Page 1

Pressemeddelelse September 2008

Ny fond skal forebygge børneulykker Inden et dansk barn er fyldt 15 år har forældrene i gennemsnit været på skadestuen med barnet 2-3 gange(1). De mange børneulykker sætter fokus på behovet for viden om forebyggelse og effektiv behandling. Derfor lancerer forsikringsselskabet Codan i samarbejde med H.C. Andersens Børnehospital nu Børneulykkesfonden, der skal støtte forskningen i og udbrede viden om forebyggelse af børneulykker efter svensk forbillede. Børneulykkesfonden er skabt i samarbejde mellem H.C. Andersens Børnehospital og forsikringskoncernen Codan. Ifølge Statens Institut for Folkesundhed kommer 170.000 børn mellem 0-14 hvert år på skadestuen og fondens formål bliver at fremme forskningen i børneulykker og behandling af børneulykker, samt informere om, hvordan man undgår skader og skaber sikre rammer for børn. ”Som forsikringsselskab har Codan dagligt børneulykker tæt inde på livet. Det giver Codan en særlig viden om børneulykker og hvordan man forebygger dem. Oprettelsen af Børneulykkesfonden er derfor både et oplagt næste skridt i arbejdet med at forebygge og mindske antallet af ulykker,” udtaler kommunikationsdirektør i Codan Jeanette Fangel Løgstrup. I Sverige, hvor Codans søsterselskab Trygg-Hansa for godt et år siden oprettede en tilsvarende fond, har man 150.000 ulykkestilfælde om året. Ifølge Trygg-Hansa kan op mod 20 pct. af børneulykkerne undgås ved simpelt forebyggende arbejde. Forebyggelse og effektiv skadesbehandling Hvor Codan bidrager med viden og erfaring om børneulykker og forebyggelse har H.C. Andersens Børnehospital stor erfaring inden for effektiv behandling af børneulykker. H.C. Andersens Børnehospital er landets største børnehospital og hører under Odense Universitetshospital. Rapporten peger på, at Danmark især halter bagefter, når det gælder ulykker i hjemmet. Her er de typiske årsager til ulykker fald, drukning, kvælning og forgiftning. Det handler derfor i høj grad om at formidle viden videre til forældre om eksempelvis at holde opsyn, være forsigtig med rengøringsmidler og at installere røgalarmer. ”Børn er af natur fantasifulde, nysgerrige og fulde af energi - og det skal de blive ved med at være. Men som forældre er det vigtigt, at vi gør vores for at forebygge alvorlige ulykker. Derfor håber vi med fonden at kunne sætte yderligere fokus på skadesforebyggelse, så børnene på en sikker og naturlig måde kan fortsætte med at udforske verden,” udtaler Jeanette Fangel Løgstrup. ”I Ulykkesanalysegruppen ved Odense Universitetshospital har vi gennem mere end 30 år indsamlet oplysninger om og forsket i ulykker, herunder ikke mindst børneulykker. Og da vi tidligere på året oprettede H.C. Andersens Børnehospital, er det kun naturligt for os at gå ind i arbejdet med etableringen af fonden. Der er desværre for lidt fokus på børneulykker i dag i forhold til, hvad forældre i det daglige bekymrer sig om. Det håber vi at kunne ændre på med Børneulykkesfonden,” udtaler Peter Frandsen, læge, dr. med. og direktør på Odense Universitetshospital. Formålet med Børneulykkesfonden Formålet med fonden er at uddele midler til forskning i behandlingen og forebyggelsen af børneulykker, samt at støtte formidlingen af forebyggende viden. Den indsats er ikke blevet mindre vigtig, efter en europæisk rapport har placeret Danmark på en 13. plads på en liste


Pressemeddelelse September 2008 over 18 landes sikkerhed og forebyggelse af børneulykker. Ifølge undersøgelsen, der placerede Sverige helt i top, er ulykker den primære dødsårsag hos børn og unge i Danmark. Ud af de 138 børn som døde i en ulykke i 2000 kunne 40 af disse liv være reddet, hvis sikkerhedsniveauet i Danmark var på niveau med det svenske.(2) (1) Kilde: Børneulykker i Danmark - En registerbaseret analyse, 2006, Statens Institut for Folkesundhed (2) Kilde: Child Safety Report Card, 2006, European Child Safety Alliance og EU-Kommissionen

For yderligere information, kontakt venligst: Børneulykkesfonden Henriette Madsen Relations Manager Tlf.: 30 37 77 22

okt_Ny fond skal forebygge børneulykker  
okt_Ny fond skal forebygge børneulykker  
Advertisement