Page 1


Pagina 01 02 03 04 06 07 08 10 11 12 13 14 17 18 20 21 22 24 26 27 28 29 30

Onderwerp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Voorpagina Inhoudsopgave + Colofon Voorwoord Steun en Informatiepunt Wijknieuws Lentekriebels De buurtschouw Bewoners aan zet Buurtflitsen Wijkteam de Hoogte Wist u dat ??? Wat is er allemaal te doen ??? De wijksoap De Huismeesters Voorbeeld advertenties Jasmijn Ik geef de pen aan ... Handige tips Verhaaltje over straatnamen Ingezonden Kleurplaat Oet de ole deuze De column van Wil van Eekeren

De deadline voor de volgende uitgave is: 10 juni 2011

******************************************* Verschijning omstreeks 1 juli. De kopij voor de volgende editie kan in de brievenbus op Reinautstraat 3 of mailen naar Hoogtekrant@gmail.com

De Redactie: Bert Blaauw (vormgeving,illustraties) Evert Bosscher Jan Heslinga Hadassa Kearen Peter Tjassing Peter van Pelt Carina van de Witte (ondersteuning)

Colofon: Buurtkrant op de Hoogte verschijnt 6 keer per jaar in een oplage van 2000. Ingezonden stukken, reacties en vragen aanleveren met naam en adres. Het maximum aantal woorden is 250. De redactie behoudt zich het recht voor de kopij niet te plaatsen en eventueel in te korten of aan te passen. Drukwerk: de Marge.

2


Beste buurtgenoten, Exemplaar nummer 3 van Op de Hoogte is uit! Met het proefexemplaar voor de Wijkstemdag meegeteld is dit al weer de vierde editie van onze hernieuwde krant. Wij van de redactie zijn er de afgelopen tijd weer erg druk mee geweest; er komt wat bij kijken! Waar wij erg blij van worden zijn alle enthousiaste reacties uit de buurt. We merken dat de buurtkrant heel erg goed gelezen wordt. Dat veel mensen deze krant lezen kan ook voor ondernemers in de buurt interessant zijn. Om naamsbekendheid te krijgen of om leuke aanbiedingen te presenteren. We kennen natuurlijk allemaal wel de winkels in de buurt maar er is nog veel meer bedrijvigheid! Meer dan u zult vermoeden. Denk maar eens aan al die ZZP’ers die vanuit hun eigen huis werken zoals vormgevers, pedicures, coaches, etc. Het lijkt ons een goed idee om aan bedrijven uit de buurt de gelegenheid te geven zich, tegen een kleine vergoeding, te presenteren in onze krant. Dus vanaf de volgende keer ook buurtadvertenties in deze krant. Het moet natuurlijk niet de hoofdmoot worden want we zijn natuurlijk wel een buurtkrant en we willen u wel op de hoogte houden van allerlei wetenswaardigheden uit onze wijk. Dat is ons gelukkig ook deze keer weer gelukt! We hebben met z’n allen weer heel wat informatie gekregen en kunnen geven. Een verhaal over de opening van de STIP, de buurtschouw met de gemeente, een inkijkje in het wijkteam De Hoogte-Selwerderwijken en natuurlijk wat er te doen is in de wijk en nog veel meer. Veel leesplezier! Ons mailadres is: Hoogtekrant@gmail.com De redactie

Heeft u een bedrijf(je) in onze wijk en wilt u adverteren in de buurtkrant? Zie pagina 20

De buurtkrant wordt niet in de bus gedaan bij NEE/ NEE stickers. Exemplaren zijn af te halen in De Borg of het Speeltuingebouw. Vragen over de bezorging? Bel: 06-285 386 73

Op de voorpagina ziet u een foto van de Sound Gallery aan de Noorder stationsstraat, net aan de rand van onze wijk. de foto is gemaakt door: Wil van Eekeren

3


OfficiĂŤle opening Stip Korrewegwijk/ de Hoogte Op donderdag 10 maart was het zover: op die dag werd Stip Korrewegwijk/De Hoogte aan de Floresstraat 75 officieel geopend door wethouder Jannie Visscher. Op de wijkstemdag in 2010 werd massaal op het initiatief voor een Steun en Informatiepunt gestemd, waardoor het behoorde bij de initiatieven die doorgang konden vinden. In oktober gingen de vrijwillige medewerkers van Stip Korrewegwijk/De Hoogte al van start, maar als officieel startpunt werd voor donderdag 10 maart gekozen. Het weer werkte niet mee: het was bar koud en het waaide hard. Windstoten van windkracht 8 rukten aan de grote partytent die ter gelegenheid van de opening van Stip voor het Veilig in de Buurtpand was geplaatst.

4

Dat was gelukkig meteen het enige minpuntje: de opening werd zeer druk bezocht en was erg geslaagd. Met meer dan 100 bezoekers, was het inschikken geblazen in de beperkte ruimte van de voormalige groentewinkel. Gelukkig was daar ook de goed vastgesjorde partytent buiten als uitwijkmogelijkheid.

Vanwege de drukte werden de openingsspeeches gehouden staande op een stoel. Wethouder Jannie Visscher betrok de sleutelfiguren rond dit Stip bij haar levendige toespraak. Zij sprak met de initiatiefnemers wonend en werkzaam in de wijk die het plan indienden op de wijkstemdag over hun motieven. Ze vroeg de Stipmedewerkers te vertellen over hun enthousiasme om zich voor Stip in te zetten. Ze liet de projectleider van het Veilig in de Buurtpand aan het woord over haar beweegredenen om Stip ruimte te bieden.


Ondanks de koude voorjaarsdag was de sfeer warm en vrolijk: de aanwezige wijkbewoners waren duidelijk blij dat er nu een plek is waar alle wijkbewoners terecht kunnen met al hun vragen over wonen, welzijn, zorg en financiĂŤn. Hans de Troubadour droeg met zijn gitaarliedjes ook zeker bij aan de stemming, evenals de lekkere hapjes en de door de Stipmedewerkers geserveerde drankjes. Voor het pand stond ook de theekar, waarmee de Stipmedewerkers de wijk in gaan. Elke derde donderdag van de maand staan ze bij een supermarkt waar veel wijkbewoners komen om mensen gratis koffie of thee aan te bieden en desgewenst iets te vertellen over de mogelijkheden van Stip.

buurtactiviteit of als u vrijwilligerswerk wilt verrichten in uw wijk, bent u bij Stip op de goede plek. Stip is er voor alle wijkbewoners! Wanneer u de komende maand tijdens de openingstijden van Stip binnenloopt om kennis te maken, krijgt u niet alleen iets lekkers bij de koffie of thee, maar ook een leuk presentje ter gelegenheid van de opening!

Stip Korrewegwijk/De Hoogte Floresstraat 75 9715 HR Groningen 050- 577 31 62 dehoogte@stip-groningen.nl

Heeft u een vraag of wilt u advies? Loop dan eens binnen bij Stip! Ook als u in contact wilt komen met buurtbewoners, een idee heeft voor een

Geopend: elke maandag en woensdag van 9 tot 12 uur en donderdag van 18 tot 20 uur.

5


Het zorgen voor een ander kost veel energie. Zeker op latere leeftijd kan mantelzorg een zware belasting voor u zijn. Wie zorgt er voor de boodschappen, de administratie, de medicijnen, bezoek aan de medisch specialist, het aan- en uitkleden, week in week uit? Een groot deel van de dagelijkse zorg komt op uw schouders neer. Het is hierbij belangrijk om ook goed voor uzelf te blijven zorgen. De mantelzorgondersteuner helpt u hierbij. Vanaf maandag 11 april start Humanitas met het Steunpunt Mantelzorg in De Hoogte / Korrewegwijk. Iedere maandag (met uitzondering van feestdagen) tussen 10.00 - 12.00 uur kunt u, zonder afspraak, terecht op het mantelzorgspreekuur met al uw vragen op het gebied van mantelzorg. Of het nu gaat om praktische zaken, uw administratie, of bent u overbelast? Bij het STIP staat mantelzorgondersteuner Evelien Korf voor u klaar met een luisterend oor en advies.   Stip Korrewegwijk/de Hoogte Locatie: VIB pand Floresstraat 75 9715 HR Groningen Telefoon STIP: 050-5773162

Telefoon Mantelzorgondersteuner Evelien Korf: 06-83810225

6

U kent vast en zeker de Corthingpoort wel! De afgelopen edities van Op de Hoogte stond deze poort prominent op de omslag. Het is u vast ook wel eens opgevallen dat deze klok niet werkt. Op de Hoogte vraagt zich af: waarom staat deze klok eigenlijk stil? Wij hebben wel een vermoeden, maar wat denkt u? a. Het radarwerk is verroest b. Tijdens de renovatie is de klok tijdelijk stil gezet c. Op Tuindorp de Hoogte krijg je het gevoel dat de tijd stil is blijven staan d. De klok is al jarenlang kapot maar niemand wil de reparatie betalen e. Anders …. Oplossingen naar de redactie!


Van 1 t/m 29 april is de stad weer een

zij wekelijks op maandag en vrijdag

stukje schoner geworden. De hele

zwerfafval op.

stad is bezig geweest met de jaarlijkse

Zo wordt de woon-en leefomgeving in beide

voorjaarsschoonmaak LenteKriebels.

wijken zichtbaar schoner. Tijdens ruim 30

Op maandag 4 april was er een actie

uitgevoerde acties is op die manier al meer

in onze wijk, aangehaakt bij het

dan 700 kilo zwerfafval uit het straatbeeld

Bewonersbeheerteam. De gezamenlijke

verdwenen. Help ook mee en houd ook uw

start was bij Martine Horst voor de deur in

stoepje schoon. Meer weten of wilt u een

de Van Slingelandtstraat. Martine is al jaren

actie in uw straat? Kijk dan eens op www.

betrokken bij veel zwerfopruimacties. Op

gemeente.groningen.nl/schone-stad/

de foto zie je alle mensen die meegeholpen

milieustewards

hebben bij de LenteKriebelsactie op 4 april in de Van Slingelandtstraat.

Op de foto zit het team bij de Floresvijver.

Een schone(re) buurt In de Hoogte en Korrewegwijk zijn sinds

Ook meedoen met het

september 2010 meerdere bewoners

Bewonersbeheerteam?

van het Bewonersbeheerteam actief.

Neem dan contact op met Josephine

Ge誰nitieerd door Stiel en begeleid door de

Hoeksema

MilieuStewards van Milieudienst ruimen

(contactgegevens op de adressenpagina)

7


Buurtschouw De Hoogte/ Selwerderwijken

Almastraat: vervangen kapotte tegels. Allersmastraat: Schuin tegenover

Op dinsdagochtend 22 maart was het prachtig mooi weer, blauwe lucht en een lekker voorjaars­ zonnetje. Een ideaal moment voor de bewonersschouw georganiseerd door de gemeentelijke Wijkpost. Met deze wandeling door de buurt geven bewoners aan wat er goed en niet goed gaat met de bestrating, de groenvoorziening en andere zaken die we buiten tegenkomen. Drie bewoners uit de wijk liepen mee, samen met samen met de Buurtconciërge, buurtagent, Stadswachten en de opbouwwerker van Stiel. Wat levert zo’n wandeling nu op?

autobedrijf v. Kampen. 4 lelijke “wiptegels” midden op de stoep. Sommige beluchtingsgaten voor bomen zitten helemaal dicht. (NB hier wordt niks aangedaan; ze worden alleen de eerste paar jaar na aanleg schoongehouden, daarna niet meer). Bedumerstraat: Bij het verboden inrijden bord zijn de tegels stuk/omhoog. Er staan in de straat weer blauwe paaltjes scheef. Ter hoogte van nr. 24 is de overgang van klinkers naar stoep ongelijk. Noorderstationsstraat: het terugkerende probleem van veel loszittende tegels. Heinsiusstraat: Tegenover nummer 34 staan tegels omhoog door boomwortels.

Het volgende zijn we tegengekomen Jacob Catsstraat/ pad naar Van Slingelandtstraat: aanpak opstaande tegels bij de blauwe afscheiding; boomkrans vergroten. Asingastraat: aanpak opdruk tegels. v. Oldenbarneveltlaan: Schoonmaak hondenuitlaatbord, aanpak loszittende tegels bij het hek v.d. ingang v.d. Wessel Ganzevoortschool, verwijderen boomwortel en rechtzetten + aankappen verkeerspaal bij voetbalkooi. Adriaan Pauwstraat: weghalen boompaal die plat in het gras ligt, netjes maken 14 stoeptegels die op de kop liggen en kapotte tegels vervangen.

8

Zie voor het hele verslag en werkzaamheden op onze eigen wijkwebsite www.dehoogte-

selwerderwijk.nl

Het was al met al goed om weer eens gezamenlijk door de wijk te lopen. Mevr. Erenstein en haar collegae van de Gemeente werden bedankt voor het regelen van de schouw. In het najaar volgt weer een wandeling. Wilt u meelopen? Neem dan even contact op met Evert Bosscher. evertbosscher@hotmail.com of een berichtje naar de redactie.


Handig om te weten: Ook Stadsbeheer ontkomt niet aan bezuinigingen. De Gemeente is van plan een aantal gebieden te laten verruigen. Ze zullen dit zoveel mogelijk aan de rand van de stad gaan doen, niet in de woonwijken. Er zal in 2012 nog eens extra (€ 500.000,-) bezuinigd moeten worden en dit heeft uiteraard ook consequenties. Hierdoor zal niet alles aangepakt kunnen worden. De Poortstraat: stond 2 jaar geleden al op de lijst voor groot onderhoud. In overleg is dit doorgeschoven. Er zal in 2011 nog wel straatwerk worden uitgevoerd. Ook het eerste gedeelte van de Bedumerweg: wordt nog aangepakt. De rijweg van de Bedumerstraat -zuidzijde staat gepland voor het groot onderhoud programma voor 2012. Gezocht: Bewoners van de Bedumerweg Zuidzijde die mee willen denken over de inrichting. Wat heeft uw voorkeur en prioriteit qua onderhoud? Laat het even weten aan opbouwwerker Carina van de Witte (gegevens blz. 31)

- Weergave uit het verslag van de buurtschouw Fantastisch, zo’n snelle actie! Tijdens de schouw zien we op de parkeerplekken voor de kerk aan de Johan de Wittstraat meerdere auto’s met lekke banden staan. Vandalisten hebben weer eens hun werk goed gedaan. (…) Opbouwwerker Carina weet één van de auto’s te herkennen en weet ook dat de eigenaresse van de auto, een mevrouw van 85 jaar!, in het huis er tegenover woont. Carina heeft bij haar aangebeld om te vragen of zij wel wist dat haar auto een lekke band had. Dit wist de bewoonster niet en ze was erg geschrokken. Een snelle actie volgde: op verzoek van Joke Erenstein heeft onze gewaardeerde collega Cees Valk (milieudienst) de reserveband voor de 85 jarige bewoonster eronder gezet. Dit alles met behulp van Jaap Wallinga (buurtagent), die mevrouw heeft geholpen met het doen van een aangifte ed. Joke Erenstein bedankt de heren voor hun inzet!

9


Gevaarlijk kruispunt Bedumerweg / Floresstraat

Weet u het nog, in de vorige editie van Op de

Diverse bewoners (ook iemand in een scootmobiel) zijn al op het zebrapad aangereden. betreuren.

Hoogte stond een oproep van Evert Bosscher aan medebewoners om mee te praten over de gevaarlijke

’s Avonds is het bij het zebrapad eigenlijk veel te donker.

verkeerssituatie op de Bedumerweg / Floresstraat. We zijn inmiddels een paar maanden en een paar

In januari was er een dodelijk slachtoffer te

Veel mensen mijden de oversteek op het kruispunt, vooral tijdens spitsuren.

bijeenkomsten verder en we willen u graag via onderstaande rijtjes informeren over het vervolg.

Een paar weetjes Welke stappen zijn gezet? • •

belangrijke aanrijroutes naar het centrum

buurtkrant

van de stad waar 50 km mag worden gereden.

Een nieuwsreportage op OOG-tv (vrijdag 11

Een flyer-actie bij omwonenden

Een bijeenkomst met bewoners op dinsdagavond 15 maart (o.l.v. het

km wegen. •

van de Black Spots (het overzicht van de

Een vervolgoverleg van bewoners

gemeente van de plekken met in 1 jaar meer dan 6 ongevallen) •

Een vervolgbijeenkomst met de gemeente

• •

bewoners? Een kort (niet volledig) overzicht:

• • •

• •

In 2012 wordt de verkeerssituatie Bedumerweg / Poortstraat veranderd door de nieuwe Noordzeebrug (zie ook www. ringgroningen.nl)

De Bedumerweg is een complete racebaan; auto’s rijden met te hoge snelheid.

Hoe verder?

Tig keer per dag horen omwonenden

Op de bijeenkomst van 12 april is met

piepende remmen.

verkeersdeskundige Han Vriens gewerkt aan het helder

Auto’s vliegen vol gas van de Borgwal de

krijgen van de problemen. Gezamenlijk is geconstateerd

Bedumerweg op.

dat vooral de oversteek van voetgangers en fietsers

De situatie is erg onoverzichtelijk

in relatie tot de snelheid van de voertuigen het grote

voor auto’s, fietsers en voetgangers.

probleem is. Met name tijdens de spitsuren. Ook speelt

Verschillende wegen.

de slechte zichtbaarheid een rol.

De oversteek is gevaarlijk; er wordt vaak niet

Binnenkort praten we gezamenlijk verder over gewenste

gestopt voor het zebrapad

en mogelijke oplossingen.

Er zijn op de zebra herhaaldelijk

Meepraten kan. Graag even aanmelden via het

levensgevaarlijke situaties, ook met kinderen

opbouwwerk van Stiel (gegevens blz. 31)

op fietsjes.

10

De Floresstraat wordt aangepakt en gaat van 50 km naar 30 km.

staat gepland in mei. Wat is er aan de hand volgens de aanwezige

Per etmaal rijden er 12.000 – 15.000 voertuigen over de Bedumerweg.

op dinsdagavond12 april

De Bedumerweg staat niet in de top 10

opbouwwerk)

stadsdeelcoördinator en de buurtagent erbij

Landelijk gezien gebeuren verhoudingsgewijs veel ongelukken op 50

met de verkeersdeskundige, de

De Bedumerweg is een van de vijf

Een oproep om mee te praten in de vorige

maart).


Slagroomtaart actie! 2011 is het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk. Stiel wil samen met vrijwilligers dit jaar vieren.

Meer activiteiten in het kader van het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk 2011 in onze stad staan op de website www. noordergoud.nl

Het hele jaar door willen wij mensen uit de Hoogte / Selwerderwijken blij maken met een overheerlijke slagroomtaart van Bakker Lijnema. Wij zijn op zoek naar mensen uit de buurt die al jarenlang vrijwilligerswerk doen en die wel eens in het zonnetje gezet mogen worden. Wilt u samen met ons een slagroomtaart aanbieden aan een vrijwilliger? Neem dan even contact met ons op. Wij regelen dan de rest! Josephine Hoeksema (vrijwilligerswerk) Carina van de Witte (opbouwwerk) Stiel Onze gegevens staan op blz. 31. Een briefje in de brievenbus bij het Floreshuis; nummer 23, kan ook.

11


Wijkteam de Hoogte De gemeente Groningen en de Groninger woningcorporaties vinden het belangrijk dat de wijkbewoners meebeslissen over het geld dat er beschikbaar is voor hun wijk. (Dat is vastgelegd in het ‘Nieuw Lokaal Akkoord’.) Want bewoners weten heel goed hoe hun woonomgeving leefbaarder en gezelliger kan worden. Daarom zijn er wijkteams opgericht. In die teams zitten bewoners samen met medewerkers van de gemeente, woningbouwcorporatie en opbouwwerk. In het wijkteam wordt vergaderd over de besteding van het geld. Of zoals in de Korrewegwijk en De Hoogte gebeurt, laat het wijkteam alle wijkbewoners beslissen. Door bewoners projectideeën in te laten dienen die de wijk leefbaarder en gezelliger maken. En door andere bewoners op die ideeën te laten stemmen op de Wijkstemdag. Voorgaande jaren was er nog een wijkteam en een Wijkstemdag voor de Korrewegwijk en De Hoogte samen. Maar de bezoekers van de Wijkstemdag gaven aan dat ze wilden opsplitsen. Na een succesvolle Wijkstemdag alleen voor De Hoogte in september 2010, is er nu ook een apart wijkteam voor De Hoogte, inclusief de Selwerderwijken. Daarin zitten: Joselien Pijpker, bewoonster Eva Vrieze, bewoonster Evert Bosscher, bewoner Carina van de Witte, Stiel opbouwwerk Gerda Galema, ondersteuning

12

Liesbeth van de Wetering, Gemeente Groningen Stein van Berkel, De Huismeesters Het wijkteam De Hoogte en Selwerderwijken zoekt nog nieuwe bewonersleden. Want het wijkteam zal ook komend jaar weer een Wijkstemdag gaan organiseren. We hopen op veel betrokkenheid van bewoners die met prachtige ideeën komen en actief zijn in de uitvoering van de gekozen projecten. Het wijkteam heeft er zin in en we gaan er met iedereen uit de wijk de schouders onder zetten om de wijk nog mooier en leuker te maken dan ze nu al is.

Wijkteam in overleg, op de foto van links naar rechts Stein, Joselien en Carina


Wist u dat: … dat voor onze rubriek inmiddels alle straatnaambordjes gefotografeerd zijn, … dat onze Op de Hoogte fotograaf een aantal merkwaardige dingen tegen kwam, … dat sommige straatnaambordjes verkeerd geschreven waren, … dat een aantal niet goed zichtbaar was door groen of regenpijp … dat dit inmiddels aan gemeente en Huismeesters is doorgegeven! … dat ook het CCG meegedaan heeft aan de Lentekriebels, … dat dit elk jaar op een zaterdag is, en … dat zij na afloop afsluiten met een gezamenlijke broodmaaltijd! … dat veel mensen al jarenlang op de Hoogte wonen en trots zijn op hun wijk, … dat Stiel en de Huismeesters op zoek zijn naar (deze) enthousiaste bewoners, … dat zij mensen zoeken die nieuwe bewoners welkom willen heten, en … dat daarvoor een speciale feestelijke bijeenkomst georganiseerd wordt! … dat 6 bewoners uit onze wijk en 6 bewoners uit de Korrewegwijk samen koken, … dat zij in de toekomst buffetten gaan organiseren voor de buurt, … dat in mei de aftrap van dit Buurtbuffet plaats vindt in het Floreshuis, … dat dit voorheen Kleurrijk Buffet heette en dat dit ook naar De Borg komt! … dat er een team is van vrijwilligers die bewoners helpt bij onderhoud in hun tuin, … dat er gezocht word naar mensen die hulp nodig hebben, … dat deze mensen zich kunnen melden bij het STIP, en … dat deze hulp gratis is! Het is maar even dat u het weet! Buurtsportwerk Welkom terug Irene Thoman! Buurtsportwerker Irene is moeder geworden van Sven en weer teruggekeerd van haar zwangerschapsverlof. Ze laat ons het volgende weten: Straatvoetbaltoernooi. Op woensdag 11 mei 2011 worden op de velden van VVK de voorrondes voor de Indische Buurt en de Hoogte gehouden. Winnaars hiervan doen op woensdagmiddag 25 mei mee aan de finale op de Grote Markt. Danone Nationscup (het toernooi van de Richard Krajicek Foundation). Net als voorgaande jaren kan er weer een selectieteam meedoen van 14 spelers tussen de 10-12 jaar (strikte leeftijdsgrenzen) die regionaal op woensdag 18 mei bij GVAV strijdt voor een plek op de landelijke finale op zaterdag 11 juni in het stadion van Excelsior (voorgaande jaren in het ADO stadion). De winnaar in Rotterdam gaat naar het WK in Madrid (Real Madrid stadion!). Op woensdag 1 juni is er de Nationale Buitenspeeldag (voorheen heette dit Straatspeeldag). Houd de aankondigingen van o.a. het SKSG in de gaten!

13


5 MEI  KERMIS + ROMMELMARKT     Donderdag 5 mei is het weer Bevrijdingsdag en dat gaan we als vanouds weer vieren. Er wordt in de speeltuin een Rommelmarkt georganiseerd en er is weer kermis. Het wordt vast heel gezellig!

Wist u dat er zelfs een plaatje gemaakt is over de “Kermis op de Hoogte”? Dit nummer is af en toe te horen op Radio Noord. Weet u meer van dit plaatje? Wie heeft de tekst geschreven, wie zingt het en van wanneer is het … laat het ons even weten!

Programma 8.00 – 16.00 uur: Rommelmarkt 10.00 – 18.00 uur: Kermis Vanaf 20.00 uur: Gezellige avond in het Speeltuingebouw met LIVE muziek.

Wilt u ook een kraampje huren voor uw spulletjes? De opgave is bij: Andries Roggeveld Hermanstraat 16 06-42800374

Wist u dat de Kermis op de Hoogte al een jarenlange traditie kent. Al vanaf ongeveer 1945. Dus reken maar uit!

14


Mei vakantieprogramma: Activiteiten Jongerenwerk De Hoogte Maandag 2 mei Dierentuin Emmen 10-16 jaar Eigen bijdrage: € 5,Verzamelen: 9.45 uur bij het Floreshuis Terug: ong. 17.15 uur Opgave verplicht! Dinsdag 3 mei Inloop 10 t/m 14 jaar 18.00 – 19.30 uur. De Borg Inloop 14+ 19.30 – 21.00 uur De Borg Woensdag 4 mei Lasergamen & Bowlen 10-16 jaar Verzamelen: 14.45 uur Terug: ongeveer 17.00 uur Eigen bijdrage: € 2,Opgave Verplicht Vrijdag 6 mei Bioscoop 10 t/m 16 jaar Verzamelen: Wordt nader bekend gemaakt. Eigen bijdrage: € 2,Heb jij leuke ideeën wat we met elkaar kunnen doen, kom dan meedenken bij de Activiteitencommissie!!! In de schoolvakanties hebben wij een ander programma, met allemaal verschillende, leuke activiteiten. Hou de poster in en om de Borg in de gaten of kijk op onze hyves jjwdehoogtehyves. nl of op check050.nl!!

Extra uren Kinderwerk afgelopen Kinderwerker Anika Jansen van het SKSG heeft een niet zo mooi bericht voor ons. Met ingang van 1 april is een deel van haar werk vervallen; de extra NLAuren voor het kinderwerk zijn afgelopen. Het gevolg hiervan is dat de Kinderkookclub (voor 4 t/m 8 jaar) op woensdag in de Borg niet meer door gaat. De knutselclub op donderdag van 15.45 - 16.45 uur is er gelukkig nog wel. Opgave is niet noodzakelijk, kom gerust eens kijken! Borgplein Buurtcentrum De Borg en Buurten Speeltuinvereniging (BSV) De Hoogte werken intensief samen. Er worden heel veel activiteiten georganiseerd door de vrijwilligers en de beroepskrachten van MJD, SKSG en WerkPro, en niet te vergeten door de Studenteninzet + stagiaires. De activiteiten vinden plaats in de beide gebouwen, op de Playground en uiteraard op het speeltuinterrein. Op de volgende bladzijde ziet u een overzicht met de (reguliere) activiteiten tot aan de zomervakantie. In de vakanties is er een speciaal programma! Groetjes, Jan, Annemieke & Irene Jongerenwerk & Buurtsportwerk Contactgegevens op de adressenpagina (blz. 31)

15


Maandag 15.00 -18.00 uur 15.30 -18.00 uur Vanaf 20.00 uur Dinsdag 9.00 -13.00 uur 15.30 -17.00 uur 15.30 -17.00 uur 18.00 -19.30 uur 19.30 -21.00 uur 20.00 -22.30 uur Woensdag 14.00 -15.30uur 14.00 -18.00 uur 15.30 -17.00 uur 18.00 -19.30 uur 19.30 -21.00 uur Vanaf 20.00 uur Donderdag 15.45 -16.45 uur 15.30 -17.00 uur 19.00 -20.15 uur 20.15 -22.00 uur

Sportcontainer voor 4 – 16 jaar Kookclub 8 t/m 12 jaar Tafeltennis vanaf 17 jaar

Speeltuin (buiten)

Inloopspreekuur MJD Inloop 10-14 jaar Meidenclub 10-14 jaar Inloop 10-14 jaar Inloop 14+ Kaarten en Sjoelen vanaf 17 jaar

De Borg

Kinderclub 4 t/m 12 jaar Sportcontainer Sport 10+ Inloop 10 -14 jaar Inloop 14+ Inloop en darten vanaf 17 jaar Knutselclub groep 3 t/m 5 Inloop 10 – 16 jaar Disco voor 4-12 jaar Disco 12+

Kinderruimte De Borg Speeltuingebouw De Hoogte

Jongerenruimte De Borg Kinderruimte De Borg Jongerenruimte De Borg Jongerenruimte De Borg Speeltuingebouw de Hoogte

Speeltuingebouw de Hoogte Speeltuin (buiten) Playground Jongerenruimte De Borg Jongerenruimte De Borg Speeltuingebouw de Hoogte

Kinderruimte De Borg Jongerenruimte De Borg Speeltuingebouw de Hoogte Speeltuingebouw de Hoogte

*Elke Laatste donderdag van de maand in de Jongerenruimte van De Borg 17.00 – 19.00 uur Activiteitencommissie 10-16 jaar Vrijdag 13.00 -18.00 uur 15.00 -17.00 uur

Sportcontainer Jongensclub 10-15 jaar

Speeltuin (buiten) Jongerenruimte De Borg

Zondag Vanaf 19.00 uur

Biljarten

Speeltuingebouw de Hoogte

*alle Voetbalwedstrijden van FC Groningen en het Nederlands elftal worden uitgezonden in het speeltuingebouw op groot scherm. Zaal open een half uur voor het begin van de wedstrijd.

Elke dinsdag en donderdag van 15.30 - 17.00 uur Spelcontainer voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Schoolplein Karrepad (van Oldebarneveldlaan)

16


Stichting de Productie is in volle gang met de opnames voor de wijk-dramaserie in de Hoogte Je denkt dat er een groot feest gaande is in je buurt, blijkt het niet een echt feest te zijn maar een filmset… En jij kunt daar bij zijn! Stichting de Productie is in volle gang met de opnames voor de wijk-dramaserie in de Hoogte. Dit project is gekozen tot één van de winnaars tijdens de Wijkstemdag van 2010 en heeft vorig jaar de eerste afleveringen gedraaid. Voor de vervolgopnames in mei zoeken wij nog mensen die willen meewerken aan dit project. Wil jij meehelpen in de nieuwe wijk-dramaserie over de Hoogte? Heb je een mooi huis, camper, brommer, ben je niet bang voor camera’s of vind jij het leuk om een dag op een filmset te zijn? Dan zijn wij op zoek naar jou! Stichting de Productie is een samenwerking tussen het Noorderpoort College, professionals en bewoners uit de Hoogte en de Korrewegwijk.

Wil jij meewerken aan deze nieuwe serie in de Hoogte? Wij zoeken mensen die: - zichzelf willen terug zien in de serie - hun huis willen zien in de serie - willen helpen bij de catering - het huis ter beschikking willen stellen voor make-up. Iets voor jou? Inschrijven kan via: figurantendehoogte@gmail. com 06-16106325 of via de inschrijflijst in De Borg voor meer informatie kijk op www. stichtingdeproductie.nl

Deze illustratie is geïnspireerd door het werk van Frans Le Roux

17


Hermanstraat 30 - 46 in de verkoop gegaan. In de volgende editie van Op de Hoogte kunnen we u hier meer over vertellen.

Vliegende start verkoop De Hoogte De Hoogte is schitterend om te zien en prachtig om te wonen. Dat bleek ook weer uit het hoge aantal bezoekers tijdens de Start Verkoop op 19 maart. Veel belangstellenden kwamen een kijkje nemen in de koopwoningen aan de Hermanstraat en Poortstraat. De verkoop van de woningen gaat door middel van inschrijving. De belangstelling was zo groot dat de woningen uiteindelijk zijn verloot. De Huismeesters is blij met dit resultaat! Na deze vliegende start gaan we door. Op zaterdag 2 april zijn de woningen aan de

18

Voor meer informatie over de koopwoningen in De Hoogte kunt u kijken op www.bewonderdehoogte.nl. Hier zijn ook leuke filmpjes van buurtbewoners te zien.

Cortinghborg krijgt straten vernoemd naar tuinwijken De straten in de nieuwe wijk Cortinghborg worden vernoemd naar tuinwijken. Cortinghborg komt ten noorden van De Hoogte. De Hoogte is begin twintigste eeuw gebouwd als een tuinwijk. Rond 1920 werden er in veel steden tuinwijken of tuindorpen gebouwd. De Hoogte heeft een bijzondere stedenbouwkundige waarde. De wijk is opgedeeld in twee gedeelten. De ‘oude’ Hoogte ten oosten van de Cortinghlaan en de ‘nieuwe’ Hoogte ten westen van de Cortinghlaan.


De ‘oude’ Hoogte werd tussen 1917 en 1921 gebouwd volgens de tuindorpgedachte. Een tuindorp moest zorgen voor een gezonde dorpse omgeving in de stad. Tuindorpen kenmerken zich door lage eengezinswoningen met een voor- en een achtertuin en een omgeving met veel groen. De voortuinen werden omheind met een strakke, groene haag; om de overgang tussen openbaar en privé aan te geven. De ‘nieuwe’ Hoogte werd in de jaren 1931-1932 gebouwd. Er werden twee bouwblokken gebouwd met 144 woningwetwoningen. Rond die periode was het bouwen vanuit de tuindorpgedachte in populariteit afgenomen. Een Groningse architectenbureau ontwierp dit gedeelte van de wijk in de Nieuw Zakelijke Stijl. Maar net als bij de bouw van de ‘oude’ Hoogte was de samenhang tussen stedenbouw, architectuur en openbare ruimte een duidelijk uitgangspunt. Ook nu kregen alle voortuintjes weer een heg om het verschil

tussen privé en openbaar aan te geven. Dit alles samen zorgde ervoor dat het bestaande en het nieuwe gedeelte goed bij elkaar pasten. Cortinghborg wordt ook een groene, veilige wijk met een kleinschalig karakter. Het stedenbouwkundig ontwerp van de wijk sluit prefect aan bij De Hoogte. De negen straten in de wijk worden vernoemd naar tuinwijken die in het verleden in Nederland en België zijn gebouwd. Het gaat om Agnetapark, Kapelleveld, Het Lansink, Heijplaat, Terdelt, Zuilen, Vernedepark, Nieuwendam en Oostzaan. Voor meer informatie kunt u kijken op www.begroetdecortinghborg.nl. Bron: Gemeente Groningen Bovenstaande foto RHC Groninger Archieven

19


Adverteren? Op deze pagina ziet u een aantal fictieve advertenties met verschillend formaat + tarief (per plaatsing). We hebben ook nog zogenaamde stoppertjes (1/16 pagina) en die zijn gratis. B.v. voor startende ondernemers uit de buurt. Meer weten? Neem contact op met de redactie. - alleen bedrijven gevestigd in onze buurt komen in aanmerking –


Jasmijn voor de wijk én voor de stad

niet goed weten hoe en waar. Daarvoor hebben we subsidie uit de gelden van de krachtwijken. Er zijn nu twee groepen actief en in dit

Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn

voorjaar gaat er een derde groep van start.

bestaat al sinds 1987 en is in de Sionskerk

Alleen als een groep niet vol is, wordt deze

begonnen als een buurtcentrum voor vrouwen

aangevuld met vrouwen uit andere wijken.

in de Indische wijk en de Hoogte.

Maar we merken dat er steeds meer vrouwen

In 2001 is Jasmijn verhuisd naar de

uit de wijk bekend zijn met en enthousiast

Floresstraat 2. In 2004 gingen de

zijn over dit traject en de derde groep zit

budgetten voor emancipatie in het hele

waarschijnlijk helemaal vol met buurtvrouwen

land omlaag. De gemeente Groningen heeft

uit de Hoogte en de Korreweg!

toen de emancipatie activiteiten in het

En verder kunnen de vrouwen uit deze wijken

vrouwencentrum aan de Boteringestraat

zich natuurlijk inschrijven voor de diverse

afgebouwd en Jasmijn bleef een subsidie

cursussen en workshops die bij Jasmijn

ontvangen met als voorwaarde dat ze zich

gegeven worden. Kijk voor het programma op

breder zou oriënteren en voor vrouwen uit

www.jasmijn.info of kom even langs aan de

de hele stad toegankelijk zou zijn. Vanaf dat

Floresstraat 2/1.

moment is Jasmijn samenwerkingsverbanden

Ook kunnen vrouwen uit Selwerd en

aangegaan met onder andere de MJD,

de Hoogte, onder begeleiding van een

het Alfa-college, Lentis, de GGD en de

medewerker van Jasmijn/MJD iedere

Sociale dienst en is, naast de gebruikelijke

woensdagochtend van 9:30 – 11:30 bij elkaar

cursussen en workshops, ook begonnen met

komen in het buurtpand aan de Lijsterbeslaan

taalprojecten, projecten gericht op werk

75 om aan educatieve, recreatieve en culturele

en projecten gericht op gezondheid. Deze

activiteiten mee te doen.

activiteiten vinden deels bij Jasmijn plaats maar ook in buurtcentra in andere wijken.

Alice Thijs

Jasmijn is er nu dus voor vrouwen in de hele

Directeur Jasmijn

stad Groningen. Toch blijven er ook projecten die speciaal voor vrouwen uit deze wijk zijn bedoeld. In 2010 was er bijvoorbeeld ‘Drawing her Story’ waarin vrouwen uit de wijk elkaars levensverhaal gingen tekenen. En zo is ook in 2009 het project ‘Jasmijn Werkt’ gestart. ‘Jasmijn Werkt’ is een project voor alleenstaande moeders en herintredende vrouwen die weer aan het werk willen maar

21


Op de Hoogte gaat de buurt in en interviewt een bewoner aan de hand van een vaste vragenlijst. Aan het eind mag de geïnterviewde de pen doorgeven aan een andere bewoner. Deze komt dan in de volgende buurtkrant. Deze keer de familie Stobbe Wat is uw naam en waar woont u? Wij zijn Dick en Siena Stobbe en we wonen aan de Borgwal (in het Hoogtepunt). Dick is 75, Siena is 72 en we zijn 52 jaar getrouwd. Woont u al lang in deze buurt? Siena is geboren aan de Bedumerweg (100 meter vanaf onze huidige woning) en is daarna met haar ouders naar een paar deuren verder verhuisd. Daar is Dick er bij ingetrouwd, dat ging toen nog zo in verband met de woningnood. Dick kwam uit de Oosterpark, de vogeltjesbuurt. Na het eerste eigen huisje aan de Bedumerstraat volgde nog een hele wooncarrière in de buurt; vooral in en rond de Bedumerweg. Het lijkt alsof we hier niet weg te branden zijn, maar dat is niet zo. Door het werk van Dick waren we bijna naar Beverwijk en Bolivia verhuisd. Met hoeveel mensen woont u in één huis? We wonen met z’n tweetjes. Onze vier zoons zijn al een tijdje de deur uit.

22

Huisdier: Onze grote, dikke kat, luisterend naar de naam Baby. Die naam had ie al en dekt de lading niet echt, haha. Krant: We lezen het Dagblad en verder gratis bladen als Gezinsbode en van het NSstation. Tijdschrift: We hebben de Plus en krijgen van alles van onze zoon, die het laatste exemplaar heeft van de leesportefeuille. Siena leent vaak De Knip, uit de bieb. Boek: We lezen veel. Dick leest romans en Konsalik. Siena leest vaak streekromans, kasteelromans en historische romans. Tv-programma: Siena kijkt niet veel tv, maar als ze dan toch kijkt dan graag naar doktersprogramma’s of 2 voor 12. Dick kijkt wel graag tv, maar houdt niet van doktersprogramma’s. Wel van De Wereld Draait Door, Pauw & Witteman, sport en Duitse showprogramma’s. Sport: Dick ging vroeger naar de wedstrijden van GVAV en later naar FC Groningen. Siena mag graag fietsen; ook naar de camping in Peize; daar zwemt ze ook graag in het zwembad.


Hobby: Dansen. We zitten allebei bij dansgroep Bethel. We oefenen op de woensdagochtend en treden een paar keer per jaar op in Oosterparkheem en Bernlef. Laatste vakantie: In april vorig jaar zijn we naar Lloret geweest in Spanje. Voor de rest zitten we op de camping en gaan we wel dagjes uit. We hebben veel uitstapjes van de seniorenclub van het Academisch ziekenhuis waar Dick 30 jaar gewerkt heeft in de verpleging. Bent u actief in uw straat / buurt? Vroeger waren we heel actief in de buurt. Vooral halverwege de jaren 70 met de renovatie van de Bedumerweg. Daar hebben we veel inspraak gehad. We zaten toen allebei in de werkgroepen van het A2-project. Onderwijs en Opbouw in de oude wijken. Siena bij opbouw en Dick bij onderwijs. Hij heeft toen veel contact gehad met Wallage; toen nog wethouder onderwijs. Ook is Dick voorzitter geweest van de oudercommissies van Corthingschool en Bouwmanschool (dat is nu het Karrepad). Door zijn goede contacten met Wallage heeft hij o.a. voor elkaar gekregen dat het lekke dak van kleuterschool De Boterbloem heel snel gerepareerd werd! Wat vindt u leuk of bijzonder aan de Hoogte / Selwerderwijken? We zijn heel blij met onze binnentuin, met bankjes, en met de recreatiezaal. Hier is

vaak sjoelen, rummicub, klaverjassen en bingo. Verder is het heerlijk dat er veel familie vlakbij woont. Wat moet er aangepakt of veranderd worden? Het is een goed plan dat de Borg afgebroken wordt en onder één dak komt met het Speeltuingebouw. Wat ze zouden mogen aanpakken is het kruispunt aan de Bedumerweg. We horen hier heel vaak gierende remmen. Wilt u nog iets kwijt aan uw medebewoners? Complimenten aan de ploeg mensen die hier regelmatig de buurt aan het opruimen is! Aan wie wilt u “de pen” doorgeven? Aan onze buren; dhr. en mevr. van Es.

Dick is al 57 jaar actief als vrijwilliger bij het Rode Kruis en is coördinator van de visueel gehandicapten in Groningen (provinciaal).Voor zijn Rode Kruiswerk heeft hij twee eremedailles gekregen; brons en zilver. Die zilveren heeft hij te danken voor zijn inzet ten tijde van de treinkaping bij De Punt. Ook heeft Dick een lintje gekregen, uitgereikt door Wallage (als burgemeester deze keer).

23


MANTELZORG. Hoe blijf ik er fit bij?’ Themabijeenkomst & lunch voor mantelzorgers 50+ Datum: Donderdag 19 mei van 10.00 - 13.00 uur Locatie: Fransiscuscentrum, Koekoeksplein 2

Aanmelden is verplicht en kan bij het STIP vóór 10 mei. Carolien Soons & Evelien Korf

Steunpunt Mantelzorg,

Het zorgen voor een ander kost veel energie. Zeker op latere leeftijd kan mantelzorg een zware belasting voor u zijn. Het is hierbij belangrijk ook goed voor uzelf te blijven zorgen. Mantelzorg. Hoe blijf je er fit bij? Een wijkverpleegkundige van Thuiszorg Groningen zal tijdens deze bijeenkomst aandacht besteden aan diverse gezondheidsthema’s: gezonde voeding, een betere nachtrust en voldoende beweging. Ook zijn er medewerkers van het Steunpunt Mantelzorg van Humanitas aanwezig om u te informeren welke ondersteuning u kunt krijgen bij de zorg voor uw naaste.  Bij deze nodigen we u uit voor deelname aan deze themabijeenkomst inclusief lunch.

24

Oosterpark, Korrewegwijk, De Hoogte & Indische Buurt. Humanitas Akerkhof z.z. 22 9711 JB Groningen tel. 050-3126000 www.humanitasgroningen.nl


ouders van pubers, over alcohol, drugs en opvoeden. In samenwerking met VNN. Locatie: Billitonstraat 78/2 (achter het gele hek) Opgave bij Marije den Daas: 06 13197667 Al breiend in gesprek Tijdens de inloop van het CJG hebben de moeders leren breien! Een enorm succes. Door mutsjes te breien voor baby’s in India hebben we de actie van “Save the children” gesteund. Er was veel aandacht voor elkaars talenten en de ouders hadden inspirerende gesprekken. Beer was jarig 9 maart was er een informatiebijeenkomst over Piramide, een programma waarmee op school en peuterspeelzaal wordt gewerkt. Er werd verteld wat Piramide is, hoe er op de speelzaal mee gewerkt wordt, maar vooral wat je er thuis mee kunt doen. Een gezellige ochtend, met leuke tips. Kom gerust eens langs om te kijken wat er allemaal gebeurt in het CJG aan de Billitonstraat. Je mag je kind(eren) meenemen. Activiteiten van het Centrum voor Jeugd en Gezin Peutergym in de wijk - voor peuters van 2 tot 4 jaar, iedere maandag van 8.45 tot 9.20 uur in basisschool Karrepad (Van Oldenbarneveltlaan 6). Opgave bij Amanda van Vossen: 06 10444668 28 april, 19 tot 20.30 uur: een avond voor

12 mei start er een cursus Babymassage. Voorlichtingsbijeenkomst op 14 april, 10 – 11.30 uur. Vier bijeenkomsten op de donderdagmiddag (13.30 – 14.30 uur): 12, 19 en 26 mei, 9 juni De cursus kost €25. Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie? Bel dan met Marije den Daas: 06 13197667 Centrum voor Jeugd en Gezin Indische Buurt/De Hoogte Billitonstraat 78/2 (achter het gele hek) Openingstijden Maandag 9.00 - 9.30 uur (locatie Karrepad, Van Oldenbarneveltlaan 6) Maandag 13.00 - 15.00 uur Dinsdag 8.30 - 11.30 uur Donderdag 8.30 - 11.30 uur

25


In 1650 werd de vader van Johan de Witt met Hugo de Groot met nog enkele anderen gearresteerd in opdracht van stadhouder Willem de 2e. Ze werden opgesloten in het slot Loevestein. Hugo ontsnapte in een boekenkist. De aanleiding tot deze arrestatie was, dat de regenten sterk bezuinigden en het leger heel klein werd. Adriaan Pauw (1585-1653) was de toenmalige Raadspensionaris. Hij werd opgevolgd door Johan de Witt. Govert van Slingelandt is een neef van Johan de Witt. De Witt stelde de staatsfinanciën op orde en creëerde een sterke vloot. Zijn motivatie hiervoor was, om een oorlogsvloot te maken voor zowel tegen de Engelsen als voor de zeehandel om koopvaardijschepen te beschermen. Het directe uitgaven van “honderden miljoenen euro’s”, dat dit ten koste ging van andere noodzakelijke uitgaven. Hierdoor werd het leger sterk ingekrompen en er was geen geld meer voor verdedigingswerken, tenzij steden dit zelf gingen bouwen. Er was een “machtstrijd” tussen Johan de Witt en zijn aanhang en de Oranjes.

26

Een direct gevolg was o.a. het eerste stadhouderloos tijdperk. In 1672 verklaarde de Franse koning Lodewijk XIV en de Engelse koning Karel II de Republiek der Verenigde Nederlanden de oorlog. Kort daarna viel de Fransen de Republiek binnen. Met hulp van de bisschoppen van Keulen en Munster. De laatste bisschop heeft Groningen belegd en zijn bijnaam was Bommen Berend. Doordat er weinig soldaten waren en weinig verdedigingswerken, konden de Fransen snel Frans Nederland (het huidige België) en Zuid Nederland doorstoten. Door grote stukken land onder water te zetten (bekend onder de naam de Nederlandse Waterlinie), wist men de Franse legers te stuiten. Het volk morde. Cornelis zat in de gevangenis. Johan kreeg een vervalste brief, waarin stond, dat hij zijn broer kon ophalen uit de gevangenis. Op het moment dat hij arriveerde, vertrok de hele wacht. Dat was op zaterdag 20 augustus 1672. Buiten gekomen was er volk op de been, die hen beiden lynchten. Er zijn bewijzen dat in hoge kringen de moord is voorbereid, o.a. door admiraal Cornelis Tromp, enkele Hervormde predikanten en Prins Willem 3e. In de dagen en weken erna volgden grote politieke zuiveringen. Aanhangers van De Witt werden onder druk of met geweld ontslagen van hun banen. Jan Heslinga


In de vorige aflevering schreef Jan Heslinga in zijn straatnamenrubriek over de Cortinghpoort terecht dat de familie Van Coevorden het kasteel te Selwerd bewoonde (de ruïne daarvan, ‘De Huppels’ genoemd, is nog zichtbaar vanaf uitkijktoren, westelijk van de Selwerderhof, aan het Van Starkenborghkanaal). Voor de straatnaamgeving van De Hoogte vroeg directeur gemeentewerken, Mulock Houwer, de toenmalige rijksarchivaris Joosting om gegevens over de geschiedenis van dit gebied. Er had een versterkt huis, een ‘steenhuis’, gestaan, ongeveer ter plaatse van het huidige Hoogteplein en niet, zoals De Huismeesters in een advertentie over de Cortinghborg willen doen geloven, ter plaatse van die nieuwbouwwijk. Bij de bouw van de huizen werden

duizenden grote stenen gevonden van dit Cortinghhuis, dat in een bocht van de rivier de Hunze lag. Joosting baseerde zich voor de straatnamen op een artikel van mr. H.O. Feith uit 1839, waarin deze – foutief – veronderstelde dat de Van Coevordens het Cortinghhuis bewoonden. Een jaar later verscheen al een artikel dat op die fout wees. Bij de straatnaamgeving maakte de gemeente gebruik van de foutieve gegevens, verstrekt door Joosting. Zo kwamen er de Idastraat, Reinautstraat en Hermanstraat, die niet bij De Hoogte maar bij Selwerd horen. Al in 1919 ontdekte men die fout en wilde men die namen alsnog veranderen in namen van de familie Cortinghe: Radward, Fretheric en Henric. Wethouder G. Nijhoff vond echter: ééns gegeven blijft gegeven en zo is het tot op vandaag de dag. Misschien kunnen namen van de Cortinghes nog een plek krijgen in het nieuwbouwgedeelte De Cortinghborg? Albert Buursma

27


28


“CENTRA” kruidenier fa. J.Veld

kruidenier fa. W. Pölkerman

Het raadsel van de kruideniers!

Mijn Opa en Oma hadden vroeger een bakkerij in Leek

Eén lezer meldde ons dat de kruidenierswinkel van fa.

en dit kun je weer zien op de achterpagina.

van der Heide niet aan de Jacob Catsstraat zit maar aan

Dit als een soort eerbetoon aan mijn familie en is ook

de Jacobstraat (in de Oosterpoort). Een andere lezer liet

weer oet de ole deuze. Want deze tekening heeft in

ons weten dat firma van de Heide aan de Bedumerweg

2000 ook al een keer op de voorkant van de toenmalige

zat. Weer een andere lezer vertelde ons dat er wel

buurtkrant gestaan en die fiets is zoals mijn vader en

een firma v/d Heide aan de Bedumerweg zat maar

moeder elkaar hebben leren kennen. Verder zie je nu

dat was geen kruidenier maar een galantarie (allerlei

dat deze fietsen ook weer helemaal in zijn. De kleurplaat

huishoudelijke artikelen en snuisterijen).

hiernaast was oorspronkelijk ook een voorkant, uit 1997.

Na enig speurwerk in de beeldbank van de Groninger

Bert Blaauw.

Archieven, ben ik er achter gekomen dat “CENTRA” kruidenier Fa. J. Veld, aan de Bedumerweg 43 zat en

Reageren? Mail naar Hoogtekrant@gmail.com

kruidenier W. Pölkerman, aan de Bedumerstraat 5, westzijde hoek Allersmastraat, en dat Fa. van der Heide, wel degelijk aan de Jacob Catsstraat zat. Maar het kan zijn dat de betreffende fotografen van de beeldbank zich hebben vergist. Op een van de foto’s van de vorige keer stond in elk geval de winkel van ‘CENTRA’ aan de binnenkant. En er was ook een foto van de fa. van der Heide. Maar hoe zit dat dan met die grote foto? Eigenlijk is dit een foto van mevr. Beika Blaauw- Bos, ook wel bekend als mijn Oma. Dit was eigenlijk bedoeld als opvulling van de pagina.

29


Het drukst bereden voetpad De vraag of de straten in onze wijk veilig zijn, kan ik met een volmondig JA beantwoorden, want iedereen fietst op de stoep. Een van de drukstbereden voetpaden is wel het pad dat in SelwerderwijkNoord van de Van Oldenbarneveltlaan naar de Eikenlaan loopt, dus vlakbij de glas- en oud-papiercontainers. Een blinde vriendin, die daar vaak haar geleidehond uitlaat, vertelde mij onlangs dat zij dat pad in ieder geval tussen 08:00 uur en 10:00 uur, en tussen 14:30 uur en 16:30 uur mijdt, omdat schoolgaande kinderen er dan veelvuldig gebruik van maken. En je kunt daar ook lekker doorcrossen, want aan de kant van de Van Oldenbarneveltlaan is de straat daar al op stoepniveau gebracht (veel fietsers rijden zelfs al in de Van Slingelandtstraat op de stoep), en voorbij het spoorwegviaduct is een afritje in de trottoirband aangebracht. Men wordt dus op zijn wenken bediend. Onlangs zijn die vriendin en ik bij STIP geweest, het pand op de hoek Soendastraat/Floresstraat, waar diverse instanties spreekuur houden. Daar werden wij gastvrij ontvangen met (gloeiendhete J) thee. Voorts hadden wij een goed gesprek met dhr. Nico Lefferts, die buurtagent van de Oud-Indische buurt is. Een dag later

30

ben ik zelfs nog door een collega van hem gebeld. Een oplossing om van dat ‘fietspad’ weer een voetpad te maken, lijkt op korte termijn echter niet in zicht, al was het alleen maar omdat de gemeente er niet veel voor voelt om al te veel in dat pad te investeren. Er zal dus een beroep moeten worden gedaan op de moraal van de schoolgaande kinderen, en de andere fietsers die over dat voetpad rijden. Maar ja – hoe zinvol is dat? Kun je een kat vragen om uit humanitair oogpunt de muis te laten lopen? Kun je een bloedzuiger vragen om uit liefdadigheidsoverwegingen eens wat minder te steken? Ik vrees dat je er geen steek mee opschiet… Wil van Eekeren


Buurtcentrum De Borg

SKSG Kinderwerk

Borgwal 90, 9716 GZ Groningen (050) 571 27 15

Anika Jansen 06-494 94 616 a.jansen@sksg.nl

Beheerder: Tjalling Leffers

Buurt- en Speeltuinvereniging De Hoogte Borgwal 88, 9712 GZ Groningen (050) 573 01 03 Contactpersoon: Anno van Meel

Christelijk Centrum Groningen Johan de Wittstraat 2 9716 CG Groningen

Centrum Jeugd en Gezin Opvoedondersteuning. Billitonstraat 78/2 Consulent Marije den Daas 06- 131 976 67

STIP (Steun- en informatiepunt) (050) 5773162 dehoogte@stip-groningen.nl

MJD In De Borg, (050) 549 55 66 info@mjd.nl Crisissituaties, na 17.00 uur en in het weekend bereikbaar via Sensoor: (050) 526 07 07

Stiel Opbouwwerk Carina van de Witte (050) 5772325 06-285 386 73 c.vandewitte@stiel.nl

Thuiszorg Nait Soezen 06-54680105 Dagelijks van 8.30-17.00 uur naitsoezen@thuiszorg-groningen.nl

(050) 577 77 57

Wijkpand De Huismeesters De Hoogte 22 Iedere dinsdagmiddag van 15.00 tot 17.00 spreekuur over de renovatie. Telefoon: (050) 365 71 71

De Huismeesters Friesestraatweg 18 9718 NH Groningen (050) 365 71 71 (ma t/m vrij van 8.00 – 17.30 uur) Openingstijden van het kantoor

Stiel Vrijwilligerswerk Josephine Hoeksema 06-818 54 141 j.hoeksema@stiel.nl

Politie 0900-8844 Buurtagent Jaap Wallinga Jeugdagent Fred Wilbrink

Brandweer (050) 3674777

ma t/m vr van 8.00 - 17.00 uur

MJD jeugd- en Jongerenwerk Jan Brugge 06-209 25 229 j.brugge@mjd.nl Annemieke Hoek 06-448 71 442 a.hoek@mjd.nl

Buurtsportwerk Dick Giesberts 06-494 94 616 a.jansen@skg.nl

Meldpunt Overlast en Zorg Maandag t/m vrijdag tussen 10.00 – 17.00 uur. Contactpersoon: Angela Vrolijk

Buurtconciërge Bert Kelders Werkplek: De Borg (050) 571 27 15

Milieudienst (afval) (050) 367 10 00

Milieustewards Kars Ottens 06-52305503 k.ottens@md.groningen.nl Wally Schepers 06-52305507 w.schepers@md.groningen.nl

Loket beheer en verkeer (wijkpost) (050) 367 89 10

(050) 587 58 85

Het Ondernemershûs, Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (050) 318 00 11 dagelijks 9.00 -17.00 uur en daarbuiten voor noodgevallen, zoals opvang info@ashg-groningen.nl

participatie, werk en ondernemerschap Johan de Wittstraat 15 9716 CN Groningen (050) 549 25 61 Staan uw gegevens hier (nog) niet bij of incorrect, laat het ons dan even weten Hoogtekrant@gmail.com

31


Op de Hoogte, april - mei 2011  

Op de Hoogte, april - mei 2011