Page 164

POSK.CZ PO K.MYKACH K.myki są w rzeczy samej kamykami, ale nie takimi znowu zwykłymi. To kamyki z historią i kamyki zwycięskie. W 2007 roku zdobyły III miejsce w konkursie na mebel dla parków warszawskich i od tamtej pory dumnie zaległy na Polu Mokotowskim i przy Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. K.myki, projektu Michała Kwasieborskiego (fot. 3), wbrew pozorom z kamieniem mają niewiele wspólnego, gdyż powstały z laminatu, dzięki czemu bardzo łatwo można je powielać i rozrzucać po parkach. To jedna z niewielu warszawskich propozycji dla tych „mniejszych” użytkowników, K.myki nie są bowiem pokaźnych rozmiarów. Kto nie lubi siedzieć tak nisko lub czuje się nie w tej skali, ten zawsze może ćwiczyć kondycję i przenosić je w różne miejsca, choć najlepiej w zasięgu wzroku, bo K.myki najlepiej czują się (i prezentują) w grupie. POSŁUCHAJ ŁAWKI Jest ich 15. Prawdopodobieństwo, że znajdziesz się w pobliżu jednej z nich, zawsze gdy nachodzi Cię ochota na posłuchanie Chopina, jest znaczne. Są czarne, granitowe i pewnie łatwo by je można było przeoczyć, gdyby nie to, że te ławki mówią. Ba! One mówią czystym Chopinem (może po roku już nie tak czystym, ale to wciąż Chopin). Powstały z okazji obchodów Roku Chopinowskiego w 2010 roku i stoją w miejscach symbolicznie związanych z kompozytorem. Najbardziej wymowna wydaje mi się ta na tzw. Skarpie (skwer Bohdana Wodiczko przy Tamce). Ze względu na sąsiadów - Akademię Muzyczną im. Chopina i Muzeum Chopina - może czuć się najbardziej wyróżniona. Wyróżnia ją też na pewno dwoistość zastosowania - po całym dniu służby warszawiakom spragnionym muzyki, zamienia się w towarzysza nocnych szaleństw warszawskiej młodzieży, która nie wiedzieć czemu, upodobała sobie imprezowanie w rytm Ballady f-moll op. 52; 42” (fot. 4). POSZEPCZ Z SZEPTACZAMI... ...w Parku Odkrywców przy Centrum Nauki Kopernik. Szeptacze to instalacja Elżbiety Wierzbickiej (fot. 5), dzięki której w centrum Warszawy rozbrzmiewają dźwięki natury - odgłosy burzy, szum strumieni i lasów. Do niedawna Szeptacze wchodziły w interakcję

J.MP ON P.BBLES K.myki (P.bbles) designed by Michał Kwasieborski are indeed pebbles but quite extraordinary ones. In 2007 he was awarded 3rd prize in the Park Furniture Competition for Warsaw and since then his P.bbles have proudly stood in Pole Mokotowskie Park and near the Centre for Contemporary Art. They were originally made of laminate and so were easy to copy and place in various parks. Those who prefer sitting higher or feel too small when sitting on P.bbles can always move them somewhere else - however it’s best to stay within the eyesight as they feel (and look) best in a group (photo 3). LISTEN TO A BENCH There are 15 of them and sooner or later you’ll probably spot one. They are black and made of granite and you could possibly miss them if not for the fact that they speak (or rather sing) in pure Chopin (maybe not so pure after already one year, but it’s still Chopin). They were made to accompany celebrations of the Chopin’s Year in 2010 and can be found in places connected with the composer. I think the one on Skarpa in the most thought-provoking (on Bohdan Wodiczko Square near ul. Tamka - photo 4).

164

WHISPER WITH THE WHISPERERS... ... in the Discovery Park at Copernicus Science Centre. Whisperers is an installation by Elżbieta Wierzbicka (photo 5) thanks to which now in the centre of Warsaw true sounds of nature can be heard: storm noises,

Warszawski przewodnik  

Przewodnik darmowy

Advertisement