Page 241

Warsaw City Alive

Większość szablonów, które tu zaprezentuję Waciak popełnił, aby uwieńczyć swą edukację w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Oto najlepszy przykład tego, że siła i wyobraźnia jednego umysłu może eksplodować na ulicy i na trwałe zagościć w świadomości mieszkańców. Ewelina Tomczak: Pomysł szablonów na dyplom - skąd Ci to przyszło do głowy? I dlaczego głównie ikony muzyki i kina? Waciak: Zapewne zabawa w Pomarańczowej Alternatywie i wcześniej punk rozbudziły ten sposób wyrażania. Po ‘89 roku w telewizji, już oficjalnie na żywo, można było zobaczyć MTV. Ten czas to wielki boom kultury. Bożyszczami tłumów tamtego czasu stawały się nowe gwiazdy pop. Nowi święci popkultury. Ja to porównywałem trochę do czasów pop artu. A że wówczas zafascynowany byłem Andy Warholem i jego sitodrukami, próbowałem stworzyć coś swojskiego, bardziej topornego. Wpadłem na pomysł, że stworzę obrazy, ołtarz nowych świętych. Na jednej z wystaw w Galerii Most na Starym Rynku na mojego św. Franciszka, czyli Michaela Jacksona z małpką, jakiś zbulwersowany widz rzucił się z siekierą i wyrąbał dziurę. To był chyba 1992. MARILYN MONROE (fot. 1) to szablon z 1989! MM pryskałem początkowo po Starej Ochocie, głównie na pl. Narutowicza. Z czasem po całej Warszawie, na ASP, UW i potem np. w Łodzi, Krakowie, we Wrocławiu. E.T.: Jakie emocje towarzyszyły Ci przy odbijaniu szablonów, zwłaszcza tych pierwszych? Waciak: Odbijałem te pierwsze pod osłoną nocy, zawsze mając potwornego pietra. E.T.: Najlepszym przykładem owego pietra może być taka historia... Waciak: Szablon z SOLIDARNOŚCIĄ i z męskim przyrodzeniem powstał po pierwszych wygranych przez opozycję demokratycznych wyborach.

Ewelina Tomczak: Stencils on the Diploma - where did you get this idea from? And why did you focus on the icons of music and film? Waciak: I suppose my adventure with the Orange Alternative and earlier with punk influenced my artistic expression. After 1989 TV was officially playing MTV programmes, so suddenly new pop stars became new idols of the crowds. For me it was a little bit like pop art and being fascinated with Andy Warhol and his screen printing technique at the time, I was trying to create something more solid, more ‘myself’. That’s how I came up with the idea of creating pictures, something like altars of new saints. On one of my exhibitions in Most Gallery in the Old Town my work presenting ‘my’ Saint Francis, that is Michael Jackson with his monkey turned out to be so appalling for one visitor that he cut a hole in it with an axe. I think it was in 1992. MARYLIN MONROE (photo 1) was made in 1989! E.T.: How did you feel while making your stencils, especially the first ones? Waciak: The first ones I made only at night, when it was already dark, and still I was really frightened all the time. E.T.: The best story to illustrate how scared you were could be... Waciak: The incident with a stencil of SOLIDARNOŚĆ with male genitals which I made after the first democratic elections in post-War Poland, won - of course - by the opposition.

241

O c h ota ata k uje !

Warszawski przewodnik  
Warszawski przewodnik  

Przewodnik darmowy

Advertisement