Doktor Kold og eventyrspejlet_Bo Skjoldborg_børnebog_uddrag

Page 1

DOKTOR KOLD OG EVENTYRSPEJLETDOKTOR KOLD OG EVENTYRSPEJLETIndhold


Hej. Jeg hedder Bo Skjoldborg, og jeg skriver sjove og spÊndende b¯rneb¯ger. Faktisk begyndte jeg, da jeg var p din alder, fordi jeg kedede mig og fandt ud af, at det hele blev sjovere, nÂr jeg skrev. Vil DU pr¯ve? S skriv noget. Du beh¯ver ikke at vente p en ide. Historierne kommer af sig selv, nÂr du begynder. Bare skriv! Her er mine historier: Doktor Kolds testamente Doktor Kold og sp¯gelsesmaskinen Vild flugt Vild ferie Vild panik Vild jagt Vild gift Vild ¯ Jagten p den talende hund Jagten p elverguldet


StjÊl!


Lokal opfinder vil forĂŚre sit nye geniale eventyrspejl til byenEn sms i sommerferien
I superbunkeren

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.