Page 1

Боротьба проти фашизму

1

БОРОТЬБА Об’єднання “Боротьба” - це група однодумців, що стоять на позиціях революційного маркс изму. Наша організація будуватиметься на принципах антикапіталізму, антифашизму, політичного радикалізму та боротьби за гендерну рівність.

ЧИТАЙТЕ У НОМЕРІ

Олигархи и “Свобода”

сторінка 3

Наші герої

сторінка 4

«Свобода» скандирует за Гитлера

сторінка 5

Но пасаран!

1945-2012

сторінка 8

наш сайт в интернете ANTISVOBODA.ORG

Зупинити фашизм! Загроза фашизму стає реальною для України. Одіозна нацистська партія, члени якої не приховують свого захоплення діячами злочинного гітлері вськ ого Райху, о тр имала понад десять відсотків голосів українських виборців, та потрапила до Верховної Ради. Вперше за багато десятиліть нацисти о тр имали ре альний шанс стати владою та з нову ок упувати нашу країну. Нещадно пограбовані чиновниками та олігархами, зневірені у збанкрутілих помаранчевих та біло-блакитних політиканах українці, які потерпають від наслідків жорстокої соціальноекономічної кризи, з надією та довірою прислухаються до популістських гасел «Своб од и», яка цинічно обіцяє їм «національне визволення» та соціальну справедливість. Насправді ж, фашисти – це ярмо, яке хочуть накинути на шию українським трудівникам. Капіталісти, які є давніми спонсорами «свободівців», воліють встановити в країні диктаторський режим, аби без проблем проводити у життя антисоціальні «реформи» –

зростання тарифів та цін, скорочення пенсій, скасування со ціаль них пільг, ко мерціаліз ацію медицини й освіти, тощо. Вони робитимуть це з аради «вищих інтересів української нації», знищуючи у такий спосіб український народ. А тих, хто ризикне чинити опір грабункам, оголосять «ворогами України». Фашисти заходяться дбайливо охороняти інтереси олігарх ів. Натомість, вони розгорнуть жор стокі репресії про ти людей з іншими політичними поглядами, проти громадян інших націо наль нос тей та іншо го ко ль ор у шкі ри. На цих «неблагодійних» о сіб перекладатимуть провину за всі біди та негаразди, які спіткали Україну з вини капіталістичних еліт. Ми маємо зупинити наступ фашистів. Адже їхня диктатура стане останнім поштовхом до прірви громадянської війни, у якій можуть потонути долі кількох

поколінь українців. Ми маємо вберегти Україну від остаточного занурення у Темні Часи суспільної деградації та шабашу печерних шовіністичних ідей. Ми маємо повалити капіталістичну систему – адже саме воно є постійним чинником фашизації нашого суспільства. Нам потріб но зупинити фашизм. Це можемо зробити лише ми – жінки та чоло віки, р обітники найманої праці, студенти, пенсіонери, профспілковці та безроб ітні, освітяни та науковці, лікарі та митці – усі, хто розуміє, що фашизм є смертельною загрозою для майбутнього України та кожного з її громадян. «Вони не пройдуть» – але лише тоді, якщо ми не дамо їм цього зробити.


2

Боротьба проти фашизму

П

рошедшие выборы в Верховную Раду показали, что установление жесткой диктатуры олигархов и крайне правых – вполне реальная перспектива для украинского общества. Не исключено, что выборный успех ВО «Свобода» – это первый этап серьезной трансформации, конечным итогом которой может стать настоящая фашистская диктатура.

ского переворота», на наш взгляд, наступит в марте 2013 года. Весной в Киеве намечены выборы в городской Совет, и, судя по результатам парламентских выборов, ВО «Свобода» имеет все шансы занять на них первое место, чтобы вместе с союзниками получить большинство в столичном парламенте. Если этот сценарий будет реализован, то Тягнибок, получив киевский плацдарм, повысит свои шансы во второй тур президентских выборов в 2015 году. Далее события разворачиваются по об-

шлого века. Сразу же за этим последуют дискриминационные законы «О языке», «О религии», «Об образовании». Русскоговорящие граждане Юго-Востока, будут вынуждены сдавать экзамены на знание украинского языка и исторической мифологии – или получать статус «неграждан», как это уже было сделано в Прибалтике. Хрупкий межконфессиональный мир в Украине будет нарушен войнами дерущихся за передел «духовного рынка» клерикалов. Школьные и ву-

Украинская олигархия готовит «ползучий» ФАШИСТСКИЙ ПЕРЕВОРОТ Можно заметить, что среди украинской олигархии выделилась группа «экстремистов». Финансово-промышленные воротилы больше не хотят тратиться на дорогие демократические процедуры и решили сделать ставку на крайних националистов, которые отменят прямые вы-

х, когда Тягнибок пугал избирателей Юго-Востока, называя их «москалями и жидвой». Тогда э то играло на руку Витору Януковичу, впервые выдвигавшемуся на президентский пост. Теперь же ситуация в корне поменялась: ВО «Свобода» превратилась из маргиналь-

Страна стоит на пороге новой волны кризиса – в государстве нет денег. Через демократические процедуры невозможно протащить ультралиберальные реформы и ввести режим жесткой экономии боры и разберутся с оппозицией более дешевыми и действенными методами. Проан ализируйте ос нов ные ус лов ия возникновения фашистских диктатур в прошлом, и вы увидите недвусмысленные исторические параллели с ситуацией в Украине. Страна стоит на пороге новой волны кризиса – у государства нет денег. Через демократические процедуры невозможно протащить ультралиберальные реформы и ввести режим жесткой экономии, которые так настойчиво треб ует Запад от украинс ких властей. Урезание социальных расходов государства и бизнеса – вот единственный выход, который видят либеральные экономисты, а это требует диктаторских полномочий для руководства страны, ограничения свободы слова, собраний и прав профсоюзов. На эти обстоятельства накладываются субъективные факторы – а именно: наличие популистской националистической партии «Свобода» и популярность правых идей в массо во м с озна нии укра ин це в, обработанном систем ной госу дарств енной пропагандой национализма. Ре ализа ция этого с ценария вряд ли была бы возможна без поддержки крупного бизнеса. Уже сейчас налицо многочисленные примеры сотрудничества так назыв аемых олигархов и националистов из ВО «Свобода». Среди спонсоров националистов есть бизнесмены, которых с большой натяжкой можно назвать украинцами, – это Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Дмитрий Фирташ. Дружба лиде ра В О «Свобода» с «кап итанами украинской промышленности» началась еще в начале 2000-

ной наци-секты и пугала в парламентскую партию, несмотря на то, что она ни на йоту не пересм отрела нацистские положения своей программы. Редкий избиратель заглядывает в предвыборные программы – и за «Свободу» голосова ли,прежде всег о,из чувс тва протеста, как за «самую несистемную силу». Этот протест необходимо было навести на «ложную цель», что и было блестяще исполнено с помощью партии Тягнибока. Вполне возможно, что успех «Свободы» на выборах не был неожиданностью для финансовых заправил Украины, а напротив, был ими тщательно подготовлен и профинансирован. Следующий этап «ползучего фашист-

разцу 2004 года. Власть может посчитать, что Тягнибок – это легкий соперник, расслабиться и сделать ряд критических ошибок. Ситуация усугубляется тяжелым экономическим положением и усталостью избирателей от «одних и тех же» политиков. Во втором туре кандидаты набирают примерно равное количество голосов. Результаты выборов ставятся под сомнения, на площадь выходят сторонники ВО «Свобода» под лозунгом «За честные выборы!». На смену оранжевым майданщикам приходят коричневые с гораздо более жесткой риторикой и подготовл енными за годы боевиками. Власть в стране получает националистическая коалиция венгерского образца, и если ей удастся легализоваться на Западе с помощью «по-

зовские программы будут «нацифицированы», научные знания повсеместно подменят псевдо-национальной пропагандой выдающихся достижений «украинской» Трипольской культуры, «древних укров», культом «Велесовой книги» и так далее. Для реа лизации ан тисоциальных реформ в пользу оплативших банкет олигархов , новые влас ти резко со кратят дем ократические права и с во боды. Закроются оппозиционные СМИ, будет введена цензура и фильтры для интерне та – по образцу Кита я и Иран а . Партии и общественные организации, не прошедшие проверку на «украи нство», будут объявлены вне закона, и не будут допускаться к участию в выборах. Если этого будет недостаточно, выбо-

Начиналась дружба лидера ВО «Свобода» с «капитанами украинской промышленности» в начале 2000-х, когда Тягнибок пугал избирателей Юго-Востока, называя их «москалями и жидвой», тогда это играло на руку Виктору Януковичу впервые выдвигавшемуся на пост президента лезных идиотов» из числа либеральных оппозиционеров, Украи ну ждет незавидная судьба стран, одевших на себя хомут восточноевропейских фашистских режимов в тридцатых годах про-

ры отменят на неопределённое время, и взамен их будет проведена «национальная люстрация», которая исключит из политики всех «украинофобов». Граждан попросят потуже затянуть пояса во имя «великих целей» национа льного в озрожден ия , профсо юзы и студе нчес кие организации будут запрещены. В результате этих мер Украина окажется в изоляции, и новое руководство будет вынуждено идти на беспрецедентные уступки во внешней политике. При всей националистической риторике власти, страна окажется в глубокой зависимости от иностранных денег – как это уже случилось с Грузией , не раз за новейшую историю делавшей ставку на национализм. Чтобы сделать невозможным э тот с цен а рий, нео бходим о сломать сценарий фашистов и олигархов и не допустить переворота. Для этого необходима консолидация всех левых и демократических сил по образцу предвоенных «народных фронтов ». Инициатором такой консолидации в Укр аине является Объединение «Боротьба». Сергей Киричук


3

Боротьба проти фашизму

Н

ационалисты из ВО “Свобода” частенько используют в своей агитации лозунги социальной справедливости, порой речь заходит даже о социальной революции, которая должна произойти вместе с национальной. Вот что говорит киевский гауляйтер «Свободы» Андрей Ильенко в статье «Социалнационализм и революция»: «Кто за нацию, кто националист - тот против олигархического режима. И наоборот - кто так или иначе поддерживает режим олигархического эксплуатации - тот является врагом нации, то поддерживает эксплуатацию и деградацию украинского народа, как бы при этом он не клался в “любви” к Украине.” Мы прекрасно помним о том, что говорили идейные вдохновители «свободовцев» – немецкие национал-социалисты (см. название статьи Ильенко). В программе НСДАП «25 пунктов» содержаться требования национализации крупных предприятий и распределения прибыли капиталистов в пользу рабочих (пункт 13 и 14). Однако дела национал-социалистов говорят об обратном – исправно получая деньги от своих спонсоров, верхушка нацистской Германии затем аккуратно отдавала долги своим благодетелям. Для примера приведем список крупных олигархических компаний, которые обогатились на нацистских заказах, и процветают до сих пор.

ОЛИГАРХИ

И

Из этой статьи Вы увидете, что отношения нацистов с олигархами вполне себе деловые, даже дружественные.

“СВОБОДА”

Hugo Boss. Разработка формы для СС Volkswagen. Разработка детища Гитлера – «народного автомобиля» «ЖУК», на производстве которого использовался принудительный труд. IBM. По заказу нацистов эта компания раз работала перфокарты, применявшиеся затем с целью упорядочить процесс истребления людей по расовому признаку. J.P. Morgan Chase. Несмотря на то, что этот банк принадлежал семье Ротшильдов, его подразделение финансировало проведение нацистских экспериментов над людьми. Не дожидаясь просьб со стороны нацистов, банк J.P. Morgan Chase закрыл счета евреев-иммигрантов в оккупированной Франции. Ford. Немецкое управление компании Ford, основатель которой был широко известен своим антисемитизмом, выпустило треть военных грузовиков для нужд немецкой армии во время войны, широко используя на производстве труд заключённых. Random House. Публиковала нацистскую пропагандистскую литературу – к примеру, книгу «Стерилизация и эвтаназия – вклад в прикладную христианскую этику».

Kodak. Представители этой компании использо вали принудительный труд заключенных и переводили в нацистскую Германию прибыль своих филиалов. Coca-Cola. В 1941 году, когда компоненты для газировки «Кока-Кола» оказались недоступными во время войны для немецкого подразделения фирмы, компания выпустила напиток «Фанта». Allianz. Руководитель Курт Шмит также являлся министром экономики у рейхсканцлера Гитлера, а компания осуществляла страхование объектов и персонала концлагеря «Аушвиц». Novartis. Производили для нацистов красители, лекарственные средства и химические вещества. Bayer. Производили отравляющий газ Циклон-Б, которым умерщвляли узников концлагерей. Nestle. Производили шоколад для солдат Вермахта, используя рабский труд заключенных. BMW. Производили самолеты и мотоциклы для Люфтваффе и Вермахта, используя труд заключенных. General Electric. Завышали цены на карбид вольфрама (необходимый для обработки металлов) для войск антигитлеровской коалиции, заработав на этом более 1,5 млрд долларов.

Как можно увидеть, нацисты поддерживали дружественные отношения с олигархами. Как же обстоит дело у украинских национал-социалистов с представителями крупного бизнеса? Дмитрий Фирташ

$

Испо льзо вал подко нтр оль ные ему телеканалы для раскрутки ВО «Свобода» на общенациональном уровне, благодаря чему во многом несет ответственность за нынешний успех ультраправых.

Игорь Коломойский Использовал ВО «Свобода» в борьбе против мэра Львова Андрея Садового в интересах своей банковской группы Приват. В ответ на обвинения в финансировании нацистов Коломойский зая влял, что после получения «неарийских» денег «Свобода» стала более умеренной и сместилась к центру.

$ $ $

Петр Дыминский

«Олигарх №1 Западной Украины». Заработал состояние, кот о ро е о ценивается в $610 млн., то р гуя нефьтю и газом. Один из первых системных спонсор ов ВО «Сво бо да». Социал-Националистическая партия (так тогда называлась партия Тягнибока) понадобилась олигарху для того, чтобы лоббировать его интересы в Львовском облсовете. В дальнейшем Дыминский взял на себя содержание регионального аппарата партии, чем во многом подготовил успешное выступление ВО «Свобода» на нынешних выборах. Кроме финансирования партии Петр Дыминский является почетным президентом ФК «Карпаты», за который так любят болеть украинские наци.

Ринат Ахметов Подключился к финансированию ВО «Свобода» в 2006 году. Помогал партии через своего партнера Леонида Нетудыхату, который возглавлял до нецкую «Цифр овую спутниковую связь» и харьковскую «Вилком», принадлежавшие Ахметову. В 2006 году Нетудыхата баллотируется в Верховную раду по списку ВО «Свобода» под 15 номером. Еще одним бизнесменом из группы Ахметова, который, по мнению СМИ причастен к финансированию националистов, является угольщик Геннадий Чобанян.

Как мы видим, олигархическая буржуазия охотно дает деньги националистам, рассчитывая на будущие барыши или просто решая свои текущие проблемы, используя растущее влияние национал-популистов. И готовит этим их политический триумф.


4

Боротьба проти фашизму

Устим Якимович КАРМЕЛЮК Видатний керівник та організатор визвольного руху, який боровся проти феодальної експлуатації українських селян та утисків з боку чиновників, поліції та шляхти. Активна діяльність загону Кармелюка припала на 1813-1835 роки, коли його дії охопили територію українського Поділля. Загони кармелюківців тероризували землевласниківдворян, вчинювали акти експропріації та віддавали здобуте майно селянській бідноті.

Іван Якович ФРАНКО Письменник, поет, вчений, публіцист, перекладач, громадський і політичний діяч, відомий гостросоціальною тематикою своїх текстів, який надихав на боротьбу прогресивну інтелігенцію та простих трударів. Брав участь у формуванні робітничого руху Галичини та сприяв поширенню соціалістичних ідей на теренах Західної України. Перекладав українською твори Маркса та Енгельса, та вважав себе соціалістом.

АНТИГЕРОЇ

НАШІ ГЕРОЇ

Дмитро Донцов Один з головних ідеологів українських націократів. Засновник теорії українського інтегрального націоналізму, базовою платформою якої є ствердження екстремального націоналізму та догматичного імперського шовінізму з виразними расистськими комплексами. Зокрема однією з головних тез Донцова є: «Імперіалізм – це не тільки грабіж, але й одночасно виконання громадських справ у громадських інтересах націй, покликаними і здатними на це. Є вищі і менш варті народи, ті, які вміють правити іншими (і собою) і народи, які цього не вміють ... Право сильних рас організувати людей і народи для зміцнення існуючої культури і цивілізації».

Євген Коновалець Один з провідників українських націоналістів, засновник УВО-ОУН. Під час Громадянської війни керував озброєними формуваннями, що стояли на захисті інтересів контрреволюційної буржуазної реакції. Грав ключову роль у крівавому придушенні Січневого повстання київських робітників заводу «Арсенал», Шулявки, Демієвки та Солом‘янки у 1918 році. З 1926 року активно співпрацює з німецькими військовими спецслужбами постійно знаходячись у Берліні. Вже у 1934 році провідна організація УВО – а саме та, що знаходилась під керівництвом Коновальця у Берліні – вливається у штат Гестапо на правах особливого відділу.

Роман Шухевич

Микола Олександрович ЩОРС Легендарний керманич визвольного революційного руху, який брав участь у формуванні партизанських повстанських загонів під час Громадянської війни, та очолив народну боротьбу проти німецьких та австрійських інтервентів. Очолював славетний Богунський полк, який брав участь у визволені України та Києва від іноземних окупантів та українських контрреволюціонерів. Завжди стояв на захисті прав простих людей, і ще за життя являв собою взірець революційної відданості соціалістичній ідеї.

Один з вождів українських націоналістів, який командував «українськими» військовими формуваннями гітлерівського Райху. З 1941 року був заступником командира колабораціоністського батальйону вермахту «Нахтігаль», вояки якого причетні до звірячих вибвств під час Львівського єврейського погрому. Далі брав участь у каральних операціях проти партизан- антифашистів Полісся та Білорусі, а також був одним з організаторів массового винищення польского населення на Волині. Послідовно впроваджував у життя нацистські ідеї, про що й сам казав наступне: «До жидів ставитися так само, як до циган: знищувати безжально. Однак берегти лікарів, фармацевтів, хіміків, медсестер, тримати їх під охороною. Небажаних жидів використовувати для риття бункерів і укріплень, по завершенню робіт без оголошення ліквідовувати ». З 1943 року – «генерал-хорунжий» УПА. Після поразки фашистської Німеччини у 1945 році організовує системний терор, жертвами якого здебільшого ставали працівники колгоспів, вчителі, лікарі та службовці радянських установ на території Західної України.

Степан Бандера

Сидір Артемійович КОВПАК Активний учасник революційних подій Громадянської війни, видатний теоретик та практик партизанської боротьби під час Великої Вітчизняної війни. Особисто брав участь у масштабних партизанських рейдах до глибокого тилу гітлерівців, знищуючи їхні комунікації та інфраструктуру. Дії ковпаківців згодом звернули на себе увагу Ернесто Че Гевари, який згадував про них у творі про партизанську війну. Сидір Ковпак зробив величезний внесок у боротьбу за визволення українців від нацистської окупації.

Головна постать в міфології українського націоналізму. Знаходячись на чолі ОУН(Б), разом з Ярославом Стецько, підготував акт проголошення «незалежності» України від 30 червня 1941 року у Львові, що відбувся після єврейського погрому, використовуючи наступні тези: «Відновлена Українська Держава буде тісно співдіяти з Націонал-Соціалістичною Велико-Німеччиною, що під проводом Адольфа Гітлера творить новий лад в Европі й світі та допомагає українському народові визволитися з-під московської окупації. Українська Національна Революційна Армія, що творитиме на українській землі, боротимися дальше спільно з Союзною німецькою армією проти московської окупації за Суверенну Соборну Українську Державу і новий лад у цілому світі!». У своїй політичній лінії відстоював принципи шовінізму, ксенофобії та антисемітизму. Заклав програмні ідеологічні підвалини для етнічних чисток польського населення Волині та масового вбивства «ідеологічно неблагонадійних» українців у 40-50 роках, відповідальність за які несуть бойовики ОУН та УПА.


5

Боротьба проти фашизму

«Свобода» в своем стиле: за Гитлера скандирует, но отвечать не хочет В ин тернете появи лось в идео м арша харьковской «Свободы», который с опровождался скандированием нацистски х сл оганов в поддержку Гитле ра. «Зиг-ха йл ь! Рудольф Ге сс! Гитлерюгенд! СС!» – скандиров али активисты партии, которая пытается выдать себя за «европейских правых». Этот ролик закономерно в ызвал во лну возм ущения у пользователей интернета. А лидеры «Свободы» попытались спис ать просла вление Гитлера свободовцами на неких провокаторов: якобы к ним на марш пришли специальные люди, чтобы в ма сках на камеры выкрикив ать свои провокационные лозунги. Новоявленный свободовский депутат Мирошниче нко вя ло прокомментировал, что мол «нереально контролировать тех,

кто специально присоединяе тся к акции и кричит свои лозунги». Слов а с тыдли вых националистов не вызываю т абс олютно ни какого доверия. Мы не раз были свидетелями того, как свободовцы в масках шествовали по улицам украинских городов на различных партийных мероприятиях – митингах и маршах. А мохники и мирошниченки заявляют, будто члены партии «Свобода» в масках на митинги не выходят. Скандирования нацис тских лозунгов вовсе не были неожиданностью для украинского общества. В душе 99% свободовцев надеются вскоре построить на «радость» украинцам Четвертый Рейх – только стесняются об этом говорить публи чно. Пока стесняются…

«Свобода» никогда маски не надевала и никакого отношения к этим лозунгам не имеет», - Мохнык.

Фото: 14 октября 2012 г. Марш УПА, организованный ВО «Свобода»: маски. Surprise!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ НОВЫХ ФЮРЕРОВ Олег Тягнибок, лидер ВО «Свобода»

Ирина Фарион, член Политсовета ВО «Свобода»

Про борьбу с «москалями» и «жидвой»

Про «жидов» и «москалей»

«Вони не боялись, як і ми зараз не повинні боятися, вони взяли автомат на шию і пішли в ті ліси, вони готувалися і боролися з москалями, боролися з німцями, боролися з жидвою і іншою нечистю, яка хотіла забрати в нас нашу Українську Державу! Оті молоді люди і ви сивочолі, оце є та суміш якої найбільше боїться москальсько-жидівська мафія, яка сьогодні керує в Україні».

«Гиперболическая антитеза свой — чужой, то есть украинец — жид, немец, москаль, становится средством утверждения соответствующей идеологемы, то есть удачным и остропублицистическим приемом».

Январь 2011

«Когда шел в армию, мама мне сказала: приведешь домой москалиху или жидовку, или завербуют в КГБ – отрекусь от тебя».

«Ещё Степан Бандера сделал пророчество о так званой газовой трубе. Это единственное, что москали еще не украли у нас. Это москали умеют очень хорошо: врать и в оров ать, во рова ть и врать, врать и воровать!»

Январь 2004

Январь 2011

Июнь 2004

О планах «украинского блицкрига» «…Этих вонючих жидов и москалей давно надо было с корнем повыдергивать с нашей украинской земли. Ничего-ничего! Уже настал наш час. Я думаю, к концу 2007 года мы выкурим их с Западной Украины, а потом и с Восточной. И там, на Востоке, тоже посшибаем все памятники их героям… Переименуем их города Днепропетровск, Кировоград, Стаханов и другие… С помощью НАТО вышвырнем их Черноморский флот из нашего Крыма, заберем у москалей нашу Кубань, Ростовскую и Воронежскую области…». Апрель 2012 «Будьте уверены, когда придет время взяться за оружие – рука не дрогнет» Декабрь 2011 «Я русский бы выучил только за то, что надо допрашивать пленных»

Май 2009

«Если ты украинец, тебе нужен украинский язык. Если нет – езжай домой».

Март 2011

Фарион сортирует детей или неонацизм для самих маленьких «Если Олэна станет Аленой, то ей надо паковать чемоданы и уезжать в Московию. Маша - форма не наша. Пусть едет туда, где Маши живут. У нас она должна быть Маричкой. Петя тоже должен отсюда уехать, если не станет Петриком. Мыколку никогда не обзывайте Колей, Ганнусю - Аннушкой, а Наталочку – Наташей».

Февраль 2010

Артур Швецов, лидер Донецкой организации ВО «Свобода» О «полезном» опыте Гитлера «У каждого свое отношение к Гитлеру. Единой позиции партии по этому поводу нет. …Гитлер исходил из интересов германского народа. Что касается сходства, то в разных странах национализм имеет как схожие черты, так и различия. Поэтому невозможно отрицать то, что определенное сходство с немецкими национал-социалистами у украинских националистов есть. Нельзя игнорировать чужой опыт, если он может быть полезным для дела… Гитлер заслуживает уважения хотя бы потому, что сделал много полезного для Германии за очень короткий срок».

Декабрь 2011

О том, что нужно посадить в тюрьму 5 миллионов «дегенератов, которые не говорят на украинском языке»

«Украинцев, которые не знают украинского языка, надо наказывать. Я их не буду переучивать! Я что, учительница для них? А не знаешь «мови» – должен быть наказан: не получишь образования, государственной должности».

Октябрь 2012

Фарион поборет советские праздники “Я бы отменила все праздники, которые отмечались в Советском Союзе, потому что они не имеют никакого отношения к украинской культуре и украинской истории. Их не должны отмечать на государственном уровне, это клеймо советских времен”

Март 2010

Об украинцах «второго сорта» “Цей люмпен, який там осів, на наших благодатних степових українських землях, народив своїх дітей. Ці діти ніколи не сприймуть української землі. Не лише тому, що вони чужинці, а тому, що їхній рівень культури нижче плінтуса, тому що вони походять із люмпену”.

Июль 2011

Русский язык вырос на говне?

«Тих, хто не володіє українською мовою, обов’язково посадять. Таких людей треба саджати у в’язницю хоча б на півроку»

«Почему во Львове и в Украине в целом издается и продается столько книг, переведенных не на украинский, а на русский язык? Почему в наших маршрутках звучит москальская попса и москальская реклама? Чтобы бороться с этим мы должны прибегнуть к агрессивному сопротивлению. И я прошу вас об этом агрессивном сопротивлении против всего москальского» “Звідки взялася російська мова? Хто її засіяв, на якому говні вона виросла?”

Июнь 2010

Июнь 2012

«У нас 14% украинцев, которые указали, что их родной язык – русский, то есть язык оккупанта. Это свидетельствует о страшной мутации их сознания. Это 5 миллионов украинцев-дегенератов. И их нужно спасать»

Июнь 2010


6

Краткий анализ программных документов НСДАП и ВО «Свобода» То, что лидеры ВО «Свобода» позволяют себе ксенофобские высказывания в адрес русских, евреев, африканцев, азиатов и других «инородцев», давно не является новостью, но вовсе не отпугивает сторонников этой партии. Между тем, окрыленный выборными успехами Тягнибок с особым рвением пропагандирует ненависть к «жидам и москалям». И пока власти Украины терпеливо выслушивают ксенофобские высказывания членов ВО «Свобода», подкидывая ей «копеечку» на выборы, эта крайне националистическая партия заявляет о решимости перейти к практической реализации своих требований. 24 февраля 1920 года на собрании в Мюнхене Гитлер огласил программу «25 пунктов» Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), которая с 1 апреля стала официальной программой НСДАП. Если сравнить ее с антидемократической и ксенофобской программой ВО «Свобода», то можно поразиться ее зеркальному сходству с «25 пунктами» гитлеровских нацистов. И эти прямые параллели должны заставить задуматься миллионы граждан нашей страны.

Боротьба проти фашизму

ПРЯМЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ НСДАП

ВО «Свобода»

Гражданство «1. Мы т ребуем объедин ения всех немцев в Великую Германию на основе права народов на самоопределение. 4. Гражданином Германии может быть только тот, кто принадлежит к немецкой нации, в чьих жилах течёт немецкая кровь, независимо от религиозной принадлежности. Таким образом, ни один еврей не может быть отнесён к немецкой нации, а также являться гражданином Германи и».

«1. Принять новый закон о гражданстве, согласно которому гражданство будет предоставляться только тем лицам, которые родились в Украине или являются этническими украинцами, вернувшихся из-за границы для постоянного проживания и работы в Украине. 2. Разрешить приобретать гражданство Украины в исключительных случаях лицам, которые легально проживают в Украине не менее 15 лет, свободно владеют украинским языком, знают украинскую историю и содержание Конституции Украины, приняли присягу на верность Украине и отказались от всех гражданств, к которым принадлежали».

Миграция «5. Тот, кто не является гражданином Германии, может проживать в ней как гость, на правах иностранца. Каждый иностранец обязан соблюдать требования законодательства об иностранцах. 8. Вся дальнейшая иммиграция в Германию лиц ненемецкого происхождения должна быть приостановлена. Мы требуем, чтобы все лица ненемецкого происхождения, которые иммигрировали в Германию после 2 августа 1914 года, были выдворены из государства».

«12. Ввести строгие антииммиграционные мероприятия и усовершенствовать систему содержания и депортации иностранцев-нелегалов. 16. Обеспечить места в общежитиях вузов очередь украинским, а не иностранным студентам. 17. Осуществлять регулярные проверки материалов регистрации иностранцев, поступающих из учебных заведений, со списками студентов, которые действительно в них учатся».

Здоровье Гитлер, придя к власти, запретил аборты, а врачей, пойманных за подпольный аборт, отправляли в трудовые лагеря.

«3. Запретить прерывания беременности, кроме случаев, обусловленных медици нскими показаниями и доказанных в судебн ом пор ядке фактов изнасилования. Приравнять в уголовном законодательстве незаконное осуществление абортов в покушении на убийство».

СМИ «23. Мы требуем открытой политической борьбы против заведомой политической лжи и её распространения в прессе. С целью создания немецкой прессы мы требуем, чтобы: а) все сотрудники, редакторы и издатели немецких газет, печатающихся на немецком языке, были гражданами государства; б) ненемецкие газеты должны пол учать специальное разрешение государства на издание. При этом они должны издаваться на ненемецком языке; в) лицам ненемецкой национальност и законодательно запрещается иметь любой финансовый интерес или влияние на немецкие газеты. В наказание за нарушения данного закона такая газета будет запрещена, а иностранцы немедленно депортированы. Газеты, приносящие вред интересам общества, должны быть запрещены. Мы требуем введения законодательной борьбы против литературных и культурных течений, оказывающих разлагающее влияние на наш народ, а также запрещения всех мероприятий, способствующих этому разложению».

«2. Регламентировать употребление украинского языка в СМИ соответственно количеству украинцев не менее, чем 78% их площади и эфирног о времени. 17. У далит ь из фон дов детскоюнош еских и публи чных би блиотек советскую пропагандистскую литературу. 20. Внести вопрос защиты нацио нального информационного пространства к компет енции СНБО для противодействия информацио нной оккупации Украины. 21. Лишать лицензий те СМИ, которые нарушают языковое законодательство, унижают национальное достоин ство украинцев, распр остраняют дези нформацию или осуществляют антиукраинскую пропаганду».

ВО «Свобода» будет учить студентов по работам соратников Гитлера и Муссолини Члены ВО «Свобода» любят повторять, что их партия не имеет отношения к фашизму и национал-социализму. Якобы обвинения в фашизме – это наветы «антиукраинских сил», а сами «свободовцы» не более, чем добрые патриоты. На самом деле, «гламурный» и «европейский» имидж украинских патриотов, который сторонники Тягнибока создали себе, выступая в ток-шоу на провластных каналах, не более, чем маскировка. Фюреры «Свободы» никогда не отказывались от нацизма и фашизма. Доказательства? Пожалуйста. Возьмем изданный в 2010 году во Львове Юрием Михальчишиным идеологический учебник для «свободовцев» и сочувствующих «Ватра. Версія 1.0». Михальчишин – это главный партийный пропагандист «Свободы», правая рука Тягныбока, отвечающий за «партийное образование». Содержание учебника (см. иллюстрацию) говорит само за себя. Кроме статей самого Михальчишина, где он разъясняет сторонникам программу НСДАП Гитлера, здесь произведения таких «авторитетов» как Йозеф Геббельс, Отто Штрассер, Альфред Розенберг. Также к изучению партийцам предлагаются программы Национал-Социалистической партии Адольфа Гитлера и Фашистской партии Бенито Муссолини. В учебнике фашистские «классики» рекомендуются к изучению «студентам гуманитарных специальностей, аспирантам и преподавателям» в качестве «наиболее ярких национально-революционных европейских интеллектуалов ». Теперь Михальчишин еще и депутат Верховной Рады – так что даже привлечь его к ответственности за пропаганду фашизма не получится. Нацистов поставить на место может только антифашистская борьба украинских рабочих и студентов.


7

Боротьба проти фашизму

Об’єднання «БОРОТЬБА» – це група однодумців, що стоять на позиціях р еволюційно го марк сизму. Наша ор ганіза ція виникла весною 20 11 року на основі об ’єднання Організації марксистів, Молоді проти капіталізму, інших організацій та окремих активістів. «БОРОТЬБА» – це марксистський рух робітників, студентів, молодих вчених, журналістів та багатьох інших людей. Діяльність нашої організації грунтується на принципах антикапіталізму, антифашизму, політичного радикалізму та боротьби за гендерну рівність. Антикапіталізм означає для нас боро тьбу за покраще ння становища пролетаріату тут і зараз, створення профспілок та розвиток соціальних рухів. Ця робота являє собою стратегію повалення капіталізму як системи – стратегію революції.

Інтернаціоналізм о значає для нас рішучу бо ротьбу проти української буржуазії, що намагається розділити пролетарів за мовною або національною о з нако ю, прот иставити Схі д кр аїни Заходу, українсь кий націоналізм – проросійському шовінізму. Боротьба проти цього розподілу, за справжню рівність націй та мов, за культурне різноманіття – не від’ємна частина б ор оть би проти капіталістичної системи. Ми ро зглядаємо себе складовою частиною міжнародної боротьби пролетаріату проти панування глобального капіталізму. Антифашизм означає для нас протистояння ідеології та практиці фашизму – крайньої правої буржуазної політичної течії. Метою діяльності нацистів є порятуно к капіталістичної системи в умовах її системної кризи – шляхом придушення класових організацій робітничого руху, згортання буржуаз них демокра тичних прав і свобод, через розподіл трудящих за расовими або національними ознаками та протидію їхньому об’єднанню у боротьбі проти панівного класу. Наш політичний радикалізм є чітким усвідомленням того, що лише революційне повалення капіталістичної системи та державного апарату, який стоїть на сторожі інтересів панівного класу, від криє Україні шлях до соціалістичного майбутнього.

Закликаємо приєднуватися до нас – долучатися до Боротьби!

Объединение «БОРОТЬБА», в отличие от всех остальных партий, борется не за отдельные улучшения капитализма, не за передачу собственности от «плохих» олигархов «хорошим», а за полную ликвидацию капиталистической системы, которая принесла бедность и страдания миллионам.

МЫ против капитализма Капитализ м – это концентр ация богатства в руках немногих. В 2012 году совокупное состояние 200 самых богатых людей превышает $85,2 миллиарда – а это почти три годовых бюджета Украины. Два года назад их состояние не превышало $50 миллиардов. Таким образом, всего за два кризисных года верхушка правящего класса стала богаче почти в два раза, в то время как доходы большинства работников с учетом инфляции и роста цен не выросли, а, наоборот, сократились. Капитализм – это бедность. Реальный прожиточный минимумом с учетом коммунальных услуг и цен на продукты питания составляет 5000 гривен, в то время как средняя зарплата по стране – 3100 гривен. Капитализм – это кризис. Рыночная капиталистическая экономика не может работать без периодических разрушительных кризисов, сопровождающихся сокращением производства, массовыми увольнениями и сокращениями зарплат. В кризисный 2009 год ВВП Украины сократился на 15%, а объем промышленного производства снизился на 21,9%. За время кризиса наемные работники потеряли от 15% до 30% своего реального дохода. Капитализм – это отсталость. Переход от социалистической экономики к капиталис тическому хозяйс тву обернулся катас трофическим паде ние м уровня производства. С 1991 года ВВП страны стремительно снижался, и к концу 90-х составлял лишь около 40% уровня 1990 года – последнего года существования

СССР. Этот уровень не достигнут и сегодня. Капитализм – это превращение Украины в сырьевой придаток. Доля продукции низкой степени переработки в общем объеме производства Украины составляет около 70%. С момента перехода к капита лизм у доля м ашин остроения в промышленности снизилась с 31% до 14%, а доля черной металлургии выросла с 11% до почти 27%. Крупнейшие собственники получают свой доход от экспорта сырьевой продукции, и они не заинтересованы в развитии высокотехнологичных секторов экономики, обрекая Украину на превращение в ис точник с ырья и де шев ой раб очей силы. Капитализм – это обогащение за счет чужого труда. Подсчитано, что средний работник трудится лишь 3-4 часа в день, чтобы покрыть расходы на собственную зарплату, остальное время он работает, чтобы обеспечить прибыль своему нанимателю. Капитализм – это политическое господство олигархии. Среди 450 депутатов Ве рховной Рады – более трехсот долларовых миллионеров. Парламентские партии прямо или косвенно контролируются олигархическими группами. Это ка с а етс я в се х па рла м е нтских партий, включая «оппозиционные» или «левые». Почти все телеканалы и печатные СМИ контролируются владельцами крупнейших финансово-промышленных групп, которые диктуют им информационную политику, осуществляя негласную цензуру собственника.

Долой капитализм! Все – на борьбу против капитализма!

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ Исходя из того, что государственное устройство и формы собственности должны соответствовать нуждам и интересам народа, Объединение «БОРОТЬБА» требует: 1. Социальная справедливость – для всех. Трудовое и социальное законодательство, гарантирующее достойные условия труда, его оплату, равную оплату за равный труд, шестичасовой рабочий день, бесплатное и качественное здравоохранение. Сегодня люди лишены этих социальных прав вследствие несправедливого распределения общественного богатства, большая часть которого находится в руках узкого слоя олигархии и крупного бизнеса, утопающих в роскоши на фоне бедности народного большинства.

2. Земля и природные богатства должны принадлежать народу. Земля не должна быть объектом купли-продажи. Производс тво сельхозпродукции следует организовать через кооперацию селян при государственном кредитовании и обеспечении централизованной реализации продук-

ции по твердым ценам, под контролем непосредственных производителей.

3. Собственность капиталистов – народу.

5. Здравоохранение. образование и культура – для каждого.

Поскольку бизнесмены не могут обеспечить занятость и достойную заработную плату, а их 20-летнее господство привело к разрушению промышленности и сельского хозяйства, превратило Украину в сырьевой придаток богатых стран, следует изъять у них заводы, фабрики, шахты и другие средства производства и передать их тем, кто на ни х рабо тае т. Произво дство следует организовать плановым образом, его целью должно быть удовлетворение насущных потребностей народа, а не прибыль бизнесменов. Мы должны вернуть народу то, что у него украли в ходе приватизации 90-х годов.

Качественные, бесплатные и доступные каждому медицинские услуги. Бесплатное среднее и высшее образование. Реальное студенческое самоуправление. Образовательные программы должны давать полную и научную картину мира, обеспечивать как профессиональное знание, так и критические познания о существующей сегодня несправедливой общественной системе. Культурные продукты (фильмы, тексты, музыка, программное обеспечение) должны распространяться бесплатно; вознаграждение их создателям и необходимые для их производства ресурсы должны предоставляться государством.

4. Вся власть – народу.

6. Право на жилье.

Власть должна осуществлять не оторванная от люд ей каста чиновн иков на службе у олигархии, а сам народ, организованный в комитеты самоуправления на производстве и по месту жительства. Центральное правительство должно избираться на съезде делегатов этих комитетов, будет подотчетно им, и выражать интересы трудового большинства. Бывшие представители крупного бизнеса и обслуживавшие их интересы высшие чиновники должны быть лишены избирательных прав.

Коммерческая застройка и рынок разделили людей на владельцев элитного жилья и тех, кто вынужден ютиться в перенаселенных квартирах, без шанса купить хоть какое-то жильё. Новостройки и строительные организации должны перейти в муниципальную собственность, чтобы локальные общины – с помощью правительства – построили в достаточном количестве нормальное жилье для улучшения жилищных условий своих людей. Квартплата не должна превышать 7% доходов се-

мьи. Непомерно роскошная недвижимость будет распределена среди многодетных и молодых семей, а также других сл оев трудового на рода, под контроле м обществе нных комис сий жилищного обеспечения.

7. Справедливый суд и прекращение полицейского произвола. Каждый должен иметь право на справедливый с уд с участием народных заседателей одинакового с ним социального ста туса . Нужно оста новить коррупционную практику в судебной системе и правоохранительных органах, для чего необходимо поставить их под жесткий общественный контроль. Если эти разумные и отвечающие интересам народа требования будут игнорироваться правящим классом, его партиями и чиновниками, то, согласно Всеобщей Декларации Прав Человека, приня той Ге неральной ас сам бле ей ООН 10 декабря 1948 года, народ имеет право прибегнуть к восстанию – «в качестве последнего средства против тирании и угнетения», поскольку только «во ля народа должна быть основой власти правительства».

Мы призываем к борьбе за реализацию этих требований!


8

Боротьба проти фашизму Ми, громадяни України, робітники та студенти, самозаняті та працівники бюджетних підприємств, освітяни та науковці, безробітні т а пенсіонери усвідомлюємо загрозу поширення фашистської ідеології в українському суспільстві. Ми маємо докласти спільних зусиль, аби зупинити політичний наступ ультраправих. Ми об’єдналися проти фашистської загрози в нашій країні. І ми кажемо – «вони не пройдуть!»

Газета Боротьба №3 "Боротьба проти фашизму"  

Нам потрібно зупинити фашизм. Це можемо зробити лише ми – жінки та чоловіки, робітники найманої праці, студенти, пенсіонери, профспілковці т...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you