Page 1

Klar borgerlig tale i Gladsaxe Byråd Stem personligt Henrik Sørensen

Idræt for bredde og elite Gladsaxe skal være en god idrætskommune med gode forhold for bredde og eliteidræt. Idræt giver os alle meget. Både motion men også det fællesskab som klubberne giver. Vi vil styrke foreningslivet med bedre tilskud til foreningerne, så klubberne kan give deres medlemmer endnu bedre tilbud.

Gladsaxe bruger 1.000 kr mere på administration end Gentofte og Frederiksberg om året pr. borger. Det svarer til 65 millioner kroner. Penge, som kunne bruges til skatelettelser uden dårligere service.

Slut med lukkedage Det skal være slut med lukkedage i daginstitutionerne.

Vi vil derfor arbejde for, at der kommer nærpolitistationer i områder, der er specielt hårdt ramt af bandekriminalitet. I Gladsaxe er det Værebro Park og Høje Gladsaxe. En konstant tilstedeværelse af politi vil stresse de kriminelle og forhindre dem i at begå nye forbrydelser. De få kriminelle skal ikke have lov til, at ødelægge det for mange lovlydige borgere.

Det kalder vi betalingsring ad bagdøren. En ekstra skat på bilister er ødelæggende for vækst og nye arbejdspladser i Gladsaxe og Storkøbenhavn. Vi skal investere i bedre trafikløsninger for biler, kollektiv trafik og cykler.

Folkeskolen skal udfordre eleverne på deres evner. Niveauet skal hæves. Ingen må forlade folkeskolen uden at kunne læse, skrive og regne.

Letbanen betyder, at vi i Gladsaxe skal betale 530 millioner mere i grundskyld de næste 30 år.

Vi skal have sat en stopper for bandekriminaliteten i Gladsaxe med skyderi på åben gade. Alle i Gladsaxe skal kunne færdes trygt på gaden.

Vi konservative sagde nej til en betalingsring og vi siger nej til planerne om en trængselsafgift for at køre på vejene i København.

Vi skal ikke beskatte os til færre arbejdspladser.

Vi vil arbejde for fortsat gode idrætsanlæg i Gladsaxe og udbygge de eksisterende i de kommende 4 år. Vi vil arbejde for at udvide hal 2 på Gladsaxe Stadion samt arbejde for et rostadion i verdensklasse ved Bagsværd Sø.

Et sikkert Gladsaxe

Nej til betalingsring ad bagdøren

I dag arbejder forældre på mange forskellige tidspunkter, også når daginstitutionerne i dag er lukket. Det skal ændres. Åbningstiderne skal tilpasses forældrenes arbejde ikke omvendt. Det skal være slut med lukkedage, og åbningstiderne skal udvides så forældre, der arbejde i f.eks. butik også har et pasningstilbud. Forældre skal have bedre muligheder for at vælge mellem private og offentligt pasningstilbud. Jeg vil arbejde for, at der indføres en pasningscheck, så forældre frit kan vælge de tilbud, der passer dem bedst. Frit valg og konkurrence giver bedre tilbud end monopol.

Letbane – et spild af skattekroner Et flertal i Byrådet vil bygge en letbane igennem Gladsaxe. Det siger vi konservative nej til. Letbanen vil skære Gladsaxe midt over, og skabe trafikkaos på Ring 3 og Buddingevej, fordi hastigheden nedsættes og veje lukkes. Kommunerne har udgivet en rapport, der viser, at samfundet taber flere milliarder kr. på en investering i en letbane. Et flertal i Byrådet vil betale letbanen ved at lade grundskatterne stige med 530 millioner kr. over de næste 30 år. 379 millioner af de 530 millioner kr. vil endda blive sendt til andre kommuner i udligning. Vi betaler i forvejen nok i udligning. En letbane er en forkert og dyr løsning for Gladsaxe, og spild af skatteborgernes penge. Derfor siger vi nej.

Vil du vide mere www.henriksørensen.dk

Da803p1  
Da803p1  
Advertisement