Page 1


Javna tribina, Kino Mosor, 20. rujna 2010.


Ĉast nam je pozdraviti drage nam goste • Legende kluba • Vodstvo NK Dinamo • Novinare

• Političare • Nevladine udruge • Javne osobe • Navijače • Sve dobronamjernike


Zakljuĉci prva javne tribine “Dinamo sutra” Tribina grada Zagreba, 30. kolovoza 2010.

• Tražimo Statut NK Dinamo na uvid – objavljen u medijima, 15. rujna 2010.

• Želimo animirati simpatizere i navijače na akciju preustroja NK Dinamo • Proširiti krug sudionika rasprave stručnim ljudima

• Pripremiti prijedloge poboljšanja ustroja – javna tribina “Zajedno za Dinamo”, 20. rujna 2010.

• Pokrenuti društveno korisne akcije – dobrovoljno davanje krvi Petrova 3, 11. rujna 2010.


Teme • Postojeći Statut NK Dinamo Zagreb • Svjetski trendovi u ustrojstvu klubova • Vizija


Statut NK Dinamo Zagreb • U potrazi za Svetim Gralom... • Zašto je toliko bitan? • Zašto je bio tajan? • Zajedno za Dinamo, prava ĉlanova?


Nedostatak demokratskih mehanizama • Skupština bira samu sebe • Izvršni odbor odlučuje o samome sebi • Skupština de facto nije najviše tijelo kluba • Gdje su temeljna ĉlanska upravljaĉka prava? • Gdje je demokratsko zastupanje i očitovanje volje? • Sva tijela odgovaraju Skupštini, osim uprave • Sportski direktor kao fantomsko tijelo kluba


Postojeći ustroj IZVRŠNI DOPREDSJEDNIK, SPORTSKI DIREKTOR odgovornost

izbor

IZVRŠNI ODBOR

izbor Izvršnog odbora

proširenje Skupštine

SKUPŠTINA


Skupština, vrhovno tijelo NK Dinama


Tiha privatizacija IZVRŠNI DOPREDSJEDNIK

Sportski direktor

Nadzorni odbor

BRAT IZVRŠNOG DOPREDSJEDNIKA

ŠOGOR IZVRŠNOG DOPREDSJEDNIKA

Menadžer igrača

Marketing

SIN IZVRŠNOG DOPREDSJEDNIKA

NEĆAKINJA IZVRŠNOG DOPREDSJEDNIKA


Problemi • financijska netransparentnost • kršenje Statuta i zakona RH • upitan legitimitet • nepotizam, klijentelizam

• de facto privatni klub • marginaliziranje i otuđivanje članstva

• nedostatak odgovornosti


Ostala pravna nesuglasja • Neizvršavanje statutarne obveze obaviještenosti članstva • Nema javnosti rada, posebno Skupštine

• Ne postoji neutralnost po pitanju politike i vjere • Ne provode se stegovne mjere za vrijeme kaznenog progona • Ne sankcionira se očit sukob interesa


Moguća rješenja • U akte unijeti demokratske mehanizme, IZBORE • Afirmirati Skupštinu kao istinski najviše klupsko tijelo • Afirmirati javnost rada, obaviještenost ĉlanstva i javnosti

• Unijeti u akte Udruge više sankcija, definirati odgovornost i djelokrug rada tijela te nadzorne mehanizme


Teme • Postojeći Statut NK Dinamo Zagreb • Svjetski trendovi u ustrojstvu klubova • Vizija


Kako to rade drugi... • Barcelona • Benfica • Bayern • Green Bay Packers


Barcelona • Klasična udruga građana • Jedan od četiri španjolska kluba izuzetih iz privatizacije

• “Više od kluba” • Više od 170.000 ĉlanova

• Stalan rast broja članova • Mehanizam opoziva članova uprave • Maksimalno dva mandata od po 4 godine


Benfica • 218,216 registriranih ĉlanova • članarina više od 30 milijuna eura godišnje! • 2006. godine u Guinessovoj knjizi rekorda kao klub s najviše članova • u svakom portugalskom mjestu postoji „Benficin dom“ u kojem je moguće učlanjenje u klub • uprava se bira na 3 godine, bez ograničenja mandata • nominacija za izbor mora biti potpisana od strane najmanje 250 redovnih članova kluba • financiranje kluba: – 45% članarine, ulaznice i godišnje pretplate, – 20% tv prava, – 35% prodaja suvenira, sponzori, ostalo


Bayern •

Većinski udio i kontrolu u tvrtkama MORA zadržati klub/Udruga članova – 50%+1 dionica (kod Bayerna cca 90%)

Kriterij stručnosti za upravljački tim

Udruge članova moraju osigurati u svojim Statutima da su ĈLANOVI oni koji izabiru glavnog direktora tvrtke, ili čak sve članove upravljačkih struktura.

Postoje smjernice o obvezama, pravu glasa i upravljanju različitim dijelovima kluba

– poznavanje financijskih poslova, – iskustvo u računovodstvu, medijima itd.

– smjernice za sazivanje Skupštine članova, – za Izvršni Odbor – Nadzorni Odbor

Skupština članova definirana je kao najviša institucija u klubu.


Green Bay Packers • jedini ameriĉki profesionalni klub koji je neprofitna organizacija • od osnutka 1923. godine u vlasništvu članova • trenutačno 112.158 članova • klub iz malog grada na sjeveru SAD-a, simbol države Wisconsin • najuspješniji klub NFL-a s 12 osvojenih naslova • stadion rasprodan u posljednjih 15 godina uprkos velikoj hladnoći • na listi čekanja za ulaznice 83.000 navijača


Teme • Postojeći Statut NK Dinamo Zagreb • Svjetski trendovi u ustrojstvu klubova • Vizija


Ispravna vizija • “Planovi britanske vlade o udjelu navijača u vlasništvu klubova odlična su ideja” --- Michel Platini

• “Sve nogometne klubove bi trebali kontrolirati i njima upravljati članovi kluba, odnosno navijači, sukladno demokratskim principima.” --- UEFA “Vision Europe”

• “Barcelonin sustav je dobar i, dapače, zašto ne bismo razmislili o takvoj varijanti” --- Mirko Barišić

• “...neka Dinamo ostane vlasništvo sviju navijaĉa i graĊana cijele Hrvatske” --- Zdravko Mamić, VL, 26.08.2007


Pozitivna akcija • Upoznati navijače i simpatizere s njihovim pravima i izboriti se za ta prava • Prekinuti stvaranje razdora među navijačima Dinama • Privući navijače ideji članstva i sudjelovanja u radu kluba

• Vratiti vjeru u Dinamo kao zagrebački i hrvatski ponos • Tražiti podršku medija u promicanju pozitivnih ideja


Je li previše željeti? •

Demokratski i transparentno ustrojen klub?

Klub temeljen na tradicionalnoj zagrebačkoj poslovnoj izvrsnosti?

Klub gdje se na pozicije dolazi znanjem, radom i obrazovanjem?

Dinamo o kojem odlučuju svi dinamovci?

Sustavan rad na proširenju klupskog članstva?

Klub koji aktivno sudjeluje u aktivnostima civilnog društva?

Klub čije će utakmice biti zabava za cijele obitelji, s vrhunskom uslugom na stadionu?

Klub koji istinski skrbi o svojim legendama?


Je li previše tražiti? • Klub koji ne krši ili zaobilazi zakone RH? • Klub čiji je Statut javan i čije se kršenje sankcionira? • Klub u kojem na najvažnijim funkcijama sjede obrazovani i kompetentni ljudi bez obzira na prezime? • Klub s rezultatskom vizijom? • Klub koji ne prodaje prije nego što se pojača? • Klub čija omladinska škola ne vrši pritisak na roditelje? • Klub koji služi kao primjer ponašanja?


Je li previše oĉekivati? • Otvaranje kluba prema navijačima? • Zajedništvo svih Dinamovih navijača?

• Buđenje Dinamovog navijačkog puka? • Zadovoljstvo običnog navijača time što je dio kluba? • Da naš Dinamo može opet postati institucija o kojoj se priča s ponosom i divljenjem?


Gdje smo sada? • financijska netransparentnost • kršenje statuta i zakona RH • upitan legitimitet, nepotizam, privatan klub • marginaliziranje i otuđivanje članstva

• nedostatak odgovornosti • zatvoren sustav


Kako do cilja? • Istražiti legalne puteve • Vršiti pritisak na klub da poštuje vlastiti Statut i prava članova • Saznati imena skupštinara • Saznati detalje o financijskom poslovanju • Popularizirati ideju • Predložiti poboljšanja Statuta


Poboljšanja Statuta • Interdisciplinarni tim • Korištenje iskustava drugih • Savjetovanje s pravnim stručnjacima • Savjetovanje sa stručnjacima za izbore • Savjetovanje s ekonomistima • Savjetovanje s revizorima • Ponos grada


Hvala na pa탑nji.


zajednozadinamo@gmail.com

zajednozadinamo  

ppt prezentacija zajedno za dinamo

Advertisement