Page 142

o tym, że gdy dzierżony przez króla miecz dotknie podstawy, na której stoi posąg, nastąpi koniec świata. Komentarze uczniów: Jest to ważny pomnik, ponieważ król Zygmunt III Waza przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy; Miałeś Kraków w dupie, teraz stoisz na słupie; Jest to najważniejszy punkt wycieczek, widoczny z daleka, rzuca się w oczy, na pewno symbol Warszawy. Równie ważnym punktem wycieczek i najważniejszym chyba symbolem naszego miasta jest warszawska Syrenka (zobacz także tekst Weroniki Krystoń). Jedna z kilku jej wersji znajduje się na Rynku Starego Miasta, trzy minuty marszem (ul. Świętojańską) od Kolumny Zygmunta. Pomnik Syrenki na Rynku jest niestety tylko kopią - oryginalna rzeźba wykona została przez Konstantego Hegla i obecnie znajduje się w Muzeum Historycznym m. st. Warszawy. Kopia została postawiona ze względu na bardzo zły stan techniczny i liczne uszkodzenia oryginału, których doświadczył on podczas aktów wandalizmu. Podobizna Syrenki od 1390 roku widniała w herbie Warszawy, z Syrenką związanych jest też kilka legend, dlatego też na wszystkich pomnikach przedstawiana jest ona z mieczem i tarczą, aby w razie potrzeby mogła bronić miasta. Tak wyrazili się o niej młodzi ludzie: Ta syrenka ma męskie rysy twarzy, widać, że jest odważna. Ma miecz, którym będzie walczyć za Warszawę; Jest za mała, wszystkiego dobrze nie widać, ma też za mały biust, należałoby go powiększyć; Uważam, że Rynek jest dobrym miejscem dla niej, bo tutaj kiedyś było centrum miasta. Ostatnim punktem wycieczki, wcale nie najmniej ważnym, jest Pomnik Bohaterów Warszawy, zwany warszawską Nike (fot. 8). Znajduje się on na skarpie przy ul. Nowy Przejazd (najlepiej jest cofnąć się do Kolumny Zygmunta III Wazy i zejść ul. Senatorską). Warszawska Nike nawiązuje do greckiej bogini zwycięstwa - Nike z Samotraki (obecnie jej rzeźba znajduje się w Muzeum w Luwrze) i jest dziełem socrealistycznego rzeźbiarza Mariana Koniecznego. Stanęła ona początkowo (w 1964 r.) na placu Teatralnym, w miejscu Pałacu Jabłonowskich, lecz po jego rekonstrukcji w roku 1997 przeniesiono postument koło Trasy W-Z. Nike usytuowana jest na 14-metrowym cokole, dzięki czemu, wedle zamysłu autora, wygląda jakby płynęła w przestworzach. Płynie. Zatacza się. Twarz przedstawionej kobiety ma dziewczęce rysy, ponieważ wzorowana była na twarzy córki Koniecznego. Natomiast miecz, który trzyma w jednej ręce, ma długość dwóch

for Warsaw; I think she’s too small, you can’t see everything properly and her breasts are too small - they should be bigger too; In my opinion this is a good place for her, as it used to be the centre of the city. The last, but not least, stop on our way is the monument of Heroes of Warsaw, also called the Warsaw Nike (photo 8). It is standing on aside of a hill near ul. Nowy Przejazd (that best way to get there is to go back to the Column of King Zygmunt III Waza and go down ul. Senatorska). The Warsaw Nike is associated with the statue of Nike, the Greek goddess of victory - Winged Victory of Samothrace (currently the statue is kept in Louvre, Paris). The Polish version was made by a sculptor Marian Konieczny. My students had various opinions about the statue: She looks strange. Her pose is an invitation. She’s got better tits than the Mermaid, She’s asking for help, for money; She’s got big arms - maybe she shot up or went to the gym and took steroids; What is she crying? Warsaw! Fight! Don’t give up! - she’s a brave, courageous girl; Are we finished? Let’s go for a beer! This is how your people just entering their adult life understand and perceive art in public space. It would be good if you, dear reader, could verify their comments. Have fun and good luck with discovering the symbols of Warsaw.

142

Jagoda Masłoń | a Warsaw-born graduate from Pedagogy at Warsaw University. Currently she’s a postgraduate student of Logopedics in TWP Warsaw School of Pedagogy and works as a school counselor in Complex of Schools of Electronics and High Schools. She likes travelling and history of art.

Warszawski przewodnik  

Przewodnik darmowy

Warszawski przewodnik  

Przewodnik darmowy

Advertisement