Page 1

Handleiding ParnasSys Leerkracht


Pagina 2 van 25

Vooraf....................................................................................................................................... 3 Inloggen.................................................................................................................................... 3 Mijn ParnasSys ..........................................................................................................................4 Home........................................................................................................................................ 4 Persoonlijke gegevens.......................................................................................................... 4 Wachtwoord wijzigen. ........................................................................................................... 4 Tijdregistratie............................................................................................................................4 Leerling ....................................................................................................................................... 5 Leerlingkaart .........................................................................................................................5 Personalia.............................................................................................................................5 Onderwijs ................................................................................................................................. 5 Absentie ................................................................................................................................... 5 Toetsen .................................................................................................................................... 6 Niet-methodetoetsen.............................................................................................................6 Methodetoetsen ....................................................................................................................7 Rapport..................................................................................................................................... 8 Begeleiding.............................................................................................................................9 Hulpplannen opstellen of kopiÍren........................................................................................9 Dicteeanalyse .....................................................................................................................11 Zorgdossier.........................................................................................................................11 Onderwijskundig rapport (OKR) ..........................................................................................11 Observatielijsten .................................................................................................................11 Map ........................................................................................................................................ 12 Groep ........................................................................................................................................ 14 Samenstelling groep...............................................................................................................14 Absentie ................................................................................................................................. 15 Absentie meldingen invoeren..............................................................................................15 Rooster................................................................................................................................... 16 Lesrooster...........................................................................................................................16 Leerkrachtrooster................................................................................................................17 Toetsen .................................................................................................................................. 17 Niet-methodetoetsen........................................................................................................... 17 Niet-methodetoets invoeren................................................................................................17 Methodetoetsen ..................................................................................................................18 Methodetoetsen invoeren ................................................................................................... 18 Rapporten...............................................................................................................................19 Begeleiding.............................................................................................................................19 Hulpplannen........................................................................................................................19 Sociogrammen....................................................................................................................19 Observatielijsten .................................................................................................................19 Groepsplannen.......................................................................................................................19 School ....................................................................................................................................... 21 Jaarplan.................................................................................................................................. 21 Kalender .............................................................................................................................21 Activiteiten ..........................................................................................................................21 Facturen ................................................................................................................................. 22 Overzichten ..............................................................................................................................23 Handige overzichten voor de leerkracht..............................................................................23 Info ............................................................................................................................................ 25 Versie augustus 2007 – Er zijn regelmatig wijzigingen in functionaliteit. Check altijd eerst de veelgestelde vragen op www.parnassys.net


Pagina 3 van 25

Vooraf Op www.parnassys.net zijn bij ‘Zelfcursus’ belangrijke documenten beschikbaar: zelfcursussen en thematische instructiekaarten. Daarnaast is bij ‘Helpdesk’ een database met veelgestelde vragen beschikbaar. Heeft u vragen die hier niet in staan of wilt u een wens doorgeven, maak dan altijd gebruik van het formulier bij ‘online helpdesk’. Alleen deze vragen en wensen worden in behandeling genomen. In deze handleiding wordt de functionaliteit van ParnasSys globaal beschreven. Voor een gedetailleerde toelichting per scherm kunt u terecht bij de helptekst. Daarin wordt stap voor stap nauwkeurig beschreven hoe e.e.a. werkt. U gaat naar de helptekst via de knop ‘help’ rechts bovenin het scherm:

Inloggen U logt in op www.parnassys.net

ParnasSys opent in een popup-venster. Dit kan geblokkeerd worden door een popup-blokkering. Dit kan uitgezet worden in de browser bij ‘Extra-popupblokkering’. Kijk voor meer informatie bij de veelgestelde vragen bij de tab ‘Helpdesk’ op www.parnassys.net.

Versie augustus 2007 – Er zijn regelmatig wijzigingen in functionaliteit. Check altijd eerst de veelgestelde vragen op www.parnassys.net


Pagina 4 van 25

Mijn ParnasSys Home U komt na het inloggen in het home-scherm van ParnasSys. Daarop staan de verjaardagen en activiteiten van de school. Bij ‘Mededelingen’ staan opmerkingen van ParnasSys beheer. U kunt hier altijd weer terug komen door op ‘Mijn ParnasSys’ te klikken, rechts bovenin het scherm.

Persoonlijke gegevens Uw persoonlijke gegevens treft u aan bij ‘Personalia’. U kunt e.e.a. wijzigen door op het wijzigingsknopje te klikken:

Wachtwoord wijzigen. Het eerste wachtwoord wat u krijgt is nogal lang. U kunt uw wachtwoord wijzigen bij de tab ‘Aanstelling’. Onderaan dat scherm staat een knop ‘Wachtwoord wijzigen’. Onthoud uw wachtwoord goed, want het wordt niet verzonden per email. Als u het toch vergeet, kan de applicatiebeheerder van uw school een nieuw wachtwoord voor u verzenden.

Tijdregistratie Bij ‘Tijdregistratie’ kunt u uw gewerkte uren bijhouden. Dit is gekoppeld aan uw werkrooster en aan het groepsrooster. Het werkrooster kan door iemand met de rol ‘schooladministrateur’ worden ingevuld.

8

Voor informatie over het afdrukken van de tijdregistratie: Kijk bij het onderdeel ‘Overzichten’.

Versie augustus 2007 – Er zijn regelmatig wijzigingen in functionaliteit. Check altijd eerst de veelgestelde vragen op www.parnassys.net


Pagina 5 van 25

Leerling Klik op de tab ‘Leerling’ om de leerlingenlijst met alle leerlingen van de school te zien. Boven de leerlingenlijst staan zoekvensters op basis waarvan de leerlingenlijst is samengesteld. Leerlingen met de status ‘volgt onderwijs’ zijn alle leerlingen die op school zitten.

Selecteer een leerling door er op te klikken.

Het dossier van de leerling wordt nu geopend. De volgende onderdelen zijn beschikbaar:

Leerlingkaart De leerlingkaart is een beknopt overzicht van de administratieve gegevens van de leerling.

Personalia Bij de tab ‘Personalia’ kunnen nog meer gegevens van de leerling en van het gezin ingezien worden. Deze gegevens kunnen door de schooladministrateur gewijzigd worden.

Onderwijs Bij de tab ‘Onderwijs’ is o.a. de schoolloopbaan van de leerling in te zien, inclusief de sublesgroepen waarin het kind geplaatst is.

8

Voor informatie over het afdrukken van de administratieve gegevens van de leerlingen: Kijk bij het onderdeel ‘Overzichten’.

Absentie De absenties van de leerling kunnen bij ‘Absentie’ ingevoerd en gewijzigd worden. Dit betreft echter alleen specifiek individueel verzuim. Het is handiger om de absenties op groepsniveau in te voeren want daar is een beknopte werkwijze voor beschikbaar. Kijk hiervoor bij het onderdeel ‘Groep’ en dan ‘absentie’ in deze handleiding. Een individuele absentie invoeren gaat als volgt: Versie augustus 2007 – Er zijn regelmatig wijzigingen in functionaliteit. Check altijd eerst de veelgestelde vragen op www.parnassys.net


Pagina 6 van 25

Klik op de knop ‘Absentiemelding toevoegen’ onderaan het scherm:

Vul de beschikbare velden in:

Met het kalendertje kan een datum geselecteerd worden: Handmatig een datum invoeren is ook mogelijk. Als de leerling een deel van een dagdeel absent is geweest, kan de optie ‘anders’ geselecteerd worden:

Er verschijnt dan een tijdveld om de tijd aan te geven:

Met ‘Opslaan’ onderaan het scherm worden de gegevens vastgelegd.

8 8

Voor een gedetailleerde uitleg: kijk bij de helptekst.

Voor informatie over het afdrukken van de absentiegegevens: Kijk bij het onderdeel ‘Overzichten’.

Toetsen Niet-methodetoetsen Individuele toetsen kunnen bij de tab ‘Toetsen’ ingevoerd worden. Toetsen die bij de hele groep afgenomen zijn, kunnen bij de tab ‘Groep’ ingevoerd worden. Als u klikt op het menu-item ‘Niet-methodetoetsen’ ziet u een overzicht van alle Niet-methodetoetsen die voor de betreffende leerling ingevoerd zijn. Met de zoekvensters kunnen deze gegevens geordend worden.

Versie augustus 2007 – Er zijn regelmatig wijzigingen in functionaliteit. Check altijd eerst de veelgestelde vragen op www.parnassys.net


Pagina 7 van 25

Als u klikt op een kolomkop, wordt daarop gesorteerd:

Klik op een toets om deze te openen:

De gedetailleerde gegevens kunnen dan ingezien en eventueel gewijzigd worden. Ook kunt u toetsen met elkaar vergelijken:

Een nieuwe toets invoeren kan met de knop onderaan het scherm:

Als u een niet-methodetoets wilt invoeren die u toch niet in de lijst aantreft, kunt u uw applicatiebeheerder vragen om deze voor de school te activeren.

8

Voor een gedetailleerde uitleg: kijk bij de helptekst. Daarnaast is op www.parnassys.net (bij ‘Zelfcursus’ en dan ‘Thematische instructiekaarten’) een uitgebreide handleiding over de toetsen in ParnasSys beschikbaar. Daarin staat beschreven wat er samenhangt met het gebruik van de toetsen in ParnasSys. 8 Voor informatie over het afdrukken van toetsgegevens: Kijk bij het onderdeel ‘Overzichten’.

Methodetoetsen Het invoeren en bekijken van methodetoetsen gaat op dezelfde manier als de niet-methodetoetsen. De methodetoetsen kunnen door de applicatiebeheerder gedefinieerd worden. Bij de methodetoetsen is het mogelijk om per score een aantekening toe te voegen:

8

Voor een gedetailleerde uitleg: kijk bij de helptekst. Daarnaast is op www.parnassys.net (bij ‘Zelfcursus’ en dan ‘Thematische instructiekaarten’) een uitgebreide handleiding over de toetsen in Versie augustus 2007 – Er zijn regelmatig wijzigingen in functionaliteit. Check altijd eerst de veelgestelde vragen op www.parnassys.net


Pagina 8 van 25

ParnasSys beschikbaar. Daarin staat beschreven wat er samenhangt met het gebruik van de toetsen in ParnasSys.

Rapport Het is mogelijk om op schoolniveau digitale rapporten per leerjaar aan te maken. Als dit is gebeurd, is het digitaal rapport in te zien bij de tab ‘Rapport’.

Open het rapport door er op te klikken. De rubrieken, subrubrieken en cijfers per rapportperiode worden nu zichtbaar. Deze gegevens worden allemaal automatisch berekend. Door op het wijzigingsknopje te klikken, gaat u naar een specifieke rapportperiode.

U kunt de eindcijfers aanpassen door op de kolom ‘overschrijven’ te gebruiken:

Versie augustus 2007 – Er zijn regelmatig wijzigingen in functionaliteit. Check altijd eerst de veelgestelde vragen op www.parnassys.net


Pagina 9 van 25

8

Voor een gedetailleerde uitleg: kijk bij de helptekst.Daarnaast is op www.parnassys.net (bij ‘Zelfcursus’ en dan ‘Thematische instructiekaarten’) een uitgebreide handleiding over het digitaal rapport beschikbaar. Daarin staat beschreven wat er samenhangt met het aanmaken en inregelen van een digitaal rapport. 8 Voor informatie over het afdrukken van het digitaal rapport: Kijk bij het onderdeel ‘Overzichten’.

Begeleiding Bij de tab ‘Begeleiding’ treft u alles aan op het gebied van de zorg: hulpplannen, dictee-analyses, zorgdossier, onderwijskundig rapport en observatielijsten.

Hulpplannen opstellen of kopiëren Bij de tab ‘Hulpplannen’ wordt de lijst met hulpplannen weergegeven. U kunt een hulpplan openen door er op te klikken. De hulpplannen die u zelf heeft aangemaakt, kunt u ook wijzigen. Een nieuw hulpplan opstellen kan op twee manieren: door een nieuw hulpplan aan te maken óf door een bestaand plan van een andere leerling te kopiëren. Dit kan met de twee knoppen onderaan het scherm:

Versie augustus 2007 – Er zijn regelmatig wijzigingen in functionaliteit. Check altijd eerst de veelgestelde vragen op www.parnassys.net


Pagina 10 van 25

U kunt alle velden invullen. Met de verschillende tab’s kunt u de diverse onderdelen van het hulpplan inzien of wijzigen:

Als u lang bezig bent met een hulpplan, kunt u uw werk regelmatig opslaan met de knop ‘tussentijds opslaan’ onderaan het scherm.

Wanneer u een hulpplan van een andere leerling wilt kopiëren, klikt u op de knop hulpplan kopiëren onderaan het scherm:

U krijgt dan een leerlingenlijst te zien met leerlingen die een hulpplan hebben.

U selecteert de leerling waarvan u het plan wilt kopiëren en u krijgt de hulpplannen van de betreffende leerling te zien:

Hier selecteert u het plan wat u wilt kopiëren. Het komt nu bij de leerling te staan waar u oorspronkelijk was. U kunt nu in het hulpplan werken. Als u klikt op ‘opslaan’ worden de gegevens vastgelegd. 8 Voor een meer gedetailleerde uitleg: kijk bij de helptekst. Versie augustus 2007 – Er zijn regelmatig wijzigingen in functionaliteit. Check altijd eerst de veelgestelde vragen op www.parnassys.net


Pagina 11 van 25

8 Voor informatie over het afdrukken van hulpplannen: Kijk bij het onderdeel ‘Overzichten’.

Dicteeanalyse De bestaande dicteeanalyses worden weergegeven in een lijst bij de tab ‘Dicteeanalyse’. Het aanmaken van een nieuwe dicteeanalyse kan door middel van de knop onderaan het scherm:

8 8

Voor een gedetailleerde uitleg: kijk bij de helptekst. Voor informatie over het afdrukken van dicteeanalyses: Kijk bij het onderdeel ‘Overzichten’.

Zorgdossier Het zorgdossier is een instrument waarmee op gedetailleerde wijze het probleem van een leerling in kaart gebracht en beschreven kan worden. Een nieuw zorgdossier kan aangemaakt worden met de knop onderaan het scherm:

8 8

Voor een gedetailleerde uitleg: kijk bij de helptekst. Voor informatie over het afdrukken van het zorgdossier: Kijk bij het onderdeel ‘Overzichten’.

Onderwijskundig rapport (OKR) Het onderwijskundig rapport is met name bedoeld om de volledige overdracht van leerlinggegevens te garanderen op het moment dat een leerling van de ene naar de andere school gaat. Het onderwijskundig rapport wordt vooral gebruikt bij de overgang van een leerling naar het SBAO. In de lijst op het scherm staan de onderwijskundige rapporten die voor de leerling zijn aangemaakt. Wijzigen, afdrukken of verwijderen gaat met de knoppen achter het betreffende OKR.

Er kan een onderwijskundig rapport aangemaakt worden met bijlagen voor specifieke schoolsoorten waar de leerling naar toe kan.

Observatielijsten Er zijn diverse observatielijsten in ParnasSys beschikbaar:

Versie augustus 2007 – Er zijn regelmatig wijzigingen in functionaliteit. Check altijd eerst de veelgestelde vragen op www.parnassys.net


Pagina 12 van 25

De ingevulde observatielijsten staan bij de tab ‘Observatielijst’ weergegeven. Met de zoekvensters kan hierop een selectie gemaakt worden. Een nieuwe lijst invoeren kan met de knop onderaan het scherm:

8

Voor een gedetailleerde uitleg: kijk bij de helptekst.

Map Bij het onderdeel ‘Map’ kan een compleet digitaal dossier over de leerling worden aangemaakt: alle mogelijke bestanden kunnen hier aan de leerling gekoppeld worden. Daarnaast kunnen allerlei door de school gemaakte standaardformulieren voor de leerling ingevuld worden. Er kan ook een Digitaal Overdrachts Dossier voor de leerling aangemaakt worden. Met deze laatste functie kunnen de leerlinggegevens in één keer digitaal overgezet worden naar elk willekeurig leerlingadministratie-pakket. U ziet de lijst met documenten die al aan de leerling gekoppeld zijn:

Met de knop onderaan het scherm kan een nieuw document toegevoegd worden:

Versie augustus 2007 – Er zijn regelmatig wijzigingen in functionaliteit. Check altijd eerst de veelgestelde vragen op www.parnassys.net


Pagina 13 van 25

Er kan dan gekozen worden voor het toevoegen van een bestand, een email, een notitie of een DOD:

De opzet van de diverse soorten notities kunnen door de schooladministrateur aangemaakt worden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om standaardformulieren voor leerlingbesprekingen of ouderbezoekverslagen aan te maken. Deze kunnen dan vervolgens door de medewerkers van de school per leerling ingevuld worden.

8

Voor een gedetailleerde uitleg van dit onderdeel: kijk bij de helptekst. Daarnaast is op www.parnassys.net (bij ‘Zelfcursus’ en dan ‘Thematische instructiekaarten’) een uitgebreide handleiding over het Digitaal Overdrachts Dossier (DOD) beschikbaar. Daarin staat beschreven wat er samenhangt met het aanmaken en versturen van een DOD.. 8 Voor informatie over het afdrukken van notities: Kijk bij het onderdeel ‘Overzichten’.

Versie augustus 2007 – Er zijn regelmatig wijzigingen in functionaliteit. Check altijd eerst de veelgestelde vragen op www.parnassys.net


Pagina 14 van 25

Groep Klik op de tab ‘Groep’ om de lijst met groepen te zien. U kunt een groep selecteren. Vervolgens kunnen er gegevens op groepsniveau ingevoerd worden. Met de zoekvensters kunt u desgewenst een selectie op de lijst uitvoeren, bijvoorbeeld het juiste schooljaar selecteren.

Samenstelling groep U kunt een groep openen door er op te klikken. De samenstelling van de groep wordt dan zichtbaar:

U kunt in deze lijst een leerling selecteren. Dan komt u in het leerling-gedeelte zoals dit bij de tab ‘Leerling’ beschikbaar is. (zie vorige hoofdstuk)

Versie augustus 2007 – Er zijn regelmatig wijzigingen in functionaliteit. Check altijd eerst de veelgestelde vragen op www.parnassys.net


Pagina 15 van 25

Absentie U ziet het absentie-overzicht van de groep bij de tab ‘Absentie’.

De groene kleur geeft aan dat er les is op de betreffende dag én dat de leerling aanwezig is. De grijze kleur geeft aan dat er geen les is op de betreffende dag. Let op! Het overzicht is grijs voor die dagen waarvoor het groepsrooster van de betreffende groep niet is ingevuld. Als het rooster wel is ingevuld en er zijn toch grijze dagen, is er waarschijnlijk een activiteit van de categorie ‘vrij’ in het jaarplan ingevuld. (School-jaarplan) Het kan ook zijn dat er geen vak aan de lestijden is gekoppeld op het rooster.

Absentie meldingen invoeren Er kunnen op twee manieren absenties worden ingevuld: door middel van de wijzigingsknopjes in de meest rechtse kolom…

… én door middel van de knop ‘per dagdeel invoeren’ onderaan het scherm.

De eerste manier is de individuele manier waarbij de afwezige tijd per kwartier nauwkeurig ingevoerd kan worden. Voor een beschrijving van deze werkwijze, zie deze handleiding bij de tab ‘Leerling’ en dan ‘Absentie’. De tweede manier is globaler en sneller. Er kan dan per dagdeel nauwkeurig worden ingevoerd door middel van een code. Klik daarvoor op de knop ‘Per dagdeel invoeren’ onderaan het scherm.

Er verschijnt dan een absentie-overzicht met selectievakjes:

Versie augustus 2007 – Er zijn regelmatig wijzigingen in functionaliteit. Check altijd eerst de veelgestelde vragen op www.parnassys.net


Pagina 16 van 25

Er kan nu heel vlot bij de diverse leerlingen de juiste absentiecode worden ingevoerd. Rechts naast de tabel is de legenda zichtbaar. Met de knop ‘Opslaan en naar overzicht’ komt u weer in het overzichtsscherm.

Rooster Bij de tab ‘Rooster’ kan het lesrooster en het leerkrachtrooster ingevuld worden.

Lesrooster De gegevens van het lesrooster worden gebruikt voor de absentie en voor de urentelling per groep. Daarnaast worden de tijden van het lesrooster overgenomen bij de tijdregistratie van de leerkrachten die aan de groep gekoppeld zijn.

Het rooster kan ingevuld of aangepast worden door te klikken op het wijzigingsknopje. De tijden en vakken en eventueel vakleerkrachten kunnen dan geselecteerd worden:

Het is belangrijk om zowel tijden als vakken aan te geven. Het invullen van een vakleerkracht is facultatief. Als u vakken mist, kan de schooladministrateur deze toevoegen aan de lijst. Versie augustus 2007 – Er zijn regelmatig wijzigingen in functionaliteit. Check altijd eerst de veelgestelde vragen op www.parnassys.net


Pagina 17 van 25

Leerkrachtrooster Bij het leerkrachtrooster kan bekeken worden welke leerkracht er per dagdeel aan de groep gekoppeld is. Dit kan door de schooladministrateur ingevuld worden.

Toetsen Niet-methodetoetsen De lijst met afgenomen Niet-methodetoetsen van de groep in het betreffende schooljaar is zichtbaar bij de subtab ‘Niet-methodetoetsen’. Als u toetsen van een ander schooljaar wilt inzien, moet u dit schooljaar selecteren bij de tab ‘Groep’ en dan de juiste groep selecteren. Met de zoekvensters kan er een selectie op de lijst met toetsen uitgevoerd worden.

Open een toets door er op te klikken:

Niet-methodetoets invoeren Een nieuwe toets invoeren kan met de knop onderaan het scherm:

Als u een niet-methodetoets wilt invoeren die u toch niet in de lijst aantreft, kunt u uw applicatiebeheerder vragen om deze voor de school te activeren. Versie augustus 2007 – Er zijn regelmatig wijzigingen in functionaliteit. Check altijd eerst de veelgestelde vragen op www.parnassys.net


Pagina 18 van 25

8

Voor een gedetailleerde uitleg: kijk bij de helptekst. Daarnaast is op www.parnassys.net (bij ‘Zelfcursus’ en dan ‘Thematische instructiekaarten’) een uitgebreide handleiding over de toetsen in ParnasSys beschikbaar. Daarin staat beschreven wat er samenhangt met het gebruik van de toetsen in ParnasSys. 8 Voor informatie over het afdrukken van toetsgegevens: Kijk bij het onderdeel ‘Overzichten’.

Methodetoetsen De lijst met afgenomen methodetoetsen van de groep in het betreffende schooljaar is zichtbaar bij de subtab ‘Methodetoetsen’. Als u toetsen van een ander schooljaar wilt inzien, moet u dit schooljaar selecteren bij de tab ‘Groep’ en dan de juiste groep selecteren. Met de zoekvensters kan er een selectie op de lijst met toetsen uitgevoerd worden.

Methodetoetsen invoeren Het invoeren en bekijken van methodetoetsen gaat op dezelfde manier als de niet-methodetoetsen. De methodetoetsen kunnen door de applicatiebeheerder gedefinieerd worden. Bij de methodetoetsen is het mogelijk om per score een aantekening toe te voegen:

8

Voor een gedetailleerde uitleg: kijk bij de helptekst. Daarnaast is op www.parnassys.net (bij ‘Zelfcursus’ en dan ‘Thematische instructiekaarten’) een uitgebreide handleiding over de toetsen in ParnasSys beschikbaar. Daarin staat beschreven wat er samenhangt met het gebruik van de toetsen in ParnasSys. 8 Voor informatie over het afdrukken van toetsgegevens: Kijk bij het onderdeel ‘Overzichten’.

Versie augustus 2007 – Er zijn regelmatig wijzigingen in functionaliteit. Check altijd eerst de veelgestelde vragen op www.parnassys.net


Pagina 19 van 25

Rapporten Bij de tab ‘Rapporten’ is de lijst met leerlingen te zien. Als u op een leerling klikt, krijgt u het digitaal rapport van de betreffende leerling te zien. Het bekijken en wijzigen van het betreffende rapport gaat op precies dezelfde manier zoals bij de tab ‘Leerling’ en dan ‘Rapport’ in het vorige hoofdstuk staat beschreven.

Begeleiding Hulpplannen Bij de tab ‘Hulpplannen’ zijn alle hulpplannen van de betreffende groep te zien. Met de zoekvensters kan hierop een selectie gemaakt worden.

Als u op een hulpplan klikt, krijgt u het hulpplan van de betreffende leerling te zien. Het bekijken en wijzigen van het hulpplan gaat op precies dezelfde manier zoals bij de tab ‘Leerling’ - ‘Begeleiding’ ‘Hulpplan’ in het vorige hoofdstuk staat beschreven.

8

Voor informatie over het afdrukken van hulpplannen: Kijk bij het onderdeel ‘Overzichten’.

Sociogrammen Het is mogelijk om een sociogram van de groep af te nemen. De afgenomen sociogrammen staan in de lijst bij de tab ‘Sociogram’. Een ingevuld sociogram kan bekeken en eventueel gewijzigd worden door er op te klikken. Er kan dan ook bekeken worden wat de specifieke keuzes van de kinderen waren. Er kan een nieuw sociogram aangemaakt worden met de knop ‘Nieuw sociogram’ onderaan het scherm.

8 8

Voor een gedetailleerde uitleg: kijk bij de helptekst. Voor informatie over het afdrukken van sociogrammen: Kijk bij het onderdeel ‘Overzichten’.

Observatielijsten De observatielijsten die voor de groep zijn ingevuld, zijn in te zien bij de tab ‘Observatielijsten’. Het wijzigen en invullen van de observatielijsten wordt beschreven bij de tab ‘Leerling’ en dan ‘Observatielijst’.

8 8

Voor een gedetailleerde uitleg: kijk bij de helptekst. Voor informatie over het afdrukken van observatielijsten: Kijk bij het onderdeel ‘Overzichten’.

Groepsplannen Bij de tab ‘Groepsplannen’ zijn alle groepsplannen van de betreffende groep in te zien. Versie augustus 2007 – Er zijn regelmatig wijzigingen in functionaliteit. Check altijd eerst de veelgestelde vragen op www.parnassys.net


Pagina 20 van 25

Klik op een plan om het te openen. U kunt het groepsplan dan wijzigen. Een nieuw groepsplan aanmaken kan met de knop ‘Nieuw groepsplan opstellen’ onderaan het scherm:

8 Voor een gedetailleerde uitleg: kijk bij de helptekst. 8 Voor informatie over het afdrukken van groepsplannen: Kijk bij het onderdeel ‘Overzichten’.

Versie augustus 2007 – Er zijn regelmatig wijzigingen in functionaliteit. Check altijd eerst de veelgestelde vragen op www.parnassys.net


Pagina 21 van 25

School Jaarplan Kalender Bij de tab ‘Jaarplan’ en dan ‘kalender’ is een kalender beschikbaar waarop de activiteiten weergegeven worden:

Door op een activiteit te dubbelklikken, kunnen de details van de betreffende activiteit bekeken worden. Rechts bovenin het scherm is een selectievenster waarmee ingesteld kan worden van welke groepen de activiteiten getoond moeten worden:

De schooladministrateur kan activiteiten invoeren en wijzigen.

Activiteiten Bij ‘Activiteiten’ kunnen de specifieke details van de diverse activiteiten bekeken worden:

Versie augustus 2007 – Er zijn regelmatig wijzigingen in functionaliteit. Check altijd eerst de veelgestelde vragen op www.parnassys.net


Pagina 22 van 25

Met de zoekvensters kan er een selectie op de lijst met activiteiten gemaakt worden. Open een activiteit door er op te klikken. De schooladministrateur kan activiteiten invoeren en wijzigen.

Facturen Bij ‘Facturen’ kan de lijst met openstaande facturen ingezien worden. Het betreft eenvoudige facturen voor fotogeld of schoolreisje etc. Met de zoekvensters kan een selectie op de lijst met facturen gemaakt worden.

Versie augustus 2007 – Er zijn regelmatig wijzigingen in functionaliteit. Check altijd eerst de veelgestelde vragen op www.parnassys.net


Pagina 23 van 25

Overzichten Via de tab ‘Overzichten’ is een lijst met overzichten beschikbaar. Alles wat er in het systeem is ingevoerd, kan hier geprint worden. De overzichten zijn ingedeeld naar de tabs in ParnasSys:

Er kan gekozen worden voor de volgende typen bestanden: PDF

Excel

HTML

De meest gangbare is PDF omdat deze overzichten netjes opgemaakt zijn. De Excel-weergave kan gebruikt worden als er nog iets aan de inhoud of de opmaak veranderd moet worden.

8 Op www.parnassys.net (bij ‘Zelfcursus’ en dan ‘Thematische instructiekaarten’) is een uitgebreide handleiding over printen in ParnasSys beschikbaar.

Handige overzichten voor de leerkracht ParnasSys kent een uitgebreid arsenaal aan toetsoverzichten. Op allerlei manieren kunt u overzichten en grafieken maken van de toetsresultaten. Het is belangrijk dat u goed de mogelijkheden van de diverse overzichten kent. Er is een speciale handleiding ‘toetsen in ParnasSys’. Daarin wordt een heel aantal overzichten besproken. Hieronder een lijst met overzichten die in ParnasSys beschikbaar zijn rond notities, hulpplannen en toetsen. De toetsoverzichten zijn groen gemarkeerd. Naam overzicht Dicteeanalyses leerling Grafieken ontwikkeling Grafieken prognose VO Hulpplan Hulpplannen leerling Leerlinggrafiek DL-DLE

Omschrijving Selectie per leerling. Weergave per dicteeanalyse. Ontwikkelingsgrafieken van vier hoofdvakgebieden. Prognosegrafieken VO van vier hoofdvakgebieden. Selectie per plan. Weergave per plan, per leerling, per groep en zorggebied. Selectie per leerling. Weergave per plan, per leerling, per groep en zorggebied. DLE-grafiek van één of meerdere leerlingen en toetsseries

Versie augustus 2007 – Er zijn regelmatig wijzigingen in functionaliteit. Check altijd eerst de veelgestelde vragen op www.parnassys.net


Pagina 24 van 25

tegelijk. Alle afgenomen niet-methodetoetsen in groep 1-2 van één of meerdere leerlingen. Leerlingtoetskaart groep 3-8 Alle afgenomen niet-methodetoetsen in groep 3-8 van één of meerdere leerlingen. Methodetoetsen Alle methodetoetsresultaten van één of meerdere leerlingen. Niet-methodetoetsen Alle niet-methodetoetsresultaten van één of meerdere leerlingen. Notities leerling Selectie per leerling. Weergave per notitie, per leerling, per groep en categorie. Observatielijst leerling Observatielijstresultaten van één of meerdere leerlingen. Ontwikkelingsperspectief Grafieken volgens leerrendementprognose voor speciaal onderwijs. Dwarsdoorsnede per groep Niveauverdeling per groep en toetsserie over meerdere schooljaren. Groepsontwikkelingsgrafieken Ontwikkelingsgrafieken van huidige groepen van vier hoofvakgebieden. Groepstoetskaart groep 1-2 Groepsgemiddelden van afgenomen niet-methodetoetsen in groep 1-2. Groepstoetskaart groep 3-8 Groepsgemiddelden van afgenomen niet-methodetoetsen in groep 3-8. Hulpplannenselectie Selectie per groep, schooljaar, status en zorggebied. Methodetoets Overzicht per groep met weergave van score of cijfer of goedpercentage. Niet-methodetoets Overzicht per groep met weergave score, schaalscore, niveau, DLE, LR relatief, LR absoluut. Ook voor toetsen met meerdere modulen. Niet-methodetoets 2-koloms Overzicht per groep met 15 verschillende combinaties van telkens twee weergaven naast elkaar. Niet-methodetoetsonderdeel Overzicht per groepstoets met naast elkaar: score, schaalscore, DL, DLE, LR%, LR, niveau en scoregrafiek. Sorteren op score mogelijk. Niet-methodetoetsserie Overzicht per groep voor één of meer toetsseries in meerdere jaren. Vooral bruikbaar voor één serie in meerdere schooljaren. Niet-methodetoetsseries Overzicht per groep voor meerdere toetsseries in één of meer jaren. Vooral bruikbaar voor meerdere series in één of twee schooljaren. Notitiesselectie Selectie per groep. Weergave per notitie, per leerling, per groep en categorie. Observatielijst groep Observatielijstresultaten per groep. Sociogram Resultaten van sociogrammen. Leerlingtoetskaart groep 1-2

De beste manier om thuis te raken in de overzichtenmodule is de verschillende overzichten te proberen en rustig te bekijken.

Versie augustus 2007 – Er zijn regelmatig wijzigingen in functionaliteit. Check altijd eerst de veelgestelde vragen op www.parnassys.net


Pagina 25 van 25

Info Bij de tab ‘info’ ziet u informatie over de releases van ParnasSys en de ingelogde gebruikers in het systeem van de school. Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen op www.parnassys.net bij de tab ‘online helpdesk’.

Reacties op deze handleiding? Laat het ons weten via de online helpdesk op www.parnassys.nl.

Versie augustus 2007 – Er zijn regelmatig wijzigingen in functionaliteit. Check altijd eerst de veelgestelde vragen op www.parnassys.net

Parnassys leerkracht  

Handleiding

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you