Page 13

weinig harmonie met het omliggende landschap. Sommigen zeggen zelfs dat het gebouw ‘vloekt’ met zijn omgeving. De emotionele factor speelt hierbij een hoofdrol. Het museum staat op een historische plek met veel emotionele waarde voor de stadsbewoners. Het stadsbeeld is door het gebouw 180 graden gedraaid, van historisch en autentiek naar modern en uitbundig en is nog dagelijks onderdeel van discussies. In de directe omgeving van het museum zijn alle vijf de elementen van Lynch vertegenwoordigd. Het gebouw (landmark) staat aan de rand van de binnenstad (district) en ligt aan, zoniet in, de gracht (edge). Langs de stadsgracht loopt de ringweg en de blauwe brug die dwars door het museum snijdt (paths), is vanaf het station (node) een belangrijke toegangsweg naar het centrum. Uit het onderzoek van Lynch blijkt dat wegen (paths) een zeer dominante rol spelen in het mentale beeld van de waarnemer24. Onoverzichtelijke wegen roepen een naar gevoel op. De wegen in de omgeving van het Groninger Museum zijn duidelijk aanwezig en overzichtelijk. De gangen en bruggen tussen de paviljoens zijn onderdeel van het ontwerp en geven dus een optimale verbondenheid met het gebouw. Met het oog op het doel waarvoor het museum is gerealiseerd is de huidige locatie, op basis van de theorie van Kevin Lynch, een juiste keuze geweest. Door de aanwezigheid van alle vijf elementen van Lynch is het gebouw een sterk landmark en een bepalende faktor in het stadsbeeld van het publiek. Al laten de bewoners van de stad, door het gebrek aan structuur en het grote contrast met de omgeving, zich niet allen even graag met het gebouw identificeren. Het museum is een symbool voor de stad Groningen en toeristen worden van ver aangetrokken. Het gebouw moest een architectonisch statement worden en moest helpen Groningen op de kaart zetten. Dat is zeker gelukt. Zowel de architectuur als de locatie heeft hier een steentje aan bijgedragen.

3.3.3 Het Guggenheim Museum Bilbao Bilbao is begonnen aan een inhaalslag om internationale bekendheid te vergaren. Overal in de stad schieten architectonische hoogstandjes uit de grond met het spectaculaire ontwerp van Frank O. Gehry van het baskische filiaal van Guggenheim Museum voorop. Al deze landmarks zijn ontworpen door een architect met een indrukwekkend cv. Zo wordt geprobeerd om in Bilbao, een stad met een slecht imago door de drukke haven en de aanwezigheid van de ETA, de suggestie te wekken van een modern en een levendige omgeving om zo tot een toeristische trekpleister uit te groeien. Bilbao toont veel overeenkomsten met Groningen. Het Baskenland is net als het noorden van Nederland een uithoek dat te ver van het kerngebied ligt om aantrekkelijk te zijn voor toeristen en ondernemers. En net als Groningen probeert Bilbao met prestigieuze architectuur de ogen in de wereld op zich te vestigen. You will arrive to the beautiful airport designed by Santiago Calatrava. You will admirate the incredible Guggenheim Museum of Frank O. Ghery. Take the futurist metropolitain designed by Sir Norman Foster. Go shoppinng in a mall designed by Robert Stern. Take photos of the Basque Foral Tower designed by Cesar Pelli. Go for a walk near the river and watch the residential center designed by Arata Isozaki. Sleep in a Sheraton Hotel designed by Ricardo Legorreta 25.

24 25

Kevin Lynch, The image of the city (1960) pag. 49 Architectuur forum: www.designcommunity.com (2003)

13

Museaal vastgoed  

bachler scriptie Museaal vastgoed

Museaal vastgoed  

bachler scriptie Museaal vastgoed

Advertisement