Page 1

26.000 børnehavebørn leger sig til bedre motorik ’Hej skal vi lege?’ Sådan lyder titlen på et helt nyt koncept, der skal styrke børnehavebørns mulighed for bevægelse og sætte glæden i centrum gennem leg. Mere end 450 børnehaver fordelt over hele landet har taget udfordringen op og leger med, når konceptet ruller ud i uge 38. Det er helt naturligt for børn i børnehavealderen at lege, og med inspiration fra skolernes årlige motionsdag lancerer DGI og Børneulykkesfonden nu kampagnen ’Hej skal vi lege?’ - en såkaldt bevægelsesuge - der har til formål at styrke børns motoriske udvikling gennem leg og bevægelse på en nytænkende måde. Formålet med bevægelsesugen, der afvikles i uge 38, er at inspirere landets dagsinstitutioner til at sætte glæden i centrum, slippe legen fri og give børn lyst, mod og vilje til at bevæge sig. ’Hej skal vi lege? vil være et årligt tilbagevendende årligt koncept. Glæde og begejstring en forudsætning Konceptet for ’Hej skal vi lege?’ består af en række sjove og lærerige legetemaer, som går igen år for år. Derudover vil der hvert år være et helt nyt legetema, som er lavet med en speciel samarbejdspartner, der vil udfordre børnene og være med til at udvikle dem motorisk. I 2011 er årets legetema udviklet i samarbejde med bObles, som er kendt for sine tumlemøbler, der stimulerer børns motoriske udvikling samt bevægelses- og fysioterapeut Louise Hærvig. ”Med konceptet vil vi gerne skabe en masse glæde og begejstring hos både børn og voksne. Glæde og begejstring er en forudsætning for at børn kan lære. Bevægelsesugen skal være med til at vække interessen for bevægelse og leg hos både børn og pædagoger. På sigt vil afkastet være, at børns motorik og sanser styrkes”, forklarer konsulent Max Rasmussen fra DGI Børn og unge, der er med til at udvikle ’Hej skal vi lege?’ i samarbejde med Børneulykkesfonden. For DGI´s formand Søren Møller er bevægelsesugen en god anledning til at få sat fokus på, hvor vigtigt det er, at børn dyrker syv timers motion om ugen: ”Vores medlemsforeninger bidrager med idrætsaktiviteter for mere end 700.000 børn og unge hver uge. Men det er ikke nok. Vi skal også have idræt, leg og bevægelse ind i børnehaver, så det bliver en naturlig del af børnenes hverdag fra starten– det kan bevægelsesugen være med til at sætte fokus på”. Forbedret motorik øger sikkerheden I Børneulykkesfonden håber man på, at projektet også kan være med til at nedbringe det høje antal faldulykker, der sker blandt danske børn. Hvert år kommer ca. 48.000 børn under 9 år til skade på grund af fald og må en tur på skadestuen. Det tal er i følge Henriette Madsen fra Børneulykkesfonden alt for højt og hun tror på, at en forøget stimulering af børns motorik kan være med til at ændre på ulykkesstatistikken på længere sigt. "Leg og bevægelse styrker i høj grad børns motoriske udvikling. En god motorik forbedrer børns balanceevne og derfor med til at forebygge faldulykker blandt børn. En forbedret motorik er derfor også med til at øge barnets sikkerhed ved leg og i trafikken på cyklen," fortæller Henriette Madsen. Læs mere om konceptet på www.hejskalvilege.dk Kontaktoplysninger Max Rasmussen, DGI Børn og unge: 20 80 93 54 Søren Møller, formand DGI: 23 28 02 34 Henriette Madsen, Børneulykkesfonden: 30 37 77 22


Hvorfor en bevægelsesuge? -

Formålet med bevægelsesugen er at inspirere børn til en hverdag med mere bevægelse og fysisk aktivitet gennem leg og læring. Børn skal kunne lege og bevæge sig overalt, hvor de færdes.

-

Børn skal have mulighed for at lege og bevæge sig hver dag. Mange børn bliver i dag ikke motorisk udfordret, og det har resulteret i stigende tendenser som overvægt, inaktivitet og usunde vaner. Derfor opfordrer DGI og Børneulykkesfonden til mere bevægelse og udvikling blandt børn - primært i institutionerne, men også privat i fællesskab med familie og venner samt i idrætsforeninger.

-

Voksne skal inspireres til at skabe spændende og udfordrende legemiljøer for at få børn i bevægelse. Det handler om at slippe legen fri og give børnene lyst, begejstring og motivation til selv at være aktive. Begejstring er nemlig en forudsætning for at lære og børn lærer bedst, når de selv vil.

-

Hos alle børn stimulerer leg motorik og sanser, og derfor er leg og bevægelse vigtig, både for børns motoriske, sociale og psykiske udvikling. Indlæring af både intellektuelle og motoriske færdigheder fremmes via leg. En god motorik og balance er også med til at forebygge faldulykker, og giver børn en øget sikkerhed, både i leg med andre børn og i trafikken.

Sundhedsstyrelsen anbefaling for børn og fysisk aktivitet Børn under 18 år skal bevæge sig mindst 60 minutter om dagen. Dette styrker muskler og led, og gør børns motorik bedre. De 60 minutters bevægelse skal dog ikke være i træk, men kan fordeles på leg og idræt i løbet af en dag. Mindst to gange om ugen skal børn under 18 år bevæge sig 20-30 minutter med høj intensitet. Dette skal gøres for at gavne børnenes kondition, fleksibilitet og styrke deres muskler og knogler.

26.000 børnehavebørn leger sig til bedre motorik  

’Hej skal vi lege?’ Sådan lyder titlen på et helt nyt koncept, der skal styrke børnehavebørns mulighed for be-vægelse og sætte glæden i cent...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you