Page 1

MESTRA: MARTA BOSCH ARTIGAS

ELS ALUMNES ENS PROPOSEM: 1. PORTAR ELS DEURES FETS. 2. POSAR ATENCIÓ EN LA CORRECCIÓ DE LES ACTIVITATS 3. AIXECAR EL BRAÇ PER DEMANAR EL TORN DE PARAULA.

Cicle Superior  
Cicle Superior  

Material visual per l'aula.

Advertisement