Page 5

1.1

Aanleiding

De laatste decennia zijn vele nieuwe musea ontwikkeld, uitgebreid en verbouwd. Vele van deze musea zijn net als sommige kantoren, bruggen en theaters, gebruikt als architectonisch statement 1. Ieder zichzelf respecterende stad heeft tegenwoordig een museum of heeft er één in de steigers staan. Bij voorkeur ontworpen door een architect met een grote naam. Deze bouwplannen gaan gepaard met een brede belangstelling in de media. Voor een stad betekent een spraakmakend museum ondermeer aantrekkingskracht op toeristen en mensen uit de creatieve klasse, waar later in het verslag op in zal worden gegaan. Museaalvastgoed wordt steeds meer gebruikt als merchandiser van de stad2. Soms lijkt het erop dat het gebouw met zijn architectuur en locatie meer bezienswaardigheid trekt dan het museum zelf.

1.2

Doelstellingstelling

Vele discussies zijn er gevoerd over musea en hun invloed op de omgeving. De nieuwe musea zien door opzienbarende vormgeving kans om bestaande verhoudingen in de museumwereld in een ander perspectief te zetten. Het doel van deze schrijfopdracht is om inzicht te verstrekken omtrent de invloed van deze moderne musea op hun stad, directe omgeving, het publiek en vise versa.

1.3

Onderzoeksvragen

CENTRALE ONDERZOEKSVRAAG:

Heeft de situering en vormgeving van het museumgebouw invloed op het succes of falen van musea als functie?

DEELVRAGEN:

• •

Wat zijn de algemene trends op het gebied van museumbezoek in Nederland?

In hoeverre weerspiegeld het steeds meer prestigieuze uiterlijk van museumgebouwen nog zijn traditionele functie als verzamelplaats en expositieruimte voor kunstvoorwerpen?

Welke invloed heeft de ontwikkeling van musea op zijn locatie in een stad of regio?

Er verschijnen steeds meer ‘prestigieuze gebouwen’ als huisvesting van musea: hebben deze vernieuwende gebouwen een nieuw denkbeeld opgeleverd over de functie en rol van het museum?

1.4

Onderzoeksaanpak

In hoofdstuk 2 wordt een analyse gegeven van de algemene trends op het gebied van museumbezoek; de bezoekersaantallen en de marktverwachtingen voor de sector. Later in dit hoofd zal worden ingegaan op de invloed van de samenleving op musea. In hoofdstuk 3 zal doormiddel van het bestuderen van literatuur, van verschillende deskundigen uit verschillende disciplines, worden gekeken naar de relatie van musea met hun omgeving en situering. Het streven is om verschillende visies en theorieën samen te laten komen in betrekking tot dit onderwerp. In het vierde en laatste hoofdstuk zullen een tweetal musea zullen worden beschreven met het oog op dit onderwerp (het Groninger Museum en het Guggenheim Museum Bilbao). Aan de hand van het boek The image of the city van Kevin Lynch zullen de museumlocaties worden geanalyseerd om vervolgens uitspraken te kunnen doen over de succes- en faalfaktoren.

1 2

Cornelis van de Ven, Museumarchitectuur (1989) Wouter Davidts, Bouwen voor de kunst?, Museumarchitectuur van Centre Pompidou tot Tate Modern (2006)

5

Museaal vastgoed  

bachler scriptie Museaal vastgoed

Museaal vastgoed  

bachler scriptie Museaal vastgoed

Advertisement