Page 1

CEIP Bormoio - Agualada

TALLER DE CREACIÓN DE CONTOS EN LIÑA My Storymaker Equipo de dinamización da biblioteca escolar - Equipo Tics

2011

A COVA DO LOBO SEITODO


TALLER DE CREACIÓN DE CONTOS EN LIÑA

Grupo:……………………………………………………………………………………………… Curso:……………… 1.- MARCÁNDONOS UN OBXECTIVO. 1.1.- Elexide o voso personaxe principal.

Un león

Un mono

Un gato

Un raposo

Un dragón

Un dragón II

Unha pantasma

Un xenio

Unha serea

Un coello

Un extraterrestre

Un extraterrestre II

Unha criatura marina

Un científico

Un pirata

Un astronauta

Un cabaleiro

Unha bruxa

Unha nena

Unha nena II

Unha nena III

Unha nena IV

Un neno

Un neno II

Un neno III

Un neno IV

O noso personaxe principal é…………………………………………………………………………………… 1.2.- Qué pretende o voso personaxe principal? Escollede unha opción e marcade cunha X. a) Derrotar a alguén (to defeat). …………………… My Storymaker http://www.carnegielibrary.org/kids/storymaker/embed.cfm

2


TALLER DE CREACIÓN DE CONTOS EN LIÑA

o Escolle a alguén de entre os personaxes anteriores. o Vai derrotar a …………………………………………………………………. b) Atopar algo ou a alguén (to find). ……………… o A) Atopa a alguén. Escolle de entre os personaxes anteriores. o Atopa a ………………………………………………………………………………………….. o B) Atopa algo. Escolle un dos seguintes obxectos.

Unha pelota. Un bate. Un pastel.

Unha espada. Unha varita. Unha basoira.

Unha mazá.

Un tambor.

Unha guitarra.

Un caldeiro.

Unha rosa.

Unha caracola.

Unha trompeta. Unha lámpada. Un telescopio.

Unha alfombra. Un queixo. Un algodón de azucre.

Un diamante. Unha chave. Un mapa.

Unha bola.

Un parasol.

Unha paleta.

Atopa ……………………………………………………………………………………………………………… c) Namorarse dalguén (to love). …………………….. o Escolle a alguén de entre os personaxes anteriores. o Namórase de …………………………………………………………………… d) Facerse amigo/a de alguén (to make friends). ………….. o Escolle a alguén de entre os personaxes anteriores. o Faise amigo/a de …………………………………………………………… e) Rescatar a alguén (to rescue). ……………. o Escolle a alguén de entre os personaxes anteriores. My Storymaker http://www.carnegielibrary.org/kids/storymaker/embed.cfm

3


TALLER DE CREACIÓN DE CONTOS EN LIÑA

o Rescata a ………………………………………………………………………… f) Viaxar a un lugar (to travel). ………………. o Escolle o lugar de entre os seguintes escearios.

Un prado.

A neve.

O deserto.

Unha casa.

Unha praia. Un castelo. Unha fraga.

A lúa.

O mar.

O fondo do mar.

A montaña.

Viaxa a ………………………………………………………………………………………………………………………….. g) Querer algo ou a alguén (to want). ……… o A) Quere algo. Escolle de entre os obxectos anteriores. o Quere …………………………………………………………………………………………………… o B) Quere a alguén. Escolle de entre os personaxes anteriores. o Quere a ……………………………………………………………………………………………….. 2.- COMEZANDO A HISTORIA. 2.1.- TÍTULO: ……………………………………………………………………………………………………………………… 2.2.-ARGUMENTO:…………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………. My Storymaker http://www.carnegielibrary.org/kids/storymaker/embed.cfm

4


TALLER DE CREACIÓN DE CONTOS EN LIÑA

2.3.- DEFININDO AS ESCEAS. En cada escea, deberedes decidir sobre tres aspectos sobre as personaxes que incluídes. 2.3.1.- Interacción.

a) O persoaxe vai interactuar con alguén? SI: Se interactúa con alguén, de qué forma se relacionan?  Faille un feitizo a alguén (to cast a spell).  Loita contra alguén (to fight).  Dálle algo a alguén (to give).  Bica a alguén (to kiss).  Dálle a man a alguén (to shake).  Dálle as costas a alguén (to throw to). NON: 2.3.2.- Acción.

b) O personaxe vai facer algo? SI: Qué vai facer?  Animar (to cheer). My Storymaker http://www.carnegielibrary.org/kids/storymaker/embed.cfm

5


TALLER DE CREACIÓN DE CONTOS EN LIÑA

 Bailar (to dance).  Comer (to eat).

 Frotarse as mans (to

rub).

 Caer (to fall).

 Sentarse (to sit).

 Voar (to fly).

 Durmir (to sleep).

 Saltar (to jump).

 Darlle a algo (to

 Mirar (to look).  Escoitar música (to

play music).  Montar sobre algo (to

ride).  Ruxir (to roar).

swing).  Falar (to talk). Tendes a opción de escribir un diálogo.  Tirar algo (to throw).  Mecerse co vento (to

wave). NON: 2.3.3.- Emoción. c) Cómo se sinte ese personaxe?  Feliz (happy).  Loco (mad).  Normal (normal).  Triste (sad).  Malicioso (sly).  Sorprendido

(surprised).  Preocupado (worry). É o momento de elaborar o storyboard. Adiante! ESCEA Nº 1. My Storymaker http://www.carnegielibrary.org/kids/storymaker/embed.cfm

6


TALLER DE CREACIÓN DE CONTOS EN LIÑA

Resumo:

Personaxes:

Localización:

ESCEA Nº 2. Resumo:

Personaxes:

Localización:

ESCEA Nº 3. Resumo:

Personaxes:

Localización:

ESCEA Nº 4. Resumo:

Personaxes:

Localización:

My Storymaker http://www.carnegielibrary.org/kids/storymaker/embed.cfm

7

Taller de creacion de contos en liña  
Taller de creacion de contos en liña  

Plantillas para a elaboracion do storyboard seguindo a paxina de creacion de contos en liña My Storymaker.