Page 1

Brandhoutcataloog 18 oktober 2012

Bosgroep Antwerpen Zuid vzw

Brandhoutverkoop Bosgroep Antwerpen Zuid vzw 18 oktober 2012 Toewijzing van de loten: Aantal loten: Ligging van de loten:

20 Bonheiden, Rumst, Putte, Sint-Katelijne-Waver

Datum: Tijdstip: Plaats van toewijzing:

Donderdag 18 oktober 2010 19.30 u Krankhoeve, Grote Doelstraat 1, 2820 Bonheiden

Hoe verloopt de brandhoutverkoop? Schriftelijke biedingen moeten, aan de hand van de inschrijvingsformulieren (in bijlage), het kantoor van de Bosgroep Antwerpen Zuid vzw in Wijnegem bereiken per briefdrager, fax of mail ten laatste op woensdag 17 oktober om 16.00 u of dienen persoonlijk overhandigd te worden aan de bosgroepcoördinator of zijn afgevaardigde op de hogervermelde locatie van toewijzing, voor de aanvang van de bekendmaking van de biedingen op 18 oktober tussen 19.00 en 19.15 u.

U kan het inschrijvingsformulier versturen via: Post naar:

Mail naar: Fax naar:

Bosgroep Antwerpen Zuid vzw ’s Gravenwezelsteenweg 59-61 2110 Wijnegem antwerpenzuid@bosgroep.be 03/355.09.45

Voor meer info kunt u contact opnemen met Kathleen Vanderheyden (0476/76.18.25) Bosgroep Antwerpen Zuid vzw ’s Gravenwezelsteenweg 59-61, 2110 Wijnegem Tel: 03/355.09.40 Fax: 03/355.09.45 antwerpenzuid@bosgroep.be

1


Brandhoutcataloog 18 oktober 2012

Bosgroep Antwerpen Zuid vzw

Overzicht van de percelen/loten Lot Ligging

Lotnaam

Schalmkleur

1

Bonheiden

Dorstveld

geel

2

Bonheiden

Dorstveld

oranje

3

Bonheiden

4

Rumst

Herderstraat

groene streep

5

Rumst

Herderstraat

rode streep

6

Rumst

Herderstraat

gele streep

7

Rumst

Herderstraat

oranje streep

Zwarte rode stip Leeuwstraat

Boomsoort Avo aE Ps Ac zE Avo aE Ps zE Avo Wi zEl Be zE Ps Es Ed Be zE L Avo ab xPo Pk Be vAc Wi tKa B We Ps Es Ed Be zE Li Wi zEl Md xPo Ps Es Ed Pl Be zE Wi zEl Avo xPo

2

Aantal 124 3 18 2 7 41 4 9 2 38 5 71 5 1 12 3 5 4 12 9 2 2 13 8 32 3 2 2 1 3 24 11 8 23 1 3 1 17 1 6 9 12 5 7 11 8 5 1 1 8

Volume Bomen/m続 Totaal *Graad (m続) 8,94 13,87 0,49 6,12 2,59 6,95 12,48 A 0,11 18,18 0,35 20,00 7,53 5,44 0,14 28,57 9,37 A 1,50 6,00 0,20 10,00 7,82 4,86 0,68 7,35 8,78 8,09 30,72 A 0,76 6,58 0,26 3,85 1,12 10,71 0,64 4,69 0,67 7,46 0,49 8,16 2,20 5,45 20,02 B 3,01 2,99 1,00 2,00 0,28 7,14 9,72 1,34 0,89 8,99 4,44 7,21 1,26 2,38 2,54 0,79 9,75 A 0,57 3,51 0,04 25,00 0,90 3,33 3,10 7,74 1,49 7,38 0,96 8,33 2,92 7,88 0,10 10,00 13,16 B 0,13 23,08 1,18 0,85 2,26 7,52 0,15 6,67 0,87 6,90 1,83 4,92 1,80 6,67 1,61 3,11 1,87 3,74 1,27 8,66 22,64 B 1,20 6,67 5,87 0,85 0,15 6,67 0,12 8,33 6,92 1,16


Brandhoutcataloog 18 oktober 2012

Lot Ligging

Bosgroep Antwerpen Zuid vzw

Lotnaam

8

Bonheiden

Uyerenboslaan

9

Bonheiden

Korte Dreef

10

Putte

Berkenstraat

11

Putte

Berkenstraat

12

Putte

Kroonstraat

13

Putte

Kroonstraat

14 Sint-Katelijne-Waver

Aardvelden

15

Bonheiden

Weynesbaan

16

Bonheiden

Weynesbaan

17

Bonheiden

Weynesbaan

18 19 20

Bonheiden Bonheiden Putte

Weynesbaan Weynesbaan Peulisbaan

Afkortingen van boomsoorten zE (zomereik) aE (Amerikaanse eik) zEl (zwarte els) Be (berk)

B Ps Es xPo

Schalm- BoomVolume Aantal Bomen/m³ Totaal *Graad kleur soort (m³) zEl 116 5,24 22,14 Ha 74 1,32 56,06 Hb 50 1,65 30,30 Wi 34 16,27 2,09 gele stip 25,37 B Be 6 0,11 54,55 aE 1 0,06 16,67 Avo 16 0,56 28,57 Ac 3 0,16 18,75 Avo 181 10,34 17,50 aE 11 1,25 8,80 rode stip 14,46 A Be 16 2,87 5,57 Wi 2 0,31 6,45 neonrood 5,57 A zEl 55 5,26 10,46 neonrood xPo 59 27,82 2,12 27,82 B dode xPo 2 1,05 1,90 groene Be 17 1,08 15,74 2,28 A stip Avo 6 0,15 40,00 Avo 25 0,58 43,10 Be 5 0,19 26,32 gele stip tKa 1 0,03 33,33 Avo 21 0,77 27,27 2,29 A dode xPo 4 0,17 23,53 groene Be 6 0,33 18,18 stip Wi 1 0,09 11,11 zE 2 0,13 15,38 Ep 295 40,67 7,25 oranje stip 42,19 B xWi 10 1,52 6,58 AVo 70 11,61 6,03 tKa 21 2,45 8,57 aE 8 1,55 5,16 fluo oranje 15,69 C spork 1 0,02 50,00 Osmanthus 1 0,06 16,67 Avo 32 3,44 9,30 tKa 12 1,67 7,19 zE 16 2,99 5,35 flougeel 22,36 C aE 30 12,31 2,44 Ac 7 1,31 5,34 Ps 3 0,64 4,69 Avo 24 6,00 4,00 neongroen 6,32 A Be 1 0,32 3,13 fluogeel Avo 36 6,73 5,35 6,73 A fluogeel Avo 16 1,83 8,74 1,83 A xx xx xx xx xx xx xx

(beuk) (grove den) (es) (cultuurpopulier)

xWi Ac L Hb

(wilg) (acacia) (lork) (Haagbeuk)

tKa Avo Ab Pk

(tamme kastanje) (Amerikaanse vogelkers) (abeel) (paardekastanje)

*Moeilijkheidsgraad van exploitatie mbt technische vaardigheden en risico’s mbt veiligheid: A = velling vereist basiskennis C = velling vereist vakkennis en gevorderde ervaring B = velling vereist basiskennis en ervaring 3


Brandhoutcataloog 18 oktober 2012

Bosgroep Antwerpen Zuid vzw

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOOFDSTUK I.- ALGEMENE BEPALINGEN Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de loten die in deze catalogus zijn opgenomen. Deze worden aangevuld met bijzondere verkoopsvoorwaarden, waarin bepalingen opgenomen worden die eigen zijn aan een specifiek lot. Indien van toepassing hebben de bijzondere verkoopsvoorwaarden steeds voorrang op de algemene voorwaarden. Door een schriftelijk of mondeling bod te doen verklaart de koper zich akkoord met de verkoopswijze en de verkoopsvoorwaarden. HOOFDSTUK II.- VEILINGSVOORWAARDEN Art. 1:

Verkoop en toewijzing

§1.

De toewijzing van de loten gebeurt enkel via een schriftelijke bieding.

§2.

De schriftelijke biedingen moeten ingediend worden volgens het daarvoor voorziene inschrijvingsformulier (pagina 14). De inschrijvingen moeten het kantoor van de Bosgroep Antwerpen Zuid vzw in Wijnegem bereiken per briefdrager, fax of email ten laatste op woensdag 18 oktober om 16u.

§3.

Na bekendmaking van de biedingen wordt het lot toegewezen aan de hoogste schriftelijke bieder, onder voorwaarde dat het bod hoger is dan de door de bosgroep vooraf bepaalde minimumprijs. Na toewijzing van de schriftelijke biedingen is er geen recht van hoger opbod meer voor deze loten.

§4.

De bosgroep kan één of meerdere loten inhouden zonder dat hiervoor een reden dient opgegeven te worden. De coördinator van de bosgroep kan door zijn toedoen de betreffende loten opnieuw te koop aanbieden via de website.

§5.

De loten zullen worden toegewezen zoals ze werden bekendgemaakt, met een waarborg van 20% (min. 50€ en max. 150€).

§6.

Voor een aantal loten kunnen ook bijzondere voorwaarden van toepassing zijn die op het moment van de toewijzing verder kunnen worden toegelicht.

Art. 2:

Betaling

§1.

Na een toewijzing van een lot door de bosgroep zal de koopsom (= verkoopprijs + waarborg) door de koper gestort worden op het rekeningnummer van de bosgroep zoals vermeld op het voorlopig toewijzingsformulier. Deze betaling via overschrijving dient te gebeuren binnen 10 dagen na toewijzing.

§2.

Bij het niet tijdig betalen van de koopsom wordt de verkoop automatisch ontbonden (zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst) en wordt het hout van rechtswege eigendom van de verkopende bosbeheerder. Daarenboven kan de bosgroep overgaan tot de herverkoping bij rouwkoop. Die herverkoping zal gedaan worden, op kosten, risico en verantwoordelijkheid van de in gebreke blijvende koper. Die moet aan de verkoper het verschil betalen tussen zijn prijs en de eventuele lagere nieuwe prijs. Dat verschil zal invorderbaar zijn binnen acht dagen door middel van een dwangschrift.

§3.

Na betaling van de koopsom ontvangt de koper een betaalbewijs. Dit document geldt als kapvergunning. De koper is verplicht dit betaalbewijs tijdens de uitvoering van de kapping steeds bij zich te dragen en dit op simpele vraag voor te leggen aan een vertegenwoordiger van de Bosgroep AZ vzw, de eigenaar of de beleidswachter ANB.

4


Brandhoutcataloog 18 oktober 2012

Art. 3: §1.

Bosgroep Antwerpen Zuid vzw

Exploitatiewaarborg

Ter goede uitvoering van alle opgelegde voorwaarden inzake velling, exotenbestrijding en ruiming wordt het bedrag van de verkoopprijs verhoogt met 20 % van de verkoopprijs met een minimum van 50 € en een maximum van 150 € per lot. De borg zal ten laatste 6 maanden na voltooiing van de werken en de evaluatie teruggestort worden. De exploitatiewaarborg wordt zonder intrest terugbetaald ten laatste 6 maanden na afloop van de werken en evaluatie en onder eventuele aftrek wegens onvolledige ruiming, schadegevallen of niet-bestrijding van de exoten.

Art. 4:

Exploitatie

§1.

Alle gemerkte bomen met oranje, geel, kersenrode, groene of witte verf op, moeten worden afgezaagd (zie tabel loten) behalve als het in de bijzondere voorwaarden anders wordt vermeld. Het merkteken moet op de boom blijven zolang die in het bos is. De bomen met blauwe stip worden in geen geval gekapt!

§2.

Alle niet-gemerkte bomen, naargelang het geval, zijn van rechtswege voorbehouden behalve in het geval van Amerikaanse vogelkers en indien het in de bijzondere voorwaarden wordt gemeld. De koper is verplicht alle voorbehouden bomen en struiken onaangeroerd te laten. Wanneer te sparen bomen gebroken of omgeworpen zijn, moet de koper ze ter plaatse laten liggen en onmiddellijk de aangeduide bosconsulent waarschuwen. Ook dode niet-geschalmde bomen zijn voorbehouden.

§3.

Het takhout mag blijven liggen maar dient gestapeld te worden. Het dient bovendien van de wegen, dreven en uit grachten verwijderd te worden. Er mag in geen geval obstructie van wegenis of waterdoorstroming plaatsvinden.

§4.

De koper dient op eigen initiatief de nodige maatregelen te nemen om de bomen in de gewenste richting te doen vallen, zodat geen of minimale schade wordt veroorzaakt aan de voorbehouden bomen, aanplantingen en te sparen natuurlijke zaailingen. De ontschorsing van voorbehouden bomen (blauwe stip) wordt in principe aangerekend aan 7,5 euro per vierkante decimeter ontschorste oppervlakte. Voor te vermijden schade aan verjonging zal ook een schadevergoeding worden aangerekend.

§5.

Slechts na voorafgaandelijke expliciete vraag van de koper en na expliciete toelating van de bosgroepcoördinator of zijn vertegenwoordiger is het toegestaan om voor het uitslepen van de boomstammen of het uitvoeren van het gezaagde hout uit het bosbestand gebruik te maken van een tractor of andere exploitatiemachines.

Art. 5:

Veiligheid

§1.

De koper is verplicht om zich afdoende tegen mogelijke lichamelijke letsels te beschermen door het gebruik van gepaste en veilige werktuigen en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. De bosgroepcoördinator of zijn vertegenwoordiger zal op eenvoudige vraag van de koper advies en informatie verstrekken aangaande persoonlijke beschermingsmiddelen.

§2.

Bij elk lot in de cataloog wordt ruime informatie verstrekt aangaande ligging, boomsoorten, afmetingen en de ingeschatte moeilijkheidsgraad van het lot. De koper is er aan gehouden zelf een realistische inschatting te maken van de aanvaarding van de toewijzing van het lot aan de hand van gevolgde opleiding, ervaring en voorafgaandelijk terreinbezoek.

§3.

De bosgroep kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen tijdens de uitvoering van de werken/exploitatie in het kader van de verkoop. De koper is aansprakelijk voor alle schade die bij de velling en ruiming zou toegebracht worden aan de goederen van de boseigenaar/verkoper of van derden. De verkoper mengt zich niet in de geschillen die ingevolge de exploitatie zouden ontstaan tussen de koper en derden.

5


Brandhoutcataloog 18 oktober 2012

Art. 6:

Bosgroep Antwerpen Zuid vzw

Aanvang, onderbreking en einde van de werken

§1.

De koper mag niet starten met de exploitatie voordat de koopsom volledig betaald is en hij/zij het betaalbewijs kan voorleggen.

§2.

De velling en ruiming vangen aan bij ontvangst van het betaalbewijs van de bosgroep.

§3.

De vellingen moeten beëindigd zijn op 31 maart 2013 behalve als het in de beschrijving van de loten anders wordt gemeld. De koper brengt de bosgroep zelf op de hoogte wanneer de werken beëindigd zijn. Indien de werken niet beëindigd zijn binnen de gestelde termijn, komt het verkochte hout terug toe aan de eigenaar onverminderd een eventuele schadevergoeding. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan de termijn op vraag van de koper verlengd worden.

§4.

Bij overtreding van een bepaling uit de algemene of bijzondere verkoopvoorwaarden die betrekking heeft op de exploitatie, kan de coördinator, zijn vertegenwoordiger of de respectievelijke beheerder, zelfs mondeling ter plaatse, het bevel geven de exploitatie al dan niet gedeeltelijk stop te zetten. Stopzetting van de werken geeft de koper geen recht op schadevergoeding noch verlenging van exploitatietermijn.

§5.

De exploitatie mag uitgevoerd worden tijdens zon- en feestdagen tenzij er gemeentelijke bepalingen zijn die het anders vermelden of de eigenaar/beheerder om andere afspraken verzoekt.

Art. 7: §1.

Exotenbestrijding

De Amerikaanse vogelkers (Avo) en/of Amerikaanse eik (aE) die gekapt wordt, dient (dienen) door de koper bestreden te worden door de zaagsnede (binnen het uur na het kappen) in te smeren met een 10 % oplossing van glyfosaat. De bosgroep zal op het kantoor te Wijnegem glyfosaat ter beschikking stellen voor de kopers.

*****

6


Brandhoutcataloog 18 oktober 2012

Bosgroep Antwerpen Zuid vzw

BESCHRIJVING VAN DE LOTEN: Lot 1: Dorstveld te Bonheiden Ligging: Via de Mechelsbroekstraat, hoekje om in Dorstveld, aan de linker kant Schalmkleur: geel Avo aE Ps Ac zE

124 3 18 2 7

8,94 0,49 2,59 0,11 0,35

Totaal: 154 stuks Moeilijkheidsgraad A

12,57 m³

Bij schouwing en aanvang van werken; Bosconsulent Herman Berkenbosch verwittigen (0494/18.49.09).

Lot 2: Dorstveld te Bonheiden Ligging: Via de Mechelsbroekstraat, hoekje om in Dorstveld, aan de linker kant Schalmkleur: oranje Avo aE Ps zE

41 4 9 2

7,53 0,14 1,50 0,20

Totaal: 56 stuks Moeilijkheidsgraad A

9,37 m³

Bij schouwing en aanvang van werken; Bosconsulent Herman Berkenbosch verwittigen (0494/18.49.09).

Lot 3: Omgeving Zwarte Leeuwstraat te Bonheiden Ligging: Toegang tot het bos via zandweg rechts van huisnummer Heiken 73 Schalmkleur: rode stip Avo Wi zEl Be zE

38 stuks 5 stuks 71 stuks 5 stuks 1 stuks

7,82 m³ 0,68 m³ 8,78 m³ 0,76 m³ 0,26 m³

Totaal: 120 stuks Moeilijkheidsgraad A

30,72 m³

Bij schouwing en aanvang van werken; eigenaar verwittigen (0476/35.41.61).

Lot 4: Herderstraat te Rumst Ligging: Herderstraat rechts van huisnummer 13, asfaltweg naar glastuinbouwbedrijf, toegang tot het bos achter huis (nr 13), smalle beek te overbruggen Schalmkleur: groene streep Ps Es Ed Be

12 stuks 3 stuks 5 stuks 4 stuks

1,12 m³ 0,64 m³ 0,67 m³ 0,49 m³

7


Brandhoutcataloog 18 oktober 2012

zE L Avo Ab IxPo Pk

12 stuks 9 stuks 2 stuks 2 stuks 13 stuks 8 stuks

Bosgroep Antwerpen Zuid vzw

2,20 m³ 3,01 m³ 1,00 m³ 0,28 m³ 9,72 m³ 0,89 m³

Totaal: 70 stuks Moeilijkheidsgraad B

20,02 m³

Het is een perceel dat wel eens nat kan staan. Grote populieren, aangeduid met oranje stip zijn niet in de verkoop inbegrepen. Bij aanvang van de werken, eigenaar verwittigen (0498/62.81.00)

Lot 5: Herderstraat te Rumst Ligging: toegang bos vanaf Herderstraat (links van huisnummer 13) Schalmkleur: rode streep Be vAc Wi tKa B We

32 stuks 3 stuks 2 stuks 2 stuks 1 stuks 3 stuks

4,44 m³ 1,26 m³ 2,54 m³ 0,57 m³ 0,04 m³ 0,90 m³

Totaal: 43 stuks Moeilijkheidsgraad A

9,75 m³

Bij aanvang van de werken, eigenaar verwittigen (0498/62.81.00)

Lot 6: Herderstraat te Rumst Ligging: Herderstraat rechts van huisnummer 13, asfaltweg naar glastuinbouwbedrijf, toegang tot het bos achter huis (nr 13), smalle beek te overbruggen Schalmkleur: gele streep Ps es Ed Be zE Li Wi zEl Md IxPo

24 stuks 11 stuks 8 stuks 23 stuks 1 stuks 3 stuks 1 stuks 17 stuks 1 stuks 6 stuks

Totaal: 95 stuks Moeilijkheidsgraad B

3,10 m³ 1,49 m³ 0,96 m³ 2,92 m³ 0,10 m³ 0,13 m³ 1,18 m³ 2,26 m³ 0,15 m³ 0,87 m³

13,16 m³

Het is een perceel dat wel eens nat kan staan. Grote populieren, aangeduid met oranje stip zijn niet in de verkoop inbegrepen. Bij aanvang van de werken, eigenaar verwittigen (0498/62.81.00)

8


Brandhoutcataloog 18 oktober 2012

Bosgroep Antwerpen Zuid vzw

Lot 7: Herderstraat te Rumst Ligging: Herderstraat rechts van huisnummer 13, asfaltweg naar glastuinbouwbedrijf, toegang tot het bos achter huis (nr 13), smalle beek te overbruggen Schalmkleur: oranje streep Ps Es Ed Pl Be zE Wi zEl Avo IxPo

9 stuks 12 stuks 5 stuks 7 stuks 11 stuks 8 stuks 5 stuks 1 stuks 1 stuks 8 stuks

1,83 m³ 1,80 m³ 1,61 m³ 1,87 m³ 1,27 m³ 1,20 m³ 5,87 m³ 0,15 m³ 0,12 m³ 6,92 m³

Totaal: 67 stuks Moeilijkheidsgraad B

22,64 m³

Het is een perceel dat wel eens nat kan staan. Grote populieren, aangeduid met oranje stip zijn niet in de verkoop inbegrepen. Bij aanvang van de werken, eigenaar verwittigen (0498/62.81.00)

Lot 8: Omgeving Uyerenboslaan te Bonheiden Ligging: Zandweg tegenover Uyerenboslaan huisnummer 1 inrijden tot schapenstal. Daar het bospad volgen. Hoekpunten van het perceel zijn aangeduid met ijzeren paaltjes met wit-rood lint aan. Schalmkleur: zEl Ha Hb Wi Be aE Avo Ac

gele stip 116 stuks 74 stuks 50 stuks 34 stuks 6 stuks 1 stuks 16 stuks 3 stuks

5,24 m³ 1,32 m³ 1,65 m³ 16,27 m³ 0,11 m³ 0,06 m³ 0,56 m³ 0,16 m³

Totaal: 300 stuks 25,37 m³ Moeilijkheidsgraad B (Wilgen moeilijk te vellen) Afzetten van hakhout. Kennis over het afzetten van hakhout is gewenst. Er zijn toekomstbomen aangeduid. Eigenaar contacteren vóór de exploitatie op het nummer 015/75.54.31.

Lot 9: Omgeving Korte Dreef te Bonheiden Ligging: dichtbij de Rijmenamseweg, toegang via Korte Dreef Schalmkleur: Avo aE Be

rode stip 181 stuks 11 stuks 16 stuks

Totaal: 208 stuks Moeilijkheidsgraad A

10,34 m³ 1,25 m³ 2,87 m³

14,46 m³ 9


Brandhoutcataloog 18 oktober 2012

Bosgroep Antwerpen Zuid vzw

DRINGEND. Er zal weldra een industriële dunning van de dennen plaatsvinden. Voor vragen contacteer de coördinator van de Bosgroep Antwerpen Zuid vzw op 0476/76.18.25. Eigenaar contacteren vóór schouwing en exploitatie op het nummer 0498/08.67.87

Lot 10: Omgeving Berkenstraat te Putte (Beerzel) Ligging: Berkenstraat: zandweg ter hoogte van huisnummer 34. Doorrijden tot bos aan linker kant. Schalmkleur: Wi zEl

neonrood 2 stuks 55 stuks

0,31 m³ 5,26 m³

Totaal: 57 stuks Moeilijkheidsgraad A

5,57 m³

Niet kappen of uitrijden in natte periodes, de toegangsweg niet beschadigen. Gelieve de kraaienval niet te beschadigen. Er zijn populieren met neonrood aangeduid, op het perceel aanwezig (zie lot 11). Deze zijn niet inbegrepen in dit lot, maar apart te koop. Gelieve af te stemmen met koper van de populieren. Er is Amerikaanse vogelkers aanwezig, die ook verwijderd mag worden. Let op Europese vogelkers is aangeduid met een blauwe stip en mag dus niet verwijderd worden.

Lot 11: Omgeving Berkenstraat te Putte (Beerzel) Ligging: Berkenstraat: zandweg ter hoogte van huisnummer 34. Doorrijden tot bos aan linker kant. Schalmkleur: xPo

Totaal:

neonrood 59 stuks

27,82 m³

59 stuks Moeilijkheidsgraad B

27,82 m³

Niet kappen of uitrijden in natte periodes, de toegangsweg niet beschadigen. Gelieve de kraaienval niet te beschadigen. Er zijn wilgen en zwarte elzen met neonrood aangeduid, op het perceel aanwezig (zie lot 10). Deze zijn niet inbegrepen in dit lot, maar apart te koop. Gelieve af te stemmen met de koper van lot 10.

Lot 12: Omgeving Kroonstraat te Putte (Beerzel) Ligging: Het perceel is te bereiken langs de achterkant (weiland ten westen van het bos): Kroonstraat links volgen, in de 90°-bocht is een toegang tot het weiland. De grens met lot 13 is aangeduid met bamboestokken. Schalmkleur:

groene stip

dode xPo Be Avo

2 stuks 17 stuks 6 stuks

Totaal: 25 stuks Moeilijkheidsgraad A

1,05 m³ 1,08 m³ 0,15 m³

2,28 m³

Let op: het aangrenzende perceel (lot 13) heeft ook de groene schalmkleur. De percelen worden gescheiden door een rij bamboestokken. Gelieve de eigenaar te contacteren bij schouwing en aanvang van de werken op het nummer 0488/60.81.30

10


Brandhoutcataloog 18 oktober 2012

Bosgroep Antwerpen Zuid vzw

Lot 13: Omgeving Kroonstraat te Putte (Beerzel) Ligging: Het perceel is te bereiken langs de achterkant (weiland ten westen van het bos): Kroonstraat links volgen, in de 90°-bocht is een toegang tot het weiland. De grens met lot 12 is aangeduid met bamboestokken. Schalmkleur: Avo Be tKa

gele stip 25 stuks 5 stuks 1 stuks

Schalmkleur:

groene stip

Avo dode xPo Be Wi zE

21 stuks 4 stuks 6 stuks 1 stuks 2 stuks

0,58 m³ 0,19 m³ 0,03 m³

0,77 m³ 0,17 m³ 0,33 m³ 0,09 m³ 0,13 m³

Totaal: 65 stuks Moeilijkheidsgraad A

2,29 m³

Het lot heeft 2 schalmkleuren: groen en geel. Let op: het aangrenzende perceel (lot 12) heeft ook de groene schalmkleur. De percelen worden gescheiden door een rij bamboestokken. Gelieve de eigenaar te contacteren bij schouwing en aanvang van de werken op het nummer 0473/24.75.68

Lot 14: Omgeving Aardvelden te Sint-Katelijne-Waver Ligging: Het bos is gelegen op de Clemenceaustraat 192. Schalmkleur: Ep xWi

oranje stip 295 stuks 10 stuks

40,67 m³ 1,52 m³

Totaal: 305 stuks Moeilijkheidsgraad B

42,19 m³

Kap van strook langs serres en rond poel. Gelieve de eigenaar te contacteren bij schouwing en aanvang van de werken op het nummer 015/71.02.28

Lot 15: Omgeving Weynesbaan, Rijmenam Ligging: Weynesbaan 126, conciërge contacteren voor toegang tot het perceel (0468/13.29.40) Schalmkleur: AVo tKa aE spork Osmanthus

fluooranje 70 21 8 1 1

Totaal: 101 stuks Moeilijkheidsgraad C

11,61 m³ 2,45 m³ 1,55 m³ 0,02 m³ 0,06 m³

15,69 m³

Overhangende bomen langs de baan. Koper is verantwoordelijk voor een veilige omleiding voor het verkeer, als nodig. Werken moeten afgerond zijn voor 15 maart 2013. Gelieve de eigenaar te contacteren bij schouwing en aanvang van de werken op het nummer 0468/13.29.40

11


Brandhoutcataloog 18 oktober 2012

Bosgroep Antwerpen Zuid vzw

Lot 16: Omgeving Weynesbaan, Rijmenam Ligging: Weynesbaan 126, conciërge contacteren voor toegang tot het perceel (0468/13.29.40) Schalmkleur: Avo tKa zE aE Ac Ps

fluogeel 32 12 16 30 7 3

3,44 m³ 1,67 m³ 2,99 m³ 12,31 m³ 1,31 m³ 0,64 m³

Totaal: 100 stuks Moeilijkheidsgraad C

22,36 m³

Overhangende bomen langs de baan. Koper is verantwoordelijk voor een veilige omleiding voor het verkeer, als nodig. Werken moeten afgerond zijn voor 15 maart 2013. Gelieve de eigenaar te contacteren bij schouwing en aanvang van de werken op het nummer 0468/13.29.40

Lot 17: Omgeving Weynesbaan, Rijmenam Ligging: Weynesbaan 126, conciërge contacteren voor toegang tot het perceel (0468/13.29.40) Schalmkleur: Avo Be

neongroen 24 1

6,00 m³ 0,32 m³

Totaal: 25 stuks Moeilijkheidsgraad A

6,32 m³

Het gaat over het stuk bos vanaf rand tot open plek. Werken moeten afgerond zijn voor 15 maart 2013. Gelieve de eigenaar te contacteren bij schouwing en aanvang van de werken op het nummer 0468/13.29.40

Lot 18: Omgeving Weynesbaan, Rijmenam Ligging: Weynesbaan 126, conciërge contacteren voor toegang tot het perceel (0468/13.29.40) Schalmkleur: Avo

fluogeel 36

Totaal: 36 stuks Moeilijkheidsgraad A

6,73 m³

6,73 m³

Het gaat over het bos tussen dreef van Amerikaanse eik en de kampplaats (open plek). Werken moeten afgerond zijn voor 15 maart 2013. Gelieve de eigenaar te contacteren bij schouwing en aanvang van de werken op het nummer 0468/13.29.40

12


Brandhoutcataloog 18 oktober 2012

Bosgroep Antwerpen Zuid vzw

Lot 19: Omgeving Weynesbaan, Rijmenam Ligging: Weynesbaan 126, conciërge contacteren voor toegang tot het perceel (0468/13.29.40) Schalmkleur: Avo

fluogeel 16

1,83 m³

Totaal: 16 stuks Moeilijkheidsgraad A

1,83 m³

Het gaat over het bos tussen de open plek met autobanden en een smalle bosweg. Werken moeten afgerond zijn voor 15 maart 2013. Gelieve de eigenaar te contacteren bij schouwing en aanvang van de werken op het nummer 0468/13.29.40

Lot 20: Omgeving Peulisbaan te Putte Ligging: zie kaart Het lot is nog niet geschalmd maar wordt voorgesteld tijdens de openbare brandhoutverkoop op 18 oktober 2012 in de Krankhoeve. U kan het perceel wel gaan bezichtigen. Eigenaar contacteren vóór de exploitatie op het nummer 015/75.54.31.

***

13


Brandhoutcataloog 18 oktober 2012

Bosgroep Antwerpen Zuid vzw

Bij de brandhoutverkoop 18 oktober 2012 van de loten 1-20 wordt er enkel schriftelijk geboden met een inschrijving. De inschrijvingen dienen te gebeuren met dit formulier en onder gesloten omslag verzonden te worden naar Bosgroep Antwerpen Zuid vzw – Brandhout okt’12 ’s Gravenwezelsteenweg 59-61 2110 Wijnegem (F:03/355.09.45) (ontvangst uiterlijk op woensdag 18/10/2012 om 16u) INSCHRIJVING verkoop BOSGROEP ( lot 1-20) Ik, ondergetekende inschrijver, (naam,voornaam, adres en tel/GSM) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… verklaar te bieden: voor lot nr. .... : ………………………………………………………………………………………………………………… (*); voor lot nr. .... : ………………………………………………………………………………………………………………… (*); voor lot nr. .... : ………………………………………………………………………………………………………………… (*); voor lot nr. .... : ………………………………………………………………………………………………………………… (*); voor lot nr. .... : ………………………………………………………………………………………………………………… (*); voor lot nr. .... : ………………………………………………………………………………………………………………… (*); voor lot nr. .... : ………………………………………………………………………………………………………………… (*); voor lot nr. .... : ………………………………………………………………………………………………………………… (*); voor lot nr. .... : ………………………………………………………………………………………………………………… (*); voor lot nr. .... : ………………………………………………………………………………………………………………… (*); (*): bedrag in duidelijke cijfers

voor akkoord met de algemene en de bijzondere verkoopvoorwaarden zoals vermeld in de brandhoutcataloog 18 oktober 2012 van de Bosgroep Antwerpen Zuid vzw. De inschrijver,

(Handtekening)

Datum:

Plaats:

14


Brandhoutcataloog 18 oktober 2012

Bosgroep Antwerpen Zuid vzw

LIGGING VAN DE LOTEN:

15


Brandhoutcataloog 18 oktober 2012

Bosgroep Antwerpen Zuid vzw

16


Brandhoutcataloog 18 oktober 2012

Bosgroep Antwerpen Zuid vzw

17


Brandhoutcataloog 18 oktober 2012

Bosgroep Antwerpen Zuid vzw

18


Brandhoutcataloog 18 oktober 2012

Bosgroep Antwerpen Zuid vzw

19

Brandhoutcataloog oktober 2012  

Brandhoutcataloog

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you