Page 1

KATALOG ORGANIZACJI


Misją Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Inowłodzu jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, tworzenie środowiska wychowawczego w miejscu zamieszkania. Realizowana jest w różnych formach poczynając od pracy z rodzinami niewydolnymi wychowawczo do tych rodzin, które posiadają wiele umiejętności i  współpracują z nami jako wolontariusze. Prowadzimy przedszkole, organizujemy warsztaty profilaktyczno -edukacyjne, różne formy wypoczynku letniego i zimowego dla uczniów z terenu gminy . Prowadzimy edukację rodziców i dziadków, gdyż jest duże zapotrzebowanie na podniesienie kompetencji wychowawczych tej grupy dorosłych .W tym zakresie współpracujemyze szkołami , Gmninnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,Gminna Komisja Rozwiazywania  Problemów Alkoholowych. Włączamy się w organizowanie Kampanii Ogólnopolskich:” Zachowaj Trzeźwy Umysł “, “Postaw na Rodzinę”.  Realizujemy projekty ekologiczne i  dziedzictwa .kulturowego  gminy.Nasze projekty “

To projekt Średniowieczna Ballada  w ramach programu”Równac Szanse “ -2011 ,Wakacyjna reAnimacja “-2011 , Z wizytą u Króla Stasia”, O czym Dziadkowie śpiewli ,kiedy byli mali”,


Barbara Opacka.   Mieszkam  w Inowłodzu,  pieknej wsi położonej w dolinie Pilicy. Urzekli mnie przed laty ludzie tu mieszkający i krajobraz. Praca zawodowa stała się moją pasją ,którą udało mi się zarazić moje koleżanki i kolegów  z pracy ,a najwazniejsze rodziców moich uczniów. Stałam się liderem . Podejmowaliśmy wspólne zadania budowa szkoły, Urządzanie pracowni ,których mogły nam zazdrościć skoły miejskie. Dlatego przejście na emeryturę stało się tylko zmianą miejsca działania.  Szkołę zamieniłam nz organizacje pozarządowe. Ściśle wspólpracuję z TPD . Jestem Incjatorką i koordynatorką   projektów skierowanych do młodzieży.


Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców Związek Ochotniczej Straży Pożarnej w RP na Śląsku Opolskim Sekretarz OSP Ściborowice

Przewodnicząca Zarządu Gminnego TSKN w Strzeleczkach Ratownik Medyczny ● kordynuję pracą zarządu i 10 kół DFK ● Przewodnicząca DFK KomornikiMultiplikatro miedzynarodowych spotkań dla Łowkowice opiekunów i jednosek MDP &JFV


działania związane z podtrzymywaniem kultury i tradycji niemieckiej dziania w społeczności lokalnej dla MN i nie tylko współpraca i innymi mniejszościami w Polsce wsółpraca z Mniejszością Niemiecka w krajach Europy Środkowo  Wschodniej reprezentacja jednostki w uroczystościach ożarniczych

Sztandarowa akcja Młodzieżówki Miejszości Niemieckiej- BJDM Wielkie Ślizganie na lodowisku w Opolu akcja chatrytatywna dla dzieci z domów dziecka - akcja skupia ok 3ty. uczestników rocznie

Zimowy międzynarodowy obóz szkoleniowo - wypoczynkowy Lewin Kłodzki /Polska - Czechy - Niemcy/ 80uczestników uczy się zasad ratownictwa pracy w grupie współdziałania oraz nauk jazdy  na nartach


wiek uczestników 8 do 18 lat

Sobotnie kursy języka dla dzieci w wieku 6-11 lat, poprzez zabawę nauka o regionie i Heimacie, w języku niemieckim, 36 grup w województwie

Współpraca międzynrodowa  z jednostkami OSP i DJF oraz Grupy ratownicze m.in Joaniterhilfe międzynarodowe targi ratwnictwa i pożarnictwa


FUNDACJA

JEDYNKA

DZIECIOM

powstała w 2012 r. przy ZKiW nr 1 w Pelplinie

,,Pozwólmy dzieciom by każdy z nich stał się tym kim stać się może” Janusz Korczak

Fundację tworzą ludzie pozytywnie nastawieni do życia, którzy nie pozostają obojętni wobec potrzeb dzieci i młodzieży. Wspólnymi siłami chcemy wyrównywać szanse i rozwijać talenty dzieci.


Nasze działania:

Budujemy parkingi rowerowe

Ścieżki historyczne

organizujemy festyny

zbiórki publiczne

zajęcia rozwijające

spływy kajakowe Wierzycą


Stowarzyszenie KREUJĄCE RZECZYWISTOŚĆ…. Grupa 17 młodych ludzi z pasją do przeróżnych “rzeczy”, pragnąca działać oraz tworzyć rzeczywistość…, tylko taką pozytywną, w otaczającym nas mikro-świecie, czyli Kleszczelach. Nasze główne cele to: ● Wspieranie i podejmowanie inicjatyw kulturalnych i społecznych. ● Pobudzenie do kreatywnego działania oraz zaszczepianie chęci do pracy nad rozwojem kulturalnym i społecznym w środowisku lokalnym. ● Nauczanie różnych form artystycznych, rozwijanie zainteresowania sztuką i folklorem. ● Propagowanie idei międzykulturowości i poszanowania różnorodności. ● Stwarzanie szans do uprawiania krajoznawstwa i turystyki. ● Promowanie dorobku artystycznego, kulturalnego i muzycznego. Stowarzyszenie pomimo młodego wieku ma na swoim koncie wiele sukcesów opartych o inicjatywy mieszkańców Kleszczel. M. in. zrealizowaliśmy 6-cio miesięczny projekt Jak się nie przewrócisz to się nie nauczysz 2- z młodzieżą zajmującą się parkour/ freerun/ akrobatyką/ fire show/ tańcem, zorganizowaliśmy Wernisaż rysunków na wiaciegdzie ideą było promowanie młodych artystów z naszej gminy a dodatkowo udało nam się przywrócić do życia piękne miejsce- Wiatę na Rampie przy zabytkowym Dworcu PKP, warsztaty: Uszyj Misia z Krysią- na których młode mamy szyły misie swoim pociechom wg ich autorskich projektów. A teraz działamy dalej i tworzymy inne wydarzenia o których możesz więcej poczytać na: https://www.facebook.com/KreatorzyRzeczywistosci


Daria Chrzanowska- absolwentka Turystyki i Rekreacji na Politechnice Białostockiej. Po studiach wróciła do swojego miejsca na ziemi- Kleszczel i tam w sąsiedztwie żubra, zawodowo zajmuje się pracą z ludźmi w Miejskim Ośrodku Kultury i Rekreacji. Uwielbia pracę z młodzieżą oraz wsłuchiwanie się w rozmowy nieco starszych Pań i Panów na ławeczce. Poza pracą członek Stowarzyszenia Kreatorzy Rzeczywistośći. Odstresowuje się rąbiąc drzewo, a w mniej ekstremalnych przypadkach dziergając przeróżne cuda na drutach.


Jesteśmy stowarzyszeniem utworzonym jeszcze w XX wieku (dokładanie w 1998 roku), zatem z przymrużeniem oka można by powiedzieć, iż burze dziejowe przez „stulecia” kształtowały charakter naszej organizacji. 29 stycznia 2009 roku nastąpiły istotne zmiany, po erze bezruchu, pobudziliśmy na nowo do życia Stowarzyszenie Kulturalno-Ekologiczne Alternatywa…, poczynając od przekształcenia nazwy na: Stowarzyszenie Kulturalno-Ekologiczno-Turystyczne ALTERNATYWA (w skrócie:S.KET-Alternatywa), kończąc na nowych zarządzających. Mieszkamy w Gołdapi i na jej rzecz działamy, dobre wiatry sprawiły, że jesteśmy tu i teraz, by dokonywać zmiany na rzecz dobra wspólnego. Cele: Łączenie pokoleń Promowanie walorów Warmi i Mazur Działanie i pomoc w różnych projektach

    Aby wspierać innych, musimy być silni, dlatego nie obce są nam szkolenia i porozumienia ;)


W stowarzyszeniu jestem od Marca 2013 roku i pełnie funkcje przedstawiciela grupy młodzieżowej z projektu SMS (Spełnienie Mazurskich Snów)

Efekty naszej pracy: - Zorganizowaliśmy Quest o Gołdapi - Utworzyliśmy ścieżkę literacką OCALENIE - Wykonaliśmy talie kart ze zdjęciami hoteli, restauracji, schronisk młodzieżowych itp. z ich adresami dla turystów - Polsko-Angielski przewodnik po Gołdapi i okolicach Zajęcia w których uczestniczyliśmy - Rajd po Puszczy Rominckiej i warsztaty turystyczne - Warsztaty fotograficzne - Kursy jezyka Angielskiego - Wyrabianie z wosku - Rzeźbienie w drewnie


GMINNE CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI W SAMBORCU Kim jesteśmy? Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu to samorządowa jednostka kultury, której głównym zadaniem jest aktywizacja kulturalna społeczności lokalnej, rozpoznawanie i odpowiadanie na potrzeby tej społeczności, realizowanie inicjatyw oddolnych oraz ochrona i propagowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, tradycji i folkloru.

Co robimy? Organizujemy różnego rodzaju zajęcia kulturalne skierowane do różnych grup wiekowych, imprezy kulturalne o różnym zasięgu: regionalnym i ponadregionalnym, animujemy czas wolny dzieciom i młodzieży oraz wyrównujemy szanse edukacyjne poprzez realizację różnego rodzaju projektów dotyczących edukacji pozaformalne (m.in. RSz, MwD, DL itp.)


Dla kogo jesteśmy? Istnienie naszej organizacji jest związane z potrzebami kulturalnymi konkretnej społeczności. Pracujemy z ludźmi i dla ludzi:)

O mnie:) Marta Szpyra - pracownik GCKSiR w Samborcu:

Jestem animatorem kultury z powołania:) Pracuję z ludźmi i dla ludzi. Sprawia mi to wielką przyjemność. Najciekawszym elementem mojej animacyjnej pracy jest kontakt z żywiołem, jakim jest młodzież. Razem z grupą młodzieży z terenu Gminy Samborzec współtworzę nieformalną Młodzieżową Grupę Działania, która może pochwalić się kilkoma projektowymi sukcesami. Mamy za sobą treningi kreatywności, ogniowe igraszki, streetartowe ekspersje i urzędowe wizyty:) Prywatnie uwielbiam taniec, zwłaszcza ten z ogniem oraz podróże w czasie (najchętniej w rejon średniowiecza) oraz przestrzeni (wszędzie i gdziekolwiek).


“Hładyszka” “Hładyszka” to  nazwa  glinianego  dzbana  do zbierania śmietany,  a  w  Kleszczelach taki  napis  widnieje  na  budynku  Miejskiego  Ośrodka  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji, wzbudzając zainteresowanie wśród odwiedzających miasteczko. Każdy  z  Państwa  znajdzie,  to  coś  dla  siebie.  To,  tu  możemy  obejrzeć  jedną  z  największych kolekcji  ametystów  w  Polsce,  ale  również  kryształy  górskie,  malachity  i  opale.  W  kamieniach tych   są  zawarte  i  obrazy  Picassa,  i  pejzaże  polne,  morskie,  wizerunki  Matki  Boskiej  z Dzieciątkiem.  Podświetlone  dają  prawdziwy  sezam piękna… Wystawa  rzeźby  Sławomira  Smyka,  to  kolejna  propozycja ośrodka  kultury.  Artysta  uważa  się  za  współtwórcą  swoich prac,  bo  jak  mówi  -  pierwszym  twórcą  jest  natura.  Ja  tylko obnażam  formę  drzemiąca  w  drewnie,  którą  wyrzeźbiła sama  natura  -  mówi  -  zdejmuję  tylko  niezbędne  warstwy, by dostrzec  do  właściwego  piękna  i   wydobyć  duszę  drewna. Najczęstszym tematem rzeźb jest kobieta. Można się tu napić kawy, herbaty. W  każdą  sobotę w ośrodku odbywają się zajęcia plastyczne skierowane do dzieci i młodzieży. Aktualnie  Miejski   Ośrodek  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji  w Kleszczelach   realizuje  Projekt  “Kleszczele,  królewskie miasto  na  kresach”,  który  zakłada  utworzenie  pieszego szlaku turystycznego. Zapraszamy do Kleszczel...


Małgorzata Zubik  -  lubi  smak   i  zapach  swojskiego  chleba,  mazanie  farbami  po  arkuszach papieru.  Z  wykształcenia  pedagog  kulturoznawca,  pracuje  w  Miejskim Ośrodku  Kultury, Sportu i Rekreacji   w  Kleszczelach.  Koordynator  kilku  projektów  o  charakterze społecznym.  W  ostatnim czasie   wspólnie  z  młodzieżą  przygotowała  spektakl  na  podstawie   powieści  “Panna  Nikt”,  w ramach  projeku  StreeTEATR.  W  wolnych  chwilach  działa  w  Stwoarzyszeniu  Kreatorzy Rzeczywistości, gdzie oddaje się pasji tworzenia nowych zdarzeń.


UKS “Szapiro” działa od 1998r. przy Zespole Szkół w Przebrodzie. Głównym celem klubu jest organizacja czasu wolnego oraz różnych form aktywności ruchowej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Suwałki. Oprócz działań rekreacyjno - sportowych klub realizuje projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży np: “Są z nami w wartościach co w życie nieść chcemy - Śladami 2 pułku Ułanów Grochowskich” . Klub współpracuje z szeregiem instytucji kulturalno - oświatowych co umożliwia dzieciom z terenów wiejskich udział w różnych imprezach kulturalno-oświatowych - wyjazdy do kina,na basen. Dzięki pozyskiwaniu dotacji organizowanych jest szereg cyklicznych imprez, między innymi: letnie obozy sportowe dla dzieci z najuboższych rodzin, turnieje piłki nożnej,festyny integracyjno - sportowe itp.


Anna Wizgo, jestem nauczycielem z 20-letnim stażem. Pracuję w małej wiejskiej szkole, jako nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej. Ponadto prowadzę zajęcia z doradztwa zawodowego.Jestem osobą aktywną, uwielbiam pływanie oraz jazdę na nartach. Wolny czas najchętniej spędzam z rodziną i na spacerach z moim czworonogiem. Od 15 lat działam w UKS “Szapiro” , którego jestem założycielką i wieloletnim prezesem. W ramach klubu realizuję wiele działań dla dzieci i młodzieży, między innymi: obozy letnie, turnieje piłki nożnej, festyny sportowo - rekreacyjne,itp


Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Przystań www.silprzystan.pl jesteśmy organizacją OPP "Przystań" to nazwa Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych, które zostało założone w marcu 2007 roku w Ulanowie. Inicjatorami powstania organizacji byli nauczyciele, realizujący projekt "Tratwą ku przyszłości" w ramach Programu "Równać Szanse", dofinansowanego przez Polsko - Amerykańską Fundację Wolności i Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Celem organizacji jest aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego, inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji i kultury, ekologii i ochrony przyrody, rozwoju kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki oraz kultywowanie lokalnych tradycji. NASZE GŁÓWNE DZIAŁANIA ● ●

realizacja programów równać szanse organizacja spływów kajakowych ● organizacja akcji charytatywnych ● organizacja wyjazdów na narty

Zarząd stowarzyszenia Jan Kosior Waldemar Kokoszka Irena Serafin Alina Mróz Małgorzata Musiał


JK - w stowarzyszeniu od 2007 r. Byłem koordynatorem OKG RS 2008 - Echa flisackich spławów|.


Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette’a To jedyna organizacja w Polsce, która działa na rzecz osób dotkniętych zespołem Tourette’a. Zespół Tourette’a jest wrodzonym zaburzeniem neurologicznym, które charakteryzuje się występowaniem licznych tików motorycznych i głosowych. Zazwyczaj tiki przybierają łagodną postać, jednak w cięższych przypadkach symptomem choroby może być mimowolne przeklinanie lub wykonywanie nieprzyzwoitych gestów. Nazwa zaburzenia pochodzi od nazwiska francuskiego neurologa i neuropsychiatry Gillesa de la Tourette’a, który w roku 1885 w czasie swojej pracy w szpitalu Salpetriere w Paryżu opisał dziewięć przypadków tego zespołu. Początkowo sądzono, że Zespół Tourette’a występuje bardzo rzadko. Obecnie wiadomo, że dotyka on 1-5 na każde 1000 - 10 000 osób (wg różnych statystyk). Zespół Tourette’a występuje we wszystkich kulturach oraz grupach etnicznych. Badania wskazują, że występuje on 3- 4 razy częściej wśród mężczyzn niż kobiet.

Nasza misja: Stowarzyszenie wspiera osoby cierpiące na Syndrom Tourette’a i ich rodziny poprzez ułatwianie wzajemnych kontaktów oraz gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o naturze tego schorzenia i możliwościach terapii. Dla realizacji tych celów stowarzyszenie prowadzi działalność informacyjną i wydawniczą oraz współpracuje ze specjalistami i instytucjami działającymi w sferze edukacji, opieki zdrowotnej i badań naukowych. Więcej informacji na: www.tourette.pl Aktualnie trwa ogólnopolska kampania społeczna pod hasłem „VINCENT CHCE BYĆ SOBĄ Z SYNDROMEM TOURETTE’A”, przygotowana przez Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette’a oraz firmę dystrybucyjną Aurora Films. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi publicznej na osoby z zespołem Tourette’a, dzięki czemu zwiększy się świadomość występowania zaburzenia i zmniejszy się lęk społeczny przed osobami chorymi. Kampania może też działać w sposób terapeutyczny dla osób z syndromem, dodając im odwagi i zwiększając samoakceptację oraz poczucie własnej wartości. W ramach kampanii stworzony został film, którego bohaterem jest młody mężczyzna z zespołem Tourette’a. Zapraszamy do obejrzenia: http://www.youtube.com/watch?v=Oi4-Lp5FrdM oraz śledzenia strony Kampanii na Facebooku: https://www.facebook.com/vincentchcebycsoba


O mnie: W Stowarzyszeniu działam od kilku lat. Pełnię funkcję wiceprezesa. Oprócz mnie w pracę Stowarzyszenia zaangażowanych jest jeszcze kilka osób. Pracujemy społecznie i tworzymy zgrany zespół ludzi z pasją. Aktualnie czeka nas duże wyzwanie - realizacja pierwszego projektu z grantów szwajcarskich, którego celem będzie powstanie sieci liderów lokalnych działających na rzecz osób z zespołem Tourette’a na swoim terenie. Jestem jego koordynatorem. Prywatnie mieszkam od niedawna w Legionowie, pracuję w Warszawie.

Katarzyna Wróbel


Beata Szewczyk. Kim jestem? Beata Szewczyk - specjalista ds promocji w Centrum Kultury i Promocji w Bardzie, polonista i bibliotekoznawca, biblioterapeuta i animator kultury. Autorka  i koordynatorka 7 projektów w ramach programu  Równać Szanse (5 w ramach RKG i 2 w w ramach Działajmy Razem), współzałożycielka stowarzyszenia “Bardo.Kultura” (w rejestracji), a wcześniej lokalnego oddziału TRAD “Szansa”. 14 lat doświadczenia w realizacji projektów grantowych, 24 lata pracy z młodzieżą , najpierw jako nauczyciel, potem bibliotekarz i animator kultury.Radna poprzedniej kadencji. Moja praca - moja pasja. Moja praca - zarówno zawodowa, jak i społeczna, polega głównie na animowaniu środowiska lokalnego w zakresie mobilności społecznej i kulturalnej. Praca to moja pasja i wlaściwie nie oddzielam działalności zawodowej od społecznej. Tam, gdzie kończą się moje możliwości zawodowe, zarówno ze względów finansowych (niski budżet mojej macierzystej instytucji kultury) jak i personalne (mała liczba współpracowników), zaczyna się moja działaność społeczna. Na szczęście ludzi pragnących realizować swoje pasje i chcących pracować na rzecz swojego środowiska lokalnego, lokalnego, nie brakuje w Bardzie. Sukcesy. Jednym z największych sukcesów w ciągu ostatnich lat mojej pracy była realizacja projektu “Od Marcowych  migdałów do Pstrąga w migdalach” , zrealizowanego przez moją instytucję - przy ogromnym  wsparciu społeczności lokalnej - w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego Równać Szanse 2011. W jego ramach odbyla się impreza MARCOWE MIGDAŁY RAZ JESZCZE z udziałem reżysera filmu “Marcowe migdały” Radosław Piwowarskiego. Impreza nawiązywała do realizacji niektórych scen z tego filmu w Bardzie. To były niezapomniane przeżycia, a mobilność lokalnej społeczności zaowocowała zawiązaniem najpierw grupy nieformalnej “Bardo.Kultura, a następnie utworzeniem stowarzyszenia o tej samej nazwie (obecnie w rejestracji).


Witam, od 18 lat pracuję w bibliotece. Czytanie od zawsze było moim drugim życiem i byłabym szczęśliwa gdybym mogła łączyć pasję z pracą, ale to mit, że bibliotekarz może w pracy czytać.


Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Wiskitki Stowarzyszenie  powstało  z  inicjatywy  grupy  przyjaciół.  Może  i  stąd  podświadomie   wzięła  się  nasza  nazwa. Dorastaliśmy  razem  w  sąsiedztwie  Bolimowskiego  Parku  Krajobrazowego.  Skończyliśmy  różne  szkoły  i  uczelnie. Część  założyła  rodzinę  i  osiągnęła  stabilność  zawodową.  Postanowiliśmy  zrobić  coś  więcej  niż   tylko  wspólne grillowania :).  Cieszymy  się ogromnie,  że dołączyło do  nas  kilku  młodszych  zapaleńców  i  udało  się. 26.02.2009 r. Sąd  w Warszawie zarejestrował nasze stowarzyszenie i mogliśmy rozpocząć działanie. Przede  wszystkim  chcemy  pobudzić  lokalną społeczność  do  działania. Jest tak wiele do zrobienia w naszej  okolicy,  w  naszej  gminie.  Szanujemy  w  naszej działalności  różne  poglądy  i  opinię.  Nie  obrażamy  się  i nie  krytykujemy  tylko  dlatego,  że  ktoś  ma  odmienne zdanie  od  nas.  Znajdzie  u  nas  miejsce  każdy  komu zależy na aktywnym działaniu w sferze społecznej. Nasz  działalność  całkowicie  opiera  się  na dobrowolności.  W  każdym  momencie  zapraszamy wszystkich  chcących  działać  społecznie.  W  każdym momencie  z  tej  działalności  można  zrezygnować  bez podania przyczyny. NASZA MISJA Powołując  do  życia  Stowarzyszenie  Przyjaciół  Gminy  Wiskitki  chcieliśmy  obudzić  aktywność  mieszkańców  naszej gminy. Naszą  misją  jest  tworzenie  warunków  do  pełnego  rozwoju  osobistego,  zawodowego,  społecznego   i obywatelskiego mieszkańców Gminy Wiskitki. NASZA WIZJA Chcemy, aby nasza organizacja miała istotny wpływ na życie społeczne w Gminie Wiskitki i całym regionie. Zmierzać  będziemy  do  profesjonalizacji  naszych  działań  w  sferze  organizacyjnej,  personalnej  i   finansowej.   Nie zapomnimy  jednak  o  ogromnej  wartości  drobnych  inicjatyw  o  charakterze   akcyjnym   integrujących  członków stowarzyszenia i aktywizujących lokalną społeczność. NASZE DZIAŁANIA: PROGRAM “KUŹNIA TALENTÓW” Chcemy, aby dzieci i młodzież na wsi miały równe szanse z rówieśnikami z miasta. PROGRAM “BUDZIK” Chcemy, aby mieszkańcy aktywniej włączali się w życie lokalnej społeczności. www.wiskitki.org www.facebook.com/wiskitki.org


JAKUB KAMIŃSKI

trener, szkoleniowiec,  menedżer,  społecznik, ojciec, mąż - człowiek wielu żywiołów Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Wiskitki Prezes ∙ Od luty 2009 do chwili obecnej Najważniejsze projekty: Młodzieżowe Centrum Kultury Od czerwiec 2012 do chwili obecnej Projekt  w  ramach  programu  Równać  Szanse Polsko-Amerykańskiej  Fundacji  Wolności.  Jego celem  jest  podniesienie  kompetencji  społecznych grupy  25  osób  w  wieku  z  Gminy  Wiskitki  i  Gminy Puszcza Mariańska Artystycznie ku przyszłości II od lipiec 2012 do grudzień 2012 Zajęcia dodatkowe  dla  dzieci  z  Gminy  Wiskitki  mające  na celu rozwój kompetencji  społecznych  i poczucia  własnej wartości od lipiec 2011 do grudzień 2011 Projekt  współfinansowany  ze  środków  Wojewody  Mazowieckiego.  Celem:  rozwój   kompetencji   społecznych   i wzmocnienie  poczucia  własnej  wartości  u  20  dzieci  z  południowej  części  Gminy  Wiskitki.  60  godzin   zajęć plastycznych, tanecznych i muzycznych pod okiem doskonałych instruktorów. PGK "Żyrardów" Sp. z o.o. Kierownik Biura Obsługi Klienta ∙ Żyrardów ∙ Od luty 2008 do chwili obecnej EDUKACJA Szkoła Trenerów Biznesu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Rocznik 2010 ∙ Warsaw, Poland Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Rocznik 2005 ∙ Politologia ∙ Warsaw, Poland Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Rocznik 2004 ∙ Marketing i Zarządzanie ∙ Płock, Poland Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Żyrardowie Rocznik 1999 ∙ Żyrardów PRYWATNIE zakochany od 17 lat w tej samej kobiecie; twórczy choć zabiegany ojciec 6-letniej Julki i 3-letniego Piotrusia HOBBY gra na gitarze, technologie informacyjne i komunikacyjne www.facebook.com/jakub.krzysztof.kaminski


Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Wsi “Nasze Dzieci”:

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1.  prowadzenie   Zespołu  Szkół-  Publiczna  Szkoła  Podstawowa  im.  Batalionów  Chłopskich   od  2000  r., Publiczne Gimnazjum w Ursynowie oraz Zespołu Wychowania Przedszkolnego od 2008 r., 2. pisanie i prowadzenie wielu projektów pozalekcyjnych; 3. prowadzenie zajęć, szkoleń, imprez, obozów, kursów edukacyjnych dla dzieci i dorosłych, 4. organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych, 5. organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi, 6. popularyzacja idei rolnictwa ekologicznego, 7. wspieranie rozwoju gospodarczego wsi i tworzenia nowych miejsc pracy, 8. wspieranie działania Koła Gospodyń Wiejskich, 9. promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia, 10. pomaganie innym szkołom przeznaczonym do likwidacji w założeniu stowarzyszeń.

Do kogo działanie jest skierowane? Organizujemy  zajęcia,  szkolenia,  kursy  edukacyjne,   imprezy  sportowe,  turystyczne  i  kulturalne  dla dzieci, młodzieży  i  dorosłych.  Ponadto  utworzyliśmy  “Klub  Wolontariusza”,  w  którym  działają  uczniowie  klas gimnazjalnych i młodzież ponadgimnazjalna z Ursynowa i okolic.

Nasze działania: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.


Imię i nazwisko: Aleksandra Kielich

Co robię:

- nauczyciel języka polskiego w ZS w Ursynowie; - wychowawca kl.V PSP; - oligofrenopedagog, - opiekun świetlicy; - redaguję gazetkę szkolną “Nasze Dzieci”; - prowadzę kronikę szkolną; - członek Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Wsi “Nasze Dzieci”; - współtwórca wielu projektów edukacyjno-wychowawczych realizowanych w ZS w Ursynowie; Hobby:

- dobra książka; - teatr; - film.


Dariusz Szewczyk Jestem bibliotekarzem. Pracuję w gimnazjum. Mieszkam w Bardzie. W chwilach “natchnienia” piszę bajki. Zbiór opowieści napisanych przeze mnie nosi tytuł “Opowieści Bajdulinka”. Na podstawie tych utworów opracowaliśmy razem z żoną program  “Z  Bajdulinkiem w Krainie dziecięcej wyobraźni, który przestawiam poniżej.

„Z Bajdulinkiem w krainie dziecięcej wyobraźni” organizator: Centrum Kultury i Promocji w Bardzie lokalizacja: Bardo Ponad 80 dzieci z  gminy Bardo wędruje - razem z bohaterem  bajki napisanej przez mieszkańca Barda – przez  krainę dziecięcej wyobraźni, a w tej wędrówce towarzyszą im rodzice i opiekunowie, uświadamiając sobie, jak ważny jest kontakt dziecka z książką i wspólne „aktywne czytanie” Bardzo wiele dzieci - choć ma w domu jakieś książeczki, które są im czytane - dopiero podczas projektu miało możliwość twórczego czytania, z wchodzeniem  w role, czy w konwencje, wymyślaniem dalszego ciągu, przeżywaniem czytanych im bajek na poziomie konkretyzacji twórczej  - w działaniu, tworzeniu. Teraz dzieci swoją twórczą aktywnością dzielą się z dorosłymi, zapraszając ich do wspólnego przeżywania i odtwarzania świata Bajdulinka, poprzez zabawy w glinie, działania plastyczne, kreację ruchem i dźwiękiem, czy wspólne wymyślanie dalszych losów bohaterów bajki. A rodzice dodatkowo dowiadują się na konsultacjach, jak twórcza aktywność może przełożyć się na powodzenie dziecka w życiu i co zrobić, aby ja u dziecka rozwinąć. Końcowym rezultatem projektu będzie wydanie bajki ze wspólnie wypracowanymi efektami prowadzonych zajęć w postaci konspektów, scenariuszy,  ilustracji i zdjęć. W ramach projektu dzieci w wieku przedszkolnym z  gminy Bardo mogą wędrować  - razem z bohaterem  bajki napisanej przez mieszkańca Barda  Dariusza Szewczyka – przez  krainę dziecięcej wyobraźni, a w tej wędrówce mogą im towarzyszyć rodzice i opiekunowie. Jak? Zapraszamy na naszą imprezę, żeby dowiedzieć się więcej i wspólnie zwiedzić krainę dziecięcej wyobraźni.


Łukasz Szczepańczyk: Co robimy? Kibice Legii noszą koszulki z napisem “Nie mówię szeptem, gdy mówię skąd jestem”. Nasza misja to działać tak, by ludzie z naszego miasteczka nie mówili szeptem skąd są. Stowarzyszenie IKS - Inkubator Kreatywności Społecznej - to grupa ludzi, którzy schylają się, gdy nie trafią do kosza na śmieci, to ludzie, którzy po 2 miesiącach studiowania w Warszawie nie śpiewają na imprezach “Tak się bawi, tak się bawi STOLICA”. To grupa ludzi, którzy o północy śpiewają “Armaty pod Stoczkiem zdobywała wiara….” i są dumni, że są stąd. Ale dumę muszą popierać mocne argumenty, to że wspomnienia z rodzinnego miasta nie dotyczą tylko picia piwa na skwerku (takie miejsce gdzie wszyscy piją), dlatego animujemy, kreujemy nową rzeczywistość. Życie, które wypełnione jest ciekawymi zajęciami dla różnych grup społecznych, uczymy historii poprzez gry miejskie i spacery multimedialne, tworzymy wystawy, spektakle, musicale i inne fanabarie, które wypełniają sale widowiskowe do maksimum….. a po tym wszystkim idziemy na piwo. Bo najważniejsi są ludzie.


STOWARZYSZENIE NA RZECZ EKOROZWOJU WSI “NASZE DZIECI” Stworzyliśmy: -Publiczne Gimnazjum; - Publiczna Szkołę Podstawową im. Batalionów Chłopskich; - Zespół Wychowania Przedszkolnego

Działamy dla: - dzieci i młodzieży; - Mieszkańców Ursynowa i okolic; -Siebie i wszystkich którzy tego chcą:)


MAŁGORZATA MAJ -lat:nawet mąż nie pamięta:)(i dobrze!); - adres: Puszcza Kozienicka; - co robię: ➢ nauczyciel w Zespole Szkół w Ursynowie, gdzie uczę m.in: historii i wos-u, ➢ członek Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju wsi “Nasze Dzieci”, ➢ wychowawca klasy VI PSP; -hobby: sport, dobra książka; Poza tym szczęśliwa mama 2-letniej Natalki i “szczęśliwa”(żeby nie było) żona Karola.

Katalog organizacji  
Katalog organizacji  
Advertisement