Page 179

Warsaw City Alive

Powie mi ktoś jak zrobić szablon? Malowanie POLONIA czy KSP w koronie mi się nudzi już - pisze na forum kibiców jeden z użytkowników. To fakt, inaczej niż w przypadku Legii, fani z Konwiktorskiej nie dorobili się rozpoznawalnych wzorów szablonów. Tymczasem jednym z częściej spotykanych na ścianach znaków kibiców Legii jest melancholijnie wpatrzona w przechodniów postać mężczyzny, czasem dodatkowo opatrzona datami 1947-1989. To Kazimierz Deyna, wieloletni zawodnik Legii Warszawa, ale też Manchesteru City, zmarły tragicznie w wypadku samochodowym. Na północnej ścianie stadionu przy Łazienkowskiej 3 znajduje się tablica upamiętniająca piłkarza, w najbliższym czasie w okolicy stadionu ma też stanąć jego pomnik.

Michał Sobieszuk | Studiowałem italianistykę na UW, ale życie zawodowe związałem bardziej z językiem angielskim. Po latach pracy jako lektor zaczynam nowy rozdział jako przewodnik miejski. Organizuję wycieczki rowerowe dla cudzoziemców po mniej utartych warszawskich szlakach, co jest  konsekwencją moich dwóch miłości: do miasta i rowerów.

word pamiętamy (a Polish for We remember). Another interesting thing is that when the Warsaw Uprising murals come in, it seems as if the hostility between the football fans of Legia and Polonia didn’t exist: for both groups the courageous fight of Uprisers in 1944 is a sacred thing. That’s why when you walk along the wall of the stadium in ul. Konwiktorska, you’ll see no graffiti showing there’s a football fans ‘spray war’ in Warsaw. Why? Because the whole wall is simply covered with graffiti praising the Warsaw Uprising soldiers (photos 4, 5). Can someone tell me how to make a stencil? Painting POLONIA or KSP in a crown has begun to bore me - asks one Polonia fan on an Internet forum. It’s true that - contrary to Legia fans, Polonisa supporters don’t really have recognisable stencils. One of the most commonly seen signs of Legia fans is a stencil of a melancholic man looking at passers-by. The man sometimes has 1947-1989 next to him. It’s Kazimierz Deyna, a Legia player for many years (and then of Manchester City), who died in a tragic car accident. On the north side wall of the stadium at Łazienkowska 3 there’s a memorial plaque commemorating the club’s hero and in the near future Deyna’s monument will be built next to the stadium.

Michał Sobieszuk | I studied Italian Philology at Warsaw University, but my professional life has more to do with English. After having worked as a language instructor for many years, I’m now opening a new chapter in my life: I’ve decided to be a Warsaw city guide. I organise bike trips for foreigners, which lead through the less known parts of Warsaw. It’s a natural consequence of my two greatest loves: for this city and for bikes.

179

W ars z awa F anatyc z na

Warszawski przewodnik  

Przewodnik darmowy

Warszawski przewodnik  

Przewodnik darmowy

Advertisement