Page 1

Pressemeddelelse December 2012

Halvdelen af fyrværkeriulykker blandt børn sker fordi de selv tænder fyrværkeri Nytårsaften 2011/2012 kom 59 børn i alderen 0-14 til skade på grund af fyrværkeri og halvdelen af de tilskadekomne havde selv tændt fyrværkeriet, viser tal fra Ulykkes Analyse Gruppen1. Dette bekymrer Børneulykkesfonden, da fyrværkeriulykker kan forebygges. Når nytårshimlen i år lyser op med festligt fyrværkeri, kan det meget vel være at nogle af raketterne, er tændt af et barn under 14 år. Tal fra Ulykkes Analyse Gruppen viser, at 25 drenge sidste år kom til skade fordi de selv tændte fyrværkeri, og 19 drenge blot fordi de var tilskuere. Ikke uventet er det meget færre piger under 14 år, der får skader efter fyrværkeri. Sidste år kom kun 5 piger til skade, som selv tændte fyrværkeri, og kun 7, der var tilskuere. ”Det er ærgerligt at børn, kommer til skade på grund af fyrværkeri, da sådanne skader kan forebygges. Vi ved at der rundt i landet, sættes fokus på at lære børn hvordan de skal håndtere og omgås fyrværkeri, og vi håber at undervisning og opbakning fra forældre kan mindske antallet af fyrværkeriulykker”, udtaler Overlæge Jens Lauritsen, fra Ulykkes Analyse Gruppen. Nemt at forebygge at børn får fyrværkeriskader I Børneulykkesfondens undersøgelse fra 20122, svarer 11 % af danske forældre med børn under 10 år ”ja” til, at deres barn selv får lov at tænde fyrværkeri. Når børn under 10 får lov til selv at antænde fyrværkeri er det yderst vigtigt, at der er en voksen tilstede samt fyrværkeri rådene overholdes. ”Børn er ikke altid bevidst om konsekvenserne af deres handlinger, og det gælder også når de opholder sig i nærheden af fyrværkeri. Vi håber at alle forældre vil være en god rollemodel for deres egne og andres børn”, siger Catrine Smed Andersen, kommunikationsansvarlig for Børneulykkesfonden. Børneulykkesfonden håber på at antallet af fyrværkeriulykker, kan nedsættes gennem undervisning af børn om fyrværkeri, og at forældre også tager et ansvar, og lærer børnene hvor vigtigt det er at passe sig selv og andre når man er i nærheden af fyrværkeri. Alle forældre opfordres derfor til at overholde og fortælle deres børn om de 6 fyrværkeriråd, så vi sammen kan forebygge fyrværkeriulykker og komme sikkert ind i det nye år.

De 6 fyrværkeriråd 1. Køb og lav aldrig ulovligt fyrværkeri 2. Hold ikke fyrværkeri i hånden 3. Brug beskyttelsesbriller 4. Kast aldrig med fyrværkeri 5. Gå aldrig tilbage til en fuser 6. Brug en pose til fyrværkeriet www.fyrværkeri.dk

1 2

Ulykkes Analyse Gruppen, Odense Universitetshospital, 2012 Undersøgelse lavet af YouGov Zapera for Børneulykkesfonden, februar 2012


Pressemeddelelse December 2012 For yderligere information, kontakt venligst: Børneulykkesfonden Catrine Smed Andersen, PR og Kommunikationsansvarlig Tlf. 30 37 82 39 E-mail: csa@borneulykkesfonden.dk Ulykkes Analyse Gruppen Jens Lauritsen, Overlæge Tlf. 65 41 22 93 / 65 41 22 83 Om Børneulykkesfonden Børneulykkesfonden blev stiftet i 2008 af Codan Forsikring og Odense Universitetshospital (H.C. Andersen Børnehospital og Ulykkes Analyse Gruppen). Begge parter har en interesse og et gensidigt engagement til børn og børns sikkerhed, som danner grundlag for stiftelsen af fonden. Børneulykkesfonden har en vision om at gøre Danmark til det førende land indenfor børnesikkerhed, og har til formål at formidle forebyggende oplysninger og bidrage til forebyggende indsatser i børnehøjde, med henblik på at øge bevidstheden omkring børns sikkerhed og nedbringe antallet af børneulykker. Børneulykkesfonden arbejder indenfor tre indsatsområder, der dækker hjemmet, trafikken samt idræt/fritid. European Child Safety Alliance På europæisk plan repræsenterer Børneulykkesfonden Danmark i det europæiske råd for børnesikkerhed, European Child Safety Alliance. I rådet arbejder 30 lande tæt sammen for at sikre børn den bedst mulige sikkerhed på tværs af landegrænser. Læs mere på http://www.childsafetyeurope.org/ www.borneulykkesfonden.dk www.facebook.com – søg på ’Børneulykkesfonden’

Halvdelen af fyrværkeriulykker blandt børn sker fordi de selv tænder fyrværkeri  

Nytårsaften 2011/2012 kom 59 børn i alderen 0-14 til skade på grund af fyrværkeri og halvdelen af de tilskadekomne havde selv tændt fyrvær...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you