Page 124

Magda Kubecka

16

warszawscy brikolerzy [Brikolaż powstaje z połączenia różnych materiałów oraz technik produkcji. Francuskie słowo bricolage oznacza tyle, co majsterkowanie; chodzi o kreatywne wykorzystanie przedmiotów i materiałów, które ma się pod ręką, w nieoczekiwanych miejscach i kontekstach, zapominając o ich pierwotnym zastosowaniu. Czasownik bricoler używany jest w takim znaczeniu jak angielski zwrot do it yourself, zrób to sam.] Pasja majsterkowania, chęć zmiany, marzenie o byciu artystą, nadmiar wolnego czasu, nuda, tęsknota za pięknem, chęć zaimponowania innym... Powody, dla których ludzie podejmują interwencję estetyczną w swoim otoczeniu, mogą być bardzo różne. Jednak to, że przestrzeń publiczna staje się miejscem ekspresji twórczej zwykłych ludzi, jest faktem. Idąc ulicami Warszawy i rozglądając się uważnie na boki, można nabrać przekonania, że miasto zamieszkuje bardzo wielu rękodzielników, estetów i praktyków recyclingu. Wszyscy oni, choć mogą nie zdawać sobie z tego sprawy, tworzą grupę warszawskich brikolerów. żeby było swojsko Kobiety układają kwiaty i przypinają kolorowe wstążki wokół świętej figury. To widok powszechny w wiejskim krajobrazie pól, łąk i krętych dróżek. Część z takich przydrożnych figur Matki Boskiej przywędrowało do stolicy, by w swoich kolorowych szatach, polnych kwiatach i błyskotkach ustawić się na skwerach i podwórkach przy ruchliwych ulicach. Również figury, które były tu już wcześniej, zaczęły zmieniać się na wiejską modłę. Nie widać opiekunów tych kapliczek; świece, kwiaty, ozdoby i naczynia pojawiają się nie wiadomo skąd i kiedy. Kim są ci mieszkańcy Warszawy, którzy tęsknią za swojskością i wiejskimi rytuałami?

Local bricoleurs - DIY in Warsaw [The French word bricolage could be translated as ‘creative DIY’, an interesting and unusual utilisation of things and materials, which we have right at hand, in unexpected places and contexts forgetting about their primary purpose.] Passion for DIY, a need for change, dream of becoming an artist, too much free time, boredom, longing for beauty, wanting to impress others - all of these can be the reason why some people decide to do something creative about their environment. One way or the other, we can definitely observe that public space is becoming a place for artistic expression of ordinary growing number of people. Walking through the streets of Warsaw, you can start to think that this city is inhabited by many craftsmen, aesthetes and recycling fans; and all of them - even though they probably don’t realise it - form a group of Warsaw bricoleurs. to feel at home

124

Women are standing around a sacred statue and decorating it with flowers and colourful ribbons. It’s something you’ll very often see in the countryside among fields and country roads. Now some of these roadside figures of Virgin Mary have been brought to the capital to stand with their colourful clothes, flowers and jewellery on squares and courtyards hidden from the noise of busy streets.

Warszawski przewodnik  
Warszawski przewodnik  

Przewodnik darmowy

Advertisement