Page 258

W rękach trzymasz właśnie wynik naszego eksperymentu - kompilację 33 autorskich tekstów tworzących przewodnik po Warszawie śladem sztuki w przestrzeni publicznej.

Why City Alive? Because we wanted to create is a guide which would capture a living city, a city that constantly changes. Some of the places described in the guide will probably disappear from the public space quite soon, which means it will never be perfectly up-to-date. However strange it may sound, this was exactly our aim - instead of giving you another precise map of the city we wanted to encourage you to look at the city public space from a different angle than before, to change your perception of street art and to make you want to discover more.

What you’re holding in your hands right now is a result of our experiment – a guide, which is a compilation of 33 texts about art in Warsaw’s public space. W październiku stworzyliśmy zespół i rozpoczęliśmy trening miejskiej wrażliwości podczas serii spotkań i warsztatów. W rezultacie każdy z nas zarysował swoją własną opowieść, bez narzuconej z góry formy. O Warszawie opowiedzieliśmy poprzez sztukę ulicy, która była dla tych historii albo pretekstem, albo dopełnieniem.

Polecamy także lekturę wstępu autorstwa prof. Wojciecha Burszty, który jest świetnym punktem wyjścia do zrozumienia wagi własnych miejskich poszukiwań. It is a very good idea to start by reading the introduction written by professor Wojciech Burszta as it is an excellent starting point for understanding the importance of individual city exploration.

It all started in October, when we formed a team of editors and began a series of meetings and trainings dedicated to the subject of “city sensitivity”. As a result, each one of us came up with a story to tell. They are all different and subjective but have one thing in common – street art – which in all cases was either a reason for our city tale or completed it.

Na sztukę patrz! Let the art guide you! Aleksandra Litorowicz & Agata Radzińska koordynatorki Coordinators

Każdy z zespołu miał do wykorzystania zaledwie kilka stron, na których znalazła się autorska trasa, jej angielskie tłumaczenie oraz zdjęcia wybranych obiektów.

Gdzie szukać przewodnika? Informacje o wersji DRUKOWANEJ i elektronicznej znajdziesz na stronie: WHERE CAN YOU FIND OUR GUIDE? For information about the paper and electronic version go to:

Each member of the team was equipped with only a few pages including a route thEY supposed to describe, its summary in English AND pictures of chosen places or buildings.

cityalive.net

Dlaczego „City Alive”? Bo mamy nadzieję, że stworzyliśmy przewodnik, który potrafi uchwycić miasto żywe, zmieniające się zapewne wiele opisanych obiektów za jakiś czas przestanie istnieć. Właśnie ze względu na to niniejszy przewodnik nigdy nie będzie całkowicie aktualny. I, o dziwo, właśnie taki był nasz cel - bardziej niż pokazać dokładną mapę miasta, chcemy ożywić Twoją uwagę i sprawić, że przestrzeń publiczna w inny sposób ożyje w Twojej głowie. Dofinansowanie financed by

partnerzy Partners

kultura popularna

Warszawski przewodnik  
Warszawski przewodnik  

Przewodnik darmowy

Advertisement