Page 20

Epiloog De meest actuele Nederlandse museale discussie is die met betrekking tot de toekomstige vestigingsplaats van het Nationaal Historisch museum. Een waar gevecht is gaande over wie huisvesting aan het museum mag bieden. Zowel Almere, Baarn, Amsterdam, Den Haag, Nijmegen, Arnhem, Breda en Utrecht zien het belang van de komst van het Nederlands kunstcentrum in hun stad. Koningin Beatrix noemde de komst van het museum al in de Troonrede van 2006. Het kabinet wees toen Den Haag aan als mogelijke locatie voor het geschiedenismuseum. Eerder waren er geruchten dat het geschiedenismuseum zou worden ondergebracht in Paleis Soestdijk, maar steeds meer steden profileren zichzelf als de ideale vestigingsplaats voor dit nationale paradepaardje 30. Zo kwam onlangs Almere met een zeer ambitieus ontwerp van architect René van Zuuk (figuur 4) en Den Haag heeft het plan om het museum te bouwen in de vorm van een gigantische leeuw. De definitieve locatie van het museum is nog niet bekend. Eind april van dit jaar nodigde minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, Ronald Plasterk, Arnhem, Amsterdam en Den Haag officieel uit een voorstel te doen voor de huisvesting van het Nationaal Historisch Museum. De minister wil graag dat het nieuwe culturele rijksgebouw aansluit bij bestaande instellingen en activiteiten die de geschiedenis van Nederland vertellen31. De CDA-fractie diende eind mei van dit jaar een motie in waarin de gemeenteraad uitspreekt dat Den Haag de meest geschikte vestigingsplaats is voor het museum. Fractievoorzitter Michel Santbergen noemt Den Haag: 'het symbool voor bestuur en democratie'. Figuur 4: plan voor NHM te Almere Uit deze discussie blijkt dat het ‘gevecht’ om musea en de bijbehorende aandacht en succes nog lang niet ten einde is en dat de visies op dit onderwerp zich blijven ontwikkelen. Het belang van een prominente locatie en een aandachttrekkend ontwerp staat echter als een paal boven water.

Bram Boterman

30 31

www.bouwwereld.nl: welke stad krijgt het nationaal museum (25-05-2007) www.nationaalmuseum.nl

20

Museaal vastgoed  
Museaal vastgoed  

bachler scriptie Museaal vastgoed

Advertisement