Page 1

1888 - 1968 Dr. Arquitecte per l'ETSAB, durant molts anys com a arquitecte de la de Tarragona. Responsable de nombroses obres a la ciutat com de restauracions a diferents edificis. Fou l'encarregat del projecte del Preventori a la Savinosa l'any 1929.

1926 Casa Lindemann, actual seu dels sindicats de la UGT.

1930

1942 - 1945

Casa , Portalet-Rambla Vella. Francesc introdueix el racionalisme a la provincia de Tarragona.

Model de Tarragona. De planta quadrada i creu central, segueix el model Francesc en aquest punt projectes de gran escala,

1956 Universitat Laboral de Tarragona. En aquest projecte

1928-1935 Cases Barates. Exemple de Cases Barates construides en cooperatiu i mantingudes o rehabilitades pels seus propietaris. El conjunt format per 35 cases en quatre fileres de 9 cases (excepte una de 8) unides per dos carrers privats, Balmes i Emili Morera de Tarragona, i van ser a partir de 1930 per la Cooperativa de Cases Barates "La Colectiva" que va crear-se expressament el 1927 per la dels esmentats habitatges

1841 - 1922 El 1922 Francesc un viatge per Alemania i Anglaterra per estudiar els diversos preventoris que s'estaven construint arreu d'Europa a la Llei de la Tuberculosi promulgada el 1902. En el Preventori de la Savinosa s'observen

HOSPITAL MARITIME DE BERCK 1862

1943 de Tarragona.

GATESHEAD, DURHAM 1841 - 1969 Simetria dels diferents pavellons.

Berck una i comuna francesa, situada a la de Nord-Pas de Calais, al nord de Aquest hospital sense cap dubte, el que i

CENTRAL LONDON SICK ASYLUM 1898 - 1996 va configurar segons una de pavellons on es tractava la gent amb diferents estats infecciosos.

HOSPITAL DE GORLIZ 1919 - 1970

ROYAL VICTORIA HOSPITAL 1895 -

Situat al Basc, l'Hospital de Gorliz clar descendet del de Berck i antecessor del Preventori de la Savinosa.

1840

1960

1888

1900

KING GEORGE V SANATORIUM, 1922 Godalming, London. Acabat de construir tot just quan

Situat a Edinburgh, Craigleith Road.

1929

1950

1967

2000

2017

1967 Tancament del Preventori de la Savinosa de tota activitat. Els anys posteriors la seva intents de i concursos d'idees fallits.

1957 Recentment arribaren all Preventori de la Savinosa 314 nens valencians provinents de cases d'obrers llevantins les vivendes dels quals quedaren afectades per les inundacions. Madrid, gentilment, la seva prioritat a favor

1930

1940

Primers grups de nens que van ser enviats al preventori. durant l'estiu

Arribada de nens en carruatges.

1929 - 1967

1945

1950

1955

Barraques i estat de la platja de la Arrabassada.

Estat del conjunt del Preventori de la Savinosa.

Soy natural de Tarragona y actualmente me encuentro terminando la carrera de arquitectura, realizando el proyecto final de carrera precisamente en el emplazamiento del preventorio de la Savinosa. Por lo tanto,

1911,

Schimd en el seu testament, 70.000 pessetes a la casa de la de la de Tarragona la qual, tard, de comprar les finques que formen la Savinosa i el de del Preventori. 1928, <<Ahir es va celebrar la subhasta de les obres, la qual fou adjudicada provisionalment a D. Vicente Cedillo, que es va comprometre a construir els pavellons per 1.725.537'80 pessestes, o sigui, rebaixant 205.019 pessetes del tipus de Han concorregut a la subhasta els postors: D. Arturo Pardines; Pablo "Cubiertas y Tejados S.A."; "La Metropolitana de

y

tienen en marcha desde hace semanas un grupo de trabajo que tiene como meta elaborar una hoja de ruta para lograr la esperada

del inmueble, que

Como ciudadano de Tarragona y con la sensibilidad que la arquitectura ha suscitado en oigo encenderse una alarma: . esperada por me pregunto. Pero abajo encuentro respuesta: derribo es, la voluntad de los cuatro partidos con municipal, ya que a lo largo de los meses todos han expresado su deseo de tirar los actuales inmuebles situados junto

bueno!, me digo. conserven la garita del conserje, gran logro! A mi parecer, el conjunto edificado es mucho que eso, como para merecerse el derribo. Para comenzar tiene un valor relacionado con la memoria de la ciudad. Un valor en a la ciudad y un valor en al litoral. Un preventorio que tuvo una remarcable tanto en Tarragona y alrededores como en el resto de los primeros de su funcionamiento. Si bien es cierto que existe una escasa de los edificios al lugar, hay que destacar los elementos constructivos utilizados, pioneros en el 1927. Muros de piedra, uso de la catalana, la rectitud del ladrillo y la de en los puntos necesarios. Todo ello para facilitar la cruzada, Mi

no es en

momento la de prohibir este tipo de proyectos, al contrario, pienso que es la

salida actualmente para los terrenos. Eso

que se recapacite

sobre estas

14 novembre, 1928. Diario de Tarragona.

PROJECTE FINAL DE CARRERA REHABITAR EL PREVENTORI DE LA SAVINOSA BORJA PEREZ ALTOZANO

03 presentacion final 03 timeline  
Advertisement