Page 1

Stratenvolleybaltoernooi zondag 5 februari 2006 E.C.L. Het veertiende Bosch & Vaart Volleybal Toernooi wordt op zondag 5 februari gehouden. Ook dit jaar vindt dit unieke evenement weer plaats in de gymnastiekzalen van het E.C.L. Het toernooi duurt de hele dag (vanaf tien uur ‘sochtends) en wordt rond 16.30 uur afgesloten met de finale, een borrel en een hapje. Kosten 3 euro p.p. Wilt u meedoen, meldt u dan voor 30 januari aan bij de contactpersoon van uw straat (zie pag. 3). Staat uw straat er niet bij, neem dan even contact op met de sportcommissie of formeer zelf een team en meldt u uiterlijk 30 januari aan bij de sportcommissie. We zoeken nog een coĂśrdinator voor de Spruitenboschstraat, de/het Schouwtjesplein/laan en de Iepenrodestraat. Iedereen is hierbij uitgenodigd om langs te komen en nader kennis te maken met uw buurtgenoten. Uw straat aanmoedigen en alleen wat D E W IJKR AAD komen drinSander Knol (voorzitter, 532 07 20) ken kan natuurlijk ook. Albert Stevens (secretaris, 531 99 38) Wouter Hendrikse (penningmeester, De organisatie: 538 45 81) Annet Hock, Patrick van Harderwijk Marjo Korteling 5422455 R E D A C T IE W IJ K K RA NT Jantina van Rossum 5424311 Garrie Oomkens (531 61 66) Roel de Boer (534 01 39) 5326887 krant.boschenvaart@wijkradenhaarlem.nl Paul Faber W E BS IT E www.BoschenVaart.nl Desiree Cardinaals 5518833 W E BM A S T E R Herbert Nieuwland sport-boschenvaart@planet.nl E-mail: sport-boschenvaart@planet.nl

JANUARI 2006 NR. 130

De wijkraad nodigt je van harte uit voor de

Bosch en Vaart Nieuwjaarsreceptie

Op zondag 22 januari organiseert de wijkraad een nieuwjaarsborrel. Laat jezelf verrassen en kom !!! Je bent welkom met je hele gezin van16:00-19:00 uur. Plaats van handeling is Cafe de Tapuit aan de Wagenweg. BE THERE voor de eerste, en zeker niet de laatste, buurtborrel van 2006! Sander Knol (voorzitter van de wijkraad) zal ons allen toespreken over de wapenfeiten van het afgelopen jaar en over de verwachtingen voor komend jaar. Een ding is zeker. Het zal zeker niet saai worden in de buurt in 2006.

Leuk idee : Neem je buren mee !!!

Stratenvolleybaltoernooi zondag 5 februari 2006 E.C.L. Zie verderop in de krant!


Van Breemen-terrein De werkgroep Schouwtjeslaan/Uit den Bosstraat wil graag reageren op de ingezonden brief van Marjo Korteling in Wijkkrant Bosch en Vaart nr. 128 van april 2005 aangaande de vestiging van de Dreefschool dependance op het zg van Breemen terrein. We stellen voorop dat we geen principieel bezwaar hebben tegen vestiging van een school in de buurt. We zijn er echter van overtuigd dat het Van Breemen-terrein daarvoor geen goede plaats is. De geplande school zal veertien leslokalen tellen, d.w.z. is berekend op ongeveer 350 kinderen. Hoeveel van deze kinderen uit de onmiddellijke omgeving komen is niet precies bekend. Uitgaande van het gegeven dat de Dreefschool momenteel leerlingen uit de hele stad aantrekt (inclusief Schalkwijk) en dat veel ouders de neiging hebben hun kinderen met de auto naar school te brengen, valt te verwachten dat er dagelijks tenminste twee keer tientallen auto’s de Schouwtjeslaan zullen binnenrijden. In het ontwerpplan is een opstelstrook van 29 meter voorzien, waar nog een in- en uitrit vanaf gaan. Er zullen dus ongeveer vijf auto’s tegelijk kunnen staan. Er zijn geen voorspellende gaven voor nodig om te bedenken dat het gevaar van opstoppingen en riskante ver-

(Ingezonden Brief)

keerssituaties in de Schouwtjeslaan aan het begin en het eind van de schooldag groot is. Er zijn daar nu al geregeld stagnaties in het verkeer tijdens de spitsuren. Een bijkomend probleem is dat de grondsanering van het Van Breemen-terrein nog enkele jaren zal kosten, zodat er met het begin van de bouw nog zeker drie jaar zal moeten worden gewacht. Op grond van deze overwegingen pleit de werkgroep voor een andere bestemming van het terrein. In de wijken Bosch en Vaart en Koninginnebuurt wonen veel mensen in de leeftijdsgroep van 45 tot 75 jaar. Niet alleen voor deze groep maar zeker ook voor de jongere bewoners (denk aan zuigelingenzorg) zou een ZOED (zorg-onder-één-dak)voorziening of een andere vorm van gezondheidscentrum zeer gewenst zijn, zodat eerstelijnszorg gebundeld en in onze eigen wijk kan worden aangeboden. De wens om een dergelijke dienst in onze wijken te verwezenlijken leeft overigens al veel langer, dus wellicht is dit de gelegenheid om hierover serieus van gedachten te wisselen. Werkgroep Schouwtjeslaan/ Bosch & Vaartwijk, secretariaat Penny Sandford, Uit den Boschstraat 2

“Heeft u ook leespillen?” Dat vroeg een cursist die les heeft bij het Nova College. Nee, leespillen hebben we niet, wel cursussen waar Nederlandse volwassenen beter leren lezen en schrijven. Er zijn veel Nederlanders die niet zo goed kunnen lezen en schrijven. Vaak denken mensen dat ze de enige zijn en ze schamen zich ervoor. Maar als die mensen de stap genomen hebben en op school zitten, zien ze dat ze niet alleen zijn. Weet u dat ruim 1,5 miljoen Nederlanders dezelfde probleem hebben? Zoals de post niet kunnen lezen, je kind niet kunnen helpen met het huiswerk, geen formulieren kunnen invul-

len. Allemaal dagelijkse problemen voor mensen die de kans niet hebben gehad goed te leren lezen en schrijven. Denk ook eens aan wat men tegenkomt op het werk of als vrijwilliger aan geschreven informatie. Herkent u dit probleem of kent u iemand die moeite heeft met lezen en schrijven? Wilt u meer weten over onze cursussen? Bel dan even met Annet Flink of Corry Stuart. tel. 5319553. Wij zitten op de Nassaulaan 37. En ……….niemand is ooit te oud om te leren.

B&V-krant en Web-site: mensen gezocht! Zowel voor de Bosch en Vaart krant als voor de Website worden vrijwilligers gezocht. Wie wil een aantal keren per jaar het nieuws uit de wijk op papier te zetten? Roel en Garrie hebben het nu samen een jaar of vier gedaan (en Garrie al veel langer!) en zij hebben intussen een vijftiental kranten geproduceerd, maar ze willen de fakkel graag een keer overdragen aan opvolgers.

Intussen is Herbert Nieuwland druk bezig de B&V-website te professionaliseren, maar hij vindt het prettig om daarbij niet alleen te staan, zowel voor de gezelligheid als voor de wederzijdse inspiratie. Beide taken vragen niet heel veel tijd, zorgen voor veel contact met buurtgenoten, en leveren massa’s dankbare blikken op van medebuurtbewonerss. Dus: neem contact op met Garrie, Roel of Herbert!

FIT BLIJVEN IN DE WINTERMAANDEN Conditiegym voor vrouwen in de gymzaal van Sancta Maria

Wil je weer eens wat aan je figuur en je conditie doen? Nou dat is mogelijk, heel gemakkelijk en dichtbij. De "fit-lessen" op dinsdagavond zijn in volle gang. Het recept is: intensieve warming-up en "work-out" met accent op spierkracht en conditie en tenslotte oefeningen op de mat voor de achtergebleven spierregio’s: bbb; billen , buik en bovenbenen. Dit alles begeleid door stimulerende muziek. Kortom er wordt flink gewerkt en gezweet. Hierbij nodig ik je uit om een keertje mee te doen en te voelen of deze vorm van bewegen iets voor je is. Het seizoen loopt van januari tot mei, dinsdagavond, 20.30 u – 21.30 u, gymzaal Sancta Maria. Informatie: Margret Hendriks 5320957 docent lichamelijke opvoeding en fysiotherapeut.

Straat-Contactpersonen voor het Volleybal-tournooi (zie pag.4) Straat

contactpersoon

tel.

email

Berkenrode

Karel van Dijck

5422533

k.vandijck@planet.nl

Bosch&Vaart

Frank Gombault

5324846

frank.gombault@inholland.nl

Boekenrode

Frank ter Reehorst

5326296

franktr@planet.nl

Bosch&Hoven

Allaert Pilon

5316774

pilon@xs4all.nl

Eindenhout

Hans v.d. Straaten

5312143

jvdstraaten@planet.nl

Eindenhout II

Martin van der Laan

5316336

m.art@laan.demon.nl

Van Hogendorp

Margret Hendriks

5320957

margrethendriks@hetnet.nl

Prinsessekade Oranjeplein

Barbara Jullien Dani Lenterman

5324711 5316120

barbarajullien@wanadoo.nl dani@lenterman.com

Vredenhof

Otto Sondorp

5317935

osond@xs4all.nl

Wagenweg

Louis Kwant

5849469

louiskwant@wanadoo.nl

Westerhout

Anneke Jochemsen

5313275

an.jochemsen@planet.nl

Kroniek Bosch & Vaart nr 130 december 2005  

Kroniek Bosch & Vaart nr 130 december 2005

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you