har den unikke egenska...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded