Page 1


IZBERIMO BODIMO ŽIVLJENJE KI JE LEPO TO JE TO


ZEMLJA

HVALA TI

MIR

HARMONIJA


DELFIN

ÈUDOVITO

NEDOLŽEN OTROK

DRUŽINSKA LJUBEZEN


VEÈNOST

LJUBEZEN DO LJUDI

LJUBEZEN

SREÈA


RESNICA

SONCE HVALEŽNOST

Vir: www.masaru-emoto.net, www.hadousa.com/comparisons.html

LJUBEZEN IN CENJENJE

voscilnica  

voscilnica

voscilnica  

voscilnica