Page 171

Warsaw City Alive

najciekawsze, można znaleźć schodząc do podziemi i idąc przejściem prowadzącym w kierunku ul. Tunelowej. Na początek warto zauważyć graffiti i rysunek przedstawiający ząb - jeden wykonany markerem niedaleko kas SKM i WKD, a drugi przy wejściu na jeden z peronów. Wśród graffiti przy peronach warto poszukać filaru, na którym znajduje się praca Krika przedstawiająca postać wykonaną w charakterystycznym dla artysty komiksowym stylu, a także ludzik autorstwa Ludzika (fot. 4). To charakterystyczny motyw pojawiający się w wielu miejscach w Warszawie. Prawdopodobnie ma on związek z Antifą, czyli anarchistycznymi bojówkami o antyfaszystowskich poglądach. Nie wychodząc z podziemi, warto zwrócić uwagę na graffiti przedstawiające wyciągniętą rękę z dłonią zaciśniętą w pięść, wykonane przez Kripoe z berlińskiej grupy CBS (fot. 2). Motyw ten obecny jest także w innych miejscach na świecie, np. w Berlinie czy Istambule. Warto dojść aż do wyjścia przy ul. Tunelowej, żeby zobaczyć dość dużą, okrągłą vlepkę kolektywu Massmix, która - dzięki swojej abstrakcyjnej formie i żywym kolorom - buduje niewątpliwy kontrast z szarym przejściem (fot. 3). Przemieszczając się po podziemiach, można zobaczyć też kilka szablonów o charakterze polityczno-społecznym, takich jak Start islamizacji Europy czy Stop nalotom na Irak. Efemeryczny charakter tych prac powoduje, że ta swoista galeria ciągle się zmienia i tym samym zwraca uwagę na podatność takich przestrzeni na street art. Równocześnie wskazuje na potrzebę zmiany w tej przestrzeni. Warszawa Ochota Wśród graffiti przy peronach warto poszukać filaru, na którym znajduje się praca Krika (fot. 4), przedstawiająca postać wykonaną w charakterystycznym dla artysty komiksowym stylu, a także ludzik autorstwa Ludzika. Należy przyjrzeć się samemu budynkowi stacji. Niewątpliwie stanowi on dość ciekawy przykład architektury modernistycznej (fot. 5). Obecnie prezentuje się w odnowionej wersji, po remoncie w 2009 roku, dzięki czemu bliższy jest wyglądowi pierwotnemu. W projekcie Arseniusza Romanowicza

ground passage which leads to ul. Tunelowa. The first piece of art is graffiti and a drawing of a tooth - one of them made with a marker not far from SKM (Fast Urban Railway) and WKD (Warsaw Commuter Railway) tills and the other just at the entrance to one of the platforms (photo 1). Most probably it is connected with Antifa, which is an anarchist group with anti-fascist ideology. Before you leave the passage look up to see a graffiti of an arm stretched out with a clenched fist made by Kripoe from Berlin’s team CBS (photo 2). This motive you’ll also spot in other cities of the world, like Berlin or Istanbul. Don’t leave the passage yet but go to the exit at ul. Tunelowa, where you’ll see quite a big and round street art sticker made by Massmix collective. The sticker has an abstract form and lively colours and it’s is a great contrast to the grey surroundings (photo 3). Walking around this passage you’ll also spot some stencils. Evanescent character of these works make this gallery always-changing and at the same time shows how street art perfectly fits here. Moreover, it also shows that this space needs to be re-designed. Warszawa Ochota (Warsaw Ochota Station) Among graffiti works here you should look for a pillar with Krik’s and Ludzik’s pieces on it (photo 4). You could also climb up and take a look at the building itself - it is definitely an interesting example of modernist architecture (photo 5). It was renovated in 2009 so today it looks more like just after the opening. One of the most interesting features of this project made by Arsenius Romanowicz and Piotr Szymaniak between the years 1954-1962 is the roof: it has a shape of parabolic-hyperbolic shell which makes you think about a bird flying away.

171

P r z eja z dem

Warszawski przewodnik  

Przewodnik darmowy

Warszawski przewodnik  

Przewodnik darmowy

Advertisement