Page 252

ieria

wa

sza

War

7

Alg jak

iło iemu chodz wsk , sza owi nie palmą r a W z ie ijac zenie z skiej n w a r n enie oja kow o sk jak Raj kojarz dno mi s tru tak ziło o ć o a ma h d ią. C ć, palm cho y gier s z Al uwierz lat. cza o ięć ten w t ziew trony o, d k ż s b y j ju dne o sz je się, a Z je bardz . wyd ł sze miną rugiej d zaw czy o d am, j t a z yła tu n ię o ie am że b t nie p no się d wno e e d Naw mi tru ić. Na p ść o a było zwycz jest d y y ak prz ej por . st j do t rdalna awa je o u k abs y Warsz ba tyl y A cz ria? Ch . 6). ie Alg cu (fot w lip

lo

b 7 Pa

s u Pru 8 t tem to la le iś W Jak s się lądam przyg wiśle na Po ką a ludz dz ł a d h a n c ycie się Prus wać ż zo wiać a o n w a r t e d r bs a zas o b i d ą ż o ycj kond Ich ju arzy. piask nie ma, ica zieln a d n ka ię daw iślańs zmieniła s w d a j zych. a n mrane jmodniejs e z s a z ty ną z n ą lof ie w jed opernik, s mośc K ta na a Jest m a z r wia s p o y k z l r y i t ak m p oże j icowy , średn ł serca. M te słowa a ć łbym o zaw cie czyta z lic y ie ie n z będ , ale niknie już z 7). (fot. o t a n

8 P

avo ablop

da”

ma nki „No

se z pio

stu i” Do

enk

pios o z pav

Warszawski przewodnik  

Przewodnik darmowy

Warszawski przewodnik  

Przewodnik darmowy

Advertisement