Page 1

Pressemeddelelse April 2011

Hop med hovedet! - og undgå at blive et af de 8300 danske børn der hvert år kommer til skade på havetrampolinen Det er både sjovt og sundt at give den gas på havetrampolinen. Men desværre ender hopperiet med en tur i gips eller det, der er værre for mange danske børn. Tal fra Statens Institut for Folkesundhed(SIF) viser, at de danske skadestuer i 2009 behandlede cirka 8300 børn, for skader efter trampolinuheld. Det tal vil Børneulykkesfonden, Forbrugerrådet og Sikkerhedsstyrelsen gerne ændre. Det er blevet til den fælles kampagne – Hop med hovedet! Her kommer vi med 5 gode trampolinråd for at undgå ulykker.

De 5 gode trampolinråd: 1. Hop altid én ad gangen 2. Brug sikkerhedsnet 3. Slå aldrig saltomortaler 4. Børn under seks år skal have en voksen ved trampolinen 5. Husk at give trampolinen et sikkerhedstjek jævnligt Hop med hovedet! sætter fokus på børns adfærd på havetrampoliner og forebyggelse af ulykker. Det sker gennem en sjov oplysningsfilm med hovedpersonen Jeppe Vig Find, kendt som tidligere Lille Nørd, der i ét år vises før alle børnefilm i de danske biografer. - Jeg er glad for, at der nu kommer øget fokus på trampolinsikkerhed, og håber kampagnen 'Hop med hovedet!' kan være med til at reducere det forbavsende høje antal af ulykker på trampoliner. Brugen af humor er vigtig for at få budskabet bredt ud, og jeg håber, at der i fremtiden vil kunne sættes flere rekorder i fornuftige, sjove og høje hop og ikke kun kedelige ulykkesrekorder i på et af tidens sjoveste legeredskaber for børn og barnlige sjæle, siger Jeppe Vig Find, der er ambassadør for kampagnen. Der er også lavet et kampagnesite på adressen: www.hopmedhovedet.dk, hvor der også kan downloades 2D koder – og filmen kan ses. Ligesom der annonceres i Anders And og filmen vises på skadestuer flere steder i landet. Trampolinen er som udgangspunkt ikke et farligt redskab at lege på. Men de ulykker, der sker på trampoliner sker oftest, fordi voksne og børn ikke tænker på de alvorlige konsekvenser, det kan have, hvis man for eksempel hopper to på samme tid. Havetrampoliner er blevet et populært legeredskab i de danske haver. Derfor er antallet af ulykker desværre også steget kraftigt. Fra 2007– 2009 er antallet af børneulykker på trampoliner steget med over 20 procent. Det viser tallene fra SIF. Samtidig laver Ulykkes Analyse Gruppen en nøjagtig registrering af de tilskadekomne, der behandles på Odense Universitets Hospital efter uheld på trampolinen. Her ses der desværre en tydelig tendens til, at især de små børn kommer alvorligt til skade på trampolinen.


Pressemeddelelse April 2011 - Havetrampoliner er blevet et populært legeredskab i de danske haver, og det er god og sjov motion. Desværre er antallet af ulykker også steget kraftigt. Fra 2007–2009 er antallet af børneulykker på trampoliner steget markant, og vi kan se, at langt de fleste ulykker kan undgås. Derfor går vi nu ud med de 5 gode trampolinråd, som er blevet til i et godt samarbejde mellem os, Forbrugerrådet og Børneulykkesfonden, siger Mette Cramon, kommunikationskonsulent i Sikkerhedsstyrelsen. Målet med kampagnen er derfor at få danskerne til bruge hovedet, når de hopper. Fakta om trampolinulykker: Antal ulykker på trampoliner(minus idrætsskader): 2007: 6591registrerede trampolinulykker 2008: 6956 registrerede trampolinulykker 2009: 8297 registrerede trampolinulykker Kilde: Statens Institut for Folkesundhed(SIF)

For yderligere kommentarer eller spørgsmål kontakt gerne: Mette Cramon, kommunikationskonsulent i Sikkerhedsstyrelsen, tlf. 25 43 16 53 Nini Andersen, projektleder i Børneulykkesfonden, tlf. 30 37 82 39 Helen Amundsen, ingeniør i Forbrugerrådet, tlf. 77 41 77 32 eller 27 15 74 31 Ønskes ekspertkilde, kontakt venligst: Jens Lauritsen Overlæge, Ortopædkirurgisk Afd, Ulykkes Analyse Gruppen, Odense Universitetshospital Tlf. +45 6541 2293 Mail: Jens.Lauritsen@ouh.regionsyddanmark.dk

Hop med hovedet!  

- og undgå at blive et af de 8300 danske børn der hvert år kommer til skade på havetrampolinen