Page 19

4.3

Conclusie centrale onderzoeksvraag

Heeft de situering en vormgeving van het museumgebouw invloed op het succes of falen van musea als functie? Uit de antwoorden op de onderzoeksvragen blijkt duidelijk dat de situering en vormgeving een zeer grote invloed hebben op het succes of falen van musea. Door opvallende vormgeving van gebouw en landschap wordt geprobeerd een nieuwe dimensie aan stadscentra toe te voegen. Nieuwe trekpleisters in het cultuurtoerisme die gevoelens van trots opwekken bij de lokale gemeenschap. Waar eerder de trend ontwikkelde om meer aandacht te besteden aan het uiterlijk van het gebouw dan aan het innerlijk, ontstaat het besef dat alleen een spraakmakend gebouw nog geen goed museum maakt. Natuurlijk is aandacht in kranten en brochures belangrijk voor een stad, maar op de lange termijn is het belangrijker om mensen uit de zogenaamde ‘creatieve klasse’ aan de stad te verbinden om zo economische groei veilig te stellen. Nu men zich eens te meer realiseerd hoe belangrijk het aanbod van kunst en cultuur voor een stad is, krijgt de huisvesting alle aandacht en wordt ook de museumlocatie en omgeving nadrukkelijk in het ontwerpproces betrokken. Lokale overheden streven ernaar om musea sterker onderdeel uit te laten maken van het stadsbeeld door musea in stadscentra te situeren en te laten integreren met de functies in de omgeving. Steeds meer musea slagen hierin.

19

Museaal vastgoed  

bachler scriptie Museaal vastgoed

Advertisement