Page 1

Turizam BiH

Winter in Bosnia and Herzegovina

Winter in Bosnia and Herzegovina

Zima u Bosni i Hercegovini

Broj 2 • veljača 2010. • Godina II.

Č A S O P I S Z A T U R I Z A M I K U LT U R U Ž I V L J E N J A

Broj 2 • veljača 2010. • Godina II.

9 771986 505001

Zima u Bosni i Hercegovini

Turizam BiH ISSN 1986-5058

BESPLATAN PRIMJER AK


Turizam BiH I m p re s u m

Gral d.o.o. Široki Brijeg Stjepana Radića 18a 88220 Široki Brijeg

Izdavač / Publisher: Udruga Stećak www. turizam-bih.com info@turizam-bih.com Suizdavač / Co-publisher: Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Telefon: 00387 39 706 113 Tel./faks: 00387 39 703 036 E-mail: gral@gral.ba www.gral.ba

Za izdavače / For the publisher: Grgo Mikulić Majo Harmandić Glavni urednik / Editor in chief: Grgo Mikulić grgomi@gmail.com

Djelatnost:

Zamjenik glavnog urednika Assistant editor in chief: Krunoslav Šetka

- nakladništvo - trgovina - usluge: izrada tiskanica, pečata, graviranje itd.

Uredništvo / Editorial board: Majo Harmandić, Krunoslav Šetka, akademik Sulejman Redžić, Ivan Mikulić, Tatjana Bulaić, Senaid Šabanović, Grgo Mikulić.

Cijena 30 KM

Prijevod na engleski / Translation: Ivana Medić Lektura / Language editor: Stanko Jurilj Korektura / Proofreding: Stanko Jurilj, Ivana Medić Grgo Mikulić Fotografije / Pictures: Dejan Jazvić Dragan Marijanović Grgo Mikulić Zoran Drmać Arhiva Turizma BiH Grafička priprema / Art layout: SD studio Tisak i uvez / Printed by: Grafotisak Grude Časopis Turizam BiH upisan je u Registar javnih glasila u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke pod rednim brojem 19. stranica 0019. dana 26. listopada 2009. godine.

ISSN 1986-5058

Snježno uobličenje zaštitnika hercegovačkih skijališta The patron of the Herzegovinian ski-grounds shaped in snow

Cijena 5 KM

Cijena 25 KM


Broj 2 • veljaÄ?a 2010. • Godina II

4

2nd issue • February 2010 • Year II

Kazalo / Contents Turizam BiH

RijeÄ? urednika / Editorial

7HPDEURMD,VVXHWRSLF 6

Zima u Bosni i Hercegovini / 9KPVGTKP$QUPKCCPF*GT\GIQXKPC 8..... Budućnost domaćeg zimskog turizma u naťim je rukama / 6JGHWVWTGQHJQOGYKPVGTVQWTKUOKUKPQWTJCPFU 14... $LGNCčPKEC 21... 8NCčKè 30... -WRTGU 36... Jahorina 42... Blidinje 50... (+5W-WRTGUW(+5CV-WRTGU

Život gradova / .KHGQHVJGVQYPU 54... 5CTCLGXQ 68... 0GWO

60... Mostar

64... $CPLC.WMC

7XUL]DP/7RXULVP 70

$CPLUMQNLGĂŹKNKÄŤPKVWTK\COW$QUPKK*GTEGIQXKPK 6JGTOCNURTKPIUĹ?VQWTKUOKP$QUPKCCPF*GT\GIQXKPC

82

Pisci, filmaĹĄi, sportaĹĄi, znanstvenici, svećenici veleposlanici bh. turizma 9TKVGTUĹżNOOCMGTUURQTVUOGPUEKGPVKUVURTKGUVUĹŒVJG CODCUUCFQTUQH$QUPKCPCPF*GT\GIQXKPKCPVQWTKUO

9LMHVWL/1HZV 86

Susret ministra Hercega s glavnim tajnikom Svjetske turistiÄ?ke organizacije /KPKUVGT*GTEGIĹ?UOGGVKPIYKVJVJG UGETGVCT[IGPGTCNQHVJG9QTNFVQWTKUVQTICPK\CVKQP

90

Zlatna ugostiteljska kruna )QNFGPECPVGTKPIETQYP

6WUXÄ€QHWHPH/3URIHVVLRQDOWRSLFV 98

Informacije kao konkurentska prednost u turizmu +PHQTOCVKQPCUEQORGVKVKXGCFXCPVCIGKPVQWTKUO

118

Brandiranje Bosne i Hercegovine $TCPFKPIQH$QUPKCCPF*GT\GIQXKPC


Riječ urednika

U zimskim turističkim potencijalima BiH nalazi se šansa a ne jamstvo gospodarskog uspjeha Onaj tko prije shvati da se na ovim prostorima, jer nema pogodnih terena za izgradnju zimskih središta iznad 2000 m nadmorske razine, može raditi na izgradnji samo turističkih središta sa svim popratnim sadržajima za cjelogodišnji, a ne samo sezonski vid turizma, samo taj može i uspjeti. Svi ostali koji se budu željeli baviti turizmom na našim prostorima a ne budu u tom smjeru razmišljali i činili, zasigurno će doživljavati samo razočarenja.

4

T

uristički djelatnici u zimskim turističkim središtima svake godine s nestrpljenjem čekaju kalendarski početak zime nadajući se da će snijega baš te zime biti u izobilju i da se predviđanja različitih glasnogovornika globalne toplinske apokalipse neće obistiniti. I ove godine je bilo tako. I snijeg, na njihovu kratkotrajnu radost, pade i kao naručen baš netom prije početka đačkog zimskog raspusta. Njihovo veselje je bilo neizmjerno. No kratko je trajalo. Jugo donese kišu, i snijega nestade preko noći. I kao što njihovoj radosti nije bilo kraja dok je snijeg padao, sada isto tako beskrajna bijaše njihova žalost. A zbog čega? Zbog snijega. Tako je to kada svoje raspoloženje ili biznis, svejedno, gradimo na nečemu tako nestalnome kao što je snijeg, led ili vremenska prognoza. Umjesto da promijenimo ono što možemo promijeniti, dogradimo ono što je potrebito naše dogradnje kako bi rezultati bili barem utoliko bolji, ili kako bismo negativne efekte smanjili na najmanju moguću mjeru, mi samo gledamo u nebo i hulimo na Boga što nam nije dao ono što smo očekivali od Njega kada je, to svi znamo, On to već mogao. To što nam je pokazao kako se snijeg može i umjetno napraviti nama nije dovoljno, jer na kraju krajeva umjetna proizvodnja snijega košta. Pa što bismo ga mi proizvodili kada može i onako sam od sebe pasti. Na nama je da uredimo staze, izgradimo vučnice, ski liftove: dvosjede, četverosjede, šesterosjede, a njegovo je da dâ snijeg. Neka svatko radi svoj posao, to je po prirodi stvari najbolje. A to što nam se, jer po prirodi stvari nema snijega, nema tko voziti ni na dvosjedima a mi ugrađujemo šesterosjede, nikom ništa. Da ne govorim o izgrađenim objektima za smještaj koji avetinjski zjape prazni. I neka mi nitko ne govori kako nema novaca, jer i u pogreške je trebalo investirati i ulagati. Davno su ljudi rekli: svačije – ničije. I mi opet ništa. U poslu se svaka pogreška debelo plaća prije ili poslije. I dugo. Obilazio sam olimpijske planine, i ne samo njih, no njih naglašavam posebno. Bogu plakati. Hoteli, vikendice i drugi objekti niču ko gljive poslije kiše. Nije da nema novaca. Na Risovcu, na Ruištima, na Igmanu, na Bjelašnici, na Jahorini, na Vlašiću, svuda isto. Topove će platiti netko drugi. Uvijek netko drugi. Tko je taj netko drugi? Tko? Na Kupresu, noću snijeg proizvode topovi, danju se skija, noću opet pada umjetni snijeg, i tako dalje iz dana u dan. Važno je samo da temperatura padne ispod ništice i eto razloga za zahvalu Bogu, a ako još k tome padne i malo prirodnog snijega, skijalište naprosto provre od zahvalnog plesa i domaćina i gostiju, a priroda zablista svojim kristalima da ne možeš ni gledati od ljepote. Tko sam učini puno, i Bog mu nadoda ponešto. Tako ni ova sezona neće bar posve propasti. Vremena za bogohuljenje nema baš previše, jer stotinu stvari treba učiniti, stotine ljudi opslužiti. Zagovornici globalnog zatopljenja jesu glasni, no vrijeme ih često demantira, a sve češće se čuju i glasovi kako je vrijeme globalnog zatopljenja prošlo i da slijedi vrijeme globalnog zahlađenja. Tko je u pravu vrijeme će pokazati, no od iščekivanja se ne može živjeti. Vrijeme koje je pred nama bit će vrijeme onih koji budu činili, još više će biti onih koji budu dobro činili. Oni koji budu čekali da im netko drugi nešto učini, zasigurno će doživjeti veliko razočarenje. A snijega će biti, nekada malo više, nekada malo manje. Gospodo, onaj tko prije shvati kako na ovim prostorima, jer nema pogodnih terena za izgradnju zimskih središta iznad 2000 m nadmorske razine, može se raditi samo na izgradnji turističkih središta sa svim popratnim sadržajima za cjelogodišnji, a ne samo sezonski vid turizma, samo taj može i uspjeti. Svi ostali koji se budu željeli baviti turizmom na našim prostorima a ne budu u tom smjeru razmišljali i činili, zasigurno će doživljavati samo razočarenja. I ove najnovije ohrabrujuće slike, koje nam dolaze sa skijališta diljem Bosne i Hercegovine, ublažit će razočarenje i barem donekle poboljšati krajnje poslovne rezultate zimskih turističkih središta u Bosni i Hercegovini, no u njima se zasigurno ne kriju trajna rješenja, niti vizija samoodrživosti i dugoročnog razvoja zimskih turističkih središta u Bosni i Hercegovini.

Turizam BiH • veljača 2010.


Editorial

There is a chance and not the guarantee of economical success in winter tourist potentials of BiH One who sooner realises that here you can only work on building the tourist centres with all the accompanying programs for the whole-year, not just the seasonal aspect of tourism, because of the lack of grounds for building the winter centres above the altitude of 2000 metres, only that one can succeed. All the others who wish to be occupied in tourism in our areas without having this in their minds will only be disappointed, for sure.

T

ourist workers in winter tourist centres every year impatiently wait for the calendar beginning of winter, hoping that there would be abundant of snow right that winter and that the foresights of various spokesmen of the global warmth apocalypse would not be true. The same happened this year too. The snow fell, to their short joy, as made ordered right before the beginning of the winter school break. Their joy was immeasurable, but didn’t last for long. The southern wind brought the rain and the snow was gone over night. And as there was no end to their joy while the snow was falling, so was their sorrow immeasurable. And for what? For the snow. This is what happens when we build our mood or business on a thing as unstable as snow, ice or the weather forecasts. Instead of changing what could be changed, add on what needs to be added for the results to be as better possible, or to reduce the negative effects as much as possible, all we do is look at the skies and blaspheme at God why He didn’t give us what we expected when He could, as we all know. The fact that he showed us how the snow could be artificially made isn’t enough for us, because in the end the artificial snow production costs much. So, why would we produce snow when it can fall by itself? It is up to us to arrange the ski-runs, build the ski-lifts: two-seated, four-seated, sixseated, and it should only snow. Everybody should do their job, that’s the best by the nature of things. And why there’s nobody to ride in those two-seaters, because there’s no snow by the nature of things, and we build the six-seaters, who cares. Not to talk about the buildings for accommodation, which stand ghostly wide open. And I don’t need to hear that there’s no money, because these mistakes had to be invested in. A long time ago someone said: everybody’s – nobody’s. And still we’re doing nothing. Each mistake in business is being paid a lot, sooner or later. I’ve been going around the Olympic Mountains and not only them, but I’m specially emphasizing them. It’s a crying shame. Hotels, weekend houses and other buildings are springing up like mushrooms. There is theMoney. On Risovac, Ruišta, Igman, Bjelašnica, Jahorina, everywhere is the same. Someone else will pay for the snow cannons. There’s always someone else. But, who is that someone else. At Kupres the cannons produce the snow during the night, and during the day people are skiing, at night again the artificial snow falls, and so it goes day by day. It’s only important for the temperature to fall under the zero and there’s the reason for thanking God and if there is also some natural snow falling, the skiing grounds simply blossom with thankful dance of the hosts and guests, and the nature glitters with its crystals. The Lord adds something to one who does a lot by himself. That’s why this season won’t be ruined totally. There is no time for cursing the Lord, because there are hundreds of things to be done, hundreds of people to be served. Advocates of the global warming are loud, but the weather often denies them, and we can hear more often that the period of global warming is past and the period of global cold spell follows. The time will show who is right, but you can’t live out of expectation. The time ahead of us will be the time of those who work and even more of those who work well. Those who wait for someone else to do something instead of them will be much disappointed, for sure. And there will be snow, sometimes a little bit more, sometimes little less. Dear gentlemen, one who sooner realises that here you can only work on building the tourist centres with all the accompanying programs for the whole-year, not just the seasonal aspect of tourism, because of the lack of grounds for building the winter centres above the altitude of 2000 metres, only that one can succeed. All the others who wish to be occupied in tourism in our areas without having this in their minds will only be disappointed, for sure. The most recent encouraging images that are coming from the skiing grounds all over Bosnia and Herzegovina will ease the disappointment and, to some degree, improve the final business results of winter tourist centres in Bosnia and Herzegovina. But, the final solutions don’t hide in that, nor the vision of self sustainability and long-term development of the winter tourist centres in Bosnia and Herzegovina.

Tourism BiH • February 2010

5


Tema broja

6

Turizam BiH • veljača 2010.


Issue topic

Tourism BiH • February 2010

7


Potoje problemi, ali i načini da se riješe

Piše: dr. sc. Nevenko Herceg, ministar okoliša i turizma Federacije BiH

O

d 1924. godine kada su u francuskom Cxamonixu održane prve Zimske olimpijske igre, samo je deset od ukupno 236 država u svijetu imalo čast biti im domaćinom. Francuska, SAD, Švicarska, Norveška, Italija, Austrija, Japan, Kanada, Njemačka… i među njima Bosna i Hercegovina, sada već daleke 1984. godine. Biti u društvu takvih zimskih destinacija kao što su Cxamonix, St. Moritz, Cortina d’Ampezzo, Grenoble, Innsbruck, Calgary, Lilehamer, Salt Lake City ili Abertvile potvrda je izvrsnosti domaćih prirodnih potencijala za razvoj zimsko-športskog turizma. Čak i uvažavajući činjenicu da nemamo dugu skijašku tradiciju poput austrijske pokrajine Tirol, u kojoj 8

početci skijanja datiraju iz 1901. godine, kako tada tako i sada sačuvane prirodne ljepote i definitivna zemljopisna pogodnost naših skijaških centara poput onih na Bjelašnici, Jahorini, Igmanu, Kupresu, Vlašiću, Blidinju, Rostovu, Brusnici, Busovači, Oštrelju, Smetovima, Ruištu... dobra su osnova za pozicioniranje na turističkom tržištu. Iako postojeća infrastruktura, unatoč ulaganjima u posljednje dvije tri godine, daleko zaostaje za elitnim skijaškim centrima, Bosna i Hercegovina na svojim planinama ima upravo ono što njima nedostaje – zaštićena područja, bogatu floru i faunu, šume, kulturno-povijesne spomenike i, možda ono što je najbitnije, svaka od njih ima svoje specifičnosti lokalnih običaja, folkora, gastronomske i enološke

Turizam BiH • veljača 2010.

Za odabir odredišne destinacije od presudnog su značaja upravo športski objekti i sadržaji kao što su skijaške vučnice, dodatna oprema za zasnježavanje i osvjetljenje, staze za snowboard, sanjkanje, klizališta, ali i cijela paleta aprés ski sadržaja zbog kojih se skijaši, ali i neskijaši odlučuju za tjedan odmora u planinama ponude. Stoga se samo po sebi interesantnim i tržišno veoma efikasnim nameće razvijanje tržišne marke zaštićenih područja koja su u sinergijskom odnosu sa turizmom, sa proizvodima i uslugama iz zaštićenih područja, tržišne marke koja odražava visoko razvijenu prirodnu turističku ponudu i odnos prema prirodi i prirodnim resursima, što na kraju mora rezultirati dobrim cijenama i dobrom turističkom potrošnjom.


There are problems, but there is also the solution

In choosing the destination crucial importance have the sports buildings and things like ski-lifts, additional equipment for snowing and lightening, grounds for snowboard, sledging, skating rinks, and a line of après ski programs, which are the reasons for the skiers and non skiers to decide for the weekend of rest in the mountains.

S

ince 1924, when the first winter Olympics were held in French Cxamonix, only ten out of 236 countries in the world had the honour of being the host for the Olympics. France, USA, Switzerland, Norway, Italy, Austria, Japan, Canada, Germany… and among them Bosnia and Herzegovina in 1984. To be in the company of winter destinations like Cxamonix, St. Moritz, Cortina d’Ampezzo, Grenoble, Innsbruck, Calgary, Lilehamer, Salt Lake City or Albertvile is the confirmation of the excellence of local natural

potentials for the development of winter-sports tourism. Even with taken into consideration the fact that we don’t have long skiing tradition like Austrian province Tirol, where the beginnings of skiing date from 1901, still preserved natural beauties and favourable geographical conditions of our ski centres like the ones on Bjelašnica, Jahorina, Igman, Kupres, Vlašić, Blidinje, Rostovo, Brusnica, Busovača, Oštrelj, Smetovi, Ruište…are good basis for positioning on the tourist market. Even though the existing

Tourism BiH • February 2010

9


Ljepota je potrebna, ali ne i dostatna Prirodne ljepote Bjelašnice, Jahorine, Igmana, Kupresa, Vlašića, Blidinja, Rostova, Brusnice, Busovače, Oštrelja, Borja, Ruišta i ostalih zimskih centara svakako su Božji dar. Ljepota im je neupitna, no u surovim uvjetima svjetskog turističkog tržišta ne i dostatna da privuče i zadrži gosta. U današnjem užurbanom načinu života, aktivan odmor postaje najvažniji motiv za putovanje i boravak u zimskim turističkim centrima. Prema službenim istraživanjima u porastu je trend provođenja zimskog odmora te je on, primjerice u Njemačkoj i Nizozemskoj, već dosegnuo 30 posto svih odmora. Pri tome su za odabir odredišne destinacije od presudnog značaja upravo športski skijaški objekti i sadržaji kao što su skijaške vučnice, dodatna oprema za zasnježavanje i osvjetljenje, staze za snowboard, sanjkanje, klizališta, ali i cijela paleta aprés ski sadržaja zbog kojih se skijaši, ali i neskijaši, odlučuju za tjedan odmora u planinama. Gdje smo danas mi? Ono što danas nudimo je preko stotinu kilometara pristojnih skijaških staza koje su povezane sa deset žičara i više od trideset ski-liftova čime je osigurano opsluživanje oko 45000 skijaša na sat. U hotelima sa tri i više zvjezdica, apartmanima, pansionima i planinarskim domovima osigurano je preko 10.000 ležaja. Posljednjih dvije tri godine kao odgovor na sve izraženije posljedice globalnog zatopljenja, iako se domaća skijališta nalaze uglavnom na nadmorskim visinama preko 1000 pa čak do 1800 metara, neki su domaći skijaški centri osigurali opremu za dodatno zasnježivanje, ali i obnovili ili pak instalirali nove vučnice i ski-liftove. Problemi još uvijek postoje, ali postoje i načini da ih riješimo. 10

Turizam BiH • veljača 2010.


Kravica pod snijegom

Kravica under the snow

infrastructure, in spite of the investments in the past two-three years, is far beyond the elite skiing centres, Bosnia and Herzegovina has, on its mountains, the thing what they miss – preserved areas, rich flora and fauna, forests, cultural-historical monuments and, what may be the most important, each of them has its specific local customs, folklore, gastronomic and oenological offer. That’s why the development of market trademark of protected areas that are in synergic relation with the tourism, with the products and services from the protected areas imposes by itself as interesting and in market terms very efficient; a market trademark that reflects highly developed natural tourist offer and relation to nature and natural resources, what has to result with good prices and good tourist consumption in the end.

The beauty is needed, but not enough Natural beauties of Bjelašnica, Jahorina, Igman, Kupres, Vlašić, Blidinje, Rostovo, Brusnica, Busovača, Oštrelj, Borje, Ruišta and other winter centres are gifts from above, for sure. Their beauty is indisputable, but in the rough conditions of the world’s tourist market not enough to attract and keep the guest. In today’s busy way of life, active rest becomes the most important motive for travel and stay at the winter tourist centres. According to the official researches the trend of spending the winter vacation is rising and, especially in Germany and Nederland, it has reached 30 % of all vacations. In choosing the destination crucial importance have the sports buildings and things like ski-lifts,

additional equipment for snowing and lightening, grounds for snowboard, sledging, skating rinks, and a line of après ski programs, which are the reasons for the skiers and non skiers to decide for the weekend of rest in the mountains. Where are we today? What we offer today is over a hundred kilometres of decent ski-runs that are connected with ten funicular railways and more than thirty ski-lifts, by which 45,000 of skiers can be served per hour. There are over 10,000 beds in hotels with three and more stars, apartments, boarding houses and climber’s lodgings. As a reply to more and more measurable effects of global warming, in the past two-three years, even though our ski grounds are mostly at the altitudes over 1000 and even 1800 metres, some of the skiing centres ensured the equipment for additional snowing

Tourism BiH • February 2010

11


Rješenje je cjelogodišnji turizam Budući da se niti jedno domaće skijalište ne može mjeriti sa zvučnijim, primjerice alpskim skijalištima, naš adut su mala skijališta, staze do kojih se dolazi nakon sat vremena vožnje od većih gradova, ali i odredišta koja bi, ako žele biti konkurentna, trebala ulaganjem u dodatno zasnježivanje, jer su klimatske odnosno meteorološke prilike posljednjih godina glavna kočnica razvoja, maksimalizirati svoje zimske mogućnosti i uz to nuditi i nešto više od skijanja. To nešto više svijet odavno prakticira budući da se svjetski planinski turistički centri sve više razvijaju u velike i bogate turističke destinacije koje brižljivo odabranim segmentima turističke potražnje nude svoje kapacitete i programe 365 dana u godini. S obzirom na iznimno Jahorina - Pale, ski centar

12

bogatstvo prirodnih resursa, od ljepote do čistoće, naša su planinska područja gotovo idealna za različite športsko rekreacijske aktivnosti na otvorenom kako zimi tako i ljeti. Prepoznala je to i Strategija razvoja turizma u Federaciji BiH do 2018., koja za planinske centre predviđa mjere i aktivnosti kojima bi se zimska turistička ponuda nadopunila različitim sadržajima koji se mogu koristiti tijekom cijele godine, a ne samo u zimskim mjesecima. Neke od tih aktivnosti usmjerene su ka stvaranju turističkih proizvoda koji omogućavaju aktivan odmor, uživanje u adrenalinskim športskim aktivnostima u prirodnom ambijentu, otkrivanje autentičnih i iznenađujućih prirodnih ljepota, ali i upoznavanje multikulturnog života sa bogatom tradicijom, poviješću i kulturom ovih krajeva. Kako svaka medalja ima lice i naličje, i navedene mogućnosti često sputavaju s jedne strane zakonske i birokratske prepreke, a s

Jahorina - Pale, ski centre

Turizam BiH • veljača 2010.

druge strane kroničan nedostatak financija i dugo čekanje povrata uloženog novca. No, sve to nije dovoljan razlog da s optimizmom ne gledamo u budućnosti domaćeg turizma. Problemi postoje, ali i rješenje a ono je na svima nama.


and renovated or installed new funicular railways and ski-lifts. There are problems still but there are the ways to solve them, too.

The solution is the whole-year tourism Since none of our local ski ground can compete with more famous ones, e.g. Alpine ski grounds, our ace are the smaller ski grounds where you can come with just an hour ride from the bigger towns, and also the destinations that wish to be competitive should maximize their winter possibilities with the investments into additional snowing, because the climatic and meteorological changes have been the main obstruction for the development, and should offer something more than just skiing. The world has been practicing this something more for a long time now, since the world’s mountain tourist centres Motel na Vlašiću

have been developing into big and rich tourist destinations, which, with carefully chosen segments of tourist demand, offer their capacities and programs 365 days a year. With regards to exceptional wealth of natural resources, from beauty to cleanness, our mountain areas are almost ideal for various sports and recreational activities in the open during the winter and the summer. This was recognized by the Strategy of the development of tourism in the Federation of BiH until 2018, which has planned measures and activities for the mountain centres, by which the winter tourist offer would be completed with various programs that could be used through the entire year, not only during the winter months. Some of the activities are directed towards the creation of tourist products that enable active rest, enjoyment in adrenalin sports activities in the natural environment, discovering

authentic and surprising natural beauties and also meeting the multicultural life with rich tradition, history and culture of these parts. As every medal has its front and back side, mentioned possibilities are often being cramped up with legal and bureaucratic obstacles on the one side and the chronic lack of finance and long waiting on the refunds, on the other side. But, all that is not the reason not look optimistically into the future of home tourism. There are problems, but the solution is up to all of us.

Motel on Vlašić

Tourism BiH • February 2010

13


Nedostatak snijega glavni ali ne i jedini krivac za loš početak turističke sezone na Bjelašnici i Igmanu

Nedovoljno pratećih sadržaja veliki problem turizma na olimpijskim planinama

U

sprkos recesiji, nepovoljnim vremenskim uvjetima i sukobima oko toga tko je odgovoran za izgradnju i održavanje infrastrukture, olimpijske planine Igman i Bjelašnica s puno optimizma su ušle u ovogodišnju zimsku sezonu. Nedostatak novca spriječio je veća ulaganja u turističku ponudu na ovim planinama, ali su skijaše i druge ljubitelje planinskog odmora u prosincu ipak dočekale određene novine u odnosu na prethodne godine. Kritike o nedovoljnoj ponudi zabavnih sadržaja za mlade očito su urodile plodom, pa je posebno proširena ponuda za ovu kategoriju turista. 14

Bjelašnica i Igman inače važe za „divlje“ planine, prvenstveno zbog oštrih staza za alpske skijaške discipline. Na žalost, već dugo se na Bjelašnici ne vozi spust, ali 15.000 metara prilagođenih skijaških staza pruža više nego dovoljno prilike za dobro skijanje. Skijaške staze spuštaju se s vrha Bjelašnice, a to znači s 2.067 metara nadmorske visine na prostor Babinog Dola, koji je 1.266 metara iznad razine mora. Na Babinom Dolu je instalirana i atraktivna sanjkaška staza. Popularni tubbing privlači veliki broj mladih ljubitelja ekstremnih sportova. Ukoliko ima dovoljno snijega prava atrakcija je i noćno skijanje po 750 metara dugoj stazi, uz odlično osvjetljenje. Cijeli dan

Turizam BiH • veljača 2010.

su u funkciji i trosjedna žičara, i ski liftovi BX, i Kolijevka, pa se može reći da Bjelašnica pruža dobre uvjete za skijaše rekreativce. Nešto lošije ali ipak zadovoljavajuće uvjete imaju i ljubitelji skijaškog trčanja. Samo nekoliko kilometara od Bjelašnice smješteno je igmansko Veliko polje, gdje su za vrijeme olimpijskih igara prije 26 godina održana natjecanja u nordijskim disciplinama. Staze u ukupnoj dužini od 15 kilometara zadnjih godina koriste uglavnom turisti koji se rekreativno bave skijaškim trčanjem. Prava je šteta što do danas nisu obnovljene skakaonice, na kojima su se nekada natjecali najbolji svjetski skijaški skakači. Igman je zato danas idealno mjesto za djecu i sve one koji uče prve skijaške korake.


Lack of snow is the main, but not the only one to blame for bad beginning of the tourist season on Bjelašnica and Igman

Dejan Jazvić

I

n spite of the recession, adverse weather conditions and the quarrels about who is responsible for constructions and maintenance of the infrastructure, the Olympic Mountains Igman and Bjelašnica have entered this year’s winter season with plenty of optimism. Lack of money prevented bigger investments in the tourist offer on these mountains, but the skiers and other mountain vacation lovers were welcomed in December by certain novelties as compared to previous years. The critics about insufficient offer of entertainment programs for youth obviously produced fruit, so the offer for this category of tourists was especially expanded. Bjelašnica and Igman are usually called the “wild” mountains, first

Big problem of the tourism on the Olympic Mountains are the underrepresented supporting programs

of all because of the sharp Alpine skiing runs. Unfortunately, for a very long time now the downhill skiing hasn’t been raced, but 15,000 metres of adapted ski runs offer more than enough of opportunities for good skiing. Ski runs are subsiding from the peak of Bjelašnica from the altitude of 2,067 metres to the area of Babin Dol, which is situated at the altitude of 1,266 metres. Very attractive sledging run was also built at Babin Dol. Popular tubing attracts a great number of young fans of extreme sports. If there is enough snow the real attraction is the night skiing along the run which is 750 metres long, with great lighting. The three seated funicular railway and ski lifts BX and Kolijevka are running all day long, so we can say that Bjelašnica

offers good conditions for recreation skiers. The lovers of cross-country skiing have’nt got so good conditions, but they are anyway satisfying. Igman’s Veliko polje is located just a few kilometres away from Bjelašnica, where the competitions in Nordic disciplines were held during the Olympics, 26 years ago. In the recent years, 15 kilometres of ski runs are mostly used by the tourists who are recreationally active in crosscountry skiing. It’s a real pity that the ski jumps, where the world’s best ski jumpers used to compete, haven’t been renovated until today. Therefore Igman is ideal place for children and all of those who are learning their first skiing steps.

Tourism BiH • February 2010

15


No, ono zbog čega Bjelašnica i Igman nemaju turističku zaradu kakvu realno zaslužuju svakako je nedovoljna ponuda hotelskih kapaciteta i drugih zabavnih sadržaja. Samo skijanje odavno nije dovoljno za razvoj zimskog turizma. Turisti, posebno oni iz inozemstva, traže i druge sadržaje, a njih je na Bjelašnici i Igmanu vrlo malo. Hotel „Maršal“ i dalje je jedini smještajni objekt koji turistima nudi sve što trebaju. Osim ovog hotela, kakav-takav smještaj na Bjelašnici nude još samo privatni apartmani i sedam planinarskih domova. Od prošle godine moguće je odsjesti i na Igmanu, u obnovoljenom hostelu „Feri“, koji raspolaže s ukupno 103 ležaja. Izuzme li se ponuda hotela „Maršal“ i „Feri“ hostela, Bjelašnici i Igmanu nedostaju i kavane, diskoteke, restorani, konobe, suvenirnice, trgovine, zatvoreni sportski tereni,

odnosno sve ono što odmor na planinama čini potpunim. Određeni iskorak ove godine napravio je trgovački lanac „Mercator“, koji je otvaranjem trgovina manjeg formata na Bjelašnici i Igmanu obogatio ponudu olimpijskih planina na početku zimske sezone 2009/2010. -Vjerujemo da će svi koji ovu zimsku sezonu odluče provesti na olimpijskim planinama u našim trgovinama naći adekvatnu ponudu. Otvorenjem ovih objekata ne završavamo naše aktivnosti. Bit će tu još interesantnih i atraktivnih događaja koje ćemo realizovati u saradnji s našim poslovnim partnerima, najavljuje direktor Društva Mercator BH Haris Kuskunović. Ukoliko se ove i neke druge najave o ulaganjima obistine, Bjelašnica i Igman idućih godina mogli bi ozbiljnije parirati Jahorini, koja se razvila u glavni zimski turistički

Bjelašnica

16

Turizam BiH • veljača 2010.

centar na širem prostoru Sarajeva. U tom svjetlu treba promatrati i organizaciju Europskog kupa u snowboardu početkom veljače. Za tu priliku izgrađen je i Snowboard park, jedini u jugoistočnoj Europi. U Parku su izgrađena dva umjetna skoka- Big Air (30m) za skijaše i boardere, te manji za posjetitelje i rekreativce. Na Igmanu i Bjelašnici najavljena je i nova skijaška utrka «Starih i novih legendi», što znači da posjetitelje olimpijskih planina očekuje uživanje u majstorijama Alberta Tombe, Bojana Križaja, Jure Košira i drugih proslavljenih skijaša. Svjesni vlastitih nedostataka, na Bjelašnici i Igmanu su pokušali nešto nižim cijenama ski karata u odnosu na Jahorinu privući skijaše. Osim što su tijekom listopada u pretprodaji nudili sezonske ski karte po cijeni od 280 KM, odnosno dvostruko jeftinije nego na Jahorini, Kantonalno javno


Ekstremni sportovi na snijegu

But, the thing why Bjelašnica and Igman don’t have the tourist profit they really deserve is certainly insufficient offer of hotel capacities and other entertainment programs. Only the skiing is not sufficient for the development of winter tourism for a long time now. The tourists, especially those from abroad, search for other activities, and there are not enough of them on Bjelašnica and Igman. Hotel “Maršal” is still the only accommodation space that offers tourists everything they need. Besides this hotel, some accommodation on Bjelašnica is offered by private apartments and seven climbers’ lodging. Since last year it is possible to stay at the renovated small hotel “Feri” on Igman, which has the capacity of 103 beds. Not including the offer of hotel “Maršal” and “Feri”, Bjelašnica and Igman are lacking in the cafés, disco clubs, restaurants, taverns, souvenir

Extreme sports on snow shops, shops, indoor sport courts, that is to say, all the things that make a vacation on the mountains complete. This year, certain step forward was made by the shopping centre “Mercator”, which enriched the offer of the Olympic Mountains Bjelašnica and Igman, at the beginning of the winter season 2009/2010, by opening the smaller shops there. - We believe that all those who decide to spend this winter season on the Olympic mountains will be able to find adequate offer in our shops. Our activities are not finished by opening these shops. There will be more interesting and attractive events that we shall realize in cooperation with our business partners, says the director of Mercator Corporation BH, Haris Kuskunović. If these and some other announcements about the investments come true, in the following years Bjelašnica and Igman would be-

come serious competition to Jahorina, which has developed into the biggest winter tourist centre in the wider Sarajevo area. Organization of European cup in snowboard, in the beginning of February, should be viewed in that context. The snowboard park was made for this event, the only in the south-eastern Europe. Two artificial jumps were built in the Park – Big Air (30 m) for skiers and boarders, and smaller for visitors and recreationists. New skiing competition is announced on Igman and Bjelašnica, the race of the “Old and new legends”, what means that the visitors of the Olympic mountains will be able to enjoy the stunts of Alberto Tomba, Bojan Križaj, Jure Košir and other famous skiers. Being aware of own faults, on Bjelašnica and Igman, they tried to attract people by somewhat lower prices of tickets as compared to Jahorina. Besides they offered

Tourism BiH • February 2010

17


Hotel Feri na Igmanu

Hotel on Igman

poduzeće „ZOI 84” je i poludnevne, i dnevne, i sedmodnevne karte pokušalo učiniti privlačnim skijašima. Tako poludnevna karta za odrasle iznosi 28, a dnevna 30 i 35 maraka. Dnevna dječja karta košta 20, dok za sedmodnevni ski pass za odrasle treba izdvojiti 200 KM. Noćno skijanje je dostupno po cijeni od 18 maraka. Cijene smještaja su također nešto niže u odnosu na Jahorinu. U spomenutom hostelu „Feri”, koji naravno ne pruža luksuz visoke hotelske kategorije, noćenje s doručkom košta od 52 do 67 KM, a puni pansion od 72 do 87 maraka. Za smještaj u „Maršalu” treba izdvojiti od 50 do 125 maraka, ovisno o vrsti smještaja i terminu boravka u hotelu. Ljubitelji skijanja će uz cijene i kvalitetu skijaških staza, sigurno znati cijeniti i neke druge prednosti Bjelašnice i Igmana. Oni koji još uvijek planiraju zimovanje trebaju znati da ove planine imaju u prosjeku 200 snježnih dana u godini, te da je prosječna visina snijega 135 centimetara. Stoga samo 18

ekstremno toplo vrijeme, kakvo je na žalost bilo krajem prosinca i početkom siječnja, može onemogućiti skijanje na Bjelašnici i Igmanu. Ne treba zaboraviti i da su ove planine udaljene samo 25 kilometara od Sarajeva, pa svi oni koji zimuju na Bjelašnici i Igmanu imaju skoro svakodnevne prilike za obilazak glavnog grada BiH. Sve ovo, međutim, važi za normalne vremenske uvjete u zimskoj sezoni, a to znači relativno hladno vrijeme uz dovoljne količine snježnih padalina. Na žalost svih turističkih radnika na olimpijskim planinama, ali i ljubitelja skijanja, zadnji dani prošle i prvih desetak dana ove godine ostat će upamćeni po iznadprosječnim temperaturama i velikim kišnim oborinama. Zbog toga su olimpijske planine faktički ostale bez gostiju, koji su priliku za skijanje potražili u

Turizam BiH • veljača 2010.

Sloveniji, Austriji i drugim zemljama, gdje nema problema sa snijegom. Topovi za proizvodnju snijega koji su na Bjelašnici instalirani prošle godine također nisu mogli pomoći, jer zbog dugovanja Austrijancima, od kojih su i nabavljeni, nisu u funkciji. Rezultat ovakve situacije su golemi gubici u prvom dijelu zimske sezone. Pokazalo se da kada nema snijega za skijanje, Bjelašnica i Igman nemaju sadržaje koji mogu privući goste.


Skijaške staze na Bjelašnici

Ski-runs on Bjelašnica

season ski tickets in advanced sales during October, at the price of 280 KM, i.e. double cheaper than those on Jahorina, Canton’s public company “ZOI 84” tried to make the half day, daily and weekly tickets more attractive for the skiers. Thus, the half day ticket for adults costs 28 KM, and daily ticket costs 30 and 35 KM. Daily children ticket costs 20 KM, while for seven days ski pass for adults costs 200 KM. Night skiing is available at the price of 18 KM. The prices of accommodation are also somewhat lower as compared to those on Jahorina. In afore mentioned hotel “Feri”, which, of course, doesn’t offer the luxury of high hotel category, the bad and breakfast costs from 52 to 67 KM, and full board costs from 72 to 87 KM. For accommodation at “Maršal” you will pay 50 to 125 KM, depending on the type of accommodation and the season of your stay at the hotel.

The skiing fans will appreciate some other advantages of Bjelašnica and Igman, besides the prices and the quality of ski runs. Those who plan their wintering should know that these mountains have 200 snowy days a year, on the average, and the average depth of the snow is 135 cm. So only the extremely warm weather like it was, unfortunately, in the end of December and the beginning of January can disable skiing on Bjelašnica and Igman. We shouldn’t forget that these mountains are just 25 km away from Sarajevo, thus all of those who winter on Bjelašnica and Igman have almost everyday opportunity to visit the capital of BiH. All of this holds for normal weather conditions during the winter season, and that means relatively cold weather with enough of snow precipitations. To the regret

of all tourist workers on the Olympic Mountains and the skiing fans, the last days of the last and the first ten days of this year will be remembered by the temperatures above average and a lot of rain. That is the reason why the Olympic Mountains were practically without guests, who searched for the chance to ski in Slovenia, Austria and other countries, which don’t have troubles with the snow. The snow cannons that were installed last year on Bjelašnica couldn’t help much, because of the owing to Austrians, from whom they were bought, they are not in function. The results of a situation like this are huge losses in the first part of the winter season. It turned out that when there is no snow for skiing, Bjelašnica and Igman don’t have things to attract the guests.

Tourism BiH • February 2010

19


Aldijana Furalija

S

vanuo je dvanaesti dan dvanaestog mjeseca 2009. godine, a mi krenusmo putem vlašićke ceste, kako bismo, na poziv ljubaznog domaćina i organizatora Turističke zajednice Srednjobosanskog kantona, zajedno s njima, proslavili sedmi rođendan njihovog tradicionalnog festivala turizma „Vlašić expo tours“zimski dani turizma na Vlašiću i obilježavanje otvaranja zimske turističke sezone u FBH. Planina Vlašić gotovo jednako je udaljena kako od velikih kontinentalnih gradova susjednih zemalja (Zagreb 380 km, Split 230 km, Beograd 400 km), tako i od velikih regionalnih centara unutar BiH (Banja Luka 180 km, Sarajevo 120 km, Mostar 200 km). Ova planinska ljepotica oduvijek je izazivala veliko interesovanje ljudi, te su čak davne 1882. godine i organizovani prvi pojedinačni pohodi na Vlašić, da bi se već 1927. godine na ovoj planini osnovalo i Planinarsko društvo, a iz godine u godinu Vlašić je prerastao u kvalitetnu i poznatu turističku destinaciju. Znajući da Vlašić može vrlo često mijenjati svoja klimatska raspoloženja tokom cijele godine, potpuno smo se pripremili za sva godišnja doba: tople jakne i čizme, jer kažu da tamo snijeg napada i do dva metra, iako sumnjamo da će se to desiti baš danas, jer samo dvadeset sedam kilometara od Vlašića, gdje smo svratili po već ustaljenom redoslijedu da pojedemo najbolje ćevape, sve je bilo suho. 20

Turizam BiH • veljača 2010.

Festival „Vlašić expo tours “ i otvaranje zimske turističke sezone u FBiH na Vlašiću


The festival “Vlašić expo tours” and the opening of winter tourist season in FBiH on Vlašić

I

t is the twelfth day of twelfth month in year 2009, and we headed along the road to Vlašić, to celebrate, together with our kind host and the organizer, the Tourist Board of Central Bosnian Canton, the seventh birthday of their traditional festival of tourism “Vlašić expo tours” – winter days of tourism on Vlašić and the event of opening of winter tourist season in FBiH. The Vlašić Mountain is almost equally distant from the big continental towns of the neighbouring countries (Zagreb 380 km, Split 230 km, Beograd 400 km), and the same from the bigger regional centres in BiH (Banja Luka 180 km, Sarajevo 120 km, Mostar 200 km). This mountain beauty has always brought a great interest, that even long time ago, in 1882, the first single raids to Vlašić were organized, so already in 1927 a Mountaineering club was founded on this mountain, and year after year Vlašić has developed into a quality and famous tourist destination. Knowing that Vlašić very often can change its climatic moods during the whole year, we have totally prepared ourselves for all seasons. Warm jackets and boots, because people say that the snow can be up to two metres, even though we doubted that this would happen on this day, because only 27 km away from Vlašić, where we stopped to have the best ćevapi (kebab), everything was dry. Certainly unavoidable place on the way to Vlašić is the town with 77 viziers, the town that had been the

Tourism BiH • February 2010

21


Nezaobilazno mjesto na putu do Vlašića jeste svakako grad sa čak 77 vezira, grad koji je 150 godina bio glavni grad bosanskog pašaluka, sjedište dva konzulata, grad, koji s ponosom nosi ime Travnik. Nažalost, nemamo dovoljno vremena za upoznavanje ovog muzeja pod otvorenim nebom, ali ono što zasigurno znamo jeste da je Travnik karakterističan po mnogočemu. Zapravo, šetajući ulicama, primjećujemo da ovaj grad sam priča svoje priče, otkrivajući nam bogatu kulturno-historijsku baštinu isprepletenu zanimljivim događajima i znamenitim ličnostima. U gradu, odakle je iznjedren čovjek, za koga je čuo cijeli svijet, nobelovac Ivo Andrić, gostoljubivosti domaćina nikako ne manjka, te su nam toplu dobrodošlicu prvi poželjeli travnički ugostitelji. Ispunivši želju, ali i potpuno siti, krenusmo ka našem krajnjem odredištu - platou Babanovca, a, na naše veliko iznenađenje i radost, snježne pahulje su se sve više i jače spuštale Vikend naselje na Vlašiću

22

na zemlju, presvlačeći cijeli pejzaž u zimsku i potpuno bijelu odjeću. Neposredno zatim pred nama su se ukazali prizori za pamćenje. Bijela vlašićka idila na trenutak nas je ostavila bez daha. Sada nam je sasvim jasno zašto se ova planina sa prelijepim pejzažima, bogatim prirodnim naslijeđem svrstava u omiljena izletišta, te zauzima značajno mjesto u turističkoj ponudi Bosne i Hercegovine, ali i šire. Jasno nam je i zašto je toliko puta ova planina bila inspiracija za mnoga pisana i usmena predanja. Znamo da je Vlašić ponosan i na prestižno priznanje „Srebrena pahuljica“, kojim je okrunjen, kao najbolji ski centar. Vrlo često i rado se i danas spominje 1984. godina, kada je ovaj ski – centar na Babanovcu, tokom XIV. Zimskih olimpjskih igara u Sarajevu, imao status Rezervnog sportskog aklimatizacijskog centra. Od 1977. godine do 1990. godine Vlašić je bio poznat i po internacionalnom takmičenju „POKAL VLAŠIĆ EVROPA KUP“, u kojem su na 90-

Weekend settlement on Vlašić

Turizam BiH • veljača 2010.

metarskoj skakaonici, učestvovali takmičari iz 10 evropskih zemalja, Japana i SAD-a. U veselom raspoloženju i razgledavajući krajolik stigosmo i do srca Babanovca, mjesta koje podsjeća na jedan pravi mali grad, koji je postao vrlo popularno izletište stranim ali i domaćim turistima. Za planinu Vlašić su nam kazali da ona živi svih 365 dana u godini, ali da je najatraktivnija u zimskom periodu, u što smo se lično i uvjerili, ali vjerovatno je i današnja svečanost, koju je priredila Turistička zajednica Srednjobosanskog kantona, privukla mnogobrojne posjetitelje. Prema uputama iz pozivnice tražili smo restoran „Vlašićka koliba“, u kojem je najavljeno održavanje centralne manifestacije sedmog festivala turizma „VLAŠIĆ EXPO TOURS“zimski dani turizma na Vlašiću, te ujedno i službeno obilježavanje otvaranja zimske turističke sezone 2009/2010 u FBH. Na vratima nas je dočekao poklon za sjećanjeznačka „Ekolina“, te ljubazan stisak


we got the full picture why this mountain, with beautiful landscapes and rich natural inheritance, is lined up with favourite resorts and holds the important place in the tourist offer of Bosnia and Herzegovina and broader. It also became clear to us why this mountain, for so many times, was the inspiration for so many written and oral traditions. Vlašić is also proud of prestigious reward “Srebrna pahuljica” (The silver snowflake) that it got as the best ski centre. Year 1984 is being mentioned very often and with pleasure. This is the year when the ski centre on Babanovac, during the XIV Winter Olympic games in Sarajevo, had the status of Substitute sports acclimatization centre. From 1977 till 1990 Vlašić was known for international competition “Vlašić Europe Cup”, where competitors from 10 European countries, Japan and USA participated on 90-metres ski jump. In a good mood and seeing the sights, we arrived at the heart of

capital of Bosnian pashalic for 150 years, the centre of two consulates, and the town that is proudly called Travnik. Unfortunately, there was no time for exploring this museum in the open, but the fact is that Travnik is characteristic by lots of things. Strolling through the streets we noticed that this town tells its stories by itself, revealing us its rich cultural-historical heritage interwoven with interesting events and eminent people. The town, where the man was born, the man known all over the world, the Nobel Prize winner Ivo Andrić, doesn’t lack the hospitality of the hosts, so we received the first warm welcoming by the Travnik’s restaurateurs. Filling our wish and fed, we headed towards our final destination – the Babanovac plateau and at our big surprise and delight the snowflakes started to come down more and more, changing the entire landscape into completely white clothes. Right after that, a remembering sight appeared in front of us. The white Vlašić idyll left us breathless. Now Cesta kroz snježne vlašićke šume

Babanovac, the place that reminds of a real little town, which has become the popular resort for local and foreign tourists. We were told that the Vlašić Mountain lives each of 365 days a year, but that it is the most attractive during the winter period, what we ascertained personally, and probably the event organized by the Tourist Board of Central Bosnian Canton attracted a great number of visitors. Following the instructions from our invitation card we searched for the restaurant “Vlašićka koliba”, where the central event of the festivity of the seventh tourism festival “Vlašić Expo Tours” – winter days of tourism on Vlašić was announced and at the same time the official opening of the winter tourism season 2009/2010 in FBiH. At the arrival we were welcomed by the present for remembering, the badge “Ekolina”, a pleasant handshaking and a friendly smile of the host, the director of the Tourist Board of Central Bosnian Canton Mr. Nihad Korić. In a pleasant atmosphere of a beautiful restaurant

The road through snowy Vlašić woods

Tourism BiH • February 2010

23


Hotel Pahuljica na Vlašiću

Hotel Pahuljica on Vlašić

ruke i srdačan osmijeh domaćina, direktora Turističke zajednice Srednjobosanskog kantona gosp. Nihada Korića. U ugodnom ambijentu prelijepog restorana sa značajnim gostima i dragim prijateljima predstavljen je program sa atraktivnim i interesantnim turističkim sadržajima, ali i prigodnim kulturno-zabavnim događajima. Nakon riječi dobrodošlice organizatora Festivala, posjetitelje su pozdravili zvaničnici i predstavnici javnih institucija sa područja Srednjobosanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine poželivši svima uspješniju nastupajuću zimsku turističku sezonu. Zimsku turističku sezonu službeno otvorenom je proglasio gosp. Nevenko Herceg, ministar okoliša i turizma u Vladi Federacije BiH, te iskazao zadovoljstvo zbog ekspanzije razvoja turizma na Vlašiću, čime se polako vraća stari sjaj, ne samo ovom zimskom centru i Srednjoj Bosni nego i cijeloj BiH. 24

„Dame i gospodo, uvaženi gosti i uzvanici, poštovani turistički djelatnici, izuzetna mi je čast i ugodna dužnost pozdraviti Vas u ime Vlade Federacije BiH, ali i osobno kao resorni ministar okoliša i turizma, u današnjoj prigodi održavanja središnje svečanosti otvaranja zimske turističke sezone u našoj zemlji. Prigoda je ovo i da se upute iskrene čestitke turističkim djelatnicima u Središnjoj Bosni čijim je predanim radom došlo do ekspanzije u pogledu razvoja ovdašnjeg turizma te se polako vraća stari sjaj ne samo Vlašiću i ski centrima u Srednjoj Bosni nego i cijeloj BiH. Potvrđuje to i ovaj prelijepi ambijent, a još više vaš odaziv na središnju svečanost otvaranja zimske turističke sezone, ali i tradicionalni Festival "Vlašić Expo Tours - Zimski dani turizma na Vlašiću". Kroz afirmaciju prirodnih ljepota, turističkih vrijednosti

Turizam BiH • veljača 2010.

i ljudskih resursa ovakvim se svečanostima, kroz tradicijske, pomalo zaboravljene obrte, folklor i lokalnu gastronomsku ponudu, na najbolji način pokazuje da mi itekako puno toga imamo ponuditi stranim, ali i domaćim turistima. Ozbiljnijim pristupom promociji turističkih potencijala i poboljšanjem našeg turističkog imidža, na najbolji se način razbiju, počesto i u našim glavama, prisutni stereotipi i predrasude o Bosni i Hercegovini kao nedovoljno turistički atraktivnoj i nesigurnoj zemlji. Stvarnost je na sreću potpuno drugačija i svaki iole bolji poznavatelj turističkih trendova zna kako je u svijetu evidentan porast potražnje za tzv. netradicionalnim destinacijama koje preferiraju autentična i lokalna iskustva odmora i potragu za zdravim načinom života i odmora. Svijet traži upravo ono što mi imamo, a za što ni sami dugo nismo vjerovali da ima prođu na turističkom


with the prominent guests and dear friends, the program with attractive and interesting tourist contents and occasional entertainment program were presented. After speech of welcome of the organizer of the festival, the visitors was also welcomed by the officials and the representatives of the institutions from the Central Bosnian Canton and the Federation of Bosnia and Herzegovina, wishing everyone successful winter season. Mr. Nevenko Herceg, the minister of the environment and tourism in the Government of the Federation of BiH, officially opened the winter tourist season and expressed his satisfaction about the expansion of the development of tourism on Vlašić, which brings the old glow back, not only to this winter centre and the Central Bosnian Canton, but also the entire BiH. Nevenko Herceg “Ladies and gentlemen Ski staza i skakaonica na Babanovcu

Respected guests and tourist workers, It’s an exceptional honour and pleasant duty to welcome you on the behalf of the Government of the Federation of BiH and personally as the department minister of environment and tourism on today’s occasion of celebrating the opening of the winter tourist season in our country. This is the opportunity to congratulate sincerely to tourist workers in Central Bosnia whose dedicated work brought the expansion of the development of the tourism in these parts and the old glow of Vlašić and ski centres in Central Bosnia and entire BiH is slowly coming back. This beautiful atmosphere confirms that and also your coming to the central celebration of the opening of the winter tourist season and the traditional Festival “Vlašić •

Expo Tours – Winter days of tourism on Vlašić”. Through the recognition of natural beauties, tourist values and human resources, events like this, with traditional, somewhat forgotten crafts, folklore and gastronomic offer, show the best way that we surely have so much to offer to foreign and home tourists. Serious approach to the promotion of tourist potentials and the improvement of our tourist image is the best way to break the present stereotypes and prejudice, that exist even in our minds, about Bosnia and Herzegovina as not attractive enough and insecure country. The reality is luckily completely different and each slightly better expert in tourist trends knows that the increase of demand for so called non-traditional destinations, which prefer authentic and local experiences of holidays and search for healthy way of life and rest, is evident in the world.

Ski-run and ski-jump on Babanovc

Tourism BiH • February 2010

25


tržištu i, još gore, donedavno smo si nabijali komplekse nedovoljne turističke atraktivnosti koji su potpuno neutemeljeni. Naši su turistički potencijali uistinu veliki, ali i još uvijek nedovoljno prepoznati. Rješenje "problema" nedovoljne turističke prepoznatljivosti svakako je kreiranje novih turističkih proizvoda, ali i kvalitetna promocija i osmišljavanje priče kroz koju će se ispričati specifičnost, različitost, egzotika i povratak prirodi koji ovaj prostor nudi. Ministarstvo kojem sam na čelu nizom aktivnosti nastoji dati snažan poticaj pozicioniranju i razvoju turizma kao strateške grane gospodarstva, osobito podizanju kvalitete turističke ponude. Iako se i nama ponekad učini da idemo presporo, činjenica je kako i najsporiji, ako ne gubi iz vida svoj cilj, još uvijek ide brže od onog koji luta bez cilja.

%

%

%

%

A mi sasvim sigurno ne lutamo: izvršili smo velikim dijelom reformu zakonodavstva, uskladili ga s europskim; nakon dugogodišnjeg stihijskog razvoja turizma po prvi put imamo jasnu viziju i strategiju razvoja turizma u Federaciji BiH do 2018. godine; a projektom izrade master planova za razvoj turizma, poput ovoga koji za područje Vlašića radimo sa Županijom Središnja Bosna i Općinom Travnik, nastojimo definirati potrebne investicije u opću i turističku infrastrukturu, ali i dizajnirati nove turističke proizvode koji će biti povezani s mjestima u okruženju; i, možda najvažnije, na dobrom smo putu osiguravanja partnerskog odnosa svih relevantnih interesnih skupina na svim razinama upravljanja održivim razvojem turizma.

Uz sve ove aktivnosti, duboko sam uvjeren kako i vi često poželite 26

Detalji s Vlašića

Turizam BiH • veljača 2010.

Details from Vlašić


The world is looking for the things that we actually have, the things which, for a long time we didn’t believe are well sellable in the tourist market, and even worse – until recently we gave ourselves complexes of not enough of tourist attractiveness that are completely unfounded. Our tourist potentials are truly great but still not recognized enough. The solution of the “problem” of inadequate tourist recognizability is definitely in the creation of new tourist products, and also the quality promotion and making the story by which the specific qualities, diversity, exoticism and return to nature that this area offers would be told. The ministry I’m a head of is trying, with a line of activities, to give a strong encouragement for positioning and development of tourism as the strategic branch of economy and especially for increasing the quality of the tourist offer. Even though it seems that we’re going too slowly, the fact is that even the slowest one, if he doesn’t drop the goal out of the sight, is still going faster than the one that wanders without a goal. And we are definitely not wandering: % we carried out the reform of legislature in a large part, adjusted it to European,

% after a long-time disorganized development of tourism for the first time we have a clear vision and the strategy of the development of tourism in the Federation of BiH till 2018, % with the project of making the master plans for the development of tourism, like the one we’re doing for the area of Vlašić with the Central Bosnian Canton and the municipality of Travnik, we’re trying to define necessary investments in general, and tourist infrastructure and to design new tourist products that would be connected with the places in the surroundings, % And maybe most important thing, we’re on the right track to ensure the partnership relation of all the relevant groups at each level of managing over the sustainable development of tourism. With all these activities, I have no doubts that you wish that changes for the better happen faster. The speed of changes is determined by our willingness for them, and above all mutual work and enthusiasm without any soloing. I’m personally convinced that we can build quality tourist products only mutually and I’m sure that bright tourist future is in front of us, the future that is built on natural potentials, tradition and knowledge. Ladies and gentlemen, For a country with such strong potentials for the development of quality outlined tourist offer, as Bosnia and Herzegovina is, for sure, it is only a question of time when it will join the line of tourist developed countries and ensure stronger economical development in general through tourism incomes.

Tourism BiH • February 2010

27


da se promjene nabolje događaju brže. Brzinu promjena određuje naša spremnost za njih, a iznad svega zajednički rad i entuzijazam bez ikakvog soliranja. Osobno sam uvjeren da mi samo zajednički možemo izgraditi kvalitetne turističke proizvode, i siguran sam da je pred nama sjajna turistička budućnost koja se gradi na prirodnim potencijalima, tradiciji i znanju. Dame i gospodo, za zemlju s tako snažnim potencijalima za razvoj kvalitetno koncipirane turističke ponude, kakva Bosna i Hercegovina zasigurno jeste, samo je pitanje vremena kada će se priključiti krugu turistički razvijenih zemalja osiguravajući kroz turističke prihode snažniji gospodarski razvitak uopće. Stoga i danas i ovdje pozivam sve ljude dobre volje da ujedinimo snage, da pokušamo objediniti prirodne ljepote i dio vlastite poslovne uspješnosti u interesu sadašnjosti i budućnosti bosanskohercegovačkog turizma,“ između ostalog naglasio je ministar dr. sc. Nevenko Herceg otvarajući zimsku turističku sezonu.

Hotel Babanovac na Vlašiću Hotel Babanovac on Vlašić

Održavanja festivala obično predstavljaju i odličnu priliku za razmjenu iskustava i ostvarivanje različitih kontakata, te smo svakako ovu priliku iskoristili za razgledanje programskih sadržaja, ali i za odlično druženje turističkih djelatnika. U drugom dijelu Festivala, a u organizaciji Turističke zajednice Srednjobosanskog kantona upriličena je i promocija kataloga „Smještajni i ugostiteljski objekti na području SBK“, koji predstavlja skup odabranih smještajnougostiteljskih objekata sa područja Srednjobosanskog kantona, te sadrži sve potrebne informacije kako bi se turistima olakšao boravak. Ovom prilikom je izvršena i ceremonija proglašenja i dodjela priznanja (staklenih statua) odabranim predstavnicima smještajnih i ugostiteljskih objekta SBK/KSB. 28

Turizam BiH • veljača 2010.


That’s why here and today I invite all the good people to join our forces, to try to unite the natural beauties and part of our business successfulness in the interest of the present and the future of Bosnian and Herzegovinian tourism.”, said the minister Dr. Nevenko Herceg, among other things, when opening the winter tourist season.

Holding festivals usually represent a great opportunity for exchange of experiences and making new contacts, and we used the chance to look over the program and hang around with the tourist workers. In the second part of the Festival, in the organization of the Tourist Board of Central Bosnian Canton, the promotion of the catalogue “Accommodation and inns in the

area of CBC” was organized. This catalogue represents the set of chosen accommodation and inns in the area of Central Bosnian Canton and gives all the necessary information to ease the tourists stay here. The ceremony of proclamation and awarding (glass statues) the chosen representatives of accommodation and catering places in the CBC was held on this occasion.

Tourism BiH • February 2010

29


P

remda su zbog manjka snijega protekle tri – četiri godine za kupreški zimski turizam bile katastrofalne, Kuprešaci se ipak punom parom uvijek iznova pripremaju za zimsku turističku sezonu. Tako je bilo i ove sezone. Na tom planu najviše su uradili privatni poduzetnici, ali i svi oni koji imaju 'viška' stambenog prostora. Ljubiteljima bijelog sporta od prošle je godine, osim Športsko rekreacijskog centra Čajuša, dostupan još jedan objekt podno planine Stožer sa dvije ski-staze. Inače, općina Kupres se poodavno opredijelila za dvije osnovne razvojne grane, turizam i poljoprivredu. Dugačko i široko Kupreško polje s oštrim zimama i obiljem snijega činilo je, i još uvijek čini Kupres glavnim zimskim rekreacijskim centrom u Zapadnoj Bosni. Zasad na Kupresu posluju četiri hotela: Adria Ski, Maestral, St. Marcus, Hotel Kupres a tu je i Gradska kavana. Svakako, najpoznatiji je Adria Ski koji se polako vraća na prijeratnu slavu. Na žalost, manjak snijega i ove godine je pokvario planove i očekivanu dobit. Kada su temperature iznad nule, ne pomaže puno ni sustav za umjetno zasnježivanje, ali svake godine se Kuprešaci nadaju da će iduća sezona biti bolja. Da bi domaći ljudi od sezone izvukli što više, maksimalno se trudi i Turistička zajednica, koja redovito sudjeluje na 30

Željka Mihaljević

Turizam BiH • veljača 2010.


E

ven though, because of the lack of snow, the past three – four years were disastrous for Kupres’ winter tourism, the people from Kupres are always and again fully preparing for the winter tourist season. And so it was this season. The private entrepreneurs did the most on this, and all of those who have “excess” of residential space. Besides sports and recreational centre Čajuša, one more place at the foot of the mountain Stožer with two ski-runs is available for the fans of the white sport since the last year. The municipality of Kupres had oriented a long time ago for two basic development branches, tourism and agriculture. Long and wide Kupres field with severe winters and plenty of snow made, and still makes Kupres the main winter recreational centre in Western Bosnia. There are four hotels for now on Kupres: Adria Ski, Maestral, St. Marcus, and Hotel Kupres and there is also the Town coffee house. The most famous is definitely Adria Ski, which is slowly returning the pre-war glow. Unfortunately, the lack of snow spoiled plans and expected income this year, too. When the temperatures are above zero, not even the system for artificial snow can help much, but every year the people hope that the next season will be better. Tourism BiH • February 2010

31


turističkim sajmovima u zemljama regije, otkuda i dolazi najveći broj gostiju, posebice iz susjedne Hrvatske na potezu od Dubrovnika do Zadra. U suradnji s lokalnom radio postajom i općinom organizirali su već pet dočeka Nove godine na otvorenom, koji su, ispostavilo se to, bili pun pogodak i postali tradicija. Naime, svake godine dolazi sve više ljudi, a ovaj mali gradić za vrijeme blagdana udvostruči broj stanovnika. Ova sezona počela je kao iz bajke, više od 75 cm snijega polovicom prosinca, s temperaturama koje su se spuštale niže i od 10 stupnjeva ispod ništice obećavale su puno. Staze su bile prepune, a i turistički objekti. Međutim, nakon nekoliko dana temperaturni i financijski šok. Južina je otopila nade - i snijeg na Kupreškoj visoravni, a umjesto dobiti zbrajali su se gubici. Bijeli pokrivač zamijenila su poplavljena polja. Aranžmani su se otkazivali, razočarenju nije bilo kraja. Taj nedostatak snijega i raspoloženje ugostiteljskoturističkih djelatnika popratili smo i mi sami. Malo ih je bilo voljno dati nam izjavu, jedino usputna priča i komentar onih koji su mukotrpno stečeni imetak za rada u Zapadnoj Europi uložili u turizam: „A što ću vam reći, moja gospođo. Ne smijem ni početi pričati, jer ako počnem, bojim se da ću se rasplakati i neću se ustaviti za sedam dana,“ kazao nam je to vlasnik Restorana Libertas u vikend naselju Čajuša 2, no na svega nekoliko stotina metara dalje, obitelj iz Splita u svojoj vikendici uživa u druženju sa kupreškim prijateljima bez obzira na sivo nebo i kišu koja je neprestano padala. U pitanju je bila obitelj Vrdoljak iz Splita. Supružnicima Jeleni i Dragi žao je zbog djece što nema snijega, ali: „Ima tu i drugoga. Postoji tu kuća, postoji toplina, postoje ljudi, ne čini snijeg sve“, kazala nam je Jelena, a Drago, gledajući u svoje prijatelje, supružnike Blanku i Gorana Magaš, dodaje: „Draže mi je što sam upoznao ovaj svit nego što sam napravio kuću ovdje, jer stvarno je svit otvorenog srca, druželjubiv i prijateljski 32

nastrojen i to je zadovoljstvo koje isto treba doživjet i ovdje. Nije u snijegu sve.“ Istina, njihova djeca, kćer i sin, nisu baš tog mišljenja. Bilo bi bolje da ima snijega, jer u njemu uživaju, ali... Kako god je prevrtljivo vrijeme izbrisalo osmijeh s lica Kuprešaka, tako ga je u drugoj polovici siječnja ponovno vratilo. Istina, vrijeme školskih praznika nepovratno je propalo. Može li se izvući nešto iz ostatka sezone? Probat će, snijeg je Trenutak predaha

Turizam BiH • veljača 2010.

Break

ponovno tu, istina ne visok. Svega 10 - ak cm, no, na Čajuši, zahvaljujući 'topovima' u podnožju staze ima ga 35 cm, a na vrhu i više. Ljubazna djelatnica u Adria-Ski kaže da su im smještajni kapaciteti ispunjeni do posljednjeg mjesta, a nakon te konstatacije dodaje i 'hvala Bogu'. Međutim, nastavak sezone možemo nazvati vikend-turizmom. Tada je sve puno gostiju, smijeha, graje, crvenih nosića, velikih i malih, skija, sanjki... U funkciji je i škola skijanja. U školi radi 11 kvalificiranih ski-


The Tourist Board is taking the maximum efforts for the local people to get out the most from the season. It regularly takes part at tourist fairs in the countries of the region, from which the biggest number of guests come to Kupres, especially from the neighbouring Croatia on the stretch from Dubrovnik to Zadar. In the cooperation with the local radio station and the municipality they organized five New Year’s eves in the open, which turned out to be the full hit and became tradition. Namely, more and more people come every year, and this little town doubles the number of inhabitants during the holidays. This season’s beginning was like in a fairy tale; more than 75 cm of snow in the middle of December, with the temperature lower than 10 degrees under zero, and was promising. The ski-runs were filled, as well as the tourist buildings, but after just a few days the temperature and financial shock. The south wind melted the hopes like the snow on Kupres high Ski lift na Čajuši (Kupres)

plains, and instead of profit the losses were counted. The white cover was replaced by the flooded fields. The arrangements were cancelled and there was no end to the disappointments. We witnessed this absence of snow and the disappointment of the catering and tourist workers. Not so many of them were willing to give a statement to us, just a casual chatting and the comment of those who invested their hardworking earned money, during their work in Western Europe, in tourism: “What can I say dear lady. I can’t even start talking, because if I start, I’m afraid of bursting into tears and wouldn’t stop for seven days!” the owner of the restaurant Libertas in the weekend settlement Čajuša 2 told us that, but only few hundred metres away, a family from Split in their weekend house enjoys with their friends from Kupres, no matter the grey skies and the rain that was falling incessantly. This was the Vrdoljak family from Split. The couple, Jelena and Drag,o is sorry for the lack of snow because

of the children, but: “There are other things besides the snow. Here is the house, the warmth, the people; it’s not all about the snow” Jelena said to us; and Drago, looking at his friends Blanka and Goran Magaš, added: “I prefer that I have met these people than that I have built the house here, because these people are open hearted, sociable and friendly and that’s a pleasure that has to be experienced. It’s not all about the snow.” That’s the truth, but their children do not exactly share their opinion. It would be better if there is snow, because they enjoy it, but… As the changeable whether erased the smiles from the faces of people from Kupres, so it brought the smile back in the second half of January. The truth is that the school vacations are over but, could something be gained from the rest of the season? They’ll try; the snow is here again, but no so deep. Just about 10 cm, but on Čajuša, thanks to the snow cannons there is 35 cm at the end of the ski-run, and at the top there is more.

Ski-lift on Čajuša (Kupres)

Tourism BiH • February 2010

33


instruktora, a dodatna pogodnost za djecu i roditelje je i „ski-vrtić“ koji djeluje u sklopu škole. Osim učenja prvih koraka na skijama, u vrtiću se djeca, od 3 do 6 godina starosti, mogu zabaviti i igrama na snijegu uz prisustvo animatora te sanjkanjem. Na ovom, Dalmatincima najbližem skijalištu, a moramo reći i najdražem, tijekom tjedna staze su bile dobro uređene pa su spremne dočekale subotnje goste. Zaljubljenici bijelog sporta predugo su čekali makar i naznaku snježnih oborina na skijalištima BiH koja gravitiraju Dalmaciji, pa ne možemo ne objaviti da ih ovoga puta prognoze ne bi smjele razočarati. Snijeg i hladnoća su ipak stigli. Međutim, Kupres i u ostalim godišnjim dobima nudi puno toga što vrijedi doživjeti, no, o tom nekom drugom prilikom. Sadašnji gosti zadovoljavaju se skijama, sanjkama, eventualno obilaskom predjela na snježnim saonicama s konjskom zapregom ili jahanjem po reskom planinskom zraku na 1.200 metara nadmorske razine.

Detalji s Kupresa

34

Turizam BiH • veljača 2010.

Details from Kupres


Nice lady that works at Adria-Ski says that they are filled to the capacity, and after that she says ‘thanks God’. But, the continuation of the season could be called the weekend-tourism. This is the time when everything is full of guests, laughter, uproar, red noses, grownups and children, skis, sleds… The school of skiing is also in function. Eleven qualified ski instructors work in the school, and additional privilege for the children and the parents is the “ski-nursery care” that works within the school. Besides learning the first steps on the skis, children, aged 3 to 6, can have fun with the games in the snow with the presence of animators and sledging. On this closest skiing place for the Dalmatians, and we have to say the favourite, the ski-runs were well prepared during the week, so they welcomed Saturday guests readily. Fans of the white sport waited too long for a sign of snow precipitations on the skiing grounds in BiH that gravitate to Dalamatia, so we just have to make it known that the whether forecast shouldn’t disappoint them. The snow and the coldness are here. However, Kupres has a lot to offer in other seasons of the year, but we’ll talk about that some other time. Now the guests please themselves with skis, sleds, maybe with tours around the area on horse drawn sleigh or riding in the sharp mountain air on the altitude of 1200 m. Hotel Adria ski

Tourism BiH • February 2010

35

Hotel Adria ski


Kada kažem Jahorina, mislim skijanje! Vjerovatno je još uvijek nepisano pravilo, odnosno, misao koja se na pomen Olimpijske ljepotice javi u glavama svih onih koji bilo šta znaju o Jahorini, ili su barem čuli za nju.

V

jerovatno je još uvijek nepisano pravilo, odnosno, misao koja se na pomen Olimpijske ljepotice javi u glavama svih onih koji bilo šta znaju o Jahorini, ili su barem čuli za nju. Jahorina još uvijek jeste sinonim zimskog turizma, ali se posljednjih godina „ odnosi snaga „ polako, ali sigurno mijenjaju. Izgradnjom novih smještajnih kapaciteta sa različitim sadržajima (velnes, sportski, ...), sportskih terena, uređenjem šetačkih staza, stvorili su se uslovi za boravak i aktivan odmor i u periodu van zimske turističke sezone. No, kako konstatovasmo u početku ove priče, najviše turista Jahorinu ipak pohodi u zimskom periodu. Više od 25 km odlično uređenih staza za skijaše, bordere i sve ostale ljubitelje zimskih sportova, vertikalnim transportom kapaciteta oko 12 000 skijaša na čas, simpatične terase i bašte u kojima se gosti mogu 36

Turizam BiH • veljača 2010.


When I say Jahorina, I mean skiing! It is probably still an unwritten rule, in other words, when mentioning the Olympic beauty, a thought that enters the heads of all those who know any thing or have just heard of Jahorina.

I

Predrag Peđa Lopatić

t is probably still an unwritten rule, in other words, when mentioning the Olympic beauty, a thought that enters the heads of all those who know any thing or have just heard of Jahorina. Jahorina is still a synonym for winter tourism, but in recent years “the relations of powers” are easily, but undoubtedly, changing. With building new accommodation capacities with various programs (wellness, sports…), sport courts and arranging the hiking tracks, the conditions for stay and active rest are created even in the period outside the winter tourist season. But as we stated at the beginning of this story, the most of the tourists come to Jahorina in the winter period. More than 25 km of well arranged runs for skiers, boarders and all other winter sports fans, vertical transport with the capacity of 12,000 skiers per hour, attractive terraces and gardens where the guests can refresh themselves with indigenous

Tourism BiH • February 2010

37


okrijepiti autohtonim jahorinskim pićima (jahorinski čaj od planinskih trava i brusnice, domaći sokovi od borovnice, maline, kupine i šumske jagode, ali i poneka „ ljuta „ kruška, jabukovača, travarica) i uživati u specijalitetima sa roštilja, pravi su mamac za sve ljubitelje zimskog ambijenta, zimskih sportova, odnosno, one kojima je neophodan aktivan odmor. Napomenimo da se u danima vikenda, posebno kada je lijepo i sunčano, na planini nađe i do 10 000 turista, naravno, najviše skijaša i bordera.

Uz već pomenute terene i uslove za bavljenje zimskim sportom, kako aktivnih, tako i sportista rekreativaca, kada je u pitanju alpsko skijanje, nordijski centar „Dvorišta „ koji se nalazi na jednoj od sjevernih padina Jahorine (1350 mnv) još jedna je od mikrodestinacija koje obećavaju. Zimi tereni za biatlon i trčanje na skijama, a u periodu bez snijega staze

Veliki broj jestivih vrsta gljjiva još jedno je od prirodnih blaga Olimpijske ljepotice, a sve pomenuto čini odlične preduslove za razvoj zdravstvenog i rekreativnog turizma, posebno uz činjenicu da je na ovom području vazduh izuzetno bogat ozonom, bez prisutnih zagađivača. Ekstremno skijanje na Jahorini

1,#*14+0+ Jahorina je planina Dinarskog sistema, masiva dužine oko 25, a širine od 10 – 15 kilometara koji se pruža pravcem jugoistok – sjeverozapad. Najviši vrh je Ogorjelica (na 1916 mnv). Komparativna prednost Jahorine je upravo njen geografski položaj jer Bog ugodi da se na vrhovima Jahorine „ sudaraju „ kontinentalna i mediteranska klima što stvara uslove za obilne padavine, naravno snijeg u zimskom periodu. Po zvaničnim statističkim podacima iz posljednjih nekoliko decenija, snijega na Jahorini ima od novembra do aprila, nerijetko u prvoj polovini maja (istini na volju, posljednje dvije sezone 2008/2009. i 2009/2010. bile su „ izuzetak „ sa mnogo manje snijega u decembru i januaru). Magle su na Jahorini rijetke, a visina snijega u prosjeku iznosi preko 1 m uz prosječnu dnevnu temperaturu – 10 °C u januaru i mnoštvom sunčanih dana. Izuzetno bogata flora i fauna još je jedna od komparativnih prednosti Jahorine u odnosu na druge planine. Nekadašnji pašnjaci iz posljeratnog perioda (1945) postepeno su se pretvarli u u skijaške staze, a na Jahorini zauzimaju veliko prostranstvo. Obrasli su planinskim travama od kojih su mnoge ljekovite, a neke, uz to, i endemične (lincura npr.). Prostori obiluju i šumskim voćem (borovnica, malina, kupina, 38

52146

jagoda) a kada je u pitanju šumsko blago javor (po kojem je planina i dobila ime), uz crnogoričnu šumu, je najrasprostranjeniji.

Turizam BiH • veljača 2010.

Extreme skiing on Jahorina


Jahorina drinks (Jahorina tea made from mountain herbs and cranberry, homemade juices from cranberry, raspberry, blackberry and wild strawberries, and sometimes “sharp” brandy made from pear, apple and herbs) and enjoy the barbecue specialties are a real bait for all the lovers of the winter atmosphere, winter sports, that is to say those who need the active rest. Note that in the days of weekend, especially when the

weather is nice and sunny, there is up to 10,000 of tourists on the mountain, mostly skiers and boarders.

#$176,#*14+0# Jahorina is the Dinaric mountain with the massive of 25 kilometres long and 10 to 15 kilometres wide, lying in the direction southeast – northwest. The highest peak is Ogorjelica (1916 m). Jahorina’s advantage is exactly its geographic position because the Lord humoured that on the peaks of Jahorina continental and Mediterranean climate “collide” what makes good conditions for a lot of precipitations and, of course, the snow in the winter period. According to official data from the past few decades, the snow is present on Jahorina from November until April and sometimes even in the first half of May (but the last two seasons, 2008/2009 and 2009/2010 were exception with much less snow in December and January). The fogs are very rare on Jahorina, and the snow depth is over 1 m on the average, with the average daily temperature of – 10 º C and plenty of sunny days. Šetnja na skijama

Exceptionally rich flora and fauna is another advantage of Jahorina in relation to other mountains. Former pasture-grounds from the post-war period (1945) gradually turned into the ski-runs and they take up a lot of space on Jahorina. They are grown over with herbs out of which numerous are curative and some, besides that, endemic (lincura – Gentianae radix). These areas are rich with forest fruits (blueberry, raspberry, blackberry, strawberry) and when the word is about the forest treasure, maple-tree (by which the mountain got its name), is the most wide-spread besides coniferous woods. Large number of edible fungus is another natural wealth of the Olympic beauty, and all the things mentioned make great qualifications for the development of health and recreational tourism, especially with the fact that the air is rich with ozone, without pollution.

521465 Besides already mentioned grounds and conditions for sports activities of the active sportsmen

Walking on the skis

Tourism BiH • February 2010

39


za bicikliste, šetnju kroz šumovite predjele, uz kvalitetan smještaj,koji na Dvorištima već funkcioniše (hotel „ Vila Tamara „ i veliki broj kuća za odmor), ovaj dio Jahorine „ otvaraju „ i novi prostor za razvoj turizma. Ski – škole, ski – rentali, kursevi za planinare, alpiniste, paraglajding, ... uz kvalitetne učitelje, odnosno, instruktore, garancija su da ćete za kratko vrijeme ovladati vještinama ovih sportskih i avanturističkih disciplina. Fudbalski teren, tereni za male sportove, nekoliko zatvorenih bazena, čist vazduh i nadmorska visina od 1500 – 1900 m pružaju odlične uslove za bazične pripreme sportista svih kategorija.

5/,'Ī6#, Uz hotele koji datiraju iz vremena neposredno prije i poslije održanih Zimskih olimpijskih igara 1984. godine, mnoštvo je novih objekata, od kojih njih nekoliko spadaju u kategoriju luksuznih, od kojih treba pomenuti apart – hotel „ VUČKO „ „ BORD „ i „ TERMAG „.

Postoji i mnoštvo hotela „ srednje klase“, a posebno su zanimljive kuće za odmor i apartmani koji će vam omogućiti odmor u intimnoj i porodičnoj atmosferi, nezaboravne večeri uz kamin, ognjište, roštilj, sač ili, eventualno, kotlić. Broj ležaja na samoj planini prešao je cifru od 4000, a gostoljubivost i ljubaznost domaćina i osoblja priča je koja traje decenijama. Dodamo li tome i cijenu usluga (a one se kreću po principu „ za svakog po nešto „), eto razloga da posjetite Olimpijsku ljepoticu. Zimski, sportski, rekreativni, kongresni, avanturistički i drugi oblici turizma, podsjećamo na kraju, sadržaji su turističkog proizvoda Jahorine u kojima možete uživati, a Turistička organizacija grada Istočno Sarajevo biće Vam servis za sve neophodne informacije.

Dobro došli !

-#-1&1ç+ Od Sarajevskog aerodroma Jahorina je udaljena oko 45 km, od samog grada Sarajeva 28 km. Iz Mostara Vam je potrebno nešto više

Fascinantne su udoline u kojima su smješteni hoteli na Jahorini

40

od 150 minuta vožnje ili oko 140 km, a relacija Banja Luka – Jahorina iznosi nešto manje od 240 km. Od većih centara u okruženju najbliža je Podgorica (oko 280 km), a potom Beograd (oko 330 km), Zagreb – Jahorina relacija je duga nešto više od 400 km, a najudaljenija je Ljubljana (nešto više od 600 km).

Turizam BiH • veljača 2010.

The valleys, where the hotels are situated on Jahorina are fascinating!


and recreational, when the word is about alpine skiing, the Nordic centre “Dvorišta”, placed on one of the northern slopes of Jahorina (1350 m), is one more promising destination. During the winter the grounds for biathlon and cross-country skiing, and in the period without the snow cycling and hiking tracks through the forest parts, with the quality accommodation, which already functions at Dvorišta (hotel “Vila Tamara” and great number of weekend houses), this part of Jahorina opens a new area for the tourism development. Ski-schools, ski-rentals, courses for mountaineers, alpinists, paragliding…with quality instructors guarantee you that you’ll master the skills of these sports and adventurous disciplines in a short time. Football grounds, the courts for small sports, several indoors pools, clean air and altitude of 1500 to 1900 metres offer great conditions for basic preparations of sportsmen of all categories. Detalj s Jahorine

#%%1//1&#6+10 Besides the hotels that date from the time right before and after the Winter Olympics in 1984, there is a number of new places, out of which some belong to the category of luxurious, the apart-hotel “Vučko”, “Bord” and “Termag”. There are numerous “middle class” hotels, and especially interesting are the holiday houses and the apartments that will enable the rest in intimate and family atmosphere for you, unforgettable evenings by the fireplace, with the barbecue, sač or maybe the or some other tasteful dishes. The number of beds on the mountain has exceeded 4000, and the hospitability and amiability of the hosts and personnel is a story that lasts for decades. If we add the prices of services to this (the principle “something for everyone”), there is the reason for you to come and visit the Olympic beauty.

Let’s remind in the end, winter, recreational, congress, adventurous and other types of tourism are the contents of the tourist product of Jahorina you can enjoy, and the Tourist organization of the town of Eastern Sarajevo will be your service for all the necessary information.

*1961%1/' Jahorina is about 45 km away from the Sarajevo airport, and about 28 km from the town itself. You need a bit more than 150 minutes of ride from Mostar or about 140 km, and the distance Banja Luka – Jahorina is some 240 km. The closest centre in surroundings is Podgorica (280 km), then Belgrade (330 km), Zagreb – Jahorina distance is a bit more than 400 km and the most distant is Ljubljana (a bit more than 600 km).

Welcome!

Detail from Jahorina

Tourism BiH • February 2010

41


Blidinje opet propustilo skijašku sezonu

N

arednoga proljeća bit će petnaesta obljetnica utemeljenja Parka prirode Blidinje, kažem bit će, što ne znači da će biti i obilježena, jer se tom prigodom ne bi moglo naći ama baš nikoga koji bi o toj obljetnici mogao afirmativno govoriti, i sve što je utemeljenje Parka polučilo gdje su njegove granice i pravila ponašanja. I markacije koje su već izblijedjele. Svemu drugom 'pušteno' je da ide samo od sebe, a već nekoliko godina ne ide nikako! No, pustimo službena utemeljenja, jer Nebo je, nitko nikada neće saznati – kada, čovjeku podarilo ovaj rijetko jedinstven ambijent. Taj bajkoviti prostor, ta ravan podignuta iznad 1200 metara nad morem, s Vran planinom, s jedne, i moćnom Čvrsnicom što se propinje na preko 2 200 metara, s druge strane, koja se propinje iznad 2 200 metara nad nedalekim morem, s glečerskim Blidinjskim jezerom pod njom, rijetko je viđeno kraljevstvo flore i faune i jedno je od najljepših darova koje je Nebo dalo Zemlji u našem okruženju; tu je povijest ostavila tragove iz svih svojih faza, tu se kriju drevne priče i predaje, tu je kraljevstvo endemske munike, prekrasnoga bora koji izvire iz svakog brežuljka, udoline i zaravni, tu su ostatci povijesnih stočarskih kamenih kuća pokrivenih raževim snopljem, i dobro da taj bor, osim 42

Dragan Marijanović mrkozelene ljepote, nema nikakvu uporabnu vrijednost, jer tko zna što bi bilo s najvećim munikinim šumama na Balkanu da vrijede za loženje ili za izradu namještaja ili gredica za gradnju, dakle, sreća je, jer tko zna što bi bilo s njim u vremenima drvokradica. Kada je utemeljen Park prirode, predsjednikom upravnoga odbora bio mu je fra Petar Krasić, neobičan, vrijedan, razborit, strpljiv i uporan kapelan ovdašnje kapelanije, jer župa se ovdje nikada nije utemeljila, i ovi prostori u sretnija vremena bilježili su samo rijetke zimske stanovnike, jer ljudi su ovdje zapravo dolazili sa svojim stadima i boravili tu od proljeća do jeseni, uglavnom su to bili stočari iz zapadnohercegovačkih mjesta koji su 'držali' planinu. Fra Petar je i sam prirodoslovac, izvrstan poznavatelj planinskih zvijeri i autohtonih 'tornjaka', ali i ostalog pasjega i uopće životinjskog svijeta , pa je već desetljećima i vrlo priznat međunarodni kinolog i sudac, ovdje

Turizam BiH • veljača 2010.

je proveo nekoliko posljednjih desetljeća posve sam, i, što planiraoto i napravio. Izgradio je tu valjda prvu 'art' crkvu, posve stopljenu s planinom, ondje gdje je nekada davno i bila. U sklopu crkve, pred kojom je kip svetoga Ilije, zaštitnika ovoga kraja i službenog zaštitnika Bosne i Hercegovine fra Petar je izgradio i umjetničku galeriju, a sada strpljivo gradi prirodoslovni muzej i valjda će ga za svojega života dovršiti i sve blago ovoga Parka učiniti dostupnim ljudima. No, kako mi reče neki dan, ljudi sve više dolaze uživati u miru ambijenta crkve i oko nje, pa je uredno zabilježio kako ga


Blidinje again missed the skiing season

Skijanje na dasci na Risovcu Boarding on Risovac

T

here will be the fifteenth anniversary of the founding the Nature park Blidinje in the next spring. I say will be, what doesn’t mean that it will be marked, because you can’t find anybody that could affirmatively speak about this anniversary and everything that the foundation of the Nature Park acquired are its boundaries and the rules of manners and the signs that have already gone

pale. All the other things were ‘let loose’ to run of itself, and for a few years now things aren’t running at all! But, never mind the official foundations, because the Skies, no one will ever know when, gave this unique environment to Humans. This fairytale space, this plane on the altitude of 1200 metres, with the Vran Mountain on one side and the mighty Čvrsnica that is over 2200 metres ‘high’, on the other side, with

the glacier Blidinje Lake under it, is rarely seen kingdom of flora and fauna and one of the most beautiful gifts the Skies gave to the Earth in our surroundings. The history has left its traces here from all of its stages, the ancient stories and traditions are hidden here, the kingdom of the endemic whitebark pine is here, the beautiful pine that rises from each hill, valley and plateau, the remains of historical cattle raiser’s stone houses covered with rye sheaves are also here, and it’s good that that pine, except its dark green beauty, has no usage worth, because who

Tourism BiH • February 2010

43


Vikend-naselje, Risovac

• Weekend settlement on Risovac

godišnje ovdje posjeti tridesetak tisuća ljudi, što je otprilike petina ukupnih dolazaka gostiju u Park, što bi se trebalo i podrazumijevati, ali razlozi koji slijede održat će rečenu petinu fratru, a u Park se dolazi sve rjeđe... Prije utemeljenja Parka ovdje je cvala divlja gradnja. Ljudi, bogati, naravno, iz dolina s moćnim strojevima pravili su prilaze i tamanili šumu, dizali viletine veće od onih iz kakvih su vikendom odlazili, previše je toga bilo, ugroza Blidinja bila je ogromna, a onda se utemeljenjem Parka počeo uvoditi red. Elem, izgrađeno je više od dvije tisuće objekata, dobar dio ih se svojom skromnosti uklopio u ambijent, dođoše graditi i Dalmatinci, otvoreno je i prvo hercegovačko skijalište u povijesti, podignut objekt za kakav-takav smještaj, skijanje je postalo in, pojavile su se i prve prodavaonice ski opreme ikada u Hercegovini, djeca su masovno odlazila na skijanje, tu su se okupljale kompletne obitelji, o sreće! o sreće! koliko mladih ljudi odjednom poželješe zdravo živjeti i nikada neće postati 44

narkomani niti ikakvi ovisnici...Sjajno je to izgledalo tada. Nakon deset godina djelovanja Parka bio je organiziran ovdje rijetko uspio simpozij o Blidinju, u suradnji sa sveučilištima u Mostaru, Sarajevu, Zagrebu, Mariboru i Beču. Tiskan je Zbornik u kojemu je utisnuto baš sve što se ovdje nalazi. O rijetkim i brojnim životinjama, i tisućama travki, o vodi, šumi, kamenu, o znamenitim ljudima, pticama, orlovima i međedima, o burnom životu kroz povijest ovih vrleti i zaravni duge dvanaestak a široke između kilometra i dva i pol, o čemu svjedoče ostatci brojnih ilirskih i rimskih utvrda, ovdje u blizini nestašni i nepokorivi Delmati imaše svoje sjedište, što je stare Rimljane u očaj bacalo, a srednjovjekovlje je ostavilo tragove u nepobrojivim zapisima i nekropolama stećaka, a najslavniji srednjovjekovni vladar ovoga prostora bijaše knez Mastan

Turizam BiH • veljača 2010.

Bubonjić, rodom negdje s Drine, a bio je u bosanskih banova i kraljeva ono što je Vjekoslav Bevanda u našoj vladi! Eno mu zapisa u tvrdoj stijeni


knows what would have happened with the biggest whitebark pine forests on the Balkans if it could be used for heating or for the furniture production. When the Nature Park was founded, the chairman of its governing council was Friar Petar Krasić, unusual, diligent, reasonable, patient and persistent curate. The parish was never founded here and these areas recorded only rare winter inhabitants in some happier times, because people came here with their herds and stayed from spring until the autumn. Those were mostly the cattle breeders from western Herzegovinian places who ‘held’ the mountain. Friar Petar is natural scientist, great expert in mountain animals and the indigenous ‘tornjak’, in other dog species and animal life in general, so for decades he’s been a recognized international cynology expert and judge. He has spent last few decades here all by himself and what he planned – he realized. He built maybe the first ‘art’ church here, completely integrated into Hotel ”Hajdučke vrleti” •

the mountain, in the place where it used to be long time ago. Within the church, in front of which stands St. Elias statue, the patron of Bosnia and Herzegovina, friar Petar built the art gallery and now he builds the natural science museum patiently, and, hopefully, he’ll finish it while he lives, and make all the treasure of this Park accessible to people. As he told me recently, people are coming more and more just to enjoy the peace of the church and its surrounding environment, so he recorded that about thirty thousand of people a year visit him here, which is onefifth of the total guests’ arrivals to the Park, what should be implicit, but the reasons that follow will keep this fifth for the priest, and the Park gets less and less visitors… Before the foundation of the park, the illegally built houses blossomed. Rich people from the valleys made the access roads and devastated the forest with mighty machines, built the big houses, even bigger than those from which they came here on the weekends. Too much of

this happened, the endangering of Blidinje was huge, and then, with the foundation of the Park, things started to be put in order. More than two thousand buildings were built; a great deal of them integrated into the environment, the people from Dalmatia also came to build houses, the first ski-ground in history in Herzegovina was opened, the accommodation building was built, the skiing was in all of a sudden, the first shops of skiing equipment were opened in Herzegovina, the children massively went to ski, the entire families gathered here, oh, what a luck, luck…how many of young people wanted to live a healthy life at once and they will never become drug addicts or any kind of addicts….this seemed great then. After ten years of the Park’s activity, a successful Symposium was organized in the cooperation with the universities of Mostar, Sarajevo, Zagreb, Maribor and Vienna, with Blidinje as the subject. The Anthology was printed with every single thing that has its place here. The rare and numerous

Hotel ”Hajdučke vrleti”

Tourism BiH • February 2010

45


Drežnice, dokud je bilo njegovo, a vjeruje se da njegove kosti leže pod jednim od golemijih stećaka nekropole Dugo polje, a tko se sjeća Bulajićeva filma Bitka na Sutjesci, to su oni stećci iza kojih su partizani mitraljirali po četnicima. Po imenu Mastan 'začet' je ovaj toponim, vjerojatno se zvao Mastanova luka, pa na kraju ostala Masna luka... No, narodu ovdje ipak je najznaniji hajduk Mihovil Tomić, Mijat, koji je ovdje sačekivao karavane i ogoljivao ih do kosti, vukući svoju lovinu u obližnju pećinu, u kojoj se katkada sa svojom opakom družinom i sam sklanjao, ili od nevremena ili od progonitelja. Lokalitet Kedžare je najposjećeniji; jednom godišnje tu se okupe deseci tisuća štovatelja istinite predaje o tragičnoj smrti mlade djevojke Dive Grasbovčeve, koja je u neko staro vrijeme žensku čast morala obraniti smrću. Snaga te priče i danas je živa, i s moćnim odjekom i o rečenoj djevojci napisane su brojne knjige i studije, i Na vrhovima Čvrsnice

46

ovdje u okolnim selima i gradićima svi baš sve o tome znaju. Granice Blidinja protežu se na dijelove teritorija općina Posušje, Široki Brijeg, Prozor-Rama, Jablanica i Mostar, što podrazumijeva i tri županije: Zapadnohercegovačku, Hercegbosansku i Hercegovačkoneretvansku. Koja sreća za taj park! pomislit će svatko normalan, jer glavari tih lokalnih zajednica poslaše svoje predstavnike u Upravu Parka, odrediše financijsku kvotu za održavanje parka, nađoše se prvih nekolko zima mnogi znameniti ljudi koji inače promoviraju vrhunska skijališta, sve je tu vrvjelo od ljudi, ispod staze niknuo je pravi mali grad s ulicama, uslužnim objektima, jedan je nesretnik podigao i golemi hotel koji se nikada nije otvorio, ljudi su počeli male obiteljske obrte s ekološkom hranom, ljekovitim biljem i koječime: dolaze sretna vremena, mislilo se tad. Fra Petar je sa suradnicima angažirao jednu svjetski poznatu austrijsku tvrtku koja je istražila vrleti Čvrsnice i

On the peaks of Čvrsnica

Turizam BiH • veljača 2010.

ustanovila da gore, ponad dvije tisuće metara ima uvjeta za nekoliko staza od kojih bi jedna bila među četiri ili pet u Europi, projekt je stajao više od tri stotine tisuća maraka, ali pronicljivi Austrijanci rekoše: nećemo lovu, samo, kada se bude gradilo, neka se koristi naša oprema. Dobro. Ali, ima ono ali... Lokalni politički mudraci naglo zaboraviše na Blidinje. Osobito na uplate. Zalud je fra Petar obigravao gluha vrata, a onda sve pustio k vragu i vratio se božjim poslima, jer osnivači odbiše razmatrati sjajne i samo budalama nejasne ulagačke koncesijske ponude i iz zemlje, pa čak i od nekih lokalnih ljudi, smrtno ozbiljnih ulagača koji sve što dotaknu pretvaraju u zlato, pa su se neki od njih proslavili ulaganjem u regiju i razbili mit o Hercegovcima kao tragačima za brzim profitom, o golemim se tu ulaganjima radilo, višemilijunskim, ali što vrijedi kada je lokalna politička zavist i međuopćinska i međužuapanijska,


animals, thousands of herbs, water, forest, stone, distinguished people, birds, eagles and bears, tumultuous life through the history of this craggy ground and plateaus twelve kilometres long and one – two and a half kilometres wide, about what the remains of numerous Illyrian and Roman fortresses witness, the frisky and unsubmissible Delmats had their seat near this place, what made the old Romans desperate, and the Middle Ages left their traces in uncountable inscriptions and the necropolises of stećaks, and the most famous ruler of this area was the prince Mastan Bubonjić, born somewhere on Drina, and he was, during Bosnian governors and kings, as Vjekoslav Bevanda is in our government! There is his inscription in the hard stone of Drežnica, up to where everything belonged to him, and it is believed that his bones are lying under the one of the largest stećaks on Dugo polje necropolis. After the name Mastan this toponym originates, it was probably called Mastanova luka, and in the end Masna luka was kept. Skijalište na Risovcu

But, the most familiar among the people is the hajduk Mihovil Tomić, Mijat, who ambushed the caravans here and stripped them to leaves, taking his game into the near cave, where he took cover with his gang from the stormy weather or the persecutors. The locality of Kedžara is the most visited; once a year dozens of thousands of admirers of a true story about the tragic death of the young girl Diva Grabovčeva gather here, a girl that had to defend her women honour with death in some ancient times. The strength of this story is still alive, and with a powerful echo numerous books and studies were written about this girl and, here, in surrounding villages and towns everyone knows everything about that story. The borders of Blidinje extend to the parts of the territory of the municipalities of Posušje, Široki Brijeg, Prozor-Rama, Jablanica and Mostar, what includes three cantons too: West Herzegovinian, Herzeg-Bosnian and Herzegovina-

Neretva Canton. Every normal person would think ‘What a luck for that park!’, because the heads of those local communities sent their representatives to the Management of the park, set the financial share for the Park maintenance, in the first few winters number of notables were found to promote the skigrounds, the place was teeming with people, a real little town with streets and service buildings arouse under the ski-runs, one unfortunate man built a huge hotel that was never opened, people started small family businesses with ecological food, medicinal herbs and various things: happy times are coming, people used to think then. Friar Petar with his associates engaged a worldly known Austrian company that explored the craggy grounds of Čvrsnica and found out that up there, above 2000 metres, there are conditions for few ski-runs, which would be among four or five in Europe, the project costed more than 300.000 KM, but the intuitive Austrians said: we don’t want the money, just, when you start building, use our equipment. Ok.

Ski-run on Risovac

Tourism BiH • February 2010

47


Herceg uopće ne bi trebali, sve i kad bi mogli, pomagati ovu oazu Božje pameti i ljudske gluposti, jer ovdje se novci trebaju zarađivati i nipošto prositi.

Izvor Jasle

Direktor Mato Anđelić službeno je u ostavci, a stvarno anagažiran u nekom entitetskom ministarstvu, Upravni odbor više ne postoji jer nijedna županija nije poslala svojega člana, osim Hercegovačkoneretvanske, koja je posljednja i poslala kakvo-takvo novčano 'članstvo', a druge već odavno ništa, i sve počinje propadati, na užas ljudi koji su vjerovali da će Blidinje promijeniti njihove živote, ulagača koji ne mogu vjerovati da je netko protiv toga da tu ulože milijune i čekaju cijelih deset godina da im se to počne vraćati, i Austrijanaca koji su ispali nepronicljivi, jer su tu gubili vrijeme i novac, ne vjerujući da igdje na svijetu postoje ljudi tako slijepi kod očiju!

Jasle spring

Pojaviše se i prvi oglasi o prodaji vikendica, kuća i kućetina, pojaviše se lopovi koji kradu brončane kipove ispred povijesnih crkvica, topeći ih i prodajući ih negdje u bescijenje, a ja se sjetih kipa svetoga Ilije, i prvi se put zapitah: zašto je onako upozoravajuće, nekako prijeteći – podigao prst?

Detalji s Risovca

Details from Risovac

redovito stranačka nesnošljivost zlo koje nas očito nikada neće zaobići, jača od zdrave pameti, pa je i to skijalište ostalo pusto, vikendice su već drugu godinu prazne, otpuštena je većina radnika, a nekoliko stražara čuva stražu nad mrtvom stazom, a plaće nisu vidjeli godinu dana. I svi šute! Doduše, nedavno se Blidinjem prostrije glas kako će jednokratnu novčanu injekciju ovdje poslati Federalno ministarstvo okoliša i turizma... Dobro, možda je to i pametno zbog mogućnosti da se na ovoj stazi makar nekoliko dana do proljeća opet nađu razdragana djeca u potrazi za zdravljem, ali dugoročno to ministarstvo i ministar 48

Turizam BiH • veljača 2010.

No, ako već nema skijanja, valja imati u vidu izvanrednu i pristojno održavanu cestu kroz Park, pa to pruža velike mogućnosti planinarenja i šetnje u rijetkom zimskom ugođaju. Nekropole stećaka, prizori šuma pod snijegom kao sa zaboravljenih novogodišnjih čestitaka, ostatci starih povijesnih kuća s raževim krovištima, bajkovita vrela i tanki vodeni tokovi koji se provlače ispod snijega, sve je to samo dio zavodljivih čarolija Blidinja, a nećete ostati gladni ni žedni; ima lijepo mjesto posred parka, gdje se možete ugrijati i okrijepiti. Restoran Hajdučke vrleti s izvanrednom gastronomskom ponudom i mogućnost smještaja, uvijek je otvoren.


But, there’s that but… Local political wise men all of a sudden forgot about Blidinje. Especially about the payments. Friar Petar knocked in vain on the deaf doors, and then let everything go to hell and went back to lord’s business, because the founders refused to consider brilliant and only for fools unclear concession offers from the country and from some local people, deadly serious investors who turn to gold everything they touch, and some of which made themselves famous by investing into the region and exploded the myth of Herzegovinians as trackers for quick profit. The word was about the huge investments, multimillion investments, but what’s the worth of it when the local political envy, and the inter-municipalities and intercantonal, usually party-related, intolerance is the evil that would never go around us, as it seems, so the ski-ground was left empty, the weekend houses are empty for two years now, the most of the workers were fired, and several watchmen are keeping guards over the dead runs, and they haven’t seen their payments for a year. And everybody mouth shut.

keeps

their

Indeed, there was a rumour recently at Blidinje that a single financial injection will be sent here by the Federal ministry of tourism… ok, maybe that’s smart because of the possibility for the children to come here in search for health again, at least for a few days until the spring comes, but long terms, this Ministry and the minister Herceg shouldn’t at all, even if they could, help this oasis of God’s brains and human stupidity, because the money should be earned here and not begged. The director Mato Anđelić is officially in resigns, and engaged in some entity’s ministry, the Governing council no longer exists, because none of the Cantons sent

their member but Herzeg-Bosnian, which was the last one to send a financial ‘membership’, and the others nothing for a long time now, and everything is starting to decline, at the horror of the people who believed that Blidinje would change their lives, the investors who can’t believe that someone is against their million investments and waiting for ten years for it to come back and the Austrians who turned out to be unintuitive, because they lost their time and money, not believing that there are people so blind at their eyes anywhere in the world. The first advertisements about the selling of the weekend houses, and the big houses appeared, the thieves who steal the bronze statues in front of the historical churches appeared too, melting them and selling for next to nothing, and I remembered the statue of St. Elias, and wondered for the first time: why did he lift his finger kind of warningly, threatening?

Stećci pod snijegom Stećaks under the snow

Zamrznuto Blidinjsko jezero Frozen Blidinje Lake

But, if there is no skiing, we need to have in mind the exceptional and decently maintained road through the Park, so, this offers great possibilities for mountaineering and hiking in this rare winter atmosphere. The stećak’s necropolises, the sites of the forests under the snow like on the forgotten Christmas cards, the remains of the old historical houses with rye roofs, fairytale springs and water brooks running under the snow, all of this is just a part of the interesting magic of Blidinje, and you wont be thirsty nor hungry, there’s a nice place in the middle of the park to get warmed and refreshed. The restaurant Hajdučke vrleti with the exceptional gastronomic offer and the possibility of accommodation is always opened. Diva Grabovčeva Tourism BiH • February 2010

49


Skijaški sport budućnost je i sveukupne bosanskohercegovačke turističke ponude

Braća Franjo i Andrija Bošnjak, te Ivan Krajinović iz Skijaškog kluba Blidinje-Čvrsnica krče bosanskohercegovačke skijaške staze

B

osanskohercegovački sport nema osobitog uspjeha, a pogotovo u usporedbi sa sportski razvijenijim nacijama. Rijetko se tko može podičiti nekim osobito vrijednim rezultatom, kako u kolektivnim sportovima, tako i u individualnim. Uz nedostatak sportske infrastrukture, educiranih sportskih trenera i pedagoga, brojni sportaši koji iskažu talent odlaze u susjedne zemlje, a pogotovo u Hrvatsku, i tamo ubrzo pokažu svu svoju kvalitetu. Među rijetkima koji su ostali u Bosni i Hercegovini i postižu vrijedne rezultate su mladi petnaestogodišnji skijaši, braća-blizanci Andrija i Franjo Bošnjak iz Mostara, te Ivan Krajinović iz Tomislavgrada. Sva trojica skijaške su korake započeli u Skijaškom klubu Striž iz Tomislavgrada. Osnutkom Skijaškog kluba Blidinje-Čvrsnica postaju njegovi članovi. Andrija i Franjo skijanjem su se počeli baviti kao sedmogodišnji dječaci na blidinjskom skijalištu i ubrzo se uključuju u brojna natjecanja. Danas su kao petnaestogodišnjaci najmlađi u ulaznoj seniorskoj konkurenciji i već su dospjeli do najbolje skijaške vrste Bosne i Hercegovine u svojem uzrastu. Kao i mnogi dječaci, Andrija i Franjo Bošnjak okušali su se i u drugim sportovima, u nogometu, u plivanju, u karateu, u slalomu na koturaljkama. 50

Sudjelovali su na Europskom prvenstvu u Inline Alpin Slalomu održanom u Opatiji kao i na dva međunarodna natjecanja održana u Tomislavgradu, Mostaru i Kupresu. Od niza skijaških naslova na školskim natjecanjima, u

izabranoj vrsti Bosne i Hercegovine u svom uzrastu već su tri godine. Franjo je prošle sezone vozeći na Risovcu, stazama gdje je naučio svoje prve skijaške korake postao i prvak BiH u slalomu u svojoj kategoriji. Kao član reprezentacije BiH sudjelovao je na mnogim natjecanjima i izvan Bosne i Hercegovine. U sezoni 2008./2009. na Pocal Loci u Sloveniji osvojio je šesto mjesto u slalomu. U Austriji na Quadro cupu u sezoni 2008./2009. polučio je zapaženo treće mjesto. U ovoj sezoni Franjo i Andrija Bošnja, te Ivan Krajinović započeli su natjecanje u seniorskoj konkurenciji natječući se sa dosta starijim skijašima, a natjecali su se i među svojim vršnjacima u Francuskoj. U poznatom svjetskom skijaškom centru u Val d’iseru Franjo Bošnjak je na jednom od najjačih svjetskih natjecanja u svom uzrastu i osvojio 8. mjesto u disciplini slalom u konkurenciji od 115 dječaka iz cijeloga svijeta. Franjo Bošnjak sudjelovao je

Franjo Bošnjak - FIS na Kupresu

Turizam BiH • veljača 2010.

Franjo Bošnjak - FIS on Kupres


FIS ON KUPRES

The skiing sport is also the future of Bosnian-Herzegovinian tourist offer in general

Miro BoĹĄnjak

T

he sport from Bosnia and Herzegovina doesn’t have much of a success, especially as compared to sports’ developed countries. Few people can be proud of some especially valuable result as in team sports, so in the individual sports. With the lack of sports infrastructure, educated sports coaches and pedagogues, number of sportsmen that show some talent leave to neighbouring countries, especially Croatia, and very soon

Brothers Franjo and Andrija BoĹĄnjak, and Ivan Krajinović from the Skiing club Blidinje-ÄŒvrsnica are clearing the land for Bosnian-Herzegovinian ski-runs show their quality there. Among the rare ones who stayed in Bosnia and Herzegovina and are achieving good results are the twin-brothers Andrija and Franjo BoĹĄnjak from 0RVWDU DQG ,YDQ .UDMLQRYLĂź IURP Tomislavgrad. All three of them started their first ski steps in Skiing FOXE6WULĂĽIURP7RPLVODYJUDG7KH\ became members of the Skiing FOXE %OLGLQMHĂ˝YUVQLFD ZKHQ LW was founded. Andrija and Franjo started to be active in skiing as seven year old boys on Blidinje ski grounds and soon joined a number of competitions. Today, as fifteen year old boys, they are the youngest in the entry senior competition and have already reached the best skiing rank of Bosnia and Herzegovina in their age. As many other boys, Andrija and Franjo also tried their skills in other sports like football, swimming, karate, roller-skating. They took part in the European championship in Inline Alpine Slalom held in Opatija and in two international competitions held in Tomislavgrad, Mostar and Kupres.

Except the line of skiing titles in school competitions, they have been a part of the selection of Bosnia and Herzegovina in their age, for three years now. Franjo became a slalom champion of BiH in his category in the last season, skiing on Risovac, on the runs where he learned his first ski steps. As a member of BiH team, he took part in numerous competitions outside Bosnia and Herzegovina. He won the sixth place in slalom at the Pocal Loca in Slovenia in the season 2008/2009. In Austria, at Quadro cup, in the season 2008/2009, he won the significant third place. In this season Franjo and Andrija %RãQMDNDQG,YDQ.UDMLQRYLßVWDUWHG to compete in senior competition with older skiers, and they also competed with their age-mates in France. Franjo Boťnjak won the 8th place in the slalom discipline among 115 boys from all over the world on one of the best world’s competitions in his age, in famous world skiing centre in Val d’iser. Franjo Boťnjak had also took part at number of competitions in Croatia where he

Tourism BiH • February 2010

51


također na mnogim natjecanjima i u Hrvatskoj gdje je postigao mnoge zapažene rezultate, kao što su na Gorenje Cupu, Quadro Cupu, te Vjeverica na Sljemenu, predstavljajući Bosnu i Hercegovinu kao član BiH reprezentacije. Ovu sezonu braća Franjo i Andrija Bošnjak, te Ivan Krajinović ušli su kao ulazno godište u seniorskoj konkurenciji. Nastupali su i natjecali se na skijalištima u Austriji, Sloveniji, Italiji, Hrvatskoj. U Bosni i Hercegovini vozili su utrke na Bjelašnici, a ovih dana i dvije veleslalomske utrke na Kupresu. - Zadovoljan sam svojim dosadašnjim nastupima, a i svojih klupskih kolega, a pogotovo ovih dana vožnjama na Kupresu gdje smo kao najmlađi i u jakoj seniorskoj konkurenciji, bez osobitog zaostatka,

bili iza najboljih. Ivan Krajinović je zauzeo četrnaesto mjesto, ja sam bio šesnaesti, a Andrija se plasirao na devetnaesto mjesto, kazao nam je Franjo Bošnjak, daroviti mladi skijaš Skijaškog kluba Blidinje-Čvrsnice. - Dok je bio u kategoriji mlađih dječaka u sezoni 2006./2007. godine njegov najbolji rezultat bio je peto mjesto na državnom prvenstvu Bosne i Hercegovine u disciplini slalom. U kategoriji starijih dječaka, u sezoni 2007./2008, njegov plasman na svim utrkama slaloma i veleslaloma bio je među pet najboljih. U toj sezoni postao je i član mlade skijaške reprezentacije Bosne i Hecegovine. U prošloj sezoni osvojio je prvo mjesto u slalomu na Bjelašnici, a u drugoj utrci drugo mjesto, te drugo i peto mjesto u super G-ju. Na državnom prvenstvu Bosne i

Ivica Kostelić uzor mladim skijašima Najbolji hrvatski skijaš i jedan od najboljih svjetskih skijaša u zadnjih nekoliko godina Ivica Kostelić, uzor je brojnim mladim skijašima u svijetu. Kostelić je uzor i braćiblizancima Franji i Andriji Bošnjak, te Ivanu Krajinoviću, koga su mladi i daroviti skijaši iz Ski kluba Blidinje-Čvrsnica imali prigodu upoznati i s njim trenirati. On ih je naprosto oduševio i susret s njim im je, kako su kazali, veliko iskustvo i putokaz kojim se ide put uspjeha.

Yvonne Schnock trenerica darovitijih skijaša Tijekom ljeta braća Bošnjak su aktivni u sportu koji je dosta srodan skijanju. Riječ je o slalomu na koturaljkama, čija je tehnika jednaka skijaškoj. Inline Alpine Slalom upražnjava se u ljetnim danima kao svojevrsna kondicijska i tehnička priprava za nastupajuću skijašku sezonu. Ski sport kao i slalom na koturaljkama odvija se pod nadzorom njihove ski trenerice Yvone Schnock, nekada među sto najbolje plasiranih svjetskih skijašica čiji je otac Nijemac, a majka Hrvatica. 52

Turizam BiH • veljača 2010.

Hercegovine održanom prošle sezone na Blidinju Franjo Bošnjak postao je prvak u slalomu ostvarivši veliku prednost ispred drugoplasiranog. Franjo Bošnjak je tako kao prvi sportaš rođen u Mostaru, gdje su se nekada vrlo uspješno bavili drugim sportovima i gdje su nikla neka poznata sportska imena, postao državni prvak u jednoj alpskoj disciplini. Bog je htio da to bude baš u skijaškom sportu, a ne nekom drugom kojim se može lakše baviti u jednom Mostaru. Skijaški klub Blidinje-Čvrsnica uz braću Bošnjak i Krajinovića, iznjedrio je još dvojicu mladih tenisača, a to su Ante Radoš i Marinko Pavlović. Pred njima je, ako budu imali pravilan i kvalitetan razvoj, i dobra skijaška budućnost.

Nagrade i priznanja najuspješnijima (FIS, Kupres)


won noticeable results, competitions like Gorenje Cup, Quadro Cup and Vjeverica on Sljeme, representing Bosnia and Herzegovina as a member of BiH team. This season, brothers Franjo and Andrija Boťnjak DQG ,YDQ .UDMLQRYLß HQWHUHG WKH senior competition. They have competed on the skiing grounds in Austria, Slovenia, Italy and Croatia. In Bosnia and Herzegovina they raced on Bjelaťnica and these days two giant slalom races on Kupres. - I’m satisfied with my performances until now, and with the performances of my club colleagues, especially recently on Kupres where, as the youngest and in tough senior competition, without a special behinds, we were right after WKHEHVWRQHV,YDQ.UDMLQRYLßZRQ

14th place, I was 16th and Andrija won 19th place, Franjo Boťnjak told us, a talented young skier from the 6NLLQJFOXE%OLGLQMHýYHUVQLFD - While he was in the category of younger boys in the season 2006/2007, his best result was the fifth place on the state championship of Bosnia and Herzegovina in the slalom discipline. In the category of older boys, in the season 2007/2008, his placing in all the slalom and giant slalom racings was among the best five. In that season he became the member of young Bosnia and Herzegovina skiing team. In the last season he won the first place in slalom on Bjelaťnica, in the second race the second place and second and fifth place in super-G. At the state championship of Bosnia and

Awards for the most successful ones (FIS, Kupres)

Herzegovina, held last season on Blidinje, Frano Boťnjak was the slalom champion with big advantage in front of the second placed. So, Franjo Boťnjak is the first sportsman born in Mostar, where people were successfully active in other sports and where some famous sports names came from, who became state champion in an Alpine discipline. God wanted it to be right in the skiing sport and not some other sport, which is easier to be active in for a person from Mostar. Besides EURWKHUV %RãQMDN DQG .UDMLQRYLß WKH VNLLQJ FOXE %OLGLQMHýYUVQLFD generated two more young skiers, $QWH5DGRãDQG0DULQNR3DYORYLß Great skiing future is ahead of them if they had right and high quality progress.

Ivica Kostelić is a role model for young skiers The best Croatian skier and one of the best world’s skiers in the past few years, Ivica .RVWHOLß LV D UROH PRGHO IRU D ORW RI \RXQJ VNLHUVLQWKHZRUOG.RVWHOLßLVDUROHPRGHO for the twin-brothers Franjo and Andrija %RãQMDN DQG ,YDQ .UDMLQRYLß ZKR KDG WKH chance to meet him and train with him. He simply delighted them and meeting with him is a great experience and the guideline to the way to success.

Yvonne Schnock, the coach of talented skiers During the summer, brothers Boťnjak are being active in a sport that is related a lot to skiing. That is the roller-skating slalom, whose technique is the same with the skiing. Inline Alpine Slalom is being held during the summer as a kind of conditioning and technical preparations for the skiing season. Ski sports and the slalom on rollerskates is under the supervision of their ski coach Yvonne Schnock, who used to be among the best hundred world’s female skiers, whose father is German and mother Croat.

Tourism BiH • February 2010

53


Zima u BiH - život gradova Glavni grad BiH uvršten je među 10 top turističkih odredišta u svijetu

B

ogato i raznoliko kulturno naslijeđe, olimpijska prošlost, te nedavna ratna događanja, glavni su razlozi što je Sarajevo jedno od najposjećenijih turističkih odredišta u Bosni i Hercegovini. Iako kulturna i zabavna ponuda, te prometna povezanost Sarajeva sa

Sarajevo zimi •

54

inozemstvom niti izbliza nisu na razini kakvu imaju mnogi drugi europski gradovi, bosanskohercegovačka prijestolnica je u svijetu prepoznata kao vrlo atraktivno turističko odredište. Najpoznatiji svjetski turistički vodič „Lonely Planet“ uvrstio je Sarajevo u top 10 gradova svijeta najpoželjnijih destinacija u 2010. godini. Zahvaljujući

Sarajevo in winter

Turizam BiH • veljača 2010.

ovoj činjenici pred kraj prošle i početkom ove godine povećan je broj upita putničkih agencija i turista za dolazak u Sarajevo. - Turistički info centri u Sarajevu svakodnevno odgovore na desetke adresa na upite kakve su cijene i sadržaji zimskih aranžmana, kako najbrže doputovati u Sarajevo, koliko


Winter in Bosnia and Herzegovina - life of towns The capital of BiH is included among the top 10 tourist destinations of the world

Dejan JAZVIĆ

R

ich and a diverse cultural heritage, Olympic past and recent war happenings are the main reasons why Sarajevo is one of the most visited tourist destinations in Bosnia and Herzegovina. Even though cultural and entertainment offer and the traffic communications of Sarajevo with the foreign countries are not even close to the level of number of European towns, Bosnian-Herzegovinian capital is recognized in the world as a very attractive tourist destination. The most famous tourist guide in the world “Lonely Planet” has included Sarajevo among the top 10 towns of the world that are the most desirable destinations in 2010. Thanks to this fact, at the end of the last year and with the beginning of this, the number of inquiries from the tourist agencies and tourists for coming to Sarajevo is increased.

The president of the Canton’s tourist board, Mithat Kulo, points out that increased interest of the tourists for visiting Sarajevo lies in good and continuing promotion of tourism at prestigious international tourist fairs, Sarajevo, detalj •

like those in Berlin, Munich, Prague and Milan. Statistics from the last months of the last year, which show that monthly number of tourists from abroad is over 19,000 and the number of overnights 37,000 show

Sarajevo, detail

- In the Tourist board of the Sarajevo Canton we were told that tourist info centres in Sarajevo daily answer dozens of addresses with inquiries about the prices and programs of winter arrangements, what is the fastest way to come to Sarajevo, can they count on having good time, what is the offer on the Olympic mountains, are there any organized rounds around the town and other tourist attractions near Sarajevo. Tourism BiH • February 2010

55


Sarajeva noću

Sarajeva in the night

mogu računati na dobar provod, zatim šta nude olimpijske planine, ima li organiziranog obilaska grada i drugih turističkih atrakcija u blizini Sarajeva, kažu u Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo. Predsjednik kantonalne turističke zajednice Mithat Kulo ističe da je povećani interes turista za posjet Sarajevu, prije svega u dobroj i kontinuiranoj promociji turizma na prestižnim međunarodnim turističkim sajamskim manifestacijama, poput onih u Berlinu, Minhenu, Pragu i Milanu. Da je Sarajevo jedna od najposjećenijih turističkih destinacija ilustriraju i statistički podaci iz zadnjih mjeseci prošle godine, po kojima je mjesečni broj turista iz inozemstva premašivao 19.000, a broj noćenja 37.000. Sarajevski hoteli, hosteli i prenoćišta ne mogu se požaliti na broj gostiju u prvim danima ove godine. U novoobnovljenom sarajevskom hotelu „Evropa“ kažu kako je siječanj tradicionalno najlošiji mjesec za hotelijere, ali da je popunjenost njihovih kapaciteta, ipak, zadovoljavajuća. Slično je i s drugim većim hotelima u Sarajevu, poput „Holiday inna“ koji umnogome žive i od kongresnog 56

turizma. Nema dana kada se u glavnom gradu BiH ne održava barem nekoliko međunarodnih konferencija i seminara, što hotelima donosi sigurnu zaradu. Hosteli, pansioni i prenoćišta, pak, uglavnom privlače mlađe strane turiste, kojima je cijena smještaja itekako bitna. U nekoliko pansiona u starom dijelu Sarajeva kazali su nam da su zadovoljni, jer od novogodišnjih blagdana stalno imaju popunjene sve smještajne kapacitete. Gosti za cijene od 20 do 50 eura mogu dobiti vrlo pristojan smještaj u središtu grada. Prema tvrdnjama vlasnika privatnih pansiona i prenoćišta, njihovi gosti se u prosjeku zadržavaju dva do tri dana, iako ima i onih koji ostaju i cijeli tjedan. Sarajevo je tijekom cijele godine specifično i po velikom broju turista koji dolaze na jednodnevne izlete i ne trebaju noćenje u gradu. Uglavnom je riječ o organiziranim skupinama stranih turista koji borave u Dubrovniku ili Međugorju. Njima se najviše obraduju ugostitelji i vlasnici suvenirnica na Baščaršiji, ali i prosjaci koji su zadnjih godina veliki problem Sarajeva.

Turizam BiH • veljača 2010.

Riječ je o organiziranom prosjačenju koje provode skupine, uglavnom Roma iz Srbije i Makedonije. Policija i gradska vlast ne pristupaju ozbiljno ovom problemu, a sankcije za prosjačenje simbolične su i neučinkovite. Stvaraju i ružnu sliku o gradu, jer bukvalno ne puštaju strane turiste dok im ne daju nešto novca. Drugi veliki problem sarajevskog turizma su ulična razbojništva. Policija je u drugoj polovini prošle godine imala pune ruke posla hvatajući lopove koji prate strance u sporedne ulice i tamo im otimaju novac i osobne stvari. Nekoliko slučajeva je riješeno, ali domaćini stranim turistima ipak savjetuju da pripaze gdje se kreću. Možda i veći problem za sarajevski turizam od ovih je nedostatak zabavnih i kulturnih sadržaja. U zimskim mjesecima turistima se u Sarajevu nudi vrlo malo. Zabavni sadržaji svode se na povremene koncerte u gradskim klubovima i klizanje na ledenoj plohi u kompleksu Zetra. Gradska izletišta zimi su „mrtva“, a rijetki su i kulturni programi. Pravi je izuzetak festival „Sarajevska zima“, koji, zahvaljujući agilnom direktoru Ibrahimu Spahiću, opstaje već 26 godina. Festival se tradicionalno održava u veljači, a okuplja različite vrste umjetnika iz cijelog svijeta. Pod motom „Što sad?“ sarajevskoj publici, ali i gostima iz inozemstva na ovogodišnjem festivalu predstavljaju se i umjetnici iz europskih prijestolnica kulture 2010. godine, Pečuha i Istanbula, čime se još jednom potiče inicijativa Festivala za kandidaturu Sarajeva za europsku prijestolnicu kulture. Na ovogodišnjoj „Sarajevskoj zimi“, koja tijekom skoro cijele veljače osigurava buran kulturan život u glavnom gradu BiH, nastupaju vrhunski umjetnici iz Koreje, Austrije,


that Sarajevo is one of the most visited tourist destinations. Sarajevo hotels, motels and boarding houses can’t complain on the number of guests in the first days of this year. In the newly renovated hotel “Evropa” from Sarajevo told us that January is traditionally the worst month for the hoteliers, but the occupancy rate of their hotel is satisfactory. Similar situation is also in other bigger Sarajevo hotels, like “Holiday inn”, which lives from the congress tourism to a large degree. Not a day passes without several international conferences and seminars in the capital of BiH, what brings the sure profit to the hotels. Hostel and boarding houses mostly attract young foreign tourists for whom the price of accommodation is very important. In few boarding houses in the old part of Sarajevo we were told that they are satisfied, because since the New Year’s holidays they are full. For the prices from 20 to 50 euros, the guests can get very decent accommodation in the town’s centre. According to the words of the owners of private hostels and boarding houses, their guests stay two-three days in average, but there are also those who stay the whole week.

Sarajevo is also specific by a large number of tourists throughout the year, who come on one day trips and don’t need the overnight in the town. Those are mostly organized groups of foreign tourists who stay in Dubrovnik or Međugorje. The caterers and the owner of souvenir shops at Baščaršija are delighted the most with these tourists, but also the beggars who are becoming a big problem of Sarajevo recently. The word is about organized beggars conducted mostly by the groups of Romanies from Serbia and Macedonia. The police and the town’s government do not take this problem seriously, and the sanctions for begging are symbolic and inefficient. They make an ugly impression of the town, because literally they don’t leave foreign tourists until they give them some money. The other big problem of Sarajevo tourism is the street mugging. In the second half of the last year the police was handful with catching the thieves that follow foreigners into the side streets and stealing them money and personal stuff. Some of the cases are solved, but the hosts still advise the tourists to take care of where they are going.

But maybe even bigger problem than these for the tourism of Sarajevo is a lack of entertaining and cultural programs. During the winter months there’s noting much offered to the tourists in Sarajevo. The entertainment programs are mostly occasional concerts in the town’s clubs and ice skating in Zetra complex. The town’s resorts are “dead” in the winter and the cultural programs are rare. A true exception is the festival “Sarajevo winter”, which, thanks to its director Ibrahim Spahić, has survived for 26 years now. The festival is traditionally being held in February and gathers various artists from all over the world. With the motto “What now?” at this year’s festival, the artists from European cultural capitals in 2010, Pécs and Istanbul will represent themselves to the Sarajevo audience and guests from abroad, with what the initiative of the Festival for Sarajevo’s candidature for the European cultural capital is encouraged. At this year’s “Sarajevo winter”, which ensures lively cultural life to the capital of BiH during the entire February, top artists from Korea, Austria, Hungary, Denmark,

Baščaršija

Tourism BiH • February 2010

57


Mađarske, Danske, Njemačke, Makedonije, Turske, Irana, SAD-a i Rusije. Za mlade su pripremljeni koncerti danske grupe "Outlandish", "Collage" iz Njemačke i "Djab" iz Mađarske s umjetnicima iz Velike Britanije i Azerbejdžana. Tu su i brojni teatarski i likovni sadržaji, te plesni projekti od tradicionalnog plesa El Sharkia iz Egipta do suvremenih plesnih projekata iz Mađarske, Španjolske i Grčke. Uz sve svoje manjkavosti Sarajevo je ipak privlačno stranim turistima. To je europska prijestolnica s vjerojatno najjeftinijim gradskim prijevozom, bogatom, raznovrsnom i financijski prihvatljivom kuhinjom i noćnim izlascima za koje je dovoljno i desetak eura. Naime, toliko novca je dovoljno za nekoliko tura pića u gradskim klubovima, koji vikendom organiziraju zabave uz živu glazbu. Pritom strani gosti ne moraju razmišljati o konverziji novca, budući da se euro kao platežno sredstvo prihvaća u svim trgovinama i ugostiteljskim objektima. Zbog čvrstog tečaja konvertibilne marke i odnosa 2:1 prema euru, svaki stranac u Sarajevu lako može voditi evidenciju o potrošnji novca. Suveniri koje izrađuju zanatlije na Baščaršiji također su vrlo originalni i pristupačni, pa skoro da nema stranca koji je otišao iz Sarajeva bez bakarne džezve, ibrika ili nekog drugog lijepog predmeta koji će ga podsjećati na boravak u ovom gradu, koji je uvršten među 10 top turističkih destinacija u svijetu 2010. godine. Želi li zadržati taj status Sarajevo, kao i cijela BiH, morat će se izvući iz prometne izolacije u kojoj se danas nalazi. Izuzmu li se bliže destinacije u susjedstvu, za bilo kakvo putovanje u inozemstvo vlakom ili željeznicom potrebno je promijeniti i do nekoliko prijevoznih sredstava. Najočitija je prometna izolacija u željezničkom prometu, koji je zbog cijena putovanja, građanima i turistima i najzanimljiviji. Za razliku od susjednih zemalja, koje su željeznicom povezane sa svim većim europskim prijestolnicama, iz Sarajeva vlakovi voze samo do Zagreba, Beograda i Budimpešte. 58

Primjerice, putnici iz Sarajeva kojima je krajnje odredište Beč ili Zuerich, moraju putovati do Zagreba, a onda 12 sati čekati vlak koji iz glavnog grada Hrvatske putuje u spomenute metropole. Zrakoplovne linije iz BiH prema Europi su nešto brojnije, ali i skuplje od željezničkih. Ipak, u odnosu na susjedne zemlje, iz BiH ima znatno manje letova prema Europi. Službeno, sa sarajevskog aerodroma postoje linije prema 18 gradova u inozemstvu. Međutim, svakog dana zrakoplovi lete samo prema sedam gradova, a to su: Zagreb, Beograd, Beč, Istanbul, Budimpešta, Minhen i Ljubljana. Za bilo kakvo putovanje zrakoplovom izvan Europe bh. građani i turisti moraju prvo stići do Beograda, Zagreba ili Beča.

Paraglajding na Bjelašnici Sarajevo - panorama

Turizam BiH • veljača 2010.

Paragliding on Bjelašnica

Sarajevo - panorama


Germany, Macedonia, Turkey, Iran, USA and Russia perform. For the young people there are concerts of Danish band “Outlandish”, “Collage” from Germany and “Djab” from Hungary with the artists from Great Britain and Azerbaijan. There are numerous theatre and arts’ programs and dancing projects of the traditional dance El Sharkia from Egypt to modern dance projects from Hungary, Spain and Greece. With all its imperfections, Sarajevo is still attractive to the foreign tourists. This is a European capital with probably the cheapest town transport, rich, diverse and financially acceptable cuisine and the night goings out for which you need just 10 euros. This money is enough for few rounds of drinks in the town’s clubs, which organize parties with live music at the weekends. Foreign guests don’t need to bother with the currency exchange, because euro is accepted as means of payment at all the shops and inns. Because of the stable exchange rate of the Convertible marks and relation 2:1 to Euro, each foreigner can easily have evidence about his expenditures. Souvenirs made by the craftsmen at Baščaršija are also very original and acceptable, and there’s not a single tourist that left Sarajevo without a copper coffee-pot or some other nice thing that would remind him on his stay in this town included among top 10 tourist destinations of the world in 2010. If it wants to keep this status, Sarajevo and entire BiH have to get out of the traffic isolation where it’s today. Except for the closer neighbouring destinations, for any trip abroad by railway you need to change several means of transport. The most evident is the traffic isolation in the railway traffic, which is the most interesting to the tourists because of the prices. In distinction from the neighbouring countries, which are connected by railway to all bigger European capitals, from Sarajevo trains go only to Zagreb, Belgrade and Budapest. For example, the travellers who have Vienna or

Zurich as their final destination, have to travel to Zagreb and then wait for 12 hours for the train which goes from Croatian capital to those towns. Air services from BiH to Europe are somewhat numerous but also more expensive than railway. In relation to neighbouring countries BiH has much less flights to Europe. Officially, from Sarajevo airport there are lines to 18 towns abroad. But, the airplanes every day fly only towards seven towns, and those are: Zagreb, Belgrade, Vienna, Istanbul, Budapest, Munich and Ljubljana. For any trip by airplane outside Europe, BiH residents and tourists have to get to Belgrade, Zagreb or Vienna first. Pogled s Bjelašnice

Jahorina

Igman •

The view from Bjelašnica

Tourism BiH • February 2010

59


Dragan Marijanović

M

ostar, često istican kao grad goleme turističke ponude, s tom sustavno organiziranom i vrlo profitabilnom gospodarskom granom ima problema i ljeti, ne samo zimi. Teško je i usred sezone doći do pravih podataka o tome koliko se tu turista dovalja, ono, vidi se da je grad pun neznanih lica s kamerama, ali se to u dohotku nekako razvodni, pa nema smisla pisati o zimskom turizmu u Mostaru i dobrom dijelu Hercegovine, jer zima je u našim gradovima pusto vrijeme, ljudi odlaze u zimske centre ili goleme destinacije. Doduše, usporedimo li zimsku turističku sliku, primjerice Neuma i Mostara, onda se ipak može

Mostar, pogled iz zraka

60

reći kako u Mostaru nije tako crno koliko u Neumu jest, jer Neum ima samo ljetnu sezonu. Ipak, kako je Mostar svekolikim središtem – ali ne i sjedištem - Hercegovine koja danas ima dva ili tri prefiksa, nekakav život ipak u njemu pulsira. Slabašno, ali ga se čuje...Mnoge institucije ovdje imaju svoje urede, grad ima i nekoliko manifestacija raznih karaktera, nisu one dovoljne za neko prihodovanje, ali, eto, popune se neki ugledniji hoteli. Grad ima i više prvoligaša u raznim sportovima, pa kad već nema Japanaca, valja cijeniti i te vikendne okršajne sportske izlete u grad, makar bili iz ove zemlje. Što se inozemnih turista pak tiče, može se govoriti tek o

Mostar, the view from the air

Turizam BiH • veljača 2010.

neorganiziranim dolascima u grad, uglavnom su to ili samci ili osamljeni parovi koji u turističkim izvansezonama koriste jeftiniju ponudu i lutaju svijetom, pa ih put nanese i ovdje. I to je također zanemarivo. No, blizina Međugorja, kojemu su i Mostar i Sarajevo u turističkom smislu poodavno u 'predgrađu', ipak ovdje dovodi turiste koji, kada su već toliko blizu, zahvaljujući turoperatorima, ipak siđu u Mostara, ovjekovječe most, ostaju vrlo kratko, još rjeđe kupuju suvenire, ponekad mi se čini da ni njihovi autobusi uopće ne gase motore, i odlaze. No, bolje išta nego ništa. Rujište, ta lijepa destinacija tako blizu i tako visoko uzdignuta


O

ften singled out as the town of huge tourist offer, Mostar has troubles with this systematically organized and very profitable economic branch even in the summer time, not only in the winter. Even in the middle of the season it is hard to get hold of real information about the number of the tourists. You can see that the town is full of unknown faces with cameras, but as the income is concerned, it’s unseenable, so there’s no use of writing about the winter tourism in Mostar and a large part of Herzegovina, because winter in our towns is very deserted period, people go to winter centres of big destinations. But, if we compare the winter tourist image of Mostar and Neum for example, then we could say that situation isn’t that bad as in Neum, because Neum has only the summer season. Still, some life pulsates in it, since Mostar is a universal centre – but not the centre of Herzegovina, which today has two or three prefixes. Weakly, but it is heard. Numerous institutions have their offices here; the town has several events of different character, which are still not enough for some profit, but some of the reputable hotels get filled. The town has several first-league sport teams, so when there’s no Japanese, we need to appreciate these weekend sports duels and trips to town, even if they are from our country. As the foreign tourists are concerned, we can talk about some unorganized comings to town, mostly solitary people or couples that use the cheaper offer outside the tourist seasons. That is also

negligible. But, the closeness of Međugorje, for which Mostar and Sarajevo are the suburbs in terms of tourism, for a long time now, brings the guests here, who thanks to the tour operators come to Mostar, record the bridge, stay for a very short time, rarely buy souvenirs, sometimes I think that their buses don’t even turn off the motors, and leave. Well, it’s better than nothing at all. Mostar, stari grad

Rujište, this beautiful and lifted destination not far off from the town should be the winter tourist mainstay of the town. This is actually the only winter environment that could be used much more and better, but this winter resort with decent skireferences mostly depends on the level of (self) organization of the caterers there. The fruit of systematic planning and investment strategy isn’t very visible.

• Mostar, old town

Tourism BiH • February 2010

61


nedaleko grada trebala bi biti glavna zimska turistička uzdanica grada. To je zapravo jedina zimska ambijentala koju bi se dalo puno bolje i upotrijebiti, ali to zimovalište sasvim pristojnih ski-referenci ponajviše ovisi o (samo)organiziranosti tamošnjih ugostitelja, nego li je vidljiv plod sustavnoga planiranja i ulagačke strategije. Nedavno održana promocija programa virtualne turističke ponude grada i njegove okolice važan je iskorak u nastojanju da se u zainteresiranih turista cijeloga svijeta za barem mrvu podigne svijest o potrebi dolazaka u Mostar, jer postojanje Mosta i stare jezgre samo po sebi nije dovoljno, i kako bi Japanci ili Amerikanci uopće o tome mogli nešto znati. No, ovaj program virtualnog zavirivanja u svaki kutak grada golem je napredak koji bi s vremenom morao dati rezultata, osobito ako ga i entitetska i državna turistička zajednica uvrste u svoju službenu turističku ponudu, pa bi grad možda mogao biti posjećenijom destinacijom i u turistički 'mrtvoj' sezoni. Do tada, najbrojniji zimski turisti grada i nadalje su njegovi – studenti! Jer grad ima oko dvadeset tisuća studenata od kojih je devedeset posto došlo amo studirati iz drugih pokrajina i gradova, i oni su jedini cijelu zimu tu! Ljeti naravno nisu. Pa se bojim da se crno piše zimskom turizmu u gradu kojemu su studenti glavni 'turisti', koji se hrane za najviše tri konvertibilne marke! A svašta bi se dalo napraviti...No, treba novaca. Zamislite organizirane izlete duž trase stare austrougarske pruge. Nekakav ekološkopovijesni turizam, a istočni dijelovi Hercegovine nude golem izbor: od rečenoga do rijetke ponude povijesne baštine, stećaka, ostataka starih prapovijesnih, ranovjekovnih i srednjovjekovnih utvrda i gradova, brojnih arheoloških nalazišta, zapravo, na koju god stranu svijeta da se iz Mostara krene, ne treba ići dulje od tridesetak kilometara da se turistima priskrbi zadovoljstvo. 62

Jer, rekoh, nije samo Most – grad. I onaj koji ga je pravio, već tada je znao da je on najpotrebniji ljudima izvan Mostara, jer ako bude mosta, bit će i grada. U današnjim je okolnostima Most šećer na kraju. Pa se valja ponadati da će se goleme turističke mogućnosti Mostara i njegove okolice ubuduće češće i bolje prezentirati na domaćim i međunarodnim turističkim sajmovima, jer ovaj grad, kao nijedan drugi u regiji, geografskim je središtem najraznovrsnije turističke ponude. I to, bude li pameti i ulaganja, s godišnjim dobima ne bi trebalo imati baš prevelike veze.

Turizam BiH • veljača 2010.

Franjevački samostan Franciscan monastery

Središnj gradski park

• Central town park

Manastir Žitomislić • Monastery Žitomislić


Vrata Starog mosta Old Bridge gates

Recently held promotion of the program of virtual tourist offer of the town and its surroundings is an important step forward in efforts for raising the awareness of the interested tourists from all over the world about the need to come to Mostar, because only the existence of the Bridge and the old nucleus by itself isn’t enough for the Japanese or the Americans to know something about it. This program of virtual peeping into every nook of the

town is a huge progress that should show results in time, especially if the entity’s and state tourist board include it into their official tourist offer, so the town could become visited destination even in the “dead” season in terms of tourism. Until then, the most numerous tourists of the town are still its students! The town has about twenty thousands of students, out of which ninety percent came to study here from other cantons and towns, and they are the only who spend the entire winter here! In the summer they aren’t here, of course. So, I’m afraid that the prospects of winter tourism in town are gloomy, in the town whose main “tourists” are its students, who feed themselves for three convertible marks the most. And there are a lot of things that could be done…but, the money is needed. Imagine organized trips along the route of the old AustroHungarian railway. Some kind of ecological-historical tourism is possible, and the eastern parts of Herzegovina offer great options: rare offer of historical heritage, stećaks (standing tomb-stones), the remains of old prehistoric, early medieval and medieval fortresses and towns, numerous archaeological sites, actually, wherever you go from Mostar, there’s no need to go further than 30 kilometres to give pleasure for the tourists. As I said, only the Bridge is not the town. Even the one who built it knew even than, that it’s needed the most for the people outside Mostar, because if there’s the bridge, the town will also exist. In today’s circumstances the Bridge is only like the cherry on the cake. Let’s hope that huge tourist potentials of Mostar will be more often and better presented on home and international fairs in the future, because this town, as no other in the region, is geographically the centre of the most various tourist offers. And this, if there would be brains and investments, wouldn’t have much to do with the seasons of the year.

Tourism BiH • February 2010

63


Užurbani ritam Banjaluke i u hladnim zimskim danima

krajiška ljepotica... grad zelenila, mladosti, sporta i lijepih žena

N

i hladni zimski dani koji su nas iznenadili relativno rano, nisu imali negativnog uticaja na užurbani ritam najvećeg grada Srpske.

Brojna kulturna, sportska, zabavna i druga dešavanja kojih je u Banjaluci bilo zaista mnogo obilježila su kako kraj 2009. tako i početak 2010. godine. Koncerti poznatih domaćih, ali i svjetskih izvođača „Simple Minds“, „Van Gogh“, „Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra”; “Bjesovi”, “Halid Bešlić”…, bili su samo jedan od razloga velikog broja posjetilaca iz Republike Srpske, BiH, ali i susjednih zemalja Srbije, Hrvatske, Slovenije. Koncerti ovih izvođača ispunili su Sportsku dvoranu „Borik“ do posljednjeg mjesta, a publika je uživala u odličnom repertoaru i kvalitetnom zvuku. 64

Turizam BiH • veljača 2010.


Busy rhythm of Banja Luka in the cold winter days Branka Mihajlović

border-land beauty… the town of greenery, youth, sports and pretty women

N

ot even the cold winter days that surprised us relatively early had negative influence on the busy rhythm of the biggest town of the Republic of Srpska. There was great number of cultural, sports, entertainment and other events that marked the end of 2009 and the beginning of 2010. Concerts of famous local and world’s performers, Simple Minds, Van Gogh, Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, Bjesovi, Halid Bešlić…, were just one of the reasons of the large number of visitors from the Republic of Srpska, BiH and from the neighbouring countries Serbia, Croatia, Slovenia. The sports hall “Borik” was filled to capacity with these concerts and the audience enjoyed the great

Tourism BiH • February 2010

65


Još jedan događaj koji je uticao da se 2009. godina u Banjaluci isprati na najljepši način svakako je teniski meč između najuspješnijeg srpskoj tenisera Novaka Đokovića, koji trenutno zauzima 3. mjesto na ATP listi, i Viktora Troickog – koji zauzima 30. mjesto na listi najboljih tenisera. Preko 4.000 Banjalučana koji su prisustvovali ovom događaju imali su priliku da uživaju u zaista istinskom spektaklu i egzibicijama ove dvojice velemajstora „bijelog sporta“. Banjaluka je u novembru bila domaćin 13. po redu Međunarodnog sajma lova, ribolova, sporta, turizma i ugostiteljstva „LORIMES 09“. Svoju ponudu na sajmu predstavilo je oko 100 izlagača iz Republike Srpske, Federacije BiH i Srbije. Učešće na ovom sajmu uzela je i Turistička organizacija Republike Srpske, koja je u saradnji sa turističkim organizacijama gradova i opština na samostalnom izložbenom prostoru predstavila turističku ponudu Republike Srpske. S obzirom na to da je zimska turistička sezona već tada bila na samom pragu, poseban akcenat je bio stavljen na promociju zimskih centara, u prvom redu naše olimpijske ljepotice Jahorine, ali i ski centara Igrište i Kozara, za koje je i vladalo najveće interesovanje posjetilaca na sajmu. Tim povodom na dan otvaranja sajma, 05. Novembra, TO Istočno Sarajevo, zajedno sa Olimpijskim centrom Jahorina i Udruženjem hoteljera sa Jahorine, održala je konferenciju za novinare na kojoj su predstavnici ovih institucija sve prisutne upoznali sa turističkom ponudom Jahorine za zimsku sezonu 2009/10.

Kraj stare 2009. i početak nove 2010. godine, obilježen je organizovanim dočekom na banjalučkim ulicama, u restoranima, klubovima i kafićima. Dobrog raspoloženja, slavlja i osmjeha nije nedostajalo u prazničnim danima januara. Kako saznajemo u nekim banjalučkim hotelima, stalni i redovni gosti su bez obzira na ekonomsku krizu ostali vjerni gradu

Pored ovih zaista brojnih dešavanja u Banjaluci koja su za nama, očekuju nas svakako nova još brojnija i interesantnija, te vas pozivamo da ukoliko do sada već niste, u narednom periodu svakako posjetite Banjaluku.

Gospodarska uluca u Banjaluci Business street in Banja Luka

Hram Hrista Spasitelja

Početkom decembra Banjaluka je dobila i Gradski olimpijski bazen, koji je svečano otvoren utakmicom Prve A lige Srbije, između vatrepolista Partizan Raiffeisen-a i Vojvodine. Ovo je jedini zatvoreni olimipijski bazen u Republici Srpskoj i objekat koji je od velikog značaja, ne samo za Banjaluku, već i za cijelu ovu regiju. 66

na Vrbasu, te su i u ovu novu 2010. godinu odlučili da dočekaju baš ovdje.

Turizam BiH • veljača 2010.

The temple of the Christ the Savior


repertory and the high quality sound. Another event that made the year 2009 seen off in the best way is definitely the tennis match between the best Serbian tennis player Novak Đoković, who takes the 3rd place on the ATP list at the moment, and Viktor Troicki, who is 30th on the list of the best tennis players. Over 4000 of people from Banja Luka that attended this event had the chance to enjoy a true spectacle and stunts of the two grand masters of the “white sport”. In November, Banja Luka was the host of 13th International hunting, fishing, sports, tourism and catering “LORIMES 09” fair. About 100 exhibitors from the Republic of Srpska, the Federation of BiH and Serbia presented their offer on this fair. The Tourist organization of the Republic of Srpska also took part in this fair and presented the tourist offer of the Republic of Srpska in cooperation with town and municipal tourist organizations on their own exhibition stand. Since the winter tourist season was on the threshold at that time, special stress was put on the promotion of the winter centres, first of all on our Olympic beauty Jahorina but also the ski centres Igrište and Kozara, for which was the biggest interest on the fair. On the day of opening the fair, November the 5th, the Tourist organization of Eastern Sarajevo, together with the Olympic centre Jahorina and the Association of hoteliers from Jahorina held the press conference where the representatives of these organizations introduced everybody with the tourist offer of Jahorina for the 2009/10 winter season. In the beginning of December Banja Luka got the Town’s Olympic swimming pool, which was officially opened with the match of the first A league from Serbia, between the water-polo teams Partizan Raiffeisen and Vojvodina. This is the only indoors pool in the Republic of Srpska and the place of a great importance not only for Banja Luka, but also for the entire region.

The end of the old 2009 and the beginning of the new 2010 year was marked with the organized celebrations on the streets of Banja Luka, restaurants, clubs and coffee bars. The festive days of January didn’t lack the cheerfulness, celebration and laughter. As we learnt at some hotels in Banja Luka, regular visitors stayed loyal to the town on Vrbas in spite of the economic crisis and decided to celebrate New Year 2010 right here. Besides this plenty of events in Banja Luka that passed, we can expect a lot more of them and more interesting, and we invite you, if you still haven’t been to Banja Luka, to visit it.

Detalj iz predgrađa Kastel u Banjoj Luci

Detail from the suburbs •

Castle in Banja Luka

Tourism BiH • February 2010

67


Zdenko Jurilj

T

og rujanskog predvečerja, sjedeći na opustjeloj terasi s pogledom na more i napuštene plaže jednog neumskog hotela, shvatih da je ljeto prošlo i da Neum već spava.

Pomislih: Ode Neum - bosanskohercegovački Hong Kong, kako jedinom gradiću na moru za dnevno-političke svrhe vole tepati domaći političari, u duboki zimski san iz kojeg će se tek probuditi u lipnju iduće godine. Nema jurnjave, vriske plivača, tu su noći tihe kao ugasla lula. Idućih devet mjeseci, kroz srdačno otvorena vrata velikih sivih hotela ulazit će vjetar i mrzovoljni, nezaposleni konobari, spremačice. Umjesto profita u svoje rokovnike bilježit će gubitke nastale za uzalud potrošenu struju, grijanje ili vodu. Zašto se život u jedinom bosanskohercegovačkom izlazu na more - Neumu tijekom većine dana u godinu mora opisati tužnim tonovima na početku teksta? Zašto Neum, umjesto tri, od mora i turizma ne živi barem šest mjeseci? Zašto golemi hoteli, sagrađeni socijalistički mastodonti, većim dijelom godine skupljaju prašinu umjesto gostiju? Zbog čega njihovi djelatnici primaju doličnu plaću samo od lipnja do rujna? To su samo neka od brojnih pitanja za čijim se odgovorima traga već 15-ak godina. Prvi problem detektiran je u samim neumskim ugostiteljima hotelijerima, koji umjesto jedinstvenog nastupa na turističkom tržištu, vode parcijalnu politiku opterećenu razjedinjenošću i strahom od konkurencije „bližnjega svoga.“ Osim razjedinjenosti u Turističkoj zajednici Hercegovačko-neretvanske županije, kao problem u zahuktavanju neumskog turizma, koji ima niz kvalitetnih prirodnih predispozicija, spominju što većina hotela izuzev hotela Sunce nije privatizirana. Ako je to još uvijek društveno vlasništvo teško je očekivati da će netko raditi na turističkom brendiranju svoje ponude, ističu u TZ HNŽ-a. Spominju primjer uspješne privatizacije hotela „Sunce“ gdje su radnici kupili dionice i sad se sami skrbe o svojim zaradama, turističkoj i hotelskoj ponudi tijekom cijele godine. Dok neumski hotelski mastodonti većinom godine zjape prazni, privatna konkurencija odvodi im goste. Nema tijekom zime razvijenog kongresnog turizma, ako se izuzme poneki seminar državnih vlasti, nema uvjeta za pripremu sportskih klubova, tek je ove godine zbog zelenog terena NK Sarajevo došlo na pripreme u jedini bh. izlaz na more, koji ima niz prirodnih prednosti pred ostalim turističkim djelatnostima. „Neum je prije svega zemljopisno zanimljiv. Blizu je Split, blizu je Dubrovnik. Neum niskom cijenom i poboljšanjem smještaja može privući goste iz ovih turističkih odredišta, ali u turističku ponudu treba uključiti cijelu regiju. Od hodočasničkog turizma u Međugorju, izleta na Hutovo blato, izleta u hercegovačke planine, branja mandarina u Metkoviću, kao što je nekada bilo, pa dalje“, ističe Andrija Krešić predsjednik Turističke zajednice Hercegovačkoneretvanske županije. 68

Turizam BiH • veljača 2010.

Umjesto zastupljenosti u dnevno-političkim vokabularima, kao što je problem izlaza na otvoreno more, gradnja pelješkog mosta, gradnja Luke Neum, ovaj bosanskohercegovački morski biser, treba biti promoviran kroz turističke sadržaje u drugim zemljama putem sajmova. O kongresnom turizmu za koji uz mala ulaganja neumski hoteli imaju kapacitete, još se stidljivo razmišlja, bez jasne koncepcije i još jasnije akcije. I federalni ministar okoliša i turizma Nevenko Herceg smatra da neumski hoteli moraju više participirati u ukupnom ostvarenom turističkom prometu, što znači da moraju pronaći način da produže sezonu. “Potrebno je osmisliti turističke proizvode koji će se nuditi izvan glavne ljetne turističke sezone. To je moguće stvaranjem prepoznatljivog turističkog proizvoda, primjerice kongresnog i sportsko-rekreacijskog turizma”, kaže Herceg. Smatra i to da je poboljšanje turističke ponude moguće ulaganjem ne samo u nove kapacitete nego i ulaganjem u podizanje kvalitete postojećih smještajnih kapaciteta, podizanje razine usluga koje se pružaju gostu i, što je još važnije, obogaćivanjem izvanpansionske ponude. I Ministarstvo okoliša i turizma drži da je prioritet u planiranju aktivnosti postizanje sporazuma i utvrđivanje vlasničke strukture poduzeća s liste poduzeća s dvojno iskazanom imovinom.

Neum


Why the only sea exit in BiH doesn’t have developed tourist offer

O

n that September evening. sitting on the deserted terrace with the view of the sea and the deserted beach of a Neum’s hotel, I realised that the summer’s gone and that Neum fell asleep.

Neum sleeps. This Bosnian-Herzegovinian Hong Kong, as local politicians like to babble to this only town on the seaside for the currentpolitics purposes, started to hibernate and it will wake up not earlier than June. There’s no rush, swimmers’ uproar, and the nights are as quiet as an extinguished pipe. Next nine months, only the wind and the moody, jobless waiters and the cleaning ladies will be entering the cordially opened doors of big grey hotels. Instead of the profits, they will record the losses in their books, the losses made of wasted electricity, heating and water. Why should the life in the only BosnianHerzegovinian sea exit Neum, in the largest number of days in the year, be described with the sad tones from the beginning of the text? Why doesn’t Neum live out of the sea and the tourism at least six months, instead of three? Why do the giant hotels, these socialist mastodons, during

the most of the year collect the dust instead of the guests? What’s the reason for their employees to get decent payments only from June until September? These are just couple of questions that are being answered for 15 years already. The first problem is detected in Neum’s hoteliers and caterers, who, instead of unique appearance on the tourist market, lead the partial politics burdened with disunity and the fear of the competition of “their fellows”. In the Tourist Board of the Herzegovina-Neretva Canton, besides the disunity, as a problem in the growth of Neum’s tourism, which has the line of quality natural predispositions, mention the fact that most of the hotels aren’t privatized except the hotel Sunce. If this is still being the public property, it’s hard to expect that somebody would work on the tourist branding of their offer, Tourist board pointed out. They are mentioning the example of the successful privatization of the hotel “Sunce”, where the workers bought the shares and now they have been taking care of their profits, tourist and hotel offer during the whole year. While the Neum’s hotel mastodons are empty most of the year, the private competition takes away their guests. During the winter Neum doesn’t have developed congress tourism, except some seminars of the government, there are no conditions for the sports clubs’ preparations, only this year FC Sarajevo came for the preparations to this only seaside town in BiH, which has a line of natural advantages before other tourist activities. “Above all, Neum is interesting in terms of geography. Split and Dubrovnik are close. With the low prices and the improvement of the accommodation, Neum can attract the guests from these tourist destinations, but the entire region should be included in the tourist offer. From pilgrimage tourism in Međugorje, trips to Hutovo Blato, trips to Herzegovinian mountains, mandarins picking in Metković, as it used to be, and so on”, said Andrija Krešić, the head of the Tourist board of the Herzegovina-Neretva Canton. Instead of being used in the current-politics vocabulary, like the problem of the exit to the open sea, Pelješac bridge construction, Neum’s port building, this Bosnian and Herzegovinian seaside pearl should be promoted through the tourist programs in other countries on the tourism fairs. The congress tourism, for which Neum’s hotels have the capacity with a little of investments, is still shyly being considered, without a clear concept and actions. Even the Federal minister of the environment and tourism Nevenko Herceg believes that Neum’s hotels have to participate more in total tourist turnover realised, what means that they have to find a way to prolong the season. “It is necessary to create the tourist products that would be offered outside the central summer tourist season. This is possible by creating the recognizable tourist product, for example congress or the sports-recreational tourism”, said Herceg. He believes that the improvement of the tourist offer is possible with the investments in new capacities, and also in raising the quality of the existing accommodation capacities, with raising the level of the services given, and the most important, with enrichment of the extra services. The Ministry of the environment and the tourism also thinks that the priority in the activity planning is making the agreement and defining the ownership of the companies.

Tourism BiH • February 2010

69


Vanja Ilinčić

BiH obiluje različitim izvorima ljekovitih voda, no njihova iskorištenost je minimalna. Vrijeme je za Bosni i Hercegovini predstavlja nove ideje. svojevrsne zračne banje, blagotvorne

U

glavnom netaknuta priroda, nezagađen zrak, tradicionalno gostoprimstvo i ugostiteljska tradicija, uz ljekovita svojstva njihovih voda, bh. banjama pribavili su epitet vrlo uglednih zdravstvenih i rekreativnih centara, pogodnih i za odmor. Zahvaljujući specifičnoj visokoj vegetaciji, odnosno bogatim šumama crnogorice, i mikroklimatskim pogodnostima, većina planina u 70

za sve, a posebno za ljude sa tegobama disajnih puteva. Među poznatim zračnim banjama su Ortiješ kod Bosanskog Petrovca, planina Vlašić i Pale kod Sarajeva. Banjsko liječenje mineralnom, sumporastom vodom u Bosni i Hercegovini datira još iz doba Rimljana. I stoljećima kasnije, naša zemlja obiluje ljekovitim izvorima mineralne, termalne, sumporaste vode, a njihova iskorištenost je, kako procjenjuju geolozi, tek nekih dva posto! Svojevremeno tretirana prvenstveno kao zdravstvene ustanove, suvremena banjska

Turizam BiH • veljača 2010.

lječilišta u BiH sve više rade na proširivanju svoje djelatnosti, te se uspješno penju na ljestvicama privlačnih turističkih destinacija, kako za domaće, tako i za turiste iz inozemstva. Najbolja potvrda za to je općienito Fojnica, koja je svoje termalne izvore iskoristila tek kao osnovu za razvoj banjskog i turizma uopće. S geološkim vrijednostima fojničkog područja veoma rano upoznati su i Rimljani, ali ozbiljnije naučne analize termalne vode uradio je E. Ludwig 1888. godine, čime je narodno predanje o njenoj ljekovitosti dobilo i svoju naučnu potvrdu. Prema znanstvenicima, fojnička termalna voda pripada slabo mineralnim vodama hidrokarbonatno – sulfatno – kalcijsko – natrijskog tipa, po gasonosti - azotna, po radioaktivnosti - radonska, te


M

ostly untouched nature, unpolluted air, traditional hospitality and catering tradition, with the curative characteristics of their waters got the epithet of very respectable health and recreational centres suitable for rest for BiH thermal resorts. Thanks to specific high vegetation, i.e. rich coniferous forests and microclimatic favourable conditions, most of the Bosnian and Herzegovinian mountains represent sort of air thermal resorts, beneficial for everybody and especially for people with the difficulties of the respiratory organs. Some of famous air thermal resorts are: Ortiješ near Bosanski Petrovac, Vlašić Mountain and Pale near Sarajevo. Thermal healing with mineral, sulphurous water in Bosnia and Herzegovina dates even from the Roman period. Even centuries

later, our country is abundant with curative springs of mineral, thermal, sulphurous water and their usage is only two percent, according to the geologists. Formerly, first of all, treated as health institutions, modern thermal resort centres in BiH are working more and more on widening of their activities and are successfully lifting up on the scales of attractive tourist destinations, for home and foreign guests.

Reumal - Centar za medicinsku rehabilitaciju u Fojnici •

The best confirmation for that is not only the thermal resort, but the entire Fojnica, which used its thermal resorts as the basis for the development of tourism in general. The Romans were very early familiar with the geological values of the area of Fojnica, but the serious scientific analysis of the thermal water were done by E. Ludwig in 1888, with what the popular tradition got its scientific confirmation. According

Reumal - medical rehabilitation centre in Fojnica

Tourism BiH • February 2010

71


temperaturi - hipotermalna. Isto tako vrijedno je istaći da se u njoj nalaze rijetki mikroelementi kao što su litijum, stroncijum i rubidijum koji su u balneološkom pogledu veoma značajni za kompleksno djelovanje vode na ljudsko zdravlje. Zdravstveni tretmani prvo su se obavljali u improviziranim objektima, no tek početkom 20. stoljeća dolazi do intenzivnijeg investiranja u ovu oblast. Najvjerovatnije uoči početka Prvog svjetskog rata izgrađena je izdužena zgrada sa uređenim smještajnim prostorom u potkrovlju i kadama u prizemlju, poznata kao „Huzbašića banja“. Po okončanju Prvog svjetskog rata sagrađena je i „Memijina banja“. Posebnu novost predstavljalo je ugovorno vezivanje banje za značajnija sarajevska preduzeća, koja su svoje zaposlenike prema potrebi slala na odmor i banjski tretman. Poslije Drugog svjetskog rata uslijedila je nacionalizacija, a onda i gradnja novog objekta, a onda i novih objekata. Značajnija ekspanzija gradnje respektabilnijih objekata datira ipak s kraja šezdesetih (tada Specijalna bolnica za miopatična i reumatična oboljenja) i sedamdesetih godina prošlog stoljeća (hotel „Reumal“), čime su stvorene sve pretpostavke da zdravstveni turizam postane okosnica razvoja Fojnice. Danas je u Fojnici smješten suvremeni Centar za medicinsku rehabilitaciju, čija je ponuda prije tri godine upotpunjena i apartmanskim naseljem „Aquareumal“. Ovaj kolektiv sa 450 zaposlenih radnika, u protekloj godini zabilježio je više od 150.000 noćenja i uslužio deset hiljada pacijenata, što čini 81 posto popunjenosti kapaciteta. Ovih dana zaposlen je iskusni doktor specijalista balneolog i ovaj kolektiv, prvi u Bosni i Hercegivini

72

otvara poseban odjel balneologije, tj. vodene terapije. Osim proširenja ponude, potpuno je obnovljena polovina smještajnih kapaciteta, kao i kade za hidroterapiju, pa bi i to trebalo dodatno utjecati na dobru popunjenost kapaciteta tokom cijele godine. Otvaranje apartmanskog naselja „Aquareumal“ sa 72 suvremena apartmana (četiri različita tipa) dodatno je osvježilo ponudu ovog rehabilitacijskog centra, naročito nakon prošlogodišnje izgradnje aquaparka, te su posebno traženi vikend aranžmani. Suvremeni turisti sve su zahtjevniji, pa se domaćini trude da, uz tradicionalne terapijske tretmane, osmisle i različite wellnes programe. Sve su traženiji antistres programi i škole mršanja. (Prva škola mršanja otvorena je prije posljednjeg rata u BiH upravo u fojničkom hotelu „Reumal“. Na relaksaciju i rekreaciju dolaze sve generacije. Osim gostiju iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i

Turizam BiH • veljača 2010.

Slovenije, usluge fojničkih banjskih lječilišta koja su danas objedinjena kao grupacija „Reumal“ koriste i gosti iz arapskih zemalja, a u ovoj godini dogovoren je dolazak više grupa gostiju iz skandinavskih zemalja. No, Fojničani se tu ne zaustavljaju, nego osmišljavaju nove projekte i vrijedno rade na uvezivanju banjskog i planinskog turizma, tako da već sada gosti „Reumala“ mogu istodobno uživati i na skijalištu Sportsko-relreacijskog centra „Brusnica“, te na okolnim izletištima. Zato ne čudi da je sve veći interes za ovo, nekada gotovo isključivo lječilište. Za razliku od Fojnice, gdje nema velikih oscilacija u popunjenosti kapaciteta, u najvećem zdravstveno turističkom centru u BiH, Banji „Vrućica“, nadomak Teslića gotovo je nerješiv problem vansezonske popunjenosti. No, vratimo se nakratko u prošlost.


to the scientists, the thermal water from Fojnica belongs to sparsely mineral waters of hydro-carbonate – sulphate – calcium – sodium type, by the gaseity is nitrogenous, by the radioactivity – radon and by the temperature – hypothermal. The same, it is important to point out that there are rare microelements in it like lithium, strontium and rubidium, which are very significant for the complex effect of the water on human health. The health treatments were done in the improvised buildings and only at the beginning of the 20th century intensified investments in this field were done. Most probably before the start of the First World War the long building was built, with the accommodation space arranged in the loft and the kadam on the ground-floor, known as “Huzbašić thermal resort”. After the end of First World War the “Memija’s thermal resort” was built. Special novelty was the contract connection of the resort

with the important companies from Sarajevo, which sent their employees on vacation and thermal treatments when needed. After the Second World War the nationalization followed and then construction of new buildings. More significant expansion of construction of more respectable buildings dates from the end of the sixties (special hospital for myopathic and rheumatic illnesses) and in the seventies of the last century (Hotel Reumal) with what the conditions for the health tourism to become the basis for the development of Fojnica were made. Today in Fojnica, there is the modern Centre for medicinal rehabilitation, whose offer was completed with the suite settlement “Aquareumal” three years ago. These personnel, with 450 employed workers, have registered more than 150,000 overnights and served ten thousands of guests in

the last year, what makes 81% of the occupancy rate. Experienced doctor specialist balneologist was employed and this place, the first in Bosnia and Herzegovina, opens a new ward of balneology, i.e. the water therapy. Besides the expansion of the offer, half of the accommodation capacities were renewed, as well as the baths for the hydrotherapy, and all this should influence on good occupancy rate during the whole year. Opening of the suite settlement “Aquareumal”, with 72 modern apartments (four different types), has additionally refreshed the offer of this rehabilitation centre, especially after last year’s building of aqua-park and the weekend arrangements are especially wanted. Modern tourists are becoming more and more demanding, so the hosts are trying to create various wellness programs, besides the traditional therapy treatments. The anti stress programs and schools for loosing weight are becoming more and more wanted. (The first school for loosing weight was opened before the last war in BiH in Fojnica’s hotel “Reumal”.) All the generations come for relaxation and recreation. Besides the guests from Bosnia and Herzegovina, Croatia and Slovenia, also the guests from the Arabic countries use the services of Fojnica’s thermal health centres that have been united today into the group “Reumal”, and in this year, the arrival of number of guest groups from the Scandinavian countries is arranged. But, the people from Fojnica don’t stop there, they are creating new projects and working hard on bonding the thermal and mountain tourism, so now the guests of “Reumal” can enjoy at the Skiingrecreational centre “Brusnica” at the same time, and the resorts in the surroundings. So, it’s no wonder that there is bigger interest for this what used to be exclusively sanatorium. In distinction from Fojnica, where there aren’t much oscillations in occupancy rate, in the biggest health tourist centre in BiH, Banja

Tourism BiH • February 2010

73


Stari narodi, pa i Rimljani, znali su za ljekovitosti termomineralnih voda sa ovih prostora, a da su ih koristili postoje i materijalni dokazi. Pored izvora tople i ljekovite banjske vode pronađeni su rimski kovani novci, kojima se plaćalo korišćenje ljekovite vode ili darivalo za uspješno liječenje i iscjeljivanje rana. Dolaskom Austro-Ugarske na Banje u BiH •

74

ovo područje počinju prva naučna istraživanja svojstava mineralne vode, a dvadesetih godina XX. stoljeća grade se prvi značajniji objekti, od kojih je do danas sačuvan paviljon "Hercegovina". Polovinom dvadesetog stoljeća grade se hoteli "Bosna", danas "Krajina", restoran "Ozren", hotel "Dalmacija" danas "Srbija", nešto kasnije "Kardial", a u

Thermal resorts in BiH

Turizam BiH • veljača 2010.

novije vrijeme hotel "Hercegovina" i "Posavina". Banja „Vrućica“ danas je najposjećeniji zdravstvenoturistički centar u Republici Srpskoj, a specijalizirana je za rehabilitaciju kardiovaskularnih, reumatoloških i neuroloških oboljenja. Iako Banja ima mogućnost pružanja konferencijskih i usluga rekreacije, čelnici su svjesni nedostataka pratećih sadržaja, poput, recimo, velnes programa. Ovaj kompleks od četiri hotela sa oko hiljadu ležajeva, protekle godine ostvario je blizu 25.000 noćenja. Na karti banjskih lječilišta u nekadašnjoj Jugoslaviji velikim slovima je ispisivano i ime Instituta za rehabilitaciju na Ilidži kod Sarajeva. Nažalost, ratna razaranja nanijela su smrtne rane ovoj ustanovi, pa se njezino potpuno dizanje iz pepela tek očekuje. No, razmislimo li malo bolje, shvatit ćemo da u mjestu čije ime na turskom i označava lječilište, ne može biti samo jedna takva ustanova. Uronjen u smirujuće zelenilo velikog ilidžanskog parka i spomenika netaknute prirode Vrela Bosne na izvorištu ljekovite sumporne, termomineralne vode nastao je kompleks „Hoteli Ilidža“. Tradicija banjskog liječenja i u ovom kompleksu datira još iz doba Rimljana, koji su za svoje vladavine izgradili prvu banju o kojoj danas svjedoče rimske iskopine. Od tada je prošlo nekih 2000. godina, a sumporna ljekovita voda čija je temperatura na izvorištu 57,5 º C u ovom jedinstvenom ilidžanskom parku prirode nikada nije prestala biti mjesto na kojem „liječnik liječi, a priroda ozdravljuje“ , kako kaže stara izreka. Osmanlije nastavljaju tradiciju banjskog liječenja, nazivajući ovaj lokalitet Ilidžom. Naziv potiče od turske riječi Iladž – što znači lijek, ono što čovjeku daje zdravlje. Svoj najveći procvat banja doživljava u austro–ugarskom periodu kada je izgrađeno suvremeno banjsko lječilište, a činile su ga: Stara banja, Nova banja, Mala banja i Blatna banja. I danas u podnožju Igmana u srcu Ilidže žive u raskošnom sjaju


“Vrućica”, near Teslić, the problem of off-season occupancy is almost unsolvable. But, let’s go back to the past for a while. The ancient people, and so did the Romans, were familiar with the healing properties of the thermo mineral waters from these areas and there are material evidence that they used it. The Roman coins were found next to the springs of warm and healing thermal water, which were used for paying of the usage of the curative water or donated for successful healing and curing the wounds. With the arrival of Austro- Hungary in these areas, the first scientific researches of the characteristics of mineral water started and, in the twenties of the XX century, the first important buildings were built, out of which the pavilion “Herzegovina” preserved until today. In the middle of twentieth century the hotels “Bosna”, today’s “Krajina”, the restaurant “Ozren”, hotel “Dalmacija” today “Srbija”, “Kardinal” were built and in recent time the hotel “Hercegovina” and “Posavina”. The thermal resort “Vrućica” is the most visited health tourist centre in the Republic of Srpska today, and it is specialized for the rehabilitation of cardiovascular, rheumatologic and neurological diseases. Even though “Vrućica” has the possibility of giving conference and recreational services, the heads are aware of the lack of accompanying programs like the wellness. This complex of four hotels with about thousand beds realized almost 25,000 overnights in last year. The name of the Institute for rehabilitation at Ilidža near Sarajevo is written in big letters on the map of thermal sanatoriums in former Yugoslavia. Unfortunately, the war devastations brought deadly wounds to this Institution, so its complete raising from the ashes is still expected. But, if we think more, we would realise that in the place whose name in Turkish denotes the sanatorium there has to be more than one place like this. Immersed

into the calming greenery of the big Ilidža’s park and the monument of untouched nature of the Bosna Spring, the complex of the “Hotels Ilidža” arouse on the spring of healing sulphur, thermo mineral water. The tradition of thermal healing in this complex dates from the Roman period also, who built the first thermal resort during their reign and the Roman excavations

witness of it today. 2000 years have passed since then, and the sulphur healing water, with the temperature of 57.5 º C at the spring, in this unique Ilidža’s Nature park has never stopped to be the place where “the doctor treats and the nature heals”, as an old saying goes. The Ottomans continued the tradition of thermal healing and called this locality Ilidža. The name originates from

Tourism BiH • February 2010

75


„Hoteli Ilidža“. Kompleks sačinjava pet hotela: „Terme“, "Hercegovina", „Austria“, „Hungary“, „Bosna“. Tu su još i hotelsko-apartmansko naselje „Oaza“ u čijem se okviru nalazi i Autocamp, te „Restoran Labud“ na Vrelu Bosne. Specijalno za potrebe ovog teksta, slučajno odabrani sugovornici, upitani koju bi banju u BiH preporučili kao mjesto koje treba posjetiti, u velikom su broju ukazali upravo na ilidžanski hotel „Terme“, čiji je naročito medicinski dio posljednjih godina obnovljen, moderniziran i prilagođen zahtjevima modernih turista. Ova banja je u potpunosti renovirana i počela sa radom 2004. godine. Lječilište raspolaže sa 480 ležaja, a prostor za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju zauzima površinu od 4.000 m2. U red najpoznatijih banjskorekreativnih centara u BiH, s dugačkom, bogatom i raznolikom tradicijom, spada i banja Laktaši, kod Banje Luke. I njena tradicija je duga i vrlo interesantna, a zabilježeno je da su još stari Rimljani koristili 76

njene blagodeti i u tu svrhu izgradili kupatila za vojsku i građane. Danas banja Laktaši raspolaže olimpijskim i dječjim bazenom, banjom za liječenje, hotelom "San", u kojem se nalazi zatvoreni bazen, dvije saune, kupke za liječenje i podvodnu masažu, sala za kineziterapiju, elektroterapije, parafin, terapije ultrazvukom, kao i drugom opremom koja se koristi u suvremenoj fizijatriji. Temperatura vode je 31 stupanj Celzija, što je svrstava u red toplih, homeotermalnih voda. Samo 12 kilometara južno od centra Laktaša, na 206 metara nadmorske visine, smjestila se sve popularnija Banja Slatina. Njena osnovna obilježja svakako su čist zrak, te izdašni izvori termomineralne vode, koji dostižu temperature od 42 stupnja. Tu su i izvori pitke mineralne vode, poznati pod nazivom kiseljaci. Ova banja trenutno se nalazi u okviru Zavoda za rehabilitaciju "dr Miroslav Zotović", što znači da je posjetiocima na raspolaganju cjelokupan medicinski tretman. Slatinu je u julu 2005.

Turizam BiH • veljača 2010.

godine zahvatilo olujno nevrijeme, koje je devastiralo postojeće kapacitete. Međutim, nakon toga je objekat obnovljen, a urađen je potpuno novi objekat hotelskog tipa, s kapacitetom od 63 kreveta, što znači da cijeli banjski kompleks trenutnio raspolaže sa 160 ležaja, četiri zatvorena bazena i 16 kada. Banja Šeher uskoro bi mogla da postane najpoznatije banjalučko lječilište, s obzirom na to da je Vlada Republike Srpske ovom kompleksu odobrila koncesiju na korištenje mineralne vode. Još iz rimskih vremena poznata su i ljekovita svojstva geotermalnih voda iz područja današnje višegradske banje. Inače, ime Vilina vlas ovo banjsko lječilište dobilo je po jednom od rijetkih kontinentalnih nalazišta posebno nježne paprati - Viline vlasi (kose). U svojoj ponudi, Vilina vlas nudi raznovrsne programe, a njihov osnov je svakako ljekovita mineralna voda koja je u samom vrhu u BiH po radioaktivnosti. Izdvajaju se programi mršavljenja, zatim anticelulit program, programn


the Turkish word Iladž, meaning medicine, the thing what gives health to people. The thermal resort goes through its biggest prosperity during the Austro-Hungarian period, when the modern thermal sanatorium was built and it was made up of: Old resort, New resort, Small resort and Mud resort. The “Hotels Ilidža” still live in their glow at the foot of the Igman, in the heart of Ilidža. The complex is made up of five hotels: “Terme”, “Hercegovina”, “Austria”, “Hungary” and “Bosna”. Here is also the hotel-sute settlement “Oaza” with the auto camp within, and the restaurant “Labud” at the Bosna Spring. Especially for the needs of this text, randomly chosen collocutors, asked which thermal resort in BiH they would recommend as a place to visit, mostly pointed at the Ilidža’s hotel “Terme” with the renovated, modernized medicinal part and adjusted to the needs of modern tourists. This thermal resort was completely renovated and started to work in 2004. The sanatorium has 480 beds and the

space for the physical medicine and the rehabilitation takes up the surface of 4000 square m. In the line of the most famous thermal and recreational centres in BiH, with the long, rich and various traditions, belongs the thermal resort Laktaši near Banja Luka. Its tradition is also long and very interesting and it was registered that even the old Romans used its benefits and built the baths for the army and inhabitants with that purpose. Today, the thermal resort Laktaši has at its disposal: the Olympic size and children’s pool, health baths, hotel “San” with the indoors pool, two saunas, baths for healing and underwater massage, room for physical therapy, electrotherapy, paraffin, the ultrasound therapies, and other equipment used in contemporary physiotherapy. The water temperature is 31 degrees Celsius, what makes it lined up with warm homoeothermic waters. More and more popular thermal resort Banja Slatina is situated at

only 12 kilometres south from the centre of Laktaši, at the altitude of 206 metres. Its basic characteristics are the clean air and the abundant springs of thermo mineral water with the temperature of up to 42 degrees. There are also some springs of potable mineral water, known as kiseljak. At the moment this resort is within the Institute for the rehabilitation “Dr Miroslav Zotović”, which means that it offers the complete medicinal treatment to visitors. In July 2005 Slatina was affected with a stormy weather that devastated the existing capacities. However, the building was renovated and a completely new building of a hotel type was built, with the capacity of 63 beds, what means that the entire complex has 160 beds, four indoors pools and 16 baths. The thermal springs Banja Šeher could soon become the most famous health resort from Banja Luka, since the Government of the Republic of Srpska allowed the concession to this complex for using the mineral waters.

Tourism BiH • February 2010

77


aktivnog odmora i posebne dijetalne ishrane.. Blizina rijeke Drine omogućava bavljenje sportskim ribolovom, a u blizini je planinsko mjesto Borike, sa ergelom plemenitih arapskih konja koji se mogu i iznajmljivati radi jahanja. Hotel Vilina Vlas raspolaže sa oko 130 ležaja koje nudi svojim gostima a u njegovom sklopu je i konferencijska dvorana sa 300 do 370 mjesta. Turiste sve više privlači i Banja Dvorovi, nedaleko od Bijeljine. Smjestila se na 93 metra nadmorske visine. Izvor natrijumsko. kalcijumsko-hidrokarbonatnohloridne vode je na dubini od 1345 metara, a temperatura vode je 75 stupnjeva. Banjski kompleks je pogodan za odmor, rekreaciju i zdravstveni turizam. U banji Dvorovi posebno je živo u ljetnim mjesecima, kada je veliki broj kupača na kompleksu bazena, ali i posjetitelja na sportskim terenima. Zbog bogatih nalazišta olova, srebra i cinka Srebrenica je kroz svoje postojanje bila objekat čestih osvajanja, naseljavanja i razaranja. Ovo područje je poznato kao bogato lovište, a rijeke Drina i Jadar pružaju podjednake šanse svim ribolovcima. Srebrenica je, ipak, najpoznatija kao banja, zahvaljujući u svijetu priznatoj ljekovitosti vode Crni guber. I danas je veliki broj namjernika koji dolaze kako bi u kanistere ili buriće spremili svoje zalihe ove ljekovite vode. Jer, od obnove nekada nadaleko čuvene banje, još nema gotovo ništa, pa se sve uglavnom završava na posjetama izvoru Crnog gubera.

blagodetima mogli uživati u hotelu „Dalmacija“, koji danas još uvijek uspavano čeka neke bolje dane i nove goste. Smještena na obroncima Majevice, a okružena planinama Konjuh i Ozren, nalazi se tuzlanska Slana Banja. Korištenje i ljekovitost vode koja izvire u njenoj neposrednoj blizini poznata je stoljećima, a njena zvanična ispitivanja i upotreba otpočeli su 1908. godine. Intersantno je da je prvi pacijent ovog lječilišta bio car Austro-Ugarske Monarhije Franjo Josip. Danas se tuzlanska mineralna voda koristi u Slanoj banji za kupanje u kadama, zatim za podvodnu tuš-masažu i za inhalacije. U banji se također primjenjuju i različite fizikalne terapije. Slana banja ne raspolaže vlastitim bazenom, ali zato njezini gosti uživaju u svojevrsnoj tuzlanskoj atrakciji slanom Panonskom jezeru. U sklopu lječilišta Slana banja, ukorak sa vremenom, kao dio ponude Hotela Bristol odnedavno funkcionira i moderno opremljeni rekreacioni fitness centar.

Prvi pisani dokumenti o ljekovitosti mineralne vode koja izvire u srednjobosanskom mjestu Kiseljak datiraju još iz 14. stoljeća. Veliki značaj zdravstvenom djelovanju ove tekućine pridavali su čak i Rimljani a interesantno je da je davne 1870. godine, pod nazivom "Johanes Brumen", mineralna voda iz Kiseljaka izvožena na inozemna tržišta. Prije proteklog rata u BiH turisti su u Kiseljaku u banjskim 78

Turizam BiH • veljača 2010.

Kada se priča o banjskom turizmu u BiH, ne smije se zaobići Gradačac, gdje su također ljekovita svojstva termalne vode poznata još od rimskog doba. Prvi banjski objekat na području Gradačca izgrađen je 1882. godine. Zabilježeno je da su uz banjsko zdanje prije 120 godina izgrađene dvije stambene zgrade, što je začetak današnjeg savremenog banjsko-hotelskog kompleksa Ilidža, koji se smjestio između dva vještačka jezera - Hazna i Vidara. Njihove uređene plaže i trim staze omogućavaju posjetiocima da se aktivno odmaraju i uživaju u sportovima na vodi i ribolovu. Okolina banje je izuzetno lijepa, prepuna rječica i potoka, šuma, livada i proplanaka, što cijeli kraj čini izuzetno primamljivim za turiste. Banja Ilidža raspolaže sa oko 160 kreveta u jedno, dvo, trokrevetnim sobama i apartmanima a, uz to nudi dobre uslove i za kongresni turizam jer posjeduje konferencijsku salu kapaciteta 470 mjesta. Prilikom terapije najzastupljenija je svakako nadaleko poznata mineralna voda,


The curative characteristics of geothermal waters from the area of today’s Višegrad thermal springs were known even in the period of the Romans. This thermal springs, Vilina Vlas, got its name by one of the rare continental habitats of especially delicate fern – the Vilina vlas (fairy’s hair). Vilina Vlas has various programs in its offer and its base is the curative mineral water, which belongs to the top waters in BiH in its radioactivity. The programs that single out are: loosing weight programs, anti-cellulite programs, active rest and special diets’ program. The closeness of the Drina enables the sports fishing activities, and the mountain place Borike is also near, with the stud of Arab horses that could be rented for riding. The hotel Vilina Vlas has 130 beds at disposal and within the hotel there is the conferential hall with 300 to 370 seats. The tourists are becoming more and more attracted with the Banja Dvorovi, not far off from Bijeljina.

It is situated at the altitude of 93 metres. The spring of sodiumcalcium-hydro carbonate-chloride water is in the depth of 1345 metres, and the temperature of the water is 75 degrees. The thermal spring’s complex is suitable for rest and health tourism. It is especially lively during the summer in Banja Dvorovi with numerous swimmers in the pool complex and visitors on the sports grounds. Because of its rich finding places of lead, silver and zinc Srebrenica has been the object of many conquests, colonisations and devastations through the history. This area is known as rich hunting-grounds and the rivers Drina and Jadar offer great chances for the fishermen. But, Srebrenica is the best known as a thermal spring thanks to the worldly recognized curative features of the water Crni Guber. Even today there is a large number of the passengers who come here to take their supplies of this curative water. There is nothing yet about the renovation of this far known thermal resort, so everything mostly finishes with just the visit to the spring of Crni Guber. The first written documents about the healing features of the mineral water that springs in the Central Bosnian town Kiseljak date from the 14th century. Great significance to the curative effects of this water was given even by the Romans and what’s interesting is that in 1870, the mineral water from Kiseljak was exported to foreign markets under the name “Johanes Brumen”. Before the last war in BiH, the tourists in Kiseljak could enjoy the benefits of the thermal springs in the hotel “Dalmacija”, which now waits for better days and new guests. Tuzla’s Slana Banja is located on the slopes of Majevica and surrounded by the mountains Konjuh and Ozren. The usage and

the curative features of the water, that springs right next to it, is known for centuries, and its official researches and usage started in 1908. Interesting is that the first patient of this sanatorium was the emperor of the Austro-Hungarian monarchy, Franz Joseph. Today, the mineral water from Tuzla is used in Slana Banja for bathing in tubs, underwater shower massages and for the inhalation. Various physical therapies are also being applied in this thermal resort. Slana Banja doesn’t have a pool of its own, but its guests can enjoy in a specific attraction of Tuzla – the salty Pannonian Lake. Within the sanatorium Slana Banja, a modern equipped recreational fitness centre has been in function since recently. When talking about the thermal spring’s tourism in BiH we can’t go around Gradačac, where the healing features of thermal water were known even during the Romans. The first thermal resort building in the area of Gradačac was built in 1882. It was registered that 120 years ago, two residential buildings were built, which was the beginning of today’s modern thermal resorthotel complex Ilidža that is situated between two artificial lakes – Hazna and Vidara. Their arranged beaches and trim-tracks enable active rest for the visitors and enjoyment in water sports and fishing. The surroundings of the thermal resort is very beautiful, full of rivulets, brooks, forests, meadows and glades, which make the entire region attractive to the tourists. The thermal resort Ilidža has got 160 beds, in single, double and three-bed rooms and suites, and with all that it offers good conditions for congress tourism because it has the conference hall with 470 seats. The far known mineral water is the most represented in therapies, but, besides it, all other types of physical therapy are used, including the acupuncture. The muddy compresses are being

Tourism BiH • February 2010

79


međutim, u banji se, osim nje, koriste i sve druge fizikalne terapije koje su danas u upotrebi, uključujući i akupunkturu. Primjenjuju se i blatne obloge, a o uspjehu terapija brine dobro osposobljeni medicinski tim fizijatara, fizioterapeuta i medicinskih tehničara. Još jedna banja, „Mlječanica“ iz Kozarske Dubice, smještena je u prekrasnom prirodnom ambijentu, na obroncima Kozare. Mada je osnov njene terapije poznata mineralna voda, u skladu sa suvremenim trendovima, danas se u njoj primjenjuju i druge suvremene metode liječenja i rehabilitacije. Tako se u Mlječanici provode higijensko-dijetetski programi, medikamentozna terapija, sve fizikalne terapije. Balneo terapija sulfidno-sulfatnom mineralnom vodom redovno se koristi kod svih pacijenata, a realizuju se i kompletni preventivni i terapijski programi za pacijente sa osteoporozom i njenim komplikacijama. Na kraju obilaska bh. banjskih lječilišta i potencijalnih turističkih odredišta, stižemo u hotel „Aquaterm“ u Olovu. Interesantno je da se po prvi put ljekovita mineralna voda sa područja Olova počela koristiti 1982. godine mada se za nju znalo mnogo ranije. Čak je i nobelovac Ivo Andrić u svojoj pripovijetci "Čudo u Olovu" zabilježio značaj olovske vode. Posljednjih godina ovaj gradić se turistički intenzivno razvija, a u širim okvirima postao je poznat i po raftingu na Krivaji, tako da posjetioci Aquaterma, uz terapije kojima se podvrgavaju, mogu uživati i u sportskim aktivnostima, što dodatno utiče na podizanje Olova na ljestvici traženih banjskih odredušta. Vratimo se na kraju – na početak priče. BiH obiluje različitim izvorima ljekovitih voda, no njihova iskorištenost je minimalna. Vrijeme je za nove ideje. I turisti ih čekaju. 80

Turizam BiH • veljača 2010.


used and well qualified medical team of physical therapists and medical technicians are taking care of the success of the therapies. One more thermal resort “Mlječanica” from Kozarska Dubica is situated in the beautiful natural environment on the slopes of Kozara. Even though the basis of its therapy is the famous mineral water, other contemporary methods of medical treatment and rehabilitation are being applied also, compatible with the modern trends. So, the hygienicdietetic programs, drug therapy and all the physical therapies are being applied in Mlječanica. Balneotherapy with the sulfide-sulfate mineral water is being commonly used with all the patients, and complete preventive and therapy programs for the patients with the osteoporosis and its complications are being realized. In the end of our tour around the BiH thermal resort sanatoriums and potential tourist destinations we arrive at the hotel “Aquaterm” in Olovo. What’s interesting is that the mineral water from the area of Olovo started to be used for the first time in 1982, even though it was familiar much earlier. Even the Nobel Prize winner Ivo Andrić noted the significance of the water from Olovo in his story “The wonder in Olovo”. This little town has been intensively developing, in terms of tourism, and it became widely known by rafting on the Krivaja, so the visitors of Aquaterm can enjoy the sports activities besides the therapies they are taking. This additionally influences on raising Olovo on the scale of wanted thermal resort destinations. In the end, let’s go back to the beginning of the story. Bosnia and Herzegovina is abundant with various springs of curative waters, but their used state is minimal. The time is for new ideas, and the tourists are waiting for them. Tourism BiH • February 2010

81


u listopadu, poetskom privlačnošću mame ljubitelje pjesničke riječi. Vladimir Prelog, drugi nobelovac rođen u BiH, također je na svoj način pridonio zanimanju znanstvenog dijela svjetske javnosti za BiH. Valja otići dalje u prošlost, mnogi u znanstvenim krugovima pokazuju zanimanje za južnu Hercegovinu i zbog činjenice da veliki Ruđer Bošković potječe iz tih krajeva. Ivica Đikić, znanstvenik svjetskog glasa, podrijetlom je iz Bugojna, što ovaj bosanski grad može činiti zanimljivim ne samo u znanstvenim krugovima. Bosanskohercegovački filmaši imali su zavidnog uspjeha u

Frano Vukoja

S

vaku državu u svijetu predstavljaju veleposlanici. Oni su i na najizravniji način glasnogovornici zemlje iz koje dolaze. No, osim službenih veleposlanika, postoje i ambasadori dobre volje, a uglednici društvenog, kulturnog, sportskog života znaju biti pravi veleposlanici turizma svoje zemlje, svoga kraja. Wolfgang Amadeus Mozart poseban je simbol jednoga Beča koji je turistima privlačan i kao mjesto rođenja glazbenog velikana. Mnogi u svijetu višegradski most, remek djelo graditelja Kodže Mimara Sinana i srednjovjekovne otomanske arhitekture, poznaju po romanu „Na Drini ćuprija“, nobelovca Ive Andrića. U 82

životopisu velikog pisca stoji kako je bio i veleposlanik najstarije Jugoslavije, a njegovo veliko književno djelo svrstava ga i među svojevrsne veleposlanike turizma. Jajce je znano po slapovima Plive, ali i po Nikoli Šopu kojeg su u Italiji proglasili katoličkim pjesnikom 20. stoljeća. Otac hrvatske moderne književnosti A. B. Šimić proslavio je svoje Drinovce, Grude, Široki Brijeg, gdje se školovao i o kojem je pjevao u „Pjesmi jednom brijegu“, ali i cijelu Hercegovinu. Šantićeva „Emina“ ili „Mostarske kiše“ Pere Zubca znače Mostaru gotovo koliko i materijalni turistički brendovi. Vlado Puljić i ostale mostarske „liske“ daju Mostaru poseban šarm, a u svijetu ga posebno znaju po Starom mostu, arhitektonskom čudu graditelja Hajrudina, ali i slikaru Milivoju Uzelcu. Mak Dizdar drugo je ime za Stolac. Šimićevi susreti u studenome, Šantićeve večeri poezije, koje se u Mostaru održavaju u srpnju, ili Dučićevce večeri poezije u Trebinju

Turizam BiH • veljača 2010.


poetic attractiveness allure the lovers of poetry. Vladimir Prelog, second Nobel Prize winner born in BiH had also contributed to the interest of the scientific part of the world for Bosnia and Herzegovina. A lot of people in the scientific circles show interest for southern Herzegovina because of the fact that great Ruđer Bošković came from that area. Ivica Đikić, world’s famous scientist comes from Bugojno, what could make this Bosnian town interesting not only among the scientists. Bosnian-Herzegovinian film makers had enviable success in the world of film. Oscar winner Tanović is a true film ambassador of Sarajevo and Herzegovina, where he comes from. Emir Kusturica made BiH fa-

E

ach country in the world is represented by the ambassadors. They are the most direct spokespersons of the country they are coming from. But, besides the official ambassadors there are also the good will ambassadors, and the distinguished persons from social, cultural, sports life can be true ambassadors of the tourism of their country. Wolfgang Amadeus Mozart is a special symbol of Vienna, which is very attractive to the tourists as a birth place of this musical great. A lot of people in the world know the bridge in Višegrad, the master-piece of the constructor Kodža Mimar Sinan and the medieval Ottoman architecture, for the novel “The Bridge over the Drina” of the Nobel Prize winner Ivo Andrić. In the biography of this great writer is written that he was the ambassador of the oldest Yugoslavia, and his great literary work aligns him among specific ambassadors of

tourism. Jajce is known by the Pliva falls, but also by Nikola Šop who was declared for the Catholic writer of the 20th century in Italy. The father of Croatian modern literature A. B. Šimić had made famous his Drinovci, Grude and Široki Brijeg, where he went to school and about this town he wrote a poem “A poem for a hill”, but he also made the entire Herzegovina famous. Šantić’s “Emina” or “Mostar’s rains” from Pero Zubac are significant for Mostar almost as the material tourist trademarks. Vlado Puljić and other Mostar’s “liska” give a special charm to Mostar, and the world knows it especially for the Old Bridge, the architectural wonder of the constructor Hajrudin and also for the painter Milivoj Uzelac. Mak Dizdar is the second name for Stolac. Šimić’s encounters in November, Šantić’s poetry evenings held in July in Mostar or Dučić’s poetry evenings in October in Trebinje, with their Tourism BiH • February 2010

83


filmskom svijetu. Oskarovac Tanović pravi je filmski veleposlanik i Sarajeva, ali i Hercegovine, odakle potječe. Emir Kusturica je svojim filmovima i filmskim nagradama u svijetu proslavio BiH. Jasmila Žbanić novo je ime u svijetu bh. filma, ali i nova veleposlanica bh. turizma. Oskarovac Dušan Vukotić (crtani film „Surogat“) također je rodom Hercegovac, a Karl Malden, dobitnik Oscara za film „Tramvaj zvan čežnja“, hercegovačkog je podrijetla. Branko Đurić Đura dogurao je u filmskom svijetu do Hollywooda. Orašje u bližem okruženju znaju po Ivi Gregureviću i njegovu festivalu, a Mirsad Purivatra je, zahvaljujući uspjehu Sarajevo Film Festivala, pravi veleposlanik bosanskohercegovačkog turizma, organizatori Mediteranskog festivala dokumentarnog filma u Širokom Brijegu također. Bosanskohercegovački sportaši spadaju među najvažnije veleposlanike bh. turizma. Nogometaši Džeko, Misimović i čitav niz nogometnih reprezentativaca BiH, unatoč činjenici da se nisu plasirali na Svjetsko nogometno prvenstvo u Južnoj Africi, svojim su dobrim igrama proslavili BiH i kod turističke klijentele u svijetu izazvali veće zanimanje za BiH. Zlatan Ibrahimović, čiji je otac rođen u BiH, a majka u Hrvatskoj, iako je reprezentativac Švedske, spada također u red bosanskohercegovačkih veleposlanika turizma. Travničanin Miroslav Ćiro Blažević, svakako je jedan od njih, kao i brojni nogometni treneri rođeni u BiH, kao što su Duško Bajević, Vahid 84

Halilhodžić, Ivica Osim, Ivo Šušak, Blaž Slišković, Vlatko Marković… Niz nogometnih reprezentativaca Hrvatske i Srbije, podrijetlom iz BiH, također spadaju u tu kategoriju. Livno prepoznaju po Davoru Šukeru i braći Kovač, na primjer. Pokojni Mirza Delibašić, po mnogima ponajbolji bh. sportaš svih vremena, također je među najpoznatijim turističkim veleposlanicima BiH. Mladi teniski mušketir Marin Čilić pronosi slavu Međugorja, ali i čitave BiH, iako je član hrvatske teniske reprezentacije. Mirko Alilović i Denis Buntić, Červarovi „kauboji“ iz Ljubuškoga, pojačavaju zanimanje za njihov rodni kraj. Estradnjaci ponikli pod bosanskim estradnim nebom svakako daju značajan doprinos širenju percepcije BiH u svijetu. Goran Bregović, nekadašnji šef „Bijelog dugmeta“ i aktualni šef „Orkestra za svatove i sprovode“, koji je znao sjediti i u žiriju glasovitog glazbenog festivala u Sanremu, daje svoj kamenčić u mozaik ukupne promidžbe BiH u svijetu, pa tako i u turističkom pogledu. Kao i Karamazov koji je svojom lutnjom i suradnjom sa Stingom zadivio glazbeni svijet.

Turizam BiH • veljača 2010.

Fra Jozo Zovko pravi je veleposlanik vjerskog turizma u BiH. Mnoštvo međugorskih hodočasnika poželjelo je izravan susret s ovim hercegovačkim fratrom. Ime fra Slavko Barbarića također je utkano u svetište Kraljice Mira u Međugorju, koje magičnom snagom privlači milijune hodočasnika. Slično je i s fra Petrom Krasićem, pravim veleposlanikom Parka prirode Blidinje, ili širokobriješkim franjevcima koji su kulturnopovijesnu jezgru na Širokom Brijegu unaprijedili do nezaobilaznog turističkog odredišta. Takvih i sličnih primjera ima u i drugim katoličkim sredinama, kao što je Humac u Ljubuškom, ali i u muslimanskoj i pravoslavnoj vjerskoj zajednici. Zimske olimpijske igre u Sarajevu 1984. godine dale su nemjerljiv doprinos turističkoj promidžbi BiH.

Dr. sc. Nevenko Herceg, federalni ministar okoliša i turizma, dobitnik je priznanja veleposlanika turizma od Međunarodne lige humanista. Svojim je djelovanjem dr. Herceg dao veliki doprinos valoriziranju turističke djelatnosti u BiH, a njemu uz bok može stati još nekoliko turističkih djelatnika koji su na dobrom putu da turističku djelatnost svrstaju u vodeće grane bosanskohercegovačkog gospodarstva. Uspješni gospodarstvenici podrijetlom iz BiH svakako spadaju među one koji na najljepši način promiču svijest o BiH pa tako i u pogledu turizma, znanstvenici također. Brojne povijesne ličnosti s prostora Bosne i Hercegovine žive u svijesti i izvan granica BiH.


mous in the world with his movies and movie awards. Jasmila Žbanić is a new name in the world of BiH film and new ambassador of BiH tourism. Oscar winner Dušan Vukotić (cartoon “Surrogate”) is also from Herzegovina and Karl Malden, the Oscar winner for the movie “Streetcar named desire” has also Herzegovinian origins. Branko Đurić Đura has reached the Hollywood in the film world. In its near surroundings Orašje is known by Ivo Gregurević and his festival, and Mirsad Purivatra is, thanks to the success of Sarajevo Film Festival, real ambassador of Bosnian-Herzegovinian tourism and the organizers of Mediterranean Film Festival of documentary film in Široki Brijeg also. Sportsmen from Bosnia and Herzegovina belong to the most important ambassadors of BiH tourism. Football players Džeko, Misimović and a line of BiH football team members, in spite of the fact they didn’t place at World Football Championship in South Africa, made BiH famous with their good plays and brought bigger interest of tourist clientele for BiH in the world. Zlatan Ibrahimović, whose father was born in BiH and mother in Croatia, even though

member of Swedish representation belongs to the line of Bosnian and Herzegovinian tourist ambassadors. Miroslav Ćiro Blažević from Travnik is definitely one of them, as well as number of football coaches born in BiH like Duško Bajević, Vahid Halihodžić, Ivica Osim, Ivo Šušak, Blaž Slišković, Vlatko Marković…A line of football representatives of Croatia and Serbia of BiH origins also belong to this category. For example, Livno is recognized by Davor Šuker and Kovač brothers. The late Mirza Delibašić, by some people the best BiH sportsman of all times is also among the most famous tourist ambassadors of BiH. Young tennis musketeer Marin Čilić makes Međugorje famous and the entire BiH even though he is the member of Croatian tennis representation. Mirko Alilović and Denis Buntić, Červar’s “cowboys” from Ljubuški make their birth place more and more interesting. Entertainers coming from Bosnian stage give important contribution in widening the perception of BiH in the world. Goran Bregović, former chief of “Bijelo dugme” and today’s chief of the “Weddings and funerals orchestra”, who used to sit in the jury

of famous music festival in Sanremo, also gives his piece of the mosaic of BiH promotion in the world and so in the aspect of tourism. And there is also Karamazov who made the music world amazed with his lute and cooperation with Sting. Friar Jozo Zovko is a true ambassador of pilgrim’s tourism in BiH. A great number of Međugorje’s pilgrims wished to have direct meeting with this Herzegovinian priest. The name of Friar Slavko Barbarić is also carved into the sanctuary of the Queen of peace in Međugorje, which magically attracts millions of people. Similar situation is also with Friar Petar Krasić, a true ambassador of the Nature Park Blidinje or the Franciscans from Široki Brijeg who promoted the cultural-historical centre of Široki Brijeg into unavoidable tourist destination. There are also similar examples in other Catholic environments, like Humac in Ljubuški, but also in Moslem and Orthodox religious community. The winter Olympics in Sarajevo in 1984 and the organizers of this great sports event gave immeasurable contribution to the tourist promotion of BiH.

Dr. Nevenko Herceg, Federal minister of environment and tourism is the winner of the ambassador of tourism plaudit from the International humanist league. With his work, Dr. Nevenko Herceg gave a great contribution to the valorisation of tourist work in BiH and there are few more tourist workers besides him, who are going the right way to line up the tourist activity within leading economy branches in Bosnia and Herzegovina. Successful businessmen of BiH origins are definitely one of those who promote the awareness of BiH in the sense of tourism, in the best way. Numerous historical personalities from the area of Bosnia and Herzegovina live in the minds even outside BiH borders.

Tourism BiH • February 2010

85


VIJESTIN Susret ministra Hercega s glavnim tajnikom Svjetske turističke organizacije

Mija Martina Barbarić

Dr. Taleb Rifai, glavni tajnik Svjetske turističke organizacije u pratnji najbližih suradnika posjetit će Bosnu i Hercegovinu već u travnju ove godine što će biti prvi službeni posjet visoke delegacije UNWTO-a Bosni i Hercegovini

A

ko se po jutru dan poznaje, s početkom 2010. godine započeo je blagi oporavak svjetske turističke industrije. Iako još uvijek dosta suzdržano, najavljuju to i procjene Svjetske turističke 86

organizacije (UNWTO) izrečene na netom završenom 5. EXCELTURovom turističkom forumu održanom uoči ovogodišnjeg, tridesetog po redu, međunarodnog sajma turizma FITUR u Madridu. Uz ovakva optimistična predviđanja krovne turističke organizacije, bosanskohercegovačke turističke djelatnike osobito je obradovala poruka dr. Taleba Rifaia, glavnog tajnika UNWTO-a koji je tijekom sastanka s dr. Nevenkom Hercegom, ministrom okoliša i turizma Federacije BiH istaknuo kako Bosna i Hercegovina može očekivati podršku UNWTO-a za daljnji, održivi razvoj turizma. To je svakako veliko priznanje bosanskohercegovačkom turističkom sektoru koji je unazad dvije-tri godine napravio značajan iskorak, ali i obveza da se domaća turistička ponuda podigne na još višu razinu.

Podrška UNWTO-a Sudjelovanje u radu 5. EXCELTUR-ovog turističkog foruma u Madridu, koji je u stručnim

Turizam BiH • veljača 2010.

turističkim krugovima ocijenjen kao najvažniji događaj tijekom 2010. godine, ministar Herceg iskoristio je za susret s dr. Talebom Rifaiem, glavnim tajnikom


INEWS Minister Herceg’s meeting with the secretary general of the World tourist organization

Dr. Taleb Rifai, secretary general of the World tourist organization accompanied with the closest associates is going to visit Bosnia and Herzegovina in April this year, and that will be the first official visit of the top-level officials of UNWTO to Bosnia and Herzegovina

I

f a good beginning makes a good ending, than, with the beginning of the year 2010, slight recovery of the world’s

Dr. Taleb Rifai & dr. Nevenko Herceg

tourist industry started. Even though still rather restrained, the estimations of the World tourist organization (UNWTO) made on just finished 5th EXCELTUR’s tourist forum, held before this year’s thirtieth international tourism fair FITUR in Madrid, also give notice of that. Along with these optimistic foresights of the head tourist organization, the tourist workers of Bosnia and Herzegovina were especially delighted with the message from Dr. Taleb Rifai, the secretary general of UNWTO who pointed out that Bosnia and Herzegovina can expect the support of UNWTO in further sustainable development of tourism during the meeting with Dr. Nevenko Herceg, the minister of environment and tourism of the Federation of BiH. This is definitely great tribute to the Bosnian-Herzegovinian tourist sector, which has made a significant step forward in the last two-three years, and this is also a commitment for the home tourist offer to be lifted on a higher level.

Tourism BiH • February 2010

87


UNWTO-a koji je iskazao veliki interes za prošlogodišnje turističke rezultate u BiH. Bolje poznavatelje prilika u bosanskohercegovačkom turističkom sektoru svakako ne čudi takav interes prvog čovjeka Svjetske turističke organizacije s obzirom na to da je ostvaren turistički promet koji je čak i bolji od europskog prosjeka. Podsjećajući kako je u uvjetima globalne ekonomske krize ostvareno sedam posto manje turističkih dolazaka u odnosu na prethodnu godinu, što je ipak bolje od europskog prosjeka u 2009. koji bilježi minus od osam posto, ministar Herceg upoznao je svog domaćina s naporima BiH da tržištu ponudi konkurentan turistički proizvod koji će zemlji osigurati uravnotežen razvoj turizma kroz zaštitu i valorizaciju iznimnih resursnih potencijala koje BiH posjeduje. Uz provedenu reformu institucionalno-zakonodavnog okvira čime je omogućeno približavanje zakonskoj regulativi i standardima razvijenih zemalja, prvenstveno zemalja EU, što je bio i preduvjet za izradu Strategije razvoja turizma F BiH do 2018., ministar Herceg naglasio je kako Bosna i Hercegovina ima dobru poziciju takozvane bliske destinacije u odnosu na glavna emitivna tržišta te ima šanse postati destinacija koja je lako dostupna, "in" i bogata raznolikim sadržajima. – Naši su razvojni ciljevi ne samo produljenje sezone i razvoj specifičnih oblika turizma i turističke ponude, već i primjena strožih mjera zaštite okoliša te traženje razvojnih pomaka koji će biti rezultat suradnje sa UNWTOom, kazao je ministar Herceg. Glavni tajnik Rifai podržao je takvo opredjeljenje BiH koje je 88

na tragu preporuka UNWTO-a kojim se zagovara pristup daljnjem razvoju, ali uz izbalansiran odnos prema potrebi održivog razvoja te jačanja sprege između javnog i privatnog sektora. - Rezultati zabilježeni proteklih mjeseci ukazuju da je oporavak počeo, i to čak ranije i snažnije nego što se prvotno očekivalo, kazao je glavni tajnik UNWTO-a upozorivši međutim da će 2010. ipak biti teška godina. Mnoge su zemlje jako brzo reagirale na krizu i aktivno provele mjere suzbijanja njezina utjecaja i poticanja gospodarstva. Na vama je da osmislite turistički proizvod koji će privući goste, a UNWTO je uvijek tu da pruži pomoć, poručio je dr. Taleb Rifai, glavni tajnik UNWTO-a prihvatajući poziv ministra Hercega da posjeti Bosnu i Hercegovinu.

Suradnjom protiv krize Unatoč globalnoj ekonomskoj krizi, turizam će sasvim sigurno i dalje ostati jedna od najbrže rastućih gospodarskih grana, koja će generirati brojne poduzetničke mogućnosti i doprinositi angažiranju radne snage više od ijedne druge djelatnosti. Koliki će dio tog svjetskog turističkog kolača pripasti Bosni i Hercegovini, ovisi prvenstveno o nama samima, odnosno o tome koliko ćemo uspješno raditi na zadržavanju naših komparativnih prednosti, iznimnog prirodnog potencijala i blizine emitivnih tržišta, ali i o tome koliko ćemo se brzo prilagoditi novim tržišnim svjetskim turističkim trendovima. Uz nepovoljne globalne gospodarske prilike, postoji i čitav niz problema strukturalne prirode koji su doveli do postupnog gubitka konkurentnosti pojedinih

Turizam BiH • veljača 2010.

odredišta, te je ovo vrijeme ključni trenutak za redefiniranje budućnosti domaćeg turizma. Svakako će u tome odlučujuću ulogu imati i teme poput trendova u turizmu, važnosti uloge interneta pri odabiru mjesta za odmor, načina putovanja i brojne druge teme o kojima se razgovaralo na 5. EXCELTUR-ovom turističkom forumu "Izgledi i izazovi za oporavak turizma u 2010/2011". Ministar Herceg, u čijoj je pratnji bila i Željana Zovko, veleposlanica BiH u Kraljevini Španjolskoj, uspješan boravak u Madridu upotpunio je brojnim kontaktima s vodećim ljudima svjetskog i europskog turizma. Uspostavljeni kontakti i buduća suradnja najbolji su odgovor na postojeću krizu koja je tijekom 2009. godine snažno pogodila svjetski, ali i domaći turizam. Posjet Madridu ministar Herceg završio je sastankom u španjolskom Ministarstvu industrije, trgovine i turizma gdje je razgovarao o mogućnosti suradnje i korištenja europskih, ali i španjolskih financijskih fondova za projekte daljnjeg razvoja bosanskohercegovačkog turizma..


Support of the UNWTO Taking part in the work of fifth EXCELTUR’s tourist forum in Madrid, which is estimated the biggest event in 2010 in the tourism circles, minister Herceg took the opportunity to meet with Dr. Taleb Rifai, the secretary general of UNWTO who expressed big interest in last year’s tourist results in BiH. Those better familiar with the circumstances in BiH tourist sector are surely not surprised about this interest of the first man of the World tourist organization, considering that realized tourist turnover was even better than European average. Reminding that in these conditions of global economic crisis there was seven percent less tourist arrivals as compared to last year, which is after all, better than European average in 2009 that notes the minus of eight percent, minister Herceg introduced his host with the efforts of BiH in offering a competitive tourist product to the market, which would ensure balanced development of the tourism through the protection and valorisation of exceptional potentials of the resources that BiH has. With implemented reform of institutional-legislative frame the approach to the legislative regulations of the developed countries, first of all countries of EU, was enabled, what was the prerequisite for creation of the Strategy of the development of tourism in the Federation of BiH till 2018, minister Herceg also pointed out that Bosnia and Herzegovina has a good position

of so called close destination in regards to the emissive markets and that it has the chance to become the destination that is easily accessible, “in” and rich with diversities. - Our developmental goals are not only the lengthening the season and development of specific forms of tourism and tourist offer, but also the application of strict measures of the protection of the environment and searching for developmental progresses that would be the result of the cooperation with UNWTO, minister Herceg said. The secretary general Rifai supported this orientation of BiH that is following the recommendations of UNWTO, which stands for the approach to further development but with balanced relation to the need of sustainable development and strengthening the public and private sector partnership. – The results registered in the last months indicate that the recovery started and even earlier and stronger than it was expected in the first place, said the secretary general of UNWTO and warned that year 2010 will be difficult, too. Many countries reacted very quickly on the crisis and took steps of fighting its impact and of stimulating the economy. It’s up to you to think out the tourist product that will attract the guests and UNWTO is always here to give help, said Dr. Taleb Rifai, the secretary general of UNWTO accepting the invitation from minister Herceg to visit Bosnia and Herzegovina.

With the cooperation against the crisis In spite of the global economy crisis, tourism will definitely remain one of the fastest growing economy branches that will generate number of entrepreneurial possibilities and contribute to the

engagement of the workforce more than any other activity. How big the part of that world’s tourist cake will fall to Bosnia and Herzegovina depends on us first of all, in other words on the successfulness of our work on keeping our comparative advantages, exceptional natural potential and closeness of emissive markets and on our fast adjustment to new world market tourist trends. Besides unfavourable global economy conditions, there is a line of problems of structural nature that brought to gradual loss of competitiveness of some destinations and this is the crucial moment for redefining the future of home tourism. Decisive roles in this will definitely have the themes like trends in tourism, importance of the role of internet in choosing the place for vacation, the way of travelling and number of other themes that were discussed on 5th EXCELTOUR tourist forum “ Chances and challenges for recover of tourism in 2010/2011”. Minister Herceg, accompanied with Željana Zovko, the ambassadress of BiH in the Kingdome of Spain, filled out his successful stay in Madrid with making a number of contacts with the leading people of the world’s and European tourism. Made contacts and future cooperation are the best answer to the present crisis that has badly affected the world and home tourism during 2009. Minister Herceg finished his visit to Madrid with the meeting in Spanish Ministry of industry, trade and tourism where he disscused about the possibility of cooperation and usage of European and Spanish financial funds for the projects of further development of Bosnian and Herzegovinian tourism.

Tourism BiH • February 2010

89


vrhunac postignuća u bh. gostoprimstvu Dodjela nacionalnih nagrada u oblasti ugostiteljstva i turizma Ivica Pjanić

Ceremonija dodjele «Zlatne ugostiteljske krune», najprestižnije i najcjenjenije nagrade koja se u našoj zemlji dodjeljuje za postignuća u industriji gostoprimstva, prvi put bit će održana u Čapljini što će biti prilika za okupljanje velikog broja uglednika iz oblasti turizma i ugostiteljstva iz BiH i inozemstva te za pregled postignuća u oblasti turizma, vinarstva, gastronomije... Za razliku od nekih drugih izbora koji imaju slične ciljeve, «Ugostiteljska kruna» predstavlja aktivnost koju praktički u cjelini provode sami ugostitelji, dakle struka, i kao takva ima svoju izvornost i kredibilitet, što jamči objektivnost i poštivanje profesionalnih kriterija prigodom biranja najboljih. Zlatna ugostiteljska kruna i ove godine se realizira uz pomoć Federalnog ministarstva okoliša i turizma, koje je i generalni pokrovitelj cijele manifestacije. Osnovni cilj akcije «Ugostiteljska kruna» je podizanje ukupne razine pruženih usluga u objektima u sektoru turizma i ugostiteljstva u BiH. Taj cilj je usko vezan sa povećanjem turističkog prometa u čitavoj državi i njezinim entitetima, jer je jasno da pozicioniranje naše zemlje kao poželjnog turističkog odredišta u velikoj mjeri ovisi o stanju i kvaliteti usluga koja se pružaju u objektima za smještaj i ostalim objektima u ugostiteljskom i turističkom sektoru, tvrdi predsjednik Udruge hotelijera i restoratera Bosne i Hercegovine Amir Hadžić. 90

Turizam BiH • veljača 2010.

U

3. mjesecu 2010. godine bit će održana četvrta po redu ceremonija dodjele nagrada »Ugostiteljska kruna», što će biti završetak još jedne cjelogodišnje akcije ocjenjivanja kvalitete usluga koju provodi Udruženje/Udruga hotelijera i restoratera (UHR) Bosne i Hercegovine. Prvi put «Krune» za jednu godinu će biti dodijeljene u prvom kvartalu ove kalendarske godine. Dva su ključna razloga za promjenu termina održavanja ceremonije koja je do sada uvijek bivala upriličena koncem godine. Prvi razlog je taj što organizator akcije, Udruženje/ Udruga hotelijera i restoratera BiH, želi produljiti razdoblje ocjenjivanja ugostiteljskih objekata koji ulaze u konkurenciju za nagrade na cijelu kalendarsku godinu, što je praksa koja se primjenjuje u zemljama gdje je najrazvijenija industrija gostoprimstva. Drugi, jednako važan razlog, je to što će ceremonija dodjele «Zlatne ugostiteljske krune», najprestižnije i najcjenjenije nagrade koja se u našoj zemlji dodjeljuje za postignuća u industriji gostoprimstva, prvi put biti održana u zapadnoj Hercegovini, u turističkom gradu Čapljini, što je i iznimna prigoda za predstavljanje kvalitetnih proizvoda ovdašnjih vinara i gastronoma. U vremenima ekonomske recesije i krize, čije se posljedice osjećaju i u bosanskohercegovačkom ugostiteljstvu i turizmu ovo posebno dobiva na važnosti. Time se želi produljiti razdoblje


the peak of accomplishments in BiH hospitality National awards cermony in the field of catering and tourism

Ceremony of “Golden Catering Crown” awards, the most prestigious and appreciated award that is being given for accomplishments in the hospitality industry in our country, will be held for the first time in Čapljina and that will be the chance for gathering a great number of personalities from the field of tourism and catering in BiH and abroad and for the review of accomplishments in the filed of tourism, wine industry, gastronomy… In distinction from some other elections with similar aims, “Catering crown” represents the activity, which is practically totally being conducted by the caterers by themselves, that means the profession and as that it has its authenticity and credibility, which guarantees the objectivity and respect of the professional criteria in choosing the best. This year too, the Golden Catering Crown is being realized with the help of Federal ministry of environment and tourism, which is also the general sponsor of this event. Basic aim of the action of “Catering crown” is raising the total level of services given in the field of tourism and catering in BiH. This aim is tightly connected with increasing the tourist business in the entire country and its entities, because the positioning of our country as a desirable tourist destination depends considerably on the conditions and quality of services given in accommodation places and other parts of catering and tourism sector, states the president of the Association of hoteliers and restaurateurs of Bosnia and Herzegovina, Amir Hadžić.

F

ourth ceremony of “Golden Catering Crown” awards will be held in March 2010, what will be the end of one more whole-year action of evaluating the quality of services conducted by the Association of hoteliers and restaurateurs of Bosnia and Herzegovina. For the first time, “Crowns” will be awarded in the first quarter of the year. There are two crucial reasons for the change of the date of holding the ceremony, which was usually held at the end of the year. The first reason is that the organizer of the action, the Association of hoteliers and restaurateurs of Bosnia and Herzegovina, wants to prolong the period of evaluation of the catering places that entered the competition for the awards, what is the practice of the countries with the most developed catering industry. The second, equally important reason, is because the ceremony of “Golden Catering Crown” awards, the most prestigious and appreciated award that is being given for accomplishments in the hospitality industry in our country, will be held for the first time in Western Herzegovina, in the tourist town Čapljina, what will be a great chance for presentations of quality products of winemakers and gastronomes from these areas. In the times of economic recession and crisis, whose effects are being felt also in Bosnian-Herzegovinian

Tourism BiH • February 2010

91


ocjenjivanja ugostiteljskih objekata koji ulaze u konkurenciju za nagrade, što je praksa koja se primjenjuje u zemljama gdje je najrazvijenija industrija gostoprimstva. Zlatna ugostiteljska kruna i ove godine se realizira uz pomoć Federalnog ministarstva okoliša i turizma, koje je i generalni pokrovitelj cijele manifestacije. Ovogodišnje finale izbora bit će održano u poznatom mediteranskom „gradu cvijeća“ – gradu Čapljini, na samoj obali rijeke Neretve, i to u prestižnom hotelu Mogorjelo. „Uvjereni smo da će vam naša raznolika ponuda otkriti pokoji izlet, putovanje ili sportsku aktivnost po Vašoj mjeri, a mi ćemo se potruditi da doživljeno pređe sva Vaša očekivanja. Hrana u kojoj gosti mogu uživati na hotelskoj terasi, uz pogled na zelenu Neretvu, pripremljena je brižno i prema najboljim domaćim receptima. Raznovrsna ponuda jela u našem restoranu uspijeva zadovoljiti ukuse najvrsnijih gurmana, koji rado odabiru upriličiti svečanosti

ili poslovne sastanke u ugodnom ambijentu restorana Mogorjelo...“, tvrde iz Hotela Mogorjela.

Nacionalne nagrade Podsjetimo da je «Ugostiteljska kruna» naziv nacionalnih bosanskohercegovačkih nagrada u oblasti ugostiteljstva i turizma. U ocjenjivačkom sudu za izbor najboljih se nalaze ugledni djelatnici iz oblasti turizma i ugostiteljstva u BiH, koji svake godine već s prvim kalendarskim mjesecima počinju raditi svoj posao, a u procesu odabira najboljih striktno se primjenjuju opći i posebni kriteriji za ocjenjivanje. Zato je «Ugostiteljska kruna» postala najprestižnija i najcjenjenija nagrada koja se u našoj zemlji dodjeljuje za postignuća u industriji gostoprimstva. Za razliku od nekih drugih izbora koji imaju slične ciljeve, «Ugostiteljska kruna» predstavlja aktivnost koju praktički u cjelini provode sami ugostitelji, dakle struka, i kao takva ima svoju izvornost

i kredibilitet, što jamči objektivnost i poštivanje profesionalnih kriterija prilikom biranja najboljih. Zbog toga je ovo nagrada koja je postala prepoznatljivo mjerilo izvrsnosti i služi na ponos onima koji je dobiju. Na taj se način ispunjava jedan od ciljeva koji je UHR BiH imao prilikom pokretanja akcije prije tri godine - vratiti dignitet i povjerenje javnosti u izbore na kojima se ocjenjuje kvaliteta proizvoda i pruženih usluga. Naravno, najvažniji rezultat akcije je podizanje ukupne razine pruženih usluga u sektoru ugostiteljstva i turizma u Bosni i Hercegovini. Budući da je riječ o cjelogodišnjoj akciji ocjenjivanja ukupnog kvaliteta usluga u ugostiteljstvu i turizmu, cilj projekta je ne samo nagraditi najbolje u oblasti pružanja različitih vrsta usluga, već i poticanjem natjecateljskog duha utjecati na podizanje opće razine turističkougostiteljske ponude u našoj zemlji i pojedinim njezinim dijelovima.

Hotel Mogorjelo u Čapljini gdje će se održati dodjela “Zlatne ugostiteljske krune” u ožujku 2010. Hotel Mogorjelo in Čapljina where the ceremony of the “Golden catering crown” awards will be held in March 2010

92

Turizam BiH • veljača 2010.


catering and tourism sector, this specially gains in importance. This year too, the Golden Catering Crown is being realized with the help of the Federal ministry of environment and tourism, which is also the general sponsor of this event. This year’s finals of the election will be held in famous Mediterranean “Town of flowers” – Čapljina, at the banks of the Neretva in the prestigious Mogorjelo hotel. “We are convinced that our heterogeneous offer will reveal an excursion, trip or sports activity to your standards, and we’ll try that the experienced goes over all of your expectations. The food that guests can enjoy at the hotel terrace, with the view over the green Neretva, is prepared carefully and at the best local recipes. Heterogeneous offer of dishes in our restaurant succeeds to please the preferences of the biggest gourmands, who often choose to have their celebrations or business meetings in the pleasant environment of the Mogorjelo restaurant…” they say in the hotel Mogorjelo.

National awards Let’s remind that the “Catering crown” is the name for the national Bosnian and Herzegovinian awards in the field of tourism and catering. In the jury for selection of the best there are distinguished workers from the field of tourism and catering in BiH, who start their work in the first calendar months and general and special criteria for evaluation are being applied in the process of selection of the best. That’s why the “Catering crown” is the most prestigious and appreciated award that is being given for accomplishments in the hospitality industry in our country. In distinction from some other elections with similar aims, “Catering crown” represents the activity, which is practically totally being conducted by the caterers by themselves, that means the profession and as that it has its authenticity and credibility, which guarantees the objectivity and respect of the professional

criteria in choosing the best. That’s why this award has become the most recognizable standard of excellence and is the pride of the winners. In this way one of the aims that the Association of hoteliers and restaurateurs of Bosnia and Herzegovina had while starting this action three years ago, is being fulfilled – to get the dignity and trust of the public back to the elections where the quality of the products and services is being evaluated. The most important result is raising the entire level of services given in the sector of catering and tourism in Bosnia and Herzegovina. Since the word is about the wholeyear action of evaluating the entire quality of services in catering and tourism, the goal of the project is, not only to award the best ones in the field of offering various services, but also, with encouraging the competitive spirit, influence on raising the complete level of touristcatering offer in our country and every part of it.

Tourism BiH • February 2010

93


Tradicionalna manifestacija Prva ceremonija dodjele održana je u dvanaestom mjesecu 2006. godine u Sarajevu, uz prisustvo brojnih uglednika iz zemlje i inozemstva, te više stotina najuglednijih djelatnika iz oblasti ugostiteljstva i turizma u BiH. U 12. mjesecu 2007. godine održana je druga po redu ceremonija dodjele nagrada najboljima, a ovoga puta pridružili su se i ugledni međunarodni turistički djelatnici – među ostalim predsjednici strukovnih udruženja zemalja iz regije, članica Balkan Alliance of Hotel Associations (BAHA) – Balkanskog saveza hotelskih udruženja i The International Hotel & Restaurant Association (IH&RA), najveće svjetske hotelijerskorestoraterske asocijacije. U 12. mjesecu 2008. godine po treći put je održana ceremonija dodjele ovih tradicionalnih nagrada, u prestižnom sarajevskom hotelu «Radon Plaza» I na trećoj ceremoniji dodjele nagrada ugostiteljima i turističkim djelatnicima iz Bosne i Hercegovine pridružili su se naši kolege i dragi prijatelji iz zemalja regije, Europe i svijeta, te najugledniji domaći turistički djelatnici. Vrhunac cijele ceremonije bila je dodjela priznanja «Zlatna ugostiteljska kruna» Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, a nagradu je osobno preuzeo ministar Nevenko Herceg. Nagrada je dodijeljena za poseban doprinos i promociju turističkih potencijala Federacije BiH i BiH, te za iniciranje i realizaciju niza značajnih projekata koji su rezultirali punom valorizacijom turističkih potencijala. Izvještaji o akciji «Ugostiteljska kruna» objavljeni su u svim vodećim elektroničkim, pisanim i internetskim medijima u Bosni i Hercegovini, a zanimljivo je da je ceremonija iskorištena i za primopredaju predsjedničkih ovlasti i zaduženja u okviru BAHA. 94

Veliki ugled Dakle, još jednom je potvrđen veliki domaći i međunarodni ugled koji uživa Udruženje hotelijera i restoratera u Bosni i Hercegovini, u razdoblju od osnivanja (06. 02. 2004. godine) do danas. UHR BiH je zavrijedilo status vodeće NGO u turističkougostiteljskom sektoru u BiH. Sve ovo govori da je «Ugostiteljska kruna» nagrada iza koje stoji organizacija s domaćim i međunarodnim priznanjem i kredibilitetom. "Ocjena kvaliteta pružanja usluga" službeni je moto s kojim se biraju najbolji od najboljih među najboljima kada je riječ o ugostiteljskim objektima u BiH. U ocjenjivačkom sudu za izbor najboljih se nalaze najugledniji djelatnici iz oblasti turizma i ugostiteljstva u BiH. Oni sa svojim radom počinju već u prvom mjesecu i tijekom cijelog razdoblja, do konačne odluke o dobitnicima nagrada, provjeravaju se precizno definirani opći i posebni kriteriji. Tako se u procesu odabira striktno primjenjuju sljedeći opći kriteriji za ocjenjivanje: a) IZGLED OBJEKTA - prilaz i okolina objekta - parking - vanjski izgled objekta (arhitektura, uklopljenost u okoliš i hortikulturni elementi) - ulaz i predvorje objekta - izgled i stanje interijera - stanje opreme i inventara; b) IZGLED PROIZVODNIH PROSTORA - izgled i stanje kuhinjskih i pomoćnih prostora - izgled točionice pića; c) ČISTOĆA OBJEKTA - čistoća i izgled toaleta - opći dojam o održavanju objekta; d) PONUDA I USLUGA asortiman jela - standard porcije - cijena jela - asortiman pića - cijena pića - serviranje jela i pića;

Turizam BiH • veljača 2010.

e) OSOBLJE I RAZINA USLUGE - urednost osoblja - garderoba osoblja - držanje osoblja - ljubaznost - razina komuniciranja - poznavanje stranih jezika; f) OPĆI DOJAM - isticanje nepredviđenih elemenata ugođaj – dojam


Traditional event The first awards ceremony was held in December 2006 in Sarajevo, with the presence of numerous personalities from the country and abroad and hundreds of the most respectable workers in the field of catering and tourism in BiH. The second awards ceremony for the best ones was held in

December 2007, and distinguished international tourist workers joined the ceremony on this occasion – among others: the presidents of the professional associations from the countries in the region, members of Balkan Alliance of Hotel Associations (BAHA) and The International Hotel & Restaurant Association (IH&RA). In December 2008 this traditional award ceremony was held for the third time and in the prestigious hotel in Sarajevo the “Radon Plaza”. Our colleagues and dear friends from the countries in the region, Europe and the world and the most eminent home tourist workers joined the third ceremony of awards for caterers and tourist workers from Bosnia and Herzegovina. The pinnacle of the entire ceremony was awarding Federal ministry of environment and tourism with “Golden Catering Crown” and the minister Dr. Nevenko Herceg personally took the award. The award was given for a special contribution and promotion of the tourist potentials of the Federation of BiH and BiH and for initiating and realization of a line of important projects that resulted with the complete valorisation of the tourist potentials. The report about the action of “Catering crown” were published in all leading electronic, written and internet media in Bosnia and Herzegovina and the interesting thing is that the ceremony was used for delivering the presidential authorities and tasks within BAHA.

sector in BiH. All of this says that the “Catering crown” is the award with home and international recognition and credibility. “The evaluation of the quality of the offered services” is the official motto by which the best out of the best are chosen when the word is about catering places in BiH. In the jury for selection of the best there are distinguished workers from the field of tourism and catering in BiH. They start their work in the first month and during the whole period of evaluation, until the final decision about the award winners, the general and special criteria are being precisely checked.

Great reputation

d) OFFER AND SERVICE – range of dishes – standard of order – the price of the dishes – range of drinks – the price of drinks – food and drinks serving;

So, one more time great home and international reputation that the Association of hoteliers and restaurateurs of Bosnia and Herzegovina has was confirmed. Since the period of founding (February 2, 2004) until today, the Association of hoteliers and restaurateurs of Bosnia and Herzegovina deserved the status of leading NGO in the tourist-catering

The following general criteria for evaluation are being applied in the process of selection: a) THE LOOKS OF THE PLACE - access and the surroundings of building – parking – outside looks of the building (architecture, environmental fitting and horticultural elements) – entrance and the hall of the building – looks and conditions of the interior – conditions of the equipment and the inventory; b) LOOKS OF THE PRODUCTION SPACE – looks and the condition of the kitchen and supporting spaces – looks of the tap-room; c) CLEANNESS OF THE BUILDING – cleanness and the looks of the toilette – general impression about the maintenance of the building;

e) PERSONNEL AND THE LEVEL OF SERVICE – neatness of the personnel – the outfit of the personnel – attitude of the personnel – politeness – the level of communication – foreign language knowledge;

Tourism BiH • February 2010

95


Nagrada se dodjeljuju u više kategorija, a svi registrirani ugostiteljsko-turistički subjekti u BiH, imaju pravo sudjelovati u akciji i prijaviti se za ulazak u konkurenciju za nagrade. U Udruženje/Udrugu hotelijera i restoratera BiH već je stigao veliki broj prijava za «Ugostiteljsku krunu 2010». Već smo kazali da je cilj akcije «Ugostiteljska kruna», kako nagraditi najbolje u oblasti pružanja različitih vrsta usluga, te poticanjem natjecateljskog duha utjecati na podizanje opće razine turističko-ugostiteljske ponude u Bosni i Hercegovini i pojedinim njezinim dijelovima. Ovakva vizija već je zaslužila podršku turističkih institucija u BiH, brojnih asocijacija, ali i naših prijatelja iz međunarodne zajednice koji žele pomoći razvitak turizma u našoj zemlji.

Mjerilo izvrsnosti "Ugostiteljska kruna" je nagrada koja je postala prepoznatljivo mjerilo izvrsnosti i služi na ponos onima koji je dobiju. Na taj se način vraća dignitet i povjerenje javnosti u izbore na kojima se ocjenjuje kvaliteta proizvoda i pruženih usluga, a naravno izravan rezultat je povećavanje ukupne razine pruženih usluga. Uostalom, osnovni cilj akcije «Ugostiteljska kruna» je podizanje ukupne razine pruženih usluga u objektima u sektoru turizma i ugostiteljstva u BiH. Taj cilj je usko vezan sa povećanjem turističkog prometa u čitavoj državi i njezinim entitetima, jer je jasno da pozicioniranje naše zemlje kao poželjnog turističkog odredišta u velikoj mjeri ovisi o stanju i kvaliteti usluga koje se pružaju u objektima za smještaj i ostalim objektima u ugostiteljskom i turističkom sektoru. Ovaj cilj postiže se poticanjem natjecateljskog duha, ali i 96

inzistiranjem na primjeni strogo definiranih kriterija. Stoga je važno reći da su u najizravnijem smislu korisnici akcije turisti, odnosno gosti ugostiteljskih i turističkih objekata u BiH, budući da će beneficije od rezultata akcije, dakle povećanja ukupne razine pruženih usluga, prije svega imati oni.

Misija Osnovna misija koja se ispunjava provedbom akcije «Ugostiteljska kruna» je podizanje razine pruženih usluga u objektima za smještaj i drugim objektima u ugostiteljskoturističkom sektoru u BiH. Slijedom toga definiran je i način provedbe akcije. Riječ je o cjelogodišnjoj akciji provjere razine pruženih usluga u objektima, što obavlja ocjenjivački sud sastavljen i vođen od profesionalaca i stručnjaka koji uživaju ugled među svojim kolegama, ali i u široj društvenoj zajednici. Procjena uspješnosti provedbe projekta izvodi se na više načina, uključujući anketiranje korisnika. S druge strane, o tehničkim aspektima provedbe akcije izvješće usvajaju ovlaštena tijela Udruženja/Udruge hotelijera i restoratera u Bosni i Hercegovini. Zaključimo da su dva glavna rezultata koja se očekuju po završetku «Krune». Na prvom mjestu to je povećavanje razine ukupno pruženih usluga u sektoru turizma i ugostiteljstva, što će opet rezultirati boljim subjektivnim i objektivnim dojmom turista – gostiju. Drugi rezultat je jačanje svijesti unutar poslovnih subjekata u oblasti turizma i ugostiteljstva o potrebi stalnog rada na povećavanju razine pruženih usluga i izvrsnosti kao putu do uspjeha.

Turizam BiH • veljača 2010.

Pečena janjetina Roasted lamb

Bosanska domaća pita Bosnian home-made pie


Hercegovački pršut Herzegovinian smoked ham

f) GENERAL IMPRESSION – emphasising the unforeseen elements – atmosphere – impression.

This goal is achieved by encouraging the competitive spirit but also by insisting on applying strictly defined criteria.

The award is being given in several categories, and all the registered catering-tourist subjects in BiH have the right to participate in the action and apply for entering the competition for the awards. A great number of applications for the “Catering crown 2010” came at the Association of hoteliers and restaurateurs of Bosnia and Herzegovina. We have already said that the goal of the entire action of the “Catering crown” is to award the best in the field of offering various services and by stimulation of the competitive spirit influence on raising the general level of tourist-catering offer in Bosnia and Herzegovina and its parts, as well. A vision like this has already deserved the support from tourist institutions in BiH, numerous associations and our friends from the international community that want to help to the development of tourism in our country.

That’s why it is important to say that in the most direct sense the users of this action are the tourists, guests of catering and tourist places in BiH, since they will have the benefits of the results of the action, of raising the general level of services given.

The measure of excellence

Suhe smokve Dried figs

The “Caterer crown” is a reward that has become recognizable measure of excellence and is a pride to those who receive it. In this way the dignity and the trust of the public in elections where the quality of some products and services is evaluated, is being restored and the direct result is raising the general level of the quality of services. Anyway, the basic goal of the action of the “Caterer crown” is raising the general level of services given in the sector of tourism and catering in BiH. This aim is tightly connected with increasing the tourist business in the entire country and its entities, because the positioning of our country as a desirable tourist destination depends considerably on the conditions and quality of services given in accommodation places and other parts of catering and tourism sector.

The mission Basic mission accomplished with the conduction of the action “Caterer crown” is raising the level of services given in the accommodation places and other places in the cateringtourist sector in BiH. Following that, the way of carrying out the action is defined. The word is about wholeyear action of checking the level of services offered, which is made by the Jury made up and leaded by the professionals and experts who enjoy the reputation among their colleagues and wider social community. The evaluation of the carrying out the project is made in various ways, including the polling the users. On the other side, the reports about the technical aspects of the action are adopted by the authorized bodies of the Association of hoteliers and restaurateurs in Bosnia and Herzegovina. Let’s conclude that there are two main results expected at the end of the “Crown”. In the first place it is raising the level of total services given in the sector of tourism and catering, what will result with better subjective and objective impression of the tourists – guests. On the other side the result is strengthening the awareness, within the business subjects in the field of tourism and catering industry, about the need of a constant work on raising the level of services offered and the excellence on the way to success.

Tourism BiH • February 2010

97


znanstveno-istraživačke i stručne teme dr.sc. Damir Krešić

Katarina Miličević

MBA, Institut za turizam, Zagreb

J

edno od najvažnijih obilježja suvremenog turističkog tržišta je intenziviranje konkurencije, kako među turističkim destinacijama, tako i među poduzećima koja posluju unutar turističkog sektora. Da bi zadržale ili poželjno poboljšale postojeće tržišne pozicije, turističke destinacije i poduzeća moraju osigurati primjerenu razinu organizacijske fleksibilnosti koja će im omogućiti da pravovremeno reagiraju i prilagode se novonastalim tržišnim uvjetima. Samo na taj način svi sudionici turističkog tržišta mogu podići razinu svoje tržišne konkurentnosti te osigurati stabilan i dugoročno održiv turistički rast i razvoj. U tako dinamičnom i konkurentnom okruženju donošenje poslovnih odluka isključivo na temelju iskustva, intuicije ili ograničene količine podataka je potpuno neprikladno. Turističke destinacije i poduzeća, da bi bili u mogućnosti donositi primjerene poslovne odluke koje će biti u funkciji podizanja konkurentnosti, moraju na raspolaganju imati informacijske sustave i baze podataka koji će turističkim profesionalcima omogućiti pravovremen pristup svim podatcima koji su relevantni za njihovu tržišnu uspješnost. Stoga je vrlo važno razvijati informacijske sustave i baze podataka koji bi svim turističkim djelatnicima, koji su svakodnevno uključeni u proces donošenja odluka (kako onih dnevnih odluka operativnog karaktera tako i onih strateških, dugoročnih odluka) ponudili kvalitetnu informacijsku podlogu na kojoj bi se zasnivalo donošenje poslovnih odluka. Postojanje takvog sustava bi omogućilo sustavno i kontinuirano prikupljanje podataka te diseminaciju tih podataka prema krajnjim korisnicima. Na taj način, sve osobe uključene u proces donošenja odluka imale bi pravovremen pristup podatcima te bi imale mogućnost pretvaranja tih podataka u informacije i na posljetku, informacija u znanje. Znanje akumulirano 98

Turizam BiH • veljača 2010.

na ovaj način može predstavljati značajnu konkurentsku prednost ili ključnu kompetenciju pojedine organizacije (bilo turističke destinacije ili poduzeća) te može biti dobra osnova za postizanje toliko važne konkurentske prednosti na globalnom turističkom tržištu. S obzirom na činjenicu da je turizam informacijski vrlo intenzivna djelatnost te imajući u vidu da je potreba za pravovremenim pristupom relevantnim informacijama ključna za postizanje dugoročno održivih konkurentskih prednosti, u Institutu za turizam, Zagreb je osmišljen sustav poslovne inteligencije u turizmu nazvan BIST (engl. Business Intelligence System for Tourism) koji ima sljedeće ciljeve: • Širem krugu korisnika učiniti online dostupne rezultate brojnih istraživanja u turizmu i to prije svega istraživanja koja se provode u Hrvatskoj; • Turističkim destinacijama staviti na raspolaganje potrebne informacije i pokazatelje kako bi imale uvid u vlastite poslovne situacije odnosno poslovnu situaciju svog referentnog kruga; • Izgradnjom sustava informacijski osnažiti turističke destinacije kako bi lakše gradile svoju konkurentsku poziciju; • Biti dostupan u svakom trenutku te korisnicima omogućiti brzu i jednostavnu isporuku potrebnih podataka. BIST sustav je upravo velikom količinom podataka koju sadržava, svojom online dostupnošću, mogućnošću postavljanja ad hoc upita, te jednostavnošću upotrebe na najbolji mogući način odgovorio ranije navedenim zahtjevima. Osim razvoja sustava poslovne inteligencije u turizmu koji omogućuje pristup statističkim podatcima s područja turizma, a u funkciji podizanja konkurentnosti


scientifical-research and proffesional topics

O

ne of the most important characteristics of modern tourist market is the intensification of competition, as among the tourist destinations, so among the tourist companies that work within the tourist sector. In order to keep or improve their present market positions, tourist destinations and companies have to ensure adequate level of organizational flexibility that would ensure them reaction in time and adjustment to new market circumstances. Only in this way all the participants in the tourist market can raise the level of their market competitiveness and ensure long term stabile and sustainable tourist growth and development. In that dynamic and competitive environment, making business decisions based exclusively on experience, intuition or limited quantity of information is totally inappropriate. To be in the possibility of making adequate business decisions that would be in the function of raising the competitiveness, tourist destinations and companies got to have informational systems and data bases at disposal, which would enable adequate access for the tourist professionals to all the information relevant for their market successfulness. That’s why it is very important to develop informational systems and data bases, which would offer to all the tourist workers daily included in the process of making decisions (as the daily decisions of operational character, so those strategic long-term decisions) the high quality informational base on which making business decisions would be founded. Existence of such a system would enable systematic and continued accumulation of data and the dissemination of those data towards the end user. In this way all those included in the process of making decisions would have adequate access to the data and the possibility of turning those data into information and in the end information into knowledge. Knowledge accumulated in this way can represent important competitive advantage and crucial

competence of an organization (either tourist destination or company) and can be good basis for achieving the very important competitive advantage on the global tourist market. Considering the fact that tourism is very intensive activity, in terms of information, and considering that the need for adequate access to relevant information is crucial for achievement of long-term sustainable competitive advantages, in the Institute for tourism, Zagreb, the business intelligence system for tourism was created, called BIST, which has the following goals: • Make the results of numerous researches in the tourism accessible online for the wider range of people and first of all the researches made in Croatia; • Provide the necessary information and indicators to the tourist destinations so they could have the insight into their own business situations, in other words business situation of their referential range; • With the creation of the system, strengthen the tourist destinations in terms of information so they could build their competitive position easier; • To be available at every moment and enable quick and simple delivery of the necessary data for the users. BIST system, with its big quantity of data, its online accessibility, the possibility of ad hoc questions and the simplicity of usage, has answered in the best way on the earlier mentioned requirements. Besides the development of business intelligence system for tourism, which enables access to the statistic data in the field of tourism and in the function of raising the competitiveness of Croatian tourist product, the Institute for tourism also carries out the line of TOMAS1 researches that represent the most important researches of attitudes and tourist consumption in Croatian tourist destinations. Tourism BiH • February 2010

99


hrvatskog turističkog proizvoda, Institut za turizam također provodi i cijeli niz TOMAS1 istraživanja koja predstavljaju najznačajnija tržišna istraživanja stavova i potrošnje turista u hrvatskim turističkim destinacijama. TOMAS istraživanjima, koja se kontinuirano provode još od 1987. godine, dobivaju se pouzdani i aktualni kvantitativni i kvalitativni podatci o glavnim obilježjima turističke potražnje u Hrvatskoj temeljem kojih se može dobiti detaljan uvid u preferencije, stavove i potrošnju turista koji posjećuju hrvatske turističke destinacije. Imajući u vidu činjenicu da su BIST sustav poslovne inteligencije u turizmu kao i TOMAS tržišna istraživanja koja provodi Institut za turizam jedinstveni u neposrednom konkurentskom okruženju tj. da zemlje iz neposrednog konkurentskog okruženja, prema dostupnim informacijama, ne provode slične aktivnosti prikupljanja i analize podataka, BIST sustav i TOMAS tržišna istraživanja su nešto detaljnije opisani u tekstu koji slijedi.

BIST sustav poslovne inteligencije u turizmu U praksi/teoriji informacijskih sustava pod sustavom poslovne inteligencije (Business Intelligence System BIS) podrazumijeva se sustav koji je posebno dizajniran za potrebe korisnika koji donose strateške, važne i

dalekosežne odluke. Takvi korisnici, često nazvani 'knowledge workers' mogu uspješno raditi ukoliko raspolažu korektnim i pravovremenim informacijama i imaju uvid u trendove. Sustavi poslovne inteligencije temelje se na skladištu podataka u kojem su podatci tako organizirani da omogućavaju kako 'krupnu, sumarnu' informativnu sliku u nekom području tako i onu 'dubinsku, detaljističku' do razine koju, ovisno o trenutnim potrebama, određuje svaki korisnik. U Hrvatskoj nije do sada razvijen informacijski sustav koji bi imao takva obilježja i koji bi bio namijenjen korisnicima u turizmu. Polazeći od tržišnih potreba, u Institutu za turizam osmišljen je sustav poslovne inteligencije nazvan BIST sustav poslovne inteligencije u turizmu. Taj moderan sustav je online dostupan, ali i 'živ' na način da ne nudi samo niz 'smrznutih' tabličnih prikaza nego mogućnost online procesiranja prema zahtjevima koje nameću promjenljive poslovne situacije. Korisniku je, dakle, online dostupno skladište podataka po kojem može 'kopati' (datamining) i zbog čega njegovi upiti mogu biti ad hoc. Institut za turizam je pokrenuo razvoj BIST sustava kao internog projekta koji je od 2004. godine online dostupan zainteresiranim korisnicima. BIST kao online menadžment sustav za turističke destinacije Hrvatske korisniku nudi informacije o razvoju turizma, tržišnim

PRIKAZ 1. KAPACITET KOMERCIJALNE SMJEŠTAJNE PONUDE* U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD 1987. DO 2007. GODINE PREMA GLAVNIM VRSTAMA SMJEŠTAJA (stanje zabilježeno 31. kolovoza odnosne godine)

1

800 Stalne postelje u tisuđama Stalnepostelje,utisuđama

*Bez podataka o lukama nautičkog turizma. Izvor: Čorak, S., Marušić, Z., Ivandić, N. (2009), str. 14.

1.000

ϭϭϮ ϱϭ

ϭϬ ϭϭ ϱϭ

600 ϮϴϬ

ϵϵ Ϯϵ

ϯϱ ϱϰ

ϭϵ ϱϳ

ϮϮϯ

400

ϰϵ ϲϯ

ϰϴ ϱϰ

ϰϳ ϱϴ

ϮϮϯ Ϯϭϲ

ϮϬϮ

Ϯϲϰ Ϯϱϳ

Ϯϳ ϳϭ

200

ϮϬϲ

Ϯϳϰ

ϯϯϮ

ϯϴϯ

ϭϮϮ ϭϮϲ

ϭϮ Ϯϵ

ϭϮϯ

ϭϮϭ

ϵϱ

ϭϬϭ

ϭϬϯ

11987.

198 89.

1994.

1997.

2001.

2004.

2007.

0

Hotteli

Privattnesobe

Kampovi

Turistiēkanaselja

Ostaliobjekti

Naziv TOMAS potječe od istraživanja izvorno provedenog u Švicarskoj (Mazanec i Schmidhauser, 1985.) pod nazivom “TOuristisches MArktforschungssystem schweiz” (Turistički marketinško-informacijski sustav Švicarske)-

100

Turizam BiH • veljača 2010.


With the TOMAS researches, which have been carried out continuously since 1987, reliable and real quantitative and qualitative data about the main features of tourist demand in Croatia are being gathered, based on which you can get the detailed insight into the preferences, attitudes and the consumption of the tourists that visit Croatian tourist destinations. Having in mind the fact that BIST business intelligence system for tourism and the TOMAS market researches made by the Institute for tourism are unique in the direct competitive environment, i.e. that countries from direct competitive environment, according to the available information, don’t carry out similar activities of gathering and the analysis of data, BIST system and the TOMAS market researches are more detailed described in the following text.

BIST business intelligence system for tourism In the practice/theory of the informational systems, by the system of business intelligence (Business Intelligence System – BIS), the system that is specially designed for the needs of the users who bring the strategic, important and long term decisions is implied. Those users, often called “the knowledge workers”, can

successfully work if they have correct and adequate information at disposal and have the insight into trends. Business intelligence systems are based on the storage of data, where the data are organized to enable the “big, summary” informative image about some field and the “in-depth, detailed” image to the level that is defined by each user depending on the needs. Informational system with these characteristics and intended for the users in tourism has not been developed until now in Croatia. Starting from the market needs, the system of business intelligence called BIST business intelligence system for tourism was created in the Institute for tourism. This modern system is available online, but also “alive” in the sense that it doesn’t offer just the line of “frozen” tables, but also the possibility of online processing according to the demands, which are posed by the changeable business situations. The user has the online storage of the data at disposal where he can “dig” (datamining) and where all his questions can be ad hoc. The Institute for tourism has started the development of BIST system as the internal project, which has been available online for the users that are interested in it. As the online management system for the tourist destinations in Croatia, BIST offers the information about the development of the tourism, market trends

PRESENTATION 1 CAPACITY OF COMMERCIAL ACCOMMODATION OFFER* IN CROATIA IN THE PERIOD FROM 1987 UNTIL 2007ACCORDING TO MAIN TYPES OF ACCOMMODATION

1

1.000

Stalne postelje u tisuđama Stalnepostelje,utisuđama

800

Permanent beds, in thousands

* Without the information about the ports of nautical tourism. Source: Čorak, S., Marušić, Z., Ivandić, N. (2009), p. 14

(conditions registered on August 31st of the relating year)

ϭϭϮ ϱϭ

ϭϬ ϭϭ ϱϭ

600 ϮϴϬ

ϵϵ Ϯϵ

ϯϱ ϱϰ

ϭϵ ϱϳ

ϮϮϯ

400

ϰϵ ϲϯ

ϰϴ ϱϰ

ϰϳ ϱϴ

ϮϮϯ Ϯϭϲ

ϮϬϮ

Ϯϲϰ Ϯϱϳ

Ϯϳ ϳϭ

200

ϮϬϲ

Ϯϳϰ

ϯϯϮ

ϯϴϯ

ϭϮϮ ϭϮϲ

ϭϮ Ϯϵ

ϭϮϯ

ϭϮϭ

ϵϱ

ϭϬϭ

ϭϬϯ

11987.

198 89.

1994.

1997.

2001.

2004.

2007.

0

Hot teli Hotels

Privat tnesobe Private rooms

Kampovi Camps

Turistiēkanasel Tourist housing ja

Ostali objekti Other accommodation

TOMAS – this name has its origins in the research that was carried out in Switzerland (Mazanec and Schmidhauser, 1985) under the name “TOuristisches MArktforschungssystem Schweiz” (Tourist marketing-informational system of Switzerland)

-

Tourism BiH • February 2010

101


trendovima i smještajnim kapacitetima. BIST omogućava brzu analizu konkurentnosti hrvatskih turističkih destinacija i druge vrste online analize. Korisnici mogu lako pratiti trendove vezane uz prosječnu duljinu boravka, sezonalnost, tržišne udjele, strukturu gostiju i stopu iskorištenosti bilo koje turističke destinacije na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini. BIST se temelji na najsuvremenijoj tehnologiji za izgradnju informacijskih sustava – sustavu poslovne inteligencije čije su glavne prednosti mogućnost integracije podataka iz različitih izvora, online analitička obrada podataka, vizualizacija podataka i jednostavni eksport podataka u druge softverske programe. Dinamika mjesečnog punjenja

skladišta podataka BIST-a potpuno je usklađena sa dinamikom mjesečnog objavljivanja podataka Državnog zavoda za statistiku. Za implementaciju BIST-a korištena je Panorama NovaView e-Bi platforma koja je vodeća svjetska web-bazirana klijentska platforma za Microsoft Analysis Services. Prikazi u nastavku (1-5) predstavljaju primjere izvještaja koje je moguće generirati temeljem podataka dostupnih iz BIST sustava. Prikazi su preuzeti iz članka: Čorak, S., Marušić, Z., Ivandić, N. (2009). Trendovi TOMAS Ljeto: od 1987. do 2007. godine. U Čorak S. i Marušić, Z. (ur.) TOMAS trendovi - Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj 1987-2008. Zagreb: Institut za turizam, 11-43.

Podatci koji se inicijalno nabavljaju od hrvatskog Državnog zavoda za statistiku, organizirani su u skladišta podataka i potencijalni korisnik može tražiti informacije na različitim razinama detaljnosti i prema sljedećim obilježjima: • Teritorijalni ustroj: - administrativna podjela (županije, općine, naselja) - turistička podjela (turističke regije, kategorije turističkih mjesta, rivijere) - geografska podjela (kontinent, obala, otoci).

- tržišta pojedinih grupa zemalja (EU, Zapadna Europa, Skandinavija, zemlje Nove Europe i sl.). • Vremenska razdoblja: - godina - mjesec - turističke sezone. • Vrste smještajnih kapaciteta: - 32 vrste smještajnih kapaciteta.

• Turistička tržišta: - 42 pojedinačna tržišta - tržišta prema važnosti (domaće, inozemno, primarna, sekundarna i sl.)

• Način dolaska u Hrvatsku: - organizirano - individualno.

PRIKAZ 2. KRETANJE REGISTRIRANOG TURISTIČKOG PROMETA U KOMERCIJALNIM SMJEŠTAJNIM KAPACITETIMA* U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD 1987. DO 2007. GODINE 1 12

80 Nođeenja

10 68

60 Nođenja,umilijunima

10

10

70

Dolasciturista

10

1 10

9 67

9

8

8

62 7

50

8

8 55

7

53

550

40

5

5 5

43

44

46

52

47

6

38

4

30

3

20

2

2

10 10

1 11

30

27 21

20 13

4

31

2

2

2 3 13

102

Turizam BiH • veljača 2010.

2007.

2006.

2005. 2005

2004.

2003.

2002.

2001.

2000.

1999.

1998.

1997.

1996.

1995.

1994.

1993.

1992. 1992

1991.

1990.

1989.

1988.

0 1987.

0

Dolasciturista,umilijunima

*Bez podataka o lukama nautičkog turizma. Izvor: Čorak, S., Marušić, Z., Ivandić, N. (2009), str. 15.

10


and the accommodation capacity. BIST enables the quick analysis of the competitiveness of the Croatian tourist destinations and other kinds of online analyses. The users can easily follow the trends related to the average time of stay, season, market share, guests’ structure and the rate of the use of any destination on the local, regional and the national level. BIST is based on the most up-todate technology of creation of the informational systems – the system of business intelligence whose main advantages are the possibilities of integrating the data from various sources, online analytic data processing, visualization of data and simple export of the data into other software programs. Dynamics of the monthly filling of the data storage of BIST is synchronized with

the dynamics of monthly publishing of the data from the Department for statistics. The Panorama NovaView e-Bi platform, which is world’s leading web-based client platform for Microsoft Analysis Services, was used for the implementation of BIST. The following presentations (1-5) represent examples of reports that are possible to be generated based on the data available from the BIST system. The presentations were taken from the article: Čorak, S., Marušić, Z., Ivandić, N. (2009) Trends TOMAS Summer: from 1987 till 2007. In Čorak, S. and Marušić, Z.: TOMAS trends – views and consumptions of the tourists in Croatia 1987-2008. Zagreb: Institute for tourism, 11-43.

The data that are initially being acquired from Croatian Department for statistics are organized in the storages of data and the potential user can search for the information on different levels of detailed qualities and according to the following features:

-

primary, secondary, etc.) Markets of individual groups of countries (EU, Western Europe, Scandinavia, countries of New Europe, etc.).

• Periods of time: - Year, - Month, - Tourist seasons.

• Territorial structure: - Administrative clasification (cantons, municipalities, communities), - Tourist clasification (tourist regions, categories of tourist places, rivieras), - Geographical clasification (continent, coast, islands).

• Types of accommodation capacities: - 32 types of accommodation capacities • The way of arrival to Croatia - Organized, - Individual.

• Tourist markets : - 42 individual markets - Markets according to importance (home, foreign,

PRESENTATION 2

1 12

80 10

10

70

Overnights Nođeenja

10 68

60

Tourists’ arrivals Dolasciturista

10

1 10

9 67

9

8

8

62 7

50

8

8 55

7

53

550

40

5

5 5

43

44

46

52

47

6

38

4

30

3

20

2

2

10 10

1 11

30

27 21

20 13

4

31

2

2

2 3 13

Tourism BiH • February 2010

2007.

2006.

2005. 2005

2004.

2003.

2002.

2001.

2000.

1999.

1998.

1997.

1996.

1995.

1994.

1993.

1992. 1992

1991.

1990.

1989.

1988.

0 1987.

0

103

Tourists’ arrivals, in millions Dolasciturista,umilijunima

10

Overnights, in millions Nođenja,umilijunima

* Without the information about the ports of nautical tourism. Source: Čorak, S., Marušić, Z., Ivandić, N. (2009), p. 15

MOVEMENT OF THE REGISTERED TOURIST CIRCULATION IN THE COMMERCIAL ACCOMMODATION CAPACITIES* IN CROATIA IN THE PERIOD FROM 1987 TILL 2007


PRIKAZ 3. ISKORIŠTENOST KOMERCIJALNIH SMJEŠTAJNIH KAPACITETA* U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD 1987. DO 2007. GODINE PREMA GLAVNIM VRSTAMA SMJEŠTAJA (% godišnjega korištenja stalnih postelja)

Vrste smještajnih kapaciteta

1987.

1989.

1994.

1997.

2001.

2004.

2007.

Hoteli

47,8

45,8

18,8

25,4

36,9

37,1

40,6

Privatne sobe

14,0

11,1

4,6

7,5

9,3

9,5

12,4

Kampovi

16,9

13,5

5,3

9,6

16,1

16,9

16,4

Turistička naselja

30,5

29,8

16,2

19,4

25,0

27,4

28,0

Ostali objekti

24,5

22,3

15,4

13,9

16,1

15,2

16,1

UKUPNO

22,6

19,7

9,4

13,0

17,1

17,0

18,4

*Bez podataka o lukama nautičkog turizma. Izvor: Čorak, S., Marušić, Z., Ivandić, N. (2009), str. 16.

Crkva i gimnazija u Širokom Brijegu •

Church and Highschool building in Široki Brijeg

PRIKAZ 4. KRETANJE DOMAĆEGA I INOZEMNOGA REGISTRIRANOG TURISTIČKOG PROMETA U KOMERCIJALNIM SMJEŠTAJNIM KAPACITETIMA* U HRVATSKOJ OD 1987. DO 2007. GODINE

70 60

59

TuristiēŬŝpromet,umilijunima

Domađano ođenja

54

Inozemnan nođenja 50

48

46

38

40

39

400

41

5

5

45

46 6

5

6

33 30

25

26 21

20

10

17

16 8

8

7

7

7 3

8 3

10 3

9 4

4

5

6

5

5

5

5

5

6

104

Turizam BiH • veljača 2010.

2007.

2005.

2003.

2001.

1999.

1997.

1995.

1993.

1991.

1989.

0 1987.

*Bez podataka o lukama nautičkog turizma. Izvor: Čorak, S., Marušić, Z., Ivandić, N. (2009), str. 17.

60


PRESENTATION 3 OCCUPANCY RATE OF COMMERCIAL ACCOMMODATION CAPACITIES* IN CROATIA IN THE PERIOD FROM 1987 TILL 2007 ACCORDING TO THE MAIN TYPES OF ACCOMMODATION (% of annual occupancy of permanent beds)

Types of accommodation capacity

1987

1989

1994

1997

2001

2004

2007

Hotels

47,8

45,8

18,8

25,4

36,9

37,1

40,6

Motels

14,0

11,1

4,6

7,5

9,3

9,5

12,4

Camps

16,9

13,5

5,3

9,6

16,1

16,9

16,4

Tourist communities

30,5

29,8

16,2

19,4

25,0

27,4

28,0

Other

24,5

22,3

15,4

13,9

16,1

15,2

16,1

TOTAL

22,6

19,7

9,4

13,0

17,1

17,0

18,4

* Without the information about the ports of nautical tourism. Source: Čorak, S., Marušić, Z., Ivandić, N. (2009), p. 16

Vrelo Bune u Blagaju •

Buna spring in Blagaj

PRESENTATION 4 FLUCTUATION OF REGISTERED HOME AND FOREIGN TOURIST CIRCULATION IN THE COMMERCIAL ACCOMMODATION CAPACITIES* IN CROATIA IN THE PERIOD FROM 1987 TILL 2007

60

59

60

Home overnights Domađano ođenja

54

Inozemnan nođenja Foreign overnights 50

48

46

38

40

39

400

41

5

5

45

46 6

5

6

33 30

25

26 21

20

10

17

16 8

8

7

7

7 3

8 3

10 3

9 4

4

5

6

5

5

5

5

5

6

Tourism BiH • February 2010

2007.

2005.

2003.

2001.

1999.

1997.

1995.

1993.

1991.

1989.

0 1987.

Tourist circulation, in millions TuristiēŬŝpromet,umilijunima

* Without the information about the ports of nautical tourism. Source: Čorak, S., Marušić, Z., Ivandić, N. (2009), p. 17

70

105


PRIKAZ 5. VODEĆIH PETNAEST INOZEMNIH TRŽIŠTA U HRVATSKOJ PREMA REGISTRIRANOM BROJU NOĆENJA U KOMERCIJALNIM SMJEŠTAJNIM KAPACITETIMA* U RAZDOBLJU OD 1987. DO 2007. GODINE (inozemna noćenja u %)

Zemlje podrijetla turista

1987.

1989.

1994.

1997.

2001.

2004.

2007.

Njemačka

29,1

28,3

19,4

21,9

25,2

25,8

21,8

Slovenija

11,5

11,3

13,3

15,1

13,5

12,0

11,6

Italija

7,1

9,5

11,5

13,5

12,1

12,5

10,8

Češka

2,8

2,3

21,2

16,9

13,0

10,0

9,0

Austrija

7,7

7,2

15,5

11,5

9,1

8,2

8,3

Nizozemska

3,8

5,1

1,8

2,5

2,8

4,0

4,2

Mađarska

1,2

1,4

5,8

3,1

4,1

5,0

4,0

Slovačka

1,4

1,2

2,7

4,5

3,5

2,6

3,7

Poljska

1,0

0,6

0,9

2,8

6,6

3,0

3,7

Francuska

1,8

1,7

0,9

0,4

0,6

2,8

3,4

Ruska Federacija

0,3

0,4

0,6

0,5

1,1

1,4

2,6

Velika Britanija

7,9

8,2

0,7

1,3

1,4

2,3

2,5

Bosna i Hercegovina

6,5

6,5

1,6

2,0

2,1

1,8

2,4

Švedska

0,9

0,9

0,2

0,2

0,4

1,1

1,3

Belgija

1,1

1,6

0,8

0,9

0,9

1,1

1,0

14,7

12,6

2,1

1,9

2,5

4,8

7,2

1,3

1,3

1,2

1,0

1,2

1,6

2,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Ostale europske zemlje Ostale izvaneuropske zemlje UKUPNO

*Bez podataka o lukama nautičkog turizma. Izvor: Čorak, S., Marušić, Z., Ivandić, N. (2009), str. 18.

106

Turizam BiH • veljača 2010.


PRESENTATION 5 FIFTHEEN LEADING FOREIGN MARKETS IN CROATIA ACCORDING TO THE REGISTERED NUMBER OF OVERNIGHTS IN COMMERCIAL ACCOMMODATION CAPACITIES* IN THE PERIOD FROM 1987 TILL 2007 (foreign overnights in %)

Countries of the tourists’ origin

1987

1989

1994

1997

2001

2004

2007

Germany

29,1

28,3

19,4

21,9

25,2

25,8

21,8

Slovenia

11,5

11,3

13,3

15,1

13,5

12,0

11,6

Italy

7,1

9,5

11,5

13,5

12,1

12,5

10,8

Czech Republic

2,8

2,3

21,2

16,9

13,0

10,0

9,0

Austria

7,7

7,2

15,5

11,5

9,1

8,2

8,3

Netherlands

3,8

5,1

1,8

2,5

2,8

4,0

4,2

Hungary

1,2

1,4

5,8

3,1

4,1

5,0

4,0

Slovakia

1,4

1,2

2,7

4,5

3,5

2,6

3,7

Poland

1,0

0,6

0,9

2,8

6,6

3,0

3,7

France

1,8

1,7

0,9

0,4

0,6

2,8

3,4

Russian Federation

0,3

0,4

0,6

0,5

1,1

1,4

2,6

Great Britain

7,9

8,2

0,7

1,3

1,4

2,3

2,5

Bosnia and Herzegovina

6,5

6,5

1,6

2,0

2,1

1,8

2,4

Sweden

0,9

0,9

0,2

0,2

0,4

1,1

1,3

Belgium

1,1

1,6

0,8

0,9

0,9

1,1

1,0

14,7

12,6

2,1

1,9

2,5

4,8

7,2

1,3

1,3

1,2

1,0

1,2

1,6

2,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Other European countries Other countries outside Europe TOTAL

* Without the information about the ports of nautical tourism. Source: Čorak, S., Marušić, Z., Ivandić, N. (2009), p. 18

Tourism BiH • February 2010

107


TOMAS – Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj

I

straživanja, stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj, poznatiji pod nazivom TOMAS jedina su kontinuirana istraživanja turističke potražnje, odnosno različitih obilježja putovanja i boravka turista u Hrvatskoj, koja provodi Institut za turizam. Započela su 1987. godine istražujući obilježja potražnje ljetnog odmorišnog turizma koji je ujedno i najznačajniji segment hrvatskog turizma. Od 1987. do 2007. godine istraživanje TOMAS je provedeno sedam puta pod nazivom TOMAS Ljeto, što je omogućilo praćenje promjena u obilježjima ljetne odmorišne potražnje. S vremenom su istraživanja TOMAS proširena te danas Institut za turizam raspolaže serijom obilježja potražnje u gradu Zagrebu (TOMAS Zagreb, od 1998. do 2008.), te serijom obilježja potražnje nautičkog turizma (TOMAS Nautika, od 2001. do 2007.). Osim tri navedena kontinuirana istraživanja, istraživanja TOMAS su provedena po jednom na segmentu potražnje tranzitnog turizma (TOMAS Tranzit 2005.), međunarodnih brodskih kružnih putovanja (TOMAS Brodska kružna putovanja 2006.), turizma u zaštićenim prirodnim područjima (TOMAS Nacionalni parkovi i parkovi prirode 2006.), te kulturnog turizma (TOMAS Kulturni turizam 2008.). Glavni cilj istraživanja TOMAS Ljeto je dobivanje pouzdanih i aktualnih, osnovnih kvalitativnih i kvantitativnih informacija o turističkoj potražnji koje mogu ocrtati profil gostiju koji posjećuju Hrvatsku. Informacije o turističkoj potražnji neophodne su:

• za segmentaciju tržišta (koristeći neku od metoda kao što su demografska, geografska ili 'benefit' segmentacija); • za utvrđivanje glavnih prednosti i slabosti turističke ponude (kao ulazni podatci za SWOT analizu, tzv. IPA analizu, analizu konkurencije); • za utvrđivanje obilježja potrošnje gostiju, te • za kontinuirano praćenje trendova domaće i međunarodne potražnje u duljem vremenskom razdoblju.

Sadržaj istraživanja koncipiran je tako da omogućuje postizanje navedenih ciljeva pa se istraživanjem od gostiju prikupljaju informacije: • o osnovnim obilježjima putovanja (vrijeme donošenja odluke o provođenju odmora u 108

Turizam BiH • veljača 2010.

destinaciji, pratnja na putovanju, glavni motivi dolaska, izvori informacija korišteni pri odabiru destinacije, učestalost posjeta Hrvatskoj, destinaciji i smještajnom objektu, glavno korišteno prometno sredstvo za dolazak u destinaciju, način organizacije putovanja i rezervacije smještaja te korištenje Interneta za pripremu putovanja); • o osnovnim obilježjima boravka u destinaciji (planirani broj noćenja u Hrvatskoj i destinaciji, organizacija prehrane te aktivnosti kojima se gost bavi u destinaciji); • o troškovima turističkog putovanja i boravka u destinaciji koji uključuju troškove paket aranžmana (ukoliko ih je gost imao), troškove smještaja i prijevoza izvan paket aranžmana, izdatke za ugostiteljske usluge, kupnju, kulturu, zabavu, sport i rekreaciju, izlete i ostalo, te • o stavovima o ponudi koji uključuju utjecaj elemenata ponude na odabir destinacije provođenja ljetnog odmora, stupanj zadovoljstva elementima turističke ponude Hrvatske i destinacije te ocjenu elemenata ponude u odnosu na odabranu konkurentsku destinaciju na Mediteranu.

U istraživanju TOMAS Ljeto podatci se prikupljaju od turista koji su pred krajem svog boravka u primorskim destinacijama. Osnovni instrument prikupljanja podataka je strukturirani upitnik na jedanaest jezika: hrvatskom, njemačkom, engleskom, talijanskom, francuskom, slovenskom, češkom, slovačkom, mađarskom, poljskom i ruskom. U prikupljanju podataka koristi se pretežito metoda osobnog intervjua, a manjim dijelom metoda samopopunjavanja ankete, uz obvezan nadzor anketara. Populaciju čija se obilježja istražuju TOMAS Ljeto istraživanjem predstavljaju svi turisti (posjetitelji s ostvarenim barem jednim noćenjem) koji su tijekom lipnja, srpnja, kolovoza i rujna boravili u komercijalnim smještajnim objektima u nekom od obalnih i otočnih odredišta sedam primorskih županija. Prikazi u nastavku (6-10) predstavljaju primjere izvještaja koje je moguće generirati temeljem podataka iz TOMAS tržišnih istraživanja. Prikazi su preuzeti iz članka: Čorak, S., Marušić, Z., Ivandić, N. (2009). Trendovi TOMAS Ljeto: od 1987. do 2007. godine. U Čorak S. i Marušić, Z. (ur.) TOMAS trendovi - Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj 19872008. Zagreb: Institut za turizam, 11-43.


TOMAS – Views and consumption of tourists in Croatia

R

esearches Views and consumption of tourists in Croatia, better known under the name TOMAS, are the only sustained researches of the tourist demand or different features of travelling and stay of the tourists in Croatia, which are being carried out by the Institute for tourism. They have started in 1987 researching the features of the demand of summer vacation tourism, which is also the most important segment of Croatian tourism. From 1987 until 2007, the research TOMAS was carried out seven times under the title TOMAS Summer what enabled the monitoring of changes in the features of summer vacation demand. In time the TOMAS researches have been expanded, so today the Institute for tourism disposes of series of features of the demand in Zagreb (TOMAS Zagreb, from 1998 until 2008), and the series of features of the demand of nautical tourism (TOMAS Nautika, from 2001 until 2007). Besides three mentioned sustained researches, TOMAS researches were carried out on the segment of the demand of the transit tourism (TOMAS Transit 2005), of international ship cruises (TOMAS Ship cruises 2006), of the tourism in the protected natural areas (TOMAS National parks and parks of nature 2006) and of cultural tourism (TOMAS Cultural tourism 2008).

The main goal of TOMAS Summer research is getting the reliable and actual, basic qualitative and quantitative information about the tourist demand, which can outline the profile of guests who visit Croatia. Information about the tourist demand is necessary for: • Segmentation of the market (using some of the methods like demographic, geographic or “benefit” segmentation); • Defining the main advantages and weaknesses of the tourist offer (like input data for SWOT analysis, so called IPA analysis, the analysis of the competition); • Defining the features of the guests’ consumption, and • Sustained monitoring of home and international demand in longer period of time. The content of the research is outlined so as to enable realizing the goals mentioned, and with the research the information are being collected about: • Essential features of travels (the period of making the decision about spending the vacation in a

destination, company at the vacation, the main motives of coming, sources of information used in choosing a destination, the main means of transport used for the arrival to the a destination, the way of travel organization and reservation of accommodation and using the internet for travel preparation); • Essential features of stay in a destination (planned number of overnights in Croatia and destination, organization of feeding and activities of the guests in destination); • Costs of tourist travel and stay in a destination that include costs of package arrangements (if the guest had any), costs of accommodation and transport outside the package arrangements, expenses for catering, shopping, culture, entertainment, sports and recreation and other things, and • Views about the offer that include the influence of the elements of the offer on choosing the destination for summer vacation, the level of satisfaction with the elements of Croatian tourist offer and destination and critique of the elements of the offer in relation to chosen competition destination on the Mediterranean. In the TOMAS summer researches the data are being collected at the end of the tourists’ stay in coastal destinations. Basic instrument of the data collecting is a structured questionnaire in eleven languages: Croatian, German, English, Italian, French, Slovenian, Czech, Slovak, Hungarian, Polish and Russian. The method of personal interview was mostly used in data collecting and, in a smaller part, the method of self-filling the poll with obligatory supervision of the poll-taker. The population, whose characteristics are being researched by the TOMAS summer research, is represented by all the tourists (visitors with at least one overnight stay) that stayed at commercial accommodation places in one of the coastal and island destinations of seven coastal cantons during June, July, August and November. The following presentations represent examples of reports that are possible to be generated based on the data from the TOMAS market researches. The presentations were taken from the article: Čorak, S., Marušić, Z., Ivandić, N. (2009) Trends TOMAS Summer: from 1987 till 2007. In Čorak, S. and Marušić, Z.: TOMAS trends – views and consumptions of the tourists in Croatia 1987-2008. Zagreb: Institute for tourism, 11-43. Tourism BiH • February 2010

109


PRIKAZ 6. DOB TURISTA U RAZDOBLJU OD 1987. DO 2007. GODINE Dob turista

1987.*

1989.*

1994.

1997.

2001.

2004.

2007.

Do 29 godina

24,0

24,9

20,8

25,4

23,2

25,0

20,7

Od 30 do 49 godina

46,6

52,2

53,3

54,6

53,5

52,3

55,5

50 i više godina

29,4

22,9

25,9

20,0

23,3

22,7

23,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

UKUPNO

*Samo inozemni gosti. Izvor: Čorak, S., Marušić, Z., Ivandić, N. (2009), str. 23.

PRIKAZ 7. MOTIVI DOLASKA U RAZDOBLJU OD 1987. DO 2007. GODINE Motivi**

1987.*

1989.*

1994.

1997.

2001.

2004.

2007.

81,4

77,1

81,0

87,8

91,1

-

-

-

-

-

-

-

66,7

61,6

44,7

21,5

17,9

25,8

36,1

42,5

43,3

-

39,1

35,1

30,4

32,5

24,4

26,1

51,6

21,3

11,3

17,7

20,2

24,6

25,5

Uživanje u jelu i piću, gastronomija

-

-

-

-

-

19,4

19,6

Povoljne cijene

-

23,8

13,0

6,7

6,5

7,9

11,3

8,7

5,9

10,7

10,7

7,1

8,8

10,2

10,8

10,1

9,2

7,6

7,5

6,0

9,8

-

8,3

15,4

9,0

9,8

6,7

9,2

3,9

3,6

7,2

5,8

6,2

6,0

8,3

-

-

-

-

3,1

3,0

6,3

10,0

-

8,4

7,9

4,2

5,1

5,0

1,5

2,2

0,8

2,3

0,6

1,5

2,5

-

-

7,0

1,7

1,1

1,3

1,2

Drugi motivi

10,8

3,7

5,4

1,7

1,6

2,1

0,9

Vjerski razlozi

0,5

-

-

-

-

0,2

0,7

Šetnje ili planinarenje

8,3

2,0

2,3

3,1

-

-

-

Odmor i relaksacija na moru Pasivni odmor, opuštanje Zabava Upoznavanje prirodnih ljepota Nova iskustva i doživljaji

Sport, rekreacija, fitness Upoznavanje kulturnih znamenitosti Blizina destinacije Posjet rodbini ili prijateljima Ronjenje Zdravstveni razlozi Kupnja Poslovne obveze

*Samo inozemni gosti. **Mogućnost više odgovora. Izvor: Čorak, S., Marušić, Z., Ivandić, N. (2009), str. 26.

Akumulacija Tribistovo • Accumulation Tribistovo

110

Turizam BiH • veljača 2010.


PRESENTATION 6 AGE OF THE TOURIST IN THE PERIOD FROM 1987 UNTIL 2007 Age of the tourists

1987*

1989*

1994

1997

2001

2004

2007

To 29

24,0

24,9

20,8

25,4

23,2

25,0

20,7

From 30 to 49

46,6

52,2

53,3

54,6

53,5

52,3

55,5

50 and more years

29,4

22,9

25,9

20,0

23,3

22,7

23,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

TOTAL

* Only the foreign guests Source: Čorak, S., Marušić, Z., Ivandić, N. (2009), p. 23

PRESENTATION 7 MOTIVES OF ARRIVAL IN THE PERIOD FROM 1987 UNTIL 2007 Motives**

1987*

1989*

1994

1997

2001

2004

2007

81,4

77,1

81,0

87,8

91,1

-

-

-

-

-

-

-

66,7

61,6

44,7

21,5

17,9

25,8

36,1

42,5

43,3

-

39,1

35,1

30,4

32,5

24,4

26,1

51,6

21,3

11,3

17,7

20,2

24,6

25,5

Enjoying in food and drinks, gastronomy

-

-

-

-

-

19,4

19,6

Suitable prices

-

23,8

13,0

6,7

6,5

7,9

11,3

8,7

5,9

10,7

10,7

7,1

8,8

10,2

Exploring the cultural sights

10,8

10,1

9,2

7,6

7,5

6,0

9,8

Closeness of the destination

-

8,3

15,4

9,0

9,8

6,7

9,2

Visiting relatives and friends

3,9

3,6

7,2

5,8

6,2

6,0

8,3

-

-

-

-

3,1

3,0

6,3

10,0

-

8,4

7,9

4,2

5,1

5,0

1,5

2,2

0,8

2,3

0,6

1,5

2,5

-

-

7,0

1,7

1,1

1,3

1,2

10,8

3,7

5,4

1,7

1,6

2,1

0,9

Religious reasons

0,5

-

-

-

-

0,2

0,7

Hiking and mountaineering

8,3

2,0

2,3

3,1

-

-

-

Rest and recreation at the sea Passive rest, relaxation Fun Exploring the natural beauties New experiences

Sports, recreation, fitness

Diving Health reasons Kupnja Shopping Other motives

* Only the foreign guests ** Multiple answer possibility Source: Čorak, S., Marušić, Z., Ivandić, N. (2009), p. 18

Tourism BiH • February 2010

111


PRIKAZ 8.

ƌŽƓƵƌĞ,,oglasi,plakati 35

lanciunovinama,ēasop pisima 29,9 2

Turisti,u%

Izvor: Čorak, S., Marušić, Z., Ivandić, N. (2009), str. 28

IZVORI INFORMACIJA U RAZDOBLJU OD 1997. DO 2007. GODINE MEDIJI, TURISTIČKI SAJMOVI I INTERNET

30

Radio,TTV,filmilivideo

25

Turistiēkkisajmovi,ŝnjůŽǎďee 21,7

Internett

20

25,2 23,1 200,5

19,3

15 1 11,3 10

8,8

7,4

5

6,4 4,7 3,9

1,,5

10,1

8,3 6,2

5 5,0 5,3

3,7 7 3,3

0 1997.

200 01.

2004.

2007.

PRIKAZ 9. PROSJEČNA DNEVNA POTROŠNJA TURISTA U DESTINACIJI PREMA VRSTAMA USLUGA U RAZDOBLJU OD 1997. DO 2007. U EURIMA 1997.

2001.

2004.

2007.

u€

Stopa promjene 2007./1997. u%

UKUPNO

29,69

34,58

48,91

55,47

86,8

Izdatci za smještaj

12,27

15,46

17,64

23,01

87,5

Izdatci za hranu i piće

12,18

14,77

20,52

21,02

72,6

5,23

4,35

10,75

11,43

118,4

Ostali izdatci

Izvor: Čorak, S., Marušić, Z., Ivandić, N. (2009), str. 37.

Kravica

112

Turizam BiH • veljača 2010.


PRESENTATION 8

Brochures, advertisements, posters ƌŽƓƵƌĞ,,oglasi,plakati

35

Newspaper articles, magazines lanciunovinama,ēasop pisima

29,9 2

Turisti,u% Tourists, in %

Source: Čorak, S., Marušić, Z., Ivandić, N. (2009), p. 26

SOURCES OF INFORMATION IN THE PERIOD FROM 1997 TILL 2007 MEDIA, TOURISM FAIRS AND INTERNET

30

Radio, TV, film or video Radio,T TV,filmilivideo

25

Tourism fairs, exhibitionse Turistiēkkisajmovi,ŝnjůŽǎďe

21,7

Internett

20

25,2 23,1 200,5

19,3

15 1 11,3 10 5

8,8

7,4

6,4 4,7 3,9

1,,5

10,1

8,3 6,2

5 5,0 5,3

3,7 7 3,3

0 1997.

200 01.

2004.

2007.

PRESENTATION 9 AVERAGE DAILY EXPENDITURES OF THE TOURISTS AT A DESTINATION ACCORDING TO THE TYPES OF SERVICES IN THE PERIOD FROM 1997 TILL 2007 IN EUROS 1997

2001

2004

2007

u€

Rate changes 2007./1997. in %

TOTAL

29,69

34,58

48,91

55,47

86,8

Accommodation expenditures

12,27

15,46

17,64

23,01

87,5

Food and drink expenditures

12,18

14,77

20,52

21,02

72,6

5,23

4,35

10,75

11,43

118,4

Other expenditures

Source: Čorak, S., Marušić, Z., Ivandić, N. (2009), p. 37

Tourism BiH • February 2010

113


PRIKAZ 10. AKTIVNOST TURISTA U TURISTIČKOM MJESTU U RAZDOBLJU OD 1997. DO 2007. GODINE AKTIVNOSTI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Plivanje i kupanje Odlazak u slastičarnice, kafiće i sl. Odlazak u restorane Nisu ništa radili (pasivni odmor) Samostalni izleti Odlazak u kupnju Šetnje u prirodi (pješačenje) Razgledavanje znamenitosti Posjet lokalnim zabavama Ples ili disco Izleti u nacionalne parkove Organizirani izleti Vožnja čamcem Posjet muzejima i izložbama Posjet koncertima Ronjenje Posjet kazalištu i priredbama Vožnja biciklom Tenis Ribolov Obilazak vinskih cesta (vinarija) Obilazak cesta maslinovog ulja (uljara) Promatranje ptica Trendovski ili avanturistički sportovi Zdravstveno-rekreacijski program s voditeljem Planinarenje Jedrenje Skijanje na vodi Jedrenje na dasci Jahanje

1997.

2001.

2004.

2007.

86,5 50,5 38,3 36,2 20,9 50,0 32,7 19,2 22,1 18,2 24,0 11,5 7,9 15,8 2,8 19,2 20,8 12,5 -

98,9 84,8 81,9 64,7 67,3 65,5 72,1 55,8 53,1 44,6 34,4 39,7 47,9 29,5 26,7 30,3 18,2 34,8 30,6 24,2 -

98,3 91,8 86,2 77,0 71,0 78,8 72,9 65,3 66,9 53,8 47,7 44,8 47,0 43,0 38,7 37,9 29,8 45,0 36,3 31,8 13,9

97,5 87,4 84,2 79,3 75,3 71,0 69,9 67,7 66,0 55,7 54,2 53,1 49,9 47,6 47,4 43,0 37,6 37,2 36,8 35,1 33,4 28,0 27,3 25,6

3,6

10,8

23,6

24,8

8,2 3,8 6,8 6,9 3,4

16,7 13,8 13,3 13,6 7,1

17,1 21,6 24,2 22,9 18,1

23,5 23,3 22,4 20,0 18,8

Izvor: Čorak, S., Marušić, Z., Ivandić, N. (2009), str. 33.

Zaključna razmatranja Iz svega ranije navedenog može se donijeti zaključak da stupanj tržišne konkurentnosti organizacije (bilo da je riječ o turističkoj destinaciji ili turističkom poduzeću) u velikoj mjeri ovisi o sposobnosti te organizacije da pravovremeno odgovori na nove tržišne trendove odnosno da im se prilagodi u što 114

Turizam BiH • veljača 2010.

kraćem roku. Da bi to bilo moguće, neophodno je da donositelji odluka imaju pravodoban pristup točnim, pouzdanim i potpunim podatcima. Prikupljeni podatci se procesom sinteze pretvaraju u informacije, a informacije u znanje koje organizaciji može osigurati komparativnu prednost u odnosu na konkurenciju.


PRESENTATION 10 TOURISTS’ ACTIVITIES IN A TOURIST PLACE IN THE PERIOD FROM 1997 TILL 2007

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

ACTIVITIES

1997

2001

2004

2007

Swimming and bathing Visiting the pastry shops, cafés etc Visiting the restaurants Doing nothing (passive rest) Independent trips Shopping Walking in the nature (hiking) Seeing the sights Going to local parties Dancing or the disco Trips to National parks Organized trips Boat riding Visiting the museums and exhibitions Going to concerts Diving Going to the theatre and play Riding a bike Tennis Fishing Wine roads (wineries) tours Olive oil roads tours Watching the birds Trendy and adventurous sports Health and recreational programs with advisor Mountaineering Sailing SWater skiing Windsurfing Horse riding

86,5 50,5 38,3 36,2 20,9 50,0 32,7 19,2 22,1 18,2 24,0 11,5 7,9 15,8 2,8 19,2 20,8 12,5 3,6 8,2 3,8 6,8 6,9 3,4

98,9 84,8 81,9 64,7 67,3 65,5 72,1 55,8 53,1 44,6 34,4 39,7 47,9 29,5 26,7 30,3 18,2 34,8 30,6 24,2 10,8 16,7 13,8 13,3 13,6 7,1

98,3 91,8 86,2 77,0 71,0 78,8 72,9 65,3 66,9 53,8 47,7 44,8 47,0 43,0 38,7 37,9 29,8 45,0 36,3 31,8 13,9 23,6 17,1 21,6 24,2 22,9 18,1

97,5 87,4 84,2 79,3 75,3 71,0 69,9 67,7 66,0 55,7 54,2 53,1 49,9 47,6 47,4 43,0 37,6 37,2 36,8 35,1 33,4 28,0 27,3 25,6 24,8 23,5 23,3 22,4 20,0 18,8

Source: Čorak, S., Marušić, Z., Ivandić, N. (2009), p. 33

Final reflections

A

conclusion can be drawn from all of the mentioned above that the degree of market competitiveness of an organization (either a tourist destination or tourist company) depends a lot on the capability of that organization to reply on new market trends in time, that is to

say, to adjust to them as soon as possible. To make this possible, it is necessary for the decision makers to have adequate access to accurate, reliable and complete data. Collected data are being transformed into information through the process of synthesis and the information into knowledge that can ensure for Tourism BiH • February 2010

115


Stoga je vrlo važno da svi dionici iz turističkog sektora shvate da su informacije vrlo vrijedni resursi koji im mogu osigurati konkurentske prednosti te stabilan i dugoročno održiv turistički rast i razvoj. U tom kontekstu treba promatrati i aktivnosti Instituta za turizam na razvoju sustava poslovne inteligencije u turizmu (BIST) kao i provođenje niza TOMAS tržišnih istraživanja koja su ranije opisana. Razvoj BIST sustava, s jedne strane, omogućuje turističkim djelatnicima brz i pravodoban pristup statističkim podatcima s područja turizma dok im kontinuirano provođenje TOMAS tržišnih istraživanja omogućuje da bolje upoznaju obilježja, želje i preferencije turista koji borave u Hrvatskoj te da svoj turistički proizvod prilagode tim trendovima i tako ga učine konkurentnijim na globalnom turističkom tržištu. Zaključno, promatrajući Bosnu i Hercegovinu u ovom kontekstu, treba reći da ona sa svojim turističkim potencijalima, koji još uvijek nisu u potpunosti valorizirani, zasigurno ima potencijala postati atraktivna turistička destinacija u ovom dijelu Europe, pogotovo kada je riječ o razvoju specifičnih oblika turizma kao što su kulturni, ruralni, planinski ili vjerski turizam. Kako bi se podigao stupanj tržišne konkurentnosti Bosne i Hercegovine, bilo bi dobro svim sudionicima turističkog razvoja u Bosni i Hercegovini omogućiti pravodoban pristup točnim, pouzdanim i potpunim podatcima koji su nužni za proces planiranja i donošenje odluka u turizmu. Na ovaj način bi se mogle donositi mnogo kompetentnije poslovne odluke koje bi u konačnici rezultirale stabilnim i dugoročno održivim turističkim rastom i razvojem. U tom smislu se može zaključiti da provođenje sličnih aktivnosti u Bosni i Hercegovini tj. razvoj sustava prikupljanja, obrade i diseminacije podataka (kao što je npr. BIST sustav) i provođenjem tržišnih istraživanja kojima bi se utvrdila glavna obilježja turista koji posjećuju Bosnu i Hercegovinu, predstavlja važan preduvjet podizanja stupnja konkurentnosti Bosne i Hercegovine kao turističke destinacije na međunarodnom turističkom tržištu.

Napomena: Prilikom izrade ovog rada korišteni su interni podatci Instituta za turizam, Zagreb, Hrvatska 116

Turizam BiH • veljača 2010.

Dolina Neretve • The Neretva valley


the organization a comparative advantage in relation to competition. That’s why it is very important for all the participants from the tourism sector to realise that information are very valuable resources that can ensure competitive advantages for them and stable and long term sustainable tourist growth and development. Activities of the institute for tourism on the development of business intelligence system for tourism (BIST) should be viewed in that context too, as well as the carrying out the line of TOMAS market researches described earlier. Development of BIST systems, on the one side, enables the tourist workers quick and adequate access to the statistic data from the field of tourism, while on the other side, continuing conduction of Tomas market researches enables better introduction to characteristics, wishes and preferences of tourists who stay in Croatia and to adjust their tourist product to those trends and make it more competitive at the global tourist market. Finally, observing Bosnia and Herzegovina in this context, we need to say that with its tourist potentials, which haven’t been completely valorised yet, it has the potential to become attractive tourist destination in this part of Europe, especially when the word is about the development of specific types of tourism like cultural, rural, mountain or religious tourism. In order to raise the level of market competitiveness of Bosnia and Herzegovina, it would be good for all the participants of tourist development in Bosnia and Herzegovina to enable adequate access to correct, reliable and complete data necessary for the process of planning and decision making in tourism. Much more competent business decisions could be made in this way, which would result with stable and long-term sustainable tourist growth and development in the end. In this sense we can conclude that implementation of similar activities in Bosnia and Herzegovina, i.e. development of the system of collecting, processing and dissemination of data (e.g. the BIST system) and carrying out the market researches, with which the main characteristics of the tourists that visit Bosnia and Herzegovina would be defined, represent important requirements of raising the level of competitiveness of Bosnia and Herzegovina as a tourist destination at international tourist market.

Note: Internal data of the Institute for tourism, Zagreb, Croatia, were used in making this work. Tourism BiH • February 2010

117


Brandiranje Bosne i Hercegovine

Kada je brandiranje države rezultat kvalitetne strategije utemeljene na nacionalnom konsenzusu, kreirani identitet postaje toliko stvaran da više ne znamo što je postojalo prije: država ili brand.

B

rand obuhvaća svaki aspekt percepcije koju imamo o određenom proizvodu, usluzi, ili državi. Sve karakteristike, osjećaje, iskustva i informacije o nekoj tvrtki, prozvodu, ili državi kombiniramo u mozaik informacija, simboličke vrijednosti ili koncepte koji zajedno čine našu viziju nekog branda. Pozitivan imidž branda daje dodatnu vrijednost proizvodima, uslugama, tvrtkama i državama, on ima emocionalnu težinu i stvara osjećaj pripadnosti. Globalizacija i povećan izbor usluga i proizvoda, ljetovalitšta i zimovališta, značajno otežavaju mnogim tvrtkama i državama da se diferenciraju od konkurenata i uspješno pozicioniraju na tržištu. Također, budući da je globalno tržište prezasićeno sve sličnijom ponudom, ljudima je potrebno više informacija odnosno znanja kako bi je mogli 118

Turizam BiH • veljača 2010.

Mirjana Šutić razumjeti i učiniti svjestan odabir. Upravo snažan brand može uvelike doprinijeti pozicioniranju proizvoda ili usluge na tržištu i podcrtati njezinu kvalitetu i posebnost.

BRANDIRANJE BiH Pred Bosnom i Hercegovinom leži veliki izazov kreiranja branda. Usprkos mnogim političkim, ratnim i sigurnosnim preprekama iz prošlosti koje ju još uvijek prate, ova mala srcolika država ima sve sastojke koji su potrebni da postane stabilan, pamtljiv i kvalitetan brand. Isprepletenost njezinih različitih religija i naroda, bosanski smisao za humor, spretnost snalažljivih Hercegovaca, nepresušnost njezine kulture i povijesti, šarm njezine netaknute prirode, ... nedovoljno su iskorišteni resursi koje trebamo staviti u funkciju kreiranja branda Bosne i Hercegovine. Manjak koordinacije između vlasti i turističkih subjekata koji ipak čine znatne napore u smjeru promoviranja BiH, ali ponajviše nedostatak nacionalnog konsenzusa o tome pitanju 'tko smo mi zapravo', rezultiraju blijedim imidžem države u svijetu odnosno manjkom jednog jasnog identiteta i poruke koju svi ljudi diljem svijeta prepoznaju i prihvaćaju.


Branding of Bosnia and Herzegovina

T

he brand includes each aspect of perception that we have of a certain product, service or country. All the characteristics, feelings, experiences and information about some company, product or country we combine into a mosaic of information, symbolical values or concepts that all together make our vision of some brand. Positive image of a brand gives additional value to products, services, companies or countries; it has the emotional intensity and creates the feeling of belonging. Globalization and increased options of services and products, winter and summer resorts make it significantly difficult for numerous companies and countries to differentiate from the competition and successfully position on the market. Likewise, since the global market is saturated with more and more similar offer, people need more information and knowledge in order to understand it and make an aware choice. Precisely the strong brand can contribute considerably to the positioning of the product or the service on the market and underline its quality and speciality.

BRANDING OF BiH There is a great challenge of creating a brand lying in front of Bosnia and Herzegovina. In spite of numerous political, war and safety obstacles

When the branding of a country is a result of a quality strategy based on the national consensus, the created identity becomes so real that we don’t even know what existed earlier: a country or a brand.

from the past that still follow it, this little heartshaped country has all the ingredients needed to become stable, memorable and quality brand. Interlacement of its different religions and nations, Bosnian sense of humour, the cleverness of quickwitted Herzegovinians, inexhaustibility of its culture and history, charm of its untouched nature are insufficiently used resources that we need to put into function of creating a brand of Bosnia and Herzegovina. Lack of coordination between the government and the tourist subjects who make big efforts in promoting BiH, but most of all lack of national consensus on the question “who we really are”, result with pale image of the country in the world, i.e. lack of one clear identity and a message, which would be recognized and accepted by the people all around the world. In the years after the war several bigger promotional initiatives and campaigns were done Tourism BiH • February 2010

119


U godinama nakon rata učinjeno je nekoliko većih promotivnih inicijativa i kampanja s ciljem stavljanja BiH na (turističku) mapu svijeta, koje su se fokusirale na sve prave vrijednosti koje BiH može ponuditi. Iako su i priroda, i ekologija, i povijesna baština, i religijske atrakcije bile u središtu pozornosti svih pojedinačnih marketinških aktivnosti, nedostajalo je nešto što će navedene kvalitete učiniti prepoznatljivim nacionalnim simbolima. Pokušaji brandiranja različitih atrakcija učinjeni su za svaku zasebno, a ne kao dio smislene cjeline. Razlog za rezultate manjih razmjera leži u nepostojanju nacionalne strategije o promotivnoj komunikaciji koja povezuje sve ove individualne inicijative sa brandom Bosne i Hercegovine, kao i u izostanku potpore 'na terenu', kada gosti dođu u našu divno prezentiranu državu. Dobra nacionalna komunikacijska strategija koja će uspješno pozicionirati BiH, mora reflektirati nešto sa čime se svi Bosanci i Hercegovci mogu i žele poistovjetiti, te čime će stranci, turisti i investitori biti nadahnuti. Ideja o izboru između ćevapa i pure, Međugorja i Baščaršije, Neuma i Jahorine čini se kao nemoguć i odviše ambiciozan prijedlog, jer to i jest. Nepotrebno je činiti taj izbor, potrebno je kreirati ili pronaći jednu zajedničku stvar, odliku, osjećaj, svojstven svima u BiH koji će biti pokretačka sila zajedničkim naporima ka predstavljanju ove predivne države svijetu. Kako bismo spoznali srž BiH i nadrasli klopku blijedih slogana poput 'možete skijati i kupati se u istom danu', potrebno je istražiti različite segmente društva i dobiti uvid u one elemente BiH kojima se njezini stanovnici istinski dive i ponose. Mi moramo biti ono što želimo da svijet o nama misli Istraživanje prije kreiranja komunikacijske strategije treba obuhvatiti i uzeti u obzir i strance, investitore, posjetitelje, te ustanoviti njihove trenutne percepcije, najčešće zablude, pozitivne i negativne impresije o BiH. Spoznaje i zaključci istraživanja trebaju se ujediniti u specifičnoj strategiji koja će biti nit vodilja kroz sve buduće promotivne aktivnosti, materijale, javne nastupe, medijske članke, priloge i slično. Branding Bosne i Hercegovine ne treba ograničiti na kreiranje njezina identiteta. BiH treba 'otvoriti' svijetu putem razmjene studenata, eksponiranjem poznatih BiH osoba, organiziranjem koncerata i kazališnih predstava u inozemstvu, promocijom domaće kuhinje u stranim državama, i ostalim aktivnostima koje će prenijeti jedinstvenu i jasno 120

Turizam BiH • veljača 2010.

definiranu stratešku poruku i angažirati ljude i njihova osjetila da budu ponukani doći istražiti BiH. Veliku ulogu u tom procesu imaju naši diplomati, sportaši, glazbenici, poslovni ljudi, brojni poznati pisci, filmski i slikarski umjetnici koji stalno postižu uspjehe u svijetu.

FINANCIJSKI ASPEKT Pitanje je dakako kako smoći financijska sredstva neophodna za istraživaje, kreiranje i provedbu komunikacijske strategije. Osim vlade i ministarstva koji nedvojbeno moraju biti pokretači i nosioci inicijative, potreban je angažman poslovnog sektora koji svojom potporom treba skinuti dio financijskog bremena s leđa vladinih institucija. Sponzorstvima raznih kulturnih festivala, besplatnom promocijom u avio i transportnim kompanijama, povezivanjem djelatnika predstavništava multinacionalnih kompanija u BiH s njihovim kolegama u svijetu, i slično, doprinosimo širenju informacija i podizanju svijesti o postojanju nečeg lijepog u srcu Europe. Nadalje, ljudska je kreativnost uspostavila mnoge mogućnosti jeftinih kanala promocije: od ideje o piramidama u Visokom, do priče o Troji u Gabeli, i podizanja spomenika Bruce Lee-u u Mostaru. Također, tehnološki alati sve su dostupniji i vrlo efikasni: popularni web portali koji povezuju prijatelje i poznanike otvaraju mnoge mogućnosti razmjene informacija, fotografija i videomaterijala koji stvaraju promociju.

BRAND DOLAZI IZNUTRA Potrebno je razumjeti i prihvatiti, na svim razinama BiH društva, da jedino zajedničkim iskrenim i pozitivnim naporima možemo povećati nacionalne svijesti o svim ljepotama naše zemlje, te da ćemo je tek tada moći uvjerljivo pozitivno prezentirati svijetu. Nije dovoljno samo prihvatiti novi brand BiH, potrebno ga je usvojiti kao nešto svoje, nešto što bismo i sami rekli o našoj zemlji da nas netko pita. Tako kreirana snažna komunikacijska strategija koja 'pogađa žicu', daleko je više od lijepog loga i zgodnog slogana kojim nekoga pozivamo na malo sunca i prirode. Kada je brandiranje države rezultat kvalitetne strategije utemeljene na nacionalnom konsenzusu, kreirani identitet postaje toliko stvaran da više ne znamo što je postojalo prije: država ili brand.


with the goal of putting BiH on the (tourist) map of the world, which were focused on the real values that BiH has to offer. Even though the nature, ecology, historical heritage and religious attractions were in the middle of attention of each marketing activity, something missed what would make mentioned qualities recognizable national symbols. Attempts of branding various attractions were made for each separately and not as a part of meaningful whole. The reason for the smaller proportion results lies in inexistence of a national strategy about the promotional communication that connects all these individual initiatives with the brand of Bosnia and Herzegovina, and in the absence of the support on the “field”, when the guests come to our wonderfully presented country. Good national communicational strategy that would successfully position BiH, has to reflect something with what all Bosnians and Herzegovinians could and can be identified and with what all the foreigners, tourists and investors would be inspired. Idea of choice between ćevap and pura (kebab and polenta), Međugorje and Baščaršija, Neum and Jahorina seems like an impossible and too ambitious proposal because it is so. There’s no need to make this choice, it is necessary to create or find one thing in common, a distinction, a feeling characteristic for everyone in BiH that would be a driving force, with common efforts, towards the presentation of this beautiful country to the world. In order to become aware of the core of BiH and to go beyond the trap of pale slogans like “you can ski and bathe in one day” it is necessary to explore different segments of society and to get the insight into the elements of BiH which its inhabitants admire and are proud of. We have to be what we want the world to think of us. Before the creation of communicational strategy the research has to include and take into consideration the foreigners, investors, visitors and to find out their perceptions, most often misconceptions, positive and negative impressions of BiH. Cognitions and conclusions of research need to be united in specific strategy that would be the leading thought through all the future promotional activities, materials, public appearances, articles in media, etc. Branding of Bosnia and Herzegovina doesn’t have to be restricted on creation of its identity. BiH should be ‘opened’ to the world through the students’ exchange, exposing the famous BiH persons, organizing the concerts and theatre plays abroad, promotion of home cuisine in foreign countries and

other activities that would carry a unique and clearly defined strategic message and engage the people and their senses to be stimulated to come explore BiH. Our diplomats, sportsmen, musicians, businessmen, numerous famous writers, movie makers and artists who gain success all over the world have big role in this process.

THE FINANCIAL ASPECT There is the question, of course, how to gain financial means necessary for research, creation and conduction of the communicational strategy. Besides the government and the ministry who undoubtedly have to be the starters and the carriers of the initiative, the engagement of the business sector is needed, which has to take a part of the financial burden off of the government’s institutions with its support. With the sponsorships of various cultural events, free promotion in air-services and transport companies, connection of the workers in the multinational companies in BiH with their colleagues in the world, etc, we contribute to the spreading of information and raising the awareness about the existence of something beautiful in the heart of Europe. Besides, human creativity has made plenty of possibilities of cheap ways of promotion: from the idea of the pyramids in Visoko, to the story about Troy in Gabela and raising a monument for Bruce Lee in Mostar. Likewise, technologic tools are becoming more and more available and efficient: popular web pages that connect friends open new possibilities of exchange of information, photos and video materials that create promotion.

THE BRAND ARISES FROM WITHIN It is necessary to understand and to accept, at all the levels of the society of BiH, that only with mutual sincere and positive efforts we can increase national awareness about all the beauties of our country and that only then we’ll be able to present it convincingly to the world. It is not enough just to accept BiH as a new brand; it is necessary to adopt it as something of our own; something that we would say about our country if someone asked us. Created like this, strong communicational strategy that ‘hits the middle’ is far beyond a pretty logo and cute slogan with which we invite somebody Tourism BiH • February 2010

121


Turizam BiH I m p re s u m

Gral d.o.o. Široki Brijeg Stjepana Radića 18a 88220 Široki Brijeg

Izdavač / Publisher: Udruga Stećak www. turizam-bih.com info@turizam-bih.com Suizdavač / Co-publisher: Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Telefon: 00387 39 706 113 Tel./faks: 00387 39 703 036 E-mail: gral@gral.ba www.gral.ba

Za izdavače / For the publisher: Grgo Mikulić Majo Harmandić Glavni urednik / Editor in chief: Grgo Mikulić grgomi@gmail.com

Djelatnost:

Zamjenik glavnog urednika Assistant editor in chief: Krunoslav Šetka

- nakladništvo - trgovina - usluge: izrada tiskanica, pečata, graviranje itd.

Uredništvo / Editorial board: Majo Harmandić, Krunoslav Šetka, akademik Sulejman Redžić, Ivan Mikulić, Tatjana Bulaić, Senaid Šabanović, Grgo Mikulić.

Cijena 30 KM

Prijevod na engleski / Translation: Ivana Medić Lektura / Language editor: Stanko Jurilj Korektura / Proofreding: Stanko Jurilj, Ivana Medić Grgo Mikulić Fotografije / Pictures: Dejan Jazvić Dragan Marijanović Grgo Mikulić Zoran Drmać Arhiva Turizma BiH Grafička priprema / Art layout: SD studio Tisak i uvez / Printed by: Grafotisak Grude Časopis Turizam BiH upisan je u Registar javnih glasila u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke pod rednim brojem 19. stranica 0019. dana 26. listopada 2009. godine.

ISSN 1986-5058

Snježno uobličenje zaštitnika hercegovačkih skijališta The patron of the Herzegovinian ski-grounds shaped in snow

Cijena 5 KM

Cijena 25 KM


Turizam BiH

Winter in Bosnia and Herzegovina

Winter in Bosnia and Herzegovina

Zima u Bosni i Hercegovini

Broj 2 • veljača 2010. • Godina II.

Č A S O P I S Z A T U R I Z A M I K U LT U R U Ž I V L J E N J A

Broj 2 • veljača 2010. • Godina II.

9 771986 505001

Zima u Bosni i Hercegovini

Turizam BiH ISSN 1986-5058

BESPLATAN PRIMJER AK

Winter Tourist Season in Bosnia and Herzegovina (Issue #2)  

Winter Tourist Season in Bosnia and Herzegovina (Issue #2).

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you