Page 4

Inhoudsopgave

Voorwoord................................................................................................................................. 2 Personalia.............................................................................................................................. 2 Samenvatting............................................................................................................................ 3 Inhoudsopgave.......................................................................................................................... 4 Inleiding..................................................................................................................................... 4 1.1Aanleiding......................................................................................................................... 5 1.2 Doelstellingstelling........................................................................................................... 5 1.3 Onderzoeksvragen.......................................................................................................... 5 1.4 Onderzoeksaanpak......................................................................................................... 5 Musea: cijfers en trends............................................................................................................ 6 2.1 De ‘Museumboom’.......................................................................................................... 6 2.2 Cijfers en trends.............................................................................................................. 6 2.3 Het publiek....................................................................................................................... 7 2.3.1 Imago........................................................................................................................ 7 2.3.2 Belevenis.................................................................................................................. 7 Locatiekeuzes......................................................................................................................... 9 3.1 Musea als merchandiser................................................................................................. 9 3.2 The “Creative Class”........................................................................................................ 9 3.3 Casestudie museumlocaties.......................................................................................... 10 3.3.1 De stadsbeeldanalyse volgens Kevin Lynch.......................................................... 11 3.3.2 Het Groninger Museum........................................................................................... 12 3.3.3 Het Guggenheim Museum Bilbao........................................................................... 13 3.3.4 Resumé.................................................................................................................. 15 Conclusie............................................................................................................................... 16 4.1 Conclusies puntsgewijs................................................................................................. 16 4.2 Conclusies deelvragen.................................................................................................. 16 4.3 Conclusie centrale onderzoeksvraag............................................................................ 19 Epiloog.................................................................................................................................... 20 Literatuurlijst............................................................................................................................ 21

Inleiding

4

Museaal vastgoed  

bachler scriptie Museaal vastgoed

Museaal vastgoed  

bachler scriptie Museaal vastgoed

Advertisement