Page 1

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BÖRSHAJEN SVERIGE AB ANNONS

BÖRSHAJEN FÖ RVA LTA D I N A P E N GA R VÄ L

N o. 1 – JA N UA R I 2 0 1 7

INTERVJU MED

Lennart Olving

PROAKTIVT ID-SKYDD Eyeonid skyddar dig

VD, RAYBASED

SLÅ BÖRSPROFFSEN! Jan Öberg tipsar

RÄDDA BOLAGET

med företagsrekonstruktion

MOCKFJÄRDSHUS siktar mot börsnotering

B ör sh ajen @bor sh ajen

LÄS ÄVEN

LADDA SMART med bärbara bränsleceller

THE GREAT WILD ska förändra jaktbranschen

PETER NISSER Möt Investmentbolagets vd

BÖRSHAJEN – 1


Hjälp oss att hjälpa till! Klubbmobil.se är företaget som gör det lilla extra. Vi är mobilåterförsäljaren som gör det till något extra positivt att uppgradera och skaffa nytt. För varje telefon med abonnemang som du köper online av oss går nämligen 200 kronor direkt till att hjälpa till. Som köpare bestämmer du själv vart pengarna ska gå – till idrottsrörelser eller hjälporganisationer. Valet är fritt, syftet är gott. Vi är även ett företag som tar plats. Just nu söker vi utrymmen där vi kan visa upp hur vi gör skillnad. Så har du en tom yta i din butik, eller ett oanvänt område utanför att hyra ut – hör av dig till oss, så fyller vi det med positiv kraft.

Kontakt: magnus@klubbmobil.se

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

och var med och tävla om Jan Öbergs bok ”Slå börsproffsen! Tio steg till bättre aktieaffärer” Fem lyckliga vinnare dras den 31 januari. För tävlingsregler och annan info gå in på vår Facebooksida www.facebok.se/borshajen

BÖRSHAJEN

Börshajen

@ b o rs h a j e n

TÄVLA & VINN


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BÖRSHAJEN SVERIGE AB

LEDARE

”Någonstans mellan misslyckanden och drömmar fann jag mig själv”

N

är jag var 6 år flyttade jag från Köping till Stockholm där jag växte upp. Hela min uppväxt och skolgång fick jag höra att jag inte var ”tillräckligt bra”. Varje utvecklingssamtal var det samma visa: Jag hade inte ”tillräckligt bra betyg”, jag kunde inte ”hålla fokus på rätt saker under lektionen” och ”jag skulle aldrig lyckas med något om jag inte skärpte mig och fixade till mina betyg”.

Det mina lärare inte visste var att dessa ord skulle komma att jaga mig hela min uppväxt och få mig att känna mig underlägsen och otillräcklig. Under alla dessa år hade dom fel. Medan dom var för upptagna med att döma mig för att vara en rektangel bland massa cirklar, hände det något. Jag insåg att jag hade en enorm viljestyrka. Jag tänkte inte bli en siffra i statistiken eller någon annan styra mina förutsättningar. Samtidigt som jag kom till insikt med det bestämde jag mig också för att göra en vändning i mitt liv på utbildningsfronten och ge skolan en ärlig chans, och kom slutligen in på juristlinjen.

B örsha jen

@ borsha jen

fyra år av mitt liv i ett fyrkantigt klassrum, och hoppade av. Någonstans mellan misslyckande och drömmar fann jag mig själv och jag fann jag en låga som brann inom mig, starkare än något annat. Det jag har lärt mig och som jag vill att du nu lär dig är låt ingen säga åt dig vem du är och vad du kan bli. Ingen kan styra ditt liv förutom du. Du är ditt eget hinder och du är din egen ledstjärna. Det finns inget som är omöjligt och ingen dröm är för stor. Bestäm dig för något och gör en plan. Följ den planen. Lev inte för en dröm utan skapa dig den verklighet du vill ha. Jag är så trött på alla som trycker ner sina medmänniskor för att dom inte passar in i en mall som samhället skapat av vad som är rätt eller fel. Det finns inget rätt eller fel, det finns bara du, din vilja och din väg! Ju tidigare du inser det, desto större saker kommer du kunna uppnå. Följ alltid dina drömmar,

Mina två terminer på juristlinjen fick mig att förstå att jag inte var dålig i skolan, utan jag var riktigt, riktigt, riktigt kass. Det var inte för att jag var korkad, utan jag fick inte leva ut mitt fulla potential. Jag insåg att skolbänken var inget för mig. Jag hade för mycket energi och för många idéer för att spendera

A ndra Far had G r u n d are B ö rsh aj e n

INNEHÅLL

Krönika – Jan Öberg SIDAN 06

Tekniskt ID-skydd SIDAN 12

Möt FrontOffice-vd:n SIDAN 18

04 08 10 11 14 15 16

BÖRSHAJEN

REDAK TION Projektledare: Andra Farhad andra@borshajen.nu Skribenter: Joel Åhlén-Nyström, Annika Wihlborg, Moa Långbergs, Jan Öberg Art Director: Martin Isaksson, Ronja Willners

Revolutionerande fastighetsautomation  Det nya investmentbolaget  Ladda smart Jägarplattform mot börsen Cyxone börsnoterat Mot ljusa tider Rekonstruera mera 

­ ryck: Bold Printing, Stockholm, Bold Printing, T Malmö, Bold Printing, Borås, Daily Print, Umeå. Börshajen medföljer som bilaga i Dagens Industri januari 2017.

Börshajen Sverige AB. Rökerigatan 9, 114 59 Stockholm. Org. nummer: 559075-1003. E-post: andra@borshajen.nu. Växel: +46 (0) 707 32 94 99

BÖRSHAJEN – 3


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BÖRSHAJEN SVERIGE AB

4 – BÖRSHAJEN


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BÖRSHAJEN SVERIGE AB

Raybaseds system revolutionerar fastighetsautomationen – serietillverkning har startat

INTERVJU

Det Trollhättanbaserade teknikföretaget Raybased, som sedan januari 2016 är noterat på Aktietorget, har utvecklat ett trådlöst system för digitaliserad övervakning och styrning av fastigheter. Systemet innebär att fastighetsägare, fastighetsförvaltare och hyrestagare kan automatisera driften av de ytor och elektriska funktioner som de nyttjar och underhåller. Systemet kopplas upp mot internet och kan enkelt styras via en mobiltelefon, dator eller surfplatta.

R

TEXT ANNIK A WIHLBORG

aybased har utvecklat ett unikt, trådlöst

system för digitaliserad övervakning och styrning av alla elektriska funktioner i en fastighet. För t.ex. fastighetsägaren innebär detta att man får en automatiserad drift som möjliggör besparingar i såväl driftskostnader som energi. Raybaseds system generar själv signaler när någon elektrisk installation i en fastighet inte fungerar som förväntat. Detta gör att t.ex. en fastighetsskötare kan jobba mer direkt mot felet snarare än att vänta på att någon felrapporterar.

Marknadens interaktiva system Raybaseds trådlösa system är interaktivt. Systemet kan samla in och analysera realtidsinformation från givare, sensorer och andra uppkopplade enheter för att tillsammans med användaren skapa miljöer anpassade till användarens preferenser och beteende. Genom digitaliseringen får fastighetsägaren och hyrestagaren full kontroll av sin miljö. – Vårt system ger användaren realtidsinformation om samtliga elektriska installationer, vilket säkerställer att inomhusmiljön är på önskad nivå. Systemet är trådlöst och det enda som helt integrerats bakom eluttag, strömbrytare och termostater. Det är en lönsam investering för fastighetsägaren eftersom kostnaden för energi kan minska med uppemot 45 procent samt drift- och underhållskostnaderna med upp till 60%, säger Lennart Olving, vd på Raybased.

Sparar energi, sänker kostnader och erbjuder beslutsunderlag i realtid Hösten 2016 färdigställde Raybased den mjuk- och hårdvaruplattform som behövs för att systemet ska kunna installeras i stor skala. Storskalig serieproduktion, som nu påbörjats, innebär att Raybased står redo för en bred marknadslansering. Nu pågår dialog med flertalet presumtiva kunder, vilket innebär att det första och andra kvartalet 2017 kommer att bli händelserika för Raybaseds del. Under 2017 fortsätter Raybased att vidareutveckla produktions- och installationsprocesser samt marknadsorganisation. Marknadspotentialen bedöms vara mycket god i såväl Sverige som övriga Europa och USA. – Utöver energi- och kostnadsbesparingspotentialen tillför vårt system många mervärden för användaren. Om en frys eller ett kylskåp exempelvis skulle gå sönder meddelas fastighetsägaren eller lägenhetsinnehavaren direkt om hur läget är. Det gör att de kan åtgärda skadan direkt och slipper upptäcka den efter flera timmar eller dagar. De kan även fjärrstyra alltifrån uppvärmning till belysning via vårt system. Eftersom systemets sensorer reagerar på alltifrån värme till rörelse kan det även direkt meddela samtliga lägenhetsinnehavare om en brand skulle uppstå i en lägenhet i ett flerfamiljshus. Vårt unika trådlösa system ger helt enkelt alla typer av boende och fastighetsägare ett tillförlitligt beslutsunderlag i realtid, säger Lennart Olving. ▲

BÖRSHAJEN – 5


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BÖRSHAJEN SVERIGE AB

6 – BÖRSHAJEN


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BÖRSHAJEN SVERIGE AB

KRÖNIK A

Det vanligaste misstaget investerare gör! Hur du undviker att göra samma misstag

N

är jag började intressera mig för aktieinvesteringar gjorde jag som många andra i samma situation. Jag lockades av möjligheten att få mitt sparkapital att växa mer än det gjorde på bankkontot. På grund av att jag saknade kunskaper i hur aktiemarknaden egentligen fungerade och för att det fanns så kallade börsproffs som uttalade sig i olika tidningar, på radio och TV så försökte jag göra investeringar utifrån den informationen de försåg mig och alla andra med. Dessa auktoriteter ansågs av mig

och andra aktörer på marknaden som experter och därför följde vi dem som en grupp. Denna grupp kallar vi ofta för marknaden. Den mest kända beskrivningen av

marknaden som grupp är förmodligen Benjamin Grahams förenklade beskrivning av grupptänkandet på aktiemarknaden genom ”Mr Market” som beskriver den stora flocken av aktörer vilka alla gör i princip samma saker. Det är lätt att dras med och bli en del av flocken eller ”Mr Market” och det grupptänkandet som oftast känns tryggt för då är man inte ensam. Vi kan översätta Mr Market med det mer svenska, herr Marknad. Grupptänkande kan influera många olika delar av samhället och vid pressade situationer kan det leda till att dåliga beslut fattas. Ledare för grupper som påverkas av grupptänkande i investeringssammanhang är ofta de experter eller så kallade börsproffs som framkommer i medias rapportering och på olika forum. Många kan motstå grupptänkande

och att motstå ledare för ett grupptänkande, men över 60 procent av alla investerare har svårt att inte dras med och många av dessa personer vet inte

om att de har påverkats och agerat i likhet med gruppens agerande. Du är bättre förberedd om du tänker fritt från marknadens grupptänkande och fattar egna beslut baserade på egna analyser som inte färgats av marknaden. Därför bör du träna dig på att avvakta med beslut tills du har hunnit tänka igenom det hela, även vid de tillfällen när du tror att du måste göra något mycket snabbt Oftast behöver du inte agera så snabbt som du kanske tror. Därför är det bättre att tänka efter, i stället för att handla reflexmässigt. Det är ingen annan än du själv som tar

ansvar för dina investeringar. Du är alldeles ensam i dina beslut. Se därför till att förbättra dina kun-

skaper om marknadens psykologi och använd dem till din egen fördel. Lär känna dina egna svaga sidor och låt inte media och förståsigpåare påverka dina beslut. När vi människor är fria att göra precis vad vi vill, gör vi tyvärr ofta som andra. Känslostyrda aktiviteter skapar felaktiga prissättningar av aktier och överreaktioner på nyheter. Efter en tid korrigerar marknaden dessa fel när tillräckligt många investerare insett att det blivit fel. Felen kan givetvis vara både för höga och för låga priser i förhållande till det verkliga inneboende värdet hos bolaget. En orsak till att många gör dåliga affärer är att de köper aktier som för tillfället är på modet. En sådan flockmentalitet bygger ofta på att det skrivs mycket om en aktie eller bransch som just nu går bra, eller som har gått bra under en tid.

Resultatet blir att många går in samtidigt och kursen rusar. Detta beteende kan skada din eko-

nomi – det vet jag, för jag har själv gjort liknande dåliga affärer. Men jag har nu dragit lärdom av detta och vet nu att de berodde på dåliga kunskaper hos mig själv. Om du studerar hur aktiemarknadens aktörer agerar kan du förstå hur du själv ska bete dig för att skapa en vinstgivande hobby. Det absolut vanligaste och förmodligen det största misstaget investerare gör är att börja köpa aktier utan att läsa böcker om aktieinvestering och utan att utbilda sig till en investerare som kan slå börsproffsen. Det finns många böcker om börspsykologi, värdeinvestering och investeringsstrategier som innehåller kunskaper du inte har råd att vara utan. Mitt råd till dig är att du börjar utbilda

dig själv redan nu. Jag önskar dig riktigt stor framgång

på aktiemarknaden! Jan Öberg

Jan Öberg Amatör-investerare sedan början av 1980-talet. Författare till Slå börsproffsen! Tio steg till bättre aktieaffärer. Bloggare på www.aktierea.se och utgivare av informationsbrevet ”Aktiebrevet”.

BÖRSHAJEN – 7


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BÖRSHAJEN SVERIGE AB

Abelco Investment Group (publ) – ett nytt spännande investmentbolag

Abelco Investment Group (publ) investerar i tillväxtbolag i samband med omstruktureringar. Abelco är intresserade av företag inom flertalet branscher och områden såsom exempelvis industri, verkstad, teknik och digitala lösningar. Investeringar vid omstrukturering, förvärv eller börsnotering kan innebära både brygg- och direktfinansiering medan investeringar vid företagsrekonstruktion kan innebära finansiering av ackordslikvid och nytt rörelsekapital.

A

TEXT ANNIK A WIHLBORG

belco har möjlighet att erbjuda såväl lånebaserad finansiering som equity. Abelco investerar i syfte att nå hög avkastning på investerat kapital. Abelco Investment Group har ansökt om börsnotering utifrån målsättningen att noteringen ska äga rum under första kvartalet 2017. Abelco, som tidigare var ett bolag som importerade entreprenadmaskiner från Kina, omvandlades i november 2016 till ett investmentbolag. Bolaget genomförde i november 2016 en nyemission som blev övertecknad och resulterade i 11 miljoner kronor. Nyemissionen utgör en inledande plattform för Abelco Investment Groups verksamhet, som fått en flygande start. Redan i början av december genomförde bolaget sina två första strategiska affärer då de förvärvade 51 procent av JVM Group, där Mockfjärdshus och Hembad ingår. Strax innan jul förvärvade Abelco Investment Group även 51 procent av aktierna i TBS-gruppen, ett

8 – BÖRSHAJEN

bolag som erbjuder kompositlösningar till varvsindustrin.

Kombinerar finansieringslösningar med rätt kompetens – Vår affärsidé är att erbjuda finansiell företagsrådgivning och finansieringsmöjligheter, dels till företag som står inför rekonstruktion och dels till företag som står inför någon form av vägval och behöver hjälp med exempelvis rådgivning, ägarbyte, börsnotering, ofta i kombination med olika typer av finansiering. Vår styrka är kombinationen av finansieringslösningar och rätt kompetens samt vår förmåga att identifiera investeringsmöjligheter i tillväxt och/eller inför börsnotering likväl som i bolag som av olika skäl hamnat snett, säger Peter Nisser, vd för Abelco Investment Group. Abelco Investment Group ägs till ca trettio procent av FrontOffice Nordic AB (publ), noterat på NGM. Ett hälsosamt utbyte av s.k. deal flow förekommer bolagen emellan, men Peter Nisser, som tidigare varit Senior Adviser på FrontOffice i två år, poängterar att

Abelco Investment Group är ett fristående bolag som agerar självständigt i förhållande till FrontOffice.

Bistår vid rekonstruktionsprocesser och i samband med vägval – När det gäller TBS-gruppen och JVM Group så stöttar vi med krediter i samband med rekonstruktionsprocessen, men våra finansieringslösningar och den kompetens vi tillför varierar beroende på varje enskilt företags förutsättningar och behov. I somliga företag är det fullt tillräckligt med en snabb finansieringslösning i kombination med konsultinsatser från vår sida för att verksamheten ska hamna på rätt köl igen. Andra företag behöver genomföra en aktieägarspridning vid en emission eller överväger en notering, då kan vi vara behjälpliga med alla förberedelser som krävs inför noteringen, säger Peter Nisser. Abelco Investment Group består av ett team med lång erfarenhet av att bistå företag som står inför rekonstruktion eller är i behov av någon

form av förändring.

Bred verktygslåda och gedigen kompetens talar för framgång – Efterfrågan på våra tjänster och de finansieringsmöjligheter vi kan erbjuda har ökat på senare tid. Vår breda verktygslåda och gedigna kompetens ger oss goda förutsättningar att lyckas vända de företag vi tar oss an till långsiktigt lönsamma verksamheter, vilket i sin tur genererar en attraktiv avkastningsnivå tillbaka till våra aktieägare, säger Peter Nisser, som själv har mångårig erfarenhet av arbete som controller, ekonomichef och inom change management. Abelco Investment Groups målsättning är att dela ut hälften av företagets årsvinst till aktieägarna. Peter Nisser tillägger att det finns många fina bolag som av olika skäl hamnat snett. Genom att bli majoritetsägare i eller på annat sätt hjälpa dessa företag kan Abelco Investment Group genomföra framgångsrika turnarounds som gör bolag med en frisk kärna lönsamma igen. ▲


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BÖRSHAJEN SVERIGE AB

BÖRSHAJEN – 9


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BÖRSHAJEN SVERIGE AB

myFC:s bränslecellsladdningslösning kan tillgodose behoven hos sju miljarder mobiltelefonanvändare myFC är ett svenskt teknikföretag som specialiserat sig på bärbara bränsleceller för laddning av smarta mobiler och surfplattor. MyFC siktar in sig på det behov som skapas av ”The power gap”, den globala efterfrågan på batterier med längre livslängd. Under 2016 tecknade MyFC ett strategiskt genombrottsavtal med en kinesisk mobiloperatör. Efterfrågan på tjänsten bland världens drygt 7 miljarder smartphoneabonnenter är omfattande. MyFC har därmed kommit en bra bit på en spännande kommersialiseringsresa.

S

TE XT REDAK TIO N EN

edan MyFC noterades

på First North våren 2014 har mobiltelefonitekniken utvecklats rekordsnabbt. Batterierna har däremot inte utvecklats i samma takt, vilket skapar ”The power gap”, en diskrepans mellan användarnas efterfrågan på batteritid och mobiltelefonmarknadens möjlighet att erbjuda densamma. Bränslecellsteknologi kan definitivt bidra till att tillgodose mobilanvändarnas behov när batteriernas kapacitet inte längre räcker till. – Den teknik som vi utvecklat baseras på bränsleceller och själva produkten integreras i mobiltelefoner. Den gör användaren oberoende av eluttag eller andra laddningsmöjligheter och ger därmed användaren helt nya möjligheter att exempelvis konsumera mer mobildata, säger Björn Westerholm, vd på MyFC.

Jörgen Lantto ny styrelseledamot I januari 2017 valdes Jörgen Lantto in i MyFC:s styrelse. Jörgen Lantto har en gedigen erfarenhet av och bakgrund i mobiltelefonisektorn. Han är kanske mest känd som Fingerprint Cards tidigare vd, men har tidigare även jobbat på bland annat Ericsson. Flera faktorer bidrog till att Jörgen Lantto valt att engagera sig i MyFC:s styrelse. – Få affärsidéer ligger mer rätt i tiden och har en lika stor global potential som MyFC:s bränslecellsteknik. I undersökningar där mobiltelefonanvändare fick ange vilka funktioner de saknar i sin mobiltelefon hamnar längre batteritid i princip alltid högt upp på önskelistan. Det är spännande att sitta i styrelsen i

10 – BÖRSHAJEN

ett bolag med en så stark produkt som verkligen svarar upp till ett av användarnas mest angelägna behov. Enligt min bedömning så har MyFC goda möjligheter att ta en tätposition på laddningsmarknaden framöver, säger Jörgen Lantto. – Aktiesparare som tror på och vill investera i bränsleceller som en grön framtidsteknik och dessutom ser den globala potentialen i vår affärsidé och den stora efterfrågan på ökad batterika-

pacitet bland världens mobilanvändare kan se fram emot en spännande investering i MyFC, säger Björn Westerholm.

Tre strategiska målsättningar under 2017 För närvarande lanseras MyFC:s teknik på den globala marknaden, tekniken visas bland annat upp på flera internationella telekom- och teknikmässor under 2017. Under 2017 präglas MyFC främst av

tre strategiska målsättningar: att fullfölja det strategiskt viktiga avtalet med mobiloperatören i Kina, att fortsätta bearbeta och fördjupa de relationer som man hittills har knutit med andra mobiloperatörer runtom i världen samt att knyta kontakter och förhoppningsvis även skriva samarbetsavtal med tillverkare av powerbanks och mobiltelefoner som är intresserade av att integrera MyFC:s bränslecellsteknik i sina produkter. ▲


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BÖRSHAJEN SVERIGE AB

Johan Eldh Vd och medgrundare av The Great Wild

Börsnotering av marknadsplattform för jägare Hösten 2015 lanserades The Great Wild, en marknadsplats för Sverige som sammanför jaktintresserade och markägare med varandra. Under 2017 siktar The Great Wild på notering på Stockholmsbörsen. TEXT ANNIK A WIHLBORG

The Great Wild har blivit en stor fram-

gång, under hösten har antalet medlemmar ökat med 25 procent per månad och under 2017 hoppas grundarna kunna nå 100 000 medlemmar. Dessutom lanseras bolaget i USA, en av världens i särklass största marknader för jägare. – Jag är själv en utpräglad jaktentusiast och valde att säga upp mig från mitt tidigare jobb i försäkringsbranschen för att satsa helhjärtat på The Great Wild. Det är en sharingeconomy plattform, ett verktyg som gör det enkelt och smidigt för jägare, markägare och andra jaktintresserade att mötas, utbyta erfarenheter och marknadsföra sig. Vår vision är att The Great Wild ska förändra jaktbranschen på samma sätt som Airbnb förändrat hotellbranschen och Uber taxibranschen, säger Johan Eldh, vd och medgrundare av The Great Wild. The Great Wild finns i dagsläget i Norden, men under det kommande

året lanseras konceptet även i USA. I Europa och Nordamerika finns drygt 25 miljoner aktiva jägare. En tydlig trend är att antalet jaktintresserade ökar stadigt, både i Sverige och internationellt. Morgondagens jägare är ofta urbana matintresserade individer som månar om naturen. En viktig målsättning med The Great Wild är därför att göra jakt mer tillgänglig som hobby för fler samt att göra det möjligt för fler jägare och markägare att kunna tjäna pengar på sitt intresse.

Gör det lättare att leva och verka på landsbygden – The Great Wild nyttjar delningsekonomins principer, vilket gör det möjligt för markägare och jaktintresserade att mötas på ett enkelt sätt. Via vår plattform ska jaktintresserade kunna få tillgång till jaktmarker i såväl Sverige som utomlands. – Vi vill även göra det lättare för människor att leva och verka på lands-

bygden. Många markägare står inför utmaningen att hitta nya intäktskällor för gården och här kan The Great Wild hjälpa till att gå från att arrendera ut jakträtten till att sälja en mer förädlad jaktupplevelse, säger Johan Eldh, men då måste man också aktivt förvalta viltet på ett bra sätt. – Traditionellt har kunskapen om viltet och markerna gått i arv mellan generationer, när jaktintresset nu växer i storstäder och bland yngre generationer efterfrågas nya verktyg. Vi för in de sociala medierna i jakten och bygger en starkare gemenskap mellan jägare på ett modernt sätt. Att ge sig ut och jaga ska vara lika lättillgängligt som att spela en golfrunda, säger Johan Eldh. The Great Wild bidrar även till en stärkt viltvård och en hållbar viltförvaltning, bland annat genom att jägare delar observationer, upplevelser och lärdomar med varandra. Det sociala nätverk, som är en del av marknads-

platsen, fungerar som en digital mötesplats för alla jaktintresserade i Norden.

Expansiv affärsmodell I likhet med andra digitala delningsplattformar så är The Great Wilds affärsmodell mycket expansiv. Plattformen bryter dessutom ny mark genom att bidra till en hållbar viltvård och introducera delningsekonomin bland jaktintresserade. Den som investerar i The Great Wild efter bolagets börsnotering 2017 kan därmed bli delägare i ett innovativt bolag som verkar på en mycket expansiv global marknad. – Nu stärker vi också upp vår styrelse med bland andra Pontus Frohde, en av medgrundarna till FundedByMe. Pontus för med sig, förutom ett brinnande jaktintresse, viktiga erfarenheter kring hur man bygger en digital marknadsplats internationellt. Ordföranden för USA:s största jaktorganisation, med 750 000 medlemmar, tar också plats i vår Advisory Board. ▲

BÖRSHAJEN – 11


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BÖRSHAJEN SVERIGE AB

Eyeonids proaktiva ID-skyddstjänster befinner sig i en spännande lanseringsfas

Eyeonid, som grundades 2014 och har utvecklat en tekniskt komplex plattform för proaktiva IDskyddstjänster, noterades på Stockholmsbörsen i september 2016. I december tecknade Eyeonid sitt första strategiska samarbetsavtal med mySafety Group, som är ledande på ID-skyddsförsäkringar och vardagssäkerhet i Norden. Hösten 2016 startade Eyeonid även ett helägt dotterbolag i USA, varifrån bolaget kommer erbjuda API-tjänster mot företag som till exempel vill använda tekniken som en del i sitt eget IT-säkerhetssystem.

I

T E X T R E D A K T I O N E N F O T O A N D R E A S LU N D B E R G

dentitetskapningar är ett

växande problem i såväl Sverige som övriga världen. Eyeonid bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, exempelvis inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet. Det gör att kunden kan vidta åtgärder för att skydda sig och förbygga exempelvis en ID-kapning. – Vi har idag två olika produkter: en helhetslösning för företag som vill erbjuda sina kunder en proaktiv ID-bevakningstjänst samt en API-

12 – BÖRSHAJEN

lösning som företag kan integrera som en del av sitt eget IT-säkerhetssystem. API-lösningen möjliggör för exempelvis en bank att, via vår databas, göra sökningar på kunders kreditkort för att se om vi har funnit dessa i olämpliga forum på Internet, säger Daniel Söderberg, vd på Eyeonid.

Genombrottsaffär med Mysafety Group Eyeonid hade två strategiska mål under 2016, dels att börsnotera bolaget samt gå från teknisk utveckling till att erbjuda bolagets första tjänst till marknaden. Börsnoteringen skedde i september 2016 på NGM NTF. Inför

noteringen genomfördes en publik spridningsemission som blev övertecknad. I december samma år tecknades bolagets första samarbetsavtal med mySafety Group. – Vårt treåriga samarbetsavtal med mySafety är en genombrottsaffär som förstås är strategiskt mycket viktigt för oss. mySafety är marknadsledande och har i flera års tid drivit hela ID-skyddsförsäkringsmarknaden i såväl Sverige som i flera andra länder. Deras marknadskännedom och långa erfarenhet i kombination med vår tekniska kompetens gör samarbetsavtalet mycket intressant. Vi påbörjar vårt samarbete på den svenska marknaden, men tanken är att så småningom expandera även på andra marknader eftersom problemet med ID-kapningar och ID-bedrägerier är globalt, säger Daniel Söderberg.

Siktar på fler samarbetsavtal under 2017 – Det känns väldigt roligt att när bolaget nu rör sig från utveckling till försäljning så är vår första egentliga affär med den ledande aktören inom ID-skydd och vardagssäkerhet. Utöver att affären ger oss löpande intäkter under en längre tid så ser vi speciellt fram emot att arbeta tillsammans med mySafetys kompetenta team och dra nytta av deras långa erfarenhet när vi fortsätter att produktutveckla Eyeonids tekniska lösningar, säger Daniel Söderberg. Under föregående år har Eyeonid lagt mycket tid och fokus på att förbe-

reda företaget och företagets tekniska plattform för de kommande legala kraven som väntar i form av den nya dataskyddslagen samt gällande PULlagstiftningar. – Då siktet är inställt på den internationella marknaden valde vi att redan nu lägga de resurser som krävdes och kommer att krävas för att säkerställa att vi med marginal följer nuvarande samt kommande regler och lagar gällande datalagring. Nu finns inga juridiska hinder för Eyeonid att lansera sina tjänster på den globala marknaden. Den tekniska plattformen utgör i dagsläget basen för två tjänster, men i framtiden är tanken att lansera fler tjänster med utgångspunkt från samma plattform. – Under 2017 är vår ambition att teckna flera nya avtal med flera nya samarbetspartners. Vår affärsmodell baseras på en prenumerationsmodell, vilket innebär att slutkunden betalar en löpande månads- eller årsavgift för att använda våra tjänster. Målet under 2017 är att bygga vår prenumerationsstock av betalande slutanvändare, ju större prenumerationsstocken är, desto större utvecklings- och intäktsmöjligheter har vi. Vår första tjänst, ID-bevakning, är en ren volymtjänst som är tänkt att attrahera de stora massorna främst via partners. Framöver ser vi att vi kommer kunna erbjuda slutanvändarna ytterligare til�läggstjänster men även andra tjänster inom området som i sin tur kommer genererar större intäkter för bolaget, säger Daniel Söderberg. ▲


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BÖRSHAJEN SVERIGE AB

BÖRSHAJEN – 13


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BÖRSHAJEN SVERIGE AB

Kjell Stenberg Vd Cyxone

Börsnotering för läkemedelsföretaget Cyxone Läkemedelsbolaget Cyxone, som utvecklar cyklotida läkemedelskandidater för autoimmuna sjukdomar, exempelvis MS, noteras på First North i juni. TEXT ANNIK A WIHLBORG

Cyxone grundades 2015, men

har redan kommit långt i utvecklingen av T20K, ett läkemedel för MS-patienter. I Sverige finns drygt 18 000 och runtom i världen 2,5 miljoner MS-patienter. Potentialen för Cyxones MS-läkemedel, som avser att lindra symptomen och bromsar sjukdomsutvecklingen, är därför omfattande. – Vi utvecklar läkemedel vars substanser påverkar de mekanismer som styr utvecklingen av MS. Vi befinner oss för närvarande i en mycket intressant utvecklingsfas och väljer att notera oss på First

14 – BÖRSHAJEN

North för att möjliggöra en omfattande och långsiktig utvecklingssatsning som förhoppningsvis ska leda fram till ett läkemedel som kan hindra och lindra utvecklingen av de svåra symtomen för miljontals MS-patienter runtom i världen, säger Kjell Stenberg, vd på Cyxone. Cyxones läkemedel baseras på cyclotider, en typ av naturliga växtproteiner. Bolagets utvecklingskandidat T20K har i prekliniska djurstudier visat sig hämma nyckelprocesser i såväl MS som ledgångsreumatism, utan de biverkningar

som är typiska för marknadens befintliga läkemedel. Flera faktorer talar för att Cyxone är en investering med hög potential. – Vi fokuserar på en marknad med mycket stora kliniska behov och utvecklar läkemedel för en växande läkemedelsmarknad som i dagsläget omsätter drygt 12 miljarder dollar årligen. Genom att teckna sig för aktier i samband med vår notering kan investerare ta del av avkastningen från ett utvecklingsprojekt som kommit långt och leds av ett erfaret team, säger Kjell Stenberg. ▲

Detta är Cyxone

Det svenska företaget Cyxone grundades år 2015. Läkemedelsbolaget utvecklar cyklotida läkemedelskandidater för autoimmuna sjukdomar och verkar genom ett internationellt nätverk av experter inom forskning och utveckling. LÄS MER PÅ: cyxone.com


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BÖRSHAJEN SVERIGE AB

Framtiden ljus för Mockfjärdshus

Omstrukturering i bolaget och effektivisering ska resultera i börsnotering. TE XT REDAK TIO N EN

Kent Söderberg tillträdde som vd för

Mockfjärdshus i mitten av december 2016. Företaget befinner sig för närvarande i en rekonstruktion – och den nya vd:ns största uppgift är att vända på skutan och göra den lönsam, ett arbete som han redan kommit på god väg med. – Det första jag gjorde var att analysera bolaget och efter det sätta organisationen och ändra om den helt, säger han och tillägger: – Vi siktar på att lägga om affärsverksamheten mot att leverera till businesskunder och så småningom sikta på att göra ”brf:er” i egen regi, någonting som i sin tur ska resultera att vi går in på börsen och blir noterade. Hur långt bort skulle du, i dagsläget, säga att en börsnotering är? – Vi ska försöka att få det att gå un-

dan. Men säg att vi är på börsen om ett till ett och ett halvt år. Utöver vd-rollen för Mockfjärdshus

har Kent samma post i systerföretaget Hembad – vilket fokuserar på att ge exklusiva upplevelser när det kommer till badrumsrenoveringar. Båda bolagen ägs av JVM Group, som i sin tur ägs till 51 procent av investmentbolaget Abelco, och Kent trivs verkligen med utmaningen att få bolagen lönsamma. – Det är väldigt roligt! Jag får använda hela min kunskaps- och erfarenhetsbank samtidigt som jag ska få människor att jobba åt rätt håll. När vi kliver in som Abelco gör vi det inte för att skära och dra ner, tvärtom. Vi ska gasa på och öka helt enkelt, säger han. – Och när det kommer till Hembad har vi redan tagit in en ny säljare och fler är på ingång. Vi tittar även på ny

region, så vi siktar på en stor ökning även där. Det händer väldigt mycket och det är roligt att redan se de positiva resultaten. Han berättar vidare att det finns en

enormt stor efterfrågan i husbranschen, och att behovet efter flerfamiljshus är störst – någonting som Mockfjärdshus lyckligtvis är experter på. Företaget fokuserar i dagsläget på mellersta Sverige, och har från Dalarna ner till Mälardalen som huvudområde. – I stort sett varje kommun i vårt område står och skriker efter bostäder och där känner vi verkligen att vi kan hjälpa till med att bygga smarta bostäder som sedermera placeras ut på mindre tomter. Det är en modell som vi tror starkt på, berättar Kent. Vad skulle du säga är era fördelar gentemot era konkurrenter? – Vi har ett väl uppbyggt nät av husfabrikörer och ett stort kontaktnät ute i kommunerna. Jag kommer själv från byggbranschen och vet mycket väl hur den fungerar. Det finns väldigt mycket bra kunskap i företaget, det har bara varit lite dålig styrsel på det hela tidigare. Förut genomsyrades allt av en säljmentalitet rakt igenom, men det behövs entreprenadfolk också. Och det är där jag kommer in i bilden. Affären är inte klar bara för att man sålt, affären är klar när man har färdiglevererat produkten.

Och framtiden ser ljus ut, menar Kent.

– Det ser fantastiskt bra ut. Det är svårt att hitta ett bättre läge än så här, med alla de förutsättningar vi har. Vi ska bara komma ur rekonstruktionen först, och det kommer att lösa sig inom en snar framtid, men vi står startklara och har redan lämnat ut offerter på flera storleveranser. Det finns en anledning till att jag sitter och åker upp till Borlänge från Adelsö två gånger i veckan. Det skulle jag inte göra om jag inte tyckte att det var roligt eller såg en fantastisk utvecklingspotential, säger han och skrattar. Var skulle du säga att ni står om tre år? – Då har vi producerat ett antal ”brf:er” i egen regi och sålt iväg dem, samtidigt som vi har ett flertal under byggnation. Vidare har vi utökat regionen och jobbar i en större del av landet. Mockfjärdshus kommer att vara ett väldigt välmående bolag om fem år och vi kommer garanterat att finnas på börsen. ▲

Nordens största aktiegrupp på Facebook BÖRSHAJEN – 15


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BÖRSHAJEN SVERIGE AB

”Det finns ingen förlorare i en företagsrekonstruktion” Har ditt bolag betalningssvårigheter? Få lagstadgat betalningsanstånd, lönegaranti och skriv ned skulderna med hjälp av en företagsrekonstruktion.

D TE XT REDAK TIO N EN

et finns många som sätter likhetstecken mellan rekonstruktion och konkurs, menar Marcus Wenner, vd på Svensk Företagsrekonstruktion. Detta helt felaktigt, då det finns ett hinder för att sättas i konkurs under en rekonstruktion. Hans förhoppning är att man så småningom ska börja betrakta en företagsrekonstruktion som sjukvård, ja till och med friskvård, för företag. – Det handlar inte om begravning och avveckling, tvärtom. Det är en väsentlig skillnad på konkurs och den här typen av ingripande och jag hoppas att den sammanblandningen som verkar har funnits ska försvinna. Det skulle i sin tur innebära att företag i större utsträckning kommer genomgå en företagsrekonstruktion och inte se det som någon större sak. På samma sätt skulle också leverantörer och kunder inte behöva känna någon rädsla för att göra affärer med bolag som är under företagsrekonstruktion. Det finns ingen förlorare i en rekonstruktion och görs allting på rätt sätt är det ingen som sätts i en sämre sits eller råkar ut för en ökad risk, berättar han. Men, hur går då denna typ av rädd-

ningsaktion till? En företagsrekonstruktion börjar initialt med en ansökan till tingsrätten, vilket för bolaget i praktiken innebär att man får ett lagstadgat betalningsanstånd för alla fordringar som bolaget har. Detta anstånd innebär ett betalningsförbud av samtliga upparbetade skulder – någonting som betyder att företaget får en paus och samtidigt ett andrum att vidta de åtgärder som behövs göras för att komma på fötter igen. – En företagsrekonstruktion går ut på att man ska göra lönsamhetsförbättringar och under de första månaderna av en rekonstruktion får man en statlig lönegaranti, vilket gör att bolaget inte behöver betala ut löner och med detta får en likviditetslättnad, säger Marcus och tillägger:

16 – BÖRSHAJEN

– Denna lönegaranti i kombination med betalningsanståndet gör att man plötsligt får tillgång till alla pengar som kommer in. Pengarna kan då istället användas för säkra driften av bolaget och att genomföra ordentliga lönsamhetsförbättringar, vilka sällan är helt gratis, berättar han. En företagsrekonstruktion får pågå i

maximalt ett år och under denna tid är tanken att man ska hitta en lösning på bolagets lönsamhet och de gamla uppbyggda skulderna. Förhoppningen är att man i slutändan avslutar själva rekonstruktionen med en så kallad ackorduppgörelse. – Det betyder att man kommit överens med merparten av fordringsägarna om att skriva ner skulderna med upp till 75 procent. Så, om en rekonstruktion görs på rätt sätt har man lyckats pausa en ofta ganska akut situation, tillsett att verksamhet överlever, gjort förbättringar för framtiden samt skrivit av den största delen av skulderna. Det blir lite som en pånyttfödelse, berättar Marcus. Och Svensk Företagsrekonstruktions

del i en sådan här typ av insats är att man fungerar som ombud och bollplank för bolaget under själva rekonstruktionen. – Vi blir ett stöd för bolagets ledning och hanterar alla nya frågor som kommer upp och ger dessutom rådgivning gällande lönsamhetsförbättringar, säger Marcus. Svensk Företagsrekonstruktion har

dessutom möjlighet att hjälpa sina kunder med att få in nytt kapital, något som ofta är nyckeln för att klara en företagsrekonstruktion. – Under 2016 så fick vi inom koncernen helt nya möjligheter att hjälpa våra kunder och klienter med finansiering eller till och med investering i de verksamheter som är intressanta. Detta var tidigare något som vi fick söka externt för att kunna hantera, men när det finns inom koncernen så förenklas den

delen av vårt arbete avsevärt, säger Marcus Wenner. Han berättar vidare att Svensk Företagsrekonstruktion har som mål att hitta de krisande bolagen i ett så tidigt stadium som det bara går, för att sedermera informera bolaget om vad en företagsrekonstruktion kan innebära och få företaget att ta hand om sina problem innan det gått för långt. – Ju tidigare man kommer igång och vidtar åtgärder desto lättare är det att genomföra dessa, och chansen att lyckas ökar markant. Ser vi ett bolag som går att rädda med hjälp av en rekonstruktion försöker vi komma i kontakt med dem så tidigt som möjligt, och vi ger dessutom ett förslag på en åtgärdsplan och berättar för dem vad vi kan bistå med under en företagsrekonstruktion. Vill de jobba med oss sätter vi igång direkt, säger Marcus. Svensk Företagsrekonstruktions arbetar dessutom efter att krympa

själva rekonstruktionstiden så mycket det bara går – och det har sina anledningar. – Det är dels kostnadsaspekten för bolaget. Ju längre tid det tar, desto mer öknar kostnaderna och det är dessutom bättre för bolagens kundrelationer om det går så fort som möjligt. Varför ska man, enligt dig, använda sig av just Svensk Företagsrekonstruktion om man behöver rädda sitt företag? – Det finns inga andra som uteslutande jobbar med företagsrekonstruktion på det sätt som vi gör. En annan sak som är unik för vår verksamhet i branschen är att vi är en blandning av jurister och ekonomer samt med egna erfarenheter av företagande. Så jämfört med en advokatbyrå har vi inte bara den juridiska kompetensen, utan även den ekonomiska och den entreprenöriella. Man kan snarare betrakta oss som en managementkonsultbyrå med djup juridisk kompetens, framför allt när det kommer till företagsrekonstruktioner. ▲


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BÖRSHAJEN SVERIGE AB

BÖRSHAJEN – 17


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BÖRSHAJEN SVERIGE AB

Johan Lund TITEL: Vd.

BAKGRUND: Ekonom och entreprenör som drivit bolag inom alla möjliga branscher under 15 år. BÄSTA SPARTIPS: Investera i aktier som klarar svängningar i konjunkturen.

18 – BÖRSHAJEN


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BÖRSHAJEN SVERIGE AB

FrontOffice Nordic tar steget ut på börsen INTERVJU

FrontOffice Nordic har bidragit till en förändring av marknaden för företagsrekonstruktioner. Bolaget växer stadigt och noterades på NGM Nordic-MTF i maj. Med den ökade transparensen det innebär ser vd Johan Lund fram emot möjligheten att arbeta med större kunder. T E X T M O A L Å N G B E R G S F O T O PAT R I K LU N D I N

– 65 procent av de bolag som genom-

går en företagsrekonstruktion med vår hjälp lyckas. Det kan jämföras med marknadssnittet på 18 procent. Vår affärsidé är väldigt framgångsrik och visar att många företag i Sverige i dag går i konkurs i onödan, säger Johan Lund, vd på FrontOffice Nordic. Nyckeln till framgångarna stavas

identifiering. Med den egenutvecklade plattformen KROSS, som automatiskt skannar av digitala strömmar inom marknaden, kan FrontOffice Nordic identifiera och kontakta krisande företag som utgör potentiella kunder, innan företagen själva inser allvaret i deras situation. – Det är en av faktorerna till varför vi är så pass mycket bättre än våra konkurrenter. En annan är att vi för en hård marknadsföringsstrategi och en tredje att bolagen vi rekonstruerar faktiskt överlever, säger Johan Lund och fortsätter: – Men för att lyckas med det är det absolut viktigaste just att nå bolagen i tid. Ju tidigare vi gör det, desto större chans finns det att vi kan rädda dem. Annars drar de på sig växande skulder och tvingas eventuellt säga upp personal. Det är en ond spiral som är svår att stoppa. Inför börsnoteringen genomfördes en

crowdfunding på sajten fundedbyme. Som första nordiska bolag att använda tillvägagångssättet satte man målet att få in 5 miljoner kronor. Resultatet blev 5,5. – Det var väldigt spännande. Vi väckte ett stort intresse och nådde investerare världen över. Det säger en del att vi har lyckats göra en egentligen

oerhört fyrkantig och tråkig bransch intressant och spännande. Åtta av tio kunder som kommer till

FrontOffice Nordic gör det för att banken inte längre ställer upp. Ibland har man väntat för länge med att ta tag i situationen och då blir det svårt att genomföra en lyckad rekonstruktion, som normalt tar mellan sex och nio månader. – Min vision är att förändra synen på företagsrekonstruktioner. I dag förknippas rekonstruktion ofta med konkurs, när det egentligen handlar om en nystart där ansvarstagande ägare gör allt för att rädda sitt bolag, säger Johan Lund. FrontOffice Nordic jobbar utifrån en bred ansats och fyller en annan funktion för företagen än den som juridiska rådgivare erbjuder. Genom att gå igenom alla operativa funktioner, marknadsföring, försäljning och framför allt finansieringsdelen, ser man till att skapa bästa möjliga förutsättningar för nystarten av bolaget. – Något vi ofta stöter på är problem relaterade till generationsväxlingar i familjeföretag. När den äldre generationen inte längre orkar driva företaget, men inte heller har lämnat över till nästa generation, kan företaget drabbas. I de fallen kan vi ofta hjälpa till med att lotsa in den yngre generationen och därmed undvika obestånd, säger Johan Lund. Många av de bolag som genomgår en

företagsrekonstruktion hos FrontOffice Nordic kan med hjälp av finansiärer verkligen ta fart. Hittills har bolaget

jobbat med externa finansiärer, men i maj startade FrontOffice tillsammans med Peter Gyllenhammar AB ett investmentbolag med syftet att själva kunna investera i de rekonstruerade bolagen, både som ett stöd under rekonstrueringsprocessen och efter. – För mig är det här en dröm. Att kunna göra affärer i bolag som verkligen visar en stor potential, men som lider av kortsiktiga problem, säger Johan Lund. Till en början kommer man att förfoga

över 200 miljoner kronor. FrontOffice äger 20 procent av bolaget och Peter Gyllenhammar AB resterande 80 procent. – Bakgrunden och idén är att vi kan komma in i bolagen på en mycket attraktiv värderingsnivå. Självklart måste man komma ihåg att det är en risk inblandad, men sammantaget tror vi starkt på idén som kommer att gagna både företagen och investerarna, avslutar Johan Lund. ▲

Detta är FrontOffice Nordic

FrontOffice Nordic tillhandahåller en helhetsservice till företag med tillfälliga finansiella problem. Modellen innefattar rådgivning inom bland annat entreprenörskap, ekonomistyrning, juridik, marknadsföring och försäljning. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolaget Svensk Företagsrekonstruktion AB. LÄS MER PÅ: frontofficenordic.se

BÖRSHAJEN – 19


Nyhet! Handla aktier gratis. Nu kan du handla aktier gratis hos oss. Nu erbjuder vi alla våra kunder, nya som gamla, att handla aktier på Stockholmsbörsen helt gratis tills du sparat ihop ett kapital på 50.000 kr. Vi vet nämligen hur viktigt det är att komma igång med sitt sparande och vi vill inte att avgifter, om än Sveriges lägsta, ska stå i vägen. När du sedan lyckats spara ihop 50.000 kr så kan du fortsätta handla aktier från 1 kr då vi även tycker det ska vara billigt att vara rik, inte bara bli det.

Sätt igång redan idag på avanza.se/gratis

HANDEL MED VÄRDEPAPPER & FONDER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Courtagefri handel på Stockholmsbörsen gäller courtageklass Start. Start kan du välja om du aldrig haft mer än 50 000 kr i samlat sparande hos oss. Om du uppnår 50 000 kr eller gör fler än 500 affärer under en 12 månaders-period placeras du automatiskt i courtageklass Mini och kan inte välja Start igen.

Börshajen no.1 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you