Page 1

½;AEDEC?0

c[ ?FAE c[?F AEE \'&

½87BBA7D0 AheWY_Wc†iÊaWZ[j heWY_Wc†iÊaW he _Wc†iÊaW aWZ[j WZ[j [j

C;H;<KPE? *>;H; *

Efep_jW]ep^Ze_j†c†hakh†d Ia†dZ[h>oi[d_d"Zka[[WakpkWh f†hfWW\j†i_"a[gc[dWn^_cZ^[ d[fej_p†c$Feh"c†i†i^kcj_ C_d_ijh__@Wi^j†ckWakpkWf†h Z†i^j_cd†fheY[i_d[beX_c_jf†h

FH;I?:;DJ?

\+

B_Z[h†jefep_jWh†8[^]`[jFWYebb_Z^[D[n^Wj:WY_ Wakpe`d†Fh[i_Z[dj_d<Wjc_hI[`Z_kf†hceif†h\Wg†i_cj† fbej†j†l[dZ_j$Aho[jWh__7AHÊi†aWa†hakWhaWj†h^[h† jWa_c"fehdkaaWcWhh†Wid`†f†h]`_]`[$Aho[jWh__B::Êi† dka[aWX†h†d`†a†ha[i†j†j_bb†"[Widka[aWd†fbWd$

;nfh[ii mmm$]Wp[jW[nfh[ii$Yec

D–'(.'"L_j_???"wc_c_0&$(&К;f†hZ_ji^c[[fWlWhkhaeielWh[

\''(#')

d`e^`[d[fWlWh†i_i†$

=EP>:E>;J >OI;D? \*#+

dl[dZ_c_d CWb__P_fWhWbW`ck`Wd†he g[i†gg†dZh_c_d hWg[ j†fWWhWg "Zej†f el_YY"Ze del_

Lk`W b_fL _b_fL Fh[i_Z[dj__CWb_jj†P_"<_b_f  eiel†i]]``Wj†fkd_c[l[ i†A i†i† WlWh†i_i† f [j^f † †ihh _Y ]eh_Y Z]eh FeZ †Fe Whj† o pohj "d†i^jWjeh$ \) Oeha D[m  [d† i^c ]`_j^ F†h j†7iWcXb[i†i†

h[C_dY[W"c :h$P[pWC_jh ``[ hkckdc[ W" `[ak el_Y†"F[j

;fh[cj[ '/i^jWjeh"(&&.

7hh[ije^[jd† ehZ_dWdY†ffh_lWj[ d††ehZ †d† Y†d dY† Y[dY b_Y[d Wb_Y[ fWb_ j[fW dj[f edj[ kded fkde _fkd d†di^j[j†i_]]``[hcWd[$7_f " ,"./" j[j'/.'". l_j[ †l_j †l hWd† WhWd WZkW j†iaaWZk j†i ebW""j†i hebW" [hebW dZ[h WdZ[ XWdZ WXW fWX W‚[f Z^[f†hZehj[_bW‚[ aWfWh† Y_b_[ " jWh"_ go goj[ † d`† h†d` X†h† WX† [aW [aW _`[a [j_` [j_` _d[j c_d Y_c_d dY_c edY_ [ded /&ei[(&&*$:[d _$ \.#/ W\Wj ZWb† i^j[ †_a_ † _j[g ^j[l g†_bW‚__Z^†d†d]Waoc`[aa_i

EC;DJ ` [I[hX_i† A†h]`_ ` ^`W D`e f  ` fi[ fo[j`[d aj†d†fo iWWaj †iW j†i ]`[j ]` f ]``_]`[ ff†h] `Wff †`Wf

ej† Zej i[Z `i[Z e`i[ dZe` [dZe j[dZ h[j[ fh[j afh[ kaf Dka f l[j†cZ_iW ""feh W`e"f aWZZeeW`e ^[‚‚aW [^Aeiel†dZZ^[ [d``[^A dkaa[d _Wdk [hX_W I[hX ^[jf†h]`_]`[ii† _W\he Wl[ †Y_b W[j ^kc ]` j†l†hj[jW"i ]` ff†h]]``_]`[ iWaj†$I^ahkWd07bX_dAkhj_ \(

:EH7;C@;AKJ <EJE0F;JH?JHH7>C7D? <EJE0@;JC?H?:H?P?

@Wd†cXki^khjh_l`[j fh[`akh`[jW[<Wc_b`[i 8ojog_d]WFh_ph[d_†i^j† dn_h†$:`Wb__iW`"B[kjh_c_" aWcX[jkh_dlWb_Zf†h i^aWaj†fWak`Z[i_i†i† c`[a†l[$7j_`__i^j[Z^†d† _d`[ai_edc[fh[fWhWj_d Z_Ybe\[d"_Y_b_†i^j†_ dZWbkWhf†h\†c_`†jd†d cei^†d]`Wi^j†l`[‚Wh[$ AkdZ†hc`[a†l["iejÓbbed fheY[i_]`og†ieh$ \,#-

B J>;ME7BKHD7B @ J ; ; IJH

Ah_pWg†iÊfe_i^_^[j\kdZ_ Ah_pWÓdWdY_Wh[g†Óbbe_fWhW')ckW`l["d† I>87"aW^oh†d†d`†\Wp†j†h["i^kc†c† i[h_ep[$J†d]`Wi^c[c†Wj†j†Z[fh[i_ed_jj† cWZ^[aedec_a"j†l_j_j'/(/ \'+


2

E premte, 19 shtator 2008

Pressing

kryeredaktor: Berat Buzhala berat.buzhala@gazetaexpress.com, zëvendëskryeredaktore: Arlinda Desku arlinda.desku@gazetaexpress.com politikë: Artan Mustafa artan.mustafa@gazetaexpress.com nacionale dhe siguri: Ilir Mirena ilir.mirena@gazetaexpress.com, Arte: Shkelzen Maliqi shkelzen.maliqi@gazetaexpress.com ekonomi: Viktor Buzhala viktor.buzhala@gazetaexpress.com, Ballkan Express: Faton Raçi faton.raci@gazetaexpress.com, bota: Valmir Gërguri valmir.gerguri@gazetaexpress.com, sport: Valdet Hasani valdet.hasani@gazetaexpress.com fotografia: Visar Kryeziu visar.kryeziu@gazetaexpress.com, drejtor i marketingut: Vjollca Musa, marketing@gazetaexpress.com; redaksia: info@gazetaexpress.com; tel: 038 76 76 76, ; fax: 038 76 76 78; shtypi: Roto Print; botues: MediaWorks.

E premte, 19 shtator 2008

PRESSING Njohja e Serbisë / Albin Kurti . . . . . . .2

Njohja e Serbisë

LAJMEXPRESS Paralajmeron vendimin . . . . . . . . . . . . .3 Shef i ri i OSBE’së . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Rritet përkrahja ruse . . . . . . . . . . . . . . . .3

POLITIKA Gozhdohet Hyseni / Leonard Kerquki . . . . . . . . . . . . . . .4-5 Më refuzoi 4 herë / Besnik Ramadanaj . . . . . . . . . . . . . . .5 Emërimet s’janë prioritet . . . . . . . . . . .5

NACIONALE Dora e mjekut / Faton Ismajli . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-7 Dr. Zeza / Jeton Musliu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-9 Stopohen ilegalët / Faton Ismajli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

EKONOMI Edhe më lirë me IPKO / Arben Hyseni . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Marrëveshje për energji . . . . . . . . . . .11 I bashkoi kriza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

BALLKAN Kroacia me s'ka det! . . . . . . . . . . .12-13 Tetë kushte për Maqedoninë . . . . . .13 Pa polisa sigurimi për të huaj? . . . . .13

BOTA Kriza se ciles s’po i shihet fundi / The Wall Street Journal . . . . . . .15-19

ARTE Debat për teatër / Alfred Beka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Fillon me depresion / Ardian Jasiqi . . . . . . . . . . . . . . . . .22-23 Hapet Expoart Gallery / Ardian Jasiqi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

SPORT Mini futboll . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28-29 Cana kritikon Marseillen . . . . . . . . . .29 Dragusha mes Vëllaznimit dhe Trepçës . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Del Piero s’ka kufi . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Pendohet Zidane . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Albin Kurti Pse Serbia nuk e pranon pavarësinë e Kosovës dhe çka don ajo në të vërtetë? Pyetjet që nuk bëhen mbesin të panjohura. Përgjithësisht, ka dy lloj sosh. Pyetje që nuk bëhen sepse thjesht s’lejohen të bëhen; dhe, pyetje që nuk bëhen sepse përgjigjet e tyre do të ishin aq të qarta e të njohura. Në secilin variant duhet ta konsiderojmë edhe mundësinë e vlerësimit të gabuar. Varianti i parë i pyetjeve që s’bëhen, nënkupton se ka pyetje që nuk bëhen sepse besohet se janë të ndaluara – këtu kemi të bëjmë me dukurinë e vetëcensurës. Kurse varianti i dytë i pyetjeve që s’bëhen, nënkupton edhe përshtypjen e gabuar se përgjigja do të ishte tepër evidente dhe e gjithëpranuar – këtu kemi të bëjmë me pyetje të cilat, edhe nëse na i sjell dikush tjetër në mendje, na ngjajnë tërësisht të panevojshme. Sado që në shikim të parë njëmend duket e panevojshme, pyetja pse Serbia nuk e njeh Kosovën është e domosdoshme. Kjo pyetje bën pjesë në variantin e dytë: jemi aq të bindur se e dimë përgjigjen saqë as që e marrim mundin ta artikulojmë atë përgjigje dhe rrjedhimisht s’ka pyetje fare. Në vijim, nuk pretendoj se do të jap përgjigje të saktë në pyetjen pse Serbia nuk e njeh Kosovën dhe çka don ajo, por vetëm disa përgjigje të vërteta, shuma e të cilave i afrohet përgjigjes së saktë. Identifikimi sa më i mirë i motiveve dhe qëllimeve të Serbisë është kusht i domosdoshëm (ndonëse jo i mjaftueshëm) që Kosova të zhvillojë stategji të suksesshme kundër Serbisë dhe përfundimisht të fillojë të prosperojë.

Përgjigja 1: Serbia nuk humbet asgjë duke mos e njohur Kosovën Serbia realisht nuk ka trysni që ta pranojë Kosovën. Në njërën anë, Qeveria e Kosovës ia toleron asaj strukturat paralele në Kosovë. Në anën tjetër, kurrfarë ndihme, kredie apo investimi nga jashtë nuk i kushtëzohet Serbisë me njohjen e pavarësisë së Kosovës. Procesi i integrimit të Serbisë në BE nuk lidhet me njohjen e pavarësisë së Kosovës. Duke e njohur Kosovën Serbisë nuk do t’i shpejtohej integrimi në BE. Sepse njohja e Kosovës nuk do ta forconte Serbinë ekonomikisht dhe nuk do ta bënte atë më të rëndësishme politikisht. Përkundrazi. Pra, Serbia nuk na njeh sepse ajo nuk humbet asgjë në arenën ndërkombëtare dhe as nga pozicionet e saj në Kosovë duke mos na njohur.

Përgjigja 2: Serbia e rrit rolin e saj gjeostrategjik duke mos e njohur Kosovën Serbia e ka hetuar se si BE-ja, e posaçërisht disa shtete brenda saj, koketojnë me Rusinë në llogari të interesave të ShBAtë. Madje, kjo po vazhdon edhe pas sulmit ushtarak të Rusisë mbi Gjeorgjinë anipse disi më heshturazi e fshehurazi. Paradoksalisht, Serbia po e kopjon formalisht modelin e BE-së. Ser-

bia po flirton me Rusinë në llogari të interesave të BE-së. Ashtu sikurse që BE-ja i shfaqet si sfidë ShBA-së e cila duhet t’i ndihmojë BE-së në mënyrë që ajo të qëndrojë sa më larg Rusisë, ngjashëm edhe Serbia i paraqitet si sfidë BE-së duke kërkuar që ajo ta tolerojë sepse përndryshe aty është Rusia e gatshme për ta përfshirë Serbinë në zonën e saj të interesit. BE-ja e di se Serbia për Rusinë është sikur ajo figura shumë e rëndësishme e shahut që ndodhet në terrenin e kundërshtarit. Rumania dhe Bullgaria që janë më larg Brukselit janë në BE, ndërkaq Serbia që është më afër tij gjeografikisht i lëvyret Rusisë. Dhe, BE-ja gjithashtu e di se Serbia po ia bën një shërbim aq të mirë Rusisë duke mos e njohur Kosovën, sepse rastin e Kosovës Rusia po e shfrytëzon për aspiratat e saj ekspansioniste. Po Kosova, ku është ajo në krejt këtë situatë? Kosova nuk është sfidë as për BE-në e as për ShBA-në. BE-ja nuk ka pushtet askund brenda vetes ashtu siç ka në Kosovë. Ne s’jemi sfidë për të. Ajo tashmë e ka pushtetin mbi neve përmes fuqive ekzekutive të ICO/EULEX-it. Për ShBAnë dihet: një telefonatë gjashtëminutëshe që Ambasadori amerikan mund t’ia bëjë një ministri të Qeverisë së Kosovës mund t’ia hedh poshtë atij gjashtë muaj punë.

Përgjigja 3: Serbia përfiton shumë duke mos e njohur Kosovën Serbisë i leverdis asimetria e marrëdhënieve me Kosovën e panjohur prej saj. Kosova mbetet e sunduar nga misionet e organizmave ndërkombëtarë (OKB, BE, NATO) që nuk e njohin Kosovën por që e njohin Serbinë. Po ashtu, këto misione përveç që sundojnë me Qeverinë e Kosovës, ato edhe ndërmjetësojnë midis Prishtinës e Beogradit, duke e vënë kësisoj Kosovën në një pozitë shumë të rëndë. Politikisht UNMIK-u bën pazar me Serbinë në llogari të (policisë, gjyqësisë, pronave etj. të) Kosovës. Ekonomikisht, UNMIK-u i kontrollon doganat e Kosovës ku Serbia nuk paguan fare taksën prej 10%. Për shkak të Rezolutës 1244, kufiri ndërmjet Kosovës e Serbisë për UNMIK-un vazhdon të mbetet kufi administrativ e jo ndërkombëtar. Serbia nuk i pranon dokumentet dhe as targat e Kosovës, ndërkohë që Kosova i pranon ato të Serbisë. Kjo gjë mundëson që Serbia praktikisht të mos lejojë fare importe nga Kosova dhe të eksportojë aq shumë mallra në Kosovë. Po ta njihte Kosovën, Serbisë do t’i duhej t’i kthente librat kadastralë dhe të hiqte dorë nga fondi i privatizimit të Kosovës ku aktualisht ka shumë gjasë që të marrë hise të madhe. Serbia investon në strukturat paralele të saj në Kosovën që nuk e njeh sepse ky investim i kthehet asaj përmes ndërmarrjeve publike e shoqërore e deri te minierat që menaxhohen nga këto struktura në çerekun e territorit të Kosovës që e kontrollojnë ato. Kjo s’do të ishte e mundur për Serbinë sikur ajo ta njihte Kosovën. Po të ishte Kosova njëmend e pavarur, pra pa tutelën ndërkombëtare që toleron strukturat e Serbisë, Serbia do të na frikësohej. Ajo do të duhej të vendoste marrëdhënie reciproke dhe simetrike me Kosovën, me ç’rast do të humbiste shumë krahasuar me përfitimet që i nxjerr sot nga Kosova e panjohur prej saj. Vazhdon në faqe 24


E premte, 19 shtator 2008

MALI I ZI

LAJMEXPRESS 3

PARALAJMERON VENDIMIN Presidenti malazez, Filip Vujanovic, do të paraqesë qëndrimin zyrtar të Podgoricës rreth pavarësisë së Kosovës gjatë punimeve të Asamblesë së Përgjithshme në New York.

Ministri Hyseni dhe Kryeministri malazez, Milo Gjukanovic, Pomorje - Bullgari, 20.05.2008.

Prishtinë, 18 shtator — Mali i Zi do ta paraqesë qëndrimin zyrtar rreth njohjes së pavarësisë së Kosovës në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York, ka deklaruar të enjten, Kryeministri malazez Milo Djukanovic. Ai ka thënë se në emër të Malit të Zi, këtë qëndrim do ta paraqesë Presidenti malazez, Filip Vujanovic. “Vujanovic do ta paraqesë në Asamblenë e Përgjithshme qëndrimin tonë zyrtar. Ka mbetur mjaft kohë që Vujanovic të konsultohet

me aktorët më të rëndësishëm politik në Mal të Zi, në mënyrë që edhe ndaj kësaj çështje të mund të përcaktohemi në mënyrë relevante”, citohet të këtë thënë Djukanovic, nga mediat malazeze. Debati i përgjithshëm në Asamblenë e OKB’së, përkatësisht java presidenciale, fillon të martën, gjatë të cilës do të mbajnë fjalime krerët më të lartë të shteteve anëtare të OKB’së. Tash për tash nuk dihet se në cilën nga ditët e javës së ardhshme do të flasë Presidenti Vujanovic. Ditëve të fundit me-

dia ndërkombëtare dhe vendore kanë cituar burime qeveritare në Podgoricë dhe Shkup, se Mali i Zi dhe Maqedonia do të njohin së shpejti pavarësinë e Kosovës. Derisa dy fqinjët e Kosovës kanë dhënë sinjale për njohje, Serbia po lobon në Asamblenë e Përgjithshme që të përkrahet kërkesa e saj për deklarimin e Gjykatës ndërkombëtare të Drejtësisë rreth ligjshmërisë së pavarësisë së Kosovës. Asambleja do të vendosë sot përfundimisht nëse kërkesa serbe do të hyjë në rend dite.

PAVARËSIA ËSHTË E PAKTHYESHME Përfaqësues të shteteve perëndimore kanë shprehur pakënaqësi me iniciativën serbe duke i sugjeruar Beogradit që të mos të merret me të kaluarën. Gjatë një vizite në Prishtinë, të enjten, Kryeministri danez, Anders Fogh Rasmussen, ka deklaruar se Serbia ka të drejtë të bëjë kërkesa në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë, por njohja që Danimarka i ka bërë pavarësisë së Kosovës nuk do të ndikohet edhe nëse Asambleja e OKB-së vendosë të miratojë këtë kërkesë. Pas takimeve me liderët kosovarë, Kryeministri Rasmussen ka thënë se shteti i Kosovës është proces i pakthyeshëm dhe kjo ka qenë zgjidhja e vetme e mundshme.

WERNER ALMHOFER

Rritet përkrahja ruse

Shef i ri i OSBE’së Ambasadori austriak në Bosnje, Werner Almhofer, është emëruar Shef i Misionit të OSBE’së në Kosovë. Këtë emërim e ka kundërshtuar Serbia, e cila ka favorizuar fillimisht një diplomat sllovak e së fundi një diplomate zvicerane. Prishtinë, 18 shtato— – Ambasadori austriak, Werner Almhofer, është emëruar Shef i ri i Misionit të OSBE’së në Kosovë, në vend të zviceranit Tim Guldimann, mandati i të cilit përfundon në fund të këtij muaji Këtë e ka konfirmuar për Express, zëdhënësja e OSBE’së në Kosovë, Elli Flen. Emërimin e ka bërë Kryesuesi i radhës së OSBE’së, Ministri finlandez i Punëve të Jashtme, Alexander Stubb. Beogradi ka shprehur pakënaqësi për emërimin e Almhofer’it, përmes një letre të Ministrit serb të Punëve të jashtme, Vuk Jeremic.

Nga pesë kandidatë për kreun e misionit në Kosovë, Serbia fillimisht ka përkrahur kandidatin sllovak Frantisek Lipka, ndërsa në fazën e fundit të procesit, diplomaten zvicerane, Heidi Tagliavini, ka shkruar agjencia Tanjug. “Diplomatja zvicerane është me përvojë të gjatë. Ajo ka qenë shefe e Misionit të OKB’së në Abkhazi, përfaqësues e BE’së në Kaukaz dhe pastaj në Çeçeni”, kanë shkruar mediat serbe. Sipas burimeve qeveritare serbe të kësaj agjencie, Beogradi do të vazhdojë kundërshtimin ndaj emërimit të ambasadorit Almhofer, dhe do të lobojë që vendimi të ndryshohet. Ambasadori Almhofer punon në shërbimin diplomatik të Austrisë që nga viti 1992. Ka qenë atashe dhe këshilltar në ambasadën austriake në Beograd. Më pastaj ka punuar në sektorin për Bashkimin Europian në Ministrinë e Jashtme austriake, ndërkaq nga marsi i vitit 2005 ka qenë ambasador i Austrisë në Bosnje. Që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, me kërkesë të Serbisë dhe Rusisë, mandati i Misionit të OSBE’së në Kosovë ripërtërihet në mënyrë automatike për çdo muaj nëse nuk ka kundërsh-

tim nga ndonjë shtet anëtar. Sipas procedurave në OSBE, mjafton kërkesa me shkrim e një shteti anëtar që të shuhet Misioni i OSBE’së në Kosovë. B.G.

Prishtinë, 17 shtator — Numri i rusëve që përkrahin pavarësinë e Kosovës është rritur më shumë se dyfish në krahasim me vitin e kaluar, ka shkruar të enjten e përditshmja ruse Komersant, megjithëse qëndrimi i politikës zyrtare ruse nuk ka lëvizur nga pozicioni i mëhershëm. Rreth 31 për qind e respondentëve rusë pranojnë Kosovën si shtet të pavarur dhe sovran, ka treguar sondazhi i Qendrës Ruse për Studime të Opinionit Publik. Numri i rusëve që kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës është ulur në 28 për qind, në krahasim me marsin e këtij viti, kur ky numër ishte 41 për qind. Njëkohësisht, numri i rusëve që thonë se Rusia duhet të përkrahë Serbinë në konfliktin rreth Kosovës është ulur nga 37 në 25 për qind. Ndërkaq, numri i respondentëve që nuk kanë qenë në gjendje të japin përgjigje as “për’ as “kundër” pavarësisë së Kosovës nuk ka ndryshuar, ndërsa më shumë se 50 për qind e kanë konsideruar të vështirë të përcaktohen për rolin që duhet të ketë Rusia në konfliktin rreth Kosovës, ka shkruar Komersant. Sondazhi është kryer më 13 dhe 14 shtator, pas konfliktit ushtarak në Gjeorgji dhe pas njohjes së Abkhazisë dhe Osetisë Jugore nga ana e Rusisë. Në sondazh kanë marrë pjesë 1,600 respondentë nga 142 vendbanime të 40 rajoneve, distrikteve dhe republikave ruse.


4

E premte, 19 shtator 2008

Politikë redaktor: Artan Mustafa e-mail: artan.mustafa@gazetaexpress.com tel: 038 76 76 76 fax: 038 76 76 78

Sfida e institucioneve të Kosovës është sundimi i ligjit Presidenti Fatmir Sejdiu ka thënë se sundimi i ligjit paraqet një ndër sfidat kryesore për institucionet e Republikës së Kosovës. Ai ka shtuar se kjo sfidë mund të tejkalohet vetëm nëpërmjet një sistemi gjyqësor dhe prokurorial të pavarur, të paanshëm, efektiv dhe të përgatitur në mënyrën

superiore. Sejdiu i ka bërë komentet në një ceremoni të fillimit të Programit Fillestar për Arsimim Ligjor për të gjithë kandidatët për gjyqtarë dhe prokurorë që është pjesë e një programi të UNDP’së për sundimin e ligjit. Sejdiu ka thënë se me këtë moment fillon një etapë e re shumë e rëndësishme për

GOZHDOHET HYSENI

Opozita gozhdoi të mërkurën Skënder Hysenin, duke e akuzuar për paaftësi, keq-menaxhim dhe nepotizëm. Por më së shumti, Ministri i Jashtëm u akuzua për dështim në procesin e lobimit për njohjen e pavarësisë, megjithëse përgjegjës për këtë sektor janë edhe Presidenti dhe Kryeministri. Leonard Kerquki leonard.kerquki@gazetaexpress.com

Prishtinë, 18 shtator — I tërë procesi i lobimit ndërkombëtar për njohjen e pavarësisë së Kosovës, të enjten gjatë një seance plenare e cila shënoi fillimin e sesionit vjeshtor të Kuvendit, u tentua që të lidhet me emrin e një njeriu. Ministrit të Punëve të Jashtme, Skënder Hysenit. Ai u akuzua për paaftësi, keqmenaxhim, nepotizëm dhe dështim në procesin e lobimit për njohjen e pavarësisë. Në bazë të Kushtetutës së Republikës përgjegjës për politikën e jashtme janë edhe dy prijësit kryesorë të institucioneve - Presidenti dhe Kryeministri. Por ky fakt u anashkalua të enjten nga deputetët opozitarë, të cilët ishin të prirë

ta gozhdojnë vetëm Ministrin Skënder Hyseni. Iniciuesi i kësaj interpelance të Ministrit të Punëve të Jashtme, deputeti i Aleancës Kosova e Re Ibrahim Gashi, në fjalën e tij, ka shprehur pakënaqësi në lidhje me strukturimin e kësaj ministrie, vonesën në themelimin e misioneve diplomatike të Kosovës si dhe nepotizmin që ka përfshirë këtë Ministri. “Vonesa e pajustifikueshme në shërbimin diplomatik, ngathtësia në lobim, mungesa e një platforme të hollësishme të diplomacisë kosovare, nepotizmi dhe jo-profesionalizmi e kanë përcjellë këtë Ministri”, tha Gashi. Sipas tij, Ministri Hyseni funksion në bazë të një plani qesharak. “Ministrja e Jashtme ka një plan prej pesë faqesh, i cili nuk është miratuar as në Kuvend, as në Komisionin për Punë të Jashtme në

Kuvendin Kosovës e madje as në Qeveri”, shtoi ai. “Por nëse Qeveria e ka miratuar këtë plan, atëherë përgjegjësinë duhet kërkuar edhe atje”. Deputeti i AKR’së, subjektit më të madh opozitar, është ndalur edhe tek përzgjedhja e të ngarkuarve me punë në ambasadat e para të Kosovës dhe rreth përzgjedhjes së shërbyeseve civilë në Ministrinë e Jashtme. “Drejtor për çështjen rajonale është emëruar një drejtues i emisioneve për tinejxherë”, ka thënë ai, duke aluduar në Haxhi Bajraktarin, i cili u zgjodh Drejtor për Ballkanin në Ministrinë e Jashtme. “Sigurisht, përgjegjësinë për politikën e dobët të jashtme e mbajnë edhe Presidenti dhe Kryeministri, mirëpo Skënder Hyseni është bajraktar që i bie barra kryesore”. Pas Ibrahim Gashit, foltores ju

një angazhim në proceset e reformimit të gjyqësorit në Kosovë, gjë që paraqet një nga shtyllat më të rëndësishme të shtetit ligjor dhe demokracisë. “Krijimi i një gjyqësori dhe prokurorie të tillë ka qenë një ndër sfidat më të mëdha në Kosovën e pasluftës”, ka rikujtuar Sejdiu.

ka drejtuar Skënder Hyseni, Ministër i Jashtëm. Aty ai ka tentuar që ta paraqes punën e tij, derisa nuk ju ka përgjigjur çështjeve kryesore që janë shtruar nga iniciuesi i interpelancës. Sipas tij, prioritet i Ministrisë që drejton është funksionalizimi i saj dhe zhvillimi i kontakteve për të lobuar për njohjen e Kosovës. Akuzave të opozitës ai iu përgjigj me faktin se Ministria e Jashtme është formuar së voni dhe është ballafaquar me mungesë hapësire dhe stafi. “Të gjitha këto të fundit nuk janë për fajin e Qeverisë apo Ministrisë”, tha ai, duke kundërshtuar njëherësh kritikat për nepotizëm. Tutje, Shefi i Diplomacisë kosovare ka befasuar parlamentarët, kur ka deklaruar se normalisht nuk duhet të jetë punë primare e Ministrisë së Jashtme çështje e lobimit ndërkombëtar. “Megjithëkëtë, deri më tash, prioritet yni ka qenë lobimi”, ka shtuar ai. “MPJ që nga dita e parë është angazhuar të bëjë sa më shumë kontakte të dyanshme me përfaqësuesit e shteteve që nuk e kanë njohur Kosovën. Kemi bërë përpjekje për vizita të drejtpërdrejta, por jo gjithmonë ka qenë e mundur të zhvillohen ato”.

FOTO: PETRIT RRAHMANI

Kjo deklaratë i ka dhënë shkas deputetit të AAK’së Ardian Gjinit për ta përforcuar kritikën e tij. “Qysh bre nuk është punë parësore lobimi? Pse njerëz a kemi mu marrë ne me krizën në Lindjen e Mesme a?”, ka pyetur ai. Gjini ka qenë shumë i zëshëm edhe tek çështja e nepotizmit. “Qysh bre nuk ka nepotizëm? Kur vëllai i një Zëvendëskryeministri delegohet Sekretar në Ambasadën e Kosovës në Romë?”, ka thënë ai, duke aluduar në vëllaun e Zëvendëskryeministrit Ramë Manaj. Deputeti i AAK’së ka pasur vërejtje edhe rreth asaj se Ministri Hyseni ka humbur kohë duke vizituar Tiranën, në vend që të shkonte në ndonjë vend që nuk e ka njohur deri më tash Kosovën. Dhe ka shtuar. “A ndiheni përgjegjës. Tregoni me po ose jo, ose pak. Po ashtu, deklarohuni se a është dikush përgjegjës për situatën që jemi, sepse mos serioziteti në punë në MPJ është evident”, ka thënë Ardian Gjini. Lulzim Zeneli, Shef i Grupit Parlamentar të LDD’së, ndërkaq, ka thënë se kulmi i dështimit të Qeverisë aktuale është Ministria e Jashtme. “Politika e jashtme nuk mund të


POLITIKË

E premte, 19 shtator 2008

5

Serbia përgatitet të rikonfirmojë politikën ndaj Kosovës Qeveria e Serbisë është duke u përgatitur që të rikonfirmojë politikën e saj ndaj Kosovës, baza e së cilës është mosnjohja e realitetit të krijuar më 17 shkurt respektivisht pretendimi për ta mbajtur territorin nën integritetin e Beogradit. Ministri serb për Kosovën, Goran

përjashtohet nga politika e brendshme. Kjo është efikase aq sa është efikase politika e brendshme, si energjetika, drejtësia, ekonomia etj. Dështimet e kësaj ministrie janë aq sa janë dështimet e sferave të tjera te qeverisë”, tha Zeneli. Dy shefat e grupeve parlamentare, që janë pjesë e Qeverisë aktuale, Ramë Buja nga PDK’ja dhe Lutfi Haziri nga LDK’së, ndërkaq, e kanë mbështetur punën e Ministrisë së Jashtme, derisa kanë bërë thirrje për një ofensivë më të egër diplomatike, në mënyrë që më shumë vende ta njohin shtetin e ri. Deputeti i LDK’së, Sabri Hamiti ka pasur një këndvështrim tjetër. Sipas tij, politika e jashtme e Kosovës nuk është krejtësisht e pavarur, duke shtuar se pavarësia e Kosovës ka qenë e koordinuar me bashkësinë ndërkombëtare, prandaj edhe politika e jashtme e Kosovës, sipas tij, është e varur nga kjo politikë. Në fund të seancës, ligjvënëseve iu ka drejtuar edhe Kryeministri Hashim Thaçi. Me këtë rast, ai sikurse herëve të tjera, përsëriti sintagmën, se Kosovës ka rrugën e saj të integrimeve dhe është shtet me ide properëndimore. Sipas tij, Kosova është njohur nga 47 shtete dhe ky trend po vazhdon, duke kërkuar njëherësh edhe ndihmën e opozitës, që njohja e Kosovës të rritet edhe më shumë. Kryetari i AKR’së, Behgjet Pacolli ka dhënë përgjigje në këtë deklarim të Kryeministrit Thaçi. Ai tha se nuk pajtohet me arsyetimin e Hysenit se Ministria e Jashtme nuk është ministri e lobimit. “Lobimi është pjesë e Ministrisë së Jashtme, nëse ju nuk loboni për njohjen e Kosovës, çka do të bëni ju atëherë si ministri, ju mos do t’i zgjidhni problemet e mëdha botërore?”, tha Pacolli, duke përmendur me këtë rast se si individ ka arritur që të lobojë për njohjen e pavarësisë së Kosovës dhe ato tashmë e kanë njohur atë. Në fund, Shefi i Diplomacisë kosovare Skënder Hyseni ka bërë një rezyme, duke tentuar që t’i përgjigjet edhe kritikave të deputetëve. Sipas tij, në rrugën për ngritjen e çështjes së Kosovës në botë, ka pasur edhe shumë vështirësi, për faktin se shumë vende kanë hezituar që të zhvillojnë takime në nivelin e lartë për shkaka të konsekuencave që mund të kishin. Iniciuesi i kësaj interpelance, Ibrahim Gashi ndërkaq, kërkoi nga Ministri i Punëve të Jashtme që të merr një vendim moral, që ai e sheh më të përgjegjshmin. Pra, një kërkesë e butë kjo për dorëheqje.

Bogdanovic, ka filluar diskutimet për një draft-rezolutë me krerët e partive politike serbe. B92 ka raportuar se qëllimi i këtyre konsultimeve është arritja e një pozicioni unik në lidhje me dokumentin, që do të përsëriste vazhdimësinë e politikave të Serbisë karshi Kosovës.

“Të gjitha partitë parlamentare kanë shprehur gatishmërinë e tyre për të bashkëpunuar në konsultimet me ministrin”, ka vazhduar B92. “Edhe pse konsultimet zyrtarisht fillojnë sot, rezoluta për Kosovën nuk pritet të jetë në agjendë për sesionin e ardhshëm parlamentar, dhe mund të

pritet në fillim të tetorit”. Draft-rezoluta për vazhdimin e politikave shtetërore ndaj Kosovës ka qenë në agjendën e sesionit të fundit parlamentar serb, por Qeveria vendosi ta tërheqë atë duke pasuar dështimin për të arritur një qëndrim unik të grupeve parlamentare.

Më refuzoi 4 herë PRESIDENTI

Liderët opozitarë Behgjet Pacolli dhe Nexhat Daci akuzojnë Presidentin Fatmir Sejdiu për mospërfaqësim të plotë të vendit. Kryetari i AKR’së ka kërkuar katër herë takim, por nuk ka marrë asnjë përgjigje. Kryetari i LDD’së nuk e ka bërë një kërkesë të tillë, e as nuk e ka në plan.

Besnik Ramadanaj Besnik.ramadanaj@gazetaexpress.com

Prishtinë, 18 shtator — Kryetari i Aleancës Kosova e Re, Behgjet Pacolli, ka akuzuar Presidentin Fatmir Sejdiu për mos përfaqësim të plotë të vendit. Presidenti Fatmir Sejdiu nuk ka pritur asnjëherë në takime formale Behgjet Pacollin e AKR’së dhe Nexhat Dacin e LDD’së, dy liderët opozitarë dhe rivalët e tij më të ashpër gjatë fushatës elektorale për zgjedhjet e 17 nëntorit.

Behgjet Pacolli është shprehur i habitur me qëndrimin e Presidentit Sejdiu, pasi ai thotë se i ka shkruar madje katër herë kërkesë Presidentit për t’u takuar dhe asnjëherë deri më tash nuk ka marrë përgjigje. “Nuk e kuptoj as vetë. Duket se Presidenti nuk është president i tërë Kosovës, është i koalicionit apo i LDK’së”, ka thënë Pacolli të enjten për Express. “Kisha dashur shumë që të jetë President i tërë Kosovës, i çdo kosovari, e jo President i një partie, apo një koalicioni”.

Një nga çështjet për të Pacolli thotë se nuk po has në mirëkuptim me Presidentin është edhe lobimi. “Unë gjithmonë jam shprehur i gatshëm që të loboj. Vetëm dy ditë pas shpalljes së pavarësisë, unë i kam shkruar letër Presidentit për këtë çështje”, ka thënë ai. AKR’ja sipas kreut të saj, posedon logjistikë jashtëzakonisht të pasur. “Dje në Asamblenë e Përgjithshme hyri në rend dite kërkesa e Serbisë për çështjen e Kosovës dhe ne në Kosovë nuk jemi të përgatitur për këtë”, ka thënë Pacolli. “Ne asgjë nuk kemi ndërmarrë kundër këtij problemi. Edhe ne kemi mundur të lobojmë siç ka lobuar Serbia, në mënyrë që kërkesa e Serbisë të mos votohet”. Si arsyetim i mungesës së konsultave ndërmjet Presidentit dhe partive opozitare, përmendet një

Emërimet s’janë prioritet Kanë kaluar tre muaj që kur që nga aprovimi i Kushtetutës së re, por katër poste udhëheqëse të rëndësishme në Qeverinë e Kosovës mbeten të paplotësuara. Autoritetet thonë madje se plotësimi i tyre nuk është fare prioritet. Prishtinë, 18 shtator — Partitë e koalicionit qeveritar PDK dhe LDK ende nuk e shohin si prioritet emërimin e bartësve në postet udhëheqëse qeveritare që deri më tash kanë mbetur të paplotësuara. Shefi i Agjencisë për Inteligjencë dhe tre zëvendësministrat - ai i Mbrojtjes, i Tregtisë dhe Industrisë dhe i Punëve të Jashtme - vazhdojnë të jenë temë e debateve partiake, por edhe të ndërkombë-

tarëve. Kryeministri Hashim Thaçi nuk ka dashur të flas për presione të mundshme, duke e lënë këtë çështje tërësisht nën përgjegjësinë e partive në koalicion. “Ka bashkëpunim shumë të ngushtë si çdo herë, por kjo çështje u takon partive përkatëse dhe vendimet e tyre janë të pavarura që dalin prej debateve të brendshme dhe janë vendime për të cilat ju do të njoftoheni me kohë”, ka thënë

Kryeministri Thaçi të enjten. Ndërkohë, partneri i koalicionit qeveritar LDK ende nuk e sheh si prioritet emërimin e posteve që u takojnë atyre. Nënkryetari i LDK’së, Lutfi Haziri ka thënë se LDK’ja më shumë është e fokusuar rreth debatit të brendshëm për reformat në LDK. “Nuk është në prioritetet tona, ka të bëjë më shumë me funksionalitetin e Qeverisë. Ministrat janë në detyrë”, ka thënë Haziri të enjten për Express. “Zëvendësministrat edhe sipas rregullores së punës së Qeverisë i zëvendësojnë ministrat në ushtrimin e detyrave apo në angazhime tjera”. Duke përmendur angazhimet tjera të LDK’së, Haziri ka thënë se emërimet do të bëhen në momentin e nevojshëm.

takim i mëhershëm me Pacollin, për çka ky i fundit ankohet. “Vetë Presidenti ia ka dhënë karakterin privat atij takimi”, ka shpjeguar biznesmeni Pacolli. Për dallim nga Pacolli, kreu i LDD’së, Nexhat Daci as që mendon t’i bëjë kërkesë për takim Presidentit Sejdiu. “Unë nuk kam bërë asnjëherë kërkesë dhe as nuk e kam në plan”, ka thënë Daci për Express. “Presidenti duhet të demonstrojë që është figurë e unitetit, që i duhet ndihma e opozitës sepse opozita është shumë më e fuqishme në aspektin profesional”. Ish-bashkëpartiaku i Sejdiut, madje bën një krahasim me kapacitetet e Qeverisë dhe opozitës, duke e çmuar këtë të fundit. “Në të tri partitë ka kapacitet veprues shumë më të madh dhe koalicioni qeverisës nuk është funksional dhe profesional”, ka thënë ai.

“Në rrethana kur do të jetë e domosdoshme ne jemi të gatshëm me vendos për dy emrat e dy zëvendësministrave”, ka theksuar ai. Në bazë të marrëveshjes së koalicionit ndërmjet PDK’së dhe LDK’së, posti i shefit të Agjencisë për Inteligjencë të Kosovës i takon PDK’së. Deri më tani, si emër i mundshëm është përmendur Fatmir Xhelili, aktualisht zëvendësministër i Punëve të Brendshme. Dy postet e zëvendësministrave do të ndahen nga këto dy parti. Zëvendësministri i Punëve të Jashtme i takon PDK’së, përderisa ai i Forcës së Sigurisë do t’i takoj LDK’së. Përderisa nga LDK’ja kanë qarkulluar disa emra, nga PDK’ja për postin e zëvendësministrit të Jashtëm, tashmë pritet të jetë ish-zëdhënësja e kësaj partie, Vlora Çitaku. B. Ramadanaj


6

Nacionale redaktor: Ilir Mirena e-mail: ilir.mirena@gazetaexpress.com tel: 038 76 76 76 fax: 038 76 76 78

FERIZAJ, 18 SHTATOR — Pas një pune operative dhe hetimore, Njësiti i Hetimeve Regjionale për narkotikë në Komandën Regjionale të Policisë në Ferizaj, ka arrestuar një të ri 23 vjeçar, të cilin e ka kapur me një qese najloni, ku kishte 512 gramë substance narkotike. I riu R.S. është kapur afër shkollës fillore të fshatit Sazli të komunës së Ferizajt. Rasti ka ndodhur të mërkurën, përkatësisht më 17 shtator, rreth orës 16. Rastin e konfirmon zëdhënësi regjional i policisë në Ferizaj, rreshter Behxhet Krasniqi. Ai thotë se sipas policisë dyshohet se substancat e gjetura mbi gjysmë kilogrami, janë të tipit marihuanë. Zëdhënësi ka thënë se shtëpia e të i riut 23 vjeçar wshtë bastisur, por që policia nuk ka gjetur asgjë të dyshimtë. Pas intervistimit nga ana e policisë dhe me urdhrin e prokurorit publik, i dyshuari është dërguar në paraburgim, përkatësisht në mbajtje për 72 orë, nën akuzën për mbajtje dhe shpërndarje të substancave narkotike. Zëdhënësi regjional nuk ka thënë nëse personi i arrestuar ka qenë i njohur edhe më parë për policinë, sikundër që nuk jep as detajet se cili ka qenë destinimi i drogës së kapur, ndërsa ky është rasti i parë që droga zihet pranë një shkolle në fshat. (B.F.)

MASHT zbut kriteret PRISHTINË, 18 SHTATOR — Zyrtarë të Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), konfirmuan të enjten se të gjithë nxënësit të cilët e kanë mbaruar klasën e dymbëdhjetë të arsimit profesional, kanë të drejtën e regjistrimit në klasën e trembëdhjetë. Ismet Osdautaj, zyrtar për informim në MASHT tha për KosovaLive se ministria ka vendosë që të hiqet pengesa për regjistrimin e nxënësve të arsimit të lartë profesional në klasën e trembëdhjetë. Osdautaj theksoi se ky vendim ka hyrë në fuqi për shkak se shumë nga nxënësit të cilët e kanë përfunduar klasën e dymbëdhjetë nuk kanë mundur të regjistrohen në klasën e trembëdhjetë. "Për shkak të notës së ulët mesatare gjatë shkollimit paraprak si dhe moskalimit të testit shumë nga nxënësit nuk kanë mundur të regjistrohen në klasën e trembëdhjetë", tha ai. Sipas tij, këtë vendim MASHT-i e ka marr edhe pas kërkesave të shumta të prindërve dhe nxënësve për përfshirje sa më të madhe të nxënësve të arsimit profesional në klasën e trembëdhjetë.

Arrestohen katër për drogë PEJË, 18 SHTATOR — Dy pejanë, një gjakovar dhe një klinas, janë arrestuar mesnatën e kaluar në lagjen "Dardania" të Pejës, për shkak të posedimit dhe shpërndarjes së lëndëve narkotike. Zyrtari për media i policisë rajonale të Pejës, Zeqir Kelmendi, konfirmoi se në afërsi të shkollës fillore në atë lagje, patrulla policore ka ndaluar rreth orës

Dje janë mbushen tri vjet kur jeta e familjes Bytyqi nga Prizreni është nxirë. Djali i kësaj familjeje, Leutrimi ka mbetur invalid për shkak të një pakujdesie të mjekëve. Para tri vitesh i ishte dhënë injeksion me preparatin diclofen, i cili është i ndaluar për fëmijët nën moshën gjashtëvjeçare.

01.00 të ditës së enjte veturën "Golf", në të cilën gjendeshin katër persona të moshave 33, 29, 25 dhe 22 vjeçar. Gjatë bastisjes së veturës dhe personave që gjendeshin në të, policia ka zbuluar një qese me rreth 37 gram lëndë narkotike, që dyshohet të jetë kokainë, ndërkohë që policia rajonale kundër drogës ka bastisur shtëpinë e njërit

prej të arrestuarve, ku janë gjetur bimë të llojit kanabis sativa dhe 44 gram tjerë marihuana. Dy nga të arrestuarit janë nga Peja, njëri nga Gjakova dhe një nga Klina, dhe ky i fundit, i moshës 33 vjeçe, është i kërkuar nga organet e rendit dhe drejtësisë në Prishtinë për mbajtje të paautorizuar të armëve.

Dora e m

Faton Ismajli faton.ismajli@gazetaexpress.com

Prishtinë,Prizren,18 shtator — Nga pakujdesia e mjekëve, Leutrim Bytyqi gjashtëvjeçar ka mbetur invalid e përhershëm. Para tri vitesh, doktori Orhan Vogël në mënyrë të gabuar ia kishte përshkruar dhënien e injeksionit fëmijës trevjeçar. Këtë injeksion ia kishte dhënë Zeki Vërshevci, i cili akuzohet nga familjarët se ia ka dëmtuar edhe nervin e këmbës. Për këtë rast Prokurua Publike e Komunës ka ngritur aktakuzë kundër mjekut Orhan Vogël, ndërsa për teknikun ka hequr dorë nga aktakuza. Kjo tërheqje e prokurorit nga akuza për teknikun Vërshevci, i ka irrituar familjarët e Leutrimit, të cilat kanë ngritur padi private, me të cilën pretendojnë se edhe tekniku është fajtor për gjymtimin e djalit të tyre. Kjo lëndë është dërguar në Gjykatën komunale, por vendimi ende nuk është marrë për fajësinë apo pafajësinë e të akuzuarve. Edhe pse ngjarja ka ndodhur para tri vitesh, asnjëri nga mjekët as vërejtje nuk ka marrë në insti-

FOTOT: JETMIR IDRIZI

Qesja me 512 gram drogë

E premte, 19 shtator 2008

tucionin që kanë punuar. Ndërsa, këtë të premte pritet të mbahet seanca e radhës për të sjellë raportet e ekspertizës nga Mjekësia ligjore për të dhënë mendimin e fundit, mbushen tri vjet kur jeta e familjes Bytyqi është nxirë. Pikërisht para tri vitesh kishte ndodhur edhe gjymtimi i Leutrimit. "Natën e datës 18 shtator 2005, rreth orës 21.30 minuta në Shërbimin Emergjent të Shtëpisë së

Shëndetit në Prizren, si mjekë përgjatë dhënies së ndihmës mjekësore e shfrytëzon mënyrën e gabueshme të shërimit dhe shkakton keqësim të gjendjes shëndetësore të personave- të dëmtuarit Leutrim Bytyqi, ia përshkruan injeksionin - ampulën diklofen, edhe pse i dëmtuari nuk i kishte mbushur gjashtë vjet jetë", thuhet në aktakuzën kundër mjekut Orhan Vogël, të cilën e ka ngritur prokurori Idain Smajli. Ky i fundi ka thënë për Express

se pasi ka gjetur fakte të mjaftueshme për gabimin e mjekut dhe ka vendosur që të propozoj akuzën dhe të kërkojë që i njëjti të dënohet sipas ligjit, për lëshimin e bërë. "Ia kam ngritur aktakuzën ndaj mjekut Orhan Vogël dhe e njëjta ka shkuar në Gjykatën komunale. Kam gjetur fakte se ai ka gabuar gjatë përshkrimit të injeksionit. Tash pritet që në seancën e radhës të dëshmojë eksperti mjekoligjor për këtë rast", sqaron prokurori


NACIONALE

E premte, 19 shtator 2008

7

Mitrovica shënoi ditën e saj MITROVICË, 18 SHTATOR — Një sërë aktivitetesh kulturore dhe sportive kanë shënuar të enjten Ditën e qytetit të Mitrovicës, që kremtohet në kuadër të manifestimit tradicional "Muaji i rinisë". Në lokalet e Kuvendit të Komunës është

mbajtur një debat, ku të rinjtë janë njohur për historikun e krijimit të Bashkimit Evropian, për strukturën e kësaj organizate si dhe për mënyrën e funksionimit të saj. Nënkryetari i Komunës së Mitrovicës, Ahmet Tmava, tha në këtë debat se

ëndrra për të qenë pjesë e Evropës është shumë më lehtë të realizohet në kushtet e reja, pas pavarësisë së Kosovës. Tani, sipas tij, duhet të synohet që sa më parë të jemi pjesë e barabartë e këtij unioni dhe njëkohësisht t'i gëzojmë privi-

mjekut

legjet që ofron Bashkimi Evropian. Drejtori për Kulturë, Rini dhe Sport në Komunë, Adem Zhitopotoku, inkurajoi të rinjtë mitrovicas që të marrin pjesë në aktivitetet që janë duke u zhvilluar në kuadër të "Muajit të Rinisë", në mënyrë që

të përfaqësohen sa më mirë në nivelin republikan. Shefi i sektorit të rinisë në Komunën e Mitrovicës, Artan Osmani, tha se gjatë këtyre ditëve janë mbajtur aktivitete të ndryshme dhe vlerësoi se në qytetin buzë Ibrit është ndjerë një gjallëri rinore.

100 MIJË EURO DËMSHPËRBLIM Avokati i palës së dëmtuar, Nexhat Elshani thotë se janë në përfundim seancat gjyqësore për rastin dëmtimit të fëmijës. Ai thotë se në bazë të aktvendimit, i cili pritet të merret në Gjykatë, do të kërkoj dëmshpërblim në vlerë prej njëqind mijë eurosh. "Të akuzuar janë të dy; edhe mjeku edhe tekniku. Ne do të presim aktgjykimin dhe në bazë të tij do të kërkojmë edhe dëmshpërblim në vlerë prej 100 mijë eurosh për dëmin e shkaktuar", ka thënë avokati Elshani, i cili i ka garantuar palës së vet se nuk do të ndalet derisa drejtësia të dalë në shesh. "Dëshmitë janë dhe po presim edhe raportin e ekspertizës mjekoligjore, në mënyrë që të dihen saktë fajtorët me rastin e lëndimit të Leutrimit", ka theksuar ai. shkak se ai është duke punuar në Shqipëri. Derisa tekniku Vërshevci nuk ka pranuar të flasë për gazetë. Avokati i tij ka përmendur tërheqjen e aktakuzës ndaj klientit të tij, ndërsa për padinë private të familjarëve të Leutrimit ai ka thënë se është e drejtë e tyre të vazhdojnë procedurat. Në dosjen e Leutrimit prokurori ka futur edhe shkrime të gazetës Express, e cila ka shkruar për rastet e gabimeve të mjekëve me rastin e dhënies së diclofenit tek pacientët. Prokurori ka gjetur se ampula diclofen nuk u guxon t`iu jepet fëmijëve nën moshën gjashtëvjeçare.

për në shkollë. "Ka trajtim të veçantë në shkollë dhe shokët e tij duhet ta presin se nuk mund të ecë njësoj sikur bashkëmoshatarët e tij. Këmba i ka mbetur ma e hollë, kurse shputa i është lakuar. Shumë herë edhe rrëzohet. Duart dhe gjunjët i ka varrë", shprehet ai.

Shet shtëpinë për Leutrimin

Këmba i ka mbetur ma e hollë, kurse shputa i është lakuar. Shumë herë edhe rrëzohet. Duart dhe gjunjët i ka varrë ” Fadil Bytyqi

Smajli. Ndonëse gazeta ka provuar të

kontaktojë me mjekun Orhan Vogël, kjo ka qenë e pamundur par

INSPEKTORATI PREMTON HETIME Inspektorati Shëndetësor i Kosovës nuk është në dijeni se një qytetar i Prizrenit është duke kërkuar drejtësi për shkak të dyshimeve se kanë gabuar mjekët gjatë dhënies së një injeksioni. Edhe pse ky rast ka ndodhur para tri vitesh dhe atëherë nuk ka qenë në fuqi Ligji për Inspektoratin, kryeinspektori shëndetësor, Zef Komani zotohet se do të fillojë hetimet për këtë rast. "Deri më tani nuk kemi informata për një rast të tillë, por iu siguroj se edhe ne do të fillojmë hetimet për këtë rast", thotë Komani, derisa u bën thirrje të gjithë qytetarëve të Kosovës që të lajmërojnë Inspektoratin Shëndetësor për dyshimet për lëshime të mjekëve kosovarë.

Babi i Leutrimit, Fadili është duke dyshuar në drejtësinë e Gjykatës komunale të Prizrenit. Si banor e vonshëm i Prizrenit, ai thotë se mjekët të cilët i akuzon për gjymtim të djalit të tyre i kanë blerë prokurorët dhe gjyqtaret dhe se i ka humbur edhe shpresat në drejtësi. "Kryeministri ka thënë se ka korrupsion në drejtësi dhe kjo është vërtetuar edhe në rastin tim. Djali më ka mbetur invalid i përjetshëm dhe të njëjtit njerëz që e kanë bërë këtë vazhdojnë të punojnë. Kjo është më shumë se skandal, kurse ende nuk po del drejtësia në vend", akuzon Fadili, derisa i bën thirrje Inspektoratit Shëndetësor që të merren edhe ata me këtë rast. Ai tregon kontratën e shtëpisë, të cilën e ka shitur për shërimin e djalit të tij. I ka të gjitha dokumentet që e vërtetojnë se gjatë këtyre tri vjetëve, ka qenë në spitalet e Turqisë, Serbisë dhe Shqipërisë. "Më shumë se 50 mijë euro i ka harxhuar deri më tani. Ende nuk ka shpresë së këmba e tij do të shërohet. Të gjitha konstatimet e mjekëve të këtyre tri vendeve kanë thënë se ai që ia ka dhënë injeksionin ka gabuar gjatë dhënies dhe se nuk është dashur t`i jepet diclofen fëmijës", thotë Fadili, derisa përcjell djalin e tij

Diplomat e universiteteve private janë valide PRISHTINË, 18 SHTATOR — Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), Enver Hoxhaj, pohoi të enjten se diplomat e universiteteve private që kanë qenë të licencuara deri në kohën e procesit të akreditimit do të jenë valide. Ministri i Arsimit, këto komente i bëri në seancën plenare të Kuvendit të Kosovës, duke theksuar se diplomat do t'u pranohen të gjithë atyre studentëve të regjistruar në kohën sa universitetet private kanë qenë të licencuar. Ndërkaq, kohë më parë, ministri Hoxhaj ka tërhequr vërejtjen se secili institucion privat i arsimit të lartë që regjistron studentë të rinj në vitin akademik 2008/09, vetë do t'i bartë përgjegjësitë, meqë autoritetet qendrore nuk do t'ua njohin diplomat që do të lëshojnë. Ai është shprehur se diploma jovalide do të konsiderohen edhe ato të studentëve që kanë vijuar studimet në drejtime të palicencuara. Ndryshe, Kosova e zë vendin e parë në rajon për numër të universiteteve private, duke kaluar shifrën mbi 30 sosh. Disa prej tyre fillimisht kanë marrë nga një licencë nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, por ato kanë qenë vetëm leje të përkohshme. Ndërsa, numri i përgjithshëm i studentëve të cilët studiojnë në institucione arsimore private të larta nga viti akademik 2004/05 e deri në vitin 2007/08 është 20 mijë e 128 studentë.

Vazhdon konfiskimi i derivateve

Leutrim Bytyqi

MITROVICË, 18 SHTATOR — Në dy raste të ndara, policët e Kosovës kanë sekuestruar rreth 470 litra naftë dhe derivate të saj të kontrabanduara, gjatë kontrollimit të dy veturave në fshatin Vinarc, në veri të Mitrovicës. Sipas zëdhënësit rajonal të policisë, Besim Hoti, rreth 260 litra janë konfiskuar në një automjet të tipit "Opel Kadet'', me targa "KS", ndërkaq 210 litra të tjera në veturën e tipit "Opel Ascona", po ashtu me targa "KS", për transportimin e të cilave, ngasësit e automjeteve nuk posedonin dokumentet e duhura. Automjetet, së bashku me derivate, u janë dorëzuar autoriteteve të Shërbimit Doganor në jug të qytetit për procedurë të mëtejme, ndërkohë që policia ka regjistruar rastet si vepër penale "kontrabandë e mallrave" në bazë të nenit 273 të Kodit Penal të Kosovës.


8

NACIONALE

E premte, 19 shtator 2008

Ankohen Gjakovarët Gjakovë, 18 shtator-Pjesëmarrësit e takimit të organizuar në Gjakovë, nga Rrjeti i Grupit të Grave të Kosovës, në kuadër të fushatës "Zëri i Votuesve", të enjten, kanë shpalosur shumë shqetësime e brenga për ecuritë negative në shumë fusha të zhvillimit shoqëror

e ekonomik të komunës. Koordinatorja e këtij rrjeti, Igballe Rogova theksoi se Gjakova ka ngecje në zhvillimin ekonomik, ka ndërtime pa leje dhe ka brengën e madhe të të zhdukurve. Takimi i sotëm zgjoi interesim të madh të qytetarëve të Gjakovës dhe kjo

dëshmohet me faktin se salla e madhe e Kuvendit të Komunës ishte përplot. Temat e shpalosura, kryesisht kishin të bënin me neglizhencën e pushtetarëve në zgjidhjen e problemeve ekonomike. "Asambleja komunale e Gjakovës nuk po tregohet e zonja

të lëviz proceset ekonomike në Gjakovë", tha Mufid Xharavina, i cili përmendi shembullin e Fabrikës së Lëngjeve të "Erenikut" që ende nuk funksionon. Majlinda Sada, nga Forumi i OJQ-ve të Gjakovës theksoi se komuna e Gjakovës e mbështetur edhe nga UNDP-ja ka

aprovuar tri strategji të zhvillimit por që deri më tash asnjë nuk është realizuar apo nuk ka filluar të jetësohet. Banorë të zonës së Hasit të Gjakovës që morën pjesë në takim theksuan problemin e arsimit dhe të shëndetësisë në këtë anë.

Dr. Zeza Arrestohet në Mitrovicë, Petre Mincea, mjeku rumun me nënshtetësi gjermane. Ai punonte pa licencë në ordinancë private dhe përdorte ilaçe pa banderola, të skaduara në vitet 1981, 86, 89, 90 apo 2004. Denoncimin e tij e ka bërë një qytetar, i cili e ka parë që ilaçi i dhënë nga ky mjek kishte vite që i kishte dalë afati.

FOTOT: ASTRIT IBRAHIMI

Jeton Musliu jeton.musliu@gazetaexpress.com

Prishtinë,18 shtator — Në vend të mjekut gjerman, Petre Mincea, qytetari Shaban Mehmeti nga Mitrovica, të enjten në mëngjes, para dyerve të ordinancës private "Eri" në lagjen "Bajr", ka gjetur policinë. Vizita e gruas së tij në ordinancën e 69-vjeçarit rumun me nënshtetësi gjermane dhe marrja e ilaçeve nga ky doktor, kishte përfunduar me dërgimin e bashkëshortes së Shabanit urgjentisht për në spital. Pavarësisht kësaj, meqë vetë është i punësuar në Gjermani dhe duke besuar se mjeku gjerman nuk kishte ndonjë hile, Shabani kishte përgatitur të gjitha dokumentet, në mënyrë që pagesën e vizitës së gruas t'ia kryente sigurimi shëndetësor gjerman. "Unë kam ardhur për plotësimin e dokumenteve për t'ia paguar vizitën, por nuk e kam ditur se çfarë është puna e këtij mjeku", thotë Shaban Mehmeti, i habitur

Arkiva e Dr. Mincea. në fillim me policinë që kishin bllokuar këtë ordinancë. Në fakt, mjeku rumun me nënshtetësi gjermane, ka vetëm

tre muaj që ka filluar punën në këtë ordinancë për shërminin e sëmundjeve të zemrës, ku ofronte edhe 19 shërbimeve të tjera që

kanë të bëjnë me kardiologji, të reklamuara në xhamat e kësaj ndërtese. Pavarësisht kohës së shkurtër

të veprimtarisë së tij, bazuar në emrin e mirë që kanë mjekët gjermanë në kardiologji, numri i pacientëve, duket të ketë qenë i madh, bazuar edhe në dosjet e shumta, me të cilat të enjten paradite, merreshin policia dhe hetuesit. Përveç që ka punuar pa asnjë licencë nga Ministria e Shëndetësisë, futjes së ilaçeve në mënyrë ilegale apo përdorimit të tyre me afat të skaduar, mjeku rumun me nënshtetësi gjermane do të vazhdonte aktivitetin sikur të mos i shtohej oreksi për të përfituar edhe më shumë. Në ordinancën e tij të rregulluar relativisht mirë, mjeku Petre Mincea kishte punësuar edhe disa teknikë shqiptarë, kurse të sëmurët që e vizitonin i trajtonte me ilaçe, afati i të cilave kishte vite që kishte skaduar. Në mesin e këtyre ilaçeve kishte edhe prej atyre që afati u kishte skaduar në demonstratat e vitit 1981, në kohën kur Milosheviqi ka mbajtur fjalimin e famshëm në Fushë-Kosovë më 1989, në shpalljen e parë të Republikës së Koso-


NACIONALE

E premte, 19 shtator 2008

9

Kërkojnë konvikt SKENDERAJ, 18 SHTATOR — Me qëllim të zhdukjes së fenomenit gjithnjë e në rritje të braktisjes së shkollimit, sidomos nga vajzat, si dhe zbutjen e gjendjes ekonomike të familjeve që kanë nxënës në shkolla, grupi joformal i grave si dhe nxënëse

Ky është thjesht mall pa origjinë, nuk ka asnjë dokument dhe janë me afat të skaduar. ” Basri Rexha

vës në vitin 1990 apo në kohën e trazirave të marsit 2004. Ai do ta vazhdonte punën e tij ndoshta edhe për një kohë të gjatë, sikur një pacient të mos i besonte verbërisht ilaçit të dhënë pa banderolë nga mjeku nga Gjermania. "Një qytetar ka lajmëruar në polici se ky mjek i ka dhënë një ilaç me afat të skaduar dhe pas kontrollit, është parë se cila është gjendja", thotë një zyrtar i policisë për Express. Përveç policisë, të enjten paradite edhe inspektorët e Inspektoratit Shëndetësor, nga Prishtina merreshin me evidentimin e ilaçeve të gjetura, sistemimin e tyre dhe përgatitjen e raportit në lidhje me këtë çështje. "Medikamentet dhe pajisjet janë përdorur pa miratimin e institucionit përkatës. Ilaçet nuk kanë banderola, s'kanë asgjë", thotë inspektori Basri Rexha për Express. Sipas tij, ka pasur raste kur është gjetur ndonjë ilaç me afat të skaduar në ndonjë farmaci, por nuk janë gjetur asnjëherë në këtë sasi. "Ky është thjesht mall pa origjinë, nuk ka asnjë dokument dhe janë me afat të skaduar", thotë inspektori Rexha, derisa me të tjerët evidenton një nga një grumbullin e ilaçeve. Zyrtarët e policisë tregojnë se mjeku i arrestuar ka kohë që jeton me gruan e tij në Mitrovicë, ndërkohë që ka tre muaj që e ushtron aktivitetin e tij. "Janë duke u bërë hetimet e hollësishme, ndërkohë që i arrestuari është në mbajtje në afat prej 72 orësh", thotë Besim Hoti, zëdhënës i policisë për rajonin e Mitrovicës. Sipas tij, tash për tash nuk dihet vlera e mallit dhe detaje të tjera, por është e qartë se përveç mjekut gjerman, nuk është arrestuar askush tjetër, ngase ordinanca dyshohet se ka qenë e tij. Me urdhër të prokurorit publik, i arrestuari është dërguar në mbajtje në afat prej dy ditësh, para se të dalë para gjyqtarit të procedurës paraprake. Hetuesit policorë janë duke ndjekur hetimet ndaj të dyshuarit për veprat penale të trajtimit të pandërgjegjshëm mjekësor, ushtrimit të kundërligjshëm të veprimtarisë mjekësore dhe përgatitje e dhënie e barnave mjekësore të pandërgjegjshme.

nga shkollat e mesme, kanë kërkuar nga Komiteti për Politikë dhe Financa pranë Kuvendit Komunal të Skenderajt, ndërtimin e një konvikti për nxënëset e shkollave të mesme. Grupi joformal i është drejtuar komunës me kërkesë me anë të së cilës kërko-

het që projekti për ndërtimin e konviktit të futet në prioritetet e komunës për vitin 2009 dhe në planin zhvillimor për periudhën 2005-2010. "Me gjithë përmirësimin e infrastrukturës rrugore, prapë se prapë paraqiten vështirësi për udhëtimin e nxënë-

seve nga fshatrat e thella rurale në orët e vona të ditës, sidomos gjatë vjeshtës dhe dimrit. Vendosja e tyre në konvikt si dhe kërkimi i burimeve të financimit të tij do të zvogëlonte në minimum numrin e vajzave që braktisin shkollimin", thuhet ndër të tjera në kërkesë. Në

anën tjetër, drejtori komunal për Arsim, Kulturë, Rini dhe Sport, Jashar Lushtaku, tha se kjo drejtori disa herë e ka pas në prioritet dhe e ka shqyrtuar nevojën e ndërtimit të konviktit, mirëpo buxheti komunal akoma është i pafuqishëm për një projekt të tillë.

Stopohen ilegalët Barnave ilegale në Kosovë është duke u ardhur fundi. Inspektorati i Farmacisë pas tetë vitesh në gjumë ka filluar t`i dënojë të gjitha barnatoret që shesin barna ilegale. Për vetëm një javë janë dënuar më shumë se pesëmbëdhjetë barnatore, me nga një mijë e pesëqind euro. Zyrtarisht në Kosovë më shumë se gjysma e barnave shiten në të zezë. Faton Ismajli faton.ismajli@gazetaexpress.com

Prishtinë,18 shtator — Për vetëm një javë në buxhetin e Ministrisë së Shëndetësisë janë derdhur afër tridhjetë mijë euro. Këto mjetë kanë shkuar në xhirollogarinë e Ministrisë falë qarkulluesve farmaceutikë, të cilët që nga paslufta kanë punuar me barna ilegale dhe këtë veprimtari janë duke e vazhduar edhe më tutje. Ligi për regjistrimin e barnave është miratuar para dy vitesh, por shumica e kompanive kanë vazhduar të sjellin në Kosovë barna në mënyrë ilegale, me ndihmën e Doganave të Kosovës. Gazeta ka siguruare pesëmbëdhjetë fatura të Inspektoratit Farmaceutik, ku janë dënuar barnatoret për shkak se kanë pasur barna ilegale dhe pa banderola. Vlera me të cilën janë duke ua shqiptuar barnatoreve, të cilat nuk janë duke i respektuar ligjet e Kosovës, janë duke paguar nga një mijë e pesëqind euro. Raporti i fundit i Auditorit ka konstatuar se në Kosovë, më shumë se 60 për qind e barnave qarkullojnë ilegalisht në treg. Nga ky kaos më së shumti kanë përfituar qarkulluesit farmaceutikë, të cilët kanë shitur barna të paregjistruara. Këshilltari i ministrit të Shën-

detësisë për media, Skënder Berisha, ka konfirmuar se Inspektorati i Farmacisë do t`ua shqiptojë dënimet të gjithë atyre barnatoreve, në të cilat gjenden bana ilegale. "Inspektorati i Farmacisë është duke shkruar barnatore për barnatore dhe është duke shqiptuar dënime për të gjithë ata që kanë barna ilegale. Asnjë barnatore nuk do të amnistohet", ka thënë këshilltari Berisha, duke konfirmuar se largimi i barnave ilegale është rekomandim i Auditorit Gjeneral.

Ai ka paralajmëruar se të gjitha barnat që janë ilegale dhe pa banderola, do të konfiskohen, kurse lënda e shkelësve të ligjit do të dërgohet në gjykatë. Në anën tjetër, përfaqësuesit e qarkulluesve të barnave e "mbështesin" aksionin e inspektoratit, të paktën zyrtarisht. Armend Agani, kryetar i Shoqatës së qarkulluesve të barnave me shumicë në Kosovë, thotë se të premten kanë

Dy kg drogë

Arrestohet për dhënie të ryshfetit

FERIZAJ, 18 SHTATOR — Sektori Qendror për Hetimin e Narkotikëve pranë Departamentit kundër Krimit të Organizuar në Prishtinë, gjatë bastisjes së një shtëpie në Pojatë të Ferizajt ka konfiskuar 2 kg substancë narkotike që dyshohet të jetë heroin, ndërsa një i dyshuar L. M. (41 vjeç) me këtë rast është ndaluar për 72 nën masën e paraburgimit.

Gjilan, 18 shtator- 33 vjeçari A. Mehmeti, është arrestuar nga hetuesit e policisë, si i dyshuar për dhënie të ryshfetit dhe me vendim të prokurorit po bahet në paraburgim, konfirmoi të enjten pasdite policia në Gjilan. Policia nuk dha detaje të shumta rreth rastit, pasi siç thanë ata, janë duke vazhduar hetimet për mundësinë e implikimit eventual të personave tjerë në këtë rast. Naser Ibrahimi, pjesëtar i Policisë së Kosovës në rajonin e Gjilanit tha

se hetuesit e njësitit të hetimeve rajonale të krimit, në bazë të burimeve të verifikuara kanë grumbulluar disa informata në terren, më pas kanë ndërmarrë disa veprime operative-taktike për të kapur mbrëmë rreth orës 18:00 në flagrancë të dyshuarin për dhënie të ryshfetit. Ai tha se i dyshuari shqiptar, është arrestuar dhe shoqëruar në stacionin policor ku është intervistuar. Zyrtari policor Ibrahimi tha se me këtë rast nga i dyshuari janë kon-

takim me zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë dhe nga aty presin që të arrijnë marrëveshje për fatin e barnave që janë futur në Kosovë në mënyre ilegale. "Nuk kemi kërkuar m`i legalizu barnat ilegale. Kjo i bie sikur ta legalizojmë duhanin që hyn ilegalisht dhe është e palogjikshme", thotë prerazi Agani për Express. Ai pret që nga takimi me zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë të arrijnë marrëveshje që deri në janar të vitit të ardhshëm të fillojnë me vetëdijesimin e qarkulluesve farmaceutikë se ndalohet shitja e barnave të paregjistruara. "Ne jemi për të vënë rend dhe rregull në sektorin e farmacisë dhe këtë do ta kërkojmë edhe në Ministrinë e Shëndetësisë. Do të kërkojmë po ashtu që nga janari të fillojnë dënime edhe më të mëdha për të gjithë ata që kanë barna ilegale", është shprehur Agani, i cili ka mohuar se në depon e tij ka barna ilegale.

fiskuar 2.660 euro dhe 20 dollarë amerikan. Ai tha se për rastin është njoftuar prokurori publik me urdhër të të cilit i dyshuari është ndalë në paraburgim për 72 orë, ndërkohë që njësiti përkatës është duke vazhduar hetimet për mundësinë e implikimit eventual të personave tjerë në këtë rast. Policia nuk ka dhënë detaje tjera rreth rastit, as emrin e se kujt i ka dhënë para i dyshuari, për shkak të siç thanë ata, mosdëmtimit të procesit të hetimeve. Nga burime policore mësohet se ai është arrestuar në Prishtinë.


10

Ekonomi tel: 038 76 76 76 fax: 038 76 76 78

E premte, 19 shtator 2008

Gates sërish më i pasuri Themeluesi i Microsoft-it, Bill Gates, ia ka rrëmbyer sërish pozitën e njeriut më të pasur në Amerikë shokut të tij të filantropisë, Warren Buffet. Sipas revistës Forbes, Gates ka një pasuri prej 57 miliardë dollarësh. Megjithatë, Gates ka pësuar një rënie në krahasim me vitin e

shkuar, kur pasuria e tij kishte një vlerë prej 59 miliardë dollarësh. Investuesi Warren Buffett është radhitur i dyti në këtë klasifikim me një pasuri prej 50 miliardë dollarësh, i ndjekur në vend të tretë nga themeluesi i Oracle Corp, Lawrence Ellison, i cili sipas

revistës vlen 27 miliardë dollarë. Pasi që vitin e kaluar u zhvendosën nga themeluesit e Google-it, Larry Peach dhe Sergey Brin, tani pozicionet, prej të katërtit e deri më të shtatin, i kthejnë katër anëtarët e familjes Wolton, nga Wol-Mart. Ata kanë nga rreth 23 miliardë dollarë.

FOTO: PETRIT RRAHMANI

EDHE MË LIRË ME IPKO

IPKO ofron dy pako Flex Post - Paid. Me pakon Flex 200, klientët përfitojnë 200 minuta bisedë si dhe 50 SMS kudo në Kosovë, duke paguar 14.95 euro në muaj. Pakoja Flex 400 ofron 400 minuta bisedë si dhe 100 SMS kudo në Kosovë për pagesën mujore prej 24.95 euro. Ipko ofron edhe telefona falas. Arben Hyseni Prishtinë, 18 shtator — ompania telekomunikuese IPKO zyrtarisht lansoi pakot e reja Flex Post – Paid, të cilat u ofrojnë klientëve minuta për thirrje në të gjitha rrjetet mobile dhe fikse të Kosovës. IPKO gjithashtu do të ofrojë edhe financim të telefonave mobilë për klientët qe nënshkruajnë kontratë afatgjate. IPKO përmes dy pakove të reja Post - Paid eliminon dallimet e mëdha në çmim për thirrje dhe dërgim të mesazheve nga një rrjet në tjetrin, duke u mundësuar kështu klientëve të vet shpenzime më të ulëta të telefonisë mobile.

“IPKO ofron dy pako Flex PostPaid. Me pakon Flex 200, klientë përfitojnë 200 minuta bisede si dhe 50 SMS kudo në Kosovë, duke paguar 14.95 euro në muaj. Pakoja Flex 400 ofron 400 minuta bisedë si dhe 100 SMS kudo në Kosovë për pagesën mujore prej 24.95 euro”, tregoi Akan Ismajli, drejtor i IPKO`s. Të dy pakot ofrojnë çmime më të lira të thirrjeve dhe dërgimit të SMS brenda vendit, në rast se klienti tejkalon parapagimin. Me pakot Flex Postpaid nuk do të ketë befasi në fund të muajit, sepse klientët kanë kontroll të plotë në çdo kohë mbi shpenzimet e tyre si dhe zgjedhin vetë limitin e faturës. Mundësia e pagesës përmes pikave të shumta të shitjes dhe ATM është po ashtu

një përparësi e produkteve Post - Paid të IPKO`s. “Duke iu përgjigjur kërkesave dhe pritjeve të konsumatorëve, IPKO ka vendosur që së bashku me pakot Post- Paid klientëve t’u ofrojë edhe financimin e telefonave mobilë”, tha Ismajli. Të gjithë shfrytëzuesve të rinj të Post - Paid pakove Flex 200, Flex 400 si dhe shfrytëzuesit e pakove Post-Paid 400 dhe Post-Paid 1000 që nënshkruajnë kontratën 12 ose 24 mujore, IPKO ua financon nga një telefon Nokia ose Samsung deri në 204 euro, varësisht nga pakoja dhe periudha e kontratës. Këtë ofertë klientët mund ta shfrytëzojnë në dy mënyra dhe kjo duke marrë një kredi bankare për telefonin, të cilën ua paguan IPKO, duke e zbritur vlerën e te-

lefonit nga fatura juaj mujore, ose duke blerë telefonin dhe IPKO paguan krejtësisht apo pjesërisht vlerën e telefonit, duke e zbritur nga fatura mujore e klientit. Varësisht nga pakot e zgjedhura dhe kohëzgjatja e kontratës, do të bëhet edhe kompensimi i telefonave mobilë. IPKO ofron shërbime telekomunikuese të telefonisë mobile, internetit dhe të telefonisë fikse. Të tri këto shërbime janë të licencuara nga autoritetet përkatëse.

Drejtori i kësaj kompanie tregoi se deri më tash IPKO ka rreth 300 mijë klientë aktivë, ndërsa me sinjal mbulon më shume se 80 për qind të territorit të Kosovës. IPKO prezantoi edhe fitimet e saj, të cilat janë në ngritje për 50 për qind nga periudha e gjysmës së parë të këtij viti. Momentalisht ka të vendosura 261 stacione bazë në funksion dhe planifikohet të kurdisen edhe 65 tjera.

Duke iu përgjigjur kërkesave dhe pritjeve të konsumatorëve, IPKO ka vendosur që së bashku me pakot Post - Paid klientëve t’u ofrojë edhe financimin e telefonave mobilë. ” Akan Ismajli


   11

E premte, 19 shtator 2008

Po i shkundin xhepat Bankat ne ShqipĂŤri po japin mĂŤ tepĂŤr kredi nĂŤ raport me thithjen e depozitave, duke treguar qartĂŤ synimin qĂŤ kanĂŤ drejt maksimizimit tĂŤ fitimit. Kredia ĂŤshtĂŤ burimi kryesor i fitimit pĂŤr njĂŤ bankĂŤ, por nga ana tjetĂŤr mund tĂŤ kthehet edhe nĂŤ faktorin kryesor pĂŤr falimentin e saj, nĂŤ rast tĂŤ mosmenaxhimit tĂŤ duhur tĂŤ portofolit. KĂŤsaj gjĂŤje, Banka e ShqipĂŤrisĂŤ po i druhet me kohĂŤ dhe

K O M U N A E D R E N A S IT

pĂŤr kĂŤtĂŤ shkak thirrjet pĂŤr njĂŤ kujdes nga ana bankave tĂŤ nivelit tĂŤ dytĂŤ po bĂŤhen gjithnjĂŤ e mĂŤ tĂŤ mĂŤdha. KĂŤtĂŤ fakt e pĂŤrforcon mĂŤ shumĂŤ deklarata e djeshme e KĂŤshillit MbikĂŤqyrĂŤs tĂŤ BankĂŤs sĂŤ ShqipĂŤrisĂŤ, kryesuar nga guvernatori Ardian Fullani, sipas sĂŤ cilĂŤs portofoli i kredive me probleme nĂŤ sistemin bankar ĂŤshtĂŤ rritur me rreth 2.7 miliardĂŤ lekĂŤ ose me 21.6 pĂŤr qind.

FOTO: PETRIT RRAHMANI

         Bullgaria ka shprehur gatishmĂŤrinĂŤ qĂŤ tĂŤ ndihmojĂŤ teknikisht energjetikĂŤn e KosovĂŤs. PrishtinĂŤ, 18 shtator â&#x20AC;&#x201D; NjĂŤ delegacion i akterĂŤve energjetikĂŤ tĂŤ KosovĂŤs, me nĂŤ krye zĂŤvendĂŤsministrin e EnergjetikĂŤs Blerim Rexha, ka marrĂŤ premtime nga drejtuesit e ekonomisĂŤ dhe energjisĂŤ sĂŤ BullgarisĂŤ se sĂŤ shpejti Sofja do tĂŤ pĂŤrgatisĂŤ edhe zyrtarisht marrĂŤveshjen nĂŤ mes dy shteteve, KosovĂŤs dhe BullgarisĂŤ, nĂŤ fushĂŤn e energjisĂŤ. Rexha pĂŤr kĂŤtĂŤ gatishmĂŤri ka falĂŤn-

deruar qeveritarĂŤt bullgarĂŤ. â&#x20AC;?KĂŤmbimi i pĂŤrvojave nĂŤ fushĂŤn e energjisĂŤ me shtetin bullgar ĂŤshtĂŤ nĂŤ interes tĂŤ KosovĂŤs, prandaj çdo ndihmĂŤ e kĂŤsaj natyre ĂŤshtĂŤ pĂŤr tâ&#x20AC;&#x2122;u vlerĂŤsuar â&#x20AC;&#x153;, ĂŤshtĂŤ shprehur Rexha. Dy zĂŤvendĂŤsministrat bullgarĂŤ, Grigorova dhe Kuiumdjev, kanĂŤ shprehur gatishmĂŤrinĂŤ e tyre pĂŤr tĂŤ shikuar mundĂŤsinĂŤ e ndihmĂŤs teknike nĂŤ fushĂŤn energjetike KosovĂŤs, e cila teknikisht u pĂŤrshtatet rrethanave tĂŤ KosovĂŤs . NdĂŤrsa gjatĂŤ kĂŤsaj vizite drejtuesit e KEKut, tĂŤ cilĂŤt kanĂŤ qenĂŤ nĂŤ pĂŤrbĂŤrje tĂŤ delegacionit, janĂŤ takuar me Lubomir Velkov, drejtor ekzekutiv i Natsionalna Elektricheska Kompania (EAD), Kompania KombĂŤtare Energjetike e BullgarisĂŤ.

I bashkoi kriza

Bankat Qendrore mÍ tÍ mÍdha tÍ botÍs po bashkojnÍ forcat pÍr tÍ mbajtur gjallÍ ekonominÍ globale, ndÍrsa problemet financiare vazhdojnÍ tÍ godasin ekonominÍ amerikane. Federal Reserve (Banka Qendrore) e Shteteve tÍ Bashkuara, njoftoi se do tÍ hedhÍ nÍ tregje rreth 180 miliardÍ dollarÍ nÍ njÍ hap tÍ bashkÍrenduar me bankat qendrore nÍ Kanada, Britani, Japoni, ZvicÍr si dhe BankÍn Qendrore Evropiane. Edhe kÍto banka do tÍ fusin nÍ tregje pÍr ta ruajtur liukujditetin qindra miliardÍ euro dhe valuta tjera. Ky hap ndÍrmeret, ndÍrkohÍ qÍ çmimet e aksioneve ranÍ edhe tÍ enjten ndjeshÍm. Indeksi i tregjeve aziatike, qÍ hapet i pari vazhdoi tronditjen. Nikei i Tokios u mbyll me humbje prej mbi 2 pÍr qind, ndÍrkohÍ qÍ indeksi Hang Seng i Hong Kongut ra deri nÍ 7 pÍr qind nÍ orÍt e para tÍ pasdites.

PavarĂŤsisht se qeveria amerikane i dha njĂŤ hua emergjente prej 85 miliardĂŤ dollarĂŤsh Grupit NdĂŤrkombĂŤtar Amerikan (AIG), edhe treguesit kryesorĂŤ tĂŤ bursĂŤs nĂŤ Shtetet e Bashkuara ranĂŤ. Edhe çmimet e aksioneve evropiane ranĂŤ rreth 2 pĂŤr qind. AnalistĂŤt thonĂŤ se kriza e kredive do tâ&#x20AC;&#x2122;i detyrojĂŤ huadhĂŤnĂŤsit mĂŤ tĂŤ dobĂŤt tĂŤ pranojnĂŤ tĂŤ blihen nga rivalĂŤt e tyre mĂŤ tĂŤ fuqishĂŤm. Kjo krizĂŤ vije njĂŤ vit pasi tregjet u tronditĂŤn nga kriza e tregut tĂŤ patundshmĂŤrive qĂŤ nisi nĂŤ AmerikĂŤ. Edhe atĂŤherĂŤ reaguan bankat qendrore duke derdhur shuma marramĂŤndĂŤse tĂŤ parave nĂŤ treg, por humbjet shkuan nĂŤ 1 trilion dollar. MĂŤ tĂŤ goditurat si atĂŤherĂŤ, si tash vazhdojnĂŤ tĂŤ jenĂŤ institucionet financiare.DollarĂŤ ka kushtuar tĂŤ enjten njĂŤ barel i naftĂŤs sĂŤ papĂŤrpunuar nĂŤ tregun elektronik tĂŤ Nju Jorkut, 9 dollarĂŤ mĂŤ tepĂŤr se njĂŤ ditĂŤ mĂŤ herĂŤt. Ă&#x2021;mimi ĂŤshtĂŤ rritur si pasojĂŤ e lĂŤkundjeve nĂŤ tregjet e aksioneve.

NJOFTIMI PĂ&#x2039;R KONTRATĂ&#x2039; PUNĂ&#x2039; ME KONCESION Konform nenit 38 tĂŤ Ligjit nr.02/L-99, Ligji pĂŤr Prokurimin Publik nĂŤ KosovĂŤ, tĂŤ shpallur me Rregulloren Nr.2007/20 Data: 18/09/2008 Nr. i Prokurimit: 611-08-132 -621, Nr. i arkivit: 351 - 6811 I. AUTORITETI KONTRAKTUES: KOMUNA E DRENASIT II. LĂ&#x2039;NDA E KONTRATĂ&#x2039;S: PUNĂ&#x2039; ME KONCESION II.1.1 Titulli i kontratĂŤs i dhĂŤnĂŤ nga autoriteti kontraktues: NDĂ&#x2039;RTIMI ME KONCESION I TREGUT TĂ&#x2039; KAFSHĂ&#x2039;VE â&#x20AC;&#x201C; BUSHAT. II.1.2 Lloji i kontratĂŤs dhe lokacioni i dorĂŤzimit tĂŤ punĂŤve: PUNĂ&#x2039; ME KONCESION DRENAS II.1.3 Informacione tĂŤ marrĂŤveshjes kornizĂŤ: III Informacionet ligjore, ekonomike, ďŹ nanciare dhe teknike III.1.1Sigurimi i ekzekutimit: 2,000.00 â&#x201A;Ź pĂŤr LOT, vetĂŤm pĂŤr ďŹ tuesin. IV.2 Kriteret e dhĂŤnies sĂŤ kontratĂŤs: Qiraja mĂŤ e lartĂŤ pĂŤr komunĂŤn pas kualiďŹ kimit dhe investimi mĂŤ i madh nĂŤ rregullimin tregut. IV.3 INFORMACIONET ADMINISTRATIVE IV.3.2 Kushtet pĂŤr marrjen e dosjes sĂŤ tenderit dhe dokumenteve tĂŤ tjera para p kualiďŹ kuese. Afati i fundit pĂŤr pranimin e kĂŤrkesave pĂŤr dosjen e tenderit data: 03.09.2008 ora 1400. IV.3.2.1 Kushtet pĂŤr dorĂŤzimin e dosjes sĂŤ tĂŤnderit dhe dokumenteve tĂŤ tjera para p kualiďŹ kuese. Afati i fundit pĂŤr dorĂŤzimin e kĂŤrkesave pĂŤr dosjen e tenderit data: 06.10.2008 ora 1400. Dokumentet me pagesĂŤ: Jo, Ă&#x2021;mimi: 0 EURO. IV.3.5 Sigurimi i tenderit: 1,000.00 â&#x201A;Ź (fazĂŤn pas kualiďŹ kuese). IV.3.6 Takimi pĂŤr hapjen e tenderĂŤve p paara kualiďŹ kuese: data: 06/10/2008 KOHA 1415 VENDI: KOMUNA E DRENASIT KATI I DYTĂ&#x2039; NR. 21. NENI V. Informacionet plotĂŤsuese: VI. ANKESAT Ă&#x2021;do palĂŤ e interesuar mund tĂŤ parashtrojĂŤ ankesĂŤ pranĂŤ Organit Shqyrtues tĂŤ Prokurimit:Rr. â&#x20AC;&#x153;Fehmi Aganiâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; Qyteza Pejton Nr. 8.tĂŤ Ligjit Nr 02/L-99, Ligji pĂŤr Prokurimin Publik nĂŤ KosovĂŤ, tĂŤ shpallur me Rregulloren nr. 2007/20. Versioni i plotĂŤ i Njoftimit pĂŤr KontratĂŤ ĂŤshtĂŤ nĂŤ dispozicion nĂŤ: www.ks-gov.net/krpp g pp

REPUBLIKA E KOSOVĂ&#x2039;S K O M U N A E G LL O G O C I T Departamenti pĂŤr UrbanizĂŤm , KadastĂŤr dhe Mbrojtje tĂŤ Mjedisit NumĂŤr 462/129 Gllogoc , me 18.09. 2008 NĂŤ bazĂŤ tĂŤ nenit 14 tĂŤ Ligjit pĂŤr VetĂŤqeverisjen Lokale , paragraďŹ 14.2 dhe tĂŤ Rregullores tĂŤ KK.Gllogocit 012 nr.351-183 tĂŤ datĂŤs 31.12.2004 , mbi procedurat dhe kriteret e dhĂŤnies sĂŤ tokĂŤs komunale nĂŤ shfrytĂŤzim tĂŤ pĂŤrkohshĂŤm (me qira) , pĂŤr ndĂŤrtimin e objekteve afariste nĂŤ territorin e KomunĂŤs sĂŤ Gllogocit , Departamenti pĂŤr UrbanizĂŤm , KadastĂŤr dhe Mbrojtje tĂŤ Mjedisit I KomunĂŤs sĂŤ Gllogocit , bĂŤnĂŤ kĂŤtĂŤ : SH P A L L J E P U B L I K E PĂ&#x2039;R DHĂ&#x2039;NJEN E TOKĂ&#x2039;S KOMUNALE NĂ&#x2039; SHFRYTĂ&#x2039;ZIM TĂ&#x2039; PĂ&#x2039;RKOHSHĂ&#x2039;M (ME QIRA) PĂ&#x2039;R NDĂ&#x2039;RTIMIN E OBJEKTEVE AFARISTE NĂ&#x2039; TERITORIN E KOMUNĂ&#x2039;S SĂ&#x2039; GLLOGOCIT NĂŤ shfrytĂŤzim tĂŤ pĂŤrkohshĂŤm (me qira) , epet toka komunale , si vijon :

Nr.ren.

Zona Kadastrale

Nr. Fl.pos.

Nr. i ngastrave kadastrale

Komoran

187

1/12 , 1/2 , 3 , 244/4 dhe 244/5

Dobroshevc

117

620

GllanasellĂŤ

96

1342

Gllobar

109

438/2

Abri e EpĂŤrme

209

1905/3

BaicĂŤ

173 , 174

671 dhe 697

Arllat

104 , 161

150/1 , 150/2 dhe 366

Terstenik

112

738

Sankovc

147

295/1

PĂŤrparĂŤsi pĂŤr marrjen e tokĂŤs nĂŤ shfrytĂŤzim , do tĂŤ kenĂŤ personat juridik dhe ďŹ zik , tĂŤ cilĂŤt i plotĂŤsojnĂŤ kriteret sipas rregullores. Afati pĂŤr dorĂŤzimin e kĂŤrkesave ĂŤshtĂŤ 30 ditĂŤ , prej ditĂŤs sĂŤ publikimit tĂŤ shpalljes publike nĂŤ shtypin ditor dhe tabelĂŤn pĂŤr shpallje . KĂŤrkesat dorĂŤzohen nĂŤ arkivin e komunĂŤs , tĂŤ cilĂŤs i bashkĂŤngjiten tĂŤ dhĂŤnat pĂŤr veprimtarinĂŤ e cila do tĂŤ ushtrohet. Drejtori i Departamentit Liman Krasniqi , Ark.i Dip. _______________________


12

Express

Ballkan redaktor: Faton Raçi e-mail: faton.raci@gazetaexpress.com tel: 038 76 76 76 fax: 038 76 76 78

Pantomisti: lluzeri Vuk Jeremic. / FOTO: AFP

E premte, 19 shtator 2008

Arrestime masive në Universitetin e Zagrebit Gjatë aksionit kundër korrupsionit, 'Indeksi', të cilin në Universitetin e Zagrebit e iniciuan të enjten Zyra Kroat për Luftimin e Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (USKOK) dhe Prokuroria e Shtetit, u arrestuan rreth 100 persona. Kryeprokurori shtetëror, Mladen Bajic, gjatë konferencës për gazetarë

konfirmoi se aksioni 'Indeks' kishte filluar të enjten në mëngjes, njëkohësisht, në Fakultetin Ekonomik dhe të Komunikacionit, në atë të Makinerisë dhe Anijendërtimit dhe, në Fakultetin Elektroteknik dhe të Informatikës, por edhe në një shkollë të lartë. Të gjithë të arrestuarit, por edhe ata që pritej të

Panorama ortodokse: Hvari serb. / FOTO: HTZ

arrestoheshin gjatë ditës, dyshohet se kanë marrë pjesë në zinxhirin e organizuar për dhënien e provimeve me para. Në mesin e të dyshuarve janë 21 profesor universitarë, tre asistentë dhe katër sekretarë, përderisa të tjerët kryesisht janë ndërmjetmes ose ndihmës të tyre.

Ekselenca në burg, Milan Martic. / FOTO: REUTERS

KROACIA ME S'KA DET! Zbulimi sensacional i Qeverisë në egzil, se Kroacia paraqet një sinonim për Zagorjen dhe se njihet vetëm për nga kufijtë e saj ("prej Zagrebit deri te kufiri italian dhe ai slloven") , definitivisht se e zgjidhë dilemën disa dekadëshe të patriotëve serbë' A ka Serbia det? Jo vetëm që Serbia ka det, por - çka është edhe më e rëndësishme - Kroacia më s'ka det. Pra, ai që dikur ishte lart, tani është poshtë. Petar Lukovic Nuk është lehtë këtyre ditëve që të jesh Vuk Jeremic. Ministri tradicionalisht i papërmbajtur i Punëve të Jashtme - i cili buzëqeshjen e tij të shtangur ia ka borxh ngërçimit të poshtër të muskujve facial, e që njihet për nga pantomima vrastare marseliene, gjatë aplikimit të së cilës çdo pjesë e fytyrës së tij ka një detyrë diplomatike - në gjysmën e shtatorit duket si një futbollist i dehur i Crvena Zvezdës. Çfarëdo që ka prekur me dorë është rrënuar. Premtimet gojëmbla të Vukut se nënshkrimi i MSA legjendare do të jetë "veç një formalitet" dhe se "aksionet e Serbisë po qëndrojnë për mrekulli", të ngjajnë në një thyerje të bursës, pas refuzimit të ftohtë të Holandës dhe Belgjikës për t'i besuar buzëqeshjes plastike të Jeremicit; 'sciencefiction' ideja e tij për të rinegociuar

për Kosovën, tashmë është shpallur si njëra prej barsoletave më të çmendura të vitit; e në legjendë tashmë ka hyrë edhe heshtja e mençur e Jeremicit lidhur me marrëdhëniet seksuale të Rusisë me Gjeorgjinë, Osetinë Jugore dhe Abkhazinë Jugore - po ta njihte pavarësinë e këtyre guvernatorive proruse, do t'i hapej rruga edhe njohjes së Kosovës; e po qe se do të angazhohej për tërësinë territoriale të Gjeorgjisë - do të tërboheshin rusët. E fundit, ndonëse jo edhe për nga rëndësia, është afera 'Kovacevic', në të cilën rolin kryesor e ka Igor Milosevic, ish-konsull i Serbisë në New York, përndryshe një prej miqve më të mirë të Vuk Jeremic. E, pikërisht në këtë lidhje miqësore duhet kërkuar sqarimin se si dhe përse një shtet i stërpasur si Serbia e pagoi kaucionin për dhunuesin Kovacevic, i cili pastaj me pasaportë të re iku në Serbi dhe kështu krijoi skandalin e pashem-

bullt diplomatik. Dhe kur, gabimisht, dukej se një serial i tillë i zi duhet ta ketë edhe fundin e vet - fundja, madje edhe Cvrena Zvezda e nxori një pikë në takimin me Cukarickin - Vuk Jeremic përjetoi një fiasko diplomatik pikërisht në çastin kur Punët e Jashtme i mori në dorë Qeveria në Ekgzil (në Beograd) e Republika Srpska Krajina's, dhe kur, pa e pyetur Jeremicin, në bazë të vendimit të Kuvendit të Republika Srpska Krajina's, e njohu Republikën e Abkhazisë dhe Osetinë Jugore. Në kumtesën ekskluzive të Qeverisë së RSK thuhet: "Sot kryetari i Kuvendit të Republika Srpska Krajina's, ing i dipl Rajko Lezaic, nënshkroi njohjen e Republikës së Abkhazisë dhe të Republikës së Osetisë Jugore. Dy shtetet e reja kanë një histori të ngjashme me atë të serbëve krajishnikë - ngase popujt e tyre jetojnë në tokën e tyre etnike dhe

historike. Abkhazia dhe Osetia Jugore nuk kanë asnjë lidhje historike dhe etnike me Gjeorgjinë, sikurse që as Krajina nuk ka lidhje të tilla me Kroacinë - gjegjësisht me tokat etnike dhe historike kroate në Zagorje. Sepse, territoret kroate janë vetëm prej Zagrebit e deri te kufiri italian dhe ai slloven. Njohjet do t'i dorëzohen kryetarëve të Abkhazisë dhe Osetisë Jugore me rrugë diplomatike. Njohjet do të dorëzohen në serbisht dhe në rusisht, bashkë me një përmbledhje të shkurtër të ngjarjeve të fundit në Krajina, Abkhazi dhe në Oseti". Nënshkruar nga: Ratko Licina, ministër (i diçkahit). Pra, zbulimi sensacional i Qeverisë në egzil, se Kroacia paraqet një sinonim për Zagorjen dhe se ajo njihet vetëm brenda kufijve të saj ("prej Zagrebit deri te kufiri italian dhe ai slloven"), definitivisht se e zgjidhë dilemën disa dekadëshe të patriotëve serbë: A ka Serbia det? Jo vetëm që Serbia ka det, ishuj, bregdet e qytete bregdetare (Spliti Serb, Zara Serbe, Dubrovniku Serb, Losinji Serb, Rijeka Serbe), gjë që nënkuptohet nga letra në fjalë, por - e kjo është edhe më e rëndësishme - Kroacia më s'ka det fare! Pra, kush ishte lart, tash është poshtë. E, shikoni tash pak ju kroatët e Zagorjes se si është të jesh turist dhe të shkosh në detin e tjetërkujt! Ndjejeni pak edhe ju se si është të jetosh në kushte

thatësie kontinentale! Që të mos mund të llogarisni më në miliarda dollarë pa djersë që fitoni nga turizmi, por të punoni ndershëm dhe vyeshëm - për të cilën gjë ju, si kroatë, nuk jeni të përcaktuar gjenetikisht. Që me nostalgji të ëndërroni për Adriatikun Serb, sikurse që serbët e bëjnë me shekuj! Megjithëse, ajo më e mira për kroatët ende s'ka ardhur: Republika Srpska Krajina - Qeveria në Egzil (shkurtimisht: RSK - QNE), nga e-mail adresa: vladarski@gmail.com, i ka dërguar edhe një letër goxha serioze njëfarë Ekselencës së Tij, Sergej Begaps (në Suhumi, Republika Abkhazia). E në letër thuhet kështu:

"Ekselenca Juaj, Në mungesë të kryetarit të Republika Srpska Krajina's, Ekselencës së Tij, Milan Martic (i cili është akuzuar nga Tribunali i Hagës), kam nderin e veçantë, që t'ju njoftoj se Republika Srpska Krajina e njeh Republikën e Abkhazisë - në kufijtë e saj etnik dhe historik. Njëkohësisht, i shpreh dëshirat e mia më të mira për prosperitetin e popullit abkhaz në Republikën sovrane të Abkhazisë, krijimi i së cilës u rezistoi të gjitha sprovave historike të kohës së fundit ndalimin e gjuhës abkhaze prej vitit 1931 deri më 1944, shpalljen e pavarësisë në vitin 1989, sulmet e


BALLKAN EXPRESS 13

E premte, 19 shtator 2008

Shumica e qytetarëve për hyrje në NATO

JAT mohon falimentimin Aviokompania serbe, JAT Airways, mohoi të enjten se ndodhet para falimentimit. "Gjendja në JAT Airways është stabile dhe s'ka asnjë indikacion për falimentimin e saj", thuhej në kumtesën zyrtare të JAT. Edhe pse, JAT pohonte se

në dy muajt e ardhshëm do të aplikohet kursimi në shpenzimet e afarizmit, për të qenë konkurrent për shkak të çmimeve të larta të kerozinës në tregun botëror. Do të reduktohen ndjeshëm përfaqësitë e JAT në botë dhe numri i të

punësuarve atje, pagat e menaxhmentit do të ulen për 15 për qind, e do të reduktohet edhe parku i avionëve, thuhej në kumtesë. Ndërsa, në shërbimet për udhëtarë, do të ulet vetëm kateringu. Përfundimi disi imponohet vet.

gurimit të OKB, me Rezolutën 743/1992. Përmes saj parashihet që ligjet kroate të mos aplikohen në shtetin tonë dhe që kontestet mes serbëve dhe kroatëve duhet të zgjidhen me negociata. Mirëpo, në vitin 1995 kroatët kryen agresion në RS Krajina, duke e okupuar atë dhe duke dëbuar 80% të serbëve. Natyrisht, rezoluta e KS 743/1992 nuk u shfuqizua, kështu që shteti ynë është i okupuar vetëm përkohësisht. Qeveria dhe Kuvendi ndodhen në egzil në Republikën e Serbisë. Deri tani Republika Srpska Krajina ka shkëmbyer nota për njohje të dyanshme me Republikën e Pridnjestrovjes(1992), por, jam i bindur, Ekselenca Juaj, se një njohje të tillë të dyanshme do ta pranoni edhe ju në emër të republikës së Abkhazisë. Me respekt, Kuvendi i RS Krajina, Ing. i dipl. Rajko Lezaic, kryetar."

armatosura të Republikës së Gjeorgjisë në vitet 1992, 1993 dhe 1998. Republika Srpska Krajina ka pasur një fat të ngjashëm - popullata e saj serbe përbënte popullin shtetformues në Republikën jugosllave të Kroacisë, kështu që Kroacia ishte dy-nacionale (një shtet i popullit kroat dhe atij serb). Mirëpo, përfaqësuesit e bashkësisë etnike kroate votuan në Parlament ligjin - sipas të cilit serbëve u merrej e drejta e shtetformimit dhe shndërroheshin në pakicë kombëtare. Atëherë filloi përndjekja kroate e serbëve, kështu që serbët e themeluan Republika Srpska Krajina'n - brenda territorit të tyre etnik dhe historik. Shteti ynë themelet i ka në histori. Serbët e Krajina's kishin të drejtë shtetformimit, por edhe vetëqeverisjen e tyre, edhe në kohën e Hungarisë - prej vitit 1473, dhe nën Austri - prej vitit 1630. Asokohe kroatët, në të dy këto shtete nuk kishin kurrfarë përgjegjësish shtetformuese - por ishin skllevër nëpër pronat e feudalëve hungarezë ose austriakë. Në kohën më të re, ngjashëm me fatin e popullit të shtetit Tuaj, serbët në Republika Srpska Krajina, nën presionin e Gjermanisë naziste, ishin futur në Kroaci (një kjo administrative e Jugosllavisë) në vitin 1939, e një vendim të tillë e mbështetën edhe komunistët, në vitin 1945. Në Kroaci serbëve, sikurse edhe abkhazëve, u ndalohej përdorimi i gjuhës dhe shkrimit të tyre. Në veçanti gjatë Luftës së Dytë Botërore, kur në Kroaci shuheshin institucionet kulturore dhe arsimore të serbëve. Themelimin e Republika Srpska Krajina, e lejoi edhe Këshilli i Si-

Mëkat që Ekselenca e Tij, krimineli i Luftës, Milan Martic from Den Haag, s'do të mundet që edhe vetë personalisht dhe minahedhësisht ta puthë Ekselencën e Tij Begaps; ndoshta kjo psiqikisht do ta ndihmonte edhe një zbulim tjetër epokal të RSK-QNE: se kroatët para shumë shekujsh ishin skllevër nëpër pronat e feudalëve hungarezë dhe austriakë, ndërkohë që serbët hanin me pirunj të artë dhe se me thika edhe më të arta i shkruanin faqet e para të filozofisë radikale Karlobag-Virovitica, e që ishte vetëm një hyrje në kapacitetin apokaliptik të diplomacisë së Qeverisë në Egzil, e cila në trembëdhjetë vjetët e fundit ia doli që ta njoh vetëm ajo që quhet Republikë e Prodnjestrovjes. Ashtu si qëndrojnë sot gjërat, Republika në Egzil nuk është edhe pa gjasa: qysh nesër do të hapen mundësi të reja: Brujatia dhe Tuva - territore këto në Siberi; Pjaui shtet federal në Brazil; Tanga - zonë e ardhshme nudistike serbe në Tanzani; e posaçërisht Funafuti një ishull ky që me sa duket i përket shtetit të vogël kroat Tuvalu, megjithëse këtë serbët nga Funafati s'do ta lejojnë kurrë; dhe 'finally', zona e Gorno-Badahstanit, në kuadër të të ashtuquajturit Taxhikistan, ku krajishnikët e zbuluan për herë të parë se brenda vetes kanë gjene marinarësh. Sa për fillim: do të mjaftojë që ing. i dipl. Rajko Lezaic si shtet të pavarur ta njoh Benisanga-Gumaz, diku në qoshen krajishnike të Etiopisë. Vuk Jeremic s'do të ketë fuqi që t'i kundërvihet, sepse: Kudo që të jetë ndonjë shtet i pavarur, atje do të jetë edhe Kosova Serbe. Natyrisht, në egzil! E-novine

Sipas sondazhit të Institutit për Demokraci në bashkëpunim me Ministrinë e Jashtme të Maqedonisë, 85.2 për qind e qytetarëve në Maqedoni janë për hyrje në NATO. Vetëm 6.1 për qind e qytetarëve nuk e dëshirojnë anëtarësimin në NATO, kurse rreth 70

për qind janë kundër ndryshimit të emrit kushtetues si kusht për hyrje në NATO. Shumica e të intervistuarve kanë vlerësuar se hyrja e Maqedonisë në NATO, dhe zhvillimi ekonomik do të ndikojnë në stabilitetin e vendit.

Tetë kushte për Maqedoninë Qeveria e Maqedonisë, duhet t'i plotësojë tetë kushte të rëndësishme që ia ka vënë Komisioni Evropian para inicimit të negociatave për pranim në BE, deklaroi të mërkurën në Bruksel komisari i Be për Zgjerim Olli Rehn. BRUKSEL/SHKUP, 18 SHTATOR — Rehn pohoi se është e domosdoshme që në të ardhmen të krijohen zgjedhje të ndershme dhe të lira në Maqedoni. Këtë Rehn e tha gjatë konferencës për gazetarë pas takimit me kryetarin e Këshillit të Ministrave të BeH, Nikola Spiric. Komisarit Rehn iu parashtrua pyetja për atë se si ai i sheh kritikat që Qeveria e Shkupit ia dreson në adresë të përfaqësuesit të Bashkimit Evropian në Maqedoni, Ervan Fuere, e shkaku i kinse përfundimit të gabueshëm të Fuere's se qeveria maqedonase është vonuar ndjeshëm me reforma. Është e një rëndësie esenciale që në Maqedoni të kryhen reformat në gjyqësor dhe në administratën e shtetit, dhe që të fuqizohet lufta kundër korrupsionit, deklaroi Rehn. Zëvendëskryeministri i Maqedonisë, i ngarkuar me

çështje evropiane, Nikola Bocevski, deklaroi të mërkurën në Shkup se qeveria e atjeshme pret se raporti i radhës i Komisionit Evropian për Maqedoninë të- paraqes një gjendje reale të situatës në atë shtet, por edhe një bazë për bashkëpunimin e mëtutjeshëm gjatë procesit të integrimeve evropiane. "Në raport do të konstatohet përparimi që kemi bërë, por edhe ajo që nuk është bërë në mënyrë adekuate. Në të do të bëhet fjalë për ngjarjet gjatë zgjedhjeve, për bojkotimin e opozitës dhe për gjëra tjera. Këto do të shënohen si dobësi reale, me të cilat duhet të merremi gjatë viti të ardhshëm", deklaroi Bocevski për mediat maqedonase. Deklarata e Bocevski't pasoi pas kritikave të diplomatit të Parlamentit Evropian, Ervan Fuere, se Maqedonia nuk i ka plotësuar kushtet, për sa iu përket zgjedhjeve dhe dialogut politik.

Diplomati Fuere madje thekson edhe atë se qeveria e Shkupit nuk guxon që ta mashtrojë opinionin, kinse kontesti i pazgjidhur me Greqinë paraqet pengesë për procesin e integrimeve evropiane të vendit. Ndërkohë, të mërkurën mbrëma qeveria maqedonase u shpreh e habitur me qasjen e diplomatit evropian, Fuere. Beta

Pa polisa sigurimi për të huaj?

Prej të enjtes ata që hyjnë në Maqedoni nuk paguajnë sigurimin shëndetësorë. Aq shpesh, hyjnë dhe dalin nga fuqia ligjet e ndryshme. SHKUP, 18 SHTATOR — Në kufirin mes Preshevës dhe

Kumanovës, qytetarët pritnin me minuta të tërë, për të nxjerrë një sigurim, dikush paguante pesë euro, dikush tre euro e gjysmë, e disa tjerë për një muaj rreth gjashtë euro. Autobusi nga Presheva, kushtonte rreth dy euro për në

Kumanovë plus depozita, që do të thoshte, rrini më mirë e mos shkoni fare. Siç dihet, aplikimi i sigurimeve nga Maqedonia për shtetasit e Kosovës dhe të Luginës së Preshevës, kishte zvogëluar në masë të madhe lëvizjen e qytetarëve nëpër pikat kufitare midis këtyre vendeve. Ndërkaq, këto keqpërdorime bëheshin nga agjencitë e sigurimeve ose nga dikush tjetër, që shpesh dyfishonin çmimet dhe i vendosnin ato sipas rregullave të veta. As për studentë nuk kishte ndonjë lirim të mundshëm. Edhe qytetarët që kanë shtetësi të huaj, si zvicerane, gjermane, austriake, italiane ose amerikane, edhe pse sigurimet i bëjnë dhe iu vlejnë për gjithë botën, domosdoshmërisht duheshin ta paguanin këtë lloj sigurimi për hyrje në Maqedoni. Por, që prej ditës së enjte, ky vendim sërish nuk është më në fuqi, ngase nga fuqia ka rënë pagesa e sigurimit. Ashtu siç edhe ndodhin ndodhitë e shumta të habitshme në Ballkan. INA


'*C7HA;J?D=

;fh[cj["'/i^jWjeh(&&.

UNITED NATIONS DEVELOPMENT FUND FOR WOMEN - Project Office in Kosovo CALL FOR PROPOSALS UNIFEM has launched a new programme in 2008 titled: “Women Building peace and Human Security in the Western Balkan”. The overarching development goal of the Programme is to contribute to democratic governance and women’s rights in the Western Balkans by advancing implementation of UN Security Council 1325 on Women, peace and Security. The programme included a strong component and focus on inter-ethnic peace building within Kosovo, and across borders. In addition to existing activities under its programmes for this year, UNIFEM is looking to support women’s organizations, with a focus on Serbian and other minorities’ women’s organizations in Kosovo. In this context, UNIFEM invites registered NGO-s to apply with project proposals that address any of the following priorities: x Development and engagement into women’s local and/or regional peace networks, aiming engagement in inter-ethnic dialogue and contribution to major ongoing political processes at national and/or sub-regional level. x Capacity building of Serbian and other minorities’ women in the areas of advocacy, information sharing and networking. x Inter-ethnic dialogue on issues related to women’s human rights Project proposals may be submitted by a single organization or jointly by more organizations, however with clear legal responsibility of the leading organization. A project proposal may not exceed 10 pages. Proposed activities should focus on the integration of gender equality concerns into local governance processes, and explanations of how the project will: x Contribute to the improvement of the position of women in the respective community; x Support networking between Serbian women as well as of women of other communities; x Support the participation of Serbian and other minorities’ women and their communities in Kosovo society, and x Build interethnic trust between minorities and majority population living in Kosovo Criteria for selection: 9 Proven track record of knowledge of work on gender or related issues 9 Grass roots presence/outreach especially if that is relevant for the project (Existing grassroots network in the country/region) 9 A record and evidence of organisational culture of accountability, such as a written Code of Conduct; and proven commitment to results. 9 Experience and willingness in working with governmental institutions and women NGO’s 9 Adequate number of staff with adequate qualifications and experience NGOs are encouraged to apply with project proposals that would be implemented in partnership (more than two organizations) Proposed projects can be for a maximum of six (6) months, in duration with the requested budget not to 10,000 $. Project proposal must be submitted in English by 6th of October, 2008, on Monday, preferably by e-mail to unifemkos@gmail.com, or submitted directly to UNIFEM’s office in Prishtina at: St Perandori Justinian (Peyton Place) 1/A. Consultative meeting for writing project proposals will be on 25th of September, on Thursday, 2008, at 11:00, at UNIFEM’s office in Prishtina at: St Perandori Justinian (Peyton Place) 1/A. For more information please contact at +381 38 224 645/654, or fax: +381 38 224 651. The Template for project proposal writing can be downloaded from UNIFEM web address: http://www.unifem.sk or can be found at UNIFEM Kosovo offices above mentioned address in Prishtina.

Politka e Artit Bashkëkohor: Punëtoria1 20-25 Shtator 2008 UNITED NATIONS DEVELOPMENT FUND FOR WOMEN - Project Office in Kosovo CALL FOR PROPOSALS

Moderatorë: Stefano Romano and Albert Heta Pjesmarrës: Axel Weider Suzana Milevska Yane Calovski Lillian Fellman Wooloo Productions Klaus Schafler Marko Miletic Nita Luci Agon Hamza Flaka Haliti Fatmir Mustafa Ramiro Camelo Tihomir Topuzovski Danilo Prnja Era Tula Nikolin Bujari Lura Limani Sebastjan Leban Marko Markovic Zafos Xagoraris Artan Balaj Era Krasniqi Artist mysafir: Nebojsa Milikic Diskutante: Paola Daniolo “Politika e Artit Bashkëkohor” do të eksplorojë fuqinë e një skene të emancipuar të artit bashkëkohor në kontekstin e realitetit të ri, shteteve të reja dhe kufirit të zgjeruar të produkcionit të artit gjatë dhe pas krizave politike. Korniza konceptuale e punëtorive do të merret me problemet e kontekstualizimit të kornizës së punës së artistëve që vijnë nga rajoni që sot thirret Ballkan. Ky projekt ka për qëllim me funkcionu në këtë fushë duke vepru si faktor emancipues për skenën e artit bashkëkohor në Kosovë, artistët dhe mendimtarët nga rajoni dhe si një mjet komunikimi kreativ dhe të hapur të artistëve nga Europa Jug-Lindore.

UNIFEM has launched a new programme in 2008 titled: “Women Building Peace and Human Security in the Western Balkans”. The overarching development goal of the Programme is: “To contribute to democratic governance and women’s rights in the Western Balkans by advancing implementation of UN Security Council 1325 on Women, Peace and Security. The UNIFEM Programme is shaped to contribute to integration of gender equality perspectives in context of security sector reforms at national level, as well as to ensure mainstreaming of gender within national agenda. Kosovo’s long term perspective firmly lies within EU, and moves closer to EU through Stabilisation and Association process Tracking Mechanism that guides internally driven reform process. Within this context, the EU integration process presents a great opportunity for achieving gender equality and implementation of the women human rights based on International Standards and Instrument both UN and EU, the aim of UNIFEM is to support women to use this process for implementation of women human rights and to advocate for the interest of under represented and most deprived categories of woman. UNIFEM is inviting registered non-governmental organisation to apply with project proposal that would prepare the following: x Desk review of EU gender laws vs CEDAW, Bejing Action Plan, UNSCR 1325 and Kosovo laws on gender and women human rights, inclusion of gender policies within EU - Kosovo relations, within the framework of the European Partnership Action Plan. x To make an assessment on level of knowledge and training/capacity building needs of women (members of parliament and political parties, women in key decision making, women from civil society and media) on EU affairs, EU integration Process and EU law and standards on gender equality and International instruments on women human rights; x To recommend areas for intervention in policy processes within the EU, mechanisms regulating EU–Kosovo for further actions, including relations between CEDAW and other UN and International and EU Instruments on Women Human Rights. Criteria for selection: 9 Proven track record of knowledge of EU affairs in general and in particular of the EU – Kosovo relations 9 Knowledge of the International Standards and Instruments on women human rights, EU Gender law and national legislation on women human rights and gender equality 9 Proven experience in research and analytic assessment 9 A record and evidence of organisational culture of accountability, such as a written Code of Conduct; and proven commitment to results. 9 Experience and willingness in working with governmental institutions and women NGO’s A project proposal may not exceed five pages and Interested NGO’s should download the UNIFEM guidelines for writing the project proposal at: http://www.unifem.sk Proposed projects can be for a maximum of two (2) months, in duration. The project activities should be fulfilled by the end of month November 2008. Project proposal must be submitted in English by 3 October, 2008, on Friday, at 17:00, preferably by e-mail to unifemkos@gmail.com, or submitted directly to UNIFEM’s office in Prishtina at: St Perandori Justinian (Peyton Place) 1/A. For more information please contact at +381 38 224 645/654, or fax: +381 38 224 651.


15

E premte, 19 shtator 2008

Bota

“SHBA nuk është në degradim” Kandidati republikan për Shtëpinë e Bardhë, John McCain ka hedhur poshtë zërat se SHBA-ja është drejt degradimit si superfuqi. Deklaratat e tij kanë ardhur pas situatës më të fundit financiare të shkaktuar nga kriza e kredive, e cila ka pasur ndikim negativ në ekonominë

redaktor: Valmir Gërguri e-mail: valmir.gerguri@gazetaexpress.com tel: 038 76 76 76 fax: 038 76 76 78

Kriza financiare që filloi para 13 muajve ka hyrë në një fazë të re, shumë më serioze.

amerikane. “Hedh poshtë fatalizmin dhe obskurantizmin se vendi ynë ndodhet në degradim, ditët më të mira për SHBA-në i kemi përpara”, tha McCain gjatë një vizite te “General Motors”, në Michigan. “Do të kujdesemi për punëtorët,

KRIZA SE CILES S’PO I SHIHET FUNDI

The Wall Street Journal Shpresat e vogla se dëmi i bërë do të mund të përmblidhej në një grusht të institucioneve financiare, të cilat kanë vënë bast mbi hipoteka, janë avulluar. Vija të reja të gabimit po dalin përtej problemit origjinal, telasheve të hipotekave nën kryesore, në çështjet si shkëmbimet e mospagimit të kredisë, kontrata për sigurim të kredive të shitura nga American International Group Inc. dhe firma të tjera. Gjithashtu ka lindur një maturi ndaj shëndetit të partnerëve tregtues. Pasojat për kompanitë dhe drejtorët ekzekutivë, të cilët presin duke shpresuar për kohëra më të mira kur do të rrisin kapitalin, të shesin pasuri apo t’i pranojë humbjet, tani janë të qarta dhe brutale, ngase rrënja e çmimeve të aksioneve dhe kreditorët e brengosur i dërgojnë në gropa edhe më të thella kompanitë në telashe. Këtë fundjavë, një kuptim i tillë e çoi John Thain-in që të shesë Merril Lynch & Co që është i vjetër me shekull Korporatës së Bankës së Amerikës. Secili episod duket se sjell intervenime nga qeveria, të cilat janë më të gjera dhe të shtrenjta sesa ajo para kësaj dhe mban rrezik më të madh të pasojave të padashura. Pritjet për një përfundim të shpejtë të kësaj krize po zhduken shpejt. “Mendoj se do të zgjatë shumë më shumë sesa që ne kemi paramenduar,” tha të mërkurën Anne Mulchahy, drejtorja ekzekutive e Xerox Corp. “Kjo ka qenë kriza më e keqe financiare që nga Depresioni i Madh. Nuk ka fjalë,” tha Mark Getler, një ekonomist i Universitetit të New Yorkut, i cili punoi së bashku me Ben Bernanke, tani kryetari i Rezervës Federale, që të shpjegojnë se si trazirat financiare mund të ndikojnë në ekonominë e përgjithshme. “Por në të njëjtën kohë ne i kemi mekanizmat poli-

sepse ata meritojnë ndihmën tonë. Punëtorët janë shtylla kryesore e ekonomisë amerikane”, theksoi McCain. Ai është shprehur optimist se me politikat e duhura vendi do të dalë nga kjo periudhë e vështire dhe ka mohuar se kriza është e pakapërcyeshme.

tikë që të luftojmë këtë, diçka që nuk e kemi pasur gjatë Depresionit të Madh.”

Sëmundje që po përhapet Sistemi financiar i SHBA-së i ngjet një pacienti në përkujdesjen intensive. Trupi po përpiqet të luftojë një sëmundje që po përhapet dhe gjersa e bën këtë, trupi tundet, pastaj qetësohet për një kohë, e pastaj tundet sërish. Sëmundja duket se po pushton përpjekjet e tregjeve që të shërohen vetë. Mjekët kryesorë po detyrohen të përdorin trajtime edhe më të rënda dhe tani po eksperimentojnë me ilaçe të cilat kurrë më he-

rët nuk janë aplikuar. Kryetari i Thesarit Federal, Bernake dhe sekretari Henry Paulson, kur hynë në takimin e thirrur shpejt e shpejt të udhëheqësve kongresionalë, të martën mbrëma, që t’i lajmërojnë këta për shpëtimin e padëgjuar të AIG-së nga Qeveria, dukeshin si kirurgë të lodhur, të cilët do t’i japin lajme të këqija familjes. Zyrtarët e Thesarit Federal kanë identifikuar sëmundjen. Quhet shpështjellim i borxhit. Gjatë lulëzimit të kredisë, institucionet dhe shtëpitë amerikane morën shumë borxhe. Në mes viteve 2002 dhe 2006, huamarrja e familjeve u rrit në një mesatare vjetore prej

11 %, duke ia tejkaluar rritjes ekonomike. Huat marrja nga institucionet financiare u rritën një shkallë vjetore prej 10 %. Tani shumica e këtyre huamarrësve nuk mund t’i kthejnë borxhet, problem i cili po acarohet edhe më shumë për shkak shembjes së çmimeve të pronave. Ata duhen zvogëluar varshmërinë e tyre nga paratë e huazuara, një proces i dhimbshëm dhe i gjatë, i cili mund të mbytë rritjen ekonomike dhe atë të kredive. Duhen ndodhur së paku tri gjëra që ky proces i shpështjellimit të borxhit të marrë fund dhe është vështirë t’i bësh në të njëjtën kohë. Institucionet financiare dhe të tjerët duhet të mbulojnë gabimet e tyre duke shitur apo duke shënuar vlerën e pasurive në gjendje të keqe, të cilat i kanë blerë me para të marra hua. Duhet të paguajnë borxhin. Përfundimisht, duhet të rindërtojnë kapitalin e tyre, i cili është gërryer nga humbjet në këto pasuri që tani janë në gjendje të keqe. Por është vështirë të vlerësohen shumica e këtyre pasurive në gjendje të keqe dhe ka pak, nëse jo hiq blerës. Shpështjellimi gjithashtu e ushqen vetveten në një mënyrë që mund të krijojë një spirale teposhtë: përpjekja që të shesësh pasuri i zbret çmimet e aksioneve. Kjo si rezultat i shtyp çmimet e aksioneve të këtyre firmave dhe e bën më të vështirë që këta të shesin aksione të reja që të ngritin kapitalin. Z. Bernake, si një akademik, e quajti këtë qark që e ushqen veten si një “përshpejtues financiar.” “Shumica si CEO nuk ishin të gatshëm... të pranojnë këso humbjesh dhe të thonë se e pranoj faktin që po i shes këto shumë më ulët sesa vlera e tyre thelbësore.’” Thotë Anil Kashyap, profesor i Ekonomisë në Universitetin e Chicagos për Biznes. “Ata të cilët kanë pasur zhveshjen më të madhe, të gjithë kanë vdekur.”

Duke huazuar ngadalësimin Shpështjellimi i borxheve filloi me siguritë e lidhura me hipoteka nën kryesore, ku mospagimet filluan të rriten me shpejtësi në vitin 2006. Por tani procesi i shpësht-

jellimit është shpërndarë shumë më tej, në patundshmëritë komerciale, te huat për automjete, e gjer te detyrimet financiare afatshkurtra, mbi të cilat varen bankat investuese për të financuar vetveten. Në çerekun e parë, huazimi në sektorin financiar u ngadalësua në një shkallë rritjeje prej 5.1 %, afro gjysma e mesatares nga viti 2002 në vitin 2007. Huamarrjet familjare janë ngadalësuar edhe më shumë, në një 3.5 %. Ekonomisti i Goldman Sach Group Inc. vlerëson se gjatë vitit të kaluar, institucionet financiare përreth botës tashmë kishin shitur aksione me vleftë prej 408 miliardë dollarësh dhe kishin ngritur kapital me vleftë prej 367 bilionë dollarësh. Por kjo nuk duket se mjafton. Secilën herë që firmat financiare dhe investitorët sugjerojnë se kanë shitur mjaft aksione dhe kanë rritur kapitalin mjaft, një valë e re e shitjeve ndez rivlerësimin, duke e shtyrë krizën në një territor të ri. Vetëm humbjet e hipotekave rezidenciale mund të arrijnë 626 bilionëdollarëshin gjer në vitin 2012, vlerëson Goldman, duke nxitur pakësimin e gjerë të huadhënies nga bankat. Kjo mund të heqë 1.8 pika përqindjeje në vit nga rritja ekonomike në viti 2008 dhe ekuivalenti i 250 miliardë dollarëve të humbur në vit, në mallra dhe shërbime. “Ky është një shpështjellim si asgjë që kemi parë më herët,” tha Robert Glauber, tani profesor në shkollat e Harvardit për ligj dhe qeverisje, i cili erdh në Washington në vitin 1989 që të ndihmojë në organizimin e kursimeve dhe spastrimit të borxheve në fillim të viteve’90. “Humbjet e qeverisë në S&L ishin të vogla krahasuar me këtë.” Fondet mbrojtëse mund të jenë në mesin e problemeve të ardhshme. Shumica mbështetet në paratë e huazuara që të rrisin të ardhurat. Me bankat nën presion, shumica e fondeve mbrojtëse janë më pak në gjendje të huazojnë këto para tani, duke bërë presion në të ardhurat. Vazhdon në faqe 18-19


',C7HA;J?D=

;fh[cj["'/i^jWjeh(&&.

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria - Vlada - Government MINISTRIA E ARSIMIT E SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË

MINISTRASTVO OBRAZOVANJA NAUKE I TEHNOLOGIJE

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria - Vlada - Government

MINISTRY OF EDUCATION SIENCE & TECHNOLOGY

MINISTRIA E ARSIMIT E SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË

MINISTRASTVO OBRAZOVANJA NAUKE I TEHNOLOGIJE

MINISTRY OF EDUCATION SIENCE & TECHNOLOGY

Divizija za kadrovske usluge

Divizioni për Shërbime Kadrovike

Objavljuje Konkurs

Shpall Konkurs Për drejtor të Insitucioneve parashkollore, drejtor dhe zv.drejtor të Shkollës së Arsimit të Obliguar dhe Shkollës së Arsimit të Mesëm të Lartë

Za direktore predskolskih institucija, direktora i zam.direktora skola obaveznog obrazovanja i skole vise srednjeg obrazovanja

Komuna: Obiliq Drejtor

Opstina: Obilic direktor

1.Shkolla e re në themelim (Arsimi i Obliguar) 2.Shkolla e re në themelim-gjimnaz

Dardhishtë Obiliq

Komuna: Viti Drejtor 1.Shkolla e Arsimit të obliguar

“Emin Duraku”

Gjylekar

Kushtet: Kanditët e intersuar për të konkuruar për vendin e punës drejtorit dhe zv.drejtorit duhet t’i plotësojnë këto kushte: 1. Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës 2. Të kenë të kryer njërën nga Fakultetet përkatëse të Universitetit të Prishtinës dhe të Fakulteteve private të akredituara dhe të licencuara nga MASHT-i 3. Të kenë më së paku 5 vite përvojë pune në arsim 4. Preferohet nën moshën 50 vjeçare 5. Të posedojnë këto dokumente a) Çertifikatën e lindjes b) Diplomën e Fakultetit të Kryer c) Dëshmi për përvojën e punës d) CV-në sipas modelit të MASHT-it e) Rekomandimin nga një person apo institucion public – kredibil f ) Programin zhvillmor të shkollës për të cilin ka konkuruar (në më së shumti 5 faqe tekst me 30 rreshta të letrës të formatit A-4) g) Çertifikatët e trajnimeve të zhvilluara h) Çertifikatën shëndetësore me të cilën dëshmohet gjendja e tijsaj shëndetësore Për zv.drejtor nuk parashihet programi zhvillimor sipas pikës f . Për drejtor të Insitucionit Parashkollor kandidati duhet të ketë diplomë fakulteti me programe të edukimit dhe zhvillimit të fëmijëve parashkollor, përvojë 5 vite dhe aftësi menaxhuese, në mungesë të tyre mund të zgjidhen edhe kandidatët e profileve arsimore me përgatitje pedagogjike. Detyrat e Punës: Të planifikojë, organizojë dhe të bashkërendis punën e përgjithshme në shkollë. Gjithashtu, në bashkëpunim me MASHT-in, DKAnë, merr vendime të ndryshme që kanë të bëjnë me funksionimin e punës në shkollë. Kohëzgjatja: Marrëdhënia e punës krijohet përmes kontratës, në pajtim me Ligjin për Shërbimin Civil të Kosovës dhe zgjat katër (4) vite, duke përfshirë periudhën tremujore provuese. Kërkesat për konkurrim me dokumentet të kompletuara dorëzohen në sektorët të Departamentit të Inspeksionit Arsimor. Afati i konkurrimit është 15 ditë nga data e botimit. Paga:

Drejtori i Institucionit Parashkollor Drejtori i Shkollës së Arsimit të Obliguar Zv.drejtori i Shkollës së Arsimit të Obliguar Drejtori i Shkollës së Mesme të Lartë Zv.drejtori i Shkollës së Mesme të Lartë

254 € 254 € 234 € 273 € 254 €

1.Nova skola u osnivanju (obavezno obrazovanje) Krusevac 2.Nova skola u osnivanju-gimnazija Obilic Opstina: Vitina direktor 1. Skola za obavezno obrazovanje

“Emin Duraku”

Djulekare

Uslovi: Zainteresovani kandidati za konkurisanje u radno mesto direktora i zamenika direktora treba da ispunjavaju ove uslove: 1. Da su drzavljani Republike Kosova 2. Da imaju zavrsenu jednog od tih doticnih fakulteta Univerziteta u Pristini ili privatnog akreditiranog i licenciranog fakulteta od strane MONT-a 3. Da imaju najmanje 5 godina radnog iskustva u obrazovanju 4. Preferira se uzrast ispod 50 godina starosti 5. Da imaju ova dokumenta a) Izvod rodjeni b) Diplomu za zarvseni fakultet c) Dokaz o radnom iskustvu d) CV prema modelu MONT-a e) Preporuku od neke osobe ili javne institucije – kredibilnu f ) Razvojni program skole za koju ste konkurisali (u najvise 5 stranice teksta sa 30 redova u papir formata A-4) g) Sertifikat za zavrseno treniranje h) Zdravstveno uverenje kojom cete dokazati svoje zdravstveno stanje Za zamenika direktora predvidja se program razvoja prema tacci f . Za direktora predskolske institucije kandidat treba da ima fakultetsku diplomu sa programima vaspitanja i razvijanja predskolske dece, 5 godina iskustva i menadjersku sposobnost, u nedostatku takvih bice izabrani kandidati obrazovnih profila sa pedagoskon spremom. Radni zadaci: Da planira, organizira i sredjuje opsti rad u skoli. Isto tako, u saradnji sa MONT-om, ODO-m, donosi razne odluke koje su u vezi sa funksionisanjem rada u skoli. Trajanje: Radni odnos se stvara preko ugovora u skladu sa Zakonom o Civilnoj sluzbi Kosova i traje cetiri (4) godine, obuhvatajuci i tromesecni probni rad. Zahtevi za konkurisanje sa komplet dokumentima dostavljaju se u sektorima Departmana inspekcije za obrazovanje. Rok za konkurisanje je 15 dana od dana objavljivanja. Plata:

Direktor predskolke institucije Direktor skole obaveznog obrazovanja Zam.direktora skole obaveznog obrazovanja Direktor skole vise srednjeg obrazovanja Zam. direktora skole vise srednjeg obrazovanja

254 € 254 € 234 € 273 € 254 €


C7HA;J?D='-

;fh[cj["'/i^jWjeh(&&.

Radiotelevizioni i Kosovës shpallë

KONKURS për plotësimin vendeve të lira të punës për këto pozita: a. Revizor i brendshëm në RTK - një pozitë Detyrat ˜ Përcjell dhe kontrollon aplikim e normave ligjore dhe rregulloreve të brendshme në RTK; ˜ Verifikon besueshmërinë e të dhënave financiare dhe llogaritjen periodike të të gjitha të hyrave të pranuara nga parapagimi, Buxheti i Konsoliduar i Kosovës dhe të hyrave tjera; ˜ Verifikon inventarizimin periodik të inventarit të mjeteve themelore në RTK; ˜ Bënë revizionin e brendshëm të të gjitha faturave të lëshuara dhe të pranuara për pagesë, avance etj. ˜ Kontrollon regjistrimin periodik të inventarit të imët dhe materialeve të pashfrytëzuara të zyrave; ˜ përgatitja e planit vjetor të revizionit i cili është pjesë përbërëse e planit afarist programor; ˜ zbatimi i planit vjetor të revizionit në RTK sipas standardëve ndërkombëtare për revizion; ˜ përgatitja e raportit vjetor për revizion, i cili është pjesë përbërëse e raportit vjetor mbi punën e RTK-së; ˜ vërtetimi i raporteve financiare të cilat i dërgohen Bordit të RTK-së dhe institucioneve të jashtme; ˜ bashkëpunim me zyrat e jashtme të revizionit, të cilat RTK-ja i kontrakton për kryerjen e revizionit;

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜

Kushtet Kualifikim superior profesional (fakulteti katër vjeçar ose diploma master); Së paku tri vjet përvojë pune në punë të njëjta; Njohuri të shkëlqyeshme pune me kompjuter, Word, Exel etj; Njohje e shkëlqyeshme e gjuhës angleze në të shkruar dhe të folur; Aftësi për të punuar i qetë nën presion dhe si pjesë e ekipit; Ndershmëria, kreativiteti dha aftësia për të punuar me vetiniciativë; Përkushtimi ndaj shërbimit publik informativ;

b. Zyrtar ligjor -1 në RTK - një pozitë Detyrat ‚ verifikon ligjshmërinë e kontratave të përpiluara në kuadër të RTK-së; ‚ përcjellë dhe analizon ligjet dhe aktet nënligjore në të gjitha fushat; ‚ ofron këshilla juridike dhe ofron mbështetje ligjore ne te gjitha veprimtaritë në RTK; ‚ përgatitë të gjitha aktet normative; ‚ përfaqëson RTK-në në të gjitha gjykatat dhe institucionet tjera gjegjëse, si dhe mbanë korrespodencë të rregullt me të njëjtat; ‚ përkujdeset që RTK të zhvilloj veprimtarinë e vetë në harmoni me ligjet në fuqi; ‚ ofron propozime ligjore në të gjitha fushat juridike; ‚ përpilon raporte periodike;

Kushtet ‚ Kualifikim superior profesional; ‚ provimi i jurisprudencës; ‚ Së paku tri vjet përvojë pune në punë të ngjashme; ‚ Njohje e mirë e gjuhës angleze, në të folur dhe në të shkruar; ‚ Njohje e punës me kompjuter; ‚ Njohje dhe interesim lidhur me veprimtarinë e përgjithshme të RTK-së; ‚ Aftësi për të punuar qetë nën presion dhe si pjesë e ekipit; ‚ Përkushtimi ndaj shërbimit publik informativ; ‚ Ndershmëria, kreativiteti dhe aftësia për të punuar me vetëiniciativë; c. Zyrtar ligjor -2 në RTK - një pozitë Detyrat ‚ verifikon ligjshmërinë e kontratave të përpiluara në kuadër të RTK-së; ‚ përcjellë dhe analizon ligjet dhe aktet nënligjore në të gjitha fushat; ‚ ofron këshilla juridike dhe ofron mbështetje ligjore në të gjitha veprimtaritë në RTK; ‚ nën mbikëqyrje të eprorit përgatitë të gjitha aktet normative; ‚ përkujdeset që RTK të zhvilloj veprimtarinë e vetë në harmoni me ligjet në fuqi; ‚ sipas nevojës ofron propozime ligjore në të gjitha fushat juridike; ‚ përpilon raporte periodike; Kushtet ‚ Kualifikim superior profesional (fakulteti katër vjeçar ose diploma master); ‚ Së paku një vjet përvojë pune në punë të ngjashme; ‚ Njohje e mirë e gjuhës angleze, në të folur dhe në të shkruar; ‚ Njohje e punës me kompjuter; ‚ Njohje dhe interesim lidhur me veprimtarinë e përgjithshme të RTK-së; ‚ Aftësi për të punuar qetë nën presion dhe si pjesë e ekipit; ‚ Përkushtimi ndaj shërbimit publik informativ; ‚ Ndershmëria, kreativiteti dhe aftësia për të punuar me vetëiniciativë;

Kandidatët e paraqitur në këto pozita duhet të dëshmojnë me shkrim: ‚ të jenë qytetar të Kosovës të regjistruar sipas dispozitave ligjore të Republikës së Kosovës; ‚ të mos kenë qenë të dënuar për ndonjë vepër penale dhe që të mos gjenden aktualisht nën hetime; ‚ të mos kenë angazhime, duke përfshirë angazhime politike, biznese etj. të cilat mund të konsiderohen si konflikt interesash; ‚ të mos kenë asnjë angazhim tjetër shtesë të punës jashtë këtij vendi të punës

Formularët për aplikim mund të merren në recepcionin e RTK-së në adre sën: Rr. Xhemajl Prishtina nr.12, Prishtinë, Kosovë, apo përmes internet adresës sonë www.rtklive.com. Aplikacionet e plotësuara së bashku me CV-të, referencat dhe dokumentacionet përcjellëse, duhet t’i dorëzohen personit të autorizuar të administratës deri të deri të premten, më datë 03.10.2008 në orën 17:00, apo përmes internet adresës: konkurs@rtklive.com në po të njëjtën datë.

Dokumentacioni i pakompletuar nuk do të merret në konsiderim. Vetëm aplikuesit e suksesshëm do të ftohen në intervistë.


K

18 BOTA

E premte, 19 shtator 2008

Traktat mes Rusisë, Abkhazisë, Osetisë

7 të vrarë nga rrëzimi i helikopterit

Presidenti rus, Dmitry Medvedev, ka nënshkruar marrëveshje miqësie me liderët e Osetisë Jugore dhe Abkhazisë. "Marrëveshjet për miqësi, bashkëpunim dhe ndihmë të përbashkët janë fillimi i vënies së bazës legale për raportet tona bilaterale me Abkhazinë dhe Osetinë Jugore- raporte që nga tani do

Ushtria e Shteteve të Bashkuara njoftoi se 7 pjesëtarë të saj janë vrarë nga përplasja e një helikopteri, dje në orët e para të mëngjesit, në jug të Irakut. Sipas këtij njoftimi, helikopteri Chinok ishte në

të ndërtohen mbi bazën e ligjit ndërkombëtar", tha Medvedev. Ndërkohë, Bashkimi Evropian e ka emëruar diplomatin gjerman Hansjoerg Haber udhëheqës të misionit vëzhgues në Gjeorgji. Ky mision vendoset në Gjeorgji, pas luftës që kjo e fundit pati me Rusinë në muajin e kaluar.

procesin e aterrimit kur ndodhi përplasja, 100 kilometra në perëndim të qytetit Basra. Një zëdhënës ushtarak amerikan tha se këtë rrëzim nuk e kanë shkaktuar të shtënat nga zjarri armiqësor.

Vijon nga faqja 15 Ndërkohë, ka shenja të vazhdueshme se më pak investitorë po shkojnë drejt fondeve mbrojtëse gjersa tjerët po tërhiqen jashtë nga këto. Investitorët e fondeve po merren me problemet e veta: shumica kanë marrë hua që të bëjnë investime dhe tani po bëhet më e vështirë për ta që të marrin hua më shumë. Kjo bën që të duket se më shumë fonde mbrojtëse do të mbyllen gjatë muajve që vijnë dhe do të bën që investimet të shiten, duke rënduar edhe më tej tregun.

Histori e traumave Traumat financiare për shkak borxheve kanë një histori të gjatë, nga Depresioni i Madh e te krizat e S&L e gjer te krizat financiare të Azisë në fund të viteve 1990. Asnjë ekonomist apo ligjvënës nuk ka zgjidhje të lehta. Zvogëlimi i ratave të interesit apo dhënia e çeqeve stimuluese mund të ndihmojë dhe do të mund të ketë parandaluar apo shtyrë një rënie të thellë. Por së paku, në këtë moment, këto nuk mjaftojnë. Në këso rrethana, qeveritë pothuajse pa dallim eksperimentojnë me zgjidhje të cilat kanë shkallë të ndryshme të suksesit. Franklin Delano Roosevelt lëshoi një supë alfabetike të agjencive të reja dhe plot rregullore të reja pas falimentimit të tregut të vitit 1929. Në vitet 1990, Japonia zbarkoi në një dekadë të shpenzimeve shpesh të padobishme të qeverisë që të kundërshtojë efektin e një flluske që shpërtheu. Presidenti George H.W Bush dhe Kongresi krijuan Korporatën e Trustit të Zgjidhjes, që të marrin e të shesin aksionet e ekonomive të dështuara. Qeveria e tregut të lirë e Hong-Kongut bleu shumë fonde, duke blerë aksione nga secila kompani e cila ishte e regjistruar në indeksin Hang Seng. Përfundoi duke i paketuar ato në fonde të tregtuara për shkëmbim dhe fitoi shumë para. Sot, z. Bernanke po e nxjerr librin e tij, tha ekonomisti i NYU Z. Gertler, “dhe po e rishkruan ditë për ditë.” Shitja emergjente e Merrill Lynch & Co Korporatës së Bankës së Amerikës fundjavën e kaluar ishte një shembull i lidhshmërisë dhe paparashikueshmërisë së shpështjellimit të borxheve. Gjatë vitit të kaluar, Merrill ka punësuar një drejtor të ri ekzekutiv, ka shitur aksione prej 41.1 miliardë dollarë dhe ka ngritur kapitalin për 21 miliardë dollarë. Por Merrilli-it nuk ia mbante. Sa më shumë që rriste paratë, aq më shumë duhej të shiste. Kur

drejtori ekzekutiv i Merill, John Thain, mori pjesë në një takim me New York Fed dhe drejtorët tjerë të Wall Streetit, javën e kaluar, ai pa që Meryll ishte firma më e brishtë. “Ne e pamë Bear-in dhe Lehman-in. Ne e dinim që mund të ishim të ardhshmit,” tha një drejtor i Merrillit. Me frikën se huadhënësit e tyre do ta mbyllnin firmën, ai ia shiti Bankës së Amerikës. Kjo krizë komplikohet nga instrumentet inovative financiare, të cilat i krijoi dhe i shpërndau Wall Streeti. Po e bëjnë më të vështirë që zyrtarët dhe drejtorët e Wall Streetit të dinë se ku po fshihen rreziqet e reja dhe gjithashtu po kontribuon në ndikimin e krizës, e cila po shpërndahet.

Lojë e shkëmbimit Pika e fundit problematike është një rajon i quajtur shkëmbimet e kredive të papaguara, të cilat janë kontrata private që lejojnë që firmat të tregtojnë me bastet nëse një huamarrës do të dështojë në pagim. Kur ndodh një mospagim, një palë e paguan tjetrën. Vlera e shkëmbimit rritet dhe bien gjersa tregu rivlerëson rrezikun që një kompani nuk do të jetë në gjendje të paguajë obligimet e saj. Firmat përdorin instrumente të tilla edhe si sigurim, edhe vënë bast në shëndetin e kompanive të tjera.

Tani ka shkëmbime të mospagesave të kredive në më shumë se 62 trilionë dollarë në hua, prej afro 144 miliardë dollarë para një dekade. Njëri nga lojtarët e mëdhenj në lojën e shkëmbimeve ishte AIG, siguruesi më i madh në botë dhe shitës i madh i shkëmbimeve të mospagesave të kredive institucioneve financiare dhe kompanive. Kur tregjet e kredive po lulëzonin, shumë firma blenë këto instrumente nga AIG-ja, duke besuar se ratat e forta të kredive të këtij gjiganti të sigurive dhe fleta e madhe e bilancit do të jepte një mburojë ndaj mospagesave të huave. AIG-ja besonte se rreziku i mospagimit ishte i ulët në shumë sigurime që ajo jepte. Që nga 30 qershori, njësia e AIGsë ka shkruar shkëmbime të mospagesave të kredive në aksione prej më shumë se 446 miliardë dollarësh, duke përfshirë siguri të hipotekave, hua korporale dhe produkte me struktura komplekse. Vitin e kaluar, kur devijimet në rritje të hipotekave nënkryesore e dëmtuan vlerën e shumë sigurimeve të AIG-së, firma u detyrua të bllokojë shitje të mëdha të pozitave të saj derivate. Kjo frikësoi investuesit, të cilët reaguan duke braktisur aksionet e saj dhe duke e bërë më të vështirë për AIG-në të rritë kapitalin për të cilin kishte

nevojë. Shkëmbimet e mospagesës së kredive “nuk shkaktuan problemin, por definitivisht e përshpejtuan krizën financiare,” thotë Leslie Rahl, kryetar i Capital Market Risk Advisors, firmë këshilluese në New York. Volumi tejet i madh i kontratave CDS që kishin mbetur dhe fakti se këta tregtojnë drejtpërdrejt me institucione, pa miratime të centralizuara, gërshetuan fatin e shumë bankave të mëdha. Pak kriza financiare janë rregulluar në kohëra moderne pa intervenimin e madh të qeverisë. Shumë e më shumë, zyrtarët po vijnë në përfundim se duhet edhe më shumë ndihmë. Një problem i madh: Rezerva Federale mundet dhe u ka dhënë para afatshkurtra institucioneve të forta por në vështirësi. Mundet dhe ka reduktuar shkallët e interesit në të cilat ka ndikim në përpjekjen që të zvogëlojë çmimet e huazimit përgjatë ekonomisë dhe të inkurajojë investimet dhe shpenzimet. Por nuk është e pajisur që të japë kapitalin për të cilin këto institucione financiare kanë nevojë aq shumë që të sigurojnë financat e tyre dhe të zgjerojnë huadhënien.

Skenari i Trustit të Zgjidhjes Në kohëra normale, kompanitë

me kapital të humbur zakonisht mund të fitojnë para vetë. Në krizën e tashme, një numër i firmave të mëdha të Wall Street, duke përfshirë Citygroup, janë kthyer nga fondet sovrane të pasurisë, pishinat e parave të kontrolluara nga qeveria. Por edhe në Wall Street, edhe në Washington, ka pritje në rritje që taksapaguesit e SHBA-së ose do të heqin nga duart e institucioneve financiare aksionet e këqija, që të rrisin kapital, ose do të vënë kapitalin e taksapaguesve te kompanitë, ashtu siç u pajtua Thesari të bëjë me gjigantët e hipotekave Fannie Mae dhe Freddie Mac. Një propozim u ngrit nga Barney Frank, demokrati i Massachusettsit i cili është kryetar i Komitetit të Shërbimeve Financiare (RTC). Frank po shikon nëse mund të krijojë një analog ndaj Korporatës së Trustit për Zgjidhje, i cili mori aksione nga banka të dështuara dhe nga blerësit e fondeve gjatë viteve të kaluara. “Kur ke një humbje të madhe në treg, ekzistojnë vetëm tre njerëz, të cilëve do t’ua mbash humbjet, mbajtësit e obligacioneve, aksionarët dhe qeveria,” tha William Seidman, i cili udhëhoqi RTC-në nga viti 1989 e gjer më 1991. “Kjo është loja të cilën po e shohim tani. A do ta gjuajmë këtë humbje në duart e taksapaguesit?”


BOTA 19

E premte, 19 shtator 2008

71 të në Shri-Lankë

Nëna prostituonte djemtë e saj

Si pasojë e luftimeve në Shri-Lankë, sipas të dhënave të ushtrisë, humbën jetën të paktën 71 njerëz. Shumica e tyre u vranë gjatë një beteje me rebelët tamilë, rreth 300 kilometra në veri të kryeqytetit

Dy vëllezër 11 dhe 14 vjeç janë përdhunuar nga burra dhe adoleshentë gjatë riteve të "fshehta" të organizuara nga vetë nëna e tyre. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në Itali në Foggia, ndërkohë që e ëma e fëmijëve është arrestuar e bashkë me të edhe një i afërm i

Kolombo. Siç njoftoi ushtria, si pasojë e përleshjeve më të ashpra prej muajsh, u vranë 40 rebelë dhe dhjetë ushtarë qeveritarë. Rebelët tamilë luftojnë që 25 vjet kundër qeverisë së Shri-Lankës.

fëmijëve të abuzuar. Hetimet kanë nisur që në dhjetor të vitit 2006 dhe konkluzionet nxorën në dritë fakte se veç shitjes së trupit të saj, gruaja prostituonte edhe dy fëmijët e vet, duke u ofruar ata klientëve që "gjuante" në rrugë. Gjatë riteve që organizonte nëna

"monstër", shtrati rrethohej nga qirinj të ndezur, thuheshin fjalë të pakuptueshme për të vegjlit dhe më pas kryhej edhe dhuna seksuale. Me t'u zbardhur ngjarja, fëmijët janë larguar nga familja dhe mbrohen nga një strukturë e veçantë.

Izraeli po bëhet me kryeministre? Tzipi Livni, aktualisht ministre e jashtme, fitoi në votimin për kryesinë e partisë Kadima. Nëse do të ketë sukses me përpjekjet për arritjen e paqes, nuk ka përse të ketë frikë nga zgjedhjet e reja.

RTC-ja dukej kontroverse dhe ambicioze dikur. Çfarëdo analogu sot do të ishte edhe më kompleks. RTC-ja shpërndau shumicën e patundshmërive të saj komerciale. Sot aksionet problematike janë sigurimet komplekse të huave, shumica nga të cilat përfshijnë pjesëza të instrumenteve të tjera. Zbulimi i këtyre ngecjeve do të jetë i lodhshëm dhe arritja te humbjet e vërteta do të jetë i vështirë. Në shkallët e hershme të krizës, rregullatorët panë që rregullat e tyre nuk përputheshin me sistemin financiar, i cili ndërronte vazhdimisht, e të cilat ata i mbikëqyrnin. Bankat investuese, në thelb të krizës, as nuk u monitoruan nga Komisioni i Sigurive dhe Shkëmbimit, sepse bankat komerciale ishin nën rregulloren e tyre. Qeveria ka një sistem për të mbyllur bankat e dështuara, i krijuar pas Depresionit të Madh, pjesërisht për t’iu shmangur derdhjeve të menjëhershme nga depozitarët. Tani derdhjet ndodhin në sfera të cilat rregullatorët nuk i kuptojnë tërësisht, si për shembull marrëveshja e riblerjes, apo tregu repo, prej ku bankat investuese financojnë operacionet e tyre ditore. Dhe, rregullatorët nuk kanë ndonjë proces për t’u marrë me dështi-

min e një banke investuese si Lehman Brithers Holding INC. Siguruesit si AIG-së madje as nuk hynë në rregulloren federale. Rregullatorët kanë premtuar se më shumë banka do të dështojnë gjatë muajve të ardhshëm. Korporata e Sigurisë së Depositit Federal po harton një plan për të rritur këstet e sigurimit të bankave në mënyrë që të rindërtojë fondin, të cilin e përdor për përkrahjen e depozitave.

Mister i këndshëm Një mister i këndshëm është pse kriza nuk e ka goditur ekonominë më rëndë, së paku gjer tani. ‘Kjo krizë financiare ende nuk është përkthyer në më pak kompani të reja, më pak hulumtime dhe zhvillim, në më pak marketing,” tha të mërkurën Ivan Seidenberg, drejtori ekzekutiv i Verizon Communication. “Ende nuk po e shohim këtë. Jam i sigurt që secila kompani i ka sytë e hapur.” Në 6.1 %, shkalla e papunësisë mbetet nën kulmin prej 7.8 % e vitit 1992, në mesin e krizës S&L. Pjesërisht, kjo po ndodh ngase qeveria ka reaguar me agresivitet. Gabimi klasik i federatës që çoi te Depresioni i Madh ishte se ngushtoi politikat monetare në kohën kur ishte dashur t’i leh-

tësojë ato. Z. Bernanke nuk e përsëriti këtë gabim. Dhe Kongresi lëvizi rrjedhshëm që të aprovojë stimuluesin fiskal, të cilin shumica e veteranëve të Washingtonit as që kanë menduar se është e mundur. Pjesërisht, ekonomia më e gjerë është mbajtur kryesisht stabile, sepse eksportet kanë qenë aq të forta pikërisht në momentin e duhur, një përkujtues i rëndësisë së ekonomisë globale. Dhe, pjesërisht, është ngase ekonomia e SHBA-së po demonstron aftësi mbresëlënëse ripërtëritëse, gjersa teknologjia e informacionit u lejon drejtorëve të reagojnë më shpejt ndaj problemeve që shfaqen dhe, për fatkeqësi të punonjësve, kompanitë më shpejt mund të manipulojnë pagat, kur ekonomia zbutet. Por mbetet rreziku që mjerimi i Wall Streetit të shpërndahet në Main Street, gjersa kreditë ngushtohen, për konsumatorët dhe bizneset. Tashmë, ndërtuesit e makinave të SHBA-së janë detyruar të shtrëngojnë kushtet e tyre nëpër programet e kredive, për shkak të problemeve financiare. Skenari optimist i ekonomistëve të Goldman Sach është larg disa vite të vështira të rënies, apo rritjes tejet të ngadalshme ekonomike.

Rezultati i zgjedhjeve ishte shumë i ngushtë, por ai i konfirmoi prognozat se ministrja e jashtme e Izraelit, Tzipi Livni do të fitonte edhe pse jo me dhjetë deri dymbëdhjetë, por vetëm me një për qind avantazh ndaj konkurrentit kryesor, ministrit të transportit Schaul Mofaz. E shprehur në shifra konkrete, Livni mori 431 vota më shumë se Mofaz. E mjaftueshme për të filluar me krijimin e qeverisë, por edhe për të vështirësuar këtë detyrë dhe për ta vënë në dyshim të gjithë kalimin në krye të qeverisë izraelite. Tani Izraeli po kryen për herë të dytë një ndërrim të udhëheqjes politike, i cili nuk bazohet në zgjedhjet e përgjithshme. Kur kryeministri Ariel Scharon në janar 2006 ra në koma, përgjegjësia për qeverisjen e vendit i kaloi zëvendësit të tij Ehud Olmert. Dhe kur presioni ndaj tij vazhdoi të rritej për gjoja afera korrupsioni, u vendos të bëhej votimi në partinë Kadima. 74.000 persona me të drejtë vote duhej të vendosnin për rrugën e mëtejshme të Izraelit. Dhe vetëm pak më tepër se gjysma - 55 për qind - e shfrytëzuan këtë të drejtë.

Populli duhet të vendosë Dhe populli do të vendosë për rrugën e Partisë Punëtore. Edhe kjo u mungonte. Sikur të shpallen zgjedhjet e përgjithshme, atëherë ato nuk do të zhvilloheshin para marsit të vitit të ardhshëm - dhe deri atëherë Izraeli do të ishte i zhytur në fushatë zgjedhore. Një situatë që do ngrijë çdo gjë. Sidomos përpjekjet jo fort të suksesshme për rregullimin e konfliktit me palestinezët, të cilat pengohen edhe ashtu mjaft prej faktit se në muajt e ardhshëm deri me zgjedhjen e presidentit të ri në SHBA nga Washingtoni nuk do të pritet ndonjë impuls.

Partia Punëtore gënjen veten, nëse ëndërron të fitojë zgjedhjet Ka shumë mundësi të ndodhë diçka krejt tjetër. Trupa e Barakut do të mbetet e dobët, partia Kadima do të dobësohet gjithashtu dhe një i tretë do të qeshë, ish kryeministri Benjamin Netanjahu, i cili me pjesën e mbetur nga Likur, pra me partinë që ka mbetur pas largimit nga partia Kadima, ka shanse të mira për t´u kthyer në pushtet. Se çfarë do të thotë kjo, nuk ke nevojë të mendosh shumë. Netanjahu ishte ai që e dobësoi aq shumë marrëveshjen e Oslos, saqë ajo dështoi. Përpjekjet për paqe nuk janë në fakt gjithçka në politikën izraelite, por pa to ajo nuk është asgjë. Prandaj duhet të mbahemi te shpresa se Livni do t´i vazhdojë bisedimet me palestinezët dhe do të arrihet suksesi. Nëse ajo e arrin këtë, atëherë mund të shpallë e qetë zgjedhjet e përgjithshme. DW


(&C7HA;J?D=

;fh[cj["'/i^jWjeh(&&.

PUBLIKIM I NJOFTIMIT PËR KONTRATË (FURNIZIME) (Procedura e hapur) Konform nenit 38 të Ligjit Nr. 02/L-99, Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë, të shpallur me Rregulloren Nr.2007/20 Data 19.09.2008 Nr. i Prokurimit : KEKO GMRRK_4-08-454-131

I

AUTORITETI KONTRAKTUES

II LËNDA E KONTRATËS II.1.1 TITULLI I KONTRATËS I DHËNË NGA AUTORITETI KONTRAKTUES II.2.7 LLOJI I KONTRATËS DHE LOKACIONI I DORËZIMIT III

VI.3

FURNIZIM ME SHPERNDARES ELEKTROMAGNETIK Furnizime Divizioni i Gjenerimit, Kosova B , Obiliq

INFORMACIONET LIGJORE, EKONOMIKE, FINANCIARE DHE TEKNIKE

III.3.1 SIGURIMI I EKZEKUTIMIT VI.1

Korporata Energjetike e Kosovës Sheshi “Nëna Tereza” nr.36 10,000 Prishtinë, Kosove

KRITERET E DHËNIES SË KONTRATËS INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

IV.3.2 KUSHTET PËR MARRJEN E DOSJES SË TENDERI

III.2.1 SIGURIMI I TENDERIT IV.2 AFATI KOHOR PËR DOREZIMIN E TENDERËVE DHE ADRESA V.1 TAKIMI PËR HAPJEN E TENDERËVE: V. INFORMATA SHTESË

N/A ; Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te ulet Ne dosjen e tenderit Kërkesat për dosje të tenderit duhet t’i dërgohen në email adresën: net_procure@kek-energy.com hq.procure@kek-energy.com Afati i fundit për pranimin e kërkesave për dosjen e tenderit data: 24/09/2008 koha:17.00 Sigurimi i tenderit: N/A Data 29/09/2008 koha 14.00 Në KEK rr. Nene Terezë nr 36 - Arhiva Data: 29/09/2008 koha: 1430 KEK – rr. Nene Terezë nr 36 - ZEP

Çdo palë e interesuar mund të parashtrojë ankesë pranë Organit Shqyrtues të Prokurimit: Rruga “Fehmi Agani” nr.43 Prishtinë, Kosovë Në bazë të dispozitave të Pjesës VIII të Ligjit Nr 02/L-99, Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë, të shpallur me Rregulloren nr. 2007/20. Ju lutemi , versionin e plot te njoftimit për kontratë e gjeni ne : www.ks-gov.net/krpp VII.1 ANKESAT:

OBAVESTENNJA O UGOVORU ( SNABDEVANJE) (Otvorena procedura) Po članu 38 Zakona br. 02/L-99 o javnim nabavkama na Kosovu, objavljen Pravilnikom Br.2007/20 Datum 19.09.2008 Br. Nabavke : KEKO GMRRK_4-08-454-131 I

UGOVORNI AUTORITET

Energetska Korporacija Kosova dd Ulica “Majka Tereza” br.36 10,000 Prishtinë, Kosove

II PREDMET UGOVORA II.1.1 NASLOV UGOVORA KOJI JE DODELIO UGOVORNI Snadbevanje sa Elektromagnetni rastavljac AUTORITET II.2.7 VRSTA UGOVORA I Snabdevanje LOKACIJA PREDAVANJA SNABDEVANJA, RADOVA, Divizija proizvodnje el.energije, Kosova B, Obiliq USLUGA III PRAVNE, EKONOMSKE, FINANSIJSKE I TEHNICKE INFORMACIJE III.3.1 OSIGURANJE EKZEKUTIRANJA N/A VI.1 KRITERIJUMI DODELE Odgovarajuci tender sa najnižom cenom, UGOVORA VI.3 INFORMACIONET Na tenderskom dosijeu ADMINISTRATIVE Zahtevi za tenderski dosije treba da se posalju na email adresu IV.3.2 USLOVI ZA UZIMANJE net_procure@kek-energy.com TENDERSKIH DOSIJEA hq.procure@kek-energy.com Zadnji rok za prijem zahteva za tenderski dosije datum: 24/09/2008 vreme:17.00 III.2.1 OSIGURANJE TENDERA Osiguranje tendera tendera N/A IV.2 VREMENSKI ROK ZA PRIJEM Datum 29/09//2008 vreme 14.00 KEK ul. Majka TENDERA Tereza br 36 - Arhiva V.1 SASTANAK ZA OTVARANJE Datum: 29/09/2008 vreme: 14.30 mesto: KEK – TENDERA KEK ul. Majka Tereza br 36 – IKN V.

DODATNE INFORMACIJE

VII.1 ŽALBE:

Svaka zainteresovana stranka može da preda žalbu Organu za Razmatranje Nabavki: Ulica “Fehmi Agani” br.43 Pristinë, Kosovë Na osnovu dispozicija Dela VIII Zakona br. 02/L99 o javnim nabavkama na Kosovu, objavljen Pravilnikom Br.2007/20

Molimo vas, pronadte punu verziju Obavestenje ugovora na: www.ks-gov.net/ krpp

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria - Vlada - Government MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE POSTËTELEKOMUNIKACIONIT MINISTARSTVO ZA SAOBRAČAJ, POŠTU I TELEKOMUNIKACIJE MINISTY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Punë Konform nenit 39 të Ligjit nr.02/L-99, Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë, të shpallur me Rregulloren Nr.2007/20 Nr. i Prokurimit: MTPT/08/151/511 I AUTORITETI KONTRAKTUES: MTPT II: LËNDA E KONTRATËS: Punë II.1.1 Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Ndërtimi i rrugës ; Magure-Shalë- Kleçkë - faza e II-të III.1 LLOJI I PROCEDURËS x E hapur E kufizuar E negociuar Kuotim i çmimeve III.2 KRITERET PËR DHËNIEN E KONTRATËS: “Tenderi ekonomikisht më i favorshëm” IV: DHËNIA E KONTRATËS IV.4 Emri dhe adresa e operatorit ekonomik të cilit i është dhënë kontrata: “Eurokos+Drenica + Burimi “ Prishtinë IV.5 Informacione lidhur me vlerën e kontratës Vlera e përgjithshme përfundimtare e kontratës 6.836.256,91 € (përfshirë TVSH) V.1 ANKESAT Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Organit Shqyrtues të Prokurimit: (shëno adresën e plotë): _Rr. Fehmi Agani Nr.43 , 10000 Prishtinë . Në bazë të dispozitave të Pjesës VIII të Ligjit nr. 02/L-99, Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë të shpallur me rregulloren nr. 2007/20. Versioni i plotë i Njoftimit për dhënie të kontratës, është në dispozicion në: www.ks-gov. net/krpp

REPUBLIKA E KOSOVËS KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIM Konform nenit 39 të Ligjit nr.02/L-99, Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë, të shpallur me Rregulloren Nr.2007/20 Date 19.09.2008 Nr. i Prokurimit: KEK O 08 356 1.2.1 I AUTORITETI KONTRAKTUES : Korporata Energjetike e Kosovës (KEK) sh.a. II: LËNDA E KONTRATËS II.1.1 Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Furnizim me aparat laboratorik per analiza spektrofotometrike te ujrave te repartit ne TCB III.1 LLOJI I PROCEDURËS X E hapur E kufizuar E negociuar Kuotim i çmimeve III.2 KRITERET PËR DHËNIEN E KONTRATËS: Tenderi i pergjegjshem me çmim me te ulet IV: DHËNIA E KONTRATËS IV.4 Emri dhe adresa e operatorit ekonomik të cilit i është dhënë kontrata RIPTEN ENGINERING Prishtine IV.5 Informacione lidhur me vlerën e kontratës 9,142.50€ V.1 ANKESAT Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Organit Shqyrtues të Prokurimit: Rr. Fehmi Agani nr.43 Prishtine, Në bazë të dispozitave të Pjesës VIII të Ligjit nr. 02/L-99, Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë të shpallur me rregulloren nr. 2007/20. Versioni i plotë i Njoftimit për dhënie të kontratës, është në dispozicion në: www.ks-gov.net/krpp

REPUBLIKA KOSOVA ENERGETSKA KORPORACIJA KOSOVA OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA Snabdevanje Po članu 39 Zakona br. 02/L-99 o javnim nabavkama na Kosovu, objavljen Pravilnikom Br.2007/20 Date 19.09.2008 Br.Nabavke: KEK O 08 356 1.2.1 I: UGOVORNI AUTORITET: Energetska Korporacija Kosova d.d. (EKK) II: PREDMET UGOVORA II.1.1 Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: Snabdevanje sa aparatom za spektrofotomekticke analize tehnoloske vode III.1 VRSTA PROCEDURE X Otvorena Ograničena Pregovaranja Kvotiranje cena III.2 KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA: Najniža cena DEO IV: DODELA UGOVORA IV.4 Ime I adrese ekonomskog operatera kojem je dodeljen ugovor: RIPTEN ENGINERING Prishtine IV.5 Informacije o vrednosti ugovora Ukupna vrednost ugovora 9,142.50 V.1 ŽALBE Svaka zainteresovana stranka može da preda žalbu Organu za Razmatranje Nabavki: Ul.Fehmi Agani br.43 Pristina Na osnovu dispozicija Dela VIII Zakona br. 02/L-99 o javnim nabavkama na Kosovu, objavljen Pravilnikom Br.2007/20 Kompletna verzija Obaveštenja Ugovora je na raspolaganju: www.ks-gov.net/krpp


;fh[cj["'/i^jWjeh(&&.

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria - Vlada - Government MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE POSTËTELEKOMUNIKACIONIT MINISTARSTVO ZA SAOBRAČAJ, POŠTU I TELEKOMUNIKACIJE MINISTY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA Rad Po članu 39 Zakona br. 02/L-99 o javnim nabavkama na Kosovu, objavljen Pravilnikom Br.2007/20

Br.Nabavke:MSPT/08/151/511 I: UGOVORNI AUTORITET; MSPT II: PREDMET UGOVORA: Rad II.1.1 Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: ‘’ Izgradnje puta „Magure-Shalë- Kleçkë – II faza „ III.1 VRSTA PROCEDURE x Otvorena Ograničena Pregovaranja Kvotiranje cena III.2 KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA : ekonomski najpovoljniji tender DEO IV: DODELA UGOVORA IV.4 Ime I adrese ekonomskog operatera kojem je dodeljen ugovor: „ Eurokos+Drenica + Burimi „ Prishtina IV.5 Informacije o vrednosti ugovora Ukupna vrednost ugovora 6.836.256,91 € (sa PDV-om) V.1 ŽALBE Svaka zainteresovana stranka može da preda žalbu Organu za Razmatranje Nabavki: (adresa) ulica Fehmi Agani br. 43 10000 Pristina . Na osnovu dispozicija Dela VIII Zakona br. 02/L-99 o javnim nabavkama na Kosovu, objavljen Pravilnikom Br.2007/20 Kompletna verzija Obaveštenja Ugovora je na raspolaganju: www.ks-gov.net/krpp

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria - Vlada - Government MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE POSTËTELEKOMUNIKACIONIT MINISTARSTVO ZA SAOBRAČAJ, POŠTU I TELEKOMUNIKACIJE MINISTY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS CONTRACT AWARD NOTICE Works According to Section 40 of Law No. 02/L-99, Law on Public Procurement in Kosovo, promulgated with Regulation No.2007/20 Procurement No:MTC/08/151/511 I: CONTRACTING AUTHORITY; MTC II: OBJECT OF THE CONTRACT : Works II.1.1 Contract title attributed by the contracting authority: Construction of the road „Magure-Shalë- Kleçkë – II phase III.1 TYPE OF PROCEDURE x Open Restricted Negotiated Price Quotation III.2: CONTRACT AWARD CRITERIAS :“ most economically advantageous tender. IV: CONTRACT AWARD IV.4 Name and addresses of economic operator to whom the contract has awarded: “Eurokos+Drenica + Burimi “ Prishtina IV.5 Information on value of contract Total final value of contract ; 6.836.256,91 € (including VAT) V.1: COMPLAINTS Any interested party may file a complaint with the Procurement Review Body, (address): Fehmi Agani street Nr.43. 10000 Prishtina . According to the provisions of Title VIII of Law No 02/L -99, Law on Public Procurement in Kosovo, promulgated with Regulation 2007/20. Full version of the contract award notice is available in: www.ks-gov.net/krpp

C7HA;J?D=('

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria –Vlada -Government Ministria e Tregtisë dhe Industrisë - Ministarstvo Trgovine i Industrije - Ministry of Trade and Industry NJOFTIMI PËR KONTRATË SHERBIME Konform nenit 38 të Ligjit Nr. 02/L-99, Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë, të shpallur me Rregulloren Nr.2007/20 Nr. i Prokurimit: MTI204-08-076-2.2.1 I AUTORITETI KONTRAKTUES: Ministria e Tregtisë dhe Industrisë II LËNDA E KONTRATËS: shërbime II.1.1 Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: “ Skema Vaucher e Këshillimeve dhe e Trajnimeve” II.1.2 Lloji i kontratës : shërbime II.1.3 Informacione të marrëveshjes kornizë: N/A III INFORMACIONET LIGJORE, EKONOMIKE, FINANCIARE DHE TEKNIKE III.1.1 Sigurimi i ekzekutimit: 10 % IV.2 KRITERET E DHËNIES SË KONTRATËS: Tenderi ekonomikisht më i favorshëm IV.3 INFORMACIONET ADMINISTRATIVE IV.3.3 Afati kohor për pranimin e tenderëve: data : 07.10.2008, koha: 14:00, vendi: MTI, Qyteza Pejton, Rr. “Perandori Justinian” nr. 3/5, Kati III, Zyra nr. 303. IV.3.5 Sigurimi i tenderit: 00.00 € IV.3.8 Takimi për hapjen e tenderëve: Data data : 07.10.2008, koha: 14:30, vendi: MTI, Qyteza Pejton, Rr. “Perandori Justinian” nr. 3/5, Kati III, Zyra nr. 303. NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE V.1 ANKESAT Çdo palë e interesuar mund të parashtrojë ankesë pranë Organit Shqyrtues të Prokurimit: (shëno adresën e plotë): OSHP, Rr. “FEHMI AGANI“ nr.43, 10 000, Prishtinë. Në bazë të dispozitave të Pjesës VIII të Ligjit Nr 02/L-99, Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë, të shpallur me Rregulloren nr. 2007/20. Versioni i plotë i Njoftimit për Kontratë është në dispozicion në: www.ks-gov.net/ krpp

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria –Vlada -Government Ministria e Tregtisë dhe Industrisë - Ministarstvo Trgovine i Industrije- Ministry of Trade and Industry OBAVEŠTENJE O UGOVORU USLUGE Po članu 38 Zakona br. 02/L-99 o javnim nabavkama na Kosovu, objavljen Pravilnikom Br.2007/20 Br.Nabavke: MTI204-08-076-2.2.1 I: UGOVORNI AUTORITET : Ministarstvo Trgovine i Industrije II: PREDMET UGOVORA: Usluge II.1.1 Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: Voucher shema za savetovanje i Obucenje II.1.2 Vrsta ugovora: usluge II.1.3 Informacije o okvirnom sporazumu: III PRAVNE, EKONOMSKE, FINANSIJSKE I TEHNICKE INFORMACIJE III.1.1 Osiguranje izvršavanja tendera: 10 % DEO IV.2 : KRITERIJUMI DODELE UGOVORA : Ekonomski najpovoljniji tender. IV.3 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE IV.3.3 Vremenski rok za prijem tendera: datum: 07.10.2008 vreme 14:00 mesto: Gradić Pejton, Ul. “Perandori Justinian” br. 3/5, 10000 Priština , III sprat, kancelarija br.303 IV.3.5 Siguranje tendera: 00.00 € IV.3.8 Sastanak za otvaranje tendera Datum: 07.10.2008 vreme 14:30 mesto: Gradić Pejton, Ul. “Perandori Justinian” br. 3/5, 10000 Priština , III sprat, kancelarija br.303 V.1 ŽALBE Svaka zainteresovana stranka može da preda žalbu Organu za Razmatranje Nabavki: (adresa): TRN: Ul. Fehmi Agani, br. 43, 10 000 Priština Na osnovu dispozicija Dela VIII Zakona br. 02/L-99 o javnim nabavkama na Kosovu, objavljen Pravilnikom Br.2007/20 Kompletna verzija Obaveštenja Ugovora je na raspolaganju: www.ks-gov.net/krpp


22

E premte, 19 shtator 2008

Arté

Pango: Teleferiku nuk dëmton kalanë Rozafa

Redaktor: Shkelzen Maliqi e-mail: shkelzen.maliqi@gazetaexpress.com tel: 038 542 270 fax: 038 542 270-2

Interesimit të mediave për çështjen që ka zgjuar shumë polemika se a duhet lejuar ndërtimin e teleferikut në kalanë e Rozafës, ministri i kulturës turizmit dhe sportit të Shqipërisë Ylli Pango i është përgjigjur me këto fjalë: “Unë e kam përshëndetur këtë inicia-

tivë pasi kam parë dhe në vende të tjera që kanë kështjella që atje shkohet me teleferik. I takon këshillit bashkiak të Shkodrës, nëse do ta miratojë apo jo një investim të tillë, i cili është një projekt i disa biznesmenëve austriakë e shkodranë. Mjafton që ne

Debat për teatër Alfred Beka alfred.beka@gazetaexpress.com

Prishtinë, 18 shtator — Çka konsiderohet kulturë në Kosovë dhe në çfarë mase konsumohet ajo nga qytetarët? Cilat janë problemet me të cilat ballafaqohen udhëheqësit e institucioneve kulturore dhe njerëzit që merren me kulturë dhe sa arrijnë ata të komunikojnë me publikun? Këto e shumë pyetje tjera u shtruan në debatin “Konsumi kulturor – Nevojat dhe oferta”, i cili u mbajt në Teatrin ODA, në kuadër të projektit Platforma “Culture 2013”. Ky debat u organizua nga Teatri ODA, ATTA dhe EC Ma Ndryshe, në bashkëpunim me Zyrën për Integrime Evropiane në MKRS dhe është i dyti me radhë në serinë e debateve të projektit Platforma “Culture 2013”, pas atij të mbajtur më 20 Qershor 2008 mbi nevojën për artin dhe kulturën në shoqërinë kosovare. Për të diskutuar mbi konsumin kulturor në Kosovë, organizatorët kishin ftuar njerëz të artit e kulturës, përfaqësues të shoqërisë civile, mediave, të cilët përpiqeshin të shtronin problemet e fushave me të cilat merren, megjithëse nuk u fol aq shumë për fushat tjera, përpos për teatër. Ndoshta nga fakti se shumica që ishin të

Fillon m

ÇKA ËSHTË PLATFORMA “CULTURE 2013” Platforma “Culture 2013”është nismë afatgjatë e Teatrit Oda, që ka për synim fuqizimin dhe zhvillimin e politikave kulturore në relacion me proceset integruese evropiane në fushën e kulturës, duke pasur për qëllim pjesëmarrjen e plotë të Kosovës në programin kulturor 2007 -2013 të drejtorisë së përgjithshme për edukim e kulturë të Bashkimit

pranishëm i takonin kësaj fushe, apo pse ndodheshin në një teatër dhe mendonin se vetëm për të duhet folur, apo nga fakti se teatri ndodhet në krizën më të madhe. Fadil Hysaj, regjisor dhe këshilltar i kryeministrit Thaçi, u shpreh se aktualisht në Kosovë ka pak shfaqje teatrore dhe edhe ato pak shfaqje që ekzistojnë pak vizitohen nga spektatorët. “Asnjë nga teatrot ekzistuese në Kosovë nuk ka ndonjë repertor të qëndrueshëm artistik, i cili mbijeton më shumë se një sezon. Numri i reprizave është i vogël siç është i vogël edhe numri i shikuesve në to”, tha Hysaj. Ai shtoi se nuk ka asgjë më të rëndë për një artist të skenës se sa të performojë para një salle të zbrazët. Kjo, sipas tij, krijon një ndjenjë dëshpërimi. “Kur spektatori e braktis artistin ky është një lajm i kobshëm dhe paralajmëron fundin e tij”, theksoi ai. Sipas Hysajt, kur kemi para vetes një situatë të tillë kjo duhet kuptuar si shenjë alarmi që kërkon ndërhyrje të shpejta dhe radikale nëse dëshirohet ndryshimi i gjendjes në të mirë.

Europian. Një koalicion organizatash joqeveritare në bashkëpunim me Zyrën për Integrime evropiane të Ministrisë së Kulturës do të implementojnë këtë platformë në mënyrë që të krijojnë, stimulojnë dhe promovojnë politika kulturore të kualitetit të lartë, të bazuara në realitet dhe strategji për implementim. Ai u shpreh se ndërhyrjet duhet të bëhen në tri drejtime. “Trajtimi dinjitoz financiar i komunitetit të artistëve të teatrit, varësisht nga niveli i performancës së tyre artistike (paga e një artisti të skenës sot është më e vogël se e një pastruesi në institucionet buxhetore të Kosovës); ngritjen e cilësisë së repertorit, i cili duhet të jetë i qëndrueshëm dhe kthimin e shfaqjeve të mira në repertor”, ishin pikat për të cilat, sipas Hysajt, duhet ndërhyrë. Një fakt tjetër shqetësues, sipas Hysajt, është se teatri nuk vizitohet as nga intelektualët dhe ata që vendosin për teatrin. Ndërkaq, Florent Mehmeti, menaxher në teatrin “ODA”, foli për edukimin artistik të të rinjve. Ai tregoi për përvojat që ka pasur në vende tjera, ku nxënësit dhe studentët janë të detyruar të shkojnë në teatër. Skënder Boshtrakaj, udhëheqës i zyrës për integrime evropiane në kuadër të Ministrisë për Kulturë, Rini dhe Sporte, bëri disa krahasime mes shteteve të Bashkimit Evropian sa i përket kulturës, ndërkaq, gjatë debatit u prezantua edhe raporti nga hulumtimi i projektit Platforma “Culture 2013” mbi nivelin e konsumit kulturor në Kosovë.

Teatrit Kombëtar i Kosovës (TKK) ka filluar sezonin e tij teatror me shfaqjen “Motra e katërt”. Shfaqja e zhanrit tragji-komedi e autorit të njohur polak Janustz Glowacki është mirëpritur mirë nga publiku. “Motra e katërt”, trajton depresionin, mafinë, prostitucionin elemente këto që kanë të bëjnë me shoqërinë e shthurur ruse. Ardian Jasiqi ardian.jasiqi@gazetaexpress.com

FOTO: FISNIK DOBRECI

Megjithëse ishte konceptuar si debat për konsumin kulturor, debati i organizuar nga Platforma “Culture 2013” u shndërrua në debat për teatër.

si ministri të arrijmë ta ruajmë kalanë nga dëmtimi. I takon Bashkisë së Shkodrës të vendosë për të. Pushteti vendor vendos dhe për rrugën nga do të kalojë teleferiku. Ne si ministri kemi arritur në konkluzionin se teleferiku nuk e dëmton kalanë.”

Prishtinë, 18 shtator — Sezoni vjeshtor i Teatrit Kombëtarë të Kosovës (TKK) ka filluar me një shfaqje që trajton depresionin, komedinë e zezë, maratonën e rusëve për t’u bërë të pasur, çoroditjen dhe humbjen e orientimit dhe të vlerave, deri edhe shitjen e virgjërisë me para, e plot gjëra tjera të hidhura por edhe qesharake, që karakterizojnë shoqërinë ruse në transicion. Më 17 shtator është dhënë premierë “Motra e katërt”, pjesë e inskenuar nga regjisori Agim Sopi, me autor Janusz Glowacki nga Polonia. Polaku që shkruan për Rusinë, duke iu referuar ndikimeve të Amerikës, por që shpesh i referohet edhe problemit të Kosovës,

të gjitha këto e bëjnë këtë shfaqje të afërt edhe me realitetin e Kosovës. Autori i shfaqjes, Glowacki, i cili po qëndron në Kosovë, e ka lavdëruar inskenimin e shfaqjes duke shtuar se ndonjëherë edhe ndarja e çmimeve “Oskar” është “falsifikat”, pasi që në vitin 1999 në kategorinë e filmave dokumentar të “Academy Awards”, ishte edhe një film për masakrat serbe në Kosovë dhe Holokaustin, por juria ia kishte ndarë çmimin një filmi dokumentar për prostitutat në Rusi. “Aktoret në këtë inskenim ishin vërtetë shumë të mira”, ka thënë autori Glowacki pas premierës.. Po kështu ai lavdëroj edhe mënyrën e inskenimit nga ana e regjisorit Sopi, ndonëse nuk e kuptonte pse në Kosovë publiku qeshte më pak se në vendet tjera


ARTÉ 23

E premte, 19 shtator 2008

Arian Krasniqi e merr vizën e Beqirit PRISHTINË, 18 SHTATOR – Dramaturgu

Arian Krasniqi ka marrë vizën nga Ministri i Kulturës, Valton Beqiri për të qenë drejtor i Teatrit Kombëtarë. Vendimi që Ariani të jetë drejtor i Teatrit Kombëtar është marrë së pari nga Këshilli Drejtues i Teatrit Kombëtar

përderisa ministri e ka nënshkruar këtë vendim duke u bazuar në nenin 1, të paragrafit 1. 3, pika (d) të Rregullores së UNMIK-ut Nr. 2001/9 mbi Degën e Ekzekutivit të Institucioneve të Përkohshme të Vetëqeverisjes në Kosovë. Me anë të këtij vendimi

Krasniqi ka marrë vizën nga Ministri për Kulturë që të jetë drejtor i Teatrit Kombëtar, duke u bërë kështu drejtori më i ri që udhëheq njërin prej institucioneve më të larta kulturore, jo vetëm në Kosovë por edhe në Evropë. Përndryshe Kosova shquhet për zgjed-

hjen e drejtorëve të rinj në teatër. Mos të harrojmë, në vitet e ’70, shkrimtari Azem Shkreli kishte vetëm 30 vjet kur ishte emëruar drejtor i Teatrit Popullor të Kosovës. Në atë kohë Shkreli kishte bërë ndryshime të mëdha në teatër. Por, rekordin e tij e ka thyer Krasniqi, i

cili sapo ka mbushur 27 vjet. Por, a do të arrin Krasniqi të bëj të arrij qëllimin që ia kishte vënë Shkreli? Këtë do ta shohim në ditët në vijim. Ndërkaq, pritet që nënshkrimin e kontratës, Krasniqi ta bëj në ditët në vijim. (Ardian Jasiqi)

e depresion Majlinda Kelmendi “Bifurkacion”

Hapet Expoart Gallery ku e tërë shfaqja përcillet me gaz. “Por ju e dini më mirë se si funksionon teatri i juaj këtu. Dhe kritikat më të mira për shfaqjen janë ato që i jep audienca”, shtoi Glowacki, Ai ka qartësuar se për këtë inskenim në Kosovë nuk ka kërkuar honorarin që i takon sipas të drejtës së autorit. Ka qenë më shumë kurioz që ta vizitoj Kosovën, për shkak të debateve të shumta ndërkombëtare për të. “Të gjithë e dinë historinë e Kosovës, andaj unë isha shumë kurioz që ta vizitoj vendin tuaj. Përndryshe, nuk i shikoj shumë shfaqjet e mija që inskenohen nëpër teatrot e ndryshme të botës”, ka thënë ai. Sipas tij me këtë pjesë ai ka dashur që të ironizoj depresionin rus, por edhe dukuritë negative të këtij vendi. Ndërkaq, ideja i kishte ardhur në vitin 2000, kur gjatë ndarjes se çmimit “Oskar” një dokumentar për prostitucionin në Rusi kishte triumfuar përkrah filmave dokumentar artistik për masakrat e kryer nga serbët në Kosovë dhe një film tjetër për holokaustin”. Ndërkaq, një ndër aktorët krye-

sorë të shfaqjes, Basri Lushtaku, ka thënë se trajtimi i Kosovës në këtë shfaqje i ka ardhur shumë interesant kur e ka lexuar tekstin. “Ka qenë më të vërtetë një tekst interesant për mua, një tekst dhe karakter me shumë ngjyra që e kam punuar me kënaqësinë më të madhe”, ka thënë Lushtaku për “Express”. Edhe regjisori Agim Selimi ka thënë se shfaqja ka qenë e realizuar në mënyrë komplete. “Është një tekst interesant, një shfaqje e realizuar. Më pëlqyen më shumë aktorët, të cilët i kanë ndërtuar shumë mirë karakteret. Shfaqja, po ashtu, komunikoi shumë mirë me publikun, dhe arriti t’i mbajë ata në tension. Teksti është shumë i mirë me dramaturgji bashkëkohore”, thotë Selimi. Regjisori Selimi ka lavdëruar edhe kolegun Sopi për qasjen e tij, duke shtuar se regjia ka qenë komplete ashtu sikurse edhe adaptimi i tekstit për skenë që ka qenë në nivelin e duhur. Kurse aktorja Lumnie Sopi ka thënë për “Express” se kur e ka lexuar tekstin për herë të parë i ka shkruar ndërmend se ai në disa pika parkon edhe me realitetin

kosovar pasi që edhe kosovarët jetojnë në një gjendje të ngjashme shpirtërore dhe fizike. “Gjendja e tekstit ka ndikuar edhe tek ne si aktorë pas që e kemi marrë këtë ngjarje sikurse një ngjarje që po ndodh në Kosovë dhe jo në Rusi, pasi që kemi një gjendje depresive edhe këtu, ku shumë veta mendojnë si të ikën nga ky vend pasi që nuk janë të kënaqur me kushtet në të cilat ne jetojnë. Është diçka që ndodh edhe këtu, pra ka të bëj me realitetin tonë”, tha Sopi. Me shfaqjen “Motra e katërt”, është hapur njëherit edhe sezoni vjeshtor i Teatrit Kombëtar, përderisa ajo do të reprizohet edhe të enjten dhe të premten. Në këtë shfaqje në rolet kryesore paraqiten: Xhevat Qorraj, Lumnije Sopi, Anisa Ismaili, Zeta Gimolli – Bahtiri, Kumrije Hoxha, Mehmet Breznica, Basri Lushtaku, Sheqerie Buqaj, Ismet Azemi, Selman Jusufi, Fatmir Spahiu, Ramadan Malaj, Agim Sulejmani (aktor statist); balerina Leonora Rexhepi, etj. Kjo është shfaqja e dytë që inskenohet sivjet në Teatrin Kombëtarë, pas shfaqjes “Uuuh” të regjisorit Isa Qosja.

Kryeqyteti i Kosovës është pasuruar edhe me një galeri arti. Piktorja Majlinda Kelmendi ka lëshuar një kat të shtëpisë së saj në mënyrë që t’ia mundësoj piktorëve të rinj mbajtjen e ekspozitave personale. Ardian Jasiqi ardian.jasiqi@gazetaexpress.com PRISHTINË, 18 SHTATOR —

Piktorja Majlinda Kelmendi, e cila ka marrë pjesë në shumë ekspozita në Kosovë dhe jashtë, ka vendosur që katin e parë të shtëpisë së saj ta shndërroj në galeri arti. Sipas Kelmendit ajo do t’ia lëshojë një hapësirë të madhe artistëve të rinj. “Kjo ka qenë një ide e mëparshme, pasi që ka kohë që mendoj se artistët e rinj kanë nevojë për galeri ku do t’ju mundësohej ekspozimi i punimeve të tyre. Kjo Galeri nuk është kafe-galeri, pra tamam galeri”, ka thënë Kelmendi. Galerisë “Expoart.40”, do t’i prehet shiriti të shtunën, përderisa Majlinda është e para që do ta hap ekspozitën e saj personale në të. “Ndriçim në galeri është interno dhe shumë interesant dhe është e hapur në atë mënyrë që gjithsecili artist do ta ndiej vetën

shumë mirë nëse ekspozon aty”, thotë ajo. Ekspozita e Kelmendit do të qëndroj e hapur vetëm gjashtë ditë, ku pas kësaj Kelmendi do të udhëtoj për në Milano të Italisë, ku do të hap një ekspozitë me 26 shtator në këtë qytet. “Kurse për përcaktimin e autorëve që do të ekspozojnë në këtë galeri do të merret një bord i përbërë prej tre anëtarëve”, ka thënë Kelmendi për gazetën. Hapja e “Gallery Expoart” është një investim vetanak i piktores se njohur, e cila është nga Shqipëria, por zhvillon aktivitetin e saj artistik në Prishtinë. “Ministri i Kulturës, Valton Beqiri ka premtuar se do të na ndihmoj pasi që ka konsideruar se kjo është një punë e mirë dhe se Ministria e Kulturës mund të përkrahë disa nga projektet që do të realizohen në këtë galeri”, tha Kelmendi. Përndryshe, kjo është galeria e katërta në kryeqytetin tonë. Prishtina ka vetëm tre galeri aktive. Galerinë Arteve të Kosovës (GAK), Galerinë e Ministrisë së Kulturës dhe Stacionin si hapësirë që vepron pranë Muzeut Etnografikë. Ndërkaq, ka edhe disa galeri si ajo Rizoma, si dhe caffe-galeri si Traficc, të cilat shpesh kanë ditur të na thonë se nuk kanë jetë të gjatë. Ato mbyllen shumë shpejt. Shpresojmë se galeria e piktores Kelmendi të mos jetë e tillë.


24

E premte, 19 shtator 2008

Do të kemi ballafaqime dhe vështirësi në procesin e njohjes, por nuk janë të patejkalueshme. Kosova do të jetë pjesë e BE-së dhe NATO-s. Ne do të vazhdojmë të ndërtojmë raporte të mira me të gjithë fqinjët. Pavarësia e Kosovës ka sjell paqe dhe stabilitet rajonal.”

shkurteshqip shkurte shqip / e-mail: shkurteshqip@gazetaexpress.com tel: 038 76 76 76, fax: 038 76 76 78 adresa: Dardania 1/1 , Prishtinë

Hashim Thaçi.

Express

Midis Perëndimit dhe Islamit Debati mbi fenë tek shqiptarët po rikthehet, posaçërisht pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe njohjes së saj si shtet i pavarur dhe Sovran nga vendet më të fuqishme të Perëndimit dhe mosnjohjes në anën tjetër nga shumica e vendeve Islamike dhe arabe. Në ndërkohë ka zëra që thonë se përplasja e qytetërimeve po ndodh edhe në kontekstin gjithëshqiptar dhe posaçërisht në atë kosovar. Presidenti i vendit ka hequr nga zyra e tij fotografitë e trashëguara nga epoka e Ibrahim Rugovës, ku ai shihet me Papa Gjon Palin II si dhe ajo e Nënë Terezës. Ndërkaq që Serbia përmes ministrit të jashtëm Vuk Jeremic po lobon me të madhe tek Konferenca Islamike dhe tek Vendet e Painkuadruara, kosovarët (madje edhe kryeministri i vendit i quajti “vende të dyshimta”) hezitojnë të kenë

qasje posaçërisht tek vendet arabe. Shumë analistë kosovar e shohin rikthimin e Islamit dhe ndikimin e tij në jetën politike, madje edhe duke tentuar që të relativizohet kursi pro-perëndimor i shqiptarëve dhe kosovarëve. A po ndodh kjo përplasje tek shqiptarët? A duhet që Kosova të moderojë midis Perëndimit dhe qytetërimeve tjera, posaçërisht atij Islam, apo duhet ta ruaj perendimorizimin e vet pa asnjë luhatje? Qoftë edhe duke rrezikuar njohjen nga këto vende!? Vërtet çfarë është islami sot në këto hapësira dhe sa mund të ndikojë në jetën politike të vendit? Cila është pozita e të drejtave të njeriut dhe cila është pozita e vërtet e femrës në Islam?

Faqja 24 është e rezervuar për opinionet Tuaja ekskluzivisht rreth kësaj teme!

Na shkruani shkurt dhe shqip! shkurteshqip@gazetaexpress.com

FOTO: FISNIK DOBRECI

Njohja e Serbisë »» vijon nga faqja 2

Përgjigja 4: Serbia fiton simpati nga kundërshtarët e ShBAve duke mos e njohur Kosovën Shtetet që e përkrahin Serbinë në mosnjohjen e Kosovës janë tri lloj: a) Shetet që ngjashëm si Serbia i shtypin e diskriminojnë popujt e tjerë brenda territorit të tyre; b) Shtetet që duan të ngrihen si superfuqi krahas ShBA-ve dhe për këtë interes të tyre e interpretojnë Kosovën si produkt amerikan; c) Shtetet që konsiderojnë se janë viktima të imperializmit amerikan dhe besojnë gabueshëm se edhe Serbia është e tillë. Sigurisht se ka shtete që e plotësojë edhe kriterin e parë edhe atë të dytë siç është puna e Rusisë dhe Kinës. Por, më e dhimbshmja gjithsesi konsiston në shtetet e kësaj kategorisë së tretë që besojnë se Serbia po e mbron ligjin dhe të drejtën ndërkombëtare, se Serbia është në anën e parimeve universale kurse ShBA-të në atë të interesave partikulare. Pikërisht këtyre

shteteve Kosova do të duhej t’ua sqaronte vetëvendosjen e mohuar për popullin e Kosovës, kryengritjet dhe rezistencën e vazhdueshme kundër okupimit serb, dhe posaçërisht imperializmin e ‘vockël’ tradicional të Serbisë në Ballkan. (Ka një shkrim shumë të mirë të Besnik Pulës për këtë çështje.) Është e tmerrshme që shtetet e vogla që hiqen të majta e të moralshme të marrin anën e Serbisë siç po ndodh tani.

Përgjigja 5: Serbia i rrit gjasat ta fitojë Republikën Serbe të Bosnjes duke mos e njohur (ende) Kosovën Serbia e ka kuptuar se paradigma perëndimore për Ballkanin është stabiliteti rajonal. Kosova e Bosnja janë në të njëjtin rajon. Që të dyja janë bërë protektorate të BE-së. Bosnja nuk po funksionon dhe zërat se ajo është një shtet i dështuar janë shtuar. Nëpërmjet Planit të Ahtisaarit Kosova rrezikon të bëhet si Bosnja. Serbia nuk e pranon Planin e Ah-

tisaarit sepse atë Qeveria e Kosovës e ka bërë obligim kushtetues. Pra, Planin e Ahtisaarit Serbia tashmë e ka por ajo do më shumë se kaq. Në njërën anë, Serbia e do kantonizimin e Kosovës poshtë në terren ndërsa, në anën tjetër, e do një lidhje midis Serbisë e Kosovës lart në institucione, diçka ngjashëm sikurse Unioni SerbiMal i Zi. Pra, Serbia do negociata të reja pas të cilave do ta pranonte Kosovën me kusht që të arrijë rezultatin që do. Serbia e ka pranuar Bosnjen si shtet vetëm në Dayton, ku siç dihet u nda Bosnja dhe vetëm atëherë kur ofensiva e Armatës së Bosnjes kishte kapur paralagjet e qytetit të Banja Llukës. Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, ishte Qeveria e Kosovës dhe UNMIK-u ato që u zbrapsën para strukturave të Serbisë. Prandaj, s’ka kurrfarë shanse që Serbia ta pranojë pavarësinë e Kosovës përderisa strukturat e saj në Kosovë janë në ofensivë. Kur kësaj i shtohet edhe përvoja e Serbisë me zemërgjerësinë absurde të Grupit

Negociator të Kosovës në Vjenë, pa dyshim se asaj veçsa i shtohen apetitet. Pas kantonizimit të Kosovës dhe një lidhjeje sado të brishtë institucionale ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, Serbia shpreson në shpërbërje të njëkohshme të Kosovës dhe Bosnjes pas disa viteve, me ç’rast ajo do ta fitonte Republikën Serbe kurse Kosova do të ndahej prej saj dhe mbase do t’i bashkohej Shqipërisë, por ama duke humbur veriun, Anamoravën dhe Luginën e Preshevës. Kur Serbia flet për Kosovën ajo gjithnjë e ka në mendje edhe Republikën Serbe.

Përgjigja 6: Serbia e kultivon rrymën nacional-shoviniste duke mos e njohur Kosovën Afër 200.000 joserbë (boshnjakë, kroatë e shqiptarë) janë vrarë nga forcat serbe përgjatë viteve të ’90-ta. Nëse supozojmë se një serb i ka vrarë pesë veta (me ç’rast nuk po i përfshijmë plagosjet, dhunimet, torturat dhe dëmet materiale) atëherë kjo do të thotë që

janë 40.000 kriminelë që shëtisin të lirë në Serbi. Ata janë edhe më tutje nëpër strukturat e pushtetit: në ushtri, polici, administratë e nëpër parti politike. Kjo armatë kriminelësh, edhe për t’i ikur drejtësisë, e propagon një lloj nacionalizmi të shpifur mistik që së bashku me Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Serbisë dhe Kishën Ortodokse Serbe shpikin mite (posaçërisht mbi Kosovën), e i paraqesin ato për të vërteta historike. Mosnjohja e pavarësisë së Kosovës nga Serbia e kultivon këtë rrymë nacional-shoviniste dhe e paraqet Serbinë si një vend me potencial destabilizues për rajonin që, për pasojë, duhet të merret me të mirë nga perëndimi, në mënyrë që të mos kemi luftëra e gjakderdhje të reja... Fundi i këtij shkrimi mund të jetë veçse ndërprerje e tij. Mbase, vazhdojeni ju këtë njohje të Serbisë duke menduar për atë që e lexuat por edhe që nuk e lexuat këtu.

OPINIONET në këtë faqe nuk i reflektojnë domosdoshmërisht qendrimet e redaksisë. Shkrimet mbi 500 fjalë nuk preferohen, ndërsa redaksia mban të drejtën e shkurtimit dhe korrigjimit të teksteve. Preferohet dorëzimi i teksteve në formatin elektronik me e-mail apo në Word.


SHKURT E SHQIP 25

E premte, 19 shtator 2008

Shkyçjet e KEK-ut Burim Gashi Këto javët e fundit, jemi dëshmitarë të një aksioni të madh që KEKu po ndërmerr për shkyçjen e konsumatorëve që nuk paguajnë energjinë elektrike. Normalisht, kjo solli edhe një rritje të theksueshme të nivelit të inkasimit. Mirëpo, shkyçjet duhet të shoqërohen edhe me një varg masash tjera që KEK-u duhet të ndërmarrë në mënyrë që kjo rritje e nivelit të inkasimit të jetë e qëndrueshme dhe jetëgjatë. Këto masa tjera duhet të përfshijnë: shkyçjen e të gjithë borxhlinjve pa përjashtim, rregullore të re për pagesat e konsumatorëve, procedime të shpejta penale për konsumatorët abuzues dhe rezultate konkrete në luftën ndaj korrupsionit, menaxhim efiçent të aseteve, raportim publik konform standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit dhe forcim të kontrollit të brendshëm, etj. Në mënyrë që KEK-u të bëhet një korporatë e suksesshme, KEK-u duhet të operojë si gjithë bizneset tjera, edhe pse realisht është korporatë publike shtetërore. Rrjedhimisht, shkyçja e borxhlinjve duhet të bëhet pa përjashtim, që nënkupton edhe institucionet shtetërore dhe komunitetet pakicë. KEK-u duhet të punësoj edhe kuadro nga komuniteti serb nëpërmjet të cilëve do lehtësohej leximi i njehsorëve nëpër enklavat serbe dhe edhe shkyçjet e borxhlinjve në ato rajone... Duke pasur parasysh rëndësinë e madhe që inkasimi jo vetëm të bëhet por edhe të bëhet me kohë, KEK-u duhet të krijoj politikë të re, ashtu si edhe simotrat e saj nëpër botë, që do rregullonte mënyrën e pagesës së energjisë elektrike të konsumuar nga ana e konsumatorëve. Kjo rregullore do duhej të inkurajonte dhe edukonte konsumatorët që të bëjnë pagesën e energjisë elektrike me kohë dhe penalizonte konsumatorët tjerë. Psh. në Amerikë dhe vendet perëndimore, nëse fatura mujore nuk pa-

guhet në afatin e caktuar, konsumatori gjobitet me një shumë $320, mvarësisht edhe nga shuma e borxhit. Nëse fatura nuk paguhet deri në kohën e faturës së dytë, atëherë përveç gjobës, do duhej që konsumatorëve t’i dërgohet një paralajmërim për shkyçje nëse dy faturat nuk paguhen brenda 10 ditëve të ardhshme. Në të njëjtën kohë, qeveria kosovare, duke përcjellë shembullin e qeverisë shqiptare dhe shumë qeverive tjera, do duhej të krijonte një fond të veçantë që do siguronte një sasi të minimumit jetik të energjisë elektrike për familjet skamnore që janë të regjistruara në qendrat për asistencë sociale. Ekzekutivi i KEK-ut vazhdimisht i ka hedhur fajin gjykatave për mosprocedimin penal të konsumatorëve që kanë vjedhur apo nuk kanë paguar energjinë elektrike dhe për rastet e korrupsionit në KEK. Në anën tjetër, Ministria e Drejtësisë ka arsyetuar veten me mungesën e stafit. KEK-u duhet t’i ofrojë Ministrisë së Drejtësisë pagën e një numri të caktuar të gjykatësve që do merreshin ekskluzivisht me rastet e KEK-ut. Këta gjykatës do duhej të auditoheshin rregullisht nga auditorët e brendshëm të KEK-ut, në mënyrë që të sigurohej procedimi i shpejtë penal dhe konform dispozitave ligjore në fuqi. Në të njëjtën kohë, KEK-u duhet të bëj përmirësime të mëdha në menaxhimin efiçent të asseteve e veçanërisht në reduktimin e kostove. Problemet e paraqitura gjatë muajit gusht me rënien e blloqeve dhe skadimin e kontratave të importit duhet të eliminohen njëherë e përgjithmonë duke siguruar riparime dhe mirëmbajtje adekuate të blloqeve prodhuese bashkë me planifikimin dhe vazhdimin e kontratave me kohë të importit. Poashtu, këtyre viteve të fundit janë publikuar një mal me raporte ku paraqiteshin kosto absolutisht të panevojshme si ato të telefonisë, karburanteve, etj. që ishin enorme për nevojat dhe rrethanat momen-

tale të KEK-ut. Pa një sistem adekuat të kontabilitetit apo raportimit financiar dhe kontrollit të brendshëm, menaxhimi i mirë e i sukesshëm as që mund të imagjinohet. KEK-u duhet të përgatisë jo vetëm raportet vjetore por edhe ato tremujore sipas standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit, gjë që jo vetëm do shtonte transparencën në lidhje me perfomancën financiare por edhe do ndihmonte shumë në vendimmarrje, kontrollin e brendshëm, etj. Poashtu, KEKu duhet që sa më parë të kthej auditorët e brendshëm të pushuar nga puna. Auditimi i brendshëm është një komponentë monitorimi dhe një nga elementet kryesore të kontrollit të brendshëm. Rrjedhimisht, ndihma që auditorët e brendshëm mund t’i ofrojnë menaxherëve është e pallogaritshme, normalisht menaxherëve të mirë, profesional, e progresivë sepse për hajdutat, auditorët janë vetëm barrierë në hajnitë e tyre, ashtu siç kanë qenë edhe në kohën kur janë përjashtuar. Përfundimisht, ekzekutivi i KEK-ut nuk mund dhe nuk duhet të pres që kjo rritje e nivelit të inkasimit të jetë e qëndrueshme, nëse nuk dëshmohet me fakte dhe rezultate konkrete se vërtetë është duke u munduar dhe punuar ashtu siç pritet për ta nxjerr korporatën nga gjendja e mjerueshme financiare dhe për të siguruar furnizim të rregullt të energjisë elektrike. Dhe kjo është një pasojë plotësisht logjike. Si mund të presim nga qytetarët që të paguajnë energjinë elektrike të konsumuar kur abuzimet me këto mjete janë galopante dhe furnizimi me energji elektrike është në nivele më të ulëta se edhe në vendet më të varfra afrikane. Kosovarët janë po ata njerëz që kanë dhënë me miliarda dollarë e marka gjatë viteve të 90-ta, pa asnjë detyrim ligjor, dmth. arsyetimi se populli nuk po e paguan energjinë elektrike nuk qëndron fare. Problemet në KEK kanë vetëm një emër, “menaxhimi i dobët”.

Arroganca dhe Injoranca Intelektuale Nebih Jashari Një debat televiziv lidhur me tekstet e Historisë , e sidmos “Historia V” ngjalli polemika dhe reagime të ndryshme të stilit pro et contra. Reagimi i Frashër Demajt lidhur me dy shkrime të Halil Matoshit në Express ishte plot mllef, arrogancë dhe mosdurim intelektual. Manipulimet hipotetike të autorit të reagimit më tepër i ngjanin tentimit të personit në mbytje që kërkon një fije kashte për të shpëtuar, sesa një reagimi të argumentuar intelektual. Aty ka së tepërmi ofendime dhe denigrime për një intelektual të respektuar siç është Halil Matoshi. Autori i reagimit, pjesëmarrës në emisionin televiziv dhe ndoshta përgjegjës për tekstin e anatemuar, ndihet së tepërmi i ofenduar për gabimet dhe lëshimet e përvjedhura, duke shprehur agresivitetin dhe mosdurimin e vet mundohet t’i mbu-

loj veprimet e gabuara, në vend se të kërkoj falje dhe të falënderohet për sugjerimet dashamirëse. Edhe vetë e pranon një gabim të vogël të “Epokës pas nesh”, por me kokëfortësi godet Halilin për stilin komunist të komunikimit. Teksti është si gjithnjë përplot romantizma dhe glorifikime nacionaliste, pjellë e një mësimi të historisë nga e kaluara enveriste. Goditjet i kthehen autorit si një bumerang, sepse burimi i shkrimit është po ai për të cilin autori atakon Halilin, duke bërë ndërrim të patolerueshëm tezash. Çfarë faji paska Halili nëse thotë apo dikush tjetër se në kohën e Skenderbeut nuk paska patur shtet apo komb shqiptar, ose që Lidhja e Prizrenit fillimisht ka luftuar për më shumë autonomi në kuadër të Perandorisë Osmane? Teksti i historisë nuk mund ti ndryshoj rrjedhat historike. Sigurisht që lejohet një doze romantizmi, por nuk mund të lejohet shtrembërimi apo

manipulimi me të vërtetat historike. Shkruarja e historisë para se të ndodhë ajo, siç vërehet me ngjarjet e kohës më të re, sigurisht që duhet ti nënshtrohet një kritike të ashpër. Deformime të tilla ka me bollëk në tekstet serbe, andaj nuk duhet vepruar me të njëjtën logjikë. Nga ana tjetër, ne jemi duke u përpjekur që ta ndërtojmë një shtet multietnik, me një shumicë shqiptare dhe minoritete serbe e turke, andaj duhet patur kujdes që të mos preken ndjenjat kombëtare të pakicave. Duhet bërë përpjekje që për veprime armiqësore ndaj popullit tone të fajësohen garniturat udhëheqëse të kohës, e jo të fajësohet krejt populli serb apo turk. Tekste të tilla mund të ndikojnë edhe në acarimin e marrëdhënieve ndërshtetërore, sikurse janë shtetet shumë të rëndësishme për Kosovën, psh. Turqia, Gjermania, Italia etj. me të cilat kemi patur konflikte në të kaluarën.

Eli Krasniqi

Demokracia pjesëmarrëse? Kur u bë publikimi i emrave të ambasadorëve të Kosovës, sikurse shumicës që shohin përtej hundës, më bëri përshtypje shumë fakti që nuk ishte asnjë grua që ishte emëruar për ambasadore. Me gjasë Qeverisë edhe në këtë rast do t’i duhej njëfarë detyrimi nga komuniteti ndërkombëtar për t’i përfshirë gratë në Qeveri sikurse në rastin e zbatimit të kuotës gjinore nga OSCE-ja, dhe kjo me presion dhe lobim nga gratë aktiviste. Natyrisht, kundërargumenti i parë ishte “Po kush nga gratë?” dhe pa u menduar gjatë, më erdhën disa emra të grave aktive në politikë të cilat do të kishin merituar absolutisht që të emëroheshin për ambasadore. Dhe kjo ishte pa u menduar gjatë sepse natyrisht që ka shumë më shumë gra që do ta kishin kryer këtë detyre shkëlqyeshëm. Duke njohur disa nga emrat e ambasadorëve të porsaemëruar, mendoja se cilat janë ato kritere të cilat gratë nuk i paskan përmbushur? Nëse janë ngritja intelektuale, të arriturat profesionale apo kontributi në jetën politike të vendit atëherë nuk do të kishte arsye për mos emërim të ndonjë gruaje si ambasadore dhe kjo jo sa për hir të një balancimi gjinor por thjesht për arsye cilësie të punës dhe zotërim detyre. Nëse një nga kriteret ka qenë kontributi gjatë periudhës së konfliktit dhe luftës së fundit në Kosovë, do të ishte edhe një arsye më tepër për tu përzgjedhur. Edhe po të ishte çështja e përkatësisë partiake, edhe në këtë rast do të kishte mundësi për tu zgjedhur një grua. Atëherë, cili është kriteri që do t’i mundësonte gruas përfshirje më të denjë në jetën politike? Çka do të duhej ta bënte një grua ambasadore? Ndoshta thjesht janë ato lojërat politike prapa skenës, interesat e ngushtë dhe mënyrat e “unë të mbaj shpinën ty e ti mua”, të cilat naiviteti i qytetarëve nuk prek aq larg? Apo thjesht është e pamundshme për ti shikuar gratë si të suksesshme, për shembull, si udhëheqëse apo përfaqësuese të shtetit – kjo si rezultat i perceptimeve gjinore esencialiste. Kontributi i grave rrallëherë përmendet, nuk shkruhet, nuk konkretizohet, nuk materializohet. Grave nuk u janë njohur meritat për kontributin e tyre pothuajse në asnjë sferë te jetës dhe në asnjë periudhë. Arsyet janë të shumta por dhe të ndërthurura më njëra tjetrën. Sido që të jetë, ndoshta dy më kryesoret dhe të përgjithësuara do të ishin: qasjet esencialiste për gratë dhe dukshmëria në sferën publike që vjen më shumë si rrjedhojë e të parës. Dhe kur them “…njoh meritat grave”nuk e kam fjalën vetëm për ngritje përmendoresh në kohëra paqeje si kjo tani, apo edhe lavdërimin e grave me fjalë të zbraztë miradije, por për njohjen e kontributit të tyre në kauzën e lirisë dhe shtetbërjes duke i emëruar ato në pozita vendimmarrëse, e pse jo edhe si ambasadore. Gjatë krizave apo luftërave gratë kontribuuan në forma të ndryshme por më pastaj janë burrat ata që marrin pozitat udhëheqëse. Nëse marrim shembull lëvizjet ilegale rezistente ndaj regjimit jugosllav, duke nisur që nga pas Lufta e Dytë Botërore e deri me shpërthimin e luftës në 1998, nëpër librat e pakta të botuara, gratë ose nuk përmenden fare ose figurojnë vetëm si emra. Nuk flitet për rolin dhe aktivizimin e tyre ashtu si flitet për burra. Detyrat që u janë deleguar grave në lëvizje ishin të njëjta me ato të burrave (me përjashtime të rralla). Ndërsa sa i përket rrezikut të jetës, aktiviteti në lëvizje përbënte të njëjtin rrezik për jetë pa dallim gjinie. Dhe gratë anëtare të lëvizjes i vuajtën ato rreziqe duke filluar që nga detyrimi për ta lëshuar vendin, burgosja e edhe vrasja. Po ta marrim shembull luftën e fundit në Kosovë, edhe nëse gratë kanë qenë më pak në numër në vijat e frontit në krahasim me burrat, ka pasur forma të tjera në të cilat gratë kanë dhënë kontributin e tyre, qoftë edhe në forma të cilat tradicionalisht shihen si punë të grave si larja, gatimi, zierja etj. Këto të fundit shihen si gjëra triviale për tu diskutuar dhe pa peshë. Kontributi i grave (rrallëherë) përmendet por nuk shkruhet, nuk konkretizohet dhe nuk materializohet. Përmendet vetë në raste te caktuara, me fraza klishe me qëllim që të lihet një shije demokratike para publikut ose para ndonjë delegacioni të huaj. Kontributi i grave shihet dhe konstruktohet duke u nisur pikërisht nga mënyrat si perceptohen ato; si emocionale, si nënë, si motër dhe grua e një burri dhe krejt kjo brenda sferës private ku nuk ka dukshmëri publike. Burrat duke qenë se perceptohen si të logjikshëm, analist, burrështetas zaptojnë sferën publike dhe për ta shkruhet, bëhen emisione televizive dhe cilësohen si të denjë për ta udhëhequr shtetin - shtetin demokratik të Kosovës. Demokracinë e Republikës së Kosovës. Emërimi i ambasadorëve burra është vetëm një ilustrim për vetëdijen e cunguar demokratike të kësaj qeverie dhe shoqërisë tonë. Reflekton për mënyrën e të menduarit lidhur me më shumë se gjysmën tjetër të popullatës që janë gra. Kjo na qenka demokracia pjesëmarrëse? Ndoshta, në seancën e ardhshme të parlamentit, anëtaret e parlamentit do ta gjejnë nga një karafil në tavolinë si mënyrë për t’i kompensuar për kontributin e tyre ndaj shtetit, shtetit demokratik te Kosovës.


(, C7HA;J?D=

;fh[cj["'/i^jWjeh(&&.

NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS SHËRBIM Konform nenit 39 të Ligjit nr.02/L-99, Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë, të shpallur me Rregulloren Nr.2007/20 Nr. i Prokurimit: KOSTT 50-08-035-221 I AUTORITETI KONTRAKTUES: Operator Sistemi,Transmisioni dhe Tregu sh.a., Rr. Iljaz Kodra, pn. Prishtinë, II: LËNDA E KONTRATËS II.1.Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: “Auditimi i pasqyrave financiare të KOSTT sh.a.” III.1 LLOJI I PROCEDURËS: X E hapur III.2 KRITERET PËR DHËNIEN E KONTRATËS: : Çmimi më i ultë IV: DHËNIA E KONTRATËS IV.4 Emri dhe adresa e operatorit ekonomik të cilit i është dhënë kontrata: “DELOITTE Kosova” sh.p.k., Prishtinë IV.5 Informacione lidhur me vlerën e kontratës Vlera e përgjithshme përfundimtare e kontratës: 21.160.00 € (përfshirë TVSH) V.1 ANKESAT Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Organit Shqyrtues të Prokurimit: (shëno adresën e plotë):Rr. Fehmi Agani, Nr. 43, Prishtinë, Në bazë të dispozitave të Pjesës VIII të Ligjit nr. 02/L-99, Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë të shpallur me rregulloren nr. 2007/20. Versioni i plotë i Njoftimit për dhënie të kontratës, është në dispozicion në: www.ksgov.net/krpp CONTRACT AWARD NOTICE SERVICES According to Section 40 of Law No. 02/L-99, Law on Public Procurement in Kosovo, promulgated with Regulation No.2007/20 Procurement No: KOSTT 50-08-035-221 I: CONTRACTING AUTHORITY: Transmission,System and Market Operator J.S.C, Iljaz Kodra Str. Nn, Prishtina II: OBJECT OF THE CONTRACT II.1.1 Contract title attributed by the contracting authority: “Audits of KOSTT j.s.c. Financial Statements”” III.1 TYPE OF PROCEDURE: X Open III.2: CONTRACT AWARD CRITERIAS: Lowest price. IV: CONTRACT AWARD IV.4 Name and addresses of economic operator to whom the contract has awarded: “DELOITTE Kosova” sh.p.k., Prishtinë IV.5 Information on value of contract Total final value of contract 21.160.00 € (including VAT) V.1: COMPLAINTS Any interested party may file a complaint with the Procurement Review Body, Fehmi Agani Streeet 43, Prishtine According to the provisions of Title VIII of Law No 02/L -99, Law on Public Procurement in Kosovo, promulgated with Regulation 2007/20. Full version of the contract award notice is available in: www.ks-gov.net/krpp g pp OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA USLUGE Po članu 39 Zakona br. 02/L-99 o javnim nabavkama na Kosovu, objavljen Pravilnikom Br.2007/20 Br.Nabavke: KOSTT 50-08-035-221 I: UGOVORNI AUTORITET: Operator Sistema, Prenosa i Tržišta, Ul. Iljaz Kodra bb,Prishtina II: PREDMET UGOVORA II.1.1 Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: “Auditiranje Financijskih Izvestaja za KOSTT d.d” III.1 VRSTA PROCEDURE: x Otvorena III.2 KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA : najniza cena DEO IV: DODELA UGOVORA IV.4 Ime I adrese ekonomskog g operatera p kojem j jje dodeljen j ugovor: g “DELOITTE Kosova” sh.p.k., p , Prishtinë Informacije j o vrednosti ugovora g Ukupna vrednost ugovora 21.160.00 € (sa PDV-om) V.1 ŽALBE Svaka zainteresovana stranka može da preda žalbu Organu za Razmatranje Nabavki: (adresa) Ul. Fehmi Agani, Br. 43, Prishtina Na osnovu dispozicija Dela VIII Zakona br. 02/L-99 o javnim nabavkama na Kosovu, objavljen Pravilnikom Br.2007/20 Kompletna verzija Obaveštenja Ugovora je na raspolaganju: www.ks-gov.net/krpp g pp

Njoftim Ju njoftoj se afati i fundit per dorzimin e ofertave per Ftesen per kuotim Marrja e lokalit me qira ne fshatin Vrelle Istog eshte 01.10.2008, pasi data e cekur ne njoftim per kontrate me 29.09.2008 eshte dita e Bajramit.


SHPALLJE TË VOGLA 27

E premte, 19 shtator 2008

PALUAJTSHMËRI SHITJE „Agjensioni për patundëshmëri “M1 Real Estate”, ofron për shitje në Prishtinë, F. Kosovë, Çagllavic, Lipjan etj. – shtëpi, banesa, lokale, troje, si dhe parcela të tokave që ipen me përqindje për ndërtime të ulëta dhe të larta. Për informata me të hollësishme mund të na vizitoni në zyren tonë e cila gjendët në Rr.”Robert Doll”, përballë pompës se benzinës në Pejton, Prishtinë. Tel. 044/ 445 803; 044/ 156 102; 049/ 643 293. (19.09.2008) „Shitet banesa tredhomëshe, kati V, me sip.92m2 dhe lokali 22m2 + 80m2, me nivele në Gjakovë në Qarshi të vogël. Ndërtim i ri, me leje ndërtimi dhe çertifikat pronsie. Tel. 044/049/ 116 706 ose 038/ 553 173. (19.09.2008) „Shes 6 ari truall në lagjen Sofali – Prishtinë. Me infrastrukturë komplete, me leje ndërtimi. Trualli gjendet në një pozitë të veçntë. Tel. 044/ 755 859. (19.09.2008) „Shes 4,5 ari truall në lagjën Sofali – Prishtinë. Me infrastrukturë komplete, me leje ndërtimi. Trualli gjendet në një pozitë të veçantë për banim. Tel. 044/ 755 859. (19.09.2008) „Shes 5 ari truall te restorant “Ariu”, me infrastruktur. Çmimi i volitshëm. Tel. 044/ 155 934. (18.09.2008) „Shes truallin prej 30 ari, në magjistralen Prishtinë – Hajvali. Info. 049/ 50 51 52. (18.09.2008) „Shes truallin prej 7 ari, në MATIQAN. Info. 049/ 50 51 52. (18.09.2008) „Shes truallin prej 3 ari, në lagjen QENDRESA. Info. 049/ 50 51 52. (18.09.2008) „Shes truallin prej 5 ari, në ZLLATAR. Info. 049/ 50 51 52. (18.09.2008) „Shes truallin prej 5 ari, në SOFALI afër AUK-ut. Info. 049/ 50 51 52. (18.09.2008) „Shes truallin prej 5 ari, afër FSHATIT NDERKOMBETAR. Info. 049/ 50 51 52. (18.09.2008) „Shes banesën në katin e 2-të, me sip. prej 100m2, te banesat e kuqe në Bregun e Diellit. Info. 049/ 50 51 52. (18.09.2008) „Shes banesën prej 100m2 në katin e 2-të, me ordinancën prej 27m2 dhe garazhin prej 13.44m2, në Bregun e Diellit te banesat e kuqe. Info. 049/ 50 51 52. (18.09.2008) „Shes banesën e rinovuar dhe mobiluar komplet, me sip. prej 45m2, kati përdhes, në Ulpianë afër shkollës ( Hasan Prishtina ). Info. 049/ 50 51 52. (18.09.2008) „Shes lokalin prej m te qendra e re tregtare ne Bregun e Diellit, me hyrje rreth rrugës i cili është me qëradhënie prej 200 € në muaj. Info. 049/ 50 51 52. (18.09.2008) „Shes banesën në DURRES me sip. prej 68m2, në katin e 3-të, e mobiluar komplet, e cila gjendet afër ish hotel "BUTRINIT" afër plazhit. Info. 049/ 50 51 52. (18.09.2008) „Shes shtëpinë në lagjen e Spitalit Rr.”Muharrem Fejza”. Shtëpia ka 60m2 + oborr prej 140m2. Shtëpia është njëkatëshe dhe ka mundësi vazhdimi. Çmimi 67.000 €. Tel. 044/ 262 900; 049/ 292 530. (17.09.2008) „Shitet pllaci prej 4.5 ari në Qagllavicë. Tel. 044/ 411 118. (17.09.2008) „Shes shtëpinë në Berivojcë – Kamenicë, me 10 ari truall. Çmimi i volitshëm. Tel. 044/ 193 778; 038/ 228 473. (17.09.2008) „Shes troje dhe 41 ari tokë, ne magjistralen Prishtinë - Gjilan. Trojet janë me ujë, rrymë, kanalizim. Tel. 044/ 116 917. (17.09.2008) „Shes lokalin në Dardani në Prishtinë, SU 7, lokali 55. Tel. 064/ 6659646 ose 018/ 212 483. (16.09.2008) „Shitet banesa në qender të Prishtinës, kati I, me sip. afër 75m2. Tel. 049/ 50 51 52. (16.09.2008) „Shiten 42 ari, afër kryqit të Lipjanit. Tel. 049/ 50 51 52. (16.09.2008) „Shitet banesa në Bregun e Diellit në lagjën afër Restorant “Gizi”, kati IV, me sip. 80m2 + 10m2 terasë shumë atraktive. Çmimi 85.000 €. Tel/fax. 038/ 241 999; 044/049/ 118 380; 044/049/ 260 075. (16.09.2008) „Shitet banesa në Qafë, kati VI, me sip. 36m2. E rinovuar tërësisht, ka ashensor në funksion. Çmimi 36.000 €. Tel/fax. 038/ 241 999; 044/049/ 118 380; 044/049/ 260 075. (16.09.2008) „Shitet banesa në Ulpianë te Fakulteti i Biznesit afër shkollës “Hasan Prishtina“, kati IV, me sip. 35m2. Çmimi 33.000 €. Tel/fax. 038/ 241 999; 044/049/ 118 380; 044/049/ 260 075. (16.09.2008) „Shitet banesa afër Rektoratit, kati V, e rinovuar tërësisht, me sip. 80m2. Çmimi 1.200 €/ m2. Tel/fax. 038/ 241 999; 044/049/ 118 380; 044/049/ 260 075. (16.09.2008) „Shitet banesa në Rr.”Agim Ramadani”te Restorant Rugova, kati 10, 80m2, e rinovuar dhe e mobiluara tërësisht. Çmimi 65.000 €.

Tel/fax. 038/ 241 999; 044/049/ 118 380; 044/049/ 260 075. (16.09.2008) „Shitet banesa në Bregun e Diellit te banesat e kuqe, banesat pesë katëshe, lagja te Resorant ”Gizi”, kati III, 95m2, e rinovuar tërësisht me standart shumë të lartë. Çmimi 115.000 €. Tel/fax. 038/ 241 999; 044/049/ 118 380; 044/049/ 260 075. (16.09.2008) „Shitet banesa në Dardani, kati III, te “Bastarde”, banesat pesë katëshe, e rinovuar tërësisht + podrum 19m2. Me mundësi, shumë atraktive për lokal. Çmimi 70.000 €. Tel/fax. 038/ 241 999; 044/049/ 118 380; 044/049/ 260 075. (16.09.2008) „Në Qendër të Fushë Kosovës, shitet shtëpia 1000m2, me 5 ari truall. Vend ideal për banim dhe zhvillim të biznesit. Tel. 044/ 247 447. (16.09.2008) „Shitet shtëpia, e cila ka 650m2 si dhe ka 43 ari truall. Prona gjendet në km e 11-të nga qendra e Prishtinës në drejtim të Shkupit ose në udhëkryqin (Prishtinë- Lipjan, Janjevë- Shkup). Objekti ka mundësi të shfrytzohet edhe për biznes për shkak të pozitës së mirë dhe pamjes së bukur që ka. Tel. 044/ 150 740, e –mail: prof_valoni@gmail.com. (15.09.2008) „Shes banesën në Rr.Bill Klinton. Banesa ka pamje ka rruga kryesore, kati II. Çmimi 87 000 €, 3 dhoma gjumi, dhomë dite, kuzhinë, banje, teras. Tel. 044/ 38 38 44; 044/049/ 202 710. (15.09.2008) „Pozhegu Bothers – shet banesat në zonën industriale të Prishtinës. Banesat kanë leje ndertimi, ashensor, parking, furnizim me ujë 24 orë si dhe mundësojm me këste mujore përmes Raiffeisen Bankes deri në 20 vite. Çmimet fillojn nga 500 € për m2. Tel. 044/ 430 455; 044/ 805 829; 049/ 576 500. (15.09.2008) „Shitet trualli 4.6 ari në Veterrnik afër fshatit ndërëkombëtar dhe Kolegjit Turko-Amerikan.Trualli ka infrastructure të nevojshme.tel/044/418 319;044/627 582. (14.09.2008). „Shitën troje në lagjën “Emshir”,200 metra afër shkollës me infrastrukture dhe dokumentacion të regulluar .Çmimi 12.000€/ari.mund të bëhet ndërrim edhe me banesë. Tel.044/333 443. (14.09.2008). „Shitën 40 ari truall në Miradi të Epërme përball dogane.Trualli ka dalje në rrugë kryesore.Tel.044/417 931. (14.09.2008) „Shitet trualli në Fushë Kosovë afër metalikës “Asllani”,sipërfaqja e truallit është 9 ari e 30 metra,çmimi 2500€ për ari. Tel.049/404 428,049/219 307. (14.09.2008). „Shes banesën në Dardani te Bastrade, kati IV, sip.45m2. E rinovuar, e mobiluar komplet. Tel. 044/049/ 197 000. (13.09.2008) „Shes shtëpinë në Prishtinë. Jap 3 % për ndërmjetësim. Tel. 044/ 140 256. (13.09.2008)

BLERJE „ Blej banesë në qendër në Prishtinë. Tel. 044/ 193 778; 038/ 228 473. (17.09.2008) Kërkoj shtëpi për blerje si dhe 3 - 4 ari truall. Shtëpia 2 - 3 kate. „ Çmimi rreth 200 000 €. Në Prishtinë, F.Kosovë. Tel. 044/ 38 38 44; 044/ 202 710. (15.09.2008) „ Blej banesë në Ulpianë. Kati I - III, në objektet pa ngrohje qendrore. Tel. 044/ 455 288. (13.09.2008) Blej banesë në Prishtinë, deri në katin e V, me sip. deri në 60m2. „ Pa ndërmjetësim, ndërtim të vjetër. Lagja: Dardani, Bregu Diellit, Ulpianë. Tel. 044/ 897 701. (13.09.2008)

ME QIRA LËSHOHEN „Agjensioni për patundshmëri “M1 Real Estate”, lëshon me qëra dy banesa nga 300 € në muaj. Njëra gjendet të Parku në Prishtinë dhe është në katin e III. Ndërsa tjetra gjendët përballë Shtëpisë së Pleqve në Prishtinë, në katin e II. Banesat janë ndërtim i ri, të mobiluara dhe të pa banuara asnjëherë. Tel. 044/ 445 803; 044/ 156 102; 049/ 643 293. (19.09.2008) „Agjensioni për patundshmëri “M1 Real Estate”, lëshon me qëra: banesa, shtëpi, lokale afariste, për ndërkombëtar dhe vendor. Banesat gjenden në qendër të Prishtinës, Pejton, Ulpianë, Dardani, Kodër të Diellit etj. Po ashtu shtëpitë gjendën në Pejton, Kodër të Diellit, Dragodan etj. Lokalet gjenden në qendër të Prishtinës, Pejton, Sante, në Qafë, Dragodan, Kodër të Diellit, të parku i Prishtinës dhe në lagjet e tjera. Tel. 044/ 455 803; 044/ 156 102; 049/ 643 293. (19.09.2008) „Lëshoj shtëpinë trekatëshe me qëra, për ndërkombëtar, në lagjen e Spitalit. Shtëpia ka oborr të gjelbëruar, garazh, parking, ngrohje qendrore. Posedon: sallon, kuzhinë, gjashtë dhoma gjumi, tre banje, tre ballkone. Tel. 044/ 161 414. (19.09.2008) „Lëshoj lokalin me qëra 40m2, në Dardani “Kroi i Bardh”përball qebaptores “Nora”. Tel. 044/049/ 175 185. (19.09.2008) „Lëshohet banesa më qëra. Banesa gjendet përball Hotel Grand-it në katin e III. Me mobile të reja. Tel. 044/ 316 638; 038/ 562 446. (19.09.2008) „Lëshoj banesë me qëra, për studente. Banesa gjendet në Dardani te Rrethi, kati i VI. Tel. 044/ 239 796.

(19.09.2008)

(13.09.2008)

„Lëshoj banesë me qëra në Dardani, me sip.120m2, me tri dhoma gjumi. Çmimi sipas marrëveshjes. Tel. 044 /240 710. (19.09.2008) „Lëshoj banesë me qëra te restorant Rugova, me sip.80m2, me dy dhoma gjumi. Çmimi sipas marrëveshjes. Tel. 044/ 240 710. (19.09.2008) „Lëshoj dhoma me qëra, për studente (femra). Kushtet janë shumë të mira. Tel. 044/ 465 356. (19.09.2008) „Lëshoj dhoma me qëra, për studente (femra). Kushtet janë shumë të mira. Tel. 044/ 750 394 (19.09.2008) „Lëshohet lokali me qëra, me sip.50m2. I përshtatshëm për destinime të ndryshme si: dyqan, zyre, laborator, ambulancë etj. Ka ngrohje qendrore - gratis. Gjendet te furra ”Qerimi I ”në rrugën kryesore në Prishtinë. Tel. 044/ 361 911. (19.09.2008) „Lëshoj banesë me qëra ndërtim i ri,e mobiluar.Banesa gjendet te Sllovenia Sporti kati i -III-,55m2 vetëm për familjar .Tel.044 218 592. (18.09.2008). „Lëshoj me qëra katin e shtëpisë, Rr.”Xhemajl Ibishi”, për familjar. Posedon sallon, dhomë gjumi, kuzhinë, trapezari, banje. Është e mobiluar. Tel. 044/ 247 877. (18.09.2008) „Lëshoj shtëpinë me qëra, për studentë. Kushtet janë të mira. Gjendet në lagjen e Muhagjerëve. Tel. 044/ 530 544. (18.09.2008) „Lëshoj me qëra banesën tredhomëshe 85m2, te rrethi. Banesa është në katin e I dhe e mobiluar në stil modern. Ka ngrohje qendrore, internet, ujë 24 orë. Të gjitha mobilet janë të reja dhe excluzive. Tel. 044/ 155 000. (18.09.2008) „Lëshoj shtëpinë me qëra në lagjen Sofali. Shtëpia ka 300m2, ujë 24 orë, gjenerator, ngrohje qendrore etj. Lëshohet vetëm për ndërkombëtar. Tel. 044/ 411 118. (17.09.2008) „Lëshoj banesë me qëra në qendër të Prishtinës, përball hotel Grand-it. Lëshohet vetëm për ndërkombëtar. Tel. 044/ 411 118. (17.09.2008) „Lëshon dy banesa me qëra në Prishtinë. Njëra te sh.f. "Gjergj Fishta", kati 3/65m2, tërësisht e rinovuar, mobile të reja, 300 € + shpenzimet. Tjetra afër hotel "Iliria", kati III /40m2 (ka një dhomë, sallon me kuzhinë). Lëshohen për 1 person ose 1 çift. Çmimi 300 € + shpenzimet. Tel. 044/ 238 802. (17.09.2008) „Agjensioni "ARIANITI" në Prishtinë ofron: Banesa dhe Shtëpi me qëra, për ndërkombëtar dhe vendor. Si dhe objekte të tjera afariste (zyre, lokale, depo) në lokacione të ndryshme në Prishtinë. Tel. 038/ 245 905; 044/ 155 700. (17.09.2008) „Lëshoj dy banesa me qëra, vetëm për ndërkombëtar. Njëra në "Arbëri" afër Min. së Shëndetësisë, kati IV / 90m2, 2 dhoma gjumi, sallon, kuzhinë, banesë e re, mobile të reja, (500 € + SHP). Dhe banesë në qendër afër Policisë, kati I / 68m2, 1 dhomë gjumi, sallon me kuzhinë, ballkon, ka edhe ngrohje qendrore (çmimi 400 € me të gjitha shpenzimet). Tel. 044/ 779 779. (17.09.2008) „Lëshoj katin e shtëpisë me qëra në lagjen Bregu i Diellit, me hyrje të veçantë. Posedon kuzhinën dhe tri dhoma të mobiluara, ka banje, shpajz dhe tri terasa, oborri me gjelbërim, parking, ujë 24 orë. Tel. 038/ 20 692 dhe 044/ 605 340. (16.09.2008) „Lëshoj banesë me qëra, afër banesave të bardha (te Rezidenca e N.Dacit), 80m2, kati I, e mobiluar. Preferohet për ndërkombëtar. Çmimi sipas marrëveshjes. Tel. 049/ 642 225 (pas orës 18). (16.09.2008) „Lëshoj shtëpinë me qëra, në lagjen e Muhagjerëve. Tel. 044/ 929 997. (16.09.2008) „Në Fushë Kosovë përballë shkollës fillore “Selman Riza”, lëshohet banesa me qëra. Banesa posedon tri dhoma gjumi, sallon me kuzhinë, banje, dy ballkone dhe parkingun për veturë. Çmimi 200 €. Tel. 044/ 247 447. (16.09.2008) „Lëshoj banesë me qëra në Ulpianë, përballë konvikteve. Banesa ka 80m2. Tel: 044 / 430 - 530 (16.09.2008) „Lëshohet lokali me qëra që ka 450m2. Është i përgatitur në tërësi dhe është i përshtatshëm për shumë veprimtari. Lokali gjendet afër sallës 1 Tetori. Tel. 044/ 185 532. (15.09.2008) „Lëshohet banesa me qëra, e mobiluar luksoze dhe ka sip. 96m2. Është e dedikuar për familjar ose ndërkombëtar. Gjendet afër Klinikës Gjermane të syrit. Tel. 044/ 185 532. (15.09.2008) „Lëshoj shtëpinë me qëra, për studente femra, hyrja e veçantë. Tel. 044/ 312 684. (15.09.2008) „Lëshoj një dhomë me qëra për(femra).Hyrja e veçantë e cila gjendet afër Komunës tek tregu i gjelbër.Tel.038/236 279, 044/127 879. (14.09.2008). „Lëshoj banesë me qëra për një person banesa është mirë mirë e mobiluar ka WC, banje,kabllovik,oborr për veturë,hyrja e veçanet .Gjendet në rrugën për Gërmi rruga e “Bledit”. Tel.044/551 329. (14.09.2008). „Lëshoj lokalin me qëra në Ulpianë.Tel.044/233 457. (14.09.2008). „Lëshoj lokalin me qëra ose shes, në Prishtinë. Tel. 049/ 219 256; 044/ 823 718. (13.09.2008) „Lëshoj banesë me qëra, në Dardani, Ulpianë, Qendër. Çmimi 350 - 400 €. Tel. 044/ 241 588.

„Lëshoj shtëpinë me qëra në lagjen e Spitalit në Prishtinë, afër asfaltit. E mobiluar, ka hyrje të veçantë, dhomë të fjetjes, kuzhinë me trapezari, korridor dhe banje. Rryma dhe uji janë të veçanta. Shtëpia është e lire prej 01.10.’08. Tel. 044/ 403 541. (13.09.2008)

KËRKOHEN Kërkoj banesë dydhomëshe me qëra, për familjar. Lagja e prefer„ uar Ulpiana. Tel. 044/ 199 772. (19.09.2008) „ Kërkoj banesë me qëra, në Prishtinë. Tel. 049/ 234 547. (19.09.2008) Një çift, kërkon banesë me qëra, për kohë të gjatë. Çmimi duhet të „ jetë 180 € maksimumi. Tel. 044/ 167 213. (19.09.2008) „ Kërkoj një vajzë për banim. Tel. 038/ 556 402. (19.09.2008) Kërkojmë hapësirë të përshtatshme për bankë, në të gjithë „ Kosovën, me sip. 100 - 300m2. Oferta me dokumentacion dhe foto duhet të sillen në Prishtinë. Tel. 044/ 152 125. (19.09.2008) „ Kërkoj dy bashkëbanues – student (meshkuj). Banesa gjendet në Bregun e Diellit te banesat e hirta. Tel. 044/ 810 933. (18.09.2008) Një ndërkombëtar, kërkon banesë ose kat shtëpie me qëra, për „ kohë të gjatë. Banesa duhet të ketë një dhomë gjumi, 1 dhomë dite ose (sallon me kuzhinë). Preferohet: lagjja Arbëria, afër rrugës kryesore për Mitrovicë (me çmim 400 €) të përfshira të gjitha shpenzimet. Tel. 044/ 779 779. (17.09.2008) „ Një çift vendorë, kërkon banesë me qëra, afër Universitetit "ILIRIA" në Bregun e Diellit. Banesa duhet të ketë 1 dhomë gjumi, 1 dite, sallon, mobile të reja, me çmim deri 300 € + shpenzimet. Banesa merret për 1 vit. Tel. 044/ 155 700. (17.09.2008) Jemi qift kërkojmë banesë ose shtëpi me qëra .Lgjete e preferuara „ :Dardania, Ulpiana, Qendra,etj.Çmimi deri në 150€. Tel.044/352 862. (14.09.2008). „ Kërkoj banesë me qëra në Dardani apo Ulpianë, për familjar. Tel. 044/ 823 718; 038/ 731 514. (13.09.2008)

VETURA „ Shitet vetura Pasa Diesl 2.0 Viti i prodhimit 2005.Ful extra me targa të Gjermanisë. Tel.044/123 765. (18.09.2008).

TË NDRYSHME „ Kompania WSW kërkon një agjent tregtar për shtijën e kushinetave (llagerave) në treg të Kosovës. Kushtet; duhet të njihen llojet e llagerave. Tel 044/ 407 407. (18.09.2008). „ Shes vaskën për banje, valak me ly, lavaman për banje, jambulia të leshit (mbulesa të kauqave), raft të plastikës, ventilator për freskimin e ajrit, xhama për mbulimin e tavolinave dim. 68 x 68, dizalicën për veturë, pompë të gomave, sajlën dhe gjëra tjera. Tel. 044/ 934 333. (18.09.2008) Shes 5 lule të ndryshme në gjendje shumë të mirë. Të përshtat„ shme për qendra tregtare, zyre, shkolla apo ambiente të ndryshme. Çmimi sipas marrëveshjes. Tel. 044/ 233 407. (18.09.2008) „ Kërkojmë farmaciste të licencuar për punë në Podujevë Tel.044/303 330. (17.09.2008). Restorant “Shark”, kërkon kamerier me përvojë pune, i cili duhet „ të njoh gjuhen angleze etj. Të lajmëroheni direkt në restorant i cili gjendet afër Santes. Tel. 044/ 258 546 prej orës 10 deri 15, në Prishtinë. (17.09.2008) „ Ofroj kurse për lëndën e Matematikës, për nxënës të shkollës fillore. Paraqitja bëhet çdo ditë. Tel. 038/ 554 087; 044/ 219 972. (17.09.2008) Organizojmë udhëtime me autobusë për Greqi me aranzhmane „ turistike. Çmimi 1 000 €. Rezervimi i hotelit për dhjetë ditë, bileta kthyese, kontrata, parapagimi 50 %, për fëmijë 50 % më lirë. Tel. 044/049/ 209 350, e-mail: shap_burimi@hotmail.com (17.09.2008) „ Shes invertorin për kafiteri edhe invertorin për rruarje. Tel. 044/ 115 934. (16.09.2008) Shes kamp-shtëpizën, për 4 persona. Është në gjendje shumë të „ mirë, ka kuzhinë të kompletuar. Tel. 049/ 278 412. (15.09.2008) „ Kërkojmë punëtore(femër)në gjellëtoren “Meti”dhe “Pastiçeria”Montana”në Ulpianë.Tel.044/550 536 , 044/444 755. (14.09.2008). Kërkojmë kujdestare, për fëmijë dhe punë shtëpie në banesë dyd„ homëshe. Adresa: Kodra Diellit II, Prishtinë. Orari i punës 07.30 - 17.00, nga e hëna deri të premten. Tel. 044/049/ 249 142. (13.09.2008) „ Kërkohet një ndihmëse, për shtëpi, në Prishtinë. Tel. 044/ 158 800. (13.09.2008)


28 SPORT

Sport redaktor: Valdet Hasani e-mail: valdet.hasani@gazetaexpress.com tel: 038 76 76 76 fax: 038 76 76 78

Luftë për Schweinsteiger Presidenti i Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, ka thënë se klubi do të luftojë për të mbajtur yllin gjerman Bastian Schweinsteiger, kur bisedimet rreth kontratës së re të vazhdojnë në fund të muajit. “Do të luftojmë shumë për ta mbajtur”, tha Rummenigge. 24 vjeçari nuk arriti marrëveshje për vazhdimin e qëndrimit në klub në fillim të sezonit, pas kampanjës së shkëlqyeshme në Euro 2008, kur i ndihmoi Gjermanisë të kalojë në finale. Kontrata e tij aktuale është e paraparë të skadojë në qershor 2009.

Hughes mbron Robinhon Menaxheri i Manchester City, Mark Hughes, ka refuzuar sugjerimet e trajnerit të Real Madridit, Bernd Schuster, se Robinho i është bashkuar një “klubi mesatar”. Më herët gjatë javës, Schuster kritikoi reprezentuesin brazilian rreth vendimit për largim nga Spanja drejt Eastlands për 33 milionë funte në ditën e fundit të afatit kalimtar të verës. “Ai me siguri se është emocionuar me situatën. Schuster ka humbur njërin prej futbollistëve më të mirë të ekipit, të cilin nuk ka dashur assesi ta humbë”, tha Hughes.

E premte, 19 shtator 2008

Ramos kërkon durim

Lyon është ‘mashtrues’

Menaxheri i Tottenhamit, Juande Ramos, ka thënë se nevojiten më tepër se 10 ndeshje që ekipi i tij të kthehet në formë. Klubi londinez, që shpenzoi shumë gjatë verës, gjendet në pozitën e fundit në Premierligë, pas fillimit më të dobët të sezonit për 34

Alberto Gilardino ishte i zemëruar me Lyon për “mungesën e sjelljes sportive”gjatë ndeshjes së Ligës së Kampionëve të mërkurën në Stade Gerland. Fiorentina ishte në epërsi 2-0 në Francë me golat e Gilardinos, kur Lyon u rikthye në lojë falë një shënimi nga pozita jashtë loje, por që ishte llogaritur si aktive

vite. “Duhet të përmirësohemi pak nga pak. Mund të kalojnë 10,12 ose 15 ndeshje. Nuk ka kufizime. Po, jam i brengosur sepse na duhen pikët. Por, kemi ekip të mirë dhe jam i sigurt se do të luajmë më mirë në vazhdim. Do të jemi më të mirë”, tha Ramos.

për shkak të Luciano Zaurit, i cili ishte i shtrirë në fushë përmbi një minutë i lënduar. “Jam i kënaqur me paraqitjen, por është mëkat për ato dy incidente në pjesën e dytë. Flitet shumë për sjellje sportive dhe pastaj ndodhin këto gjëra”, tha Gilardino. Ndeshja përfundoi baras 2-2.

MINI FUTBO Femrat futbolliste heqin shorcet dhe veshin minifundet. Kështu, ato shtojnë interesimin për t’i shikuar. Gjithsesi, tash e tutje, rreth tyre do të ketë më shumë fotoaparate. Por, ato thonë se bëhet fjalë për të qenit elegante, e jo seksi.

Forlan mungon për 3-4 javë Sulmuesi i Atletico Madridit, Diego Forlan do të qëndrojë jashtë fushës për tri ose katër javë, pas lëndimit në kofshë që pësoi në ndeshjen e Ligës së Kampionëve kundër PSV Eindhoven, ka njoftuar klubi nga La Liga. Reprezentuesi uruguaian ishte zëvendësuar pas lëndimit që pësoi në minutën e 30-të të ndeshjes, ku Atletico fitoi 3-0 në Eindhoven dhe ishte paraqitja e parë në Ligën e Kampionëve pas 11 viteve. Mungesa e tij do të krijojë hapësirë për Florent Sinama Pongolle i transferuar nga Recreativo Huellva.

Micoud pensionohet nga futbolli Ish plejmejkeri i Monacos, Johan Micoud - pa angazhim prej largimit nga Bordeaux në fund të sezonit të kaluar - ka vendosur të pensionohet nga futbolli. “Ky është momenti më i mirë për t’u ndalur”, tha Micoud i cili luajti edhe për Cannes, Parma dhe Werder Bremen. Micoud fitoi titullin në Francë me Bordeaux më 1999, Ligën dhe Kupën me Werderin më 2004. Ai u largua nga klubi gjerman më 2006 për t’u kthyer në Bordeaux. Fakti se Zinedine Zidane luajti në pozitë të njëjtë bëri që Micoud të ketë vetëm 17 paraqitje për Francën.

jë skuadër amatore e femrave në Holandë është duke i thyer rregullat e lojës së futbollit, sepse lojtaret e saj preferojnë të luajnë me minifunde. Përderisa kundërshtaret e tyre vishen me kombinimin e obliguar- ndërresë dhe shorce- që përdoren edhe nga meshkujt, futbollistet e klubit FC de Rakt i dëshmojnë shkathtësitë e tyre me minifunde, të cilat mbulojnë një palë brekë. Për futbollisten kosovare Fatmire Bajramaj, kampione e botës me Gjermaninë, minifundet janë të preferuara vetëm në jetën private të saj. Ajo nuk do t’i ndërronte shorcet. “Privatisht shumë shpesh veshi minifund. Por, në futboll këtë e kisha bërë vetëm për ta testuar”, ka deklaruar Bajramaj për tabloidin gjerman Bild. Mirëpo, kapitenia 21 vjeça-

re e FC de Rakt, Rinske Temming nuk mendon si Bajramaj. “Ne mendojmë se minifundet janë më elegante se shorcet tradicionale. Për më tepër ato janë më komfore, sepse shorcet janë bërë për meshkujt”, thotë Temming. Këto minifunde u ballafaquan me një kundërshtim zyrtar për shkak të rregullave të ashpra, por një inspektim i Federatës së Futbollit të Holandës (KNVB) ka vlerësuar se ato janë të pranueshme, pasi futbollistet kanë të veshura shorcet, por me minifunde sipër tyre. Ndonëse futbolli i femrave shpesh nuk zgjon interesim të publikut, vajzat e klubit De Rakt me minifunde kanë shtuar numrin e vizitorëve të ueb faqes zyrtare të klubit të tyre, ndërsa edhe tifozët nga gjithë Holanda me fotoaparatet e tyre vijnë për t’i përcjellë

ato në stadium. Kryetari i klubit, Jan van den Elzen thotë se kjo nuk ka të bëjë me publicitet, por diçka që ekipi e ka kërkuar për vete. “Vajzat kërkuan nga ne nëse mund ta formojnë një ekip dhe veçanërisht të luajnë me minifunde. Ne u premtuam se do të provojmë, por nuk prisnim se do të merrnim leje për atë”, tha Van den Elzen për Reuters. “Ne kemi parë reagime nga Belgjika e Gjermania dhe ata tashmë janë duke thënë se kjo mund të aplikohet edhe atje. Shumë vajza do të donin të luanin me minifunde, por nuk kam menduar se kjo do të ishte e mundur”, shtoi Elzen. Madje presidenti i FIFA’s, Sepp Blatter, bëri bujë në vitin 2004, kur sugjeroi se futbollistet duhet të vishen më seksi për të tërhequr më tepër audiencë. Kritikët e tij patën thënë

se komentet e tij ishin nënvlerësuese dhe duhet fokusuar më tepër në shkathtësitë e futbollisteve sesa në pamjen e tyre. Sipas kapitenes së FC de Rakt Temming, kjo ka më shumë të bëjë me vajzat që pohojnë feminitetin e tyre sesa tërheqjen e vëmendjes së audiencës. “Më tepër është të qenit elegante, jo seksi”, thotë ajo. “Futbolli i femrave aktualisht nuk është i dashur për publikun. Në Holandë ekziston një imazh se futbolli është për meshkuj, por ne shpresojmë se kjo mund të ndryshohet”, theksoi Temming, duke shtuar se mendon që shfrytëzimi i minifundeve do t’i inkurajojë më shumë vajzat për t’u marrë me futboll. Femrat veshin funde në sportet tjera, duke përfshirë tenisin dhe hokejin. Tom Evers nga kompania Evimpex, e ci-


SPORT 29

E premte, 19 shtator 2008

Shiu do t’i ndihmojë Hamiltonit

Gerrard i shkëlqyeshëm

Shefi i McLarenit, Martin Whitmarsh ka thënë se aftësitë e Lewis Hamiltonit në shi mund të bëjnë dallimin në garën për titullin e kampionit në Formula 1. Epërsia e Hamiltonit ndaj Felipe Massas në Ferrari është ngushtuar në një pikë pas gabimeve në

Javier Mascherano beson se Steven Gerrard mund të udhëheqë Liverpoolin drejt suksesit gjatë këtij sezoni. Kapiteni i ekipit nga Anfield Road ishte i shkëlqyeshëm në ndeshjen e parë të Ligës së Kampionëve kundër Marseille të martën. Gerrard realizoi të dy golat në

garat e fundit të pilotit britanik. Por, me katër gara para fundit, Whitmarsh pret që ndryshimet klimatike të luajnë rol të rëndësishëm. “Do të varet nga ajo se cili ekip dhe pilot bën më pak gabime. Por, me aftësitë e Hamiltonit në shi ne jemi optimist”, tha ai.

fitoren 2-1 në Francë. Mascherano ka lavdëruar kualitetet e reprezentuesit anglez. “Është mirë që kemi një futbollist si ai, sepse kemi besim më të madh në lojë. Ai është futbollist i veçantë dhe ka pak futbollistë të tillë që mund të udhëheqin ekipin në atë mënyrë”, tha Mascherano.

OLL Cana kritikon Marseillen Lorik Cana e ka kritikuar klubin e tij Olympique Marseillen për shitjen e biletave me çmim të lartë, që rezultoi me zbrazëtira në tribunat e stadiumit Velodrome në ndeshjen kundër Liverpoolit. Ai ka kërkuar nga drejtuesit e Marseilles të gjejnë një zgjidhje për këtë çështje.

la prodhon minifundet e FC de Rakt, thotë se ideja i ka ardhur pasi ka vërejtur rëndësinë e trendit dhe pamjes në sportet tjera. “E kuptova se njerëzit dëshirojnë diçka që është në modë. Ne kemi funde për shumë sporte. Kjo është hera e parë që i shohim ato që shfrytëzohen në futboll”, tha Evers. Ndërkohë, një zëdhënës i FIFA’s ka thënë se, sipas rregullave të lojës, veshjet elementare të detyrueshme përfshijnë ndërresat dhe shorcet, kurse minifundet nuk janë një opsion. Por, është thënë se vendimet lidhur me këtë çështje merren në nivelin kombëtar dhe zëdhënësi nuk ka dashur të komentojë për minifundet në Holandë, veç nëse ka kërkesë zyrtare për t’u marrë me këtë çështje. Ndërsa, sipas një sondazhi të tabloidit Bild, 83 për qind e të anketuarve janë shprehur pro veshjes së minifundeve, kurse 17 për qind mendojnë se femrat duhet të luajnë me shorce.

ë ndeshjen e parë të fazës së grupeve të Ligës së Kampionëve, ndërmjet Olympique Marseilles dhe Liverpool, është vërejtur se tribunat e stadiumit Velodrome nuk ishin mbushur plotësisht

nga tifozët e flaktë të këtij klubi. Vetëm 44,841 tifozë ishin të pranishëm në këtë takim, ndonëse stadiumi ka kapacitet prej 57 mijë ulësesh. Kapiteni i Marseilles, Lorik Cana ka thënë se është befa-

suar me faktin se stadiumi nuk ishte mbushur. Ai mendon se çmimi i shtrenjtë i biletave (biletat kanë kushtuar rreth 70 euro) ka ndikuar në interesimin jo të kënaqshëm të tifozëve për ta ndjekur ndeshjen dhe ka kër-

kuar nga drejtuesit e klubit të gjejnë një zgjidhje për këtë çështje. “Po, jam befasuar”, deklaroi Cana. ”Ka pasur mjaft hapësira në tribuna”, konstatoi ai. “Mendoj se para se të dilnin në shitje, çmimi i biletave ishte ngritur dukshëm. Sipas mendimit tim, duhet bërë diçka në këtë drejtim. Unë preferoj që biletat të jenë më të lira dhe që stadiumi të jetë i stërmbushur”, theksoi ai. Edhe presidenti i klubit marsejez, Pape Diouf, ka shprehur habinë e tij lidhur me zbrazëtirat në stadium. “Ajo ishte befasia e parë e mbrëmjes. Nuk do ta mohoj se jam zhgënjyer”, deklaroi Diouf. Në anën tjetër, Corinne Gensollen, drejtoreshë operative e Olympique Marseille, e ka shpjeguar këtë shifër të ulët të të pranishmëve në stadium me faktin se “kohëzgjatja e shitjes së biletave ka qenë mjaft e shkurtër”. “Ne nuk jemi të shqetësuar”, ka theksuar drejtoresha Gensollen, por pa e mohuar “kontekstin ekonomik”. Ndërkohë, pritet që Marseille t’i lirojë biletat për ndeshjet tjera të Ligës së Kampionëve kundër PSV Eindhoven dhe Atletico Madrid.

Vëllaznimin. Pritet të finalizohen edhe bisedimet mes dy parëve rreth kushteve të marrëveshjes”, ka theksuar Mula. Dragusha karri-

erën e tij në Kosovë do ta vazhdojë më së largu deri në qershor, ndërsa më pas ai planifikon të transferohet jashtë vendit.

Dragusha mes Vëllaznimit dhe Trepçës Vëllaznimi dhe Trepça janë dy skuadrat e interesuara për shërbimet e mbrojtësit Alban Dragusha, i cili është larguar nga 2 Korriku menjëherë pas disfatës së ekipit të tij në përballje me Besianën të dielën. Skuadra në të cilën do ta vazhdojë karrierën 26 vjeçari është ekipi i cili do të luftojë seriozisht për titullin e kampionit, pasi futbollisti është shprehur i etur për ta fituar këtë trofe. “Vëllaznimi dhe Trepça janë të interesuara për mua. Edhe unë dua të luaj me ndonjë ekip i cili lufton për titullin e kampionit. Së

shpejti do të vendos se ku do të vazhdoj kampionatin”, ka deklaruar Dragusha për Express. Ai ka treguar se i ka dhënë fund aventurës së tij të shkurtër me 2 Korrikun, për shkak të rezultateve të dobëta të tij dhe drejtuesit e kësaj skuadre e kanë respektuar vendimin e tij. Në anën tjetër, trajneri i Vëllaznimit, Blerim Mula, e ka konfirmuar interesimin e ekipit të tij për futbollistin 26 vjeçar. “Vëllaznimi është i interesuar për shërbimet e Dragushës dhe vetë futbollisti dëshiron të luajë me


30 SPORT

E premte, 19 shtator 2008

Wenger ankohet për Walcottin

Është ndjerë 18 vjeç Ylli i Barcelonës, Samuel Eto’o e ka komentuar paraqitjen e ekipit në ndeshjen e parë të fazës së grupeve të Ligës së Kampionëve, kur gjiganti katalan fitoi 3-1 ndaj Sportingut. Eto’o ishte njëri prej tre futbollistëve që realizuan në këtë përballje. 27 vjeçari ishte i kënaqur

me paraqitjen e tij dhe të ekipit. “Përderisa kemi raste, atëherë duhet t’i realizojmë ato. Fizikisht jam ndjerë si 18 vjeç, kur isha duke luajtur në Mallorca. Në çdo ndeshje hyj pa frikë, me besim dhe nëse trupi më thotë se mund të jap më tepër, atëherë e bëj atë”, tha Eto’o.

Menaxheri i Arsenalit, Arsene Wenger, ka akuzuar gjyqtarin Luis Medina Cantelejo për injorim të përpjekjeve të Dinamo Kievit ta largojnë nga loja Theo Walcottin në barazimin 1-1 të ndeshjes në Ligën e Kampionëve në Ukrainë. Wenger beson se kapiteni i Kievit, Andriy Nesmachniy “u

mundua ta shkatërrojë” 19 vjeçarin, i cili realizoi het-trik për Anglinë javën e kaluar, dhe shtoi se mbrojtësi është dashur të përjashtohet në disa raste. “Gjyqtari është dashur ta përjashtojë mbrojtësin e majtë në tri raste, sepse ai u mundua ta shkatërrojë Walcottin”, tha Wenger.

Del Piero s’ka kufi Alessandro del Piero është i kënaqur me golin dhe paraqitjen e tij në fitoren 1-0 ndaj Zenit St Petersburg në Ligën e Kampionëve. Kapiteni i Juventusit shpjegon arsyet për festimin e veçantë të golit të jashtëzakonshëm që shënoi. Thotë se është në formë të mirë dhe insiston se ekipi gjendet në fillim të rrugës së gjatë.

apiteni i Juventusit, Alessandro del Piero ka konfirmuar periudhën e mirë të formës, duke udhëhequr ekipin drejt fitores 1-0 ndaj Zenit St Petersburg në ndeshjen e parë të fazës së grupeve të Ligës së Kampionëve. Nuk ishte gol i zakonshëm. Ikona e Bianconerëve realizoi në minutën e 75-të nga goditja e lirë prej më tepër se 35 metrash. Edhe gëzimi i tij nuk ishte i rëndomtë – ai bëri një kapërdimë para në ajër. “Kohë pas kohe bëj disa akrobacione në stërvitje. Jam në formë të

‘Big Brother’

Milan Del Piero feston golin e fitores. mirë, është e vërtetë, dhe vitin e kaluar kam qenë në gjendje të luaj në tri ndeshje gjatë javës pa probleme. Vetëm kam liruar tensionin e momentit pas gjithë asaj periudhe të vështirë që kaluam”, tha Del Piero. Juventus shënoi rikthimin në elitën e futbollit evropian, pas dy viteve mungesë shkaku i skandalit Calciopoli. “Jam i kënaqur me paraqitjen e mirë dhe golin e bukur. Nuk isha aq shumë i përqendruar te portieri. Ai bëri disa lëvizje, vendosa të godas dhe shkoi mirë. Por, ky është vetëm fillimi dhe Zenit tregoi se është ekip shumë i fortë dhe ishte mjaft vështirë. Ishim nervoz sikur të ishte debutimi ynë në shtëpi, por gjithmonë duhet të jemi të aftë të reagojmë në situata të vështira dhe arritën të bëjmë këtë”, shtoi ai. Del Pie-

ro dhe Trezeguet filluan ndeshjen pasi ishin pushuar në fitoren 1-0 në fundjavë ndaj Udineses dhe pritet të pushojnë përsëri. “Gjëja më e rëndësishme për mua është të jem në formë. Kemi katër sulmues të fortë dhe trajneri ka çdo të drejtë të merr vendimet e tij. Nuk zemërohem aspak nëse mbes në bankinë pas çdo shtatë ose tetë ndeshjeje”, përfundoi ai. Ndërsa mesfushori Pavel Nedved ka pranuar se Juventus ndjeu presion në rikthimin e tij në Ligën e Kampionëve. “Kjo ishte më tepër se një fitore e thjeshtë, pasi ka pasur rëndësi të madhe. Ndoshta edhe shumë të madhe, meqë kemi ndjerë tension dhe nuk luajtëm sikur në ndeshjet e tjera”, tha ai pas fitores 1-0 ndaj Zenit. “Tri pikë ishin vendimta-

re dhe e paguam çmimin e faktit se ne nuk jemi debutues të Ligës së Kampionëve, por jemi ndjerë të tillë. Jam ndjerë ashtu dhe kam parë disa bashkëlojtarë që ishin shumë të tensionuar në pjesën e parë. Ata nuk mund të shprehnin veten si zakonisht”, tha Nedved. Ylli çek pranon se ka dëshirë të madhe të arrijë sukses gjatë garës, të cilën nuk e ka fituar kurrë dhe mungoi në finalen 2003 kundër Milanit për shkak të suspendimit. “Do të bëja çdo sakrificë për të shkuar deri në fund të Ligës së Kampionëve, pasi kjo është garë e veçantë për mua. Duhet të presim ndeshjet tjera dhe të luajmë më mirë. E dimë se duhet të përmirësohemi, por ka ende mjaft kohë për të bërë këtë”, deklaroi Nedved.

mërkurën e ardhshme në Francë, i cili është shkruar nga gazetari Besma Lahouri dhe që tregon një seri “sekretesh” të jetës private, familjare dhe profesioniste të futbollistit më të dashur të të gjitha kohëve të francezëve. “Goditja e Materazzit? Nuk them kurrë më se kam bërë mirë që e kam goditur Materazzin. Kam gabuar dhe pendohem për atë që e kam bërë. Nuk kam bërë

mirë, më vjen keq”, shkruan në librin e autobiografisë së tij Zidane. Ish mesfushori i Juventus e Real Madrid, në finale të Botërorit 2006, përkatësisht në ndeshjen e tij të fundit në karrierë, e kishte bërë këtë gjest të pahijshëm pasi paraprakisht, pas përfundimit të një aksioni të francezëve, ishte sharë nga provokuesi i njohur italian Marco Materazzi.

Pendohet Zidane Më mirë vonë se kurrë. Pas më shumë se dy vjetësh, ish futbollisti francez Zinedine Zidane më në fund është penduar për goditjen me kokë në gjoks që ia kishte bërë mbrojtësit italian Marco Materazzi në finalen e Kampionatit botëror 2006. Edhe pse jo zyrtarisht, mësohet se legjenda e futbollit francez ka vendosur të pendohet në librin e tij që do ta dalë në treg të

Milan është duke përdorur teknikën e ‘Big Brother’ për të monitoruar aktivitetet e futbollistëve të tyre gjatë stërvitjeve, ka njoftuar të enjten e përditshmja sportive italiane Corriere dello Sport. Rossonerët kanë dëshpëruar në startin e sezonit, duke pësuar humbje të njëpasnjëshme në Serie A. Nënkryetari Adriano Galliani ka kërkuar përgjigje dhe duket se trajneri Carlo Ancelotti i ka sjellë ato, por në DVD. Milan thuhet se ka vendosur një numër të kamerave dhe pajisjeve teknike rreth qendrës sportive në Milanello për të monitoruar futbollistët dhe përqendrimin e tyre gjatë punës. Pajisjet janë pozicionuar rreth fushës në mënyrë që asgjë të mos kalojë e pavërejtur, derisa futbollistët janë vënë nën mbikëqyrje. Ancelotti do të analizojë xhirimet së bashku me stafin e më pas do t’u tregojë futbollistëve të caktuar se çka kanë bërë gabim. Klubi gjendet në moment delikat dhe spekulohet se Ancelotti rrezikon postin e trajnerit. Këto janë përpjekjet e fundit për të përmirësuar situatën në klub dhe t’u rikthehen rezultateve të mira.


SPORT 31

E premte, 19 shtator 2008

Malouda, i lumtur në Chelsea Florent Malouda është i gatshëm të pranojë rotacionin në ekip dhe insiston se është i lumtur në Chelsea. Reprezentuesi francez erdhi në Stamford Bridge më 2007, mirëpo pati probleme me formën fizike në sezonin e parë në Angli dhe spekulohej me largim drejt Romës. Por, Malouda insis-

ton se është i vetëdijshëm se nuk do të jetë titullar i vazhdueshëm, edhe pse realizoi golin e tretë të Chelseas në fitoren 4-0 ndaj Bordeaux. “Në dy ndeshjet e fundit kam qenë titullar. Por, sigurisht se do të ketë rotacion. Jam i kënaqur të luaj dhe jam i lumtur në Chelsea”, tha ai

Adriano do të vazhdojë në Inter Adriano pritet të fillojë bisedimet për vazhdimin e kontratës në fund të këtij viti, kanë njoftuar të enjten mediat italiane. 26 vjeçari erdhi në Inter më 2001 dhe pas disa periudhave të huazimit dhe pronësisë së përbashkët u adaptua në klub më 2004, kur konsiderohej

Rosicky nuk rrezikon karrierën

Menaxheri i mesfushorit të Arsenalit, Tomas Rosicky ka mohuar njoftimet se reprezentuesi i Republikës Çeke mund të detyrohet të pensionohet për shkak të lëndimeve, edhe pse insiston se ka brenga rreth formës fizike të tij. “Është çmenduri. Refuzoj t’u përgjigjem atyre që bëjnë shpifje të tilla”, tha Pavel Paska. Mirëpo, pavarësisht nga sugjerimet e Paskas,

mediat çeke kanë bërë të ditur se mesfushori ka pësuar një tjetër komplikim në përpjekjet e tij të rikthehet në fushë. Rosicky nuk është paraqitur për Arsenalin nga janari i kaluar në FA Cup kundër Newcastle dhe pësoi vonesa të ndryshme në rrugë drejt rikthimit. Ai mungoi në Euro 2008 për Kombëtaren e tij për shkak se iu nënshtrua një operacioni të gjurit para fillimit të garës. Javën e kaluar thuhej se Rosicky nuk është afër rikthimit në fushë dhe selektori i Çekisë, Petr Rafa, ka pranuar se 27 vjeçari ka pësuar një tjetër ndërlikim. “Lëndimi i tij nuk është i lehtë, por e di se e pres kur Arsenal t’i jep dritën e gjelbër të përgatitet me ekipin. Ne nuk mund të vlerësojmë rikthimin e tij”, tha ai. Të përditshmet çeke kanë mohuar se Rosicky rrezikon të përfundojë karrierën. Edhe pse Arsenal shpresoi në rikthimin e tij në tetor, futbollisti nuk është aq optimist. “Rikthimi im nuk do të jetë edhe pak kohë. Secili tretman rrezikon të sjellë ndërlikime”, tha thënë Rosicky.

Policia e Kosovës] NJOFTIMI PËR KONTRATË [FURNIZIM/SHËRBIME/PUNË] Konform nenit 38 të Ligjit Nr. 02/L-99, Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë, të shpallur me Rregulloren Nr.2007/20 Nr. i Prokurimit: <P.K.305/08/47/521 > I AUTORITETI KONTRAKTUES: < Policia e Kosovës> II LËNDA E KONTRATËS II.1.1 Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Renovimi i Stacionit Policor-Fushë Kosovë II.1.2 Lloji i kontratës dhe lokacioni i dorëzimit të [furnizimeve],[punëve], [shërbimeve]:Punë, III INFORMACIONET LIGJORE, EKONOMIKE, FINANCIARE DHE TEKNIKE III.1.1[Sigurimi i ekzekutimit 10 % IV.2 KRITERET E DHËNIES SË KONTRATËS: Çmimi më i ultë IV.3 INFORMACIONET ADMINISTRATIVE IV.3.2 Kushtet për marrjen e dosjes së tenderit / dokumenteve para-kualifikuese Dosja e tenderit mund të merret në form fizike ose elektronike në E-mail:prokurimi@ kosovopolice.com Dokumentet me pagesë: Po X Jo Nëse po, çmimi: _____________________________________ IV.3.3 Afati kohor për pranimin e tenderëve / kërkesave për pjesëmarrje: data 03.10.2008 (dd/mm/vvv) koha14:00 vendi; Policia e Kosovës-Drejtoria e Prokurimit,Prishtinë IV.3.5 Sigurimi i tenderit: 2,000.00 € IV.3.8 Takimi për hapjen e tenderëve: Data:03.10.2008 (dd/mm/vvv) koha: 14:30 vendi: Policia e Kosovës-Drejtoria e Prokurimit,Prishtinë NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE V.1 ANKESAT Çdo palë e interesuar mund të parashtrojë ankesë pranë Organit Shqyrtues të Prokurimit: (shëno adresën e plotë):Bivse kancelarije Kopa Kisnice,Kosovë Në bazë të dispozitave të Pjesës VIII të Ligjit Nr 02/L-99, Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë, të shpallur me Rregulloren nr. 2007/20. Versioni i plotë i Njoftimit për Kontratë është në dispozicion në: www.ks-gov.net/krpp g pp

si njëri ndër sulmuesit më të mirë në botë. Por, vdekja e babait të tij më 2006 e zhyti në probleme të ndryshme në fushë dhe jashtë saj. Paraqitjet e tij në sezonin e ri kanë impresionuar drejtuesit e klubit që janë të gatshëm t’i vazhdojnë qëndrimin pas vitit 2010.

Vërshëllehen Ronaldo e Real Edhe pse dështuan të bëheshin bashkë gjatë kësaj vere, Real Madridin dhe Cristiano Ronaldon i bashkon diçka - ato janë vërshëllimat. Pa marrë parasysh fitoren 2:0 kundër bjellorusëve të BATE Borisov, kampionët e Spanjës e kanë marrë “shuplakën” e dytë rresht. Pas vërshëllimave në fitoren 4:3 ndaj Numancias, tifozët në Bernabeu kanë vazhduar njëjtë, të zhgënjyer me paraqitjen e skuadrës së tyre. Edhe Schuster është bërë pjesë e tifozëve. “Futbollistët kanë luajtur me frena në dorë, kërkojuni atyre përse. Ndaj kundërshtarëve të nivelit më të lartë do ta paguanim shtrenjtë këtë sjellje. Në ndeshjet e ardhshme duhet të jemi shumë më të koncentruar”, ka thënë Schuster. Vërshëllimat janë dëgjuar edhe në stadiumin Old

Trafford, ku Cristiano Ronaldo është rikthyer në fushë pas lëndimit. Sidoqoftë, tifozët e Manchester United më pas i kanë harruar vuajtjet e tyre të verës, kur ylli i kësaj skuadre dëshironte të largohej dhe e kanë falur e kanë brohoritur për të. Rezultati 0:0 me Villarreal duket se ishte në plan të dytë. “Pritja e publikut ishte mjaft e rëndësishme për Cristianon. Kjo e ka ndihmuar që ta kuptojë se në çfarë skuadre gjendet dhe se sa janë të dashur tifozët me të. I nevojitej t’i jepej kurajo pas një vere turbulluese. Pas takimit tim me të në Portugali, ka përfunduar çështja Real dhe ai i është dedikuar komplet klubit të tij dhe përmirësimit fizik”, deklaroi pas ndeshjes menaxheri i United, Alex Ferguson.

[Policija Kosova] OBAVEŠTENJE O UGOVORU SNABDEVANJE/USLUGE/RAD Po članu 38 Zakona br. 02/L-99 o javnim nabavkama na Kosovu, objavljen Pravilnikom Br.2007/20 Br.Nabavke: <P.K>305/08/47/521 > I: UGOVORNI AUTORITET :< Policija Kosova,Luan Hardinaj,Pristina> II: PREDMET UGOVORA II.1.1 Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet:Renoviranje Policijske Stanice Kosovo Pole II.1.2 Vrsta ugovora I lokacija predavanja snabdevanja, radova, usluga:rada, Policijska Stanica Kosovo Pole II.1.3 Informacije o okvirnom sporazumu: <po potrebi, navedite rok trajanja okvirnog sporazuma> III PRAVNE, EKONOMSKE, FINANSIJSKE I TEHNICKE INFORMACIJE III.1.1 (Osiguranje tendera <10 %>) DEO IV.2 : KRITERIJUMI DODELE UGOVORA Najniža cena IV.3 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE IV.3.2 Uslovi za uzimanje tenderskih dosijea i prekvalifikovanih dokumenata Tenderski dosije mogu se uzeti na fizicku i elektronsku formu na E-mail:prokurimi@ kosovopolice.com ,mesto: Policija Kosova,sekcija nabavke,Pristina Dokumenti sa plaćanjem: da

x ne. Ako da, cena:

IV.3.3 Vremenski rok za prijem tendera ili zahteva za učešće Datum 03.10.2008 (dd/mm/vvv) vreme14:00 mesto Policija Kosova,sekcija nabavke,Pristina IV.3.5 siguranje tendera < 2,000.00 € IV.3.8 Sastanak za otvaranje tendera Datum:03.10.2008 (dd/mm/vvv) vreme:14:30 mesto: Policija Kosova,sekcija nabavke,Pristina V.1 ŽALBE Svaka zainteresovana stranka može da preda žalbu Organu za Razmatranje Nabavki: (adresa) Ish zyret e Minjerave te Kishnice,K osovo, Na osnovu dispozicija Dela VIII Zakona br. 02/L-99 o javnim nabavkama na Kosovu, objavljen Pravilnikom Br.2007/20 Kompletna verzija Obaveštenja Ugovora je na raspolaganju: www.ks-gov.net/krpp g pp


)(C7HA;J?D=

;fh[cj["'/i^jWjeh(&&.

WWW.IPKO.COM

IPKO, lidhja më e mirë!

Me një kontratë afatgjatë IPKO ju financon një telefon Nokia ose Samsung! Vlera që e financon IPKO varet nga pakoja që e zgjedhni dhe kohëzgjatja e kontratës.

Ofertën për telefon mund ta shfrytëzoni në dy mënyra, duke: - Marrë një kredi bankare për telefonin, ose - Duke blerë telefonin Pastaj, IPKO jua kthen krejtësisht ose pjesërisht vlerën e telefonit duke jua zbritur nga fatura e juaj mujore. *Na vizitoni për më shumë detaje rreth ofertës.

LEXONI Express-in e 19 Shtatorit  

pdf e 19 shtatorit

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you