Page 1

DE VERNIEUWDE

BUURTKRANT

Buurtkrant voor

Selwerderwijken / De Hoogte.

Nr. 01 | Sept | 2010


Buurtkrant voor Selwerderwijken / De Hoogte.

| Voorwoord Beste buurtbewoners,

“Eindelijk weer een eigen buurtkrantje…” Als dat ook uw mening is, dan zijn wij in onze opzet geslaagd! Deze eerst Buurtkrant “Op de Hoogte” geeft een indruk hoe we in grote lijnen de buurtkrant willen vullen. Met dit krantje willen we u graag informeren over wat er speelt in onze buurt. Welke activiteiten er plaats vinden, welke ontwikkelingen er gaande zijn en wat leuke wetenswaardigheden zijn. Ons motto

o2

Deze eenmalige buurtkrant word gesubsidieerd door Mooi Blijven Wonen. We hebben een redactie, bestaande uit zeven buurtbewoners, die met de opbouwwerker van Stiel samen werken voor het maken van dit krantje. Buurtkrant nummer 236, was de laatste “eigen” buurtkrant die verspreid is in de Hoogte / Selwerderwijken. Het exemplaar verscheen op 21 oktober 2005; het was jaargang 18. Op dit moment, en dat is al weer enige jaren zo, staan er elke keer twee pagina’s voor onze wijk in de Korrespondent (de krant van de Korrewegwijk).

hierbij is: voor bewoners en door bewoners. Vindt u het leuk om ook in de toekomst een Op de Hoogte krantje te ontvangen, stem dan op ons op de wijkstemdag van zaterdag 25 september! Met het geld van de wijkstemdag willen we ook het komende jaar elke twee maand een buurtkrant uitgeven. Hopelijk valt binnenkort ons volgende exemplaar bij u op de mat! De Redactie


Pag.

Onderwerp

01 | Voorpagina 02 | Voorwoord 03 | Inhoudsopgave + colofon 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Wijknieuws Wijknieuws Wijknieuws Wijknieuws Wijkstemdag Wijkstemdag Wijkstemdag Wijkstemdag De buurt in beeld Sfeerverhaaltjes uit de buurt Ik geef de pen door aan... Ik geef de pen door aan... Wat is er allemaal te doen Wat is er allemaal te doen Wat is er allemaal te doen Wat is er allemaal te doen Wat is er allemaal te doen Kinderpagina Wat is er allemaal te doen Wat is er allemaal te doen VIB pand VIB pand Straatnamen Straatnamen Weetjes en tips Weetjes en tips Uit de oude doos Belangrijke Adressen

Buurtkrant voor Selwerderwijken / De Hoogte.

| Inhoudsopgave

o3

Colofon: Buurtkrant Op de Hoogte verschijnt 6 keer per jaar** in een oplage van 2.100. Ingezonden stukken, reacties en vragen aanleveren met naam en adres. Het maximum aantal woorden is 250. De redactie behoudt zich volgende uitgave is: 8 november 2010. De kopij voor de volgende editie kan in de brievenbus op Reinautstraat 3 of mailen naar cvdwitte@stiel.nl (tijdelijk contactadres). ** als de financiering gelukt is via de Wijkstemdag.

Nr. 01 | Sept | 2010

het recht voor de kopij niet te plaatsen en eventueel te verbeteren of in te korten. De deadline voor een mogelijke


Buurtkrant voor Selwerderwijken / De Hoogte.

| Wijknieuws

o4

Nieuws van De Huismeesters Voortgang renovatie De renovatie verloopt voorspoedig. De bouwvak is achter de rug en de aannemer is weer druk aan de slag! De woningen aan de Noorderspoorsingel zijn grotendeels opgeleverd. Verder is een deel van de woningen aan de Poortstraat 22-36 ook gerenoveerd. Een aantal bewoners keren hier terug, de rest van deze woningen wordt verkocht. De terugkerende bewoners zijn druk aan de slag met het opknappen en inrichten van hun gerenoveerde woning. Als de planning goed verloopt, en daar gaan we natuurlijk vanuit, zullen de woningen in de Cortinghlaan met de nummers 34-44 en de woningen in de Stinsstraat in oktober worden opgeleverd. Na de bouwvak is de aannemer ook begonnen met het samenvoegen van de woningen in de Cortinghlaan met de nummers 2-32a. Deze woningen zullen naar verwachting in november en december worden opgeleverd. Tot slot zal er in oktober gestart worden met

de renovatie van Reinautstraat 29 en 31 en Cortinghlaan 9-25a.

Bestemmingsplan gerenoveerde woningen De samengevoegde woningen aan de Noorderspoorsingel en de Cortinghlaan zullen via bemiddeling worden verhuurd en komen niet op Woningnet. Bewoners die in De Hoogte wonen hebben hierbij voorrang. Ook zal er een deel van de woningen in de Cortinghlaan worden verkocht. De verkoop van deze woningen zal pas in 2012 plaatsvinden.

Spreekuur De Huismeesters houdt iedere dinsdagmiddag van 15.00 tot 17.00 spreekuur in het wijkpand aan de Hermanstraat 28. U kunt hier terecht met uw vragen over de renovatie. Naast deze spreekuren zijn we ook telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (050) - 365 71 71.


MilieuStewards voeren extra Milieustraat in De Hoogte uit dienst (050-3671000) het grofvuil en dergelijke gratis bij huis kan worden afgehaald.

o5

Nr. 01 | Sept | 2010

Op verzoek van de Werkgroep Woonomgeving De Hoogte hebben de MilieuStewards Wally Schepers en Kars Ottens in samenwerking met de Huismeesters een extra Milieustraat uitgevoerd. Op zaterdag 17 juli stonden vier grote zeecontainers voor grofvuil, hout, oud ijzer en elektrische apparaten op de parkeerplaats aan de Borgwal. Daarnaast was een extra station voor chemisch afval ingericht. Veel bewoners maakten dankbaar van de gelegenheid op locatie gebruik. Daartoe aangedreven door de welklinkende muziek van het stadsdraaiorgel Pronkjewail. Het prachtige orgel kreeg overal in de wijk extra bijval. Een enkeling werd in bed door de muziek opgeschrikt, maar wreef zich de ogen nog eens goed uit toen die zag dat een nostalgisch orgel na jaren van afwezigheid weer in de wijk te zien en te horen was. De Milieustraat was weer een groot succes. Wat wil je ook als je niet altijd in de gelegenheid bent of de middelen hebt jouw grote afval naar een afvalbrengstation te brengen. Veel bewoners laten daarnaast blijken dat zij lang niet altijd op de hoogte zijn van het feit dat met een simpel telefoontje naar de Milieu-

Aan de uitvoering van de Milieustraat deden ook een zestal jongeren van Go4It mee. Hun inzet wordt door de bewoners erg gewaardeerd. Geweldig zijn de gastvrijheid, inspanningen en catering van de leden van de Buurt – en speeltuinvereniging De Hoogte. De koffie/thee, broodjes en lekkere hap gingen er bij iedereen goed in. Uiteindelijk werden zes goedgevulde zeecontainers weer uit de wijk afgevoerd. De Hoogte zag er weer opgeruimd uit. Houden zo.

Buurtkrant voor Selwerderwijken / De Hoogte.

| Wijknieuws


Buurtkrant voor Selwerderwijken / De Hoogte.

| Wijknieuws

Station De Hoogte Twee jaar geleden kreeg het Noorderstation nieuwe trappen. De oude trappen naast het café werden door De Huismeesters verbouwd tot kunstruimtes. Gemeente en provincie hielpen daarbij. Wij, mensen uit de wijk, hebben met mensen van Academie Minerva, Sign en atelierorganisatie Havik, de “Stichting Kunstprojecten Noorderstation” opgericht, om daar tentoonstellingen en projecten te organiseren. Het is een flinke oppepper voor de veiligheid van de omgeving en het genot voor de reizigers.

o6

Bij een aantal van die projecten betrokken we, behalve reizigers, ook mensen uit de wijken. Zo kon iedereen een reis naar de planeet Mars maken en zich daar laten fotograferen. Een groep kunstenaars trok de wijken

in om daar klussen te doen. Internationaal trokken we de aandacht met “Het mobieltje van God”. Een kunstenares verzamelde koffiekopjes in de wijk, met de naam van de gever er op. Na afloop van de tentoonstelling met een koffie- en theeceremonie kon iedereen een kopje van een ander ophalen en die persoon opzoeken. We willen graag meer projecten in de wijk doen. Bewoners kunnen kennismaken met kunst. Ze kunnen meewerken en samenwerken aan creatieve projecten. Zo gaat een kunstenaar met scholieren kunstwerken maken van lege blikjes. Een andere kunstenaar bouwt de ruimte om tot doka om met bewoners een grote fotocollage te maken van de wijk. Daartoe gaan ze “gaatjes-camera’s” maken. Ook willen we bijzondere verzamelingen, die bewoners hebben, tentoonstellen. En als iemand een bijzonder idee heeft, dan doen we daar ook graag wat mee. We hopen met deze projecten te bereiken dat allerlei bewoners met elkaar in contact komen, die vaak zonder het te weten vlak naast elkaar wonen: gezinnen, kunstenaars, studenten, mensen met en zonder werk, ouderen en jongeren. En op het station zetten we onze wijk op de kaart: alle reizigers kunnen zien wat een bijzondere wijk De Hoogte is. We kunnen de ruimte in elk geval nog vier jaar lang gebruiken. Voor vier projecten per jaar, in totaal dus zestien, hebben we 50.000 euro nodig. Als u het ook een fantastisch plan vindt, kies dan op de wijkstemdag voor “Station De Hoogte”. En als u meer wilt weten, kijk dan op www.skpn.nl.


Blik in de wijk Projecten van “Station De Hoogte” Twee Groninger kunstenaars gaan in de wijk aan de slag met blik. Maar ze doen dat elk op een heel verschillende manier: de één gebruikt blikjes om er kunstwerken van te bouwen, de ander maakt er fototoestellen van. Allebei gaan ze hun project met leerlingen en bewoners uitvoeren; op de wijkstemdag in De Hoogte en de Selwerderwijken op 25 september 2010 kunt u ermee kennismaken. Ze maken deel uit van de plannen van “Station De Hoogte”. Kunstenaar Jan Reemeijer, al jarenlang verzamelaar van bier- en frisdrankblikjes en ander afvalmateriaal, gaat met leerlingen van scholen in de omgeving van het Noorderstation blikjes verzamelen en omvormen tot kunstwerken. De resultaten gaan we tentoonstellen in Station De Hoogte. Leuke

bijkomstigheid is dat de wijk schoner wordt. De milieustewards zijn ook geïnteresseerd. Fotograaf Arjan Verschoor laat zien hoe je van verf-, koek-, sigaren- en allerlei andere dozen en blikjes camera’s kunt maken: je prikt een gaatje en je schuift er fotopapier in. De resultaten zijn verbluffend. Daarmee kan een grote fotocollage gemaakt worden. Die kunnen we in Station De Hoogte, of elders, laten zien, zodat iedereen een blik op de wijk kan werpen. Ook wil hij een van de ruimtes in het Noorderstation ombouwen tot donkere kamer, zodat iedereen uit de buurt de oude techniek van de fotografie kan leren kennen.

Buurtkrant voor Selwerderwijken / De Hoogte.

| Wijknieuws

o7

Wie meer wil weten kijkt op onze website: www.skpn.nl

een blikfoto van Arjan Verschoor

Nr. 01 | Sept | 2010

een blikkunstwerk van een leerling


Buurtkrant voor Selwerderwijken / De Hoogte.

| Wijkstemdag

Kom stemmen op de Wijkstemdag De Hoogte / Selwerderwijken Bent u inmiddels bekend met het begrip Wijkstemdagen in uw wijk? Op zaterdag 25

o8

september vindt alweer de vierde Wijkstemdag plaats. Ditmaal speciaal v贸贸r en door bewoners in De Hoogte en de Selwerderwijken.


Op zaterdag 25 september wordt iedereen vanaf 12 jaar die in De Hoogte en Selwerderwijken woont, uitgenodigd om op het Borgplein bij buurthuis en speeltuin De Hoogte te komen stemmen. Te stemmen over plannen en ideeën waarvan u vindt, dat ze helpen om uw buurt netter, veiliger of gezelliger te maken. Deze plannen zijn bedacht door bewoners uit uw wijk en door organisaties die veel werk in uw wijk verrichten. Dit jaar is voor de uitvoering van deze plannen een bedrag van € 310.000,- gereserveerd. Dit is extra geld voor dingen die ú als bewoner belangrijk vindt. U beslist tijdens de Wijk-

Buurtkrant voor Selwerderwijken / De Hoogte.

| Wijkstemdag

stemdag waaraan het wordt besteed! Iedereen is welkom op de Wijkstemdag. Jong en oud, groot en klein. Er is een gezellig middagvullend programma met vooral ruimte voor gezelligheid en ontmoeting. Met een hapje en een drankje. En uiteraard het belangrijkste moment van de dag… het stemmen! Op de Wijkstemdag worden de ideeën door de indieners op een markt gepresenteerd. Iedereen doet dat op zijn of haar eigen wijze. Zo kan de indiener anderen enthousiast maken voor zijn idee. Na de presentaties brengen wijkbewoners hun stem uit op de plannen die zij het beste vinden.

o9

Nr. 01 | Sept | 2010


Buurtkrant voor Selwerderwijken / De Hoogte.

| Wijkstemdag Stemmen, hoe gaat dat?

Het stemmen gaat handig en snel met een speciaal stembiljet dat je bij binnenkomst op de Wijkstemdag uitgereikt krijgt. Op dit stembiljet plakt u puntenstickers. U maakt een keuze uit 6 projecten die u respectievelijk 12-10-7-5-3-1 punten geeft. Na het stemmen weten we welke plannen doorgaan. De plannen met de meeste punten worden uitgevoerd, totdat het beschikbare budget van â‚Ź 310.000 euro op is. U kunt uw stem uitbrengen tussen 14.00 en 15.30 uur.

10

OOG tv

Het programma KLEI van OOG tv zal ook dit seizoen uitgebreid aandacht besteden aan de verkiesbare projecten van de Wijkstemdag en vooral de indieners achter deze projecten belichten. Kijk dus iedere dinsdagmiddag om 17.00 uur naar KLEI.

Win een boodschappenpakket

Half september ontvangt u van ons een folder in de bus. In deze folder vindt u extra informatie over de projecten en de Wijkstemdag. Op de achterzijde van deze folder vindt u een Wijkstemdag poster. Hang deze duidelijk zichtbaar achter uw raam en maak kans op mooie prijzen. Houd uw brievenbus dus goed in de gaten!

Meer informatie?

Neem dan contact op met de contactpersoon voor de Wijkstemdag: Gerda Galema T (050) 317 12 80 g.galema@buurtbeheer.com. Of kijk voor meer informatie op www.wijkstemdag.nl

Iemand machtigen om voor u te stemmen?

Nieuw dit jaar is dat u iemand anders kunt machtigen om voor u te komen stemmen. Deze persoon mag dan namens u een stem uitbrengen op de Wijkstemdag. U moet daarvoor een kopie van uw legitimatiebewijs en een door u ondertekend machtigingsformulier aan deze persoon meegeven. U vind het formulier op www.wijkstemdag.nl of mail naar info@wijkstemdag.nl. Als bezoeker mag u maximaal 2 machtigingen meenemen.

Kom stemmen! Wat?

Wijkstemdag De Hoogte

Wanneer?

Zaterdag 25 september

Aanvang

14.00 uur (tot 16.00 uur)

Waar?

Borgplein bij buurthuis en speeltuin De Hoogte.


Bent u nieuwsgierig naar de projecten die medebewoners hebben ingediend? Dan heeft u hier alvast een voorproefje van het aanbod. Wat zijn uw meest favoriete ideeën?

bestaande wet- en regelgeving uitgevoerd kan worden. Dat kan van invloed zijn op de termijn van realisatie of wijze waarop een project doorgang kan vinden.

11

Nr. 01 | Sept | 2010

1 Buurtkrantje - pilot / omschrijving: Acht eigen buurtkranten voor De Hoogte. indiener: Peter Tjassing / bedrag: € 14.500 / looptijd: ca. 1,5 jaar 2 Project “De Hoogte en Selwerderwijk Schoon… dat doen we gewoon!!” / omschrijving: Stratenacties, milieustraten indiener: Werkgroep Woonomgeving / bedrag: € 45.200 / looptijd: 2 jaar 3 Go4it ! / omschrijving: Jongeren tussen 12 + 18 jaar voeren klussen uit in hun eigen wijk (voortzetting project). / indiener: Halt, Judith Goos / bedrag: € 54.083 / looptijd: 2 jaar 4 Instellen van Kinderraad en Mediators bij Sport en spelcontainer / omschrijving: Beter gebruik van Sport- en spelcontainer De Hoogte indiener: BSV De Hoogte, A. Van Meel / bedrag: € 5.000 5 Kinderpersbureau “Kijk in je wijk” / omschrijving: Meer kinderen betrekken bij het KPB d.m.v. de lesbrief en de handleiding/school indiener: BSV De Hoogte, A. Van Meel / bedrag: € 5.000 6 Mozaïek Bank op het Borgplein / omschrijving: Leugenbankje terug in de wijk. Bewoners maken samen mozaïekbankje voor buiten. indiener: BSV De Hoogte, A. Van Meel / bedrag: € 7.000 7 “Onze Buurt beweegt” / omschrijving: Twee ochtenden in de week bewegen voor o.a. 55+’ers en allochtone vrouwen. Bus met materialen komt naar u toe. indiener: Sociaal Buurtbeheer, Lolkje Hoekstra / bedrag: € 66.605 / looptijd: 2 jaar 8 Wijksoap de Hoogte / omschrijving: Een televisieserie (soap) met wijkbewoners maken over De Hoogte. Uitzending op OOG-tv. / indiener: Stichting De Productie / bedrag: € 45.000 9 Bewoners-zwerfafvalpakketen om zelf afval op te ruimen / omschrijving: 20 pakketten met caddy’s, grijpers + vuilniszakken in beheer bij bewoners gebruik door iedereen indiener: Werkgroep woonomgeving / bedrag: € 13.500 / looptijd: 2 jaar 10 Borgwal Veilig / omschrijving: Verkeerssituatie Borgwal veiliger met extra maatregelen. indiener: Werkgroep verkeer Borgwal / bedrag: € 70.000 11 Computer aanschaf voor jongeren en ouderen / omschrijving: Opbergkast en 8 laptops (ook voor inzet bij project Kinderpersbureau). indiener: BSV De Hoogte, A. Van Meel / bedrag: € 5000 12 Kunst in ‘station De Hoogte’ / omschrijving: In 4 jaar 16 Kunstprojecten: Kunst maken met bewoners van De Hoogte. indiener: Henk Puts / bedrag: € 50.000 / looptijd: 4 jaar 13 Meer doen met weinig geld / omschrijving: Ruil- en handelsdagen i.s.m. de Keerkring. indiener: Conny Eldering / bedrag: € 12.500 Opmerking: van een aantal projecten moet na het stemmen nog onderzocht worden of het binnen de

Buurtkrant voor Selwerderwijken / De Hoogte.

| Wijkstemdag


Buurtkrant voor Selwerderwijken / De Hoogte.

| De buurt in beeld

Foto-rubriek

Soms zeggen beelden meer dan woorden. Deze foto’s zijn gemaakt bij ons in de buurt.

Herkent u de plekken al? Voor de komende buurtkranten is de redactie op zoek naar nog veel meer foto’s uit onze buurt. Heeft u belangstelling om onze “buurtfotograaf” te worden, neem dan even contact op met de redactie. De gegevens staan in het colofon. Heeft u geen fototoestel, geen probleem. U kunt een digitale camera in bruikleen krijgen.

12


Het Circus Renz op De Hoogte Toen een buurman begin juli begon over Circus, dacht ik dat hij het getoeter i.v.m. de WK-Voetbal bedoelde, en toen hij daarna ook nog begon over Olifanten, dacht ik dat het niet zo goed met hem ging.

´s Avonds thuis op de bank bedacht ik, dat hij het niet over Roze Olifanten had gehad, dus bleef het voor mij nog even een raadsel wat hij precies bedoelde en/of onder de leden had.

Maar toen ik de volgende dag richting mijn huisje (op De Hoogte) fietste, zag ik opeens een heuse geel met blauwe Circustent boven de bomen van de Spoorstraat uitsteken, pas toen vielen zijn woorden voor mij op hun plek!

Omdat ik zaken als circus/(openlucht) festiviteiten etc. altijd erg leuk vind, ben ik dus meteen even gaan kijken. Ik vond het er zo geweldig uitzien, dat ik meteen mijn fotorolletje (dat alweer zo’n 5 a 10 jaar in mijn toestel zat!) maar weer eens volgeschoten heb. Daarna heb ik er zo´n beetje elke dag wel even rondgescharreld om met de mensen daar te praten, de dieren wat te voeren etc.

13

Ik weet wel, dat wanneer je op een terrein bouwt dat dan geld oplevert, en dat zo´n farm(pje) alleen maar geld kost, maar stel dat er vanwege de ontwikkelingen in de bouw voorlopig toch niet gebouwd gaat worden, dan zou dit een (tijdelijk?) alternatief kunnen zijn toch? Peter Tjassing – buurtbewoner De Hoogte

Nr. 01 | Sept | 2010

Het feit dat daar dat circus stond, bracht bij mij de volgende ideeën naar boven: a: waarom staat dat niet altijd daar? Ik vind die plek ideaal voor zoiets als een circus. Maar omdat dit niet reëel is (een circus moet

reizen om aan de kost te komen nietwaar?), bedacht ik. b: dat dit veld misschien ook wel een mooie plek is voor b.v. een kinderboerderij. Zeker toen ik zag hoe leuk iedereen het vond om die dieren wat bij te voeren en/of ermee te communiceren!

Buurtkrant voor Selwerderwijken / De Hoogte.

| Sfeerverhaaltjes uit de buurt


Buurtkrant voor Selwerderwijken / De Hoogte.

| Ik geef de pen door aan... Buurtkrant Op de Hoogte gaat de buurt in en interviewt een bewoner aan de hand van een vast vragenlijstje. Op het eind mag de geïnterviewde mag de pen doorgeven aan een andere bewoner. Deze komt dan in de volgende buurtkrant.

14

Wat is uw naam en waar woont u? Ik ben Be Kram en ik woon aan de Jacob Catsstraat, hoek Borgwal. Woont u al lang in deze buurt? Al 62 jaar! Ik ben geboren in de Bedumerstraat. Het huis waar ik nu woon is al mijn zevende woning in onze buurt. Veel mensen kennen onze familie wel. We waren thuis met 11 kinderen. In de Hoogte woont nu nog 1 broer van me en mijn zwager (mijn zus is overleden). Ook mijn kinderen wonen hier en een stuk of wat neven en nichten. Met hoeveel mensen woont u in één huis? Mijn vrouw en ik wonen hier met z’n tweetjes. We hebben 2 kinderen en 4 kleindochters.

Huisdier: mijn grote vriend Wody, een Maltezer Leeuwtje. Dit hondje heb ik 13 jaar gehad. Ter herinnering staat een mooie foto bij de kleine urn in de kast. Krant: vroeger het Nieuwsblad, nu niet meer omdat er te weinig stadsnieuws in staat. Tijdschrift: we krijgen allerlei bladen van de buren; Story, Weekend, Panorama en Donald Duck. Die gaan mooi mee naar de camping in Westergeest. Boek: ‘Klop maar op mijn deur’ van Nick Ramon. Dit boek, dat ik zo’n 40 jaar terug gelezen


heb, heeft grote indruk op mij gemaakt. Het speelt in Chicago en het was voor mij een herkenning van mijn eigen leven. Tv-programma: ik kijk graag naar sport. Wielrennen en schaatsen in het bijzonder.

Wat vindt u leuk of bijzonder aan de Hoogte / Selwerderwijken? Het is hier heel goed wonen. Doordat ik hier ben opgegroeid ken ik heel veel mensen. Ik heb de kinderen zien opgroeien tot volwassenen. Mijn hele geschiedenis ligt hier.

Sport: Judo. Ik heb dit jarenlang op vrij hoog niveau gedaan. Allerlei kampioenschappen en ook trainingen in de sportschool van Anton Geesink. In de Borg heb ik 7 jaar begeleiding gegeven bij de judolessen voor kinderen.

Wat moet er aangepakt of veranderd worden? De buurt is erg smerig en is nodig aan een schoonmaakbeurt toe. Graag zie ik de prullenbakken terug die met Oud & Nieuw zijn weggehaald. Dat is erg jammer want ik zag dat heel veel schooljeugd daar hun afval in stopten. Dat zwerft nu door de wijk.

Hobby: ik verzamel pakjes speelkaarten. Ik heb er al wel meer dan tienduizend! Ook mag ik graag vissen.

Wilt u nog iets kwijt aan uw medebewoners? Het lijkt mij goed dat we als buurt samen de boel een beetje beter schoonhouden.

Laatste vakantie: Ongeveer 4 jaar geleden zijn we twee weken naar Vlissingen geweest. Hier komt mijn moeder vandaan en als kind heb ik daar anderhalf jaar doorgebracht. Vlissingen is een geweldige stad!

Aan wie wilt u “de pen” doorgeven? Aan een wat jonger iemand: mijn dochter Miranda, die woont aan de Van Oldebarneveltlaan.

15

De interviewster van Op de Hoogte was behoorlijk onder de indruk van de grote verzameling bijzondere pakjes speelkaarten en de verzameling jokers van Be. Misschien een leuke nieuwe rubriek in deze krant; bijzondere hobby’s of verzamelingen? Bent u een bewoner met zoiets bijzonders, laat het ons even weten. We komen graag even bij u langs!

Nr. 01 | Sept | 2010

Bent u actief in uw straat / buurt? Niet meer. Het enige wat ik nog doe is mee praten over veiligheid. Ik ben niet zo’n vergadertype. Vroeger was ik heel actief. Als vrijwilliger en in het bestuur van de speeltuin. Later ook in het bestuur van de Borg voor de activiteiten. Ik heb weekendcompetities geregeld met tafeltennis, schieten en tafeltennis. Verder de organisatie van judo en de majorettes.

Buurtkrant voor Selwerderwijken / De Hoogte.

| Ik geef de pen door aan...


Buurtkrant voor Selwerderwijken / De Hoogte.

| Wat is er allemaal te doen

16

De sport- en spelcontainer van De Hoogte In de Hoogte staan twee containers die druk bezocht worden. Een sportcontainer op het Borgplein en een spelcontainer bij het Karrepad. Met de sport- en spelcontainers wil Sociaal Buurtbeheer een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de wijken voor de kleine wijkbewoners, voornamelijk kinderen in de basisschoolleeftijd. In hun vrije tijd kunnen de kinderen een aantal middagen per week naar de container gaan om daar onder toezicht van de medewerkers van Sociaal Buurtbeheer te spelen met het speelmateriaal dat in de container opgeslagen ligt. Het is vaak een gezellige boel op de containers, kinderen krijgen ranja met een koekje en er wordt volop in de frisse buitenlucht geskelterd, gevoetbald en ge-éénwielerd. Hierdoor vormen de containers een logische ontmoetingsplaats voor kinderen in die buurt. Ze worden er gestimuleerd om te spelen, avonturen te beleven, en vooral hun eigen grenzen en die van de andere kinderen te ontdekken in een veilige setting. Hierbij geldt dat het niet alleen veilig is als er geen ongelukken gebeuren, maar vooral ook dat het er in sociaal pedagogisch opzicht veilig is. Wij vragen wel dat één van de ouders/verzorgers aanwezig is als uw kind jonger dan 6 jaar is. Ook werken wij met een registratie methode i.v.m. ongelukken of andere situaties zodat wij altijd één van de ouders/verzorgers kunnen bereiken.

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij de medewerkers van de sport- en spelcontainer. U hebt vast al eens kennis gemaakt met Rolf en Loura! Openingstijden sportcontainer op het Borgplein. Maandag: 15.00u tot 18.00u Woensdag: 14.30u tot 18.00u Vrijdag: 13.00u tot 18.00u Tijdens de schoolvakanties is de sportcontainer open! Openingstijden spelcontainer bij de OBS “Het Karrepad” Dinsdag: 15.00u tot 17.00u Donderdag: 15.00u tot 17.00u Tijdens de schoolvakanties is de spelcontainer dicht!

Ook de buurtconciërge van de Hoogte en de Selwerderwijk werkt bij Sociaal Buurtbeheer. Bert Kelders is vier dagdelen aanwezig en zet zich in voor de leefbaarheid.Hij signaleert en meldt onrechtmatigheden zoals: los zittende stoeptegels, beschadigde verkeersborden, illegaal gestort vuil enzovoort. Tevens is hij aanspreekpunt voor bewoners. Bert werkt vanuit De Borg.


Buurtkrant voor Selwerderwijken / De Hoogte.

| Wat is er allemaal te doen

Even voorstellen Misschien bent u mij al eens tegen gekomen en hebben we al een praatje gemaakt op straat. Of misschien heeft u mijn naam al eens ergens gelezen of gehoord. Misschien ook niet… Ik ben Carina van de Witte en ben als opbouwwerker in dienst bij Stiel. Sinds begin dit jaar werk ik bij u in de wijk. De Hoogte / Selwerderwijken is niet de eerste wijk waar ik werk in de stad Groningen. Ik heb ongeveer 5 jaar in de Tuinwijk en - ook 5 jaar - in Paddepoel gewerkt. In die wijken heb ik geprobeerd het voor bewoners wat aangenamer te maken. En dat wil ik graag ook hier doen. Om dat te bereiken wil ik graag goed samenwerken met u, als bewoners, èn met allerlei instanties die in en voor de wijk werken. De afgelopen tijd heb ik al overleg gehad met een groot aantal bewoners. Hierbij waren vaak ook vertegenwoordigers aanwezig van politie, gemeente of woningbouw. Er zijn al verschillende onderwerpen besproken en opgepakt: • zorg om de veiligheid van kinderen door te hard rijdend verkeer op de Borgwal, • de overlast rond het Krajicek-veldje, • het (beter) schoonhouden van de buurt, • de terugkeer van een eigen buurtkrantje, • een welkom voor nieuwe bewoners, • ideeën voor de Wijkstemdag

Sommige dingen zijn makkelijk te realiseren, andere hebben meer tijd nodig. Zo zou het mooi zijn wanneer er op termijn weer een gedegen bewonersorganisatie komt. Mee-denken of meer informatie? Bel of mail me gerust. Mijn gegevens staan op de bladzijde 31. Tot ziens!

17

Belangrijke data de komende tijd:

Zaterdag 25 september: de wijkstemdag Donderdag 30 september: Bewonersplatform-avond voor alle bewoners van De Hoogte (Selwerderwijken volgt later) Dinsdag 5 oktober: wijkschouw van bewoners met o.a. gemeente (Hoe ligt de buurt erbij en wat moet aangepakt?)

Nr. 01 | Sept | 2010


Buurtkrant voor Selwerderwijken / De Hoogte.

| Wat is er allemaal te doen

18

Er is veel te doen voor de jeugd van De Hoogte / Selwerderwijken. In het speeltuingebouw, in De Borg maar uiteraard ook op veel andere plekken. De werkers van het MJD jeugd- en jongerenwerk hebben kantoor in De Borg. Ze heten Jan, Annemieke en Irene. Wat doen zij zoal? De jeugd- en jongerenwerkers van de MJD begeleiden en ondersteunen jongeren tussen de 10 en 23 jaar op weg naar volwassenheid. We organiseren allerlei activiteiten zoals sozen, meidenwerk, jongensclub, filmen, kookclubs en sportactiviteiten. Deze zijn voor iedereen toegankelijk. We leggen actief contact met de jongeren door ze tijdens activiteiten of op straat aan te spreken. Daarnaast signaleren we welke jongere of groep jongeren extra aandacht of zorg nodig heeft.

Jeugd- en jongerenwerkers: Jan Brugge 06 209 25 229 j.brugge@mjd.nl Annemieke Hoek 06 448 71 442 a.hoek@mjd.nl Buurtsportwerker: Irene Thoman 06 272 07 774 i.thoman@mjd.nl

De buurtsportwerkers stimuleren jongeren om mee te doen aan sport- en beweegactiviteiten en actief en gezond te leven. We organiseren diverse activiteiten op het gebied van sport, cultuur en muziek, zoveel mogelijk in samenwerking met de jongeren zelf. Wij leren jongeren ook om zelfstandig activiteiten te organiseren, met ondersteuning vanuit de MJD. Dus, zin om te chillen of te sporten? KOM LANGS!

Buurtcentrum De Borg: Borgwal 90, 9716 GZ Groningen (050) 549 55 66 www.check050.nl www.bslim.nl www.jjwdehoogte.hyves.nl


Buurtkrant voor Selwerderwijken / De Hoogte.

| Wat is er allemaal te doen

ACTIVITEITENOVERZICHT 2010/2011 Wanneer Wat Voor wie Tijd Maandag Kookclub 08 – 12 jaar 15.15 - 17.30 uur Maandag Sport 10 - 23 jaar 18.30 - 20.00 uur Dinsdag Meidenclub 10 – 14 jaar 15.15 - 16.30 uur Dinsdag Sport 10 – 12 jaar 15.15 - 16.45 uur Dinsdag Inloop 10 – 23 jaar 18.30 - 20.30 uur Woensdag Fitnessen 10 – 23 jaar 15.30 - 17.30 uur sport Woensdag Inloop 10 – 23 jaar 18.30 - 20.30 uur Vrijdag Jongensclub 12 – 18 jaar 15.00 - 17.00 uur

Plaats De Borg / opgave bij Annemieke Hoek Eigen bijdrage € 0,50 Playground De Borg Playground De Borg Fitnessruimte De Borg / kleding en zaalschoenen verplicht De Borg De Borg

19

Kijk voor wijzigingen en voor een speciaal aanbod tijdens de schoolvakanties op www.check050.nl

Nr. 01 | Sept | 2010


Buurtkrant voor Selwerderwijken / De Hoogte.

| Wat is er allemaal te doen

Kinderactiviteiten Even voorstellen. Mijn naam is Anika Jansen en ik werk bij SKSG als Coördinator Kinderwerk in de Indische Buurt en de Hoogte. SKSG organiseert veel leuke dingen voor de kinderen in de wijk. In de Hoogte voer ik deze activiteiten uit, samen met studenten, vrijwilligers en stagiaires. In de schoolvakanties organiseren we altijd leuke dingen; zo hebben we deze zomervakantie de spelweek ‘Ridders&Jonkvrouwen’ gehad, waarbij we veel hebben gedaan en ook echte ridders hebben ontmoet! Ook gaan we in de vakanties bijvoorbeeld naar het Stadspark, of zwemmen bij Kardinge.

20 Tijdens de schoolweken hebben we veel vaste activiteiten, zoals bijv:

KinderKookClub De Borg (8+) Iedere maandag van 15.30 – 17.45 voor kinderen van 8 – 12 jaar. Kinderclub ‘Het Pand’ Iedere dinsdag van 15.00 – 16.30 voor kinderen van groep 3 t/m 6. KinderKookClub De Borg (4+) Iedere woensdag van 15.30-17.30 voor kinderen van 4 t/m 7 jaar. Spelcontainer/sportcontainer De openingstijden staan verderop in dit krantje Voetbaltraining op de Playground Iedere vrijdag van 14.30 - 15.30 voor kinderen uit groep 3 en 4.

Naast onze vaste activiteiten doen we ook iedere keer weer wisselende dingen. Op de komende ladder komen bijvoorbeeld veel natuuractiviteiten te staan, maar ook dansclubs! De activiteitenladders worden na de zomervakantie uitgedeeld op school, maar hangen ook in de scholen en in de Borg. Ook kun je hem bekijken op onze vernieuwde website; www.sksgkinderopvang.nl Houd dus de ladders goed in de gaten en geef je op tijd op voor de activiteit die je leuk lijkt! Graag tot ziens bij onze activiteiten! Anika Jansen a.jansen@sksg.nl 06-49494616


Kleurplaat Buurtkrant voor Selwerderwijken / De Hoogte.

| Kinderpagina

21

Nr. 01 | Sept | 2010


Buurtkrant voor Selwerderwijken / De Hoogte.

| Wat is er allemaal te doen

Christelijk Centrum Groningen Op de hoek van de Johan de Wittstraat en de Heinsiusstraat staat Christelijk Centrum Groningen (CCG). Dit is een groeiende kerk dat een positieve invloed wil hebben op het sociale klimaat in de buurt en organiseert daarom veel activiteiten om buren met elkaar in contact te brengen.

Buurtbarbecue

22

Elk jaar organiseert CCG vlak voor de zomervakantie een buurtbarbecue. Dit jaar was de derde keer, en voor het eerst deden er meer dan honderd buurtbewoners mee. In totaal waren er 190 mensen, waarvan 107 mensen uit de buurt. Als het je leuk lijkt om volgend jaar mee te helpen met de organisatie, laat het dan weten.

CCG-Buurtcafé Om de eenzaamheid in de buurt te bestrijden heeft CCG een ontmoetingsplek ingericht waar buren gezellig samen een kopje koffie, thee of fris kunnen drinken. Ook is er de mogelijkheid om een spelletje te spelen en te internetten. Het buurtcafé is geopend op maandag, dinsdag en donderdag tussen 19.15 en 22.00 uur . Op donderdag is er textielcafé en zijn er middelen beschikbaar om onder begeleiding of zelfstandig aan een textielproject te werken.

Kinderclub Vorig jaar waren de kinderclubs tijdens de schoolvakanties zo’n groot succes dat CCG het vaker gaat organiseren. Za. 23 oktober van 10.00 tot 12.00 uur is de eerstvolgende kinderclub, daarna is er elke zondag van

10.30 tot 12.00 uur kinderclub voor alle basisschoolkinderen.

Seniorenmiddagen Eén keer per maand is er in CCG een bijeenkomst voor alle 55+ers. De bijeenkomsten zijn van 14.30 tot 16.30 uur en hebben als doel gezellig bij elkaar te zijn, nieuwe mensen te leren kennen en soms ook om nog wat nieuws te leren. Di. 12 oktober gaat het over rechten (en plichten) in de zorg, di. 9 november is er een reisverslag van mensen die naar Cuba zijn geweest en op wo. 15 december wordt het kerstfeest gevierd.

Schoonmaakacties Om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren doet CCG samen met buurtbewoners meerdere keren per jaar mee aan schoonmaakacties zoals Lentekriebels, de milieustraat en het opruimen van vuurwerkafval. In april gingen 10 vrijwilligers met bezems, grijpers, vuilniszakken en handschoenen de straat op om zwerfvuil en hondenpoep op te ruimen. Wil je ook een keer meehelpen met een schoonmaakactie, houd dan de website in de gaten.


Hulp in Praktijk CCG is aangesloten bij de stichting HiP en helpt mee met het bieden van praktische hulp aan mensen zonder of met een beperkt sociaal netwerk. Heb je een hulpvraag, dan kun je die doorgeven via 0900-4474474 (10ct p/m).

Meer informatie Wil je meer informatie over CCG en/of de activiteiten? Mail, bel of kom langs in het buurtcafĂŠ. Kijk op de website voor actuele informatie, je kunt je daar ook opgeven voor de rondstuurmail.

Christelijk Centrum Groningen Johan de Wittstraat 2 9716 CG Groningen Telefoon: 050-5777757 Email: info@ccg.nu Website: www.ccg.nu

Buurtkrant voor Selwerderwijken / De Hoogte.

| Wat is er allemaal te doen

23

Nr. 01 | Sept | 2010


Buurtkrant voor Selwerderwijken / De Hoogte.

| VIB pand

24

Veilig in de Buurt-pand (ViB-pand) (Samen)werken aan veiligheid binnen en buiten in het ViB pand. Sinds februari zit aan de Floresstraat 75 in Groningen het pand Veiligheid in de Buurt (ViB). Vanuit dit pand werken buurt- en jeugdagenten, stadswachten, het Meldpunt Overlast en Zorg, de hulpverlening OGGz en het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld samen. Zo leveren ze gezamenlijk een bijdrage aan de veiligheid buiten- en binnenshuis. In het ViB-pand vindt u veel informatie over veiligheid. U kunt er als buurtbewoner terecht om zaken te melden, informatie te krijgen en vragen te stellen over alles wat met veiligheid te maken heeft. Veiligheid is een groot begrip. Je kunt je onveilig of onprettig voelen in je huis of in je buurt. Je kunt je zorgen maken over (drugs)overlast, dealen vanuit een huis of op

straat. Je kunt te maken krijgen met verwaarlozing, vervuiling, vereenzaming, verslaving. Misschien is er bij de buren sprake van huiselijk geweld of heeft u zorg over de kinderen. Of u heeft last van honden die poepen op plaatsen waar het niet hoort. De openingstijden van het ViB pand zijn maandag t/m vrijdag van 14 tot 16 uur, maandag ook van 10 tot 12 en donderdag ook van 18 tot 20 uur. Er is altijd iemand van stadswacht en/of politie aanwezig in het VIB-pand. Elke dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur zijn ook mensen van andere organisaties aanwezig, namelijk: - Faiza Charkaoui, hulpverlener van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) - Angela Vrolijk van het Meldpunt Overlast


en Zorg - een medewerker van het Advies- en steunpunt huiselijk geweld (ASHG). Deze mensen kunnen uw vragen beantwoorden, uw melding opnemen, u wegwijs maken en u bijstaan en hulp te verlenen als dat nodig is. U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met de bovengenoemde organisaties. Het Meldpunt Overlast en Zorg is bereikbaar op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur op 050-5875885.

En via het eloket op www.eloket.groningen.nl Advies- en steunpunt huiselijk geweld 050 - 318 00 11. Openingstijden 09.00-17.00 uur op werkdagen; na werktijd en in het weekend wordt de telefoon doorgeschakeld naar de vrouwenopvang van Toevluchtsoord. Vragen kunnen ook per mail gesteld worden via telefonisch.steunpunt@tvonoord.nl De OGGz is iedere werkdag bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 op het nummer 050-3674000. En via oggz@hvd.groningen.nl

Buurtkrant voor Selwerderwijken / De Hoogte.

| VIB pand

Binnenkort in het ViB-pand STIP Korrewegwijk/De Hoogte gaat binnenkort van start!

Binnenkort zal er ook in De Hoogte en de Korrewegwijk een STIP zijn; een Steun- en InformatiePunt voor alle wijkbewoners! U kunt hier terecht met al uw vragen en initiatieven op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Zoals het er nu naar uitziet opent deze nieuwe STIP begin oktober haar deuren in het VIB- pand. Vanaf oktober zullen daar op maandagochtend, woensdagochtend en donderdagavond twee getrainde STIPvrijwilligers aanwezig zijn die u verder kunnen helpen als u antwoord wilt op een bepaalde vraag of als u iets wilt doen in en/ of voor uw buurt.

25

Meer weten over het STIP? Kijk dan eens even bij “onze buren” van het STIP-Oosterparkwijk, in het Treslinghuis, Klaprooslaan 120. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.00 uur. Of kijk eens op: www.zorgloket.groningen.nl

Nr. 01 | Sept | 2010


Buurtkrant voor Selwerderwijken / De Hoogte.

| Straatnamen

26

Buurtbewoner Jan Heslinga gaat de komende maanden trachten van de straten uit De Hoogte / Selwerderwijken hun historische achtergrond te achterhalen. Want ‌ wie is toch die Ida uit de Idastraat? Waarom zijn Johan de Witt en Jacob Cats ook al weer beroemd? Jan wil deze reeks van artikelen graag beginnen met de Borgwal. Borgwal, het bestaat uit twee woorden, borg en wal. Een borg is een middeleeuwse steenhuis met dikke muren, waar om heen een gracht was gegraven. In Friesland heet dat een stins. Een wal is een verhoging in het landschap en het kan verschillende functies hebben. Het kan een strook grond zijn, die uit afval bestaat van tientallen of honderden jaren. Het kan een afscheiding zijn tussen twee akkers. Maar in de meeste gevallen is het een verdedigingslinie van een dorp, steenhuis, kasteel, etc. De eerste wallen dateren uit het stenen tijdperk er daarna. In o.a. Engeland zien we ook deze wallen bij Keltische dorpen die op een verhoging gebouwd waren. In enkele gevallen twee wallen achter elkaar. Voor de vijand is het aanvallen van een dorp met wal moeilijker dan zonder wal, zowel te voet als te paard. De verdedigers kunnen al met

stenen gooien en met pijlen schieten terwijl ze veilig achter de wal staan. Terwijl ze zelf moeilijk te raken zijn. Belangrijk is, dat de bewoners uit het dorp eensgezind zijn en samen werken, zodat ze samen een gemeenschappelijk, collectief doel hebben, waardoor er meer gerealiseerd word, dan als je dat doet als enkeling. Bij de verdediging van een wal, werden alle mannen en oudere jongens gemobiliseerd en als broeders gingen zij zich allen voorbereiden op de strijd. Daardoor stonden de neuzen letterlijk en figuurlijk in de zelfde richting, eendracht maakt macht! Want elke man is medeverantwoordelijk voor de verdediging van het dorp. Borgwal. In het verre verleden stond hier achter een borg, een steenhuis. Vandaar dat de nieuwe wijk De Hoogte medio begin jaren 20 van de vorige eeuw honderden meters buiten Groningen op de historische plaats werd gebouwd, midden op het platteland. En waar begin je dan mee? Precies, eerst met de verdedigingswerken. Cultuurhistorisch gezien zouden alle buitenste straten van de wijk De Hoogte eigenlijk Borgwal moeten heten. Maar men heeft gekozen om een gedeelte van de verdedigingswal Borgwal te noemen.


Straatnaam woordzoeker

Buurtkrant voor Selwerderwijken / De Hoogte.

| Straatnamen

27

Zoek de volgende woorden:

straat, allersmastraat, dehoogte, jacobcatsstraat, bedumerstraat, adriaanpauwstraat, heinsiusstraat Letters kunnen bij meerdere woorden gebruikt worden. Veel plezier!

Nr. 01 | Sept | 2010

poortstraat, hermanstraat, johandewittstraat, almastraat, idastraat, reinautstraat, borgwal, borgplein, cortinghpoort, cortinghlaan, stinsstraat, noorderspoorsingel, oldebarneveltlaan, asingastraat slingeland-


Buurtkrant voor Selwerderwijken / De Hoogte.

| Weetjes en tips

Opvoeden hoe doe jij dat? Deel je vragen en tips in het Centrum voor Jeugd en Gezin! Mijn zoontje van tien maanden kruipt nog niet. Ontwikkelt hij zich wel goed? Onze kinderen van vijf en zeven maken steeds ruzie. Hoe krijgen we het weer gezellig? Mijn zoon van vijftien komt niet op de afgesproken tijd thuis. Hoe ga ik daar mee om? Het opvoeden en opgroeien van kinderen brengt veel plezier maar ook veel vragen met zich mee. Waar ga jij met je vragen naar toe?

Het Centrum voor Jeugd

28 en Gezin in de Billitonstraat Het Centrum voor Jeugd en Gezin is dé plek waar (aanstaande) ouders en verzorgers terecht kunnen met al hun vragen over opvoeden en opgroeien. Het Centrum voor Jeugd en Gezin aan de Billitonstraat 78/2 – achter het gele hek! – is er voor bewoners van de Indische Buurt, de Korrewegwijk en De Hoogte. Tijdens de inloop kun je andere ouders ontmoeten en ervaringen met elkaar delen. Ook kun je bij de CJG-consulent aankloppen voor extra informatie, advies en ondersteuning. Koffie en thee staan altijd klaar en er heerst een ontspannen sfeer. Tijdens de speciale themabijeenkomsten gaan we dieper in op veel voorkomende vragen. Zo hebben we het over onderwerpen als ‘straffen en belonen’, ‘naar de basisschool’ en ‘EHBO bij kinderen’. Tijdens deze (ochtend)bijeen-komsten is er kinderopvang.

Meer informatie? Op de flyers en posters die het CJG in de

wijken verspreidt, vind je informatie over de onderwerpen, data, tijdstippen en locaties van de themabijeenkomsten. Deze informatie staat ook op www.cjg.groningen.nl/indischebuurt, de eigen webpagina van het CJG Indische Buurt. Je kunt ook bellen met CJGconsulent Marije den Daas: 06 13197667. Kijk ook eens op www.cjg.groningen.nl, de algemene website van de Centra voor Jeugd en Gezin in Groningen. Deze site biedt (aanstaande) ouders en verzorgers een schat aan informatie en tips over opvoeden en opgroeien. Of bel de Telefonische Advisering Centrum voor Jeugd en Gezin: 050 367 4992 (van maandag tot en met vrijdag, van 8 tot 20 uur)

Centrum voor Jeugd en Gezin

Indische Buurt Bilitonstraat 78/2 (achter het gele hek) 9715 GR Groningen Openingstijden Maandag 13.00 - 15.00 uur Dinsdag 8.30 - 11.30 uur Donderdag 8.30 - 11.30 uur


Nait soezen (moar doun) Wijkverpleegkundigen en huisartsen samen aan de slag! Wij stellen onszelf graag aan u voor. Wij zijn (van links naar rechts), Marieke Arends, Petra Lok en Nineke Muller. Wij werken als wijkverpleegkundigen van Thuiszorg Groningen in de Korrewegwijk en de Hoogte, onder de naam Nait Soezen, moar doun. (niet zeuren, maar doen). Wij proberen samen met de huisartsen de “oude” wijkverpleegkundige weer terug te brengen in de wijk. Vroeger konden de wijkbewoners de wijkverpleegkundige makkelijk vinden. Ook hadden de huisartsen korte lijntjes met de wijkverpleegkundigen, zij vormden een goed duo. Als de huisarts zorgen had om een wijkbewoner, belde hij de wijkverpleegkundige. Zij belde op haar beurt de huisarts als er zaken waren waar de huisarts bij moest komen. Wij vinden het belangrijk dat u ons gemakkelijk weet te vinden. Dat kan nu ook weer. Dus heeft u problemen of vragen m.b.t. uw gezondheid of welzijn, of maakt u zich zorgen over een ander, neem dan gerust

contact met ons op. Op maandag,- woensdag,- donderdag- en vrijdagochtend van 9:30-12:30 zitten wij in het Floreshuis aan de Floresstraat. Op deze plek werken we, maar tegelijk fungeert dit ook als inloopruimte, waar u terecht kunt met uw vragen, problemen of voor het maken van een afspraak.

Zo kunt u bij ons terecht in bijv. de volgende situaties: • • • • •

U merkt dat u meer en meer moeite heeft om het huishouden voor elkaar te krijgen. Wie kan mij daar bij helpen? U gebruikt zoveel medicijnen en bent het overzicht kwijt. Hoe kunt u dit beter organiseren? Uw partner/familielid is al drie jaar ziek, dit vergt steeds meer van u als mantelzorger. U komt bijna de deur niet meer uit. Een buurvrouw zorgt niet goed voor zichzelf, en u maakt zich daar zorgen over. Ik heb hulpmiddelen nodig, hoe kan ik hier aan komen?

Buurtkrant voor Selwerderwijken / De Hoogte.

| Weetjes en tips

29

Aan onze hulp zijn voor u geen kosten of verplichtingen verbonden. Verder zijn wij dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur op tel. nr. 06 54680105. En via de mail: naitsoezen@thuiszorg-groningen.nl

Nr. 01 | Sept | 2010


Buurtkrant voor Selwerderwijken / De Hoogte.

| Uit de oude doos

30

Foto’s van vroeger


Buurtcentrum De Borg

SKSG Kinderwerk

MJD

Borgwal 90, 9716 GZ Groningen

Anika Jansen

In De Borg,

(050) 571 27 15

06-494 94 616 | a.jansen@sksg.nl

(050) 549 55 66

Beheerder: Yvonne van der Sluis

info@mjd.nl Centrum Jeugd en Gezin

Crisissituaties na 17.00 uur en in

Buurt en speeltuinvereniging

Opvoedondersteuning.

het weekend bereikbaar

De Hoogte

Billitonstraat 78/2

via Sensoor: (050) 526 07 07

Borgwal 88 9712 GZ Groningen

Consulent Marije den Daas:

(050) 573 01 03

06 131 976 67

Contactpersoon: Anno van Meel

Thuiszorg nait soezen 06-54680105

STIEL opbouwwerk

Dagelijks van 8.30-17.00 uur

Christelijk Centrum Groningen

Carina van de Witte

naitsoezen@thuiszorg-groningen.nl

Johan de Wittstraat 2

06-285 386 73

9716 CG Groningen

c.vandewitte@stiel.nl

(050) 577 77 57

Buurtkrant voor Selwerderwijken / De Hoogte.

| Belangrijke Adressen

Milieudienst (afval) (050) 367 10 00

STIEL vrijwilligerswerk Wijkpand De Huismeesters

Josephine Hoeksema

Buurtconcierge

Hermanstraat 28. Iedere

06-818 54 141

Bert Kelders

dinsdagmiddag van 15.00 tot 17.00

j.hoeksema@stiel.nl

Werkplek: de Borg (050) 571 51 39

Alarmnummer

Milieustewards

112

Kars Ottens | 06-52305503

31

spreekuur over de renovatie. (050) 365 71 71 De Huismeesters

k.ottens@md.groningen.nl

Maandag t/m vrijdag tussen

Brandweer

Wally Schepers | 06-52305507

8.00 – 17.30 uur.

(050) 367 47 77

w.schepers@md.groningen.nl

9718 NH Groningen

Politie

loket beheer en verkeer

(050) 365 71 71

0900-8844

(wijkpost)

Buurtagent Jaap Wallinga

(050) 367 89 10

Friesestraatweg 18

MJD jeugd- en jongerenwerk

Jeugdagent: Fred Wilbrink RO/EZ (Informatiepunt)

Jan Brugge 06-209 25 229 | j.brugge@mjd.nl

Meldpunt Overlast en Zorg

Gedempte Zuiderdiep 98

Annemieke Hoek

Maandag t/m vrijdag tussen

9711 HL Groningen

06-448 71 442 | a.hoek@mjd.nl

10.00 – 17.00 uur.

(050) 367 81 11 | info@groningen.nl

Contactpersoon: Angela Vrolijk BUURTSPORTWERK

(050) 587 58 85 Staan uw gegevens hier (nog)

06-272 07 774 | i.thoman@mjd.nl

niet bij of incorrect, laat het ons even weten!

Nr. 01 | Sept | 2010

Irene Thoman


Op de Hoogte nr. 1 september 2010  
Op de Hoogte nr. 1 september 2010  

Op de Hoogte nr. 1 september 2010

Advertisement