Page 2

Voorwoord Voor u ligt het resultaat van mijn individuele schrijfopdracht voor schakelaars in het kader van de master vastgoedkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. De afgelopen twee maanden ben in de wereld van de museumarchitectuur gedoken en heb ik ontdekt dat hier meer speelt dan de meeste mensen denken. Het onderwerp van deze schrijfopdracht, succes- en faalfaktoren bij locaties en ontwikkeling van musea, is door de universiteit aangereikt. In eerste instantie leek mij dit in een weinig boeiend en lastig onderwerp, maar na een oriĂŤnterend gesprek met Dhr. Pellenbarg en na het lezen van literatuur in relatie tot dit onderwerp, ontdekte ik dat er vele interessante discussies en ontwikkelingen gaande zijn met betrekking tot dit onderwerp. In de afgelopen jaren zijn hier over vele boeken, scripties en artikelen verschenen vanuit verschillende disciplines. Te veel om in 6000 woorden te behandelen. Het is een hele opgave gebleken om keuzes te maken uit alle aanwezig stof en om de meest relevante onderwerpen aan te snijden. Graag had ik nog meerdere musea in het onderzoek willen betrekken om nog betere vergelijkingen te kunnen maken. Het is bij twee musea gebleven om enigszins in de buurt je blijven van de gegeven maximale omvang van rond de 6000 woorden. Graag wil ik een aantal personen bedanken die een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van deze schrijfopdracht. Als eerste docent Prof. Dr. Pellenbarg voor de begeleiding bij het maken van de onderzoeksopzet en het toelichten van het onderwerp. Koen van Veen namens de Nederlandse Museumvereniging voor het beantwoorden van mijn vragen via de email en voor het leveren van de laatste versie van de MuseumMonitor. Maurits Alblas voor het kritisch lezen van de schrijfopdracht en voor het geven van nuttige tips en aanwijzingen. En als laatste Miriam en Sander, mijn vriendin en huisgenoot, voor het aanhoren van de vele hersenspinsels met betrekking tot deze opdracht die mijn gesprekstof de afgelopen twee maanden hebben gedomineerd.

Personalia DATUM VERSLAG:

8 juni 2007

NAAM STUDENT: STUDENTNUMMER: ADRES:

Bram Boterman 1644564 van Ittersumstraat 42 8011 JP Zwolle EMAILADRES: b.boterman@student.rug.nl TELEFOONNUMMER: 06 41249649

2

Museaal vastgoed  

bachler scriptie Museaal vastgoed

Museaal vastgoed  

bachler scriptie Museaal vastgoed

Advertisement