Page 223

Warsaw City Alive

animacją artystyczną. Podwórko wciąż służy realizacji wielu artystycznych projektów inicjowanych przez Fundację. Na największej ścianie znajduje się obecnie praca autorstwa Michala Skapy (fot. 10) - czeskiego artysty, który odwiedził Warszawę na zaproszenie Vlepvnetu. Duży, kolorowy mural powstał w ramach realizowanego obecnie projektu Elevatory. Ta ściana jest jednym z najbardziej żywych miejsc realizacji projektów streetartowych, dlatego nie należy się dziwić, jeżeli za kilka miesięcy znajdzie się na niej zupełnie inna praca. Wcześniejszy mural, zatytułowany Cztery pory roku, zachował się na niej niewiele ponad miesiąc (więcej o nim w tekście Ignacego Strączka). Tuż obok, przy ulicy 11 Listopada 18, znajduje się potężny napis Freak Revolt (fot. 11). Mimo sporych rozmiarów, łatwo go przegapić, bowiem namalowany został na bocznej ścianie kamienicy, na wysokości ok. 4-5 metrów. Biały napis wykonany został prawdopodobnie szerokim pędzlem lub wałkiem. Prosta technika i dobitny tekst doskonale oddają klimat towarzyszący tej dzielnicy. Po spacerze czas na zasłużoną kawę. Można zatrzymać się na nią w Bistro na rogu ulic 11 Listopada i Stalowej lub w jednym z lokali przy ulicy Inżynierskiej. Przedstawiony przeze mnie „szlak” to oczywiście tylko mała próbka tego, co kryje w sobie Praga. Może jednak posłużyć za dowód, że nie jest to niebezpieczna dzielnica, której należy się bać i omijać z daleka. Wręcz przeciwnie! Ma ogromny potencjał i ukrywa wiele niespodzianek, a żeby je odkryć wystarczy odrobina chęci… nie odwagi.

Marta Śmigielska | córka, siostra, przyjaciółka… wkrótce żona. Warszawianka z dojazdu - w stolicy mieszka od ośmiu lat. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytety Warszawskiego. Od dawna pasjonatka i obserwatorka sztuki publicznej i ulicznej.

Right next door, at ul. 11 Listopada 18, you’ll find a huge sign: Freak Revolt (photo 11). Look closely, because in spite of its size it’s easy to miss - it was painted on a side wall of the building on the approx. 4th meter. This white sign was probably painted with a wide brush or a paint roller. This simple technique and strong message are probably the best summary of the neighbourhood. Now that we’ve finished our walk, it’s coffee time. I would recommend having it in Bistro on the corner of ul. 11 Listopada and ul. Stalowa or in one of many nice place along ul. Inżynierska. The route I have presented is of course only a tiny bit of what Praga has to offer. Still, I hope that even after seeing this little you now understand that Praga is not an area to be avoided but just on the contrary! It has incredible potential and hides a lot of surprises that are just waiting to be discovered. So don’t be afraid, just explore!

Marta Śmigielska | a daughter, a sister, a best friend... soon to be a wife. Arrived to Warsaw 8 years ago and has lived here ever since, she graduated from the Warsaw School of Economics and Warsaw University. She has been an enthusiast and observer of public and street art for a long time.

223

nie ta k a P R A G A stras z na , gdy j ą maluj ą !

Warszawski przewodnik  
Warszawski przewodnik  

Przewodnik darmowy

Advertisement