Page 1

C A F É / S TAC K I N G

C O N T R A C T

B I K I N I

C H I L D


C

H

I

L

D

R

E

N

S

I N D O O R

B I K I N I

C H I L D

S I D E

C H A I R

W 1 5 3 /4 " ( 4 0 c m ) . D 1 8 " ( 4 6 c m ) . H 2 4 3 /4 " ( 6 3 c m ) . S H 1 4 " ( 3 6 c m ) F R A M E :

M A T T E

S I L V E R

E L E C T R O S T A T I C

S E A T

&

B A C K :

C H I L D

C O A T E D

T U B U L A R

S T E E L

P O L Y P R O P Y L E N E

S T A C K S

A G A T H A

P O W D E R

T O

4

S Q U A R E

D I N I N G

T A B L E

L 2 7 1 /2 " ( 7 0 c m ) . W 2 7 1 /2 " ( 7 0 c m ) . H 2 4 " ( 6 1 c m ) L 3 1 1 /2 " ( 8 0 c m ) . W 3 1 1 /2 " ( 8 0 c m ) . H 2 4 " ( 6 1 c m ) L 3 5 1 /2 " ( 9 0 c m ) . W 3 5 1 /2 " ( 9 0 c m ) . H 2 4 " ( 6 1 c m ) F R A M E :

M A T T E

S I L V E R

T O P :

E L E C T R O S T A T I C

M D F

W I T H

H I G H

( N O T

8 6 8 7

M e l r o s e

AT L A N TA HOUSTON

• •

Av e n u e ,

BOSTON

S u i t e

CHICAGO

KANSAS CITY

MIAMI

B 1 9 3 ,

COLUMBUS

NEW YORK

P O W D E R

P R E S S U R E

800.24.JANUS

S T E E L

L A M I N A T E

DALLAS

H o l l y w o o d , •

SAN DIEGO •

T U B U L A R

S H O W N )

We s t

C O A T E D

DANIA •

C A

9 0 0 6 9

DENVER

SAN FRANCISCO

w w w. j a n u s e t c i e . c o m

• •

3 1 0 . 6 5 2 . 7 0 9 0

HIGH POINT

S E AT T L E

HONOLULU

WA S H I N G T O N D.C.

Bikini ChairChild  

CHILD BIKINI C A F É / S TAC K I N G L 31 1 / 2 "(80cm) . W 31 1 / 2 "(80cm) . H 24"(61cm) L 35 1 / 2 "(90cm) . W 35 1 / 2 "(90cm) . H 24"(6...

Bikini ChairChild  

CHILD BIKINI C A F É / S TAC K I N G L 31 1 / 2 "(80cm) . W 31 1 / 2 "(80cm) . H 24"(61cm) L 35 1 / 2 "(90cm) . W 35 1 / 2 "(90cm) . H 24"(6...

Advertisement