Page 1

BOSTON GLOBE TRIBUNE D E N M A R K

N O RWAY

S W E D E N

w w w. b o s t o n . s e

CEO:

The Boston Philosophy S

om jag ser det finns det tre grundläggande orsaker till att Boston blivit en etablerad och respekterad skandinavisk distributör av hemelektronik och it-produkter. Det är relationer, relationer och åter relationer.

För oss är kunden inte bara en källa till fakturering, kunden är istället den som motiverar vår existens. I en snabbrörlig och hårt konkurrensutsatt bransch är en god relation med kunden A och O. Det finns alltid någon som försöker sälja till förlust för att ta din kund. En god och sund relation med kunden undanröjer förhoppningsvis det hotet. Relationen till våra leverantörer är minst lika viktig. Vi är här för att göra jobbet tillsammans. Goda relationer mellan Boston och våra tillverkare säkerställer leveranser, marknadsinformation, produktkunskap, ja egentligen hela det flöde som Boston är beroende av för att i sin tur hantera sina kunder. Goda relationer gör också att tillverkare, Boston och åter-

försäljare kan mötas på lika villkor i ett för alla parter utvecklande och fruktbart samarbete.

Sedan får man inte glömma relationerna med hela den övriga omvärlden. Listan kan göras lång; speditörer, försäkringsbolag, banker för att bara nämna några. Med goda relationer blir allt både lät�tare, effektivare och lönsammare! .....................................................

I en snabbrörlig bransch är en god relation med kunden A och O.

..................................................... Medarbetarrelationerna inom Boston och över nationsgränserna är också ytterst viktiga. Det går snabbt i den här branschen och alla medarbetare ska känna att de får, och ska, fatta snabba och självständiga beslut inom sitt ansvarsområde. För att utvecklas måste man också få begå misstag. Vi strävar att efter att behålla den goda relationen med medarbetare även efter det att de

lämnat Boston. Många, många har gått vidare till både tillverkare och kunder, och vi är stolta över att Boston fungerar som en plantskola i branschen. Vi försöker hålla organisationen platt och dynamisk. Det är egentligen otroligt hur medarbetarna i Danmark, Sverige

och Norge lyckas föra Boston framåt i en bransch där snart sagt hela sortimentet byts ut vartannat eller vart tredje år. Boston Nordic Group

Christian Banzhaf CEO

Christian Banzhaf Christian Banzhaf, en gång passionerad och framgångsrik Laserjolle-seglare, nu passionerad och framgångsrik företagsledare.


2

BOSTON GLOBE TRIBUNE

D E N M A R K

N O RWAY

S W E D E N

Nordisk distributör med lokal förankring

Boston som distributör

F

ör att få reda på hur Boston fungerar i sin kanske viktigaste roll, den ut mot marknaden och kunderna, tog vi en tur till Oslo och träffade två mycket erfarna herrar. Audun Bergh Bentsen, kategorichef Elektronik på Coop, har varit i branschen sedan mitten av åttiotalet och Roy Skjæveland, styrelseordförande i Cameraringen, ligger inte långt efter. Över en kopp kaffe fick vi en mycket intressant pratstund om distributörens roll och utmaningar i allmänhet och Boston i synnerhet.

Både Audun Bergh Bentsen och Roy Skjæveland är kräsna i sitt val av distributörer. För Auduns del handlar det om bredden och antalet intressanta varumärken i distributörens portfölj, medan Roy, som egentligen köper ett mer specifikt sortiment, går mycket på referenser.

.....................................................

Nationell förankring är ett måste hos en distributör.

..................................................... - Boston kom in hos Cameraringen för att de gjorde ett bra jobb hos en av våra sjutton

medlemsbutiker. En sådan referens väger mycket tungt när vi ska teckna avtal med en leverantör eller distributör för hela kedjan, säger Roy Skaelveland. En sak enas de båda om. Nationell förankring är ett måste hos en distributör. Det måste finnas en riktig, lokal organisation för support, kundservice, RMA och inte minst affärerna i sig. Att Roy Skjæveland, styrelseordförande i Cameraringen

logistiken, som i Bostons fall, sköts via det egna logistikcentrat i Danmark spelar egentligen ingen roll. Eller som Roy säger: - Varorna hamnar ju lika snabbt ute i butik antingen de skickas från Oslo eller Köpenhamn. Efter en stund kommer vi in på det här med att Boston är en Skandinavisk distributör. Har det någon betydelse, både Cameraringen och Coop agerar ju så att säga inom Norges gränser? Det visar sig att just den

Milestones En blott femtonårig Christian Banzhaf drar igång det allra första embryot till Boston nere i källaren i sitt föräldrahem.

1987

1988

1989

Två år senare öppnar Christian, som nu hunnit bli hela 17 år, sin första riktiga butik i Lyngby. Inom några år följer flera andra butiker under namnet Banzhaf Data i Köpenhamnsområdet.

1990

skandinaviska verksamheten är viktigare än vi kanske tror. - Det är en styrka, säger Audun Bergh Bentsen, och fortsätter: Boston kan allokera varor mellan länderna, hade de inte varit skandinaviska så vet jag faktiskt inte om jag valt Boston som distributör. - Ja, det är en kempefördel att de är skandinaviska, fyller Roy Skjæveland i. De har aldrig några problem att flytta runt varor den gången något går lite trögt i ett av länderna. Vi pratar lite mer om vad som är viktigt hos en bra distributör och ord som kommer upp gång på gång är proaktivitet, lösningsorienterad, förmåga att se möjligheter och goda relationer. Både Roy Skjæveland och Audun Bergh Bentsen tycker att Boston ligger långt framme på de här områdena även om det givetvis finns utrymme för förbättringar. - Någon gång har Boston tagit upp ett olycksaligt brand men det händer ju alla distributörer säger Audun. Idag handlar vi Logitech, Canon, Creative och Microsoft av Boston och det fungerar ju helt oklanderligt. Roy Skjæveland och Cameraringen å sin sida köper i dagslä-

get nästan bara Canon från Boston. De kan någon gång uppleva att man saknar enskilda, specifika artiklar på Bostons lager, men här pågår en dialog och intrimning så det problemet ska snart vara ur världen.

.....................................................

Nischningen ger utrymme för både produkt- och marknadskunskap.

..................................................... Att Boston är en ganska smal eller nischad distributör ser ingen av dem som något problem. Tvärtom, det ger utrymme för både produkt- och marknadskunskap. För stor bredd i portföljen är en utmaning som inte alltid är så lätt att klara av. Både Audun och Roy är inne på att det är bättre att vara riktigt bra på det man verkligen kan. Vid sidan av de konkreta faktorerna som produkt, lagerkapacitet och handelsvillkor finns ju det som kan sammanfattas som relationer. - En god relation är som en bra olja i en maskin, säger Audun. Roy vill ta det ett steg längre: - Relationen mellan distributör och återförsäljare är mycket,

Är det dags att öppna upp i Sverige. Den 1/9 slås de svenska portarna upp under ledning av Göran Jostrand. Samma år får Boston direktavtal med Microsoft.

Börjar göra affärer med Creative Labs och får direkt mycket god kontakt med Creatives två allra första europeiska medarbetare European General Manager Michael Sullivan och European Sales Director Mike Weatherly som några år senare ser till att Boston får ett distributionsavtal.

1991

1992

1993

1994

Inköparna på Banzhaf Data organiseras i den grupp som så småningom ska bli Boston Distribution A/S.

1995

1996

Boston Distribution A/S blir ett eget bolag.

1997

1998

Boston förvärvar speldistributören Polymedia. Samma år tecknas första avtalet med Logitech.


3 Nordea Bank AB (publ)

BOSTON GLOBE TRIBUNE

w w w. b o s t o n . s e

Samla företagets affärer i Nordea Kontakta oss så berättar vi mer! Tel 0771-33 55 99 Gör det möjligt

mycket viktig. Det finns så många bra produkter och aktörer därute så relationen är ett av de viktigaste konkurrensmedlen för en distributör. Som återförsäljare måste du kunna lita på din distributör och här fungerar Boston mycket bra. I vissa situationer, och nu pratar jag inte specifikt Boston, kan det till och med vara så att relationen är viktigare än priset i sig.

Kungsbacka nordea.se

Kaffet är uppdrucket, det är dags att ta farväl. Audun och Roy ska hasta vidare på var sitt håll och själva ska vi sätta oss i bilen och styra söderut på E6:an. Vi tackar för pratstunden och innan vi skiljs åt ber jag de båda att med ett enda ord sammanfatta det bästa med Boston. Lösningsorienterade, säger Roy Skjæveland. - Proaktiva, säger Audun Bergh Bentsen. Och det är väl ungefär det som det hela handlar om för en bra distributör.

Mångårige danske medarbetaren Dennis Dress lämnar Boston för att göra en karriär hos leverantören Creative Labs. För att renodla verksamheten och öka trovärdigheten säljer Christian sina butiker. Nu blir det ännu högre fokus på distribution.

1999

2000

Och fokus lönar sig. Det här året släpps Xbox med Boston som exklusiv dansk distributör!

2001

Mobile memory cards

Photography/Video memory cards

Gaming memory cards

USB flash drives

MP3/media players

SanDisk, the SanDisk logo, SanDisk Extreme, SanDisk Ultra and Sansa are trademarks of SanDisk Coroporation, registered in the United States and other countries. The SDHC mark and logo are trademarks of 3D-3C LLC. The microSDHC mark and logo are trademarks of SD-3C LLC. ©2009 SanDisk Corporation. 8/09

Det här året anställs en ung man från Siba som säljare på Boston Sverige. Sex år senare blir Daniel Fredriksson VD för det svenska bolaget.

2002

2003

Från en norsk konkurrent handplockas John Roger Sørbøe som under hösten öppnar upp det norska säljkontoret.

Många års samarbete med Logitech mynnar ut i att distributionsavtalet nu utvidgas till att även gälla Norge.

2004

2005

Boston erhåller AAA-rating hos Soliditet. Får Boston ett mycket viktigt avtal med Canon.

2006

Efter ett par års framgångsrikt samarbete blir Boston exklusiv distributör för Steels Series och IceMat. Så småningom kommer produktchefen Michael Krog att lämna Boston och bli European Sales Manager för Steel Series.

2007

Boston tecknar skandinaviskt avtal med Medion, en av Europas största tillverkare av hemelektronik och it-produkter och med legendariska högtalartillverkaren JBL. Sjösätts en helt ny multifunktionell hemsida.

2008

2009

2010

Efter ett forcerat arbete av Jan Brus och hans medarbetare öppnar Boston ett eget logistikcenter, Boston Logistics, med 3000 pallplatser i Farum strax utanför Köpenhamn. Avancerade kontrollsystem, automatisk vägning och fotografering av varje kolli säkerställer en mycket hög kvalitet.


4

BOSTON GLOBE TRIBUNE

D E N M A R K

Ultramodernt logistikcenter med hög precision

F

ungerande logistik är givetvis A och O för en distributör. Boston har emellertid inte nöjt sig med en fungerande logistik, utan har investerat både tid och resurser för att säkerställa branschens kanske bästa logistikfunktion. Tidigare arbetade man med en tredjepartslösning, men för att få total kontroll hanteras allt gods och alla leveranser sedan 1/7 2008 genom det egna bolaget Boston Logistics. Det medför betydligt starkare kopplingar mellan dotterbolagen i Skandinavien och centrallagret i Farum strax utanför Köpenhamn, både avseende teknik och kommunikation, men inte minst avseende relationer och samsyn på vad Boston står för.

.....................................................

Felfrekvensen är nere på mycket låga 0,078 %.

..................................................... Under ledning av Paul Visbye ser femton motiverade och alerta medarbetare till att allt flyter som det ska: Inleveranser, kvalitetskontroll, lagring, plock och pack och slutligen utleveranser till ett par tusen återförsäljare i Danmark, Sverige och Norge. Från de 3000 pallplatserna plockades förra året 305 000 orderrader, det ger ett snitt på 1205 orderrader per dag. Men som Paul säger: - Det är givetvis stora variationer över året. Vi pendlar mellan 300 och 5000 orderrader per dag och det ställer ju extremt stora krav på vår flexibilitet. Rekordet är hela 5474 orderrader på en dag. För att säkerställa kvalitet och korrekta leveranser av i medeltal 700 kolli per dag har Boston byggt upp ett mycket kvalificerat kontrollsystem. Allt inkommande gods vägs och mäts direkt vid ankomst. 48 (!) kameror övervakar lagret både på in- och utsidan och varje en-

skilt kolli videofilmas innan det försluts och tillåts lämna byggnaden. Sex precisionsvågar på utleveransavdelningen registrerar minsta avvikelse från den beräknade korrekta kollivikten. Allt för att säkerställa att mottagaren verkligen får det han beställt. Noggrannheten har gett önskat resultat. Felfrekvensen är nere på mycket låga 0,078 %. Boston är en distributör som har förmågan att skapa unika lösningar för sina partners. Det innebär att man vid sidan av det

N O RWAY

S W E D E N

Mycket låg felfrekvens. normala flödet även gör cirka 50 000 skräddarsydda bundles eller sampackningar per är. Något som verkligen ställer krav på precision och kvalitet.

samarbeta med erfarna och kvalitetssäkrade partners: PNL, Bring Logistics, Freja, GLS, Post Danmark och Posten Företagspaket.

Informationsflödet mellan inköp, logistik och sälj görs via en EDI-lösning och Barcode och Consignor står för märksystem och kommunikation.

Men till trots av all teknik och alla kontroller är det till slut den enskilda medarbetaren som står för att allt fungerar som det ska.

Ingen kedja är som bekant starkare än sin svagaste länk och för att säkerställa hela kedjan från centrallagret till återförsäljaren har Boston valt att

Eller som Paul säger: - Jag är mycket stolt över mina duktiga medarbetare och den fantastiska precision de jobbar med!

Ur en tillverkares synvinkel

H

ur är det då att arbeta tillsammans med Boston om man är tillverkare? Vi ringde upp ”Mr Creative Labs” i Sverige, Marcus Johansson, för att få en bra bild.

Hej Marcus, du har ju jobbat snart tio år med Boston som distributör för Creative Labs. Vad är dina första kommentarer om det samarbetet? Rent spontant är det att Boston är en distributör med enormt fokus både mot oss tillverkare och mot sina kunder. Det måste hänga samman med att Boston är en nischad distributör, med all respekt mot broadliners så blir ju till exempel Creative ett stort konto hos Boston medan det hos en större distributör hamnar längre ner på listan och vi får i det läget inte samma tighta samarbete. Det här med enormt fokus gäller ju inte bara Boston i Sverige utan givetvis även Boston i Danmark och Norge. Bostons produktchefer sitter ju i Danmark och sedan sker marknadsarbetet lokalt på plats i de tre länderna. Kommentar till detta? För det första måste jag gratulera Boston Danmark till ett

makalöst produktchefsarbete. Snacka om stenkoll! Sedan har jag själv gjort reflektionen att en av nycklarna till Bostons framgång med Creative ligger just i det faktum att man jobbat länge med Creative både i Danmark och i Sverige. Det är två ytterligheter i sättet att tänka affärer och just kombinationen av dessa ytterligheter har gjort succén. Boston Danmark pushar och vill fylla lager och svenskarna är mer realistiska. Boston Sverige har lärt danskarna att börja tänka långsiktigt samtidigt som danskarna har piskat svenskarna att börja göra affärer idag - inte bara om ett halvår hahaha! Skämt åsido så tror jag att det ligger mycket i det här resonemanget.

.....................................................

Boston har ett enormt fokus både mot oss tillverkare och mot sina kunder.

..................................................... Det var lite panik hos er våren 2009? Du tänker på när Creative la om hela sin strategi vad gäller lokal representation? Ja, inte panik kanske, men nu så här i

efterhand kan jag säga att vi hade lite fjärilar i magen, men faktum är att det som gjorde att vi lyckades hålla igång organisationen och hålla försäljningen upp var just att vi har Boston som distributör i Skandinavien. Boston har ställt upp fantastiskt, här kan man verkligen snacka om att vara partners och inte två parter. För mig personligen var det en enorm trygghetsfaktor att ha tjejerna och grabbarna på Boston som stöd och hjälp. Till sist, ska vi titta i spåkulan och gissa på vilka produkter som kommer att slå i år? Alla säger att ljudkort är ute men faktum är att Creative förvaltat sin gedigna kunskap runt ljudkort och byggt in THXcertifierade ljudkort direkt i headseten. Det är en produktgrupp som jag tror kommer mycket. Sedan ser vi ju att det kommer actionkameror från både oss och andra tillverkare och det är också en produktgrupp som jag tippar som vinnare. Tack för pratstunden Marcus! Tack själv och hälsa tjejerna och grabbarna på Boston!


BOSTON GLOBE TRIBUNE

w w w. b o s t o n . s e

Turn your laptop into a cinema. Comfort to your lap. Music to your ears. Logitech® Speaker Lapdesk N700 – all-in-one rich stereo sound and comfort let you get immersed in everything you enjoy on your laptop.

Integrated stereo speakers

Available from

Work and play in cool comfort

Plug-and-play USB connection

Designed for stable, comfortable use

and all leading online and high-street retailers

©2010 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners.

5


6

BOSTON GLOBE TRIBUNE

D E N M A R K

N O RWAY

S W E D E N

Missa inte

de attraktiva nya laptopväskorna och tillbehören från Targus! Följande produkter är redan storsäljande:

Lap Chill Mat, AWE55EU (CES award winner) Wireless Comfort Laser Mouse, AMW51EU A7 16” laptop slipcase, TSS124EU A7 12,1” laptop/netbook messenger, TSM101EU

Besök vår hemsida www.targus.com/uk för att finna fler produkter | Alla de nya väskorna & tillbehören finner Ni hos Boston Distribution

Pinnacle is Avid. M-Audio is Avid.

Pinnacle Home Video Editing

M-Audio Personal Music Studio


BOSTON GLOBE TRIBUNE

w w w. b o s t o n . s e

7

Att jobba på Boston 1. Hur länge har du varit på Boston? 2. Vad gör du på Boston? 3. Vad är det bästa med att arbeta på Boston? 4. Vilken är din egen favoritprodukt (ny eller gammal) i Bostons sortiment?

Peter Hjelmbak (DK)

Johannes Riiser Echholt (NO)

Linn Christensen (DK)

Dan Holmberg (SE)

1. 9 år.

1. Sedan den 1 juni 2010.

1. 6 år.

1. Sedan hösten 2003.

2. Key Account Manager för Dansk Supermarked.

2. Key Account Manager.

2. Arbetar som Nordic Product Manager (Creative, Linksys, Sandisk, MSC och Eye-Fi). Mitt ansvarsområde är allt runt mina agenturer; inköp, sortiment, budgetar, marknad, intern/externt försäljning och mycket annat. Running the Business within the Business. 3. Flexibiliteten och därmed möjligheten att agera snabbare än större distributörer. 4. Logitech Squeezebox Duet.

2. Key Account Manager, med huvudfokus på våra viktiga fotokunder. 3. Positivismen. Inte bara mot kunder utan också mellan kollegorna i företaget. 4. Eye-Fi PRO X2 - gör kamera med SD helt trådlös!

3. Det är en hel del som gör Boston till en bra arbetsplats. Det sociala (kunder, kollegor och leverantörer), goda möjligheter för utveckling och större ansvar, inte en dag utan utmaningar som kräver samarbete för att lösas. 4. Logitechs högtalare X-230.

3. Nästan alla beslut kan tas omgående. Man kan ta de flesta affärsbesluten själv. Det gör att allt går så mycket snabbare och antalet samtal från missnöjda kunder är i princip noll. Jag har varit yrkesverksam i snart trettio år på flera olika företag och har aldrig jobbat på ett företag med så lite strul och besvär. 4. Creatives nya Soundblaster Wireless. Den tillsammans med Spotify med glamrock eller Blue Öyster Cult, och min stereorack gör mig glad.

Det finns en anleDning till att proffsen använDer steelseries


8

BOSTON GLOBE TRIBUNE

D E N M A R K

Finansnytt

N O RWAY

S W E D E N

www.boston.se

En ny funktionell hemsida

B

oston Distribution har nyligen erhållit ytterligare ett bevis på att man är en ekonomiskt stabil samarbetspartner i och med att man tilldelats AAA-rating av kreditvärderingsföretaget Soliditet. En synnerligen stark markering, särkskilt som världen fortfarande befinner sig i en internationell finanskris. Boston har inte gått opåverkade ur de dåliga tiderna, men har faktiskt tagit marknadsandelar eftersom man bara tappat cirka 4% jämfört med den minskade efterfrågan på hemelektronik som bedöms till cirka 15%. Samtidigt har Boston utnyttjat krisen till att automatisera och effektivisera ett stort antal processer och rutiner, vilket har reducerat driftskostnaderna med motsvarande 4 årsarbetstjänster. Denna besparing slår dock igenom först nästa räkenskapsår.

Daniel Fredriksson, VD Boston Sverige, gläds åt både de svenska och hela koncernens siffror och resultat. Styrelsen förväntar sig en omsättning på i stort sett samma nivå under nästa år men med en något bättre marginalbild och lägre kostnader vilket sammantaget kommer att ge ett betydligt bättre nettoresultat.

Omsättning Boston Nordic Group, miljoner € 70 60 50 40 30 20 10 0

2004 / 2005

2005 / 2006

2006 / 2007

2007 / 2008

2008 / 2009

2009 / 2010

2010 / 2011

Hösten 2010 sjösätter Boston en helt ny hemsida med mängder av smarta och användarvänliga funktioner, till exempel mycket enkel RMA-hantering, behörighet i olika nivåer, tillbehörstips och mycket annat!

budget

Företagsfakta Boston Nordic Group har huvudkontor och logistikcenter i Farum strax utanför Köpenhamn och med med dotterbolag i Kungsbacka och i Arendal, Norge. Boston grundades 1996 och det svenska bolaget 1999. Boston grundades 1996 och de svenska och norska kontoren etablerades 1999 respektive 2003. Boston fungerar som en proaktiv marknads- och logistikkanal mellan internationella tillverkare och skandinaviska återförsäljare. Produktnischen är och har alltid varit datortillbehör och konsumentelektronik med starka varumärken.

Fokusering, branschkunnande och långsiktighet gör Boston till en värdehöjande och attraktiv samarbetspartner. Den AAA-ratade koncernen omsätter som helhet drygt 62 miljoner Euro. Totalt sysselsätter man ett femtiotal personer i Danmark, Sverige och Norge.

Danmark

Sverige

Boston Distribution A/S

Boston Distribution AB

Lucernemarken 6 DK-3520 Farum ✆ 4810 4810 Fax 4810 4811 www.boston.dk

Varlabergsvägen 25 SE-434 39 Kungsbacka ✆ 0300-684410 Fax 0300-75701 www.boston.se

Norge

Logistikcenter

Boston Distribution AS

Boston Logistics

Teknologiveien 1 NO-4846 Arendal ✆ 370 56 700 Fax 370 56 701 www.boston.no

Lucernemarken 6 DK-3520 Farum ✆ 3810 4810 Fax 3810 4840 www.boston.dk

/boston%20broschyr_sv%20(2)  

http://www.boston.dk/gfx/boston%20broschyr_sv%20(2).pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you