Page 18

Er verschijnen steeds meer ‘prestigieuze gebouwen’ als huisvesting van musea: hebben deze gebouwen een nieuw denkbeeld opgeleverd voor de stad met betrekking tot de functie en rol van het museum? Het denkbeeld over de rol en functie van musea is duidelijk verschoven. Voor de stad heeft het museum niet meer alleen de rol van verzamelen en tentoonstellen van kunstobjecten en het overbrengen van cultuur. Het gebouw wordt steeds meer de primaire attractie. De primaire functies van het museum lijden hieronder en commerciële activiteiten als restaurants en winkels winnen in terrein. Het museum wordt gebruikt als middel om steden op de kaart te zetten en om economische groei veilig te stellen. In eerste instantie door hoogwaardige architectuur en internationale faam. De nadruk verschuift van de binnen- naar de buitenkant. Uit de studie van Richard Florida blijkt echter ook het belang van de inhoud van het museum voor de stedelijke welvaart. Steeds meer ondernemers uit de creatieve klasse laten het aanbod van kunst en cultuur meewegen in hun vestigingsplaatskeuze. Dit laatste pleit voor de authentieke functie van het museum en verdient aandacht. In hoeverre weerspiegeld het steeds meer prestigieuze uiterlijk van museumgebouwen nog

zijn

traditionele

functie

als

verzamelplaats

en

expositieruimte

voor

kunstvoorwerpen voor het publiek? Voor het publiek is de functie van musea toch veelal hetzelfde gebleven; het bezichtigen van kunstobjecten. Wat wel is veranderd is dat het pand zelf in sommige gevallen ook als kunstobject wordt beschouwd. Of dit gunstig is of niet is maar de vraag. In de brochure van het Groninger Museum is letterlijk te lezen: “Het gebouw is eigenlijk het meest kostbare onderdeel van de kunstcollectie van het Groninger Museum.” Waarom zou je nog naar binnen gaan als je het beste stuk al hebt gezien? Aan de andere kant wordt door de architectuur een groot publiek aangetrokken, wat voor zowel het museum als voor de stad een succesfaktor is. Er moet een beroep worden gedaan op de natuurlijke nieuwsgierigheid van de mens; wat bevind zich in een dergelijk spectaculair gebouw? De kunst is om de synergie tussen het gebouw en de collectie te optimaliseren. Het gebouw moet aansluiten op de collectie en deze niet overschaduwen, wat in veel gevallen van deze spectaculaire ontwerpen wel het geval is (onder andere het Groninger Museum en het wetenschapmuseum ‘Principe Felipe’ 29 te Valencia). De musea staat wel vermeld in alle reisgidsen en de toeristen komen er massaal op af, maar zijn zo verbijsterd door het gebouw dat men vergeet naar binnen te gaan of teleurgesteld naar buiten komt. Het Guggenheim Museum in Bilbao heeft naast een adembenemend gebouw ook een geweldige collectie waardoor het succes sterk toeneemt. Zowel het publiek als de stad heeft hier baat bij. Ligt een spraakmakende collectie niet binnen de mogelijkheden, dan is het wellicht verstandig om ook het gebouw minder uitbundig te profileren voor een betere harmonie. Welke invloed heeft de ontwikkeling van musea op zijn locatie in een stad of regio? De locatie van musea krijgt een steeds belangrijkere rol toebedeeld. Museumgebouwen staan niet meer op zich maar worden sterker betrokken in het stadsbeeld om het imago van de stad te verbeteren. Musea worden bij voorkeur gesitueerd nabij stadscentra. Vaak bij winkels en drukke voetgangersstromen. Er wordt gestreefd om musea en zijn directe omgeving te betrekken bij het stadsleven. Steeds vaker verschijnen in de directe omgeving van musea ook parken en pleinen. Een goed voorbeeld is het Groninger Museum waar de brug die door het complex snijdt een belangrijke toegangsweg is geworden van het station naar de binnenstad. Kevin Lynch benadrukt het belang om de omgeving bij landmarks te betrekken. Het helpt de structuur en identiteit van het stadsbeeld te vergroten zodat het publiek zich meer verbonden voelt met de omgeving. Uit de casestudies van het Groninger Museum en het Guggenheim Museum te Bilbao blijkt ook het belang hiervan. Hiernaast is het contrast dat het gebouw met de omgeving maakt ook zeer belangrijk voor de identiteit en structuur van het stadsbeeld. In Bilbao is dit beter gelukt dan in het Groningen. De grootste reden is de historie en emotionele waarde die aan de locatie van het Groninger Museum verbonden is, waar de locatie van het Guggenheim door het gebouw juist een emotionele waarde heeft gekregen waar het eerder aan ontbrak. 29

Wetenschapsmuseum ‘Principe Felipe’ is een onderdeel van La Ciudad de las Artes y las Cientas te Valencia. Een kunst, wetenschap en cultuurpark in aanbouw (eind 2007 voltooid). In de Stentor (Zwols dagblad) van 26-05-2007 wordt in een pagina groot artikel de architectuur van het museumpark beschreven, maar over de inhoud en collectie wordt geen woord gerept.

18

Museaal vastgoed  
Museaal vastgoed  

bachler scriptie Museaal vastgoed

Advertisement