Page 139

Warsaw City Alive

gdyż z której strony by na niego nie patrzeć, zawsze celuje w obserwatora. Dosłownie czuje się na sobie jego lufę. Natomiast część pokazująca współczesnych mieszkańców jest mniej zrozumiała. Aby dotrzeć do kolejnego obiektu, najlepiej skorzystać z autobusu linii 157 (w stronę Centrum) i dojechać do przystanku Chłodna (przystanek na żądanie). Na skrzyżowaniu ulic Chłodnej i Żelaznej znajduje się duża instalacja rzeźbiarska pt. Kładka pamięci (fot. 3) odsłonięta we wrześniu 2011 roku. Została ona zaprojektowana przez Tomasza de Tusch-Leca oraz postawiona na miejscu, gdzie w latach okupacji niemieckiej znajdowała się drewniana kładka łącząca tzw. małe i duże getto żydowskie. Instalacja stanowi część mitologii tej okolicy, gdyż powstanie w getcie warszawskim jest najbardziej znanym powstaniem żydowskim. Projekt ma na celu rewitalizację (upiększenie, odnowę) części dzielnicy Wola. W całej okazałości kładka najlepiej prezentuje się po zmroku (Wieczorem wygląda zupełnie inaczej), gdyż włączana jest znajdująca się między dwiema parami słupów iluminacja świetlna emitowana przez urządzenia światłowodowe. To nie jest piękne, nie tyle szpeci, ale podobne jest do konstrukcji budowlanej, nie przypomina to kładki. Nie wiadomo co to jest, jakieś słupy. Na miejscu obecnej instalacji, znajdowała się wcześniej inna praca nawiązująca do niegdyś obecnego tu getta - Wielokropek autorstwa Anny Baumgart i Agnieszki Kurant. Niedaleko, przy ul. Chłodnej 34 (koło Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej) znajduje się niewielkich rozmiarów, czarno-biały minimalistyczny mural pt. Tam była kładka (fot. 4). Wykonał go Adam X, a odsłonięty został w 2007 roku przez Marka Edelmana, w 64. rocznicę powstania w getcie warszawskim. Przez młodego odbiorcę może być odebrany bardziej jako słup ogłoszeniowy, smutny w swojej prostocie. Aby dojechać do kolejnego symbolu Warszawy, należy z tego samego przystanku (Chłodna) wsiąść do autobusu 157 i przesiąść się na placu Starynkiewicza w tramwaj w stronę Centrum i tam też wysiąść. Można także przejść się ulicą Żelazną w kierunku przystanku Wola-Ratusz, tam wsiąść do tramwaju dojeżdżającego do stacji Metro Ratusz Arsenał i przesiąść się w metro. Cel podróży - stacja Metro Centrum. Schody ruchome poprowadzą bezpiecznie na tzw. patelnię, miejsce przesiadek wielu mieszkańców Warszawy.

so-called small and big Jewish ghettos used to be under the German occupation. The best time to come and see it is after it gets dark (at night it looks so much better), as that’s when the illuminated optical fiber installation connecting the two posts is turned on.It’s not ugly, nor beautiful. It just doesn’t look like a footbridge, more like an installation on a building site; It’s hard to say what it is - just some street posts. Not far from there, at ul. Chłodna 34 (next to the Sanitary-Epidemiological Station) you’ll see a small black-andwhite minimalistic mural entitled The footbridge was here (photo 4). It was made by Adam X and unveiled in 2007 by Marek Edelman (second leader of the 1943 Warsaw Ghetto Uprising) on the 64th anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising. Still, for some young people it looks more like an advertising column, very sad in its simplicity. Our next stop: Centrum underground station. Usually everybody is in a hurry here, but still this very colourful, abstract mural on the left hand side (if you’re leaving the underground) manages to attract people’s attention (photo 5). It’s dedicated to a famous Warsaw citizen - Maria Skłodowska-Curie and the anniversary of her receiving the Nobel Prize. It was designed and painted by Igor Aqualoopa Chołda. All her tools (i.e. a microscope, test-tubes, laboratory flasks, syringes) have been painted in a way that makes them difficult to find. Many people walk past it every day but they seem not to notice it. When we’re in a hurry we don’t have time to look closely; Its abstract style and many bright colours give you energy for the day and at the same time remind about a such a great person as Maria Skłodowska-Curie; They could have put an information plaque describing what is actually painted here; some people might now know who that is - even our guide took Maria SkłodowskaCurie for King-Kong; This mural is abstract art, presents something is unusual way, it’s colourful - it’s really cool.

139

S ymbole W ars z awy w s z tuce public z nej

Warszawski przewodnik  
Warszawski przewodnik  

Przewodnik darmowy

Advertisement