Page 1

DECEMBER 2003 NR. 122 Van de redactie

Na een lange tussenpoos eindelijk weer een wijkkrant met een variëteit aan onderwerpen: terugblik op zomerfeesten, aankondiging van Volleybaltoernooi, oproep voor nieuwe leden van de Wijkraad, nieuws over Villa Kakelbont, en nog veel meer. Daarnaast zijn er ook zaken in de buurt waarover voorlopig weinig nieuws te melden is. Zo is er de nieuwbouw aan de Wagenweg: van de twintig appartementen staan er nog steeds 14 te koop, dus zal daar ooit gebouwd worden? Evenzo is onduidelijk wat zal gebeuren met het Van Bremen-terrein aan de Schouwtjeslaan: een school, Albert Heijn, of toch woonhuizen? Het nieuwe bestemmingsplan Bosch en Vaart is ook nog niet gereed. De Wagenweg gaat komend jaar open voor rioleringswerkzaamheden, en waarschijnlijk zal dan ook de veilgheid worden aangepakt, o.a. door het aanleggen van vrijliggende fietspaden. Let op de agenda: er is weer het jaarlijkse Kerstzingen met Glühwein op 24 december vanaf 24.00 uur op het Oranjeplein met begeleiding van de Teisterband. De Nieuwjaarsreceptie is op 18 januari, locatie nog onbekend (zie tzt prikbord Oranjeplein). En volleybal! Garrie Oomkens / Roel de Boer

Gezocht: actieve bewoners in de wijkraad Wegens wisselingen in de wijkraad zijn wij per volgend jaar op zoek naar actieve bewoners, die plaats willen nemen in de wijkraad. Het kost je gemiddeld 1 uur in de week, afhankelijk van de activiteiten die op stapel staan en de andere acties (contacten met de gemeente etc.) . We vergaderen ongeveer eens in de 2 maanden. Op dit moment bestaat de wijkraad uit 6 personen. Als je geïnteresseerd bent, bel dan Bianca Neerincx (5512629).

Gezocht: een bewoner met interesse in Verkeer en Openbare Ruimte ...

....om als afgevaardigde van de buurt te participeren in het Buurtbeheer-overleg. Er bestaat een regulier overleg tussen de gemeente (buurtbeheer) en de wijken. Aan dit overleg nemen deel: afgevaardigden uit de wijk, de stadsdeelmanager, hoofden van de afdelingen Wegen en bestrating, Grond, Groen, Verkeer en Vervoer, Reiniging, de wijkagent en een opbouwwerker. In het overleg worden zaken besproken die betrekking hebben op de openbare ruimte, zoals inrichting, veiligheid, onderhoud etc. Er wordt 8 keer per jaar vergaderd (behalve vakantieperiodes) op donderdag ochtend van 9.30 tot ongeveer 12.00 uur (Westergracht 72). De gemeente stelt een presentiegeld beschikbaar van € 27,- per keer (wellicht dat hier dan jouw oppas van betaald kan worden) Uiteraard is er nauwe samenwerking en informatie uitwisseling met de wijkraad. Ben je geïnteresseerd of heb je vragen, bel dan: Bianca Neerincx (5512629)

Villa Kakelbont:

opvang van AMA’s op het Oranjeplein

Het is alweer even geleden dat er in de wijkkrant iets is verteld over de Kinder Woon Groep (KWG) voor Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMA’s) op het Oranjeplein. En zoals vaker het geval is: geen nieuws is goed nieuws. In het geval van Villa Kakelbont klopt dat helemaal. De groep kinderen is voor het grootste deel hetzelfde gebleven dus dat betekent een stabiele groep, met ook vrijwel dezelfde groep medewerkers. De sfeer is goed en er zijn eigenlijk nauwelijks problemen. Er is nog steeds een vast overleg van de leiding met een groepje buurtbewoners. Op dit moment wonen er negen kinderen in Villa Kakelbont: zes jongens en drie meiden, in de leeftijd van 9 tot 16 jaar, afkomstig uit Angola, Somalië, Ethiopië, China en Palestina. Tien van de twaalf plaatsen zijn permanent bezet. De andere twee plaatsen zijn beschikbaar voor zogenaamde “eerste opvang” dat wil zeggen kinderen die zojuist in Nederland zijn aangekomen als vluchtelingen. Van sommigen staat al vast dat ze worden teruggestuurd naar het land van herkomst. Dat kan als de papieren in orde zijn. Na een paar dagen verblijf op het Oranjeplein komt dan een marechausseebusje voorrijden van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) om het kind op te halen. Maar sommige kinderen blijven voor langere tijd.

Agenda: Kerstzingen

woensdag 24 december 24:00

Nieuwjaarsreceptie

zondag 18 januari

volleybaltoernooi

zondag 25 januari

uitvoering Bosch en Vaart koor

eind maart

Drie van de kinderen hebben inmiddels een gastgezin in de wijk gevonden. Eenmaal per week zijn zij op bezoek en eten ze mee. Wij zijn nog steeds op zoek naar gastgezinnen, dus heeft u belangstelling? Neem dan even contact op. Ook is er behoefte aan puzzels, computerspelletjes en gezelschapsspelen voor jongeren. Deze kunt u gewoon langsbrengen. In de zomer is er vaak een beroep gedaan op de jongens van Villa kakelbont voor het wassen van auto’s. U zet uw auto voor de deur en voor een gering bedrag wordt zowel de binnenkant als de buitenkant op en top schoongemaakt. Wilt u van deze dienstverlening gebruik maken dan kunt u contact opnemen. Ook voor andere kleine klusjes kunt u bellen. Telefoonnummer: 5516000. Margo van den Berg


Bosch & Vaart aan Zee achter tal van activiteiten, lekkere hapjes en natuurlijk het overweldigende decor. Allen, namens de hele wijk nogmaals hartelijk dank voor jullie belangenloze inzet. Wat was er zoal te doen (de thuisblijvers kregen in ieder geval ongelijk!) op het Sancta veld? Een echt nepstrand compleet met zandkastelenwedstrijd, knutselen en papieren vissen versieren, een springkussen, zwemvliezenrace (er is reeds belangstelling getoond vanuit NOC*NCF!), heerlijke cocktails, live muziek, ranja, tapas, beachvolleybal etc. etc. Pieter van de Rest vertolkte een levensechte “Woeste Willem”en hield de kleintjes geboeid met zijn verhalen. En dan hebben we de tientallen tenten nog niet eens genoemd, want dat hoort natuurlijk ook op een echte camping. De viskraam voedde hongerige strandbezoekers met een keur aan gefrituurde zeevruchten. (NB de viskraam werd bemand door een vrijwilliger die bereid was slechts tegen onkosten een dag in onze wijk te komen!) Volgend jaar weer camping Bosch & Vaart!!! Sander Knol

1e lustrum Cultuurlijn Bosch en Vaart De tijd gaat snel! Wat in 2000 als een spontaan idee begon, is inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement met vele enthousiaste deelnemers. Een greep uit de activiteiten: Huisconcert, poëzie, ballet, exposities, zang en een literaire wandeling. Als

hoogtepunten zijn te noemen ‘Let it Beat’en de ‘Vaginamonologen’. In 2004 organiseren wij weer een Cultuurlijn. Dit zal zijn in het eerste of tweede weekend van juni. Nader bericht volgt.

“Palenpest”: REVAC-methode werkt goed

Zoals bekend zijn er, in geval van de noodzaak om funderingen te vernieuwen, verschillende methodes beschikbar (zie ook de website van Bosch & Vaart). Eén daarvan is de zogeheten REVAC-methode, een zeer elegante methode, die het overbodig maakt om het huis voor langere tijd te moeten ontruimen. Het interessante is daarbij dat deze methodiek alleen daar waar het nodig is de fundering versterkt. Deze methode wordt in Haarlem echter niet geaccepteerd in geval van funderingsherstel t.b.v. subsidies of verbouwingen. In Amsterdam heeft Bouw- en Woningtoezicht echter nu officieel de REVAC-paal erkend als nieuwe funderingsmogelijkheid. Daar zijn uitgebreide proeven gedaan, met als resultaat dat de paal zelfs in het kwetsbare centrum van Amsterdam toegestaan is. Inmiddels in ook de gemeente Dordrecht, waar grote funderingsproblemen zijn als gevolg van droogstand en dus palenkoprot (Bijna altijd de hoofdoorzaak van funderingsproblemen, ondanks de andere geluiden hierover in het Haarlemse), overstag. Ook daar gaat de REVAC-paal de grond in. Of de gemeente Haarlem ooit zo ver komt, is de vraag, gezien de politieke en beleidsmatig verwarring die er in deze stad heerst op het gebied van funderingsherstel (zie ook de website). Maar dat hoeft particuliere eigenaren niet te weerhouden om de REVAC-methode toe te passen, zolang er maar geen subsidieaanvraag of verbouwingstoestemming aan vast zit. Wim Krop

Truus Vlaanderen en Wim de Jong

(advertentie)

Nu de bladeren alweer gevallen zijn, het in de Hout ruikt naar mossige grond en schimmelige paddestoelen is het moeilijk voorstelbaar dat we enkele maanden geleden, de mooiste zomer van de eeuw hebben beleefd. Bij zo’n zomer hoorde ook het opnieuw in het leven roepen van het einde zomerfeest onder de noemer “Bosch & Vaart aan Zee”. Het was een groot succes, ook al was 24 augustus de eerste dag sinds maanden dat de zon niet scheen en er zelfs enkele spatjes regen vielen. Maar dat mocht de pret niet drukken, de belangstelling van jong en oud was overweldigend en tot na zonsondergang waren er nog activiteiten op het Sancta veldje, al was dat wel erg laat! Geen feest in Bosch & Vaart zonder feestcommissie, die het deze keer wel erg moeilijk kreeg. Niet meer dan twee weken kreeg de commissie de tijd om een en ander te organiseren, en dankzij groot enthousiasme, goede samenwerking, enkele flessen rosé en ongebreidelde creativiteit kwam het van de grond! Marlene Hendrikse, Barbara Mascini, Jolanda Miedema, Marianne van Woudenberg, Marlies Visser en Martijn Schüller waren de drijvende krachten

2


Van de Sportcommissie

De vernieuwde sportcommissie is in de afgelopen maanden goed van de grond gekomen. Er is gebrainstormd, er zijn nieuwe plannen gemaakt en de eerste activiteiten zijn achter de rug. Drie keer is er in de zomermaanden buiten gevolleybald. Op woensdagavond 25 juni was er een lage opkomst. Later bleek dat bijna de hele buurt zijn koffers en tassen aan het pakken was om toch vooral als eerste vakantieganger Frankrijk te kunnen bereiken. Op het heerlijk zomerse Bosch en Vaart aan Zee (24 augustus) bleek het enthousiasme van de buurt voor volleybal toch echt niet verminderd. Er werd zeer fanatiek en met veel plezier gespeeld, waarbij vooral de uitslag van de laatste wedstrijd (de mannen tegen de vrouwen) na winst van de vrouwen ondanks zeer dubieus fluiten van de (mannelijke- en zeer partijdige) scheidsrechter de drank na de wedstrijd heerlijk deed smaken. Er bleek grote behoefte aan een revanche partij, waardoor ter plekke besloten werd de daarop volgende donderdagavond (28 aug.) nogmaals te spelen. Middels enquete formulieren weet de sportcommissie ondertussen dat er aardig wat mensen uit de buurt te porren zijn voor buitenvolleybal in de zomermaanden. Volgende zomer zal deze activiteit daarom verder worden uitgebreid. Smederij Felix van de Wagenweg heeft tegen een zacht prijsje palen gemaakt en met nog wat sprokkelactie in de buurt zullen wij komend jaar alle benodigdheden zelf hebben. Waarschijnlijk kan er dan gedurende de volgende zomermaanden 1x per 14 dagen of per maand op een vaste avond gevolleybald worden. Dit alles zal het niveau van het jaarlijkse Stratenvolleybaltoernooi ten goede komen, zodat de hegemonie van de Spruitenboschstraat en de Eindenhoutstraat eindelijk doorbroken kan worden. Zet de datum vast in je nieuwe agenda:

Nieuwe fietsroute toch door Vogelbosje? De gemeente wil een nieuwe fietsbrug bouwen over de Leidse Vaart ongeveer in het verlengde van de Munterslaan (aan de westkant van de vaart). De brug maakt onderdeel uit van een doorgaande fietsroute van Schalkwijk naar Zandvoort. Direct na de brug zal de fietsroute volgens het plan toch door de rand gaan van het Vogelbosje, dat sinds 1985 officieel (in het bestemmingsplan) een natuurreservaat is. Is dat acceptabel? In de nieuwsbrief van april j.l. schreven we over de plannen van de gemeente Haarlem om — in het kader van de aanleg van een doorgaande fietsroute van Schalkwijk naar de duinen bij Zandvoort — een overbrugging over de Leidse Vaart te maken ter hoogte van de Munterslaan. De gemeente heeft nu besloten inderdaad een fietsbrug aan te leggen. Volgens het plan loopt de fietsroute (in onze buurt) vanaf de Spanjaard-

slaan, steekt de Wagenweg over, maakt dan rechts van het Huis met de Beelden een insteek in het ‘Voorvogelbos’, waarna de route schuin doorloopt naar de parkeerplaats bij Sancta Maria. Van daaruit vervolgt zij haar weg eerst een stukje langs de sloot ten noorden van het Vogelbosje, steekt dan voor de manegekantine de sloot over, snijdt dan aan de westkant een stuk van het Vogelbos af, en steekt vervolgens via de nieuwe fietsbrug de Leidse Vaart over. Daarna kunnen fietsers via de Munterslaan verder richting duinen. In de vorige nieuwsbrief is aangegeven hoe uniek de flora en fauna zijn van die paar hectare Vogelbosje, dat nu zo mooi wordt beschermd, doordat het aan alle kanten omgeven is door water en derhalve moeilijk toegankelijk is voor vandalen en verstoring. Waarom wil de gemeente dan tóch door het Vogelbosje? Immers: zelfs als je een fors hek van een meter of zie pagina 4

Stratenvolleybaltoernooi Bosch en Vaart Zondag 25 januari 2004 E.C.L.

Mede namens de andere leden van de sportcommissie, Jantina en Paul, hoop ik jullie bij onze activiteiten te mogen verwelkomen. Marjo Korteling Tel: 5422455

Algemeen Meldpunt Is er in uw straat een lantaarnpaal stuk, ligt er overmatig vuil, is er een onveilige situatie: Meld dit aan het centrale meldpunt van de gemeente: 023-5114400. Zij zorgen dan dat er snel actie wordt ondernomen. Het werkt echt! 3


Fietsroute: vervolg van pagina 3

veertig (mooi is ook anders…) neerzet, dan lok je op die verlaten plek als het ware vandalisme uit (kijk maar wat er nu al gebeurt aan de randen van het Vogelbosje!) en open je vroeg of laat toch de vrije toegang tot het Vogelbosje. Exit isolatie, exit bescherming. Het antwoord van de gemeente: verkeerstechnisch kunnen we de fietsbrug niet in het verlengde van de Sanctaparkeerplaats c.q. pal achter de manegekantine aanleggen. Dan zouden fietsers over een meter of dertig tegen elkaar in moeten fietsen. Ook zouden de beheerders van de manegekantine niet willen meewerken, omdat ze bang zijn voor vandalisme. Zijn dit valide argumenten? Binnen het gemeentelijk apparaat is er vrijwel consensus over deze ‘oplossing’ (toch door het Vogelbosje). Waarom? Enerzijds speelt mee dat een eerder, maar volstrekt absurd plan (dwars door het hele Vogelbosje, volledige doorsnijding van het bos) hiermee wordt voorkomen. En: het beschermingsalternatief om een nieuwe sloot graven, die nieuwe fietspad scheidt van het Vogelbosje is ook onaantrekkelijk, omdat het bos daardoor weer extra wordt aangetast. Anderzijds weegt ambtelijk zwaar, dat er forse subsidies van Rijk en provincie zijn gekoppeld aan strakke deadlines. Er moet NU worden beslist, want anders kan er niet voor 1 januari 2005 worden begonnen met de bouw.

HAMLET CULINAIR

Op drie donderdagen (5, 12 en 19 februari) kunt u bij Sven Hartmans van een cultureel diner genieten. Dramaturge Els Launspach ontvangt u met thee om 16.00 uur. Na een korte kennismaking met het Elizabethaanse theater analyseren we een belangrijke scène uit Hamlet, en vergelijken onze eigen interpretaties met verschillende verfilmingen van Shakespeare 's tekst. We besluiten de bijeenkomst met een diner, waarbij natuurlijk vragen kunnen worden gesteld en verdere discussie kan plaatsvinden. Het is de bedoeling dat u inschrijft voor de hele combinatie van drie bijeenkomsten, zodat het gesprek meer diepgang krijgt en een compleet beeld ontstaat van het stuk en de tijd van Shakespeare. Maximaal 10 personen. Inschrijving op volgorde van binnenkomst per telefoon (532 4545) of e-mail (swen.hartmans@ wanadoo.nl). Kosten 120 Euro p.p., inclusief diner en tekstboekje (Hamlet in de vertaling van Alberts).

De vraag is dus nu: moeten we die nieuwe fietsroute met die fietsbrug, die zowel met name een aantasting van het Vogelbosje zal veroorzaken, toejuichen? Waarom wordt bijvoorbeeld niet gekozen voor de volgende variant: de huidige houten manegekantine wordt vervangen door een mooi stenen gebouw dat overdag ook fungeert als crèche en waar evt. ’s avonds het oude plan van een buurtcafé/clubhuis/jeugdhonk/feestruimte wordt gerealiseerd. Ten zuiden van dit nieuwe gebouw steekt de fietsbrug recht de Leidse Vaart over; een eenvoudig hek, dat het fietspad langs de Leidse Vaart scheidt van het autogedeelte (zoals trouwens NU ook al het geval is, en wel ten gevolge van de bouwvalligheid van de vaartkade!) kan dan voorkomen dat fietsers hard de straat op kunnen rijden. De fietsers zullen dan dus even moeten stoppen en kunnen (c.q. móeten) dan rustig de straat oversteken, naar de Munterslaan rijden en de fietsroute vervolgen. Een eenvoudige oplossing, die trouwens ook zonder dat mooie manegekantinePLUS-plan zeer goed realiseerbaar is. De gemeente heeft recentelijk een informatiebijeenkomst met omwonenden ( o.a. Wijkraad Bosch en Vaart) en andere belanghebbenden en betrokkenen uitgesteld. Zij verwacht hen in februari nader te kunnen informeren. Maar ondertussen vraagt zij NU al offertes voor de realisatie van de plannen.

OTHELLO MET WIJN

Drie dinsdagavonden (3, 10 en 17 februari) vormen een blok over Othello van Shakespeare. Wij ontvangen u ' s avonds met koffie of thee en dramaturge Els Launspach geeft een korte introductie. Daarna analyseren we een grote scène. Onze interpretaties worden met twee verfilmingen vergeleken. De discussie wordt besloten met wijn en hapjes. In drie avonden van 19.30 tot 22.30 uur krijgt u niet alleen een totaalindruk van de tragedie Othello, maar ook van de tijd van Shakespeare. Maximaal 10 personen. Inschrijving op volgorde van binnenkomst per telefoon (5324545) of e-mail (swen.hartmans@ wanadoo.nl). Kosten 60 Euro, inclusief consumpties en tekstboekje (Othello in de vertaling van Komrij).

Plaats: Zomerluststraat 23, Haarlem Els Launspach

Wat vindt u als wijkbewoner van de plannen en de opstelling van de gemeente? Welk standpunt moet –vindt u- de Wijkraad innemen? Graag zie ik u reacties tegemoet! Maurits Groen (werkgroep Groen van de Wijkraad) Uw reactie graag naar: mg@mgmc.nl of Wagenweg 224

2003: goede oogst straatfeesten in Bosch en Vaart

in de zomer van 2003 is er weer heel wat afgefeest in onze wijk. Behalve het centraal georganiseerde koninginnedag en 'Camping Bosch en Vaart' (zie verslag elders in de krant), hebben een heleboel straten zelf nog eens een straatfeest, -borrel of -eten georganiseerd. Wij hebben er sowieso 4 geteld. Ikzelf (BN) ben in de gelukkige omstandigheid om deel te nemen aan het straateten in de Bosch en Vaartstraat zelf. En om u en uw straatgenoten aan te moedigen om ook zelf een soortgelijk evenement te organiseren voor zover dat nu al niet gebeurd - zal ik in het kort uitleggen wat het straateten in onze straat inhoudt, waarom het zo leuk is . Wie weet krijgt u hierdoor de geest om volgende zomer ook in uw straat iets te organiseren. Het belangrijkste ingrediënt voor een straateten is een club (man of 5-6) enthousiaste mensen die de schouders er onder willen zetten. Ons straateten betekent dat we centraal voor de voorzieningen zorgen en aan de bewoners vragen om een salade, toetje, quiche, patat o.i.d. te zorgen. Centraal is er dan sate + brood. Qua kosten zitten we dan per deelnemer op ongeveer 2,50 algemene kosten + 2,50 saté. Wat er geregeld moet worden: - vergunning gemeente (schrijf een brief met datum + straat en wat jullie gaan doen, minimaal 6 weken van te voren, maar sommige straten regelen dit 3 dagen van te voren) - uitnodiging voor de bewoners - kramen (+/- 13,-/kraam), licht + versiering, brandkorven, muziek - afzetting (via de gemeente) - inkoop van sate, brood + koffie De bewoners nemen zelf stoelen, drank, glazen mee. Eigenlijk heb je het dan al, succes gegarandeerd! (als het weer meezit, tenminste) Nogmaals, als je ook in jouw straat een straateten wilt organiseren, maar je weet niet hoe je kunt beginnen, bel me dan (Bianca Neerincx, 023-5512629). Overigens kijkt de wijkraad of we volgend jaar geld kunnen reserveren voor een aantal straatfeesten, zodat hiermee de algemene kosten gedekt kunnen worden. Wij zullen dit in de volgende wijkkrant bekend maken. Bianca Neerincx

4


Internetten in Wijkcentrum Binnensteeds Wijkcentrum Binnensteeds, aan de Nieuwe Groenmarkt 20 is een internetcorner voor buurtbewoners die het leuk vinden om iets op te zoeken op internet. U kunt ook een e-mail adres maken en via het ‘Digitaal Trapveld’ uw e-mail ophalen en beantwoorden. Wanneer u nog niet ervaren bent in het surfen of u wilt iets speciaals zoeken, dan is er een vrijwillig(st)er die u met raad en daad kan bijstaan. We stellen de internetcorner ook beschikbaar aan groepen, dat kan overdag, maar ook in de avonduren. Op maandagochtend van 10.00 tot 12.30 uur en op vrijdagochtend van 10.00 tot

Veiligheid Wagenweg: stand van zaken

De verkeerssituatie op de Wagenweg is zeer onveilig. Dit heeft in de afgelopen 2 jaren geleid tot 2 dodelijke ongelukken, veel bijna ongelukken en materiele schade. Aan de Wagenweg liggen 2 scholen, een bejaardenhuis, een woonwijk en bos. De Wagenweg is een ontsluitingsweg. Hiervoor gelden vanuit het Haarlems Verkeers Vervoersplan regels, zoals het aanbrengen van vrijliggende fietspaden. In november 2004 gaat de Wagenweg open voor het aanbrengen van nieuwe riolering. Hiervoor is geld gereserveerd. Als wijkraad dringen wij er nu bij de gemeente op aan om tegelijkertijd maatregelen aan te brengen opdat de veiligheid wordt verhoogd. Hiervoor moet nog geld worden gereserveerd. Indien er nieuws is op de vlak, zullen wij u informeren. Bianca

12.30 uur kunt u binnenlopen in het wijkcentrum. De openingstijden worden steeds uitgebreid. Het kost € 1,00 per uur voor volwassenen en € 0,50 voor kinderen. Om van het Digitaal Trapveld een goede wijkvoorziening te maken zijn er buurtbewoners nodig die het leuk vinden om betrokken te zijn bij de internetcorner als lid van de projectgroep, die het dagelijks reilen en zeilen bepaald, of als vrijwillig(st) er die een paar uur per week andere mensen wil helpen met internetten en emaillen U kunt informatie krijgen van Moniek Stricker, Wijkcentrum Binnensteeds, Nieuwe Groenmarkt 20, telefoon: 5319030, of via e-mail: mstricker @binnensteeds.nl.Wilt u ook gebruik ma-

ken van internet? Heeft u net uw eerste schreden op het Internet gezet? Dan is het wellicht handig om een cursus Internet en E-mail te gaan volgen. In vier lesbijeenkomsten wordt u wegwijs gemaakt in het gebruik van internet. U leert de basisprincipes en basisbegrippen. De bijeenkomsten worden begeleidt door een deskundig docent. De kosten zijn € 61,00 voor 4 lessen van 2 uur, inclusief lesmateriaal. De lessen worden overdag en op verzoek in de avonduren gegeven. Informatie in Wijkcentrum Binnensteeds, Nieuwe Groenmarkt 20, telefoon 5319030 of stel uw vragen per e-mail: cursussen@welzijnswerk-haarlem.nl.

Notulen van de Algemene Wijkraad vergadering 8 april 2003 aanvang 20.15 uur Sancta Maria

 Opening. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er zijn 4

afmeldingen binnen gekomen.

 Verslag van de activiteiten van de secretaris van het afgelopen jaar. De hoogtepunten van

2002 worden genoemd.

 Verslag van de Kascommissie. De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd, en verleent

décharge aan de penningmeester. De kascommissie wordt bedankt.

 Verslagen van verschillende werkgroepen. Vanuit de diverse werkgroepen (groen, wonen/

verkeer, bestemmingsplan, sportcommissie, evenementen) worden de hoogtepunten uit 2002 genoemd.  Decharge van de coördinatiegroep van de wijkraad. Met goedkeuring van de wijkbewoners.  Benoeming van (nieuwe) leden van de coördinatiegroep. Pipo Nicolas en Frank ter Reehorst stoppen als lid van de coördinatiegroep van de wijkraad. Beiden worden bedankt voor hun inzet. Pieter Barnhoorn (wethouder en bewoner van de wijk) spreekt Pipo toe en biedt hem een geschenk aan namens de gemeente. André Hovius en Sander Knol worden benoemd tot lid van de coördinatiegroep.  Natuur en Groen in Eindenhout. Maurits Groen geeft namens de werkgroep een toelichting op het fietspad wat door of langs het Vogelbosje loopt. Maurits Groen heeft een alternatief plan warbij de ecologische situatie behouden blijft. Op 8 mei 2003 zal dit met de gemeente besproken worden.  Ruimte maken. Obe Bootsma heeft een plan ingediend warbij de wijk € 3000,-- subsidie ontvangt. Deze subsidie kan worden verkregen als er iets wordt ontwikkeld wat een weerspiegeling wordt van een maatschappelijk verantwoorde en herkenbare identiteit die gedeeld wordt in de wijk. Er worden een aantal ideeën geopperd. Het plan zal nader worden uitgewerkt  De HAC-garage en terrein van Breemen. Pipo Nicolas geeft een toelichting op de huidige stand van zaken van de HAC-garage. Vanuit de wijkraad zijn er een aantal leden aanwezig die toelichting geven op de ontwikkelingen met het Van Breemen terrein.  Voor de Bosch en Vaartwijk is er met name raakvlak op het gebied van verkeer, daarnaast is er ook sprake van belang op maatschappelijk gebeid en hongergebied  Bestemmingsplan. Geert Hoekstra geeft een toelichting op de huidige stand van zaken van het bestemmingsplan. I.v.m. het wijzigen van een contact persoon bij de gemeente loopt e.e.a. vertraging op.  Wagenweg. De algemene tendens is dat de situatie op D E W IJKRAAD Bianca Neerincx (voorzitter, 5512629) voorzitter.boschenvaart @wijk- de Wagenweg voor alle gebruikers (wandelaars, fietsers, motoren en auto’s) gevaarlijk is. radenhaarlem.nl Lize Martin (secretaris) secretaris.boschenvaart@wijkradenhaarlem.nl  Rondvraag. Er is een ingezonden brief van Madeleine Stephanie Scheffelaar (penningmeester, 532 59 30) Snip. Zij geeft aan dat er sprake is van zwerfvuil bij het André Hovius (538 4851), Sander Knol, Job Thöne (532 96 43 ) speeltuintje bij de Van Hogendorpstraat. R E D AC T I E W I J K K R A N T  Richting het Sancta Maria en de gemeente is hier reeds Garrie Oomkens (531 6166), Roel de Boer (534 01 39) actie op ondernomen. Het blijft een aandachtspunt krant.boschenvaart@wijkradenhaarlem.nl  Oproep. Een oproep voor de cultuurlijn, wie doet er R E D AC T I E W E B S I T E allemaal mee? www.wijkradenhaarlem.nl/boschenvaart  Sluiting Garrie Oomkens redactie.boschenvaart@wijkradenhaarlem.nl

5


Ruimtemaken met Blije Buurtbewoners

Tijdens de zomer is er een nieuw initiatief in de wijk ontstaan. Een groep wijkbewoners zijn een brainstormgroep begonnen onder de naam Ruimte Makers. Het gaat om nieuwe ideeën voor de wijk. Deze groep gaat in januari met de wijkraad in overleg om het een en ander af te stemmen met de lopende zaken die de wijkraad behartigt. Als je als wijkbewoner ook goede ideeën hebt, kan je met ze meedoen. Het contactadres is: Obe Bootsma (5324738). Zie ook www.wensenwerk.nl/gap.

Subsidiemogelijkheden bij bouwkundige maatregelen tegen grondwateroverlast

In Haarlem wordt in delen van de gemeente overlast van grondwater ondervonden. De overlast uit zich met name door natte kelders en vochtige kruipruimten. Om het nemen van maatregelen tegen deze vormen van grondwateroverlast te stimuleren, heeft de gemeente Haarlem een subsidieregeling in het leven geroepen waarmee een deel van de kosten kan worden vergoed. (verordening 20-10-2003 voor de periode van max. 3 jaar, totdat het budget op is) Hieronder geven wij in het kort de voorwaarden voor de subsidie weer. Wie: Iedere particuliere eigenaar/bewoner van een woning in Haarlem, die als gevolg van gebreken van bouwkundige aard last heeft van grondwater, komt in aanmerking. Wat voor een soort maatregelen worden gesubsidieerd: Alleen bouwkundige maatregelen komen in aanmerking voor subsidie, vanwege het duurzame karakter. De maatregelen moeten door een aannemer worden uitgevoerd. De maatregelen moeten zijn gericht op het voorkomen of tegengaan van grondwater in de kruipruimte, kelder of convectorput. De hoogte van de subsidie: U kunt 40% van de kosten terugontvangen van de gemeente, met een maximum van € 2.000,=. Als de kosten lager dan € 500,- bedragen, wordt geen subsidie verleend. Voor de volledige tekst, aanvullende informatie en het aanvragen van de subsidie, kunt u terecht bij: Gemeente Haarlem, Afdeling Beheer Openbare Ruimte Bianca

Spektakel met Bosch en Vaartkoor Het immer actieve Bosch en Vaartkoor brengt eind maart 2004 een daverend audio-visueel spektakel op de planken, getiteld ‘The Gaybrecht Connection’, kortweg ‘De Gaybrecht’. Het is een mix van John Gay’s ‘The Beggar’s Opera’ [1728] en ‘Die Dreigroschen Oper’ van Brecht [1928], met hetzelfde thema, want Bertold was lui en plagieerde waar hij kon. Datum en plek des onheils is nog niet bekend, maar daarover later meer. Eildert Stuut, voorzitter B&V-koor

FIT BLIJVEN IN DE WINTERMAANDEN in gymzaal van Sancta Maria Conditiegym voor dames senioren Al tijden zijn wij, een tiental dames van rond de 60, actief. Dit onder enthousiaste begeleiding van Margret Hendriks (docent lichamelijke opvoeding en fysiotherapeut). Plezier hebben en fit blijven is het devies. Na een warming-up op muziek en oefeningen op de mat, spelen we een spelletje volleybal. We spelen met een zachte bal, we zijn geen cracks en hanteren “zeer soepele” regels. Als u volleybal niet leuk vindt of niet denkt te kunnen, kunt u ook alleen aan het oefengedeelte deelnemen. Wilt u graag wat aan beweging doen, doe dan een keertje mee of kom eens kijken. Bel gerust voor informatie!! We beginnen in januari in de zaal van Sancta Maria op dinsdagavond van 19.30–20.30.

Conditiegym op muziek voor vrouwen van 40plus en 40min De "fit-lessen" op dinsdagavond zijn weer in volle gang. Het recept is: intensieve warming-up en "work-out" met accent op spierkracht en conditie en tenslotte oefeningen op de mat voor de achtergebleven spierregio’s. Dit alles begeleid door stimulerende muziek. Kortom er wordt flink gewerkt en gezweet. Als het je leuk lijkt mee te doen, bel dan voor informatie of kom een keer langs en doe mee. dinsdagavond, 20.30 u – 21.30 u, gymzaal Sancta Maria. Informatie: Margret Hendriks tel: 023 5320957

6

Kroniek Bosch & Vaart nr 122 december 2003  

Kroniek Bosch & Vaart nr 122 december 2003