Page 226

Paulina Świątek

30

BEMOWO - FRAGMENTY Obszar warszawskiego Bemowa, podobnie jak innych dzielnic położonych z dala od centralnych rejonów miasta, postrzegany jest przede wszystkim jako teren peryferyjny, poza głównym szlakiem turystycznym, sypialnia dla tysięcy warszawiaków. O specyfice miejsca decyduje głównie powstałe w latach 70. i 80. budownictwo z wielkiej płyty, tworzące plątaninę do niedawna szarych blokowisk, otrzymujących w ostatnich latach w procesie termomodernizacji wielobarwne elewacje o niecodziennych zestawieniach kolorystycznych. Wkraczając w przestrzeń dzielnicy, odnaleźć można obiekty oraz fragmenty zagospodarowania wskazujące na bogatą historię i wielowątkową tożsamość miejsca. Eksploracja terenu ujawnia liczne kontrasty. Z betonowymi blokowiskami sąsiaduje drewniana zabudowa: wzniesionego w latach 30. XX w. Osiedla Łączności na Boernerowie oraz parterowych budynków Osiedla Przyjaźń z lat 50. na Jelonkach. Ślady przeszłości odnaleźć można na Fortach Bema, będących elementem wzniesionej w XIX w. carskiej Twierdzy Warszawa, otoczonych dziś nowo powstałymi zamkniętymi osiedlami. Opuszczone ostańce ceglanej zabudowy zachowały się chociażby na terenie osiedla Nowe Górce. O dawnej funkcji obszaru Bemowo Lotnisko świadczą zapomniany budynek wieży kontroli lotów czy też betonowe płyty pasa startowego, spełniającego dziś rolę osiedlowego bazaru o specyficznym klimacie. Swoistą mozaikę dzielnicy budują także różnego rodzaju praktyki kreatywnego przekształcania przestrzeni publicznej, od tworzenia miejsc pamięci, przez oddolne inicjatywy upiększania otoczenia, aż po przykłady street artu, pojawiającego się nie tylko w naturalnym dla siebie środowisku blokowisk. Poniższy katalog prób estetyzacji przestrzeni publicznej o różnorodnych funkcjach, niekiedy komentarza do rzeczywistości, stanowi subiektywną, alternatywną,

BEMOWO - FRAGMENTS As it usually happens with distant neighbourhoods of any city, Bemowo - which is situated quite far for the centre is perceived by many as a district almost outside Warsaw borders. Most buildings in that area were built in the 1970s and 1980s with the use of prefabricated concrete blocks, which is as far from nice and cosy as you can get. However, in the last few years this jungle of grey buildings had been revived during the process of thermoinsulation which was then followed by painting the new elevations in many colours and shades. Among the buildings in Bemowo, you’ll find many objects and signs showing the district’s interesting history and multi-plot identity. The more you explore, the more contrasts you’ll encounter. What adds to this Bemowo mosaics are all the projects and attempts of creativity in public space which are made not only in the closest surroundings of the local highrises. What I have written here is a subjective, alternative tale about Bemowo and the ways people here try to beautify their neighbourhood; what is presents is just one way of perceiving the city - through the prism of its f r a g m e n t, of one part of a bigger organism.

226

Wayside shrines, such a characteristic part of Warsaw landscape, in Bemowo are hidden among the highrises and as a result sometimes remain unnoticed. That’s a shame because they are en element which emphasises the district’s place in history and its cultural continuity. These wayside shrines include one from 1916 (photo 1) or with St Christopher, from 2002 (photo 2).

Warszawski przewodnik  

Przewodnik darmowy

Advertisement