VIII. Hargitai Szalon-2020, Lélektér • Salonul Harghitean-2020, ediția a VIII-a "Spații spirituale"

Page 1


design: Botár László

Organizatori:

Coorganizatori:

Támogató,

Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzata Municipiul Miercurea CiucLélektér A fogalom, amely köré a 8. Hargita Megyei Képzőművészeti Szalon alkotásai rendeződnek, illetve a Botár László által felkinált ihletforrás, amelyből az idei, egyáltalán nem hagyományos, közös tárlat alkotói merítettek. Izlelgetem a fogalmat. Mindenekelőtt szétszedem. A lélek és a tér. A lélek: nem biblikus, nem vallásfilozófiai, nem hétköznapi, nem bármiféle más megközelítésben, hanem a vizuális művészetek és a velük együtt járó alkotómunka összefüggésében. A képzőművészet – fogalmazta meg a múlt század elején egy neves angol művészetfilozófus az avantgárd áramlatok okozta hatalmas felfordulásban– voltaképpen nem más, “örökkön élő kérdés, amelyet a látóérzék tesz fel a látható világnak, a művész pedig egyszerűen az az ember, akiben megvan a megfelelő képesség és a vágy ahhoz, hogy ezt a vizuális benyomást alaki formává alakítsa át.” Ilyen egyszerű lenne ez? Igen, de csak akkor, ha a látóérzéket nem tekintjük csupán szemnek, hanem szellemnek, léleknek, a társadalmi változásokra, az egyéni élethelyzetekre is válaszoló, ezernyi rezdülésnek, szüntelenül változó egyéni és társadalmi érzékenységnek. A képzőművész nem úgy lát, mint egy hiper-szuper digitális fényképezőgép, legyen akár a legkülönbözőbb objektívekkel is felszerelve. A művész kiemel, tömörít, lehet, hogy nem egyetlen, hanem tucatnyi fókuszban vesz észre részleteket és közülük állít valamit a központba, vagy a múlt és a jelen, az emberi életek és az ember által belakott tájak között olyan párhuzamosokat állít, amelyek immár huszonegyedik századi síkjainkban és tereinken találkoznak. Nem visszaadja, hanem átfogalmazza a látványt, elénk tárja a bárki által látható mögött a csak általa látható láthatatlant. Mindezt természetesen anyagokra, fénytörésekre, színárnyalatokra, arányokra, felületekre, formákra, jelekre vonatkozó technikai, technológiai tudással is teszi. De a vizuális nyelv megannyi kifejezési eszközének a megválogatása mögött ott áll a lélek, a szellem, hiszen csak ez képes az alkotás összeségében olyan kapcsolati rendszereket lérehozni, amely kisugárzik az alkotást körülvevő kisebb-nagyobb terekre. És ebbe a térbe, ha úgy tetszik, az alkotói léleknek ebbe a varázslatos terébe lép be az a nézelődő, aki megáll, elgondolkodik, felkapja a fejét, beleegyezik, tiltakozik, vagy egyet legyint és gyorsan tovább áll az alkotás elől. Azaz, ebben a térben valamiképpen válaszol arra a kihívásra, amelyet a művész állít elébe és létrehozza a legfontosabbat: nem marad közömbös. Rájön arra, hogy a saját lélektere valamiképpen viszonyul az alkotói lélektérhez. Lehet, hogy ötvöződik vele, lehet, hogy éppen csak hozzá simul, de az is lehet, hogy eltaszítja. Mindez voltaképpen nem más, mint az alkotók és a befogadók többszempontú, akár egyénre is szabható kapcsolata. Erre fele tart ma a művészet és ez tartja meg utolérhetetlenül emberinek az egyre inkább terjedő, mesterséges intelligenciájú, számítógépes algoritmusok korában. A káosz architektúrája. Jelen-Jellem-Jelenlét. Határok. Együttélés. Létformák. Gyökerek. Perifériák. Az előző szalonoknak ezekhez a kulcsfogalmaihoz csatlakozik most a Lélektér. 2020-ban, egy olyan esztendőben, amikor a koronavírus és a világjárvány miatt az ember és a társadalma megpróbálja úgy ötvözni a valós és virtuális lehetőségeket, hogy ne veszítsen el bármit, ami érték és ne kelljen újra elölről kezdeni, amit már elért. Nem tesz másképpen a 8. Szalon sem. Válogatott alkotásai a maguk fizikai valóságában Csíkszereda után eljutnak majd Székelyudvarhelyre és Hargita megye egyik leginkább önállósodó nagyközségébe, Gyergyóremetére is. A róluk és az alkotómunkáról készült felvételek pedig az internet közösségi oldalain szerte a világba, igazolva, hogy a lélektérnek és a világtérnek legfontosabb közös találkozópontja éppen az ember és az emberiség, amely sok-sok megrázkodtatás után túljut majd ezen a válságon is.

Székedi Ferenc


Spațiu spiritual Iată sintagma propusă de curatorul Botár László pentru a VIII-a ediţie a Salonului Harghitean de Artă Plastică, care continuând tradiţiile îşi deschide larg porţile şi în anul 2020 nu numai pentru artiştii plastici din judeţul Harghita, dar şi pentru cei care activează în alte localităţi din România sau din afara ţării, având originea de pe aceste meleaguri. Şi pentru a lărgi şi mai mult cercul de atractivitate, participă şi simpatizanţii activităţii creative plastice de la noi, cu o condiţie esenţială: să fie artişti profesionişti sau membrii ai diferitelor uniuni de creaţie recunoscute. Dar ce este un spaţiu spiritual? Orice explicaţie trebuie să pornească de la noţiunea de spirit, spiritual, cu multiplele ei semnificaţii referitoare la suflet, ideal, imaterial, transcendent, intelectual, imaginativ şi aşa mai departe. Toate acestea fiind atributele esenţiale ale personalităţii umane, nu pare a fi de loc o exagerare vorbind despre spaţii spirituale personale, care se bazează pe înţelegerea, interpretarea şi folosirea proprie ale acestor noţiuni, adaugând uneori şi caracteristici temporale sau atemporale, adică perpetuarea sau transformarea lor în timp. Indiferent de semnificaţie, fiecare conotaţie a spaţiului spiritual – în aceste rânduri, bineînţeles, prezentat foarte schematizat – are legături indestructibile cu ideile, cu gândurile, cu mijloacele de expresie şi de comunicare folosite de om, si mai ales de omul creator. Şi iată-ne ajunşi la artiştii plastici care au în proprietatea lor un instrument aparte, de importanţă covârşitoare pentru exercitarea acestor funcţii: limbajul vizual. Artistul plastic nu vorbeşte prin cuvinte. Stăruinţele criticilor, istoricilor de artă, ale scriitorilor, care compun eseuri mai scurte sau mai lungi la deschiderea unor expoziţii, nu sunt decât tălmăciri reuşite sau mai puţin reuşite ale acestui limbaj vizual, eforturi continue de transformare ale elementelor lor esenţiale – forme, suprafeţe, proporţii, nuanţe, colorit şi aşa mai departe – în propoziţii verbale, care sunt mai aproape întelegerii noastre individuale şi colective. Dar dacă mesajul artistic este bine definit, dacă artistul plastic reuşeşte să reprezinte nu numai vizibilul perceput de toţi, ci şi prin conexiunile şi raporturile elementelor limbajului său vizual pune în evidenţă şi invizibilul din spatele imaginii primordiale, sau prin intermediui unei priviri aruncate întâmplător scoate la suprafaţă relaţiile mult mai profunde ale lucrurilor, ale sentimentelor şi gândurilor umane, atunci percepţia, recepţia se realizează în mod direct, fără nici o interpretare. Cu alte cuvinte: spaţiile spirituale ale creatorilor şi ale iubitorilor de artă se întrepătrund şi instinctual, emoţional sau raţional ne conduc la înţelegerea operei, la îmbogăţirea percepţiei noastre asupra lumii exterioare sau interioare. După o jurizare exigentă şi în acest salon s-au adunat multe asemenea opere de diferite stiluri şi concepţii, care aşteaptă întâlniri de acest gen. Arhitectura haosului. Prezent-Caracter-Prezenţă. Hotare. Convieţuire. Forme de existenţă. Rădăcini. Periferii. La aceste teme anterioare ale saloanelor harghitene se adaugă în 2020 expresia de Spaţiu spiritual. În acel an, când din cauza coronavirusului şi a pandemiei omul şi societatea în general încearcă să integreze posibilităţile reale şi virtuale ale diferitelor activităţi în aşa fel, încât să nu piardă nimic, din ceea ce se consideră valoare, şi să nu devalorizeze valorile deja dobândite. În acest mod se prezintă şi cel de al 8-lea Salon Harghitean. Creaţiile, în forma lor reală vor ajunge după Miercurea Ciuc la Odorheiu Secuiesc şi la Remetea, comuna cu o dezvoltarea intensă în depresiunea Gheorghenilor. Iar imaginile despre creaţii şi creatori prin intermediul paginilor de socializare se vor răspândi în lumea largă, dovedind că cel mai important punct de întâlnire dintre spaţiul spiritual şi spaţiul global îl constituie puterea creatoare al omului, în general, al omenirii prin care va învinge şi această criză. Székedi Ferenc


KIÁLLÍTÓK • EXPOZANŢI • KIÁLLÍTÓK • EXPOZANŢI • KIÁLLÍTÓK • EXPOZANŢI • KIÁLLÍTÓK • EXPOZANŢI

1. Ábrahám Imola – Brassó 2. Ábrahám Jakab – Brassó 3. Bakó Klára – Csíkszereda 4. Bara Barnabás – Csíkszereda 5. Botár László – Csíkszereda 6. Csillag István – Csíkszereda 7. Csillag Simon R. Imola – Csíkszereda 8. Cuteanu Ana-Maria – Temesvár 9. Damó István – Kocsér (HU) 10. Dobolyi Tamás – Csíkdelne 11. Erőss Isván – Budapest (HU) 12. Elekes Gyula – Székelyudvarhely 13. Farkas Tamás – Budapest (HU) 14. Fazakas Barna – Csíkszentkirály 15. Fazakas Csaba – Wien (AT)

16. Fejér Bernadett – Csíkszereda 17. Fülöp József – Csíkszereda 18. Horváth Levente – Gyergyószentmiklós 19. Ursu Iustina Silvana – Constanța 20. Kőrösi Sándor Zoltán – Budapest (HU) 21. Kusztura Sándor – Székelyudvarhely 22. Lehel Endre – Dunaharaszti (HU) 23. Lucici Augustin – Pitești 24. Lucici Larissa – Pitești 25. Lucici Stela Maria – Pitești 26. Lucici Vlad Augustin – Pitești 27. Márton Árpád – Csíkszereda 28. Ráduly Mária-Piroska – Csíkszereda 29. Révész Ákos – Budapest (HU) 30. Rus Andreea – Beszterce

31. Schwarz Volker – Ulm (DE) / Dunaharaszti (HU) 32. Siklódy Ferenc – Csíkszereda 33. Sipos Sándor – Székelykeresztúr / Montréal (CAN) 34. Sólyom Zsuzsanna – Csíkszereda 35. Szabó Árpád – Csíkszereda 36. Szabó András – Csíkszentkirály 37. Szekeres Bernadette – Csíkdelne 38. Szentes Zágon – Kolozsvár 39. Török Biró Erzsébet – Székelyudvarhely 40. Turcza László – Csíkszereda 41. Ursu Iustina Silvana – Constanța 42. Váncsa Mónika – Csíkszereda 43. Vitos Hajnal – Csíkszereda 44. Xantus Géza – Csíkszereda 45. Burján Gál Emil – Gyergyószentmiklós


Karantén Carantină szitanyomat, vegyes technika-papír serigrafie, tehnică mixtă-hârtie 70x50 cm

I

Ábrahám Imola

imolaabraham@yahoo.com

Varázsló Vrăjitorul vegyes technika-karton carton-hârtie 19,5x27 cm

Ábrahám Jakab abraham.jakab@hotmail.com


Bakó Klára

grafirka_grafirka@yahoo.com

Istenek kertje Grădina zeilor vegyes technika tehnică mixtă 60x80 cm

Bara Barnabás

https://www.facebook.com/bara.barnabas.94

Az alkotó pihen Creatorul odihnindu-se égetett agyag teracotă 47x29x32xcm


Meghatározatlan tér Spațiu nedefinit akryl-vászon acrylic-pânză 50x70 cm

Botár László

botarlaszlo@gmail.com botarlaszlo.com

Elszigetelve Singur akryl-vászon acrylic-pânză 70x50 cm

Dobolyi Tamás

dobolyitamas@hotmail.com

Látomás Viziune hidegtű, borzolás ac rece, mezotinto 16x46 cm


Ana Maria Cuteanu

ana2982@gmail.com

Magzatburok. Körmenet Prapuri. Procesiune kisérleti nyomat-vászon cologravură experimentală-pânză 89x79 cm

Magzatburok egy szenttel Prapure cu o sfântă kisérleti nyomat-vászon cologravură experimentală-pânză 89x43 cm

Erőss István

erosistvan@gmail.com www.erossistvan.hu

Dialóg Dialog video, 4’32”


Emlékek egy helyről I. Amintirile unui loc I saját technika tehnică proprie 60x60 cm

Csillag István

csillag.grafika@gmail.com

Belül-távol Depărtări în sinea mea vegyes technika tehnică mixtă 70x50 cm

Emlékek egy helyről II. Amintirile unui loc II saját technika tehnică proprie 58x58 cm

Csillag Simon Repolski Imola

Tel.: 0743 09 66 03


Damó István

gravure.bt@gmail.com www.damoistvan.hu

A félelem csapdájában În capana fricii digitális nyomat print digital 70x50 cm Vázlat I. a Homo Deus sorozathoz Schiță I pentru ciclul „Homo Deus” vegyes technika-papír tehnică mixtă-hârtie 50x50 cm

Fazakas Csaba

csaba.fazakas@gmail.com www.fazakascsaba.com

Vázlat II. a Homo Deus sorozathoz Schiță II pentru ciclul „Homo Deus” vegyes technika-papír tehnică mixtă-hârtie 50x50 cm


F. FARKAS TAMÁS

f.farkastamas@gmail.com www.farkas-tamas.hu

Érzelmek labirintusa I., II. Labirintul emoțiilor I, II rajz-digitális grafika desen-grafică digitală 46,7x41 cm / darab Felhőséta III. Primbare printre nori III akryl-vászon acrylic-pânză 50x50 cm

Fazakas Barna

barna.fazakas@gmail.com

Függőhíd Pod suspendat akryl-farost acrylic-placaj 50x50 cm


Fülöp József

Lepel 1., 2., 3., 4. Voal 1, 2, 3, 4 tus, papír tuș, hârtie 29,5x20,4 cm

fulopjjozsef@yahoo.com ro.pinterest.com/fulopjozsef

Exitus 1. digitális nyomat print digital 50x70 cm

Exitus 2. digitális nyomat print digital 65x43,3 cm

Fejér Bernadette

fejerbernadett@mail.com www.instagram.com/fejerbernadett


Horváth Levente

pricsketeto @ gmail.com www.akszakal.hu Csűrmemória I. Szárhegy Memoria șurei I. Lăzarea olaj - vászon ulei - pânză 100 x 120 cm

Csűrmemória II., Szárhegy Memoria șurei II, Lăzarea olaj - vászon ulei - pânză 100 x 120 cm

Halkan 1. és 2. În liniște 1 și 2 akryl, föld, ragasztó, kréta-farost acryl, pământ, adeziv, pastel-placaj 80x80 cm

Lehel Endre

lehelendre@gmail.com


Kőrösi Sándor Zoltán ks.csoma@gmail.com

Palackba zárt lelkek Suflete înbuteliate olaj-farost ulei-placaj 75,5x90 cm

Lélektér Spațiu spiritual tűzzománc rézlemezen email pe tablă de cupru 41x49cm

Elekes Gyula

gyulaelekes60@gmail.com

Lelkek szárnyalása Înălțarea sufletelor olaj-farost ulei-placaj 43,5x47 cm

Lélek-tér Spirit-spațiu tűzzománc rézlemezen email pe tablă de cupru 41x28cm


Hieroglifáink 1. Hieroglifele noastre 1 vegyes teknika, vászon tehnică mixtă, pânză 50x70 cm

Hieroglifáink 2. Hieroglifele noastre 2 vegyes teknika, vászon tehnică mixtă, pânză 50x70 cm

Kusztura Sándor

hazugazigaz@freemail.hu

Schwarz Volker

schwarzvolli@gmail.com 2020 tavasz 01 Primăvară 2020 - 01 akryl, farostlemez acryl, placaj 30x30 cm

2020 tavasz 02 Primăvară 2020 - 02 akryl, farostlemez acryl, placaj 30x30 cm


Stela Maria Lucici stela.lucici@gmail.com

Legömbölyített jellemek I. Caractere rotunjite I textil-kollázs colaj textil 40x30 cm

Vlad Augustin Lucici augustinlucici@gmail.com

Felívelő jel Semn ascendent fotó fotografie 40x30 cm


Kompozíció Compoziție textília design textil 35x35cm

Larissa Lucici

larissa.lucici@gmail.com

Coca Andronescu színésznő Coca Andronescu, actriță akryl-karton acrylic pe carton 50x50 cm

Augustin Lucici

augustinlucici497@gmail.com


Lélektér I., II., III. Spațiu spiritual I, II, III pasztell-papír pastel-hârtie 62x50 cm

Márton Árpán

martonarpad40@gmail.com

Ráduly Mária Piroska

raduly.maria.pir@gmail.com Lélek - Jelen Spirit - prezent vegyes tecnika-papír tehnică mixtă-hârtie 50 x 70 cm


Révész Ákos

akosrevesz1@gmail.com www.reveszakos.hu

Nature Series 20-08 akryl-vászon acril-pânză 60x60 cm

Siklódy Ferenc

fsiklody@gmail.com A csont misztériuma Mistica osului szárazkréta-papír pastel-hârtie 50x70


A boldogság helyei 101. A boldogság egy állapot... Locuri ale fericirii 101. Fericirea e o stare... akryl-vászon acrylic-pânză 80x80 cm

Andreea Rus

rus_andreea_monica@yahoo.com www.andreearius.ro

U.G. performance közben a „Cukorhegyek között”- Montreal Performanceul lui U.G. printre “Munții de zahăr” - Montreal digitális nyomat Sipos Sándor print digital sandor99ster@gmail.com http://sipossandor.carbonmade.com 40x114 cm


Átlátszó Transparent vegyes technika tehnică mixtă 80x80 cm

Sólyom Zsuzsanna

zsuzsimuzsika@yahoo.com

Lélektár Rechizitoriu de suflete pasztell, velúrpapír pastel, hârtie 35 x 50 cm

id. Szabó András

karimosarka@gmail.com


Lélektértánc Dans în spațiul spiritual vegyes technika tehnică mixtă 40x50 cm

Szabó Árpád

szaboart@gmail.com

Szekeres Bernadette

szekeresbernadette@yahoo.com

Fény-magok Germeni de lumină nemez fetru 100x100 cm


Üzenet Mesaj gobelin goblen 150x80 cm

Török Biró Erzsébet

janos.torok12@gmail.com

Szentes Zágon

szzagon@yahoo.com www.zagonszentes.ro Lélekvesztő Rătăcirea sufletelor akryl-vászon acryl-pânză 80x80 cm

Űrkalóz Pirat galactic akryl-vászon acryl-pânză 80x80 cm


Turcza László

Tel.: +40 742 465 716

„Segítség” – John Lennon ”Ajutor” – John Lennon olaj-farost ulei-fibră din lemn 60x60 cm

Lelki táplálék Hrană spirituală kollázs, textília colaj, textil 3/50X50 cm

Ursu Iustina Silvana

iustina.arta@gmail.com http://arte-textile.ro/artisti/iustiursu-iustina-silvana/


Bolyongó Rătăcitorul akryl-vászon acryl-pânză 80x60 cm

Váncsa Mónika

vancsamoni@yahoo.com

Érzékelés Percepție vegyes technika tehnică mixtă 29x19 cm

Lélekutak Căi spirituale vegyes technika tehnică mixtă 22x18 cm

Vitos Hajnal

vithajni@gmail.com


Xantus Géza

xantusgeza@gmail.com

Lélekrezdülés Vibrația sufletului olaj-vászon ulei-pânză 60x60 cm

Burján Gál Emil

eburjangal@gmail.com

Rozsdahéj és rozsdamag Cucută și nucleu de rugină hegesztett fém metal sudat 30x30x30 cm


Márton Árpád Botár László Koszti István-Miklós

A zsűri Juriulwww.ccenter.ro www.facebook.com/kkozpont www.hargitamegye.ro www.judetulharghita.roMillions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.